KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Sırma Zeynep ALPARSLAN GÖK
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Matematik Bölümü
Ana Bilim Dalı Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı
Telefon (246) 211-4282
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/sirmazeynepalparslangok
ORCID ID 0000-0001-9435-0527
Akademik Hesaplar image/svg+xml
Google Scholar Hindex: 21
Alıntı Sayısı: 1382
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 10.06.2002
Doktora ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL HESAPLAMA BÖLÜMÜ 26.01.2009
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
İşbirliğine ait oyun teorisi, Yöneylem araştırması, Optimizasyon, Nümerik Analiz
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Havaalanı Problemleri Ve Dizisel Eşit Katkılar Kuralı Üzerine, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, 31.01.2014 - 31.01.2016 (ULUSAL)
 • 2 İşbirlikçi Aralık Oyunları Aralık çözümlerinin aksiyomatik karakterizasyonları ve bazı uygulamalar, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, 07.10.2013 - 29.02.2016 (ULUSAL)
 • 3 İflas problemlerinin oyun teorisi ile çözümü üzerine, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, 06.04.2012 - 06.04.2013 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Özcan İsmail, ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, On the fuzzy interval equal surplus sharing solutions. KYBERNETES, 51(9), , 2753-2767. Doi: 10.1108/K-09-2020-0554, (2022), (SCI-Expanded)
 • 2 ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, A game theoretical approach to emergency logistics planning in natural disasters. ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH Doi: 10.1007/s10479-021-04099-9, (2022), (SCI-Expanded)
 • 3 ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Özcan İsmail, On Big Boss Fuzzy Interval Games. European Journal of Operational Research Doi: 10.1016/j.ejor.2022.03.026, (2022), (SCI-Expanded)
 • 4 PALANCI OSMAN, EKİCİ MUSTAFA, ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, On the equal surplus sharing interval solutions and an application. Journal of Dynamics and Games (2021), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 5 QASIM Emad, ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, PALANCI OSMAN, WEBER GERHARD WİEHELM, Cooperative Grey Games: an application to a flow situation. Pure and Applied Functional Analysis, 6(4), , 835-849. (2021), (Diğer)
 • 6 Özcan İsmail, ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, On cooperative fuzzy bubbly games. Journal of Dynamics and Games (2021), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 7 KIRLAR BARIŞ BÜLENT, ERGÜN SERAP, ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, WEBER GERHARD WİEHELM, An Application of Crypto Cloud Computing in Social Networks by Cooperative Game Theory. Journal of Industrial and Management Optimization (2020), (SCI-Expanded)
 • 8 ERGÜN SERAP, PALANCI OSMAN, ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, Nizamoğlu Şule, WEBER GERHARD WİEHELM, Sequencing Grey Games. Journal of Dynamics and Games (2020), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 9 OLGUN MEHMET ONUR, PALANCI OSMAN, ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, On the grey Baker-Thompson rule. Journal of Dynamics and Games (2020), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 10 Qasim Emad Fathi Hussien, ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Palanci Osman, An Application of Cooperative Grey Games to Post-Disaster Housing Problem. International Journal of Supply and Operations Management (IJSOM), 6(1), , 57-66. Doi: 10.22034/2019.1.4, (2019), (EBSCO)
 • 11 QASIM Emad, ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, PALANCI OSMAN, WEBER GERHARD WİEHELM, Airport Situations and Games with Grey Uncertainty. International journal of industrial engineering and operational research (2019), (Diğer)
 • 12 ERGÜN SERAP, ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, AYDOĞAN TUNCAY, WEBER GERHARD WİEHELM, Performance Analysis of a Cooperative Flow Game Algorithm in Ad Hoc Networks and a Comparison to Dijkstra’s Algorithm. Journal of Industrial and Management Optimization (2019), (SCI-Expanded)
 • 13 USTA PINAR, ERGÜN SERAP, ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, A Cooperative Game Theoretical Model in Temporary Housing for Post-Disaster Situations. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi (2019), (TR DİZİN)
 • 14 KIRLAR BARIŞ BÜLENT, ERGÜN SERAP, ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, WEBER GERHARD WİEHELM, A Game Theoretical Approach to Crypto Cloud Computing and Its Economical and Financial Aspects. ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH (2018), (SCI-Expanded)
 • 15 YILMAZ ÜZEYİR ALPER, ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, EKİCİ MUSTAFA, PALANCI OSMAN, On the Grey Equal Surplus Sharing Solutions. International Journal of Supply and Operations Management (IJSOM), 5(1), , 1-10. Doi: 10.22034/2018.1.1, (2018), (EBSCO)
 • 16 EKİCİ MUSTAFA, PALANCI OSMAN, ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, The grey Shapley value: an axiomatization. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 300(1), Doi: 10.1088/1757-899X/300/1/012082, (2018), (Diğer)
 • 17 Roy S ankar Kumar, Maity Gurupada, WEBER GERHARD WİEHELM, ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, Conic Scalarization Approach to Solve Multi-choice Multi-objectiveTransportation Problem with Interval Goal. ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH (2017), (SCI-Expanded)
 • 18 PALANCI OSMAN, OLGUN MEHMET ONUR, ERGÜN SERAP, ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, WEBER GERHARD WİEHELM, Cooperative Grey Games: Grey Solutions and an Optimization Algorithm. International Journal of Supply and Operations Management (IJSOM) Doi: 10.22034/2017.3.02, (2017), (EBSCO)
 • 19 van den Brink Rene, PALANCI Osman, ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Interval Solutions for TU-games. Tinbergen Institute Discussion Papers (2017), (Endekste taranmıyor)
 • 20 OLGUN MEHMET ONUR, ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, ÖZDEMİR GÜLTEKİN, Cooperative grey games and an application on economic order quantity model. KYBERNETES, 45(5), , 828-838. Doi: 10.1108/K-06-2015-0160, (2016), (SCI-Expanded)
 • 21 PALANCI OSMAN, ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, OLGUN MEHMET ONUR, WEBER GERHARD WİEHELM, Transportation interval situations and related games. OR SPECTRUM, 38(1), , 119-136. Doi: 10.1007/s00291-015-0422-y, (2016), (SCI-Expanded)
 • 22 ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, WEBER GERHARD WİEHELM, Foreword. OPTIMIZATION METHODS & SOFTWARE, 31(3), , 445-445. Doi: 10.1080/10556788.2016.1175692, (2016), (SCI-Expanded)
 • 23 ERGÜN SERAP, AYDOĞAN TUNCAY, ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, Energy Efficient WSN System of Inter Satellite Communication For Space Debris by Using Cooperative Game Theory . International Journal of Soft Computing and Artificial Intelligence (IJSCAI) (2016), (Diğer)
 • 24 PALANCI OSMAN, ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, ERGÜN SERAP, WEBER GERHARD WİEHELM, Cooperative grey games and the grey Shapley value. OPTIMIZATION, 64(8), , 1657-1668. Doi: 10.1080/02331934.2014.956743, (2015), (SCI-Expanded)
 • 25 ERGÜN SERAP, ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, KIRLAR BARIŞ BÜLENT, WEBER GERHARD WİEHELM, Crypto Cloud Computing and Its Economical and Financial Aspects with Cooperative Game Theory. International Federation of Operational Research Societies (IFORS) News, 9(4), , 19-21. (2015), (Endekste taranmıyor)
 • 26 ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, On the interval Shapley value. OPTIMIZATION (2014), (SCI-Expanded)
 • 27 PALANCI OSMAN, ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, WEBER GERHARD WİEHELM, Cooperative games under bubbly uncertainty. MATHEMATICAL METHODS OF OPERATIONS RESEARCH (2014), (SCI-Expanded)
 • 28 ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, Some results on cooperative interval games. OPTIMIZATION, 63(1), , 7-13. Doi: 10.1080/02331934.2013.784765, (2014), (SCI-Expanded)
 • 29 ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, PALANCI OSMAN, OLGUN MEHMET ONUR, Cooperative interval games Mountain situations with interval data. JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS , 622-632. Doi: 10.1016/j.cam.2013.01.021, (2014), (SCI-Expanded)
 • 30 ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Alternative Axiomatic Characterizations of the Grey Shapley Value. International Journal of Supply and Operations Management (IJSOM) Doi: 10.22034/2014.1.05, (2014), (EBSCO)
 • 31 ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, Branzei Rodica, Fragnelli Vito, Tijs Stef, Sequencing interval situations and related games. Central European Journal of Operations Research, 21(1), , 225-236. Doi: 10.1007/s10100-011-0226-3, (2013), (SCI-Expanded)
 • 32 ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Weber G.-W., On dominance core and stable sets for cooperative ellipsoidal games. OPTIMIZATION, 62(10), , 1297-1308. Doi: 10.1080/02331934.2013.793327, (2013), (SCI-Expanded)
 • 33 ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, On the interval Baker-Thompson rule. Journal of Applied Mathematics Doi: 10.1155/2012/218792, (2012), (SCI-Expanded)
 • 34 ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Sararslan A., On the bankruptcy situations and the alexia value. Journal of Applied Mathematics Doi: 10.1155/2012/813060, (2012), (SCI-Expanded)
 • 35 WEBER GERHARD WİEHELM, DEFTERLİ ÖZLEM, ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, Kropat Eric, Modeling inference and optimization of regulatory networks based on time series data. EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 211(1), , 1-14. Doi: 10.1016/j.ejor.2010.06.038, (2011), (SCI-Expanded)
 • 36 Moretti Stefano, ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, Branzei Rodica, Tijs Stef, Connection situations under uncertainty and cost monotonic solutions. COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH (2011), (SCI-Expanded)
 • 37 ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Branzei R, Tijs S, Big Boss Interval Games. INTERNATIONAL JOURNAL OF UNCERTAINTY FUZZINESS AND KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS , 135-149. (2011), (SCI-Expanded)
 • 38 ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Branzei O., Branzei R., Tijs S., Set valued solution concepts using interval type payoffs for interval games. JOURNAL OF MATHEMATICAL ECONOMICS , 621-626. Doi: 10.1016/j.jmateco.2011.08.008, (2011), (SSCI)
 • 39 Branzei R., ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Branzei O., Cooperative games under interval uncertainty on the convexity of the interval undominated cores. Central European Journal of Operations Research, 19(4), , 523-532. Doi: 10.1007/s10100-010-0141-z , (2011), (SCI-Expanded)
 • 40 ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, Branzei Rodica, Tijs Stef, The interval Shapley value : an axiomatization. Central European Journal of Operations Research, 18(2), , 131-140. Doi: 10.1007/s10100-009-0096-0, (2010), (SCI-Expanded)
 • 41 Rodica Branzei, Branzei Oana, ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, Tijs Stef, Cooperative interval games a survey. Central European Journal of Operations Research, 18(3), , 397-411. Doi: 10.1007/s10100-009-0116-0, (2010), (SCI-Expanded)
 • 42 Branzei R., Tijs S., ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, How to Handle Interval Solutions for Cooperative Interval Games. INTERNATIONAL JOURNAL OF UNCERTAINTY FUZZINESS AND KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS, 18(2), , 123-132. Doi: 10.1142/S0218488510006441, (2010), (SCI-Expanded)
 • 43 ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Miquel Silvia, Stef Tijs, Cooperation under interval uncertainty. Mathematical Methods of Operations Research, 69(1), , 99-109. Doi: 10.1007/s00186-008-0211-3, (2009), (SCI-Expanded)
 • 44 WEBER GERHARD WİEHELM, ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, SÖYLER ULVİYE BETÜL, A New Mathematical Approach in Environmental and Life Sciences Gene Environment Networks and Their Dynamics. Environmental Modeling & Assessment, 14(2), , 267-288. Doi: 10.1007/s10666-007-9137-z, (2009), (SCI-Expanded)
 • 45 ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, Branzei Rodica, Tijs Stef, Airport Interval Games and Their Shapley Value. Operations Research and Decisions (2009), (EBSCO)
 • 46 ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, Branzei Rodica, Tijs Stef, Convex interval games. Advances in Decision Sciences (2009), (Diğer)
 • 47 WEBER GERHARD WİEHELM, ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, AKYÜZ SÜREYYA, ÖZTÜRK BAŞAK, Optimization of gene environment networks in the presence of errors and uncertainty with Chebychev approximation. Top, 16(2), , 284-318. Doi: 10.1007/s11750-008-0052-5, (2008), (SCI-Expanded)
 • 48 Branzei Rodica, Tijs Stef, ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, Some Characterizations of Convex Interval Games. Czech Economic Review (2008), (EBSCO)
 • 49 Branzei Rodica, ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, Bankruptcy problems with interval uncertainty. Economics Bulletin, 3(56), , 1-10. (2008), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 50 ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Environmental and life sciences: gene-environment networks optimization, games and control a survey on recent achievements. Journal of Organisational Transformation & Social Change Doi: 10.1386/jots.5.3.197_1, (2008), (Diğer)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 Demir Medine, Özer Cansu, Usta Pınar, ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Afet Durumları ve Tesis Kurma Oyunları. SEMIT 2022 (International Conference on Science, Engineering Management and Information Technology) (2022). (Özet bildiri)
 • 2 Özcan İsmail, ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Airport Situations and Games with Fuzzy Uncertainty. SEMIT 2022 (International Conference on Science, Engineering Management and Information Technology) (2022). (Özet bildiri)
 • 3 Özcan İsmail , ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Weber Gerhard-Wilhelm, On Peer Group Situations and Related Games under Fuzzy Uncertainty. EURO 2022 (32nd Europen Conference on Operational Research) (2022). (Özet bildiri)
 • 4 Demir Medine, ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Usta Pınar, Akran Grup Durumları ve Oyun Teorisi ile Modellenmesi Üzerine. International Conference on Science, Engineering Management and IT (SEMIT 2022) (2022). (Özet bildiri)
 • 5 Özer Cansu, Ergün Serap, ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Uzay Enkazı Üzerine Matematiksel Bir Model . International Conference on Science, Engineering Management and IT (SEMIT 2022) (2022). (Özet bildiri)
 • 6 Özcan İsmail, ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Weber Gerhard-Wilhelm, On the Core of Cooperative Grey Games Under Bubbly Uncertainty. International Conference on Science, Engineering Management and IT (SEMIT 2022) (2022). (Özet bildiri)
 • 7 ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Recent advances in Cooperative games and their potential on Economics and Operations Research situations under uncertainty. EURO 2021 (31st Europen Conference on Operational Research) (2021). (Özet bildiri)
 • 8 Usta Pınar, Ergün Serap, ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Game theory applications in civil engineering, construction and building industry. 1st international symposium on innovations in civil engineering and technology (ICivil Tech) (2019). (Tam metin bildiri)
 • 9 USTA PINAR, ERGÜN SERAP, ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, Waste management in the construction industry: Game Theory Approach. EJONS (International Congress on mathematic, engineering, natural & health sciences IV) (2018). (Tam metin bildiri)
 • 10 ERGÜN SERAP, USTA PINAR, ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, Using game theory applications for assesment emergency management situations. EJONS (International Congress on mathematic, engineering, natural & health sciences IV ) (2018). (Tam metin bildiri)
 • 11 USTA P., ERGÜN S., ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, A new approach for post disaster housing problem after earthquake. UMTEB 3. Uluslararası mesleki ve teknik bilimler kongresi (2018). (Tam metin bildiri)
 • 12 ERGÜN S., USTA P., ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Cooperative Game Theory: An approach for temporary housing problem for post disasters. UMTEB 3.Uluslararası mesleki ve teknik bilimler kongresi (2018). (Tam metin bildiri)
 • 13 OLGUN MEHMET ONUR, PALANCI OSMAN, Qasım Emad, WEBER GERHARD WİEHELM, ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, Grey Transportation Games. ORM 2018 (IX Moscow International Conference On Operations Research) (2018). (Tam metin bildiri)
 • 14 PALANCI OSMAN, OLGUN MEHMET ONUR, WEBER GERHARD WİEHELM, ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, Grey Baker-Thompson Rule. ORM 2018 (IX Moscow International Conference On Operations Research) (2018). (Tam metin bildiri)
 • 15 Ergün Serap, Usta Pınar, ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Weber Gerhard Wilhelm, A Cooperative Game Theoretical Model on Emergency Logistics Planning after Natural Disasters. ORM 2018 (IX Moscow International Conference On Operations Research) (2018). (Tam metin bildiri)
 • 16 Usta Pınar, Ergün Serap, ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, A Game Theoretical Approach for The Emergency Evacuation. ICAME (International Conference on Applied Mathematics in Engineering) (2018). (Özet bildiri)
 • 17 Ergün Serap, Usta Pınar, ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Optimization for Supply Chain Planning After Disasters with Cooperative Game Theory under Uncertainty. ICAME (International Conference on Applied Mathematics in Engineering) (2018). (Özet bildiri)
 • 18 USTA PINAR, ERGÜN SERAP, ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, A Study on the Using of Game Theory in Sustainable Construction. 3rd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS 2017) (2017). (Tam metin bildiri)
 • 19 PALANCI Osman, BAKRI Rana , NAJM Marwah Imad , ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Some Results on Cooperative Grey Games. IECMSA-2017 (6th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications) (2017). (Özet bildiri)
 • 20 PALANCI OSMAN, EKİCİ MUSTAFA, ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, On Facility Location Interval Games. 10th International Statistics Congress (ISC2017) (2017). (Özet bildiri)
 • 21 ERGÜN S., AYDOĞAN T., ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Energy Efficient WSN system of inter-satellite communication for space debris by using cooperative game theory, Prooceedings of ISER International Conference. ISER (International Society for Engineers and Researchers) international conference (2016). (Tam metin bildiri)
 • 22 PALANCI OSMAN, ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, Yılmaz Büyükyağcı Ayşen Gül, On the Interval Game Theoretic Solutions and Their Axiomatizations. LITTERIS ET ARBITUS, International youth science forum (8th INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE, COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(CSE 2016)) (2016). (Tam metin bildiri)
 • 23 ERGÜN SERAP, AYDOĞAN TUNCAY, ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, An Overview of Game Theory and its Applications in Network Routing . 1st International Conference On Engineering Technology And Applied Sciences (2016). (Özet bildiri)
 • 24 ERGÜN SERAP, AYDOĞAN TUNCAY, ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, A Study on Performance Evaluation of Some Routing Algorithms Modeled by Game Theory Approach . 1st International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences (2016). (Özet bildiri)
 • 25 PALANCI OSMAN, ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, Nizamoğlu Şule, Alzaki Hamit, Transportation situations and related games with interval uncertainty. ICRAPAM 2016 (3rd International Conference On Recent Advances In Pure and Applied Mathematics) (2016). (Özet bildiri)
 • 26 ERGÜN SERAP, ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, KIRLAR BARIŞ BÜLENT, Weber Gerhard Wilhelm, A Game Theoretical Approach to Crypto Cloud Computing and Its Economical and Financial Aspects. EWGCFM 2015 (55th meeting of EURO Working Group for Commodities and Financial Modelling) (2015). (Özet bildiri)
 • 27 OLGUN MEHMET ONUR, ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, ÖZDEMİR GÜLTEKİN, tekin hüseyin ozan, Cooperative Grey Inventory Games. SING11-GTM2015 (European Meeting on Game Theory) (2015). (Özet bildiri)
 • 28 PALANCI OSMAN, ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, WEBER GERHARD WİEHELM, KARA ÜMİT, A new axiomatization of the interval Shapley value. SING11-GTM2015 (European Meeting on Game Theory) (2015). (Özet bildiri)
 • 29 PALANCI OSMAN, ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, WEBER GERHARD WİEHELM, An axiomatization of the interval Shapley value and on some interval solution concepts. GTM 2014 (The Eight International Conference Game Theory and Management) (2014). (Özet bildiri)
 • 30 Ergün Serap, ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Aydoğan Tuncay, Flow Games in Ad Hoc Networks. ICCESEN 2014 (International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering) (2014). (Özet bildiri)
 • 31 Ülgen Eda, ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, On the airport problems and the sequential equal contributions rule . ICCESEN 2014 (International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering) (2014). (Özet bildiri)
 • 32 PALANCI Osman, ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Set-valued Solution Concepts on Cooperative Grey Games. ICCESEN 2014 (International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering) (2014). (Özet bildiri)
 • 33 OLGUN Mehmet Onur, ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, ÖZDEMİR Gültekin, Cooperative Grey Games and Inventory Situations. ICCESEN 2014 (International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering) (2014). (Özet bildiri)
 • 34 PALANCI Osman, ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Weber Gerhard-Wilhelm, Cooperative games and bubbles. IFORS 2014 (20th Conference of the International Federation of Operational Research Societies) (2014). (Özet bildiri)
 • 35 Ergün Serap, PALANCI Osman, ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, On the grey Shapley value. IFORS 2014 (20th Conference of the International Federation of Operational Research Societies) (2014). (Özet bildiri)
 • 36 PALANCI Osman, ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Weber Gerhard Wilhelm, Cooperative interval games: forest situations with interval data. GTM 2013 (The Seventh International Conference Game theory and management) (2013). (Özet bildiri)
 • 37 ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, PALANCI Osman, OLGUN Mehmet Onur, Cooperative interval games: mountain situations with interval uncertainty. EURO-INFORMS 2013 – 26th Conference of European Conference on Operational Research (2013). (Özet bildiri)
 • 38 PALANCI Osman, ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Interval obligation rules for minimum interval cost spanning trees. EURO-INFORMS 2013 – 26th Conference of European Conference on Operational Research (2013). (Özet bildiri)
 • 39 OLGUN Mehmet Onur, ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, PALANCI Osman, Grey Based Cooperative Inventory Games. EURO-INFORMS 2013 – 26th Conference of European Conference on Operational Research (2013). (Özet bildiri)
 • 40 ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, An axiomatic characterization of the interval Baker Thompson rule. ECCO 2012 (25th Conference of European Chapter on Combinatorial Optimization) (2012). (Özet bildiri)
 • 41 ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, On the interval Shapley value: two new characterizations. EURO 2012 (25th Conference of European Conference on Operational Research) (2012). (Özet bildiri)
 • 42 ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Sarıarslan Ahmet, The Alexia solution for Talmudic problems. ICACM (International Conference on Applied and Computational Mathematics) (2012). (Tam metin bildiri)
 • 43 PALANCI Osman, ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Güler Hakan, OLGUN Mehmet Onur, Mountain situations with interval data. ICACM (International Conference on Applied and Computational Mathematics) (2012). (Tam metin bildiri)
 • 44 Weber Gerhard Wilhelm, ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Kropat Erik, Recent Advances on Ellipsoidal Cooperative Games. GTM 2011 (The Fifth International Conference Game theory and management) (2011). (Özet bildiri)
 • 45 Weber Gerhard Wilhelm, ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Kropat Erik, Defterli Özlem, Recent Discrete-Continuous Contributions to Cooperative Game Theory and Eco-Finance Networks. ECCO 2011 (The 24th Conference of the European Chapter on Combinatorial Optimization) (2011). (Özet bildiri)
 • 46 Weber Gerhard Wilhelm, Branzei Rodica, ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, EngOpt 2010 (On the ellipsoidal core for cooperative games under ellipsoidal uncertainty). 2nd International Conference on Engineering Optimization (2010). (Tam metin bildiri)
 • 47 Weber Gerhard Wilhelm, Branzei Rodica, ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, On Cooperative Ellipsoidal Games. 24th MEC-EurOPT 2010 Mini EURO Conference - Continuous Optimization and Information-Based Technologies In the Financial Sector (2010). (Tam metin bildiri)
 • 48 ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Weber Gerhard-Wilhelm, Cooperative games under ellipsoidal uncertainty. PCO 2010 (3rd Global Conference on Power Control and Optimization) (2010). (Tam metin bildiri)
 • 49 ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Branzei Rodica, Branzei Oana, Cooperative Games under Interval Uncertainty: On the Convexity of the Interval Undominated Cores. EURO XXIV (European Conference on Operational Research) (2010). (Özet bildiri)
 • 50 Weber Gerhard-Wilhelm, Branzei Rodica, ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, On the Ellipsoidal Core for Cooperative Games under Ellipsoidal Uncertainty. International conference on Operations Research (2010). (Özet bildiri)
 • 51 ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Branzei Rodica, Tijs Stef, An axiomatization of Interval Shapley Value. EURO XXIII (23th European Conference on Operational Research) (2009). (Özet bildiri)
 • 52 Weber Gerhard Wilhelm, Kropat Erik, ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Semi-Infinite and Conic Optimization in Modern Human, Life and Financial Sciences under Uncertainty. (EurOPT 2008) 20th Mini-EURO conference Continuous Optimization and Knowledge-Based Technologies (2008). (Tam metin bildiri)
 • 53 ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Branzei Rodica, Tijs Stef, Cooperative Interval Games. ICSS (International Conference on Social Sciences 1) (2008). (Özet bildiri)
 • 54 ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Branzei Rodica, Tijs Stef, Economic Situations and Cooperative Interval Games . SING 4 (Spain Italy Netherlands Meeting on Game Theory) (2008). (Özet bildiri)
 • 55 Branzei Rodica, ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Tijs Stef, New Characterizations of Convex Interval Games. SING 4 (Spain Italy Netherlands Meeting on Game Theory) (2008). (Özet bildiri)
 • 56 ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Tijs Stef, Karasözen Bülent, Weber Gerhard-Wilhelm, Miquel Silvia, Cooperation under Interval Uncertainty. EURO XXII (22nd European Conference on Operational Research) (2007). (Özet bildiri)
 • 57 Weber Gerhard-Wilhelm, Uğur Ömür, Pickl Stefan, Taylan Pakize, ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Dynamics, Stability and Control in Environmental and Biological Dynamics. EURO XXII (22nd European Conference on Operational Research) (2007). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 OLGUN MEHMET ONUR, ÖZDEMİR GÜLTEKİN, ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, Gri stok modelinin işbirlikçi oyun teorisi ile maliyet dağıtımlarının İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi (2017), (TR DİZİN)
 • 2 ERGÜN SERAP, AYDOĞAN TUNCAY, ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, A Study on Performance Evaluation of Some Routing Algorithms Modeled by Game Theory Approach . Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi (2016), (TR DİZİN)
 • 3 ERGÜN SERAP, AYDOĞAN TUNCAY, ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, An Overview of Game Theory and its Applications in Network Routing . Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi (2016), (TR DİZİN)
 • 4 ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, PALANCI OSMAN, Ülgen Eda, On The Characterizations of The Interval Sequential Equal Contributions Rule. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 10(2), , 122-129. (2015), (TR DİZİN)
 • 5 ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Oyun Teorisi Üzerine. ODTÜ'lüler Bülteni (2012), (Endekste taranmıyor)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 Ergün Serap , Aydoğan Tuncay, ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Oyun Teorisinin İnternet Ortamında Saldırı Tespit Sistemlerinde Kullanılması Üzerine Bir Araştırma. XIX. Türkiye'de İnternet Konferansı (2014). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 PALANCI OSMAN, ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, WEBER GERHARD WİEHELM, Modeling, Dynamics, Optimization and Bioeconomics IV (On the Grey Obligation Rules)(2021). Springer, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, QASIM Emad, PALANCI OSMAN, OLGUN MEHMET ONUR, Emerging Applications of Differential Equations and Game Theory (Cooperative Grey Games: An Application on Transportation Situations)(2020). IGI GLOBAL, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, ARUĞASLAN ÇİNÇİN Duygu, Emerging Applications of Differential Equations and Game Theory(2020). IGI GLOBAL, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, PALANCI OSMAN, Yücesan Züleyha, Handbook of Research on Emergent Applications of Optimization Algorithms (Peer Group Situations and Games with Grey Uncertainty)(2018). IGI GLOBAL, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 USTA PINAR, ERGÜN SERAP, ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, Handbook of Research on Emergent Applications of Optimization Algorithms (A cooperative game theory approach to post disaster housing problem)(2018). IGI Global, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 Usta Pınar, Ergün Serap, ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Lecture Notes in Civil Engineering (A Study on the Using of Game Theory in Sustainable Construction)(2018). Springer, Bölüm, ISBN: (ULUSLARARASI)
 • 7 Vasant Pandian, ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Weber Gerhard-Wilhelm, Handbook of Research on Emergent Applications of Optimization Algorithms(2018). IGI GLOBAL, Bölüm, ISBN: (ULUSLARARASI)
 • 8 PALANCI OSMAN, ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, Spatial Interaction Models: Facility location using game theory (Facility Location Situations and Related Games in Cooperation)(2017). Springer, Bölüm, ISBN: (ULUSLARARASI)
 • 9 USTA PINAR, ERGÜN SERAP, ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, Societal Complexity, Data Mining and Gaming State of the art(2017). Greenhill Waterfront, Bölüm, ISBN: (ULUSLARARASI)
 • 10 OLGUN MEHMET ONUR, ALPARSLAN GÖK SIRMA ZEYNEP, Societal Complexity, Data Mining and Gaming State-of-the-Art (An Optimization-based Algorithm Finding the Grey Core element of Cooperative Grey Games)(2017). Greenhill Waterfront, Bölüm, ISBN: (ULUSLARARASI)
 • 11 PALANCI Osman, ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Weber Gerhard-Wilhelm, State of the Art Workshop Operational Research (A Survey on Transportation Interval Games)(2016). Greenhill Waterfront, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 12 PALANCI Osman, ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Weber Gerhard-Wilhelm, Contributions to Game Theory and Management VIII (An axiomatization of the interval Shapley value and on some interval solution concepts)(2015). Saint Petersburg University, Bölüm, ISBN: (ULUSLARARASI)
 • 13 Kropat Erik, Weber Gerhard-Wilhelm, ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Özmen Ayşe, Modeling, Dynamics, Optimization and Bioeconomics I (Inverse problems in complex multi-modal regulatory networks based on uncertain clustered data)(2014). Springer, Bölüm, ISBN: (ULUSLARARASI)
 • 14 ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Weber Gerhard-Wilhelm, Modeling, Dynamics, Optimization and Bioeconomics I (Cooperative ellipsoidal games: a survey)(2014). Springer, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 15 PALANCI Osman, ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Weber Gerhard-Wilhelm, Contributions to Game Theory and Management VII (Interval obligation rules for minimum interval cost spanning tree situations)(2014). Saint Petersburg University, Bölüm, ISBN: (ULUSLARARASI)
 • 16 PALANCI Osman, ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Weber Gerhard-Wilhelm, Contributions to Game Theory and Management VI (Forest situations and cost monotonic solutions)(2013). Saint Petersburg University, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 17 ALPARSLAN GÖK Sırma Zeynep, Cooperative Interval Games Theory and Applications(2010). LAP-Lambert Academic Publishing house, Germany, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • Editörlük
 • 1 International Journal of Advanced Heuristic and Meta-heuristic Algorithms (IJAHMA), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, 01.01.2022 - 06.01.2025 (ULUSLARARASI)
 • 2 International Journal of Industrial Engineering and Operational Research (IJIEOR), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, 01.01.2022 - 06.01.2025 (ULUSLARARASI)
 • 3 International Journal of Supply and Operations Management (IJSOM), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, 01.01.2022 - 06.01.2025 (ULUSLARARASI)
 • 4 Handbook of Research on Emergent Applications of Optimization Algorithms, Araştırma Kitabı, Editör, 09.01.2017 - 26.11.2018 (ULUSLARARASI)
 • 5 Emerging Applications of Differential Equations and Game Theory, Araştırma Kitabı, Editör, 11.10.2018 - 10.02.2020 (ULUSLARARASI)
 • 6 Optimization Methods & Software, Dergi, Konuk Editör, 14.01.2016 - 14.12.2016 (ULUSLARARASI)
 • Yönetilen Tez
 • 1 ÖZER Cansu, Kooperatif Oyun Teorisi ile Uzay Çöplüğünün Modellenmesi, Oyun Teorisi, 30.05.2022. Yüksek Lisans
 • 2 Tüzün Selma, Oyun Teorisindeki Eşit Dağıtım Kuralları Üzerine, oyun teorisi, 22.06.2021. Yüksek Lisans
 • 3 MOHAMMED KHALEEL AL-OBAIDI Ibtihal, Cooperative grey games and related solutions, uygulamalı matematik, oyun teorisi, 13.12.2019. Yüksek Lisans
 • 4 HUSSIEN QASIM Emad Fathi, Cooperative grey operations research games, uygulamalı matematik, oyun teorisi, yöneylem araştırması, 25.10.2019. Doktora
 • 5 ALANSSARI Maladh, On cooperative games including interval solutions, uygulamalı matematik, oyun teorisi, 18.01.2019. Yüksek Lisans
 • 6 SHAHER BAKRI Rana , Emergency logistic planning situations and flow games, uygulamalı matematik, oyun teorisi, yöneylem araştırması, 24.08.2018. Yüksek Lisans
 • 7 NAJM NAJM Marwah Imad, İşbirlikçi tesis lokasyon oyunları, uygulamalı matematik, oyun teorisi, 22.06.2018. Yüksek Lisans
 • 8 YÜCESAN Züleyha, Akran grup oyunlarının gri sistem teorisi ile modellenmesi, uygulamalı matematik, oyun teorisi, 23.05.2017. Yüksek Lisans
 • 9 YILMAZ BÜYÜKYAĞCI Ayşen Gül, Üç eş probleminin işbirlikçi oyun teorisi ile modellenmesi, uygulamalı matematik, oyun teorisi, 23.05.2017. Yüksek Lisans
 • 10 ALZAKI Hamid, Solving connection problems in mountains by cooperative game theory, uygulamalı matematik, oyun teorisi, yöneylem araştırması, 27.05.2016. Yüksek Lisans
 • 11 PALANCI Osman, İşbirlikçi aralık oyunları: Aralık çözümlerinin aksiyomatik karakterizasyonları ve bazı uygulamalar, uygulamalı matematik, oyun teorisi, 24.02.2016. Doktora
 • 12 ÜLGEN Eda, Hava alanı problemleri ve dizisel eşit katkılar kuralı üzerine, uygulamalı matematik, oyun teorisi, yöneylem araştırması, 24.02.2016. Yüksek Lisans
 • 13 NİZAMOĞLU Şule, Sıralama oyunlarının gri sistem teorisi ile modellenmesi, uygulamalı matematik, oyun teorisi, yöneylem araştırması, 24.02.2016. Yüksek Lisans
 • 14 SARIARSLAN Ahmet , İflas problemlerinin oyun teorisi ile çözümü üzerine, uygulamalı matematik, oyun teorisi, 11.04.2013. Yüksek Lisans
 • Doktora Tezi
 •   Cooperative Interval Games
VERDİĞİ DERSLER
Kalkülüs I
Olasılık ve İstatistik I
Olasılık ve İstatistik II
Optimizasyon Teorisi
Oyun Teorisine Giriş
OYUN TEORİSİNE GİRİŞ
 
Bu İçeriği Paylaş!