KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Sırma Zeynep ALPARSLAN GÖK
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Matematik Bölümü
Ana Bilim Dalı Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı
Telefon (246) 211-4282
E-Posta sirmagok@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/sirmazeynepalparslangok
ORCID ID 0000-0001-9435-0527
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 10.06.2002
Yüksek Lisans
Doktora ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL HESAPLAMA BÖLÜMÜ 26.01.2009
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
İşbirliğine ait oyun teorisi, Yöneylem araştırması, Optimizasyon, Nümerik Analiz
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitap
 • 1 Alparslan Gök S.Z., Cooperative Interval Games: Theory and Applications, LAP-Lambert Academic Publishing house, Germany, 2010 (PROJECT-ID:5124, ISBN–NR: 978-3-8383-3430-1).
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 O. Palanci, S.Z. Alparslan Gok and Gerhard-Wilhelm Weber, On the Grey Obligation Rules, Springer volume Modeling, Dynamics, Optimization and Bioeconomics IV , Eds. Alberto A. Pinto and David Zilberman, Springer Proceedings in Mathematics and Statistics Series, Springer, 2020, to appear
 • 2 S.Z. Alparslan Gok, E.Qasim, O. Palanci and M.O. Olgun, Cooperative Grey Games: An Application on Transportation Situations, Emerging Applications of Differential Equations and Game Theory, Chapter6, pp.98-134, IGI Global, USA, 2020.
 • 3 S.Z. Alparslan Gok, O. Palanci and Z. Yucesan, Peer Group Situations and Games with Grey Uncertainty, Handbook of Research on Emergent Applications of Optimization Algorithms, Chapter 11, 2018, pp.265-278, IGI Global, USA
 • 4 P. Usta, S. Ergun and S.Z. Alparslan Gok, A cooperative game theory approach to post disaster housing problem, Handbook of Research on Emergent Applications of Optimization Algorithms, Chapter 14, 2018, pp.314-325, IGI Global, USA
 • 5 Pandian Vasant, S.Z. Alparslan Gok and G.W. Weber , Preface, Handbook of Research on Emergent Applications of Optimization Algorithms, 2018, IGI Global, USA
 • 6 Usta P., Ergün S., Alparslan Gök S. Z., 2017, A Study on the Using of Game Theory in Sustainable Construction, Lecture Notes in Civil Engineering , Vol. 6, Seyhan Fırat et al. (Eds): Proceedings of 3rd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS 2017), Springer International Publishing, 2018.
 • 7 O.Palanci, S.Z. Alparslan Gok, Facility Location Situations and Related Games in Cooperation (2017) Spatial Interaction Models, Volume 118 of the series Springer Optimization and Its Applications, pp 247-260.
 • 8 Pınar Usta, Serap Ergün and Sırma Zeynep Alparslan Gök, Using Game Theory Application to Catastrophic Events , Societal Complexity, Data Mining and Gaming; State-of-the-Art 2017 Dorien DeTombe, Gerhard-Wilhelm Weber and Semih Kuter (Eds.), Amsterdam Europe: Greenhill & Waterfront, pages 75-82.
 • 9 Mehmet Onur Olgun and Sırma Zeynep Alparslan Gök, An Optimization-based Algorithm Finding the Grey Core element of Cooperative Grey Games , Societal Complexity, Data Mining and Gaming; State-of-the-Art 2017 Dorien DeTombe, Gerhard-Wilhelm Weber and Semih Kuter (Eds.), Amsterdam Europe: Greenhill & Waterfront, pages 69-74.
 • 10 O. Palancı, S.Z. Alparslan Gök and G.-W. Weber, An axiomatization of the interval Shapley value and on some interval solution concepts, Contributions to Game Theory and Management, Vol 8 (2015) pp.243-251, ISSN: 2310-2608.
 • 11 S.Z. Alparslan Gök and G.-W. Weber, Cooperative ellipsoidal games: a survey,Modeling, Dynamics, Optimization and Bioeconomics I: Contributions from ICMOD 2010 and the 5th Bioeconomy Conference 2012, Series: Springer Proceedings in Mathematics & Statistics,Vol.73,pp.279-284, Pinto, Alberto Adrego, Zilberman, David (Eds.), 2014,ISBN: 978-3-319-04848-2 (Print) 978-3-319-04849-9 (Online).
 • 12 E. Kropat, G.-W. Weber, S.Z. Alparslan-Gök and A. Özmen, Inverse problemsin complex multi-modal regulatory networks based on uncertain clustereddata, Modeling, Dynamics, Optimization and Bioeconomics I: Contributions from ICMOD 2010 and the 5th Bioeconomy Conference 2012, Series: Springer Proceedings in Mathematics & Statistics,Vol.73,pp.437-451, Pinto, Alberto Adrego, Zilberman, David (Eds.) (2014)ISBN: 978-3-319-04848-2 (Print) 978-3-319-04849-9 (Online)
 • 13 O. Palancı, S.Z. Alparslan Gok and G.-W. Weber, Interval obligation rules for minimum interval cost spanning tree situations, Russian chapter, Contributions to Game Theory and Management, Vol 7 (2014)pp. 262-270, ISSN: 2310-2608.
 • 14 O. Palancı, S.Z. Alparslan Gok and G.-W. Weber, Forest situations and cost monotonic solutions, Russian chapter, Contributions to Game Theory and Management, Vol 6 (2013) pp.351-361, ISSN: 2310-2608.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 van den Brink R., Palanci O., Alparslan Gok S.Z., Interval Solutions for TU-games, Tinbergen Institute Discussion Paper, TI 2017-094/II, 2017
 • 2 O. Palanci, S.Z. Alparslan Gök, G.-W. Weber, A Survey on Transportation Interval Games, ``State of the Art Workshop” of the 28th EURO Conference Operational Research, Poznan 2016, Operational Research EURO MSC / EURO MCDA / EUROPT / EURO ORD / Ethics and OR, Volume 31, pp.16-20, Europe, The Netherlands, Amsterdam; UK, Guilford; North-America, Canada, Montreal: Greenhill \& Waterfront, ISBN /EAN 978-90-77171-50-9, D. DeTombe, C. Brugha and G.-W. Weber (eds.).
 • 3 Serap Ergün, Sırma Zeynep Alparslan-Gök, Barış Bülent Kırlar and Gerhard-Wilhelm Weber, A Game Theoretical Approach to Crypto Cloud Computing and ItsEconomical and Financial Aspects, Institute of Applied Mathematics, number 2015-01, Preprint, 2015
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 E. Qasim, S.Z. Alparslan Gok, O.Palanci, G.W. Weber, Cooperative Grey Games: An Application to a Flow Situation, Pure and Applied Functional Analysis (PAFA), 2021, to appear.
 • 2 Palancı O., Ekici M., Alparslan Gök S.Z., On the equal surplus sharing interval solutions and an application, Journal of Dynamics and Games, April 2021, 8(2): 139-150.
 • 3 İ. Özcan and S.Z. Alparslan Gök, On cooperative fuzzy bubbly games, Journal of Dynamics and Games, 8(3): 267-275, 2021.
 • 4 Serap Ergün, Osman Palancı, Sırma Zeynep Alparslan Gök, Şule Nizamoğlu and Gerhard-Wilhelm Weber, Sequencing Grey Games, Journal of Dynamics and Games, 2020, 7(1): 21-35.
 • 5 Olgun M.O., Palancı O., Alparslan Gök S.Z., On the grey Baker-Thompson rule, Journal of Dynamics & Games (JDG) Vol. 7, no. 4 , pp. 303-315, October 2020.
 • 6 E. Qasim, S.Z. Alparslan Gok, O.Palanci, An Application of Cooperative Grey Games to Post-Disaster Housing Problem, International Journal of Supply and Operations Management (IJSOM), 2019, Vol. 6, Issue 1, pp. 57-66 .
 • 7 Emad QASIM, Sirma Zeynep ALPARSLAN GOK, Osman PALANCI , Gerhard Wilhelm WEBER , Airport Situations and Games with Grey Uncertainty, International journal of industrial engineering and operational research (IJIEOR) Volume 1, No. 1, Pages 51-59 , 2019
 • 8 P. Usta, S. Ergün, S. Z. Alparslan Gök, A COOPERATIVE GAME THEORETICAL MODEL IN TEMPORARY HOUSING FOR POST-DISASTER SITUATIONS, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 2019, Cilt 7 , Sayı 4, Sayfalar 779 - 786.
 • 9 M. Ekici, O. Palanci and S. Z. Alparslan Gök, The grey Shapley value: an axiomatization, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 300,1-8 2018
 • 10 U.A.Yılmaz, S.Z. Alparslan Gok, M.Ekici, O.Palanci, On the grey equal surplus sharing solutions,International Journal of Supply and Operations Management (IJSOM), Article 1, Volume 5, Issue 1, Winter 2018, Page 1-10
 • 11 Olgun, M.O., Özdemir, G., Gök Alparslan, S.Z., (2017). Gri stok modelinin işbirlikçi oyun teorisi ile maliyet dağıtımlarının İncelenmesi, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 2, 23-34.
 • 12 Osman Palanci; Mehmet Onur Olgun; Serap Ergun; Sırma Zeynep Alparslan Gok; Gerhard Wilhelm Weber, Cooperative Grey Games: Grey Solutions and an Optimization Algorithm,International Journal of Supply and Operations Management (IJSOM) Volume 4, Issue 3, pp. 202-215, 2017.
 • 13 S.Ergün, T. Aydoğan, S.Z. Alparslan Gök, A Study on Performance Evaluation of Some Routing Algorithms Modeled by Game Theory Approach, AKÜ FEMÜBİD 16 (2016) Özel Sayı (170-176)
 • 14 S.Ergün, T. Aydoğan, S.Z. Alparslan Gök, An Overview of Game Theory and its Applications in Network Routing, AKÜ FEMÜBİD 16 (2016) Özel Sayı (196-204)
 • 15 Serap Ergun, Tuncay Aydogan, Sirma Zeynep Alparslan Gok, Energy Efficient WSN System of Inter-Satellite Communication For Space Debris by Using Cooperative Game Theory, International Journal of Soft Computing And Artificial Intelligence (IJSCAI), Volume-4, Issue-2 ( Nov, 2016 ) Page 11-16.
 • 16 Alparslan Gök, S.Z., Palanci O., Ülgen, E. (2015) On The Characterizations of The Interval Sequential Equal Contributions Rule, Süleyman Demirel University Journal of Science (e-journal), 10(2), 122-129.
 • 17 S.Z. Alparslan-Gok, O. Palanci, O. Olgun, Alternative axiomatic characterizations of the grey Shapley value, International Journal of Supply and Operations Management, Volume 1, Issue 1, 2014, pp.69-80
 • 18 S.Z. Alparslan-Gök, R. Branzei, S.H. Tijs, Airport Interval Games and Their Shapley Value, Operations Research and Decisions, No 2, (2009) (ISSN 1230-1868))
 • 19 S.Z. Alparslan-Gök, R. Branzei, S.H. Tijs, Convex Interval Games, Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences, Vol. 2009, Article ID 342089, 14 pages (2009)
 • 20 R. Branzei and S.Z. Alparslan-Gök, Bankruptcy problems with interval uncertainty, Economics Bulletin, Vol. 3, no. 56 (2008) pp. 1-10.
 • 21 R. Branzei, S.H. Tijs, S.Z. Alparslan-Gök, Some Characterizations of Convex Interval Games, AUCO Czech Economic Review , Vol.2, No. 3, (2008) 219-226.
 • 22 G.W. Weber, S. Z. Alparslan-Gök, N. Dikmen, Environmental and life sciences: Gene- environment networks-optimization, games and control-a survey on recent achievements, in the special issue of Journal of Organizational Transformation and Social Change, guest editor: D. DeTombe, Vol. 5, no. 3 (2008) pp. 197-233
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 S. Ergün, P. Usta, S.Z. Alparslan Gök, Gerhard Wilhelm Weber A Game Theoretical Approach to Emergency Logistics Planning in Natural Disasters, Annals of Operations Research (ANOR), to appear.
 • 2 İ. Özcan and S.Z. Alparslan Gök, On the fuzzy interval equal surplus sharing solutions, Kybernetes, to appear.
 • 3 Barış Bülent Kırlar, Serap Ergün, Sırma Zeynep Alparslan-Gök and Gerhard-Wilhelm Weber, An Application of Crypto Cloud Computing in Social Networks by Cooperative Game Theory, Journal of Industrial and Management Optimization (JIMO), July 2020, 16(4): 1927-1941.
 • 4 Serap Ergun, Sirma Zeynep Alparslan Gok, Tuncay Aydogan, Gerhard Wilhelm Weber, Performance Analysis of a Cooperative Flow Game Algorithm in Ad Hoc Networks and a Comparison to Dijkstra’s Algorithm, Journal of Industrial and Management Optimization (JIMO), Vol. 15, No.3, pp.1085-1100, 2019.
 • 5 Barış Bülent Kırlar, Serap Ergün, Sırma Zeynep Alparslan-Gök and Gerhard-Wilhelm Weber, A Game Theoretical Approach to Crypto Cloud Computing and Its Economical and Financial Aspects, Annals of Operations Research, 2018, 260:217-231.
 • 6 S.K.Roy, G. Maity G.W.Weber, S.Z. Alparslan Gök, Conic Scalarization Approach to Solve Multi-choice Multi-objective Transportation Problem with Interval Goal (2017) Ann Oper Res (ANOR) Vol.253, pp.599-620.
 • 7 Palancı O., Alparslan Gök S.Z., Olgun M.O., Weber G.-W., Transportation interval situations and related games, OR Spectrum, 2016, 38(1), 119-136.
 • 8 M.O.Olgun, S.Z. Alparslan Gok, G. Ozdemir, Cooperative grey games and an application on Economic Order Quantity model, Kybernetes, Vol.45, No.5, pp.828-838 2016.
 • 9 O. Palancı, S.Z. Alparslan Gök, S. Ergün, G.W. Weber, Cooperative grey games and the grey Shapley value, Optimization, Vol.64, No.8,2015, pp.1657-1668.
 • 10 S.Z. Alparslan Gök, "On the interval Shapley value", Optimization, Volume 63, Issue 5, 2014, pp.747-755.
 • 11 S.Z. Alparslan Gök, O. Palancı, O. Olgun, Cooperative interval games: Mountain situations with interval data, Journal of Computational and Applied Mathematics, 259, 2014, 622-632.
 • 12 S.Z.Alparslan Gök, Some results on cooperative interval games, Optimization, Volume 63, Issue 1, pp.7-13,2014
 • 13 O. Palancı, S.Z.Alparslan Gök, G.W.Weber, Cooperative games under bubbly uncertainty,Mathematical Methods of Operations Research: Volume 80, Issue 2 (2014), Page 129-137
 • 14 S. Z. Alparslan-Gök, R. Branzei, V. Fragnelli and S. Tijs,Sequencing interval situations and related games, Central European Journal of Operations Research, Vol. 21, Issue 1 (2013), pp 225-236.
 • 15 S.Z. Alparslan Gök, G.W. Weber, On dominance core and stable sets for cooperative ellipsoidal games, Optimization, 2013, Vol.62, Issue 10, pp.1297-1308.
 • 16 S.Z. Alparslan Gök, On the interval Baker-Thompson rule, Journal of Applied Mathematics, Vol. 2012, Article ID 218792, 2012, 5 pages.
 • 17 S.Z. Alparslan Gök, A. Sariaslan, On the bankruptcy situations and the Alexia value, Journal of Applied Mathematics, Vol. 2012, Article ID 813060, 7 pages, 2012.
 • 18 S.Z. Alparslan-Gök, R. Branzei, S.H. Tijs, Big Boss Interval Games, International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems (IJUFKS), Vol: 19 No:1, 2011, pp.135-149
 • 19 Weber G.W., Defterli O., Alparslan Gök S.Z and Kropat E., Modeling, Inference and Optimization of Regulatory Networks Based on Time Series Data, European Journal of Operational Research (EJOR), Vol. 211, Issue. 1 (2011) pp. 1-14.
 • 20 S. Moretti, S.Z. Alparslan Gök, R. Branzei, and S. Tijs, Connection Situations under Uncertainty and Cost Monotonic Solutions, Computers and Operations Research, Vol.38, issue 11 (2011), pp. 1638 - 1645.
 • 21 Branzei R., Alparslan Gök S.Z., Branzei O., Cooperative games under interval uncertainty: on the convexity of the interval undominated cores, Central European Journal of Operations Research: Vol. 19, Issue 4 (2011), Page 523-532.
 • 22 S.Z. Alparslan Gök, O. Branzei, R. Branzei, S. Tijs, Set-valued solution concepts using interval-type payoffs for interval games, Journal of Mathematical Economics, 47 (2011) 621–626.
 • 23 R. Branzei, S.H. Tijs, S.Z. Alparslan-Gök, How to handle interval solutions for cooperative interval games, International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-based Systems, Vol.18, Issue 2 (2010) 123-132, http://dx.doi.org/10.1142/S0218488510006441.
 • 24 Alparslan Gök S.Z., Branzei R. and Tijs S., The interval Shapley value: an axiomatization, Central European Journal of Operations Research (CEJOR), Vol.18, Issue 2, 131-140 (June 27, 2010).
 • 25 R. Branzei, O. Branzei, S.Z. Alparslan Gök and S. Tijs, Cooperative Interval Games: A Survey, Central European Journal of Operations Research (CEJOR), Vol.18, no.3 (2010)397-411.
 • 26 Alparslan Gök S.Z., Miquel S. and Tijs S., Cooperation under interval uncertainty, Mathematical Methods of Operations Research, Vol. 69, no. 1 (2009) 99-109.
 • 27 G.W. Weber, S. Z. Alparslan-Gök, B. Söyler, A new mathematical approach in environmental and life sciences: gene-environment networks and their dynamics, Environmental Modelling and Assessment, Volume 14, Number 2 (2009) pp. 267-288
 • 28 G.W. Weber, P.Taylan, S.Z.Alparslan-Gök, S.Özöğür, B. Akteke-Öztürk, Optimizationof gene-environment networks in the presence of errors and uncertainty with Chebychev approximation, TOP, the Operational Research journal of SEIO (Spanish Statistics and Operations Research Society), Volume 16, Number 2 (2008) pp. 284-318.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 S. Z. Alparslan-Gök & G.-W. Weber (2016) Foreword, Optimization Methods and Software, 31:3, 445.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 S. Ergün, S. Z. Alparslan Gök, B. B. Kırlar, G.-W. Weber, Crypto Cloud Computing and Its Economical and Financial Aspects with Cooperative Game Theory, IFORS News, Vol. 9(4), pp. 19-21, 2015
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 S. Z. Alparslan Gök, Oyun teorisi üzerine, ODTÜ’lüler Bülteni, Vol. 215 (Şubat 2012) 36-37.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ergün, S., Aydoğan, T., Alparslan Gök, S. Z., 2014. Oyun Teorisinin İnternet Ortamında Saldırı Tespit Sistemlerinde Kullanılması Üzerine Bir Araştırma, XIX. Türkiye'de İnternet Konferansı, 27-29 Kasım 2014, Yaşar Üniversitesi, İzmir.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 P. Usta, S. Ergün, S.Z. Alparslan Gök, Game theory applications in civil engineering, construction and building industry, 1st International Symposium on Innovations in Civil Engineering and Technology (ICivil Tech), 23-25 Ekim 2019, Afyon, Book of Prooceedings, Volume 1, Paper ID.211, pp. 426-434.
 • 2 Usta P., Ergün S., Alparslan Gök S.Z., A New Approach for Post Disaster Housing Problem after Earthquake, III. Uluslarası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 21-22 Haziran 2018, Gaziantep, Cilt 1, İksad Uluslararası yayınevi - 2018,Eds. Dr. M.Emek & Z. Alimgereyev, pp.465-470, ISBN 978-605-7510-50-1
 • 3 Ergün S., Usta P., Alparslan Gök, S.Z.,2018, Cooperative Game Theory: An Approach for Temporary Housing Problem for Post-Disasters, III. Uluslarası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 21-22 Haziran 2018, Gaziantep, Cilt 1, İksad Uluslararası yayınevi - 2018,Eds. Dr. M.Emek & Z. Alimgereyev, pp.465-470, ISBN 978-605-7510-50-1
 • 4 Ergün S., Usta P., Alparslan Gök S.Z., Using Game Theory Applications For Assesment Emergency Management Situations, EJONS ( International Congress On Mathematic, Engineering & Natural Sciences), August, 11-13, 2018 . Kiev - Ukraine, The Book of Full Texts, Eds. Dr. M. Emek and Z. Sakhi, pp.115-120 .
 • 5 Usta P., Ergün S., Alparslan Gök S.Z., Waste Management In The Constructıon Industry: Game Theory Approach, EJONS ( International Congress On Mathematic, Engineering & Natural Sciences), August, 11-13, 2018 . Kiev - Ukraine, The Book of Full Texts, Eds. Dr. M. Emek and Z. Sakhi, pp.137-141.
 • 6 M.O. Olgun, O. Palanci, E. Qasim, G.W. Weber, S.Z. Alparslan Gök, Grey Transportation Games, IX Moscow International Conference on Operations Research (ORM 2018) Prooceedings Vol.2, pp.436-439, MOSCOW, OCTOBER 22-27, 2018
 • 7 O. Palanci, M.O. Olgun, G.W. Weber, S.Z. Alparslan Gök, Grey Baker Thompson Rule, IX Moscow International Conference on Operations Research (ORM 2018) Prooceedings Vol.2, pp.439-440, MOSCOW, OCTOBER 22-27, 2018
 • 8 S. Ergun, P. Usta, S.Z. Alparslan Gök, G.W. Weber, A cooperative game theoretical model on emergency logistics planning after natural disasters, IX Moscow International Conference on Operations Research (ORM2018) PROCEEDINGS, Volume II, pp.440-442, MOSCOW, OCTOBER 22-27, 2018
 • 9 Usta P. , Ergün S. and Alparslan Gök S. Z. , A Study on the Using of Game Theory in Sustainable Construction, Proceedings of 3rd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS 2017)
 • 10 S. Ergun,T.Aydoğan, S.Z. Alparslan Gök, Energy Efficient WSN system of inter-satellite communication for space debris by using cooperative game theory, Proceedings of ISER (International Society for Engineers and Researchers) international conference, September 25-26, 2016, Brussels, Belgium
 • 11 O. Palancı, S.Z. Alparslan Gök and A.G. Yılmaz Büyükyagci, On the Interval Game-Theoretic Solutions and Their Axiomatizations, 6th INTERNATIONAL YOUTH SCIENCE FORUM “LITTERIS ET ARTIBUS” Proceedings, November 24–26, 2016 Lviv, Ukraine
 • 12 Weber G.W., Branzei R., Alparslan Gök S.Z., On the ellipsoidal core for cooperative games under ellipsoidal uncertainty, in the Proceedings of EngOpt 2010 - 2nd International Conference on Engineering Optimization, Lisbon, Portugal, 6-9 Eylül 2010,http://lemac1.dem.ist.utl.pt/engopt2010/Book_and_CD/Papers_CD_Final_Version/pdf/10/01446-01.pdf.
 • 13 Weber G.W., Branzei R., Alparslan Gök S.Z., On Cooperative Ellipsoidal Games, in the Proceedings of 24th MEC-EurOPT 2010 Mini EURO Conference - Continuous Optimization and Information-Based Technologies In the Financial Sector, 23-26 Haziran 2010,Izmir, http://www.vgtu.lt/leidiniai/leidykla/MEC_EurOPT_2010/013/0002.html veya http://www.vgtu.lt/leidiniai/leidykla/MEC_EurOPT_2010/013/0002.html .
 • 14 Alparslan Gök S.Z. and Weber G.W., Cooperative games under ellipsoidal uncertainty, in the proceedings of PCO 2010, 3rd Global Conference on Power Control and Optimization, 2-4 Şubat 2010, Gold Coast, Queensland, Australia (ISBN: 978-983-44483-1-8)).
 • 15 G.W. Weber, E. Kropat, S.Z. Alparslan-Gök, Semi-Infinite and Conic Optimization in Modern Human, Life and Financial Sciences under Uncertainty, in the ISI Proceedings of 20th Mini- EURO conference, Continuous Optimization and Knowledge-Based Technologies (Neringa, Lithuania, May 20-23, 2008) 180-185.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Usta P., Ergün S., Alparslan Gök S.Z., A New Approach for Post Disaster Housing Problem after Earthquake, III. Uluslarası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 21-22 Haziran 2018, Gaziantep.
 • 2 Ergün S., Usta P., Alparslan Gök, S.Z.,2018, Cooperative Game Theory: An Approach for Temporary Housing Problem for Post-Disasters, III. Uluslarası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 21-22 Haziran 2018, Gaziantep.
 • 3 Usta P., Ergün S., Alparslan Gök S.Z., 2018, A Game Theoretical Approach for The Emergency Evacuation,International Conference on Applied Mathematics in Engineering (ICAME) June 27-29, 2018 - Balikesir, Turkey, page 56, ISBN 978-605-65071-8-2
 • 4 Ergün S., Usta P. , Weber G.W., Alparslan Gök S.Z, International Conference on Applied Mathematics in Engineering (ICAME) June 27-29, 2018 - Balikesir, Turkey, page 57, ISBN 978-605-65071-8-2
 • 5 Ergün S., Usta P., Alparslan Gök S.Z., Using Game Theory Applications For Assesment Emergency Management Situations, EJONS ( International Congress On Mathematic, Engineering & Natural Sciences), August, 11-13, 2018 . Kiev - Ukraine, The Book of Abstracts, Eds. Dr. H.Eris and Z. Sakhi, pp. 17.
 • 6 Usta P., Ergün S., Alparslan Gök S.Z., Waste Management In The Constructıon Industry: Game Theory Approach, EJONS ( International Congress On Mathematic, Engineering & Natural Sciences), August, 11-13, 2018 . Kiev - Ukraine, The Book of Abstracts, Eds. Dr. H.Eris and Z. Sakhi, pp. 16.
 • 7 Osman PALANCI, Rana S.M. BAKRI, Marwah Imad Najm NAJM, Sirma Zeynep ALPARSLAN GOK (2017). Some Results on Cooperative Grey Games, 6th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2017), Budapest, Hungary.
 • 8 O. Palancı, S.Z. Alparslan-Gök,Sule Nizamoglu, Hamid Alzaki, Transportation Situations And Related Games with Interval Uncertainty, sayfa 173, ICRAPAM2016, 19-23 Mayıs 2016, Bodrum, Turkey http://www.icrapam.org/topics.html.
 • 9 Ergün, S., Aydoğan, T., Alparslan Gök, S. Z. , An Overview of Game Theory and its Applications in Network Routing, The International Conference On Engineering Technology And Applied Sciences, April 21-22,2016, Afyonkarahisar, Turkey.
 • 10 Ergün, S., Aydoğan, T., Alparslan Gök, S. Z., A Study on Performance Evaluation of Some Routing Algorithms Modeled by Game Theory Approach, The International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences, April 21-22, 2016, Afyonkarahisar, Turkey
 • 11 S.Ergün, S.Z. Alparslan Gök, B. B. Kırlar, G.W. Weber, A Game Theoretical Approach to Crypto Cloud Computing and Its Economical and Financial Aspects , EURO Working Group for Commodities and Financial Modelling (EWGCFM 2015), Middle East Technical University, Ankara, Turkey, May 14-16, 2015(http://ewgcfm2015.iam.metu.edu.tr/Book-of-Abstract.pdf).
 • 12 Cooperative Grey Inventory Games,Mehmet Onur Olgun, Sırma Zeynep Alparslan Gök, Gültekin Özdemir and Hüseyin Ozan Tekin,SING11-GTM2015,EUROPEAN MEETING ON GAME THEORY,July 08-10, 2015,St. Petersburg,Russia
 • 13 A new axiomatization of the interval Shapley value, Osman Palancı, Sırma Zeynep Alparslan Gök, Gerhard Wilhelm Weber and Ümit Kara SING11-GTM2015,EUROPEAN MEETING ON GAME THEORY,July 08-10, 2015,St. Petersburg,Russia
 • 14 O. Palancı, S.Z. Alparslan-Gök, G.W. Weber, Cooperative games and bubbles,20th Conference of the International Federation of Operational Research Societies - IFORS 2014, Barcelona, Spain, July 13-18, 2014.
 • 15 S Ergün, O. Palancı, S.Z. Alparslan-Gök, On the grey Shapley value, 20th Conference of the International Federation of Operational Research Societies - IFORS 2014, Barcelona, Spain, July 13-18,2014.
 • 16 E. Ülgen, S. Zeynep Alparslan Gök, On the airport problems and the sequential equal contributions rule,International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2014), October 25-29, 2014, Antalya
 • 17 O. Palancı, S. Zeynep Alparslan Gök, Set-valued Solution Concepts on Cooperative Grey Games, International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2014), October 25-29, 2014, Antalya
 • 18 O. Olgun, S. Zeynep Alparslan Gök, G. Özdemir, Cooperative Grey Games and Inventory Situations, International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2014), October 25-29, 2014, Antalya
 • 19 S. Ergün, S.Z. Alparslan Gök, T. Aydoğan, Flow Games in Ad Hoc Networks, International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2014), October 25-29, 2014, Antalya
 • 20 O. Palancı, S.Z. Alparslan Gök and G.-W. Weber, Cooperative interval games: forest situations with interval data, Extended Abstract, in: The Sixth InternationalConference Game Theory and Management, GTM 2013, St. Petersburg, June 26-28, 2013.
 • 21 S.Z. Alparslan-Gök, O. Palancı, O. Olgun, Cooperative interval games: mountain situations with interval uncertainty, EURO-INFORMS 2013 – 26th Conference of European Conference on Operational Research, Rome, Italy, July 1 – 4, 2013.
 • 22 O. Palancı, S.Z. Alparslan-Gök, Interval obligation rules for minimum interval cost spanning trees, EURO-INFORMS 2013 – 26th Conference of European Conference on Operational Research, Rome, Italy, July 1 – 4, 2013
 • 23 O. Olgun, S.Z. Alparslan-Gök, O. Palancı, Grey Based Cooperative Inventory Games, EURO-INFORMS 2013 – 26th Conference of European Conference on Operational Research, Rome, Italy, July 1 – 4, 2013.
 • 24 S.Z. Alparslan-Gök, An axiomatic characterization of the interval Baker Thompson rule, ECCO 2012 – 25th Conference of European Chapter on Combinatorial Optimization Antalya, Turkey, April 26 – 28, 2012, http://www.eccoxxv.org/wp-content/uploads/ECCO-XXV-Final-Program.pdf.
 • 25 S.Z. Alparslan-Gök, On the interval Shapley value: two new characterizations, EURO 2012 – 25th Conference of European Conference on Operational Research,Vilnius, Lithuania, July 8 – 11, 2012,http://www.euro-online.org/conf/admin/tmp/program-euro25.pdf.
 • 26 S.Z.Alparslan Gök, A.Sarıarslan, The Alexia solution for Talmudic problems,International Conference on Applied and Computational Mathematics (ICACM), 3-6 Ekim 2012, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Turkey
 • 27 O. Palancı, S.Z.Alparslan Gök, H. Güler , M. O. Olgun, Mountain situations withinterval data, International Conference on Applied and Computational Mathematics (ICACM), 3-6 Ekim 2012, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Turkey
 • 28 Gerhard-Wilhelm Weber,Sırma Zeynep Alparslan Gök, Erik Kropat,Özlem Defterli, Armin Fügenschuh, Recent Discrete-Continuous Contributions to Cooperative Game Theory and Eco-Finance Networks,The 24th Conference of the European Chapter on Combinatorial OptimizationECCO Amsterdam, May 30 – June 1, 2011, http://www.eccoxxiv.com/
 • 29 G.-W. Weber, S.Z. Alparslan Gök, E. Kropat, Recent Advances on Ellipsoidal Cooperative Games, Extended abstract in Fifth International Conference on Game Theory and Management(GTM2011), 27-29 Haziran 2011, , Abstracts, L.A. Petrosyan and N.A. Zenkevich (eds.), 255-257.http://www.gsom.spbu.ru/en/gtm2011/submissions/ veyahttp://www.gsom.spbu.ru/en/gtm2011/
 • 30 S.Z. Alparslan-Gök, R. Branzei, O. Branzei, ‘Cooperative Games under Interval Uncertainty: On the Convexity of the Interval Undominated Cores’, EURO XXIV, European Conference on Operational Research , Lisbon, Portugal, 11-14 Temmuz 2010, http://www.euro2010lisbon.org/EUROXXIVProgramme.pdf
 • 31 G.-W. Weber, R. Branzei, S.Z. Alparslan-Gök,‘On the Ellipsoidal Core for Cooperative Games under Ellipsoidal Uncertainty’, International conference on Operations Research, Munich, Germany, September 1-3, 2010 (coauthor ) http://or2010.informatik.unibw-muenchen.de/information/download/documents/Program_OR2010.pdf.
 • 32 G-W Weber, R. Branzei, S.Z. Alparslan-Gök,N. Gökgöz, ‘Recent Advances in Data Mining and their Potential in Life and Human Sciences and Game Theory’, HIBIT 2010, 5th International Symposium on Health Informatics and Bioinformatics, April 20-22, 2010, Lara, Antalya, http://hibit2010.ii.metu.edu.tr/
 • 33 S.Z. Alparslan-Gök, R. Branzei, S. Tijs, ‘An axiomatization of Interval Shapley Value’, EURO XXIII, European Conference on Operational Research, Bonn, Germany, 5-8 July 2009, http://www.euro-2009.de/final_programme.pdf
 • 34 S.Z. Alparslan-Gök, R. Branzei, S. Tijs, “Cooperative Interval Games”, ICSS, International Conference on Social Sciences 1, İzmir, Turkey, 21-22 Ağustos 2008.
 • 35 S.Z. Alparslan-Gök, R. Branzei, S.Tijs, “Economic Situations and Cooperative Interval Games”, SING 4, Spain Italy Netherlands Meeting on Game Theory, Wroclaw, Poland, 26-28 Haziran 2008
 • 36 R. Branzei , S.Z. Alparslan-Gök, S. Tijs, “New Characterizations of Convex Interval Games”, SING 4, Spain Italy Netherlands Meeting on Game Theory, Wroclaw, Poland, 26-28 Haziran 2008.
 • 37 G.-W. Weber, S.Z. Alparslan-Gök, Chandra Sekhar Pedamallu, ‘Solution Approaches for Solving Gene-environment Network Models – a Survey’, International Conference on Engineering Optimization (EngOpt 2008), Rio de Janeiro, Brazil, June 1-5, 2008
 • 38 S.Z. Alparslan Gök, S. Miquel, S. Tijs, “Cooperation under Interval Uncertainty”, EURO XXII, European Conference on Operational Research , Prague, Czech Republic, 8-11 Temmuz 2007, http://euro2007.vse.cz/pdf/program.pdf
 • 39 G.-W. Weber, P. Taylan, S.Z. Alparslan-Gök, B. Akteke-Öztürk, S. Özöğür, A. Tezel and S.W. Pickl,, “Dynamics, Stability and Control in Environmental and Biological Dynamics”, EURO XXII, 22nd European Conference on Operational Research , Prague, Czech Republic, July 8-11, 2007
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 O. Palanci, S.Z. Alparslan Gök, G.W. Weber, Interval obligation rules for minimum interval cost spanning tree situations, 59th Workshop on Nonlinear Optimization: a bridge from theory to aplications Erice, Italy, June 10-17 2013
 • 2 S.Z. Alparslan Gök, Cooperative Game Theory and Operations Research Games, 6th Summer School Achievements and Applications of Contemporary Informatics, Mathematics and Physics Kiev, Ukraine, 12-17 Ağustos 2011, http://summerschool.ssa.org.ua/courses/tutors/zeynep-alparslan-gok http://summerschool.ssa.org.ua/courses/cooperative-game-theory
 • 3 R. Branzei, S. Tijs, S.Z. Alparslan-Gök, ‘How to handle interval solutions for cooperative interval games’, SING 6, Spain Italy Netherlands Meeting on Game Theory, Palermo, Italy, 7-9 Temmuz, 2010
 • 4 Gerhard-Wilhelm Weber, R. Branzei, S.Z. Alparslan-Gök, ‘On the Cooperative Games under Ellipsoidal Uncertainty’, International Conference on Modelling, Optimization and Dynamics, University of Porto, Portugal, 4-10 Temmuz 2010.
 • 5 R. Branzei, S. Tijs, S.Z. Alparslan-Gök, ‘Convex Interval Games’, International Workshop ``Game Theory and Social Choice'', Lyon, France, 25-26 September 2008
 • 6 S. Tijs, S.Z. Alparslan-Gök, R. Branzei, ‘Cooperative Interval Games’, AIRO2008, the XXXIX Annual Conference of Italian Operational Research Society, Ischia, Italy, 8-11 September 2008
 • 7 R. Branzei S. Tijs, S.Z. Alparslan-Gök, ‘Convex Interval Games’, Workshop on Game Theory, Twente, Netherlands, 29 August 2008
 • 8 ‘Cooperative Interval Games-Part 2’, Seminar on Game Theory, Department of Mathematics (DIMA), Genoa, Italy, 5 Mayıs 2008
 • 9 G-W Weber, S.Z. Alparslan Gök, M. U. Akhmet, “A New Mathematical Approach in Environmental Protection: Gene-Environment Networks and Their Dynamics”, CanaDAM 2007, 1st Canadian Discrete and Algorithmic Mathematics Conference, May 28-31, 2007, Banff Conference Center, Alberta, Canada
 • Doktora Tezi
 • 1 Cooperative Interval Games
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Maladh Kamal Yaseen AL-ANSSARI 16.01.2019
 • 2 IBTIHAL MOHAMMED KHALEEL AL-OBAIDI (26.06.2019)
 • 3 Marwah Imad NAJM (08.08.2018)
 • 4 Rana S.M. BAKRI (15.08.2018)
 • 5 Züleyha YÜCESAN ( 21 Haziran 2017)
 • 6 Ayşen Gül YILMAZ BÜYÜKYAĞCI (21 Haziran 2017)
 • 7 Şule Nizamoğlu (16.03.2016)
 • 8 Eda Ülgen (24.02.2016)
 • 9 Hamit Alzaki (14 Haziran 2016)
 • 10 Ahmet Sarıarslan (11 Nisan 2013)
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Emad QASIM (31.10.2019)
 • 2 Osman Palancı (24.02.2016)
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 BAP 3844-YL1-14
 • 2 BAP 3120-YL-12
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 TÜBİTAK 2209-ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ ARAŞTIRMA PROJESİ proje danışmanı
 • 2 TÜBİTAK 2209-ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ ARAŞTIRMA PROJESİ proje danışmanı
 • 3 TÜBİTAK 2209-ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ ARAŞTIRMA PROJESİ proje danışmanı
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 EURO XXV, European Conference on Operational Research konferansında (Vilnius, Lithuania, 8-11Temmuz 2012) 'Games and Decision Making' oturum başkanlığı
 • 2 25th Conference of European Chapter on Combinatorial Optimization (ECCO 2012) konferansında Regularity systems, optimization and scheduling oturum başkanlığı (Antalya, 26-28 Nisan 2012 )
 • 3 EURO XXV, European Conference on Operational Research konferansında (Vilnius, Lithuania, 8-11Temmuz 2012) Economic modeling and finance oturum başkanlığı
 • 4 International Conference on Applied and Computational Mathematics (ICACM), Ankara, 3 - 6 Ekim 2012 konferansında oturum başkanlığı
 • 5 EURO XXIV, European Conference on Operational Research konferansında (Lisbon, Portugal, 11-14 Temmuz, 2010) 'New Achievements in Game Theory I (cooperative and noncooperative)' grup başkanlığı, http://euro2010lisbon.org/EUROXXIVProgramme.pdf
 • 6 EURO XXIV, European Conference on Operational Research konferansında (Lisbon, Portugal, 11-14 Temmuz, 2010) 'New Achievements in Game Theory II (cooperative and noncooperative)' grup başkanlığı, http://euro2010lisbon.org/EUROXXIVProgramme.pdf
 • 7 EURO XXIII, European Conference on Operational Research konferansında (Bonn, Almanya, 5-8 Temmuz, 2009) 'Cooperative Games with Interval Data' grup başkanlığı, http://www.euro-2009.de/final_programme.pdf
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 EURO XXX, 30th European Conference on Operational Research konferansında Emerging Collaborative Economics and Management under Uncertainty grup organizatörlüğü (Dublin, İrlanda, 23-26 Haziran 2019) https://www.euro2019dublin.com/ http://www.euro2016.poznan.pl/
 • 2 LSCM 2019 konferansı bilim kurulu üyeliği
 • 3 12th International Conference on Industrial Engineering (ICIE 2016)konferansı bilim kurulu üyeliği (scientific committee member) www.iiec2016.com
 • 4 EURO XXVIII, 28th European Conference on Operational Research konferansında Recent Developments on Optimization and Some Results on Game Theory grup organizatörlüğü (Poznan,Poland, 3-6 Temmuz 2016) http://www.euro2016.poznan.pl/
 • 5 EURO XXVII, European Conference on Operational Research konferansında Allocation Problems in Game Theory and Some Problems on Inventory and Logistics Situations grup organizatörlüğü (Glasgow, 12-15 Temmuz 2015) http://www.euro2015.org/ grup organizatörlüğü
 • 6 IFORS 2014 (20th conference of the international federation of Operational research societies), Barselona İspanya 13-18 Temmuz 2014 konferansında ''Allocation problems in game theory'' grup organizasyonu, http://www.ifors2014.org/
 • 7 ICCESEN 2014 (Antalya,25 – 29 Ekim 2014) konferansı (ECCO 2012) organizasyon komitesi üyeliği, http://www.iccesen.org
 • 8 EURO INFORMS XXVI, European Conference on Operational Research konferansında Cooperative Game Theory grup organizatörlüğü (Rome, Italy, 1-4 Temmuz 2013 ) http://euro2013.org/
 • 9 25th Conference of European Chapter on Combinatorial Optimization(Antalya,26 – 28 Nisan 2012) konferansı (ECCO 2012) organizasyon komitesi üyeliğihttp://www.eccoxxv.org/
 • 10 EURO XXV, European Conference on Operational Research konferansında Cooperative Game Theory grup organizatörlüğü (Vilnius, Lithuania, 8-11 Temmuz 2012 )http://www.euro-2012.lt/welcome
 • 11 25th Conference of European Chapter on Combinatorial Optimization (ECCO 2012) konferansında Combinatorial and Hybrid Regulatory Systems - Game Theory grup organizatörlüğü (Antalya, 26-28 Nisan 2012 )
 • 12 EURO XXIV, European Conference on Operational Research konferansında Cooperative Game Theory grup organizatörlüğü (Lisbon, Portugal, 11-14 Temmuz, 2010), http://euro2010lisbon.org/EUROXXIVProgramme.pdf.
 • 13 EURO XXIII, European Conference on Operational Research konferansında Cooperative Game Theory grup organizatörlüğü (Bonn, Almanya, 5-8 Temmuz, 2009), http://www.euro-2009.de/final_programme.pdf
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 SDÜ Matematiğin Hayatımıza uygulamaları çalıştay (28 Şubat 2012) başkanlığı
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 SDÜ Matematiğin Hayatımıza uygulamaları çalıştayı (28 Şubat 2012) organizasyon komitesi üyeliği
 • 2 Workshop on Game Theory, METU, Ankara, Turkey, 30 Haziran, 2009
 • 3 Workshop on Sustainable Living at Turkish Rural Countryside, METU, Ankara, Turkey, 8 Haziran 2007
 • 4 Workshop on Complex Societal Problems, Sustainable Living and Development, METU, Ankara, Turkey, 15-21 Nisan, 2006
 • 5 Workshop on The Mathematical Tool Box for the Financial Engineer, METU, Ankara, Turkey, 21-22 Mart 2005
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 TÜBİTAK Yurtiçi Doktora Bursu 2006-2008
 • 2 TÜBİTAK Yurtdışı Araştırma Bursu 2007
 • 3 TÜBİTAK yurtdışı konferans katılım bursu 2007
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 Tilburg Üniversitesi (Hollanda) doktora araştırma bursu (2007)
 • 2 Bundeswehr München üniversitesi (Almanya) doktora araştırma bursu (2005)
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TÜBİTAK ULAKBİM yayın teşvik ödülü (B. B. Kırlar, S. Ergün, S. Z. Alparslan Gök, G.-W. Weber, A game-theoretical and cryptographical approach to crypto-cloud computing and its economical and financial aspects, Annals of Operations Research, Vol 260, Issue 1–2, pp 217–231, 2018)
 • 2 TÜBİTAK ULAKBİM yayın teşvik ödülü (Serap Ergun, Sirma Zeynep Alparslan Gok, Tuncay Aydogan, Gerhard Wilhelm Weber, Performance Analysis of a Cooperative Flow Game Algorithm in Ad Hoc Networks and a Comparison to Dijkstra’s Algorithm, Journal of Industrial and Management Optimization (JIMO), Vol. 15, No.3, pp.1085-1100, 2019)
 • 3 TÜBİTAK ULAKBİM yayın teşvik ödülü (Palancı O., Alparslan Gök S.Z., Olgun M.O., Weber G.-W., Transportation interval situations and related games, OR Spectrum, 2016, 38(1), 119-136)
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi 2014 yılı teşvik ödülü (1.lik)
 • 5 TÜBİTAK ULAKBİM yayın teşvik ödülü (S.Z.Alparslan Gök, Some results on cooperative interval games, Optimization, Volume 63, Issue 1,pp.7-13,2014)
 • 6 TUBİTAK ULAKBİM yayın teşvik ödülü (S.Z. Alparslan Gök, O. Palancı, O. Olgun, Cooperative interval games: Mountain situations with interval data, Journal of Computational and Applied Mathematics, 259, 2014,622-632.)
 • 7 TÜBİTAK ULAKBİM yayın teşvik ödülü (S.Z.Alparslan Gök, On the interval Shapley value, Optimization, Volume 63, Issue 5,pp.747-755,2014)
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi 2013 yılı teşvik ödülü (2.lik)
 • 9 TÜBİTAK ULAKBİM yayın teşvik ödülü (S.Z.Alparslan Gök, Cooperative games under bubbly uncertainty, Mathematical Methods of Operations Research: Volume 80, Issue 2 (2014), Page 129-137)
 • 10 Süleyman Demirel Üniversitesi 2012 yılı teşvik ödülü (3.lük)
 • 11 TÜBİTAK ULAKBİM yayın teşvik ödülü (Alparslan Gök S.Z., Weber G.W., On dominance core and stable sets for cooperative ellipsoidal games, Optimization, Vol.62, Issue 10 (2013) pp.1638-1645, DOI:10.1080/02331934.2013.793327.)
 • 12 TÜBİTAK ULAKBİM yayın teşvik ödülü (Weber G.W., Defterli O., Alparslan Gök S.Z and Kropat E., Modeling, Inference and Optimization of Regulatory Networks Based on Time Series Data, European Journal of Operational Research (EJOR), Vol. 211, Issue. 1 (2011) pp. 1-14)
 • 13 Süleyman Demirel Üniversitesi 2010 yılı teşvik ödülü(2.lik)
 • 14 TÜBİTAK ULAKBİM yayın teşvik ödülü (Moretti S., Alparslan Gök S.Z., Branzei R., Tijs S., Connection situations under uncertainty and cost monotonic solutions, Computers & Operations Research, Vol.38, Issue 11 (2011) pp.1638-1645, http://dx.doi.org/10.1016/j.cor.2011.02.004. )
 • 15 Tübitak ULAKBİM Yayın Teşvik Ödülü(How to handle interval solutions for cooperative interval games, International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-based Systems, Vol.18, Issue 2 (2010) 123-132, http://dx.doi.org/10.1142/S0218488510006441)
 • 16 TÜBİTAK ULAKBİM yayın teşvik ödülü (Cooperation under interval uncertainty, Mathematical Methods of Operations Research, Vol. 69, no. 1 (2009) 99-109)
 • 17 TÜBİTAK ULAKBİM yayın teşvik ödülü (A new mathematical approach in environmental and life sciences: gene-environment networks and their dynamics, Environmental Modelling and Assessment, Volume 14, Number 2 (2009) pp. 267-288)
 • Kişisel web sayfası
 • 1 http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/sirmazeynepalparslangok
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 EUROPT - The Continuous Optimization Working Group of EURO(http://www.iam.metu.edu.tr/EUROPT/)
 • 2 EURO - Association of European Operational Research Societies
 • 3 American Mathematical Society (AMS)
 • 4 Applied Mathematics in Life and Human Sciences and Economy group, Institute of Applied Mathematics, METU (http://www.iam.metu.edu.tr/research/groups/compbio.html)
 • 5 SIAM - Society of Industrial and Applied Mathematics
 • Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Emerging Applications of Differential Equations and Game Theory by S.Z. Alparslan-Gok and D.Arugaslan Cincin (2020), in book series of IGI Global , Hershey PA, USA. https://www.igi-global.com/book/handbook-research-emergent-applications-optimization/179325
 • 2 Emergent Research on the Application of Optimization Algorithms by P. Vasant, Z. Alparslan-Gok and G.-W. Weber (2018), in book series of IGI Global , Hershey PA, USA. https://www.igi-global.com/book/handbook-research-emergent-applications-optimization/179325
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Optimization Methods & Software , Volume 31, Issue 3, 2016 ( SPECIAL ISSUE: Advances of Optimization in Science and Application,on the occasion of the International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (October 25–29, 2014, Kemer–Antalya, Turkey) )
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 International Journal of Supply and Operations Management (IJSOM)
 • 2 International journal of industrial engineering and operational research (IJIEOR)
 • 3 International Journal of Advanced Heuristic and Meta-heuristic Algorithms (IJAHMA)
 • 4 International Journal of Supply and Operations Management (IJSOM)
 • 5 International journal of industrial engineering and operational research (IJIEOR)
 • 6 International Journal of Advanced Heuristic and Meta-heuristic Algorithms (IJAHMA)
 • 7 International Journal of Supply and Operations Management (IJSOM)
 • 8 International Journal of Advanced Heuristic and Meta-heuristic Algorithms (IJAHMA)
 • 9 International journal of industrial engineering and operational research (IJIEOR)
 • 10 International Journal of Supply and Operations Management (IJSOM)
 • 11 International Journal of Supply and Operations Management (IJSOM)
 • 12 International Journal of Supply and Operations Management (IJSOM)
 • 13 International Journal of Supply and Operations Management (IJSOM)
 • 14 International Journal of Supply and Operations Management (IJSOM)
 • 15 International Journal of Supply and Operations Management (IJSOM)
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 ZentralBlatt
 • 2 JIMO
 • 3 JIMO
 • 4 CJOR
 • 5 JIMO
 • 6 JIMO
 • 7 MATREV
 • 8 IJIEOR
 • 9 JIMO
 • 10 Computers & Operations Research
 • 11 Optimization
 • 12 International Game Theory Review
 • 13 ZentralBlatt
 • 14 Journal of the Institute of Science and Technology
 • 15 Optimization
 • 16 zbMATH
 • 17 Transactions on Fuzzy Systems
 • 18 CNSNS
 • 19 Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi
 • 20 Computers&Operations Research
 • 21 SDÜ Fen Dergisi
 • 22 JIMO
 • 23 zbMATH
 • 24 Theory and Decision
 • 25 CNSNS
 • 26 Operations Research Letters
 • 27 IGI global
 • 28 Kybernetes
 • 29 NACO
 • 30 IJUFKS
 • 31 Fuzzy information and engineering
 • 32 ANOR
 • 33 CNSNS
 • 34 International journal of game theory
 • 35 Optimization
 • 36 EJOR
 • 37 IEEE Signal Processing Letters.
 • 38 ORIJ
 • 39 Optimization
 • 40 IGI Global
 • 41 IEEE signal processing
 • 42 Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulations (CNSNS)
 • 43 EJOR
 • 44 Dynamics of Continuous, Discrete and continuous systems
 • 45 International Journal of Production Research
 • 46 Fuzzy Optimization and Decision Making
 • 47 ORIJ(Operational Research)
 • 48 Games
 • 49 Asia-Pacific Journal of Operational Research
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 ÖYP koordinatörlüğü
 • 2 BAP komisyon üyeliği
 • 3 ÖYP komisyon üyeliği
VERDİĞİ DERSLER
Algoritma ve programlama
Bilgisayar Programlama 1
Bilgisayar programlama 2
Bilimsel Hazırlık - Matematik
Bilimsel Hazırlık (Teknoloji Fakültesi)
Bitirme ödevi 1
Bitirme ödevi 2
Bitirme ödevi1
Genel Matematik (Tekstil Teknolojisi)
İstatistik
Kooperatif oyun teorisi modelleri
Matematik (Mimarlık)
Matematik (Orman fakültesi)
Matematik 1 (İmalat Müh.)
Matematik 1 (Tekstil müh.)
Matematik 2 (Teknoloji Fak. imalat müh.)
Matematiksel iktisat
Nümerik Analiz
Nümerik Analiz 1
Nümerik Analiz 2
Nümerik Analiz I
Nümerik Analiz II
Olasılık ve İstatistik 1
Optimal Kontrol II
Optimizasyon Teorisi
Optimizasyon teorisine giriş
Oyun teorisine giriş
Sayısal çözümleme
Sayısal Çözümleme (Kimya Müh.)
Yöneylem araştırması oyunları
 
Bu İçeriği Paylaş!