KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Duygu ARUĞASLAN ÇİNÇİN
Birimi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bölüm Matematik Bölümü
Ana Bilim Dalı Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı
Telefon 2462114280
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0003-1867-0996
Akademik Hesaplar
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 9
Alıntı Sayısı: 388
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 23.06.2002
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK (İNGİLİZCE) 23.06.2002
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 23.06.2002
Doktora ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 02.06.2009
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK (DR) 02.06.2009
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Süreksizlikleri olan diferansiyel denklemler, parçalı sabit argümanlı diferansiyel denklemler, sıçramalı diferansiyel denklemler, popülasyon dinamikleri, matematiksel modelleme, kaos
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Sapma Argümanlı Ve Süreksiz Etkili Diferansiyel Denklemlerin Niteliksel Davranışlarının Analizleri, Tübitak 3001, ARUĞASLAN ÇİNÇİN Duygu, Cengiz Nur, 15.01.2021 - 12.12.2021 (ULUSAL)
 • 2 Süreksiz Etkili Diferansiyel Denklemlerin Çözümlerinin Nitel Analizi, BAP, ARUĞASLAN ÇİNÇİN Duygu, CENGİZ Nur, 27.11.2018 - 25.05.2021 (ULUSAL)
 • 3 Diferansiyel Denklemlerde Poincaré Kaos ve Uygulamaları, Tübitak 1001, AKHMET Marat, ARUĞASLAN ÇİNÇİN Duygu, FEN Mehmet Onur, 15.11.2018 - 15.05.2020 (ULUSAL)
 • 4 Tıp Alanındaki Bazı Süreçlerin Sıçramalı Diferansiyel Denklemler Yardımıyla Modellenerek İncelenmesi Tübitak 2209-A , Öğrenci Projesi, , 12.06.2015 - 12.12.2016 (ULUSAL)
 • 5 Dinamik sistemlerde çatallanma analizi ve uygulama alanları- Tübitak 2209-A , Öğrenci Projesi, , 19.01.2014 - 17.01.2015 (ULUSAL)
 • 6 Sıçramalı Diferansiyel Denklemler İle Modellenen Bazı Gerçek Süreçlerin Dinamiği, BAP, ARUĞASLAN ÇİNÇİN Duygu, YOLCU Şerife, 28.11.2013 - 28.08.2015 (ULUSAL)
 • 7 Gerçek Yaşam Problemlerinin Matematiksel Modellenmesi ve Niteliksel Analizi-Tübitak 2209-A , Öğrenci Projesi, , 22.11.2013 - 27.06.2014 (ULUSAL)
 • 8 Genelleştirilmiş Parçalı Sabit Argümanların Popülasyon Dinamiklerine Etkileri-Tübitak 2209-A , Öğrenci Projesi, , 08.06.2012 - 19.09.2013 (ULUSAL)
 • 9 Parçalı Sabit Argümanlı Diferansiyel Denklemlerde Lyapunov Fonksiyon Metodu ile Kararlılık Analizi ve Uygulamalar, BAP, ARUĞASLAN ÇİNÇİN Duygu, ÖZER Atilla, 25.05.2012 - 25.11.2013 (ULUSAL)
 • 10 Süreksiz Dinamik Sistemler Teorisinin Geliştirilmesi ve Mekanik ve Elektroniğe Uygulanması, Tübitak 1001, AKHMET Marat, ERGENÇ Tanıl, TURAN Mehmet, ARUĞASLAN ÇİNÇİN Duygu, BÜYÜKADALI Cemil, 15.11.2006 - 15.11.2008 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Akhmet Marat , ARUĞASLAN ÇİNÇİN Duygu, Özkan Zekeriya, Analysis of an Undamped Mass-Spring System with Generalized Piecewise Constant Argument. Journal of Vibration Testing and System Dynamics, 7(4), , 419-429. Doi: 10.5890/JVTSD.2023.12.002, (2023), (Diğer)
 • 2 Tleubergenova Madina , ARUĞASLAN ÇİNÇİN Duygu, Tleubergenova Zakhira, Akhmet Marat, Unpredictable solutions of quasilinear differential equations with generalized piecewise constant arguments of mixed type . Carpathian Journal of Mathematics, 39(1), , 265-280. Doi: 10.37193/CJM.2023.01.18, (2023), (SCI-Expanded)
 • 3 Özkan Zekeriya , ARUĞASLAN ÇİNÇİN Duygu, Akhmet Marat, On Solutions of A Parabolic Partial Differential Equation of Neutral Type Including Piecewise Continuous Time Delay. Ankara Science University, Researcher, 3(1), , 29-35. Doi: 10.55185/researcher.1281521, (2023), (EBSCO)
 • 4 AKHMET MARAT, ARUĞASLAN ÇİNÇİN DUYGU, ÖZKAN ZEKERİYA, New Results on a Partial Differential Equation with General Piecewise Constant Argument. Turkish Journal of Mathematics and Computer Science, 15(2), , 237-246. Doi: 10.47000/tjmcs.1166651, (2023), (TR DİZİN)
 • 5 ARUĞASLAN ÇİNÇİN Duygu, CENGİZ Nur, Dynamics of a Third Order Differential Equation with Piecewise Constant Argument of Generalized Type. Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems-Series A: Mathematical Analysis , 259-274. (2022), (CMCI: CompuMath Citation Index )
 • 6 AKHMET MARAT, ARUĞASLAN ÇİNÇİN DUYGU, Tleubergenova Madina, Nugayeva Zakhira, Unpredictable Oscillations for Hopfield-Type Neural Networks with Delayed and Advanced Arguments. Mathematics, 9(571), , 1-19. Doi: 10.3390/math9050571, (2021), (SCI-Expanded)
 • 7 ARUĞASLAN ÇİNÇİN DUYGU, CENGİZ Nur, Qualitative Behavior of a Lienard-Type Differential Equation with Piecewise Constant Delays. Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science, 44(5), , 1439-1446. Doi: 10.1007/s40995-020-00946-9, (2020), (SCI-Expanded)
 • 8 AKHMET MARAT, ARUĞASLAN ÇİNÇİN DUYGU, cengiz nur, Exponential stability of periodic solutions of recurrent neural networks with functional dependence on piecewise constant argument. Turkish Journal of Mathematics , 272-292. (2018), (SCI-Expanded)
 • 9 ARUĞASLAN ÇİNÇİN DUYGU, cengiz nur, Existence of periodic solutions for a mechanical system with piecewise constant forces. Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, 47(3), , 521-538. (2018), (SCI-Expanded)
 • 10 ARUĞASLAN ÇİNÇİN DUYGU, cengiz nur, Green’s Function and Periodic Solutions of a Spring-Mass System in which the Forces are Functionally Dependent on Piecewise Constant Argument. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 21(1), , 266-278. Doi: 10.19113/sdufbed.67047, (2017), (TR DİZİN)
 • 11 ARUĞASLAN ÇİNÇİN DUYGU, YOLCU ŞERİFE, Bazı Skaler İmpalsif Diferansiyel Denklem Modellerinde Kararlılık Analizi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi , 70-82. (2015), (Diğer)
 • 12 ARUĞASLAN ÇİNÇİN DUYGU, GÜZEL LEYLA, Stability of the logistic population model with generalized piecewise constant delays. Advances in Difference Equations, 2015(173), , 1-10. Doi: 10.1186/s13662-015-0521-8, (2015), (SCI-Expanded)
 • 13 ARUĞASLAN ÇİNÇİN DUYGU, Dynamics of a harvested logistic type model with delay and piecewise constant argument. Journal of Nonlinear Science and Applications, 8(5), , 507-517. (2015), (SCI-Expanded)
 • 14 ARUĞASLAN ÇİNÇİN DUYGU, ÖZER ATİLLA, Stability analysis of a predator prey model with piecewise constant argument of generalized type using Lyapunov functions. Journal of Mathematical Sciences (Neliniini Koliv. 16 (2013), no. 4, 452--459; translation in J. Math. Sci.), 203(3), , 297-305. Doi: 10.1007/s10958-014-2144-0, (2014), (EBSCO)
 • 15 AKHMET MARAT, ARUĞASLAN ÇİNÇİN DUYGU, YILMAZ ENES, Method of Lyapunov functions for differential equations with piecewise constant delay. Journal of Computational and Applied Mathematics, 235(16), , 4554-4560. Doi: 10.1016/j.cam.2010.02.043, (2011), (SCI-Expanded)
 • 16 AKHMET MARAT, ARUĞASLAN ÇİNÇİN DUYGU, YILMAZ ENES, Stability in cellular neural networks with a piecewise constant argument. Journal of Computational and Applied Mathematics, 233(9), , 2365-2373. Doi: 10.1016/j.cam.2009.10.021, (2010), (SCI-Expanded)
 • 17 AKHMET MARAT, ARUĞASLAN ÇİNÇİN DUYGU, YILMAZ ENES, Stability analysis of recurrent neural networks with piecewise constant argument of generalized type. Neural Networks, 23(7), , 805-811. Doi: 10.1016/j.neunet.2010.05.006, (2010), (SCI-Expanded)
 • 18 AKHMET MARAT, ARUĞASLAN ÇİNÇİN DUYGU, TURAN MEHMET, Hopf bifurcation for a 3D Filippov system. Dynamics of Continuous, Discrete Impulsive Systems. Series A. Mathematical Analysis, 16(6), , 759-775. (2009), (CMCI: CompuMath Citation Index )
 • 19 AKHMET MARAT, ARUĞASLAN ÇİNÇİN Duygu, Bifurcation of a non smooth planar limit cycle from a vertex. Nonlinear Analysis-Theory, Methods & Applications, 71(12), , 2723-2733. Doi: 10.1016/j.na.2009.06.031, (2009), (SCI-Expanded)
 • 20 AKHMET MARAT, ARUĞASLAN ÇİNÇİN DUYGU, Lyapunov Razumikhin method for differential equations with piecewise constant argument. Discrete and Continuous Dynamical Systems. Series A, 25(2), , 457-466. Doi: 10.3934/dcds.2009.25.457, (2009), (SCI-Expanded)
 • 21 AKHMET MARAT, ARUĞASLAN ÇİNÇİN DUYGU, Liu Xinzhi, Permanence of nonautonomous ratio dependent predator prey systems with piecewise constant argument of generalized type. Dynamics of Continuous, Discrete & Impulsive Systems. Series A. Mathematical Analysis, 15(1), , 37-51. (2008), (CMCI: CompuMath Citation Index )
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 Başar Zeren, ARUĞASLAN ÇİNÇİN DUYGU, SEVİNİK ADIGÜZEL REZAN, PARÇALI SABİT ARGÜMANLI BİR BİYOLOJİK MODELİN LYAPUNOV KARARLILIĞI. EGE 10. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ (2023). (Tam metin bildiri)
 • 2 CENGİZ Nur, ARUĞASLAN ÇİNÇİN DUYGU, ASYMPTOTIC STABILITY OF AN IMPULSIVE HUANG-LI FINANCIAL MODEL. Ege 7. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi (2022). (Tam metin bildiri)
 • 3 CENGİZ Nur, ARUĞASLAN ÇİNÇİN DUYGU, UNIFORM ASYMPTOTIC STABILITY OF A HIGHER ORDER DIFFERENTIAL EQUATION WITH GENERALIZED PIECEWISE CONSTANT ARGUMENT. Ege 7. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi (2022). (Tam metin bildiri)
 • 4 ARUĞASLAN ÇİNÇİN DUYGU, Tleubergenova Madina, Nugayeva Zakhira, AKHMET MARAT, On the existence and stability of unpredictable oscillations for a nonlinear differential equation with piecewise alternately retarded and advanced argument of generalized type. IX International Scientific Conference: Problems of differential equations, analysis and algebra (2022). (Tam metin bildiri)
 • 5 ARUĞASLAN ÇİNÇİN DUYGU, CEYLAN MERVE, A Gronwall Type Inequality for Piecewise Continuous Functions. 2.International Congress On Mathematics And Geometry (2021). (Tam metin bildiri)
 • 6 ARUĞASLAN ÇİNÇİN DUYGU, ALKAYAL Nabaa Watheq Azeez, Dynamics of a Biological System with Discontinuous Effects. 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS “An Istanbul Meeting for World Mathematicians” (2021). (Tam metin bildiri)
 • 7 AKHMET Marat, ARUĞASLAN ÇİNÇİN Duygu, TLEUBERGENOVA Madina, NUGAYEVA Zakhira , Unpredictable Solutions of A Scalar Differential Equation with Generalized Piecewise Constant Argument of Retarded and Advanced Type. 3rd International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering (ICAIAME 2021) (2021). (Özet bildiri)
 • 8 AKHMET Marat , ARUĞASLAN ÇİNÇİN Duygu, ÖZKAN Zekeriya, TLEUBERGENOVA Madina, Investigation of Mass-Spring Systems Subject to Generalized Piecewise Constant Forces. 3rd International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering (ICAIAME 2021) (2021). (Özet bildiri)
 • 9 AKHMET Marat, ARUĞASLAN ÇİNÇİN Duygu, CENGİZ Nur, Dynamics of a Recurrent Neural Network with Impulsive Effects and Piecewise Constant Argument. International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering 2020 – ICAIAME 2020 (2020). (Özet bildiri)
 • 10 ARUĞASLAN ÇİNÇİN Duygu, CENGİZ Nur, Stability of a nonautonomous recurrent neural network model with piecewise constant argument of generalized type . International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering 2020 – ICAIAME 2020 (2020). (Özet bildiri)
 • 11 ARUĞASLAN ÇİNÇİN DUYGU, CENGİZ Nur, The Stability of a Spring-Mass System with Generalized Piecewise Constant Argument. The 25th International Conference on Difference Equations and Applications (ICDEA 2019) (2019). (Özet bildiri)
 • 12 ARUĞASLAN ÇİNÇİN Duygu, Cengiz Nur, Stability of a Spring-Mass System with Generalized Piecewise Constant Argument. 25th International Conference on Difference Equations and Applications (2019). (Tam metin bildiri)
 • 13 CENGİZ Nur, ARUĞASLAN ÇİNÇİN Duygu, Genelleştirilmiş Parçalı Sabit Argümanlı Bir Liénard Denkleminin Lyapunov-Krasovskii Metodu ile Kararlılığı (Stability of a Liénard Type Differential Equation With Generalized Piecewise Constant Argument by Lyapunov-Krasovskii Method). 3.International Academic Studies Conference- UBCAK 2019 (2019). (Özet bildiri)
 • 14 CENGİZ Nur, ARUĞASLAN ÇİNÇİN Duygu, Üçüncü Mertebeden, Genelleştirilmiş Parçalı Sabit Argümanlı Bir Liénard Denkleminin Lyapunov-Krasovskii Metodu ile Kararlılığı (Stability of a Third Order Liénard Equation With Generalized Piecewise Constant Argument by Lyapunov-Krasovskii Method) . 3.International Academic Studies Conference- UBCAK 2019 (2019). (Özet bildiri)
 • 15 ARUĞASLAN ÇİNÇİN Duygu, ULUSOY Halime , İmpals Etkili Bir Glikoz-Insülin Modelinin Kararlılık Analizi . 3.International Academic Studies Conference- UBCAK 2019 (2019). (Özet bildiri)
 • 16 ARUĞASLAN ÇİNÇİN Duygu, CENGİZ Nur, Süreksiz Etkili bir Liénard Denkleminin Dinamik Özelliklerinin Analizi (Analysis of Dynamic Properties of a Liénard Equation with Discontinuous Effect). 1. International Young Researchers Student Congress – IYRSC 2019 (2019). (Özet bildiri)
 • 17 ARUĞASLAN ÇİNÇİN Duygu, CENGİZ Nur, Genelleştirilmiş Parçalı Sabit Argümanlı, İkinci Mertebeden Mekanik bir Sistemin Nitel Analizi (Qualitative Analysis of a Second Order Mechanical System with Piecewise Constant Argument of Generalized Type). 1. International Young Researchers Student Congress – IYRSC 2019 (2019). (Özet bildiri)
 • 18 cengiz nur, ARUĞASLAN ÇİNÇİN DUYGU, YAKIT ONGUN MEVLÜDE, Discrete form of caputo fractional order Riccati differential equation with generalized piecewise constant argument. International Conference on Mathematics and Engineering ICOME-2017 (2017). (Özet bildiri)
 • 19 AKHMET MARAT, ARUĞASLAN ÇİNÇİN DUYGU, CENGİZ NUR, Exponential stability of periodic solutions of recurrent neural networks with functional dependence on piecewise constant argument. International Conference on Pure and Applied Mathematics (ICPAM 2015) (2015). (Özet bildiri)
 • 20 YOLCU Şerife, ARUĞASLAN ÇİNÇİN DUYGU, Analysis of a two component chemical reaction system with impulsive perturbations. International Conference on Nonlinear Differential and Difference Equations, (ICNDDE-2014) (2014). (Özet bildiri)
 • 21 CENGİZ N., ARUĞASLAN ÇİNÇİN Duygu, Periodic solutions of a spring mass system with piecewise constant forces. International Conference on Nonlinear Differential and Difference Equations, (ICNDDE-2014) (2014). (Özet bildiri)
 • 22 ARUĞASLAN ÇİNÇİN Duygu, The center-focus problem for a non smooth planar system with applications in real life. XXVI European Conference on Operational Research (2013). (Özet bildiri)
 • 23 SEVİNİK ADIGÜZEL Rezan, ARUĞASLAN ÇİNÇİN Duygu, Qualitative analysis of a chemical reaction model with impulsive perturbations. XXVI European Conference on Operational Research (2013). (Özet bildiri)
 • 24 GÜZEL L., ARUĞASLAN ÇİNÇİN Duygu, Effects of generalized piecewise constant delays on the dynamical behaviour of the logistic population growth. XXVI European Conference on Operational Research (2013). (Özet bildiri)
 • 25 ARUĞASLAN ÇİNÇİN Duygu, ÖZER A., Stability analysis of a predator prey model with piecewise constant argument of generalized type using Lyapunov functions. International Conference on Mathematical Analysis, Differential Equations and Their Applications (MADEA 2012) (2012). (Özet bildiri)
 • 26 ARUĞASLAN ÇİNÇİN Duygu, Dynamics of a logistic type delay differential equation with piecewise constant arguments. International Conference on Applied and Computational Mathematics (ICACM) (2012). (Özet bildiri)
 • 27 AKHMET M., ARUĞASLAN ÇİNÇİN Duygu, Hopf bifurcation of the dynamical system with discontinuous right hand side. Fifth World Congress of Nonlinear Analysts (2008). (Özet bildiri)
 • 28 AKHMET MARAT, ARUĞASLAN ÇİNÇİN DUYGU, BEKLİOĞLU MERYEM, Control of discontinuous processes of population dynamics. Conference on Differential and Difference Equations and Applications (2005). (Özet bildiri)
 • 29 AKHMET MARAT, ARUĞASLAN ÇİNÇİN DUYGU, BEKLİOĞLU MERYEM, Impulsive control of the population dynamics. Conference on Differential and Difference Equations and Applications (2005). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ARUĞASLAN ÇİNÇİN DUYGU, AKHMET MARAT, cengiz nur, On a New Class of Nonlinear Functional Differential Equations with Real World Applications. IV. Kadın Matematikçiler Derneği Çalıştayı, ODTÜ Matematik Bölümü (2017). (Özet bildiri)
 • 2 AKHMET M., ARUĞASLAN ÇİNÇİN Duygu, CENGİZ N., Fonksiyonel Diferansiyel Denklemler ile Modellenen Sinir Ağlarının Niteliksel Davranışı. 28. Ulusal Matematik Sempozyumu (2015). (Özet bildiri)
 • 3 ARUĞASLAN ÇİNÇİN DUYGU, CENGİZ NUR, Parçalı sabit argümanlı mekanik bir sistemde Floquet teorisi. 13. Matematik Sempozyumu (2014). (Özet bildiri)
 • 4 ARUĞASLAN ÇİNÇİN DUYGU, Süreksizlik Etkileri Altında Hopf Bifürkasyonu. 1. Ulusal Karmaşık Dinamik Sistemler ve Uygulamaları Çalıştayı (2012). (Özet bildiri)
 • 5 ARUĞASLAN ÇİNÇİN DUYGU, Lyapunov Razumikhin method for differential equations with piecewise constant argument. III. Ankara Matematik Günleri Sempozyumu (2008). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 Akhmet Marat, ARUĞASLAN ÇİNÇİN Duygu, Tleubergenova Madina , Nugayeva Zakhira, Smart Applications with Advanced Machine Learning and Human-Centred Problem Design, Chapter 34: Poisson Stable Dynamics of Hopfield-Type Neural Networks with Generalized Piecewise Constant Argument, 477-484.(2023). Springer, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 Akhmet Marat, ARUĞASLAN ÇİNÇİN Duygu, Tleubergenova Madina, Seilova Roza, Nugayeva Zakhira, Smart Applications with Advanced Machine Learning and Human-Centred Problem Design, Chapter 42: Hopfield Type Neural Networks with Poincare Chaos, 567-573.(2023). Springer, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 Akhmet Marat, ARUĞASLAN ÇİNÇİN Duygu, Nugayeva Zakhira, Tleubergenova Madina, Smart Applications with Advanced Machine Learning and Human-Centred Problem Design, Chapter 46: Unpredictable solutions of a scalar differential equation with generalized piecewise constant argument of retarded and advanced type, 603-619.(2023). Springer, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 Akhmet Marat, ARUĞASLAN ÇİNÇİN Duygu, Özkan Zekeriya, Smart Applications with Advanced Machine Learning and Human-Centred Problem Design, Chapter 48: Investigation of mass-spring systems subject to generalized piecewise constant forces, 629-640.(2023). Springer, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 ARUĞASLAN ÇİNÇİN DUYGU, CENGİZ Nur, Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies(2021). Springer, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 AKHMET MARAT, ARUĞASLAN ÇİNÇİN DUYGU, CENGİZ Nur, Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies(2021). Springer, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 CENGİZ Nur, ARUĞASLAN ÇİNÇİN DUYGU, Emerging Applications of Differential Equations and Game Theory(2020). IGI Global, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 8 ARUĞASLAN ÇİNÇİN DUYGU, CENGİZ Nur, Emerging Applications of Differential Equations and Game Theory(2020). IGI Global, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 9 ARUĞASLAN ÇİNÇİN Duygu, CENGİZ Nur, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics: Progress on Difference Equations and Discrete Dynamical Systems(2020). Springer, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 10 ŞAHİNER AHMET, YÜCESAN AHMET, ARUĞASLAN ÇİNÇİN DUYGU, KIRLAR BARIŞ BÜLENT, ÖZKAN TÜKEL GÖZDE, DAĞHAN HÜSEYİN ALİ, GÜRDAL MEHMET, YAKIT ONGUN MEVLÜDE, AYTAR SALİH, TURHAN TUNAHAN, Kalkülüse Giriş: Grafikler ve Modeller (College Algebra: Graphs and Models)(2017). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSAL)
 • 11 ARUĞASLAN ÇİNÇİN DUYGU, İmpalsif Diferansiyel Denklemlere Giriş(2015). Palme Yayıncılık, Tümü, (ULUSAL)
 • Editörlük
 • 1 Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science, Dergi, Yrd. Editör, 05.10.2023 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi e-Dergi, Dergi, Yrd. Editör, 22.07.2011 - 30.12.2015 (ULUSLARARASI)
 • 3 Emerging Applications of Differential Equations and Game Theory, Araştırma Kitabı, Editör, 01.01.2020 - 31.12.2020 (ULUSLARARASI)
 • Yönetilen Tez
 • 1 Watheq Azeez Alkayal Nabaa, Dynamics of a biological system with discontinuous effects, Applied Mathematics , 29.12.2021. Yüksek Lisans
 • 2 Ceylan Merve, Parçalı sürekli fonksiyonlar için Gronwall eşitsizliği, Uygulamalı matematik, 29.07.2021. Yüksek Lisans
 • 3 Cengiz Nur, Süreksiz etkili diferansiyel denklemlerin çözümlerinin nitel analizi , Uygulamalı matematik, 09.04.2021. Doktora
 • 4 Ulusoy Halime , İmpals etkili bir glikoz-insülin modelinin kararlılık analizi, Uygulamalı matematik, 20.08.2020. Yüksek Lisans
 • 5 Yolcu Şerife, Sıçramalı diferansiyel denklemler ile modellenen bazı gerçek süreçlerin dinamiği, Uygulamalı matematik, 10.07.2015. Yüksek Lisans
 • 6 Cengiz Nur, Süreksiz etkili mekanik bir sistemde periyodik çözümlerin varlığı, Uygulamalı matematik, 10.07.2015. Yüksek Lisans
 • 7 Özer Atilla, Parçalı sabit argümanlı diferansiyel denklemlerde lyapunov fonksiyon metodu ile kararlılık analizi ve uygulamalar, Uygulamalı matematik, 04.04.2013. Yüksek Lisans
 • Doktora Tezi
 •   Differential Equations with Discontinuities and Population Dynamics, Middle East Technical University, 2009
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi II
Diferansiyel Denklemler I
Diferansiyel Denklemler II
Diferansiyel Denklemler Teorisi
İleri Diferansiyel Denklemler
Mesleki İngilizce I
Mesleki İngilizce II
Ticari Matematik
 
Bu İçeriği Paylaş!