KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Duygu ARUĞASLAN ÇİNÇİN
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Matematik Bölümü
Ana Bilim Dalı Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı
Telefon 2462114280
E-Posta duyguarugaslan@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-1867-0996
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 23.06.2002
Yüksek Lisans
Doktora ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 02.06.2009
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Süreksizlikleri olan diferansiyel denklemler, parçalı sabit argümanlı diferansiyel denklemler, sıçramalı diferansiyel denklemler, popülasyon dinamikleri, matematiksel modelleme, kaos
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Duygu Aruğaslan Çinçin, İmpalsif Diferansiyel Denklemlere Giriş, Palme Yayıncılık, 2015.
 • Doktora Tezi
 • 1 Differential Equations with Discontinuities and Population Dynamics, Middle East Technical University, 2009.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Nur Cengiz, Süreksiz etkili mekanik bir sistemde periyodik çözümlerin varlığı, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015.
 • 2 Şerife Yolcu, Sıçramalı diferansiyel denklemler ile modellenen bazı gerçek süreçlerindinamiği, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015.
 • 3 Atilla Özer, Parçalı sabit argümanlı diferansiyel denklemlerde Lyapunov fonksiyon metodu ile kararlılık analizi ve uygulamalar, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 TÜBİTAK 3001 Projesi, Sapma Argümanlı Ve Süreksiz Etkili Diferansiyel Denklemlerin Niteliksel Davranışlarının Analizleri, Proje no: 118F185, 2018-devam ediyor
 • 2 SDÜ BAP 3829-YL1-13
 • 3 SDÜ BAP 3176-YL1-12.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 TÜBİTAK 1001 Projesi, Diferansiyel Denklemlerde Poincaré Kaos ve Uygulamaları, Proje no: 118F161, 2018-devam ediyor
 • 2 TÜBİTAK 2209-proje danışmanı, 2016
 • 3 TÜBİTAK 2209-proje danışmanı, 2015.
 • 4 TÜBİTAK 2209-proje danışmanı, 2014.
 • 5 TÜBİTAK 2209-proje danışmanı, 2013.
 • 6 TÜBİTAK 1001 Projesi, Süreksiz Dinamik Sistemler Teorisinin Geliştirilmesi ve Mekanik ve Elektroniğe Uygulanması, Proje no. 106T418, Kasım 2006-Kasım 2008.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 'EURO INFORMS XXVI, European Conference on Operational Research' konferansında 'Dynamics of continuous, discontinuous and discrete systems and applications' isimli oturum başkanlığı, 1-4 Temmuz, Roma, İtalya, 2013.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 International Conference on Nonlinear Differential and Difference Equations, (ICNDDE-2014) konferansında düzenleme komitesi üyeliği, May 27-30, 2014, Side, Antalya, Turkey.
 • 2 "26th European Conference on Operational Research, Rome, 1-4 July, 2013" konferansında "Continuous and Discontinuous Dynamical Systems" grup organizatörlüğü.
 • 3 “World Congress of Nonlinear Analysts, Orlando, 2-9 July, 2008” kongresinde “Bifurcation and Chaos in Differential Equations with Discontinuities and Applications” isimli oturum düzenleme
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 "Matematiğin Hayatımızdaki Uygulamaları" Çalıştayı, 28 Şubat 2012, Süleyman Demirel Üniversitesi.
 • 2 1. Ulusal Karmaşık Dinamik Sistemler ve Uygulamaları Çalıştayı, 12-13 Ekim 2012, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara, Türkiye
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 "Matematiğin Hayatımızdaki Uygulamaları" çalıştayında düzenleme komitesi üyeliği, 28 Şubat 2012, Süleyman Demirel Üniversitesi.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 Tübitak Araştırma Projesi Bursu, Proje No: 106T418, Kasım 2006-Kasım 2008
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (2015).
 • 2 Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (2011).
 • 3 Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (2010).
 • 4 Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (2010).
 • 5 Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (2009).
 • 6 Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (2009).
 • 7 Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (2008).
 • Kişisel web sayfası
 • 1 http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/duyguarugaslan
 • Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Emerging Applications of Differential Equations and Game Theory by S.Z. Alparslan-Gok and D.Arugaslan Cincin (2020), in book series of IGI Global , Hershey PA, USA. https://www.igi-global.com/book/handbook-research-emergent-applications-optimization/179325
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, e-dergi (SDU Journal of Science, e-journal), Yardımcı Editörlük, 2015.
 • 2 SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, e-dergi (SDU Journal of Science, e-journal), Yardımcı Editörlük, 2014.
 • 3 SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, e-dergi (SDU Journal of Science, e-journal), Yardımcı Editörlük, 2013.
 • 4 SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, e-dergi (SDU Journal of Science, e-journal), Yardımcı Editörlük, 2012.
 • 5 SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, e-dergi (SDU Journal of Science, e-journal), Yardımcı Editörlük, 2011 Kasım.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation
 • 2 Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation
 • 3 Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Abstract and Applied Analysis, 2012.
 • 2 Bulletin of Mathematical Analysis and Applications, 2011.
 • 3 Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulations, 2011.
 • 4 Abstract and Applied Analysis, 2011.
 • 5 Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 2011.
 • 6 Nonlinear Analysis Series A: Theory, Methods & Applications, 2008.
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Sokrates/Erasmus Koordinatörü, 2010-devam ediyor.
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Panelist, TÜBİTAK BİDEB 2214/2219 (Yurt Dışı Araştırma Burs Programı/Paneli Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı) Paneli, 2012-1.
VERDİĞİ DERSLER
Bilimsel Hazırlık
Bilimsel Hazırlık (İmalat ve Enerji Sis. Müh.)
Bilimsel Hazırlık (Teknoloji Fakültesi)
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi II
Diferansiyel Denklemler Teorisi
Dinamik Sistemler
Genel Matematik (Ziraat Müh.)
İleri Diferansiyel Denklemler
Lineer Cebir
Matematik
Matematik (Mimarlık)
Matematik I (Ziraat Müh.)
Matematik II (İnşaat Müh.)
Matematik II (Ziraat Müh.)
Mühendislik Matematiği
Mühendislik Matematiği (Çevre Müh.)
Sıçramalı Diferansiyel Denklemler
Soyut Matematik I
Soyut Matematik II
 
Bu İçeriği Paylaş!