KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Nezihe TÜFEKCİ
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Sağlık Yönetimi Bölümü
Telefon 2462110569
E-Posta nezihetufekci@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-8557-7823
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 06.07.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 13.02.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 09.01.2013
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Ed. Şeref KALAYCI, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım A.Ş., Ankara, 2005 (17.Bölüm: Kümeleme Analizi-Cluster Analysis).
 • 2 SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Tüfekci, N. (2020). "Sağlık İletişimi: Makro Perspektif" içinde "Sağlık Kurumlarında Stres Yönetimi, Tükenmişlik ve Destekleyici İletişim", Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • 2 Akademide Arka Sokaklar: Türkiye’xxdeki Üniversitelerin İnformal Yüzü
 • 3 Akademide Arka Sokaklar: Türkiye’xxdeki Üniversitelerin İnformal Yüzü
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ömer Kürşad TÜFEKCİ ve Nezihe TÜFEKCİ (2014), Pazarlama Yeniliği ile Pazarlama Performansı İlişkisini Açıklamaya Yönelik Bir Vaka Çalışması: Süleyman Demirel Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu Örneği ve Bir Model Önerisi, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (Journal of Entrepreneurship and Development), 9 (1), 161-182.
 • 2 Nezihe TÜFEKCİ ve Ömer Kürşad TÜFEKCİ (2013), Yükseköğretimde Örgütsel İletişim Eğilimlerinin Yüksek-Düşük Bağlam Ayrımı ile Ölçülmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Bir Araştırma, Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences Year: 2013/1, Special Volume on Office Management, 137-147.
 • 3 Nezihe TÜFEKCİ, Ömer Kürşad TÜFEKCİ (2006), Bankacılık Sektöründe Farklı Olma Üstünlüğünün ve Müşteri Sadakatinin Yarattığı Değer: Isparta İlinde Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:2, Sayı:4, Isparta, Güz 2006, 170-183.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ömer Kürşad TÜFEKCİ, Nezihe TÜFEKCİ, Hatice ŞİMŞEK (2015), Yeşil Pazarlama Stratejilerinin Tüketici Temelli Marka Değerine Etkisi: Isparta’da Bir Araştırma, 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 7-9 Mayıs 2015, Aksaray.
 • 2 Ömer Kürşad TÜFEKCİ, Gürkan KALKAN, Nezihe TÜFEKCİ (2015), Eğirdir Destinasyonunun Marka Kimlik Unsurlarının İncelenmesi: Gastronomi Kimliğine Yönelik Bir Çalışma, 4.Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 17 Nisan 2015, Hatay.
 • 3 Ömer Kürşad TÜFEKCİ, Nezihe TÜFEKCİ, Ayşe MERT (2015), Etik Pazarlama Eğitiminin Neresinde? Sosyal Pazarlamanın Etik Yönü Ekseninde Temel Pazarlama Kitapları Kapsamında Bir İçerik Analizi, 20. Ulusal Pazarlama Kongresi, 10-13 Haziran 2015, Eskişehir.
 • 4 Ömer Kürşad TÜFEKCİ, Nezihe TÜFEKCİ (2012), Kare Kodların Bütünleşik Pazarlama İletişimi Olarak Kullanım Düzeyi ve Etkinliği, 17. Ulusal Pazarlama Kongresi, Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 18-21 Ekim 2012
 • 5 Nezihe TÜFEKCİ, Ömer Kürşad TÜFEKCİ (2012), “Yükseköğretimde Örgütsel İletişim Eğilimlerinin Yüksek Düşük Bağlam Ayrımı İle Ölçülmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Bir Araştırma”, 11. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 4-6 Ekim 2012, Isparta, 95-102.
 • 6 Nezihe TÜFEKCİ (2011), "Meslek Yüksekokullarının İlçelere Olan/Olası Katkıları: Ağlasun İlçesi Örneği", 1. Ulusal Sarıgöl İlçesi ve Değerleri Sempozyumu, 17-19 Şubat 2011, Sarıgöl/Manisa, 96-103.
 • 7 Ömer Kürşad TÜFEKCİ, Nezihe TÜFEKCİ (2010), "Sağlık Pazarlamasında Değer Yaratma Aracı Olarak Müşteri/Hasta İlişkileri Yönetimi: Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde Bir Uygulama", IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 04-07 Şubat, Antalya.
 • 8 Nezihe TÜFEKCİ, Ömer Kürşad TÜFEKCİ (2010), "Örgüt Kültürü Ve Pazar Yönlülük Arasındaki İlişkiyi Değerlendirmeye Yönelik Bir Araştırma: Isparta İlinde Uygulama", 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 6-8 Mayıs 2010, Zonguldak.
 • 9 Nurhan PAPATYA, Gürcan PAPATYA, Ömer Kürşad TÜFEKCİ ve Nezihe TÜFEKCİ (2010), "Bilgi ve İletişim Çağında KOBİ'lerin Uluslararası Pazar Performansının İncelenmesi: Isparta Örneği", 15. Ulusal Pazarlama Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 26-29 Ekim 2010, İzmir.
 • 10 Ömer Kürşad TÜFEKCİ, Nezihe TÜFEKCİ (2008), "İşletmelerde Rekabetçi Zeka Uygulamaları: Önemi, Sonuçları ve Yeni Perspektifi", VII. Anadolu İşletmecilik Kongresi, Hitit Üniversitesi, 8-10 Mayıs, Çorum.
 • 11 Ömer Kürşad TÜFEKCİ, Nezihe TÜFEKCİ, Sezon Öncesi Eğirdir ve Davras' da Kamp Yapan Futbol Takımlarının Memnuniyet Ölçeği, II. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, 09-12 Kasım 2006, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu, Isparta, 2006.
 • 12 Nezihe TÜFEKCİ, Ömer Kürşad TÜFEKCİ, Buldan ve Çevresinde Üzüm Üreticisinin Pazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri, Buldan Sempozyumu, 23-24 Kasım 2006, Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu, Denizli, 2006.
 • 13 Ömer Kürşad TÜFEKCİ, Nezihe TÜFEKCİ, Turizm Sektöründe Bir Kült: Stratejik İşbirlikleri, 1. Çanakkale Turizm Biyenali, 5-7 Mayıs 2005, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale
 • 14 Adem KORKMAZ, Nezihe TÜFEKCİ, Halil İbrahim ÖZMEN, Tarıma Dayalı Ekonomilerde Kadının Rolü ve Toplumsal Konumu: Ağlasun İlçesi Örneği, I. Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım 2005, Burdur.
 • 15 Adem KORKMAZ, İbrahim ÖZMEN, Nezihe TÜFEKCİ, Büroların ve Sekreterliğin Dönüşümü: Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programının Yeterliliği, 3. Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, 28-30 Eylül 2005, Burdur.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ömer Kürşad TÜFEKCİ, Nezihe TÜFEKCİ (2013), "Çay Tüketicisinin Marka Tercihinin Oluşmasında Reklamların Etkisi", II. Rize Kalkınma Sempozyumu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi & Maltepe Üniversitesi, 3-4 Mayıs 2013, Rize, 55.
 • 2 İlker Hüseyin ÇARIKÇI, Nezihe TÜFEKCİ, Ömer Kürşad TÜFEKCİ (2013), “Banka Çalışanlarının Sosyal Medyada Kendi Örgütlerine Yönelik Tutumları ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Isparta İlinde Bir Araştırma”, V. Ulusal Yerel Ekonomiler Kongresi, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi & Salihli Meslek Yüksekokulu, 9-11 Mayıs 2013, Salihli/Manisa.
 • 3 İlker Hüseyin ÇARIKÇI, Nezihe TÜFEKCİ, Ömer Kürşad TÜFEKCİ (2013), Örgüt Kültürünün Verimliliğe Etkisinin Hastaneler İçin Akreditasyon Standartları Kapsamında Ölçülmesi: Isparta İlinde Bir Araştırma, 4. Verimlilik Kongresi, Ankara.
 • 4 Ömer Kürşad TÜFEKCİ, Nezihe TÜFEKCİ (2012), "Gül Ürünlerinin Pazarlanmasında Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Rolü: Isparta İlinde Bir Araştırma", Her Yönüyle Gül Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, 7-9 Haziran 2012, Isparta, 50.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ömer Kürşad TÜFEKCİ, Nezihe TÜFEKCİ, Leyla AKBAŞ, Fulya UNCU (2015), Turizm İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Uygulamalarının Genç Tüketiciler Açısından Değerlendirilmesi: Isparta İlinde Bir Araştırma, I.Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends, and Indicators (EITOC-2015), 28-30 Mayıs 2015, Konya.
 • 2 Ömer Kürşad TÜFEKCİ, Nezihe TÜFEKCİ (2008), Market Orientation in a Transition Economy, First International Conference on Management and Economics, "Current Issues in Emerging Economies in Global Perspective", Vol.1, 438-447, 28-29 March, Tirana/Albania.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Nezihe TÜFEKCİ, Hasan ASIĞBULMUŞ, Ömer Kürşad TÜFEKCİ (2015), "Hasta Memnuniyeti ve Hastane Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi", 1.Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, 4-5 Aralık 2015, İstanbul, 96-97.
 • 2 Ömer Kürşad TÜFEKCİ, Gürkan KALKAN ve Nezihe TÜFEKCİ (2015), ANALYSING OF THE MARKETABILITY OF CUISINE OF EGIRDIR IN TERMS OF BRAND IDENTITY FACTORS: AN ANALYSIS WITH “IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS”, International Conference on Social Sciences and Education Research, 29-31 October 2015, Antalya, 440.
 • 3 Ömer Kürşad TÜFEKCİ, Nezihe TÜFEKCİ (2014), "Spor Turizminin Mevcut Durumu ve Stratejik Perspektifi: Isparta’nın Spor Turizmi Potansiyeline İlişkin Bir Değerlendirme", 2.Uluslararası Davraz Kongresi, 29-31 Mayıs 2014, Isparta.
 • 4 Ömer Kürşad TÜFEKCİ, Nezihe TÜFEKCİ, Yusuf DEMİR (2014), "A STUDY OF VOLLEYBALL GROUP COMPETITON TO EXPLAINED RELATIONSHIP BETWEEN PERSONAL VALUES INVENTORY AND SPORTS CONSUMPTION", V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 11-14 September 2014, St Petersburg, Russia.
 • 5 İlker Hüseyin ÇARIKÇI, Nezihe TÜFEKCİ, Ömer Kürşad TÜFEKCİ (2013), "Özel Hastanelerin Örgüt Performansı Farklılıklarının Değerlendirilmesi: Isparta İlindeki Özel Hastanelerde Bir Araştırma", 7. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 10-13 Nisan 2013, Antalya.
 • 6 Yusuf DEMİR, Ömer Kürşad TÜFEKCİ, Nezihe TÜFEKCİ (2013), Üniversitelerdeki Girişimcilik Yarışmalarının Girişimcilik Kültürüne Etkisi: Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Bir Araştırma, 5th International Congress on Entrepreneurship, 5-7 June 2013, Suleyman Demirel University & Kyrgyzstan-Turkey Manas Unıversıty & Celal Bayar University, Almaatı/Kazakistan.
 • 7 Ömer Kürşad TÜFEKCİ, Nezihe TÜFEKCİ (2012), "Universities Branding Process About Creating Value Through Integrated Marketing Communications", 3rd International Symposium on Sustainable Development ISSD 2012, International Burch University, 31 May-1 June 2012, Sarajevo, Bosnia&Herzegovina, 389.
 • 8 Nezihe TÜFEKCİ, Ömer Kürşad TÜFEKCİ (2008), Küreselleşmenin TC'deki Reklâmcılık ve Tüketici Alışkanlıklarına Etkisi, The 85th Anniversary of the Republic International Symposium on the Turkish Republic, 22-24 October, Isparta/Turkey.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Ömer Kürşad TÜFEKCİ, Nezihe TÜFEKCİ (2010), "Spor Sektöründe Değer Katma Aracı Olarak Rekabetçi Zeka", 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Gazi Üniversitesi, 10-12 Kasım 2010, Antalya.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Yeni İşletmecilik Perpektifinde Kadın Yöneticiler ve Tükenmişlik: Türk İş Dünyasını Yönlendiren Kadın Yöneticiler Üzerine Uygulama.
 • Doktora Tezi
 • 1 ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİNİN HASTANELER İÇİN AKREDİTASYON STANDARTLARI KAPSAMINDA ÖLÇÜLMESİ: ISPARTA İLİNDEKİ DEVLET, ÖZEL VE ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE BİR ARAŞTIRMA
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Örgüt Kültürünün Performansa Etkisi", Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Doktora Projesi, 2012.
 • 2 "Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin Markalaştırılması", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Normal Araştırma Projeleri (NAP), 01.04.2009.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 I. Statejik Planlama Çalıştayı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 25.08.2005.
 • Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of Tourism and Gastronomy Studies
 • 2 Journal of Tourism and Gastronomy Studies - 2
 • 3 SDU Visionary Journal
 • 4 The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Ağlasun Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı, 2004-2006
VERDİĞİ DERSLER
Genel İşletme
Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri
Sağlık Ekonomisi
Sağlık Kurumlarında Motivasyon
Sağlık Kurumlarında Sorun Çözme
Uzun Dönemli Bakım Hizmetleri Yönetimi
 
Bu İçeriği Paylaş!