KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Hacı Ahmet BİRCAN
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Telefon 2462119330
E-Posta hacibircan@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-8937-3679
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP DOKTORU 30.08.1992
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Akciğer Kanseri ,bronkoskopi , bronkoskopik girişimler, Endobronşiyal ultrasonografi (EBUS),Pnömoni,Pulmoner Emboli,Girişimsel Pulmonoloji,Tüberküloz,KOAH,Astım
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Şahin,Ü., Öztürk,Ö., Songür, N., Bircan,A., Akkaya,A. Sigara kullanımına bağlı gelişen havayolu obstrüksiyonunun erken tanısında FEV1/FVC, FEV1/VC,FEV1/LNN FEV1/FEV6 ve GOLD kriterlerinin karşılaştırılması.Dirim Dergisi 2010;85(3):132-42.
 • 2 Bircan A, Yilmazer İ, Gokirmak M, Songur N, Öztürk Ö, Sahin Ü, Akkaya A. Toplum kökenli pnömoni hastalarında klinik stabilite zamanı, semptom rezolüsyonu ve serum C-reaktif protein ilişkisi. Türk Toraks Dergisi 2009; 10 (2): 047-055.
 • 3 Öztürk, Ö., Bircan HA., Özyurt S.,Akkaya A., Şahin Ü. Askerlik Çağındaki Gençlerde BCG Skar Dağılımı ve Mikrofilm Tarama Sonuçları. Toraks Dergisi 2008;9(2):064-067.
 • 4 Öztürk, Ö., Bircan, AH., Şimşek, Ş., Akkaya, A., Şahin, Ü. Tüberküloz yönünden Karaman ilinin tarama sonuçları. Solunum 2005; 7(2):64-69.
 • 5 Bircan, A., Berktaş, BM., Bayız, H., Başay, N., Bircan, S., Berkoğlu, M. Effects of chemotherapy on quality of life patients with lung cancer. Turkish Respiratory Journal 2003; 4: 61-66.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Siegenthaler W, 2007. Siegenthaler's Differential Diagnosis in Internal Medicine, (1st editon), Georg Thieme Verlag. Siegenthaler Semptomdan Tanıya İç Hastalıklarında Ayırıcı Tanı. bölüm 17. Öksürük, Balgam çıkarma ve Nefes darlığı. Nobel Matbaacılık 2009, İstanbul, sayfa: 492-517.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Bircan A, Onur D, Yılmaz A. Broncholithiasis with Recurrent Lithoptysis: A Case Report. Med Princ Pract. Med Princ Pract. 2014;23(1):83-5. doi: 10.1159/000351816
 • 2 Yurekli VA, Kaya O, Aydin FI, Bircan HA, Kutluhan SL, Kayan M, Gonen I. A case of multi-drug-resistant, intracranial tuberculomas, presenting with headache. Indian J Pathol Microbiol. 2013 Oct-Dec;56(4):481-3.
 • 3 Bektaş SS, Bircan S, Bircan A, Yavuz A, Güneş S, Sırmalı M, Alanoğlu G. A Case of Extranodal Marginal Zone Lymphoma of the Lung: Case Report. TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI 2012: 32 (2): 549-554.
 • 4 Songür N, Songür Y, Kapucuoglu N, Bircan A, Öztürk Ö, Şahin Ü, Akkaya A. Mucinous gastric adenocarcinoma presenting with mediastinal lymphadenopathy diagnosed by EUS-FNA in a patient with chronic cough. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi Yıl:2010 Cilt:30 Sayı:5 Sayfa:1760-1763.
 • 5 Ceyhan AM, Yildirim, M, Bircan HA, Zorlu Karayiğit D. Transverse leukonychia (Mees′ lines) associated withdocetaxel. J Dermatol. 2010; 37(2): 188-9.
 • 6 Songür N, Başak PY, Öztürk Ö, Dizbay Sak S, Çerçi SS, Sırmalı M, Bircan HA. Alopecia areata associated with thymoma presenting as a diffuse pleural dissemination mimicking mesothelioma: rare concomitant presentation. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010;30(1):435-38.
 • 7 Bircan, A., Kapucuoglu, N., Ozturk, O., Ciris, M., Gokirmak, M., Akkaya, A. Bilateral benign endobronchial schwannomas. Ann Saudi Med. 2007; 27: 375-7.
 • 8 Sahin, U., Yildiz, M., Bircan, AH., Akkaya, A., Candir, O. Absence of pulmonary uptake of Tc-99m methylenediphosphonate in alveolar microlithiasis. Ann Nucl Med 2004; 18: 695-8.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Nigar Dirican, Merve Pınar, Şule Atalay, H.Ahmet Bircan, İsa Döngel, Münire Çakır. Akciğerde Solid Kitle Görünümü Veren Tüberküloz Olgusu Int J Basic Clin Med 2016;4(1):39-42
 • 2 Bircan A, Kılıç Ö, Gökırmak M, Öztürk Ö, Akkaya A. Sarkoidozun nadir bir tutulumu: Masif splenomegali. Türk Toraks Dergisi 2011; 12:84-7.
 • 3 Öztürk,Ö., Şahin, Ü., Yılmazer, İ., Kapucuoğlu,N.,Peker, O., Bircan,A., Çakır, M., Songür,N., Akkaya,A. Akut Perikardiyal Tamponad İle Başvuran Akciğer Adenokarsinom Olgusu. Turkiye Klinikleri Arch Lung 2010; 11(2): 73-6.
 • 4 Bircan A, Yılmazer İ, Kılıç Ö, Büyükelvanlı F. Oral kavite tüberkülozu. Bir olgu sunumu. İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi 2010; 24(3):197-202.
 • 5 Bircan A, Has M, Çakır M, Bircan S, Songür N, Şahin Ü, Öztürk Ö, Akkaya A. Akciğer Adenokarsinomlu Bir Olguda Tekrarlayan Tromboembolik Olaylar: Trousseau Sendromu. Akciğer Arşivi 2009; 10(2): 71-76.
 • 6 Bircan, A., Baykul, T., Kapucuoğlu, N., Öztürk, Ö. Mandibula Metastazlı Küçük Hücreli Akciğer Karsinomu. Türk Toraks Dergisi 2008; 9 (4): 185-7.
 • 7 Bircan,A., Alanoğlu, G., Bircan, S. Hematolojik malignitelerde plevral tutulum:İki olgu nedeniyle. Uluslararası Hematoloji Onkoloji Dergisi. 2007:17;42-48.
 • 8 Bircan HA, Şahin Ü, Akkaya A. Spontaneous hemothorax due to ruptured pulmonary infarction after anticoagulation with enoxaparin: a case report. Solunum 2006; 8: 33-6.
 • 9 Öztürk Ö, Özaydın N, Bircan A, Şahin Ü, Altınbaş A, Akkaya A. Toplum kökenli pnömoni mi? enfektif endokardit mi? Streptococcus viridans bakteriyemisi. Akciğer Arşivi 2006; 7: 69-71.
 • 10 Akkaya, A., Bircan HA., Şahin, Ü., Başaran, AL., Örnek, Z., Demirci, M. Kronik öksürük ve nefes darlığı ile gelen fasiyoliyazis olgusu. Akciğer Arşivi 2004; 2: 102-105.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Doğan C, Bircan HA, Kula Z. Eroin inhalasyonuna bağlı akut eozinofilik pnömoni. TTD 21. Yıllık Kongresi Konuşma ve Bildiri Kitabı s:423, PS-308, 11-15 Nisan 2018, Antalya
 • 2 Eren, İ., Atay, IM., Öztürk, Ö., Bircan, A. Nikotin bağımlılığında anksiyete duyarlılığı. 40. Ulusal Psikiatri Kongresi, 28 Eylül-3 Ekim 2004, Efes-İzmir, 662-665.
 • 3 Ökten, F., Öğretensoy, M., Bircan, A., Dilmaç, A., Yılmaz, F. 1994 ve 1996 yılları arasındaki rezistans olgularımız. XXI. Ulusal Türk Tüberküloz Ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, 17-19 Ekim 1996, Marmaris, 261-263.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 E99. Çelik Tuğlu H, Bircan HA. Önceden akciğer problemi olmayan bir olguda allerjik bronkopulmoner aspergiloz. TTD 22. Yıllık Kongresi Bildiri Kitabı s:291, EPS-066, 10-14 Nisan 2019, Antalya
 • 2 Bircan HA, Yalcin GS, Fidanci S, Karaibrahimoglu A, Celik Tuglu H. The usefulness and prognostıc value of memorıal symptom assessmentshort form and condensed memorıal symptom assessment scale ın assessment of lung cancer patıents TTD 22. Yıllık Kongresi Bildiri Kitabı SS-044. S: 208-210, 10-14 Nisan 2019, Antalya
 • 3 E97. Bilim A, Fidancı S, Kula Z, Sahin M, Bircan HA. Metotreksata bağlı akciğer hasarı. İki olgu nedeniyle. TÜSAD 40. Ulusal Kongresi, 13-16 Ekim 2018, Kemer, Antalya.
 • 4 E98. Kula Z, Fidancı S, Akcan B, Pınar M, Bircan HA. Ampiyem ile başvurup yaygın değişken immun yetmezlik sendromu tanısı alan bir olgu. TÜSAD 40. Ulusal Kongresi, 13-16 Ekim 2018, Kemer, Antalya
 • 5 Gönül Yalçın S, Bircan A. Dokuz yıllık sağkalım süresi ile küçük hücreli akciğer kanseri olgusu. TTD 21. Yıllık Kongresi Konuşma ve Bildiri Kitabı s:310, PS-059, 11-15 Nisan 2018, Antalya.
 • 6 Bircan A, Ertürk GS, Çelik H, Pınar M, Başpınar Ş. Lameller kalsifikasyon gösteren akciğer adenokanseri olgusu. TTD 20. Yıllık Kongresi, TEPS-123, 5-9 Nisan 2017, Antalya.
 • 7 Bircan HA, Çelik H. Akciğer Kanseri ile komplike olan kombine pulmoner fibrozis ve amfizem sendromu. EP068, S: 359, TÜSAD 39. Ulusal Kongresi, 14-17 Ekim 2017, Çeşme, İzmir, Türkiye.
 • 8 Bircan HA. Çelik H, Evrimler Ş. Silikotüberküloz: Bir olgu sunumu. EP-368, S: 689, TÜSAD 39. Ulusal Kongresi, 14-17 Ekim 2017, Çeşme, İzmir, Türkiye.
 • 9 Pınar M, Ertürk GS, Bircan HA. Romatoid artrit plörezili iki olgu sunumu. EP-310, S: 617, TÜSAD 39. Ulusal Kongresi, 14-17 Ekim 2017, Çeşme, İzmir, Türkiye.
 • 10 Bircan HA, Çelik H, Kula Z. Soba Dumanına Maruz Kalan Hastada Reaktif Havayolu Disfonksiyonu Sendromu, EP-352, S:1010, TÜSAD 38. Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim 2016, Çeşme, İzmir, Türkiye
 • 11 Bircan HA, Kula Z, Çelik H. Pnömoni İle Komplike Olmuş Bir Wegener Granülomatozu Olgusu, EP-097, S:549, TÜSAD 38. Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim 2016, Çeşme, İzmir, Türkiye
 • 12 Gonca T, Bircan HA, Çınar Z, Arıcan MH, Doğru G. Masif Pulmoner Tromboemboli olgusunda Reteplaz deneyimi EP-080, S: 512, TÜSAD 38. Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim 2016, Çeşme, İzmir, Türkiye
 • 13 Dirican N, Anar C, Atalay Ş, Öztürk Ö, Bircan HA, Çakır M, Akkaya A. “ Hematolojik parametrelerin küçük hücreli akciğer kanserli hastalarda prognoz üzerine etkileri.”, SS063, Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 16-20 Mart 2016, Antalya.
 • 14 Bircan A, Kula Z, Dirican N, Döngel İ, Gönen İ, Başpınar Ş. Masif Plevral Efüzyon İle Başvuran Bir Bruselloz Olgusu, TTD 19. Yıllık kongresi, PO-117, 6-10 Nisan 2016, Antalya
 • 15 Dirican N, Dirican A, Anar C, Atalay Ş, Öztürk Ö, Bircan HA, Çakır M, Akkaya A. C-reaktif protein, Nötrofil/lenfosit oranı ve Serum Albüminden Oluşan Yeni Bir İnflamatuar Prognostik İndeks: KHDAK’da Prognozu Tahmin Etmek İçin Yararlı mıdır?, TTD 19. Yıllık kongresi, SS-009, 6-10 Nisan 2016, Antalya.
 • 16 Merve Pınar, Bircan A, Akcan OE, Bircan S. Wegener granülomatozisini taklit eden akciğer adenokarsinomu olgusu. TTD 18. yıllık kongresi, EPS039, 1-5 Nisan 2015, Antalya
 • 17 Ahmet Bircan, Ertürk S, Çiriş İM, Dirican N, Bircan S, Çakır M, Atalay Ş. Küçük Hücreli Akciğer Kanserinin oküler ve tiroid metastazları: Olgu sunumu. TTD 18. yıllık kongresi, EPS038, 1-5 Nisan 2015, Antalya.
 • 18 Nigar Dirican, Pınar M, Atalay Ş, Bircan H.A, Döngel İ, Çakır M. Akciğerde Solid Kitle Görünümü Veren Tüberküloz Olgusu. TTD 18. yıllık kongresi, PS129, 1-5 Nisan 2015, Antalya.
 • 19 Nigar Dirican, Dirican A, Şen O, Aynalı A, Atalay Ş, Bircan HA, Öztürk Ö, Erdoğan S, Çakır M, Akkaya A. Tiyol/disülfid homeostazis: İleri evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli hastalar için prognostik biomarker mıdır? TTD 18. yıllık kongresi, PS055, 1-5 Nisan 2015, Antalya.
 • 20 Bircan A, Alanoğlu G. Heparin ilişkili trombositopeniye bağlı masif pulmoner embolinin dabigatran ile tedavisi. Olgu sunumu. TTD 17. Yıllık Kongresi, 2-6 Nisan 2014, Antalya
 • 21 Akciğer Kanseri Görüntüsü Veren Bronkopulmoner Aspergillozis Olgusu, P-114. TAKD 4. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 8-11 Mayıs 2014, Antalya
 • 22 Plevral Efüzyon İle başvuran B Hücreli Lenfoma Olgusu, P-228. TAKD 4.Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi 8-11 Mayıs 2014, Antalya
 • 23 Dirican N, Anar C, Kaya Ş, Bircan HA, Halilçolar H, Çakır M. Sarkoidozlu hastalarda hematolojik parametrelerin klinik önemi. TTD 17. yıllık kongresi, 2-6 Nisan 2014, Antalya.
 • 24 Ahmet Bircan, Munire Cakir, Ilkay Yilmazer, Recep Sutcu, Selcuk Kaya, Onder Ozturk. Toplum Kokenli Pnomoni Hastalarinda Serum Matriks Metalloproteinaz-2 ve -9 Duzeylerinin Hastalik Siddeti ile Iliskisi. Turk Toraks Dernegi 16. Yillik Kongresi,3-7 Nisan 2013, Antalya Belek.P178
 • 25 Türkiye’de Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinin Tanı ve Tedavisinde Hasta ve Doktor GecikmesiAhmet Selim Yurdakul, Celalettin İbrahim Kocatürk, Hülya Bayız, Soner Gürsoy, Ahmet Bircan, Ayşenaz Özcan, Atilla Akkoçlu, Funda Uluorman, Pınar Çelik, Deniz Köksal, Bahar Ulubaş, Eylem Özgür Sercan, Ömer Özbudak, Tuncay Göksel, Tuğba Önalan, Esra Yamansavcı, Figen Türk, Gökhan Yuncu, Çiğdem Çopuraslan, Tuğba Mardal, Esin Tuncay, Altemur Karamustafaoğlu, Pınar Yıldız, Funda Seçik, Muhammet Ali Kaplan, Emel Çağlar, Mediha Gönenç Ortaköylü, Mine Önal, Akif Turna, Evlin Hekimoğlu, Levent Dalar, Sedat Altın, Meral Gülhan, Evrim Eylem Akpınar, İsmail Savaş, Nalan Demir Fırat Ve Arkadaşları (sozlu sunum)
 • 26 Cura DO, Bircan A. Enoksaparin tedavisinden sonra gelişen hepatik transaminaz yüksekliği,olgu sunumu. TTD 15 yıllık Kongresi, 11-15 Nisan 2012, Side, Antalya.
 • 27 Bircan A, Cura DO. Eksüdatif plevral efüzyon; escitalopram tedavisine bağlı olabilir mi? TTD 15. Yıllık Kongresi,11-15 Nisan 2012, Side, Antalya.
 • 28 Çınar Z, Songür N, Bircan S, Sütçü R, Bircan A, Kaya V, Öztürk Ö. İleri evre akciğer kanserinde tedavi öncesi doku ve serum MMP-2, MMP-9 ve TIMP-1 düzeylerinin klinikopatolojik faktörler ile ilişkisi ve prognostik önemi. 19. Ulusal Kanser Kongresi 20-24 Nisan 2011, p:034, s:133, Rixos Sungate Hotel, Antalya.
 • 29 Bircan HA, Koparan G, Kaya Ş, Çakır M, Gonca T, Güneş S. ADENOKARSİNOMA BAĞLI AKCİĞER METASTAZININ İLGİNÇ RADYOLOJİK BULGUSU: BİLATERAL MULTİPL KAVİTER NODÜL. TÜSAD 33.Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim 2011,Çeşme,İzmir,Türkiye
 • 30 Bircan HA, Onur D, Yılmaz A. REKÜRREN LİTOFİTİZİSLİ BİR BRONKOLİTİAZİS OLGUSU. TÜSAD 33.Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim 2011,Çeşme,İzmir,Türkiye
 • 31 Öztürk Ö, Karakuş S, Bircan A, Çınar Z, Songür N, Akkaya A. Enoksaparinin neden olduğu hepatotoksisite. Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, PS423, İstanbul, 5-9 Mayıs 2010.
 • 32 Bircan A, Zorlu Karayiğit D, Songür N, Koparan G, Kaya Ş, Çiriş M, Sırmalı M, Güneş S. Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde iskelet kası metastazı: iki olgu sunumu. Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, PS76, İstanbul, 5-9 Mayıs 2010.
 • 33 Bircan A, Kaya Ş, Bircan S, Songür N, Zorlu Karayiğit D, Yaşar S. Mediyastinal Kitle ve lenf nodlarının değerlendirilmesinde transbronşiyal iğne aspirasyonu. Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, PS56, İstanbul, 5-9 Mayıs 2010.
 • 34 Yurdakul AS, Bircan A, Kıyık M, Yılmaz A, Sönmez Ö, Turay Yılmaz Ü, Şimşek C, Öztürk C. Akciğer Kanserli Hastalarda Kemik Metastazının Tedavisinde Bifosfonatların etkinliği. Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, TP252, İstanbul, 5-9 Mayıs 2010.
 • 35 Zorlu Karayiğit, D., M. Çakır, A. Bircan, M. Çiriş, Ş. Kaya, F. Kayan, A. Akkaya, E. Çaloğlu. Romatoid artrite bağlı interstisyel akciğer hastalığı ve eşlik eden akciğer kanseri: Olgu sunumu,TUSAD 32. Ulusal Kongresi Solunum 2010, EP-027, 20-24 Ekim, Antalya
 • 36 Çakır, M., G. Koparan, Ö. Öztürk, A. Bircan, N. Songür, A. Akkaya, Pulmoner hemorajiye bağlı lober konsolidasyon: Warfarin tedavisinin nadir bir komplikasyonu.TUSAD 32. Ulusal Kongresi Solunum 2010, EP-221, 20-24 Ekim, Antalya
 • 37 Kayan, M., Öztürk, Ö.,Munduz, M.,Bircan, A.,Kayan, F. Milier Tüberkülozu olan iki olgunun santral sinir sistemi tutulumu ve nöroradyolojik bulgularının gözden geçirilmesi. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi,Rixos Otel Sungate, Antalya, 7-12 Kasım 2010.p662.
 • 38 SERT S, BİRCAN S, BİRCAN A, BOZKURT K, SIRMALI M, GÜNEŞ S, DEVRİM T. AKCİĞERDE KARSİNOSARKOM: BİR OLGU SUNUMU. TUSAD 31. Ulusal Kongresi Solunum 2009 Kongresi, EP-149, S:48, Çeşme, İzmir
 • 39 Bircan S, Bircan A, Zorlu Karayiğit D, Bozkurt K, Bektaş SS, İnan G, Kızmaz M, Akkaya A. Akciğer Tümörlerinde Histopatolojik Tanı ile Bronkoskopik Bulgu ve Tanı Yöntemlerinin Retrospektif Değerlendirilmesi. TUSAD 31. Ulusal Kongresi Solunum 2009 Kongresi, EP-217, S:67, Çeşme, İzmir.
 • 40 Bektaş SS, Bircan S, Bircan A, Yavuz A, Güneş S, Sırmalı M, Alanoğlu G. Akciğerde Malt Tipi Ekstranodal Marginal Zon lenfoma. Bir Olgu Sunumu. Türk patoloji Dergisi 19.Ulusal Patoloji Kongresi, 7-11 Ekim 2009, Girne Kıbrıs, P-486, S:210.
 • 41 Zorlu Karayiğit D, Öztürk Ö, Songür N, Bircan S, Bircan A, Sert Bektaş S, Kaya Ş, Akkaya A. Kronik öksürük şikayeti ile başvuran endobronşiyal schwannoma olgusu. Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, e-PS017, Sungate Port Royal Hotel, Kemer-Antalya, 8-12 Nisan 2009.
 • 42 Kaya Ş, Gökırmak M, Bircan HA, Bircan S, Sert S, Akkaya A. İleri evrede olmasına rağmen asemptomatik olan primer Akciğer adenoid kistik karsinom olgusu. Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, ePS094, Sungate Port Royal Hotel, Kemer-Antalya, 8-12 Nisan 2009.
 • 43 Songür N, Adiloğlu AK, Bircan A, Çınar Z, Öztürk Ö, Akkaya A. Atak nedeniyle hospitalize edilen KOAH olgularında serum IL-6 düzeylerinin malnütrisyon ile ilişkisi Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, PS064, Sungate Port Royal Hotel, Kemer-Antalya, 8-12 Nisan 2009.
 • 44 Bircan A, Has M, Gökırmak M, Bircan S, Songür N, Şahin Ü, Öztürk Ö, Akkaya A, Akciğer adenokarsinomlu bir olguda tekrarlayan tromboembolik olaylar: Trousseau sendromu. Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, e-PS059, Sungate Port Royal Hotel, Kemer-Antalya, 8-12 Nisan 2009.
 • 45 Şahin Ü, Öztürk Ö, Songür N, Bircan A, Akkaya A. Sigara içenlerin solunum fonksiyon testleri ve difüzyon kapasitesindeki değişikliklerin erken dönemde kronik obstrüktif akciğer hastalığının tanısındaki etkinlikleri. PS-094, Sungate Port Royal Hotel, Kemer-Antalya, 8-12 Nisan 2009.
 • 46 Bircan A, Yılmazer İ, Kılıç Ö, Büyükelvanlı F. Oral kavite tüberkülozu. Bir olgu sunumu. Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, ePS-133, Sungate Port Royal Hotel, Kemer-Antalya, 8-12 Nisan 2009.
 • 47 Bircan S, Bircan A, Çiriş İM, Bozkurt KK, Yavuz G, Songür N. Bronşial yıkama materyallerinde fiksasyonun ve bekleme süresinin sitomorfolojik bulgulara etkisi (p-76). IV. Ulusal Sitopatoloji kongresi. 26-29 Mart 2009, Hacettepe Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara
 • 48 Öztürk Ö., Akkaya A., Yılmazer İ, Cüre M, Koçak A, Bircan A, Sütçü R, Fedakar Ö. THİOBACİLLUS SUŞLARININ SOLUNUM SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, TP-158, Sungate Port Royal Hotel, Kemer-Antalya, 23-27 Nisan 2008.
 • 49 Kaya Ş., Songür N, Kapucuoğlu N, Bircan A, Öztürk Ö, Armağan A, Akkaya A. ÜÇLÜ SENKRON AKCİĞER, PROSTAT VE MESANE KANSERİNİN BİRLİKTELİĞİ: NADİR BİR OLGU SUNUMU. Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, PS-267, Sungate Port Royal Hotel, Kemer-Antalya, 23-27 Nisan 2008
 • 50 Songür N, Sırmalı M, Perçinel S, Öztürk Ö, Bircan A, Akkaya A, MEZOTELYOMAYI TAKLİT EDEN VE ALOPECIA TOTALIS İLE BİRLİKTE OLAN EKTOPİK PLEVRAL TİMOMA Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, PS-181, Sungate Port Royal Hotel, Kemer-Antalya, 23-27 Nisan 2008.
 • 51 Bircan A, Kılıç Ö, Gökırmak M, Öztürk Ö, Akkaya A. SARKOİDOZUN NADİR BİR TUTULUMU: MASİF SPLENOMEGALİ. Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, PS-263, Sungate Port Royal Hotel, Kemer-Antalya, 23-27 Nisan 2008
 • 52 Songür,N., Songür,Y., Karahan,N., Bircan,A., BircanS., Öztürk,Ö., Kaya,Ş., Akkaya,A. Sarkoidoz tanısında yeni bir yöntem: Endosonografi eşliğinde aspirasyon biopsisi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 30.Ulusal Kongresi. 26-29 Ekim 2008, Bodrum. s: 51, PS:56.
 • 53 Songür,N., Songür,Y., Kapucuoğlu,N., Bircan,A., Öztürk,Ö., Şahin,Ü., Akkaya,A.Mediastinal Lenfadenopatiden EUS-İİAB ile tanısı konulan metastatik mide kanseri. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 30.Ulusal Kongresi. 26-29 Ekim 2008, Bodrum. s:88, PS145.
 • 54 Bircan A, Yilmazer İ, Gokirmak M, Turgut E, Şahin Ü. Diş teknisyeni pnömokonyozu; iki olgu nedeniyle. TUSAD 30. Ulusal Kongresi, 26-30 Ekim 2008, Bodrum. S:61, PS:84.
 • 55 Bircan A, Yilmazer İ, Gokirmak M, Songur N, Öztürk Ö, Sahin Ü, Akkaya A. Toplum kökenli pnömoni hastalarında klinik stabilite zamanı, semptom rezolüsyonu ve serum C-reaktif protein ilişkisi. TUSAD 30. Ulusal Kongresi, 26-30 Ekim 2008, Bodrum. S:17, SS-20.
 • 56 Bircan, A., Bircan, S., Kapucuoğlu, N., Songür, N., Öztürk, Ö., Akkaya, A. Primer Akciğer Kanserlerinde Maspin, VEGF ve p53 Ekspresyonları ve Klinikopatolojik Parametrelerle İlişkileri. Türk Akciğer Kanseri Derneği 3.Ulusal Kongresi, İzmir. s: 85, PS:28
 • 57 Yürekli VA, Kaya O, İncekara Aydın F, Bircan A, Kutluhan S. Başağrısı ile başvuran intrakraniyal tüberkülom olgusu. Türk Nöroloji Dergisi 2008 (14); 5 (Ek 1): 171, P-276.
 • 58 Soyupek F, Savaş S, Öztürk Ö, İlgün E, Akkaya A, Bircan A. İnkomplet spinal kord yaralanmalı hastalarda vücut ağırlık destekli koşubandı egzersizlerinin kardiovasküler ve pulmoner sistem üzerine olan etkisi. 1. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, 6-9 Kasım 2008, Ankara.
 • 59 Akkaya, A., Öztürk, Ö., Karadeniz, N., Şahin, Ü., Bircan, A., Gökırmak, M., Songür, N. Hipokalsemi ve overlap sendrom birlikteliği. Uyku Derneği 1. Uyku Bozuklukları Kongresi, 21-25 Mayıs 2008, Antalya
 • 60 Bircan, A., Baykul, T., Kapucuoğlu, N., Öztürk, Ö. Mandibula Metastazlı Küçük Hücreli Akciğer Karsinomu. 3. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi. 21-24 Haziran 2007 Marmaris, Muğla. P6, S:141.
 • 61 Bircan, A., Kaya, Ş., Öztürk, Ö., Çiriş, M., Songür, N. Cilt metastazlı üç küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgusu. TÜSAD 29. Ulusal Kongresi Fethiye, Muğla.
 • 62 Özgenen, Ö., Şahin, Ü., Öztürk, Ö., Kaya, S., Bircan, A., Kurutepe, M., Akkaya. A. "Malign ve tüberküloz plörezi ayırıcı tanısında T helper 1 ve T helper 2 sitokinlerden IFN-gama , IL-12, Il-18 ve Il-10'un tanısal değeri " Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, MS-067, Sungate Port Royal Hotel, Kemer-Antalya, 25-29 Nisan 2007.
 • 63 Zorlu, D., Gökırmak, M., Öztürk, Ö., Çiriş, M., Songür, N., Şahin, Ü., Bircan, A., Akkaya. A. " Subakut hipersensitivite pnömoniti: Olgu sunumu " Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, PS-202, Sungate Port Royal Hotel, Kemer-Antalya, 25-29 Nisan 2007.
 • 64 Özaydın, N., Gökırmak, M., Bircan, A., Öztürk, Ö., Akkaya, A. KOAH akut atağında uygulanan farklı steroid dozlarının solunum fonksiyonları, arter kan gazları, dispne skoru, efor kapasitesi ve yaşam kalitesi üzerine etkileri. Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, TP-348, Sungate Port Royal Hotel, Kemer-Antalya, 25-29 Nisan 2007.
 • 65 Bircan, A., Öztürk, Ö., Gökırmak, M. İdiyopatik edinsel tek taraflı diyafragma evantrasyonu: olgu sunumu. Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, PS-193, Sungate Port Royal Hotel, Kemer-Antalya, 25-29 Nisan 2007.
 • 66 Şahin, Ü., Ö. Öztürk, A. Bircan, A. Akkaya, “Küçük Bir Anadolu Köyü Olan Karağı’da (Aksu-Isparta) Çevresel Asbest Maruziyeti ve İlişkili Akciğer Hastalıklarının Araştırılması”, Türk Toraks Derneği X. Yıllık Kongresi, TP-116, Antalya, 2007.
 • 67 Bircan, A., M. Gökırmak, Ö. Kılıç, Ö. Öztürk, A. Akkaya, KOAH Akut Alevlenme Olgularında C-Reaktif Protein Düzeyini Etkileyen Faktörler, Türk Toraks Derneği X. Yıllık Kongresi, PS-251, Antalya, 2007.
 • 68 Gökırmak, M., Ö. Öztürk, A. Bircan ve A. Akkaya, Pratisyen Hekimlerin Sigara Bırakma İle İlgili Bilgi ve Tutumları, Türk Toraks Derneği X. Yıllık Kongresi, TP-041, Antalya, 2007.
 • 69 Bircan, A., Alanoğlu, A.,Bircan,S. Hematolojik malignitelerde plevral tutulum: İki olgu nedeniyle. Turkish Journal of Hematology,2006;23(3):171.Hematoloji Derneği 32. Ulusal Kongresi 8-12 Kasım 2006.
 • 70 Özyurt, S., Öztürk, Ö., Akkaya, A., Sütçü, R., Bircan, A., Şahin, Ü., Gökırmak, M., Songür, N. KOAH ve Toplum Kökenli Pnömoni Olgularında Serum Neopterin ve IL-8 Düzeyleri ve Hastalık Ağırlığı İle İlişkisi. Solunum,2006;20. 28. TÜSAD Ulusal Kongresi 20-23 Eylül 2006, Antalya.
 • 71 Öztürk, Ö., Şahin, Ü., Yılmaz,İ., Kapucuoğlu, N., Bircan,A., Gökırmak, M., Songür, N., Akkaya, A. Akut Perikardiyal Tamponad İle Başvuran Akciğer Adenokarsinom Olgusu. Solunum,2006;66. 28. TÜSAD Ulusal Kongresi 20-23 Eylül 2006, Antalya.
 • 72 Akkaya, A., Kaya,Ş., Öztürk, Ö., Bircan,A., Şahin, Ü., Gökırmak, M., Songür, N. Kavitasyon Gösteren Multıpl Pulmoner Nodüller:Hodgkin Hastalığı. Solunum,2006;67. 28. TÜSAD Ulusal Kongresi 20-23 Eylül 2006, Antalya.
 • 73 Alanoğlu, G., Göksu, UA., Öztürk,Ö., Bircan, A. Polisitemia Vera, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ve Talasemi Taşıyıcılığı-Doğanın Dengesi mi? Turkish Journal of Hematology,2006;23(3):171.Hematoloji Derneği 32. Ulusal Kongresi 8-12 Kasım 2006.
 • 74 Öztürk Ö., Akkaya A., Sütçü R., Kapucuoğlu N., Aktürk A., Bircan A., Şahin Ü., Düşük doz ve kronik oral kadmiyum maruziyetinin sıçan akciğer dokularında yaptığı histopatolojik değişiklikler ve oksidan/antioksidan sistem üzerine olan etkileri. Toraks Dergisi 2006; Cilt 7: Ek:1: s:146.Türk Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi. 19-23 Nisan 2006. Antalya.
 • 75 Öztürk, Ö., Gökırmak, M., Songür, N., Bircan, A., Kılıç, Ö., Şahin, Ü., Akkaya, A. Miliyer tüberkülozlu bir olguda antitüberküloz tedavinin neden olduğu deri döküntüsü. Toraks Dergisi 2006; Cilt 7: Ek:1: s:63.Türk Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi. 19-23 Nisan 2006. Antalya.
 • 76 Bircan, A., Kapucuoğlu, N., Öztürk, Ö., Çiriş, M., Gökırmak, M., Akkaya, A. Bilateral benign endobronşiyal schwannoma: olgu sunumu. Toraks Dergisi 2006; Cilt 7: Ek:1: s:93.Türk Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi. 19-23 Nisan 2006. Antalya.
 • 77 Öztürk, Ö., A. Akkaya, M. Yıldız, S. Özyurt, A. Bircan, Ü. Şahin, M. Gökırmak, “Çocukluk Çağında Pasif Sigara Dumanı Maruziyetinin Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Olan Etkileri”, Türk Toraks Derneği IX. Yıllık Kongresi, MS-73, Antalya, 2006.
 • 78 Şimşek, Ş., Ö. Öztürk, A. Bircan, Ö. Kaya, Ü. Şahin, M. Gökırmak ve A. Akkaya, "KOAH Akut Ataktaki Enfeksiyon Etkenleri ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Araştırılması", Türk Toraks Derneği IX. Yıllık Kongresi, TP-127, Antalya, 2006.
 • 79 Akkaya, A., Öztürk, Ö., Bircan, AH., Şahin, Ü., Kapucuoğlu, N., Özaydın, N. İnvaziv pulmoner aspergillusun yaygın olmayan formu: Trakeobronşial aspergillus. Toraks Derneği VIII. Yıllık Kongresi, poster sunumu 102, 27 Nisan-1 Mayıs 2005, Kemer-Antalya.
 • 80 Öztürk, Ö., Özaydın, N., Bircan, A., Şahin, Ü., Altınbaş, A., Akkaya, A. Toplum kökenli pnömoni mi? enfektif endokardit mi?: Streptococcus viridans bakteriyemisi. Toraks Derneği VIII. Yıllık Kongresi, poster sunumu 103, 27 Nisan-1 Mayıs 2005, Kemer-Antalya.
 • 81 Bircan, A., Bircan,S., Öztürk, Ö., Özyurt, S., Şahin, Ü., Akkaya, A. Vokal kord paralizisi sebebi olarak mediastinal tüberküloz lenfadenit ve antrakozis birlikteliği. Toraks Derneği VIII. Yıllık Kongresi, poster sunumu 131, 27 Nisan-1 Mayıs 2005, Kemer-Antalya.
 • 82 Öztürk, Ö., Bircan, A., Çobanoğlu, H., Şahin, Ü., Akkaya, A. Motivasyonel desteğin sigara bırakma tedavisindeki etkinliği. Toraks Derneği VIII. Yıllık Kongresi, tartışmalı poster 209, 27 Nisan-1 Mayıs 2005, Kemer-Antalya.
 • 83 Bircan A., Gökırmak M., Öztürk Ö., Akkaya A. Sampter sendromlu olguda budesonide inhaler kapsüle bağlı ilaç reaksiyonu. XIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, İzmir, Selçuk, 27 Eylül- 01 Ekim 2005, S:51
 • 84 Bircan A., Kaya Ö., Gökırmak M., Öztürk Ö., Şahin Ü., Akkaya A. Toplum kökenli pnömonilerin ağırlığının değerlendirilmesinde C-reaktif protein, Lökosit ve Eritrosit sedimantasyon hızının yeri. TÜSAD 27. Ulusal Kongresi, Antalya, Ekim 2005, s: 15 .
 • 85 Çobanoğlu H., Şahin Ü., Öztürk Ö., Bircan A., Akkaya A. Sigaranın kemik mineral yoğunluğu ve kolesterol üzerindeki etkilerinin solunum yollları obstrüksiyonu ile korele olarak incelenmesi. TÜSAD 27. Ulusal Kongresi, Antalya,Ekim 2005,s:60 .
 • 86 Öztürk Ö., Kaya Ö., Çiriş M, Bircan A., Başpınar Ş., Şahin Ü., Gökırmak M., Akkaya A. Senkron Tümör: küçük hücreli dışı akciğer kanseri ve malign plevral mezotelyomanın nadir birlikteliği. 30. yıl Akciğer Günleri Kongresi, Bursa 10-13 Kasım 2005,s:20.
 • 87 Öztürk Ö., Kaya Ö., Bircan A., Yıldız M., Gören İ., Şahin Ü., Gökırmak M., Akkaya A. Kronik öksürükle hastalarda etiyolojik inceleme ve gastroözafageal sintigrafi. 30. yıl Akciğer Günleri Kongresi, Bursa 10-13 Kasım 2005, s: 11.
 • 88 Öztürk, Ö., Z. Akçam, Ü. Şahin, A. Bircan, A. Akkaya, G. Yaylı, “Kronik Öksürük sebebi olan Bruselloz Olgusu”, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXIIIX. Ulusal Kongresi, PS-61, Antalya, 2005
 • 89 Akkaya, A., Ö. Öztürk, A. Bircan, Ü. Şahin, Ö. Kılıç ve Ş. Şimşek, "Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuran Hastalarda Erken Dönemde KOAH Tanısının Spirometri ile Konulmasında GOLD ve ERS Kriterlerinin Etkinliği", Toraks Derneği VIII. Yıllık Kongresi, TP-214, Antalya, 2005.
 • 90 Bircan, AH., Öztürk, Ö., Şahin, Ü., Özaydın, N., Akkaya, A. Akciğer kanserli olgularımızın retrospektif değerlendirilmesi. Toraks Derneği VII.Yıllık Kongresi, poster sunumu 420, 28 Nisan-1 Mayıs 2004, Antalya.
 • 91 Bircan, AH., Akkaya, A., Şahin, Ü. Enoksaparin Antikoagülasyonu sonrası spontan hemotoraks. Toraks Derneği VII.Yıllık Kongresi, poster sunumu 855, 28 Nisan-1 Mayıs 2004, Antalya.
 • 92 Öztürk, Ö., Bircan, AH., Özyurt, S., Akkaya, A., Şahin Ü. Askerlik Çağındaki gençlerin tüberküloz yönünden taranması. Toraks Derneği VII.Yıllık Kongresi, poster sunumu 083, 28 Nisan-1 Mayıs 2004, Antalya.
 • 93 Öztürk, Ö., Ünlü, A., Bircan, AH., Akkaya, A., Şahin, Ü. Göğüs Hastalıkları konsültasyonu yapılan olguların değerlendirlmesi. Toraks Derneği VII.Yıllık Kongresi, poster sunumu 158, 28 Nisan-1 Mayıs 2004, Antalya.
 • 94 Akkaya, A., Ö. Öztürk, Ö. Kaya, H. Bircan ve Ü. Şahin, "Plevral Sıvısı Olan Hastaların Değerlendirilmesi", Toraks Derneği VII. Yıllık Kongresi, PS-807, Antalya, 2004.
 • 95 Öztürk, Ö., H. Bircan, Ş. Şimşek, A. Akkaya ve Ü. Şahin, "Tüberküloz Yönünden Karaman İlinin Tarama Sonuçları", Toraks Derneği VII. Yıllık Kongresi, PS-108, Antalya, 2004.
 • 96 Akkaya, A., H. Bircan, Ü. Şahin, A. Başaran, Z. Örnek ve M. Demirci, "Kronik Öksürük ve Nefes Darlığı ile Gelen Fasiyoliyazis Olgusu" Toraks Derneği VII. Yıllık Kongresi, PS-552, Antalya, 2004.
 • 97 Akkaya, A., Ö. Öztürk, H. Çobanoğlu, H. Bircan, Ş. Şimşek ve Ü. Şahin, "2002 -2003 Yılları Arasında Sigara Bıraktırma Kliniğinde Takip Edilen Hastaların Değerlendirilmesi", Toraks Derneği VII. Yıllık Kongresi, MS-585, Antalya, 2004.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Dogan C, Bircan HA. Acute eosinophilic pneumonia due to heroin inhalation. European Respiratory Journal 2018 52: PA3024; DOI: 10.1183/13993003.congress-2018.PA3024
 • 2 Ozcelik, N, Ozlu, T, Aksel, N, Bulbul, Y, Erdogan, Y, Guldaval, F, Gul, SK, Bircan, A, et al. Ratio And Regional Distribution Of Genetic Mutation In Lung Cancer In Turkey (REDIGMA). 28th International Congress of the European-Respiratory-Society (ERS): Paris, FRANCE, SEP 15-19, 2018, EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL Volume:52 Supplement:62 Meeting Abstract: PA2800 Published: SEP 15 2018
 • 3 Ahmet Bircan, Nilgun Gurbuz, Alper Erdogan and Bulent Ozpolat. Rottlerin induces mitochondria dependent apoptosis in human lung cancer cells.European Association for Cancer Research (EACR) sponsored 3rd anticancer agent development congress. 18-19 May 2015,Izmir Turkey
 • 4 Bircan A, Bircan S, Yeşildal S, Nazıroğlu M, Eroğlu E, Songur N. The effect of delayed fluid resuscitation on lung oxidative stress and antioxidant vitamin levels in a rat model of controlled hemorrhagic shock. 5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress Focus on Calcium Signaling and TRP Channels. September 9-12th 2014, Isparta Turkey
 • 5 Bircan A, Gurbuz N, Erdogan A, Ozpolat B. Rottlerin inhibits tumor progression through MAPK/ERK pathway and cyclin D1 in human lung cancer cells. EACR sponsored 2nd. Anticancer Agent Congress. 23-27/4/2014. Bodrum, Turkey
 • 6 A Yurdakul, C Kocatürk, H Bayiz, S Gürsoy, A Bircan, A Özcan, A Akkoçlu, ..Patient and doctor delays in the diagnosis and treatment of non-small cell lung cancer in Turkey.European Respiratory Journal 42 (Suppl 57), 4830, 2013
 • 7 Bircan S, Baloğlu H, Kücükodacı Z, Bircan A. EGFR and KRAS mutations in nonsmall cell lung cancers: a pilot study from Turkey. Modern Pathology Vol 23, suppl 1, 399A. United States and Canadian Academy of Pathology 99. Annual meeting. March 20-26,2010, Washington,DC, USA.
 • 8 Gokce Ceylan, B., Yavuz, L., Erdem, B., Bircan, A., ve Eroglu, F. "Lung Protective Mechanical Ventilation in Wegener's Granulomatosis", 17th Intensive Care Symposium, 8-9 May 2009, Istanbul-TURKEY.
 • 9 Ozturk O, Sutçu R, Altınbas A, Ozaydın A, Bircan A, Sahin U, Songur N, Akkaya A. The effect of elevated troponin I on long term mortality after chronic obstructive pulmonary disease exacerbation. European Respiratory Journal, 19th Annual Congress, Vienna, Austria, September 12-16, 2009
 • 10 Songur N, Adiloğlu AK, Bircan A, Cınar Z, Ozturk O, Akkaya A. Serum IL-6 levels correlate with malnutrition in patients with acute exacerbation of COPD. European Respiratory Journal 19th Annual Congress. Vienna, Austria, September 12-16, 2009
 • 11 Bircan, A., Bircan, S., Kapucuoglu, N., Songur, N., Ozturk, O., Akkaya, A. Maspin, VEGF and p53 expressions in primary lung cancer and relationship with clinicopathologic parameters. VIRCHOWS ARCHIV Volume: 455,Pages: 347-347,Supplement: Suppl. 1; 2009
 • 12 M.Gokirmak, Bircan A, Oyar O, Özden A, Akkaya A. EVALUATION OF THE RESOLUTION OF THROMBI WITH SPIRAL CT AT THE END OF TREATMENT FOR ACUTE PULMONARY THROMBOEMBOLISM. European Respiratory Society Annual Congress 04-08 October 2008 Berlin, E4283, Eur Respir J 2008; Suppl 52; 758S,
 • 13 Ozturk, O., Akkaya, A., Yılmazer, I., Cüre, M., Kocak, A., Bircan, A., Sutcu, R., Fedekar, O. The effects of thiobacillus species on respiratory system.European Respiratory Society Annual Congress 04-08 October 2008 Berlin. Eur Respir J 2008; Suppl 52; 398S, P:2280
 • 14 Bircan, A., Sutcu, R., Gokırmak, M., Hicyılmaz, H., Akkaya, A., Ozturk, O. Total antioxidant capacity and C-reactive protein levels in patients with community acquired pneumonia.European Respiratory Society Annual Congress 04-08 October 2008 Berlin, Poster 2210; Eur Respir J 2008; Suppl 52; 384S-385S.
 • 15 Sahin, U., Ozturk, O., Bircan, A., Akkaya, A. The investigation of environmental exposure to asbestos and related chest diseases in a small Anatolian village named Karagi (Aksu-Isparta). 17. ERS Annual Congress, Eur Respir J 2007; 30 (Supp 51); 732S.
 • 16 Bircan, A., Gokirmak, M., Kilic, O., Ozturk, O., Akkaya, A. Factors affecting C-reactive protein levels in patients with chronic obstructive pulmonary disease. 17. ERS Annual Congress, Eur Respir J 2007; 30 (Supp 51); 227S.
 • 17 Öztürk, Ö., Akkaya, A., Yılmazer, I., Bircan, A., Şahin, Ü. The investigation of relationship between skin prick tests and aeroallergens in the atmosphere of Isparta. World Asthma Meeting. Bridging Various Aspects of Asthma. 22-25 June 2007, İstanbul, Türkiye.
 • 18 Gokirmak M, Ozturk O, Bircan A, Akkaya A. The knowledge and attitute of Turkish general practitioners about smoking cessation. 16th. ERS annual Congress, Eur Respir J 2006; 28 (suppl 50):475-6S.
 • 19 Simsek S, Ozturk O, Bircan A, Kaya O, Sahin U, Gokirmak M, Akkaya A. The investigation of infectious agents and their antibiotic sensitivities in COPD exacerbations. 16th. ERS annual Congress, Eur Respir J 2006; 28 (suppl 50): 3S.
 • 20 Ozturk O, Akkaya A, Yildiz M, Ozyurt S, Bircan A, Sahin U, Gokirmak M, The efficacies of exposure to passive tabocco smoke in childhood on bone mineral dansity. 16th. ERS annual Congress, Eur Respir J 2006; 28 (suppl 50): 470S.
 • 21 Akkaya A, Ozturk O, Bircan A, Sahin U, Kilic O, Simsek S. The efficacy of GOLD and ERS criteria in early detection of COPD in cigarette cessation outpatient clinic using spirometric screening. 15th. ERS annual congress. Eur Respir J 2005; 26 (suppl 49):155S.
 • 22 Ozturk O, Bircan A, Cobanoglu H, Sahin U. Akkaya A. The efficacy of motivastional support in cigarette cessation treatment. 15th. ERS annual congress. Eur Respir J 2005; 26 (suppl 49):387S.
 • 23 Ozturk, O., Bircan, AH., Simsek, S., Akkaya, A., Sahin,U. The results of the scanning about tuberculosis in Karaman. 14th European Respiratory Society Annual Congress, September 2004, Vol.24; suppl 48: 645S.
 • 24 Akkaya, A., Bircan HA., Sahin, U., Başaran, AL., Ornek, Z., Demirci, M. A case of fascioliasis presented with chronic cough and shortness of breath. 14th European Respiratory Society Annual Congress, September 2004, Vol.24; suppl 48: 48S.
 • 25 Akkaya, A., Ozturk, O., Cobanoglu, H., Bircan, AH., Simsek, S., Sahin, U. Evaluation of patients followed up in cigarette cessation clinic between the years 2002-2003.14th European Respiratory Society Annual Congress, September 2004, Vol.24; suppl 48: 250S.
 • 26 Akkaya, A., Ozturk, O., Kaya, O., Bircan, AH., Sahin, U. Evaluation of patients with pleural effusions.14th European Respiratory Society Annual Congress, September 2004, Vol.24; suppl 48: 247S.
 • 27 Berktaş, BM., Bircan, A. Effects of atmospheric sulphur dioxide and particulate matter concentrations on emergency room admissions due to asthma in Ankara. 12th European Respiratory Society Annual Congress, September 2002, Vol.20; suppl 38: 131S.
 • 28 Bircan, A., Berktaş BM., Bayız, H., Başay, N., Bircan, S., Berkoğlu, M. Effects of chemotherapy on quality of life patients with lung cancer. 10th European Respiratory Society Annual Congress, August 2000, Vol.16; suppl 31:402S.
 • Doktora Tezi
 • 1 Akciğer Kanserli Hastalarda Kemoterapinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi, Ankara; 1999
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 MULTİDEDEKTÖR BT ANJİYOGRAFİDE PULMONER EMBOLİ YAYGINLIĞI İLE ORTALAMA TROMBOSİT HACMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Targeting autophagy as a novel therapy in lung cancer" MD Anderson Cancer Center, Department of Experimental Therapeutics, University of Texas, Houston, TX, USA (9.7.2012 – 31.7.2013) “visiting faculty”
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 "İleri evre akciğer kanserlerinde p53, VEGF ve Maspin ekspresyonunun klinikopatolojik parametrelerle ilişkisi" Türk Kanser Araştırma Savaş Kurumu
 • 2 Bircan A, Gökırmak M, Sütçü R, Kaya S, Öztürk Ö, Yılmazer İ. Toplum kökenli pnömoni olgularında hastalık şiddeti ve serum matriks metalloproteinaz düzeyleri arasındaki ilişki. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Songur, N., Bircan, A., Sütçü, R., Çınar,Z., Öztürk, Ö., Şahin, Ü. İleri evre akciğer kanserinde tedavi öncesi indükte balgam MMP-2,9 ve TIMP-1'in klinikopatolojik faktörleri ile ilişkisi ve prognostik önemi.Proje no:1843-M-09.
 • 2 Akkaya,A., Şahin, Ü., Öztürk, Ö., Bircan,A., Bircan,S., Sütçü,R., Kaya, Ö. KOAH'lı olgularda sigara dumanının adezyon molekülleri üzerindeki etkilerinin bronkoskopi yöntemi ile elde edilen mukoza biyopsilerinde, BAL'da ve serumda eş zamanlı karşılaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma projeleri yönetim Birimi.
 • 3 Şahin,Ü.,Akkaya, A., Öztürk,Ö., Bircan,A. Sigara bırakma polikliniğine başvuran hastalarda akciğer fonksiyon testlerinin ve difüzyon kapasitelerinin ölçümü ile kronik obstrüktif akciğer hastalığının erken dönemde tanısının konması. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma projeleri yönetim Birimi.
 • 4 Öztürk,Ö., Bircan,A., Sütçü,R., Özaydın,N., Şahin,Ü., Akkaya,A. Akut atak ile hastaneye yatırılan kronik obstrüktif akciğer hastalarında kardiyak troponin I düzeylerinin prognoz ve evreleme üzerine etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma projeleri yönetim Birimi Proje no:122-m-05. Desteklenen miktar:15000 YTL.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 TUSAD 2014, 36. yıl kongresi, toraks maligniteleri tartısmalı poster oturum başkanlığı
 • 2 TTD. 17.yıllık kongresi 3.4.2014. Akciğer Plevra maligniteleri bildiri değerlendirme hakemliği
 • 3 TTD. 17.yıllık kongresi 3.4.1014. Akciğer Plevra maligniteleri poster bildiri oturum başkanlığı
 • 4 TTD. 17.yıllık kongresi 4.4.1014. Akciğer Plevra maligniteleri sözlü bildiri oturum başkanlığı
 • 5 TTD. 17.yıllık kongresi 4.4.2014. Akciğer Kanserinde palyatif tedavi oturum başkanlığı
 • 6 Türk Toraks Derneği 15.yıllık kongresi, Akciğer maligniteleri poster bildirileri oturum başkanlığı, 11-15 Nisan 2012,
 • 7 TTD 14.yıllık kongresi, Akciğer kanseri bilgi güncellemesi oturum başkanlığı,
 • 8 Türk Toraks Derneği 14.yıllık kongresi, Akciğer maligniteleri sözlü sunum değerlendirme hakemligi, 13-16 Nisan 2011,
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 "Targeting autophagy as a novel therapy in lung cancer" ; MD Anderson Cancer Center, Department of Experimental Therapeutics, The University of Texas, Houston, TX, USA ; YÖK Doktora Sonrası Araştırma Bursu, 12 ay
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Türk Toraks Derneği Doğu karadeniz Şubesi Eylül 2014 toplantısında "Olgularla Akciğer Kanserinde Evreleme" konulu toplantıda konuşmacı olarak
 • 2 TUSAD 2014, 36. yıl kongresi, "Olgularla akciğer kanseri evrelemesinde sorunlar T-evresi" konulu toplantıda konuşmacı olarak
 • 3 Akciğer Plevra malignitelerinde yılın makalesi, TTD. 17.yıllık kongresi 5.4.2014.
 • 4 Akciğer Kanserleri, TTD 9. Mesleki gelişim kursu, 10-12 Şubat 2012, Antalya.
 • 5 Küçük Hücreli Akciğer Kanseri tedavisi.Türk Toraks Derneği 15.yıllık kongresi 11-15 nisan 2012.
 • 6 Küçük hücreli akciğer kanseri tedavisi, Türk Toraks Derneği 15.yıllık kongresi, Akciğer kanseri bilgi güncellemesi oturumu, 11-15 Nisan 2012,
 • 7 Hipersensitivite pnömonitisi. Türk Toraks Derneği 13. yıllık kongresinde konuşmacı olarak görev alma
 • 8 61. Verem Propaganda Haftasında İl Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan sağlık görevlilerine yönelik "Akciğer tüberkülozu ve Türkiye'deki durumu" adlı seminerde konuşma
 • 9 Toraks Derneği Akdeniz Şubesi Mart 2008 toplantısında "IPF' te son gelişmeler" konulu toplantıda konuşmacı olarak
 • 10 1 Mayıs Dünya Astım Günü etkinlikleri çerçevesinde Isparta aile hekimlerine yönelik eğitim toplantısı
 • 11 1 Mayıs Dünya Astım Günü etkinlikleri çerçevesinde Astımlı hasta eğitim toplantısı
 • 12 31 Mayıs 2005 tarihinde Isparta Öğretmen evinde pratisyen hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik "Sigarasız bir dünya günü" etkinlikleri çerçevesinde yapılan toplantıda konuşmacı olarak
 • 13 1 Mart 2005 tarihinde Halk Eğitim Merkezinde pratisyen hekimlere ve halka yönelik "Verem Haftası" etkinlikleri çerçevesinde yapılan toplantıda konuşmacı olarak
 • 14 "31 Mayıs Sigarasız Bir Dünya Günü" etkinlikleri çerçevesinde Gazi Lisesi'nde lise öğrencileri ve öğretmenlerine yönelik yapılan toplantıda konuşmacı olarak
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 European Respiratory Society Silver Sponsorship, European Respiratory Society Annual Congress 2008, October 4-8, Berlin, GERMANY.
 • 2 European Respiratory Society Bronze Sponsorship, European Respiratory Society Annual Congress 2007, September 15-19, STOCKHOLM, SWEDEN.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Turk Toraks dernegi 16. yillik kongresi "umut vaad eden calisma odulu". Türkiye’de Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinin Tanı ve Tedavisinde Hasta ve Doktor GecikmesiPatient and doctor delays in the diagnosis and treatment of non-small cell lung cancer in TurkeyAhmet Selim Yurdakul, Celalettin İbrahim Kocatürk, Hülya Bayız, Soner Gürsoy, Ahmet Bircan, Ayşenaz Özcan, Atilla Akkoçlu, Funda Uluorman, Pınar Çelik, Deniz Köksal, Bahar Ulubaş, Eylem Özgür Sercan, Ömer Özbudak, Tuncay Göksel, Tuğba Önalan, Esra Yamansavcı, Figen Türk, Gökhan Yuncu, Çiğdem Çopuraslan, Tuğba Mardal, Esin Tuncay, Altemur Karamustafaoğlu, Pınar Yıldız, Funda Seçik, Muhammet Ali Kaplan, Emel Çağlar, Mediha Gönenç Ortaköylü, Mine Önal, Akif Turna, Evlin Hekimoğlu, Levent Dalar, Sedat Altın, Meral Gülhan, Evrim Eylem Akpınar, İsmail Savaş, Nalan Demir Fırat Ve Arkadaşları
 • 2 Bircan, A., S. Bircan, N. Kapucuoğlu, N. Songür, Ö. Öztürk ve A. Akkaya, "Primer Akciğer Kanserlerinde Maspin, VEGF ve p53 Ekspresyonları ve Klinikopatolojik Parametrelerle İlişkileri", Türk Akciğer Kanseri Derneği III. Ulusal Kongresi, İzmir, 2008. En iyi Poster Birincilik ödülü
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Moleküler Kanser Araştırma Derneği
 • 2 European Association for Cancer Research (EACR)
 • 3 American Thoracic Society
 • 4 European Respiratory Society
 • 5 Türk Akciğer Kanseri Derneği
 • 6 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
 • 7 Türk Toraks Derneği
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Supraventriküler Taşikardi ile prezente olan Akut Masif Pulmoner Embolizmde Kurtarıcı Cerrahi Embolektomi Turkiye Klinikleri J Med Sci 2017;37(4):210-4
 • 2 A RARE CAUSE OF SOLITARY PULMONARY NODULE: BRONCHOLITHIASIS. Yıl:2013 Cilt:14 Sayı:2 Sayfa:79-82
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 NADİR GÖRÜLEN BİR PULMONER METASTAZ: DERMATOFİBROSARKOMA PROTUBERANS
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 İzmir Göğüs Hastalıkları Dergisi
 • 2 Türkiye Klinikleri Akciğer Arşivi 2011;2:54-58
 • 3 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 TTD Akciğer kanseri ve pLevra Maligniteleri Çalışma Grubu yönetim kurulu üyeliği
 • 2 Türk Toraks Derneği Akciğer ve Plevra Maligniteleri Çalışma Grubu yönetim kurulu üyeliği
 • 3 Türk Toraks Derneği, Akciğer ve Plevra Maligniteleri Çalışma Grubu Yönetim Kurulu sekreterliği
 • 4 Türk Toraks Derneği, Akciğer ve Plevra Maligniteleri Çalışma Grubu Yönetim Kurulu sekreterliği
 • 5 Türk Toraks Derneği, Akciğer ve Plevra Maligniteleri Çalışma Grubu Yönetim Kurulu sekreterliği
 • 6 Türk Toraks Derneği Akciğer ve Plevra Maligniteleri Çalışma Grubu yönetim kurulu üyeliği
 • 7 Türk Toraks Derneği Akciğer ve Plevra Maligniteleri Çalışma Grubu yönetim kurulu üyeliği
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 Türk Toraks Derneği Akdeniz Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği ve genel sekreterliği
 • 2 Türk Toraks Derneği Akdeniz Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği ve genel sekreterliği
 • 3 Türk Toraks Derneği Akdeniz Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği ve genel sekreterliği
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 Teksas Universitesi MD.ANDERSON Kanser Merkezinde Experimental Therapeutics bölümünde Visiting Faculty, Tubitak Doktora Sonrası Yurt dışı araştırma bursu alarak "Targeting autophagy as a novel therapy in lung cancer"
 • 2 Ege Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD, misafir öğretim üyesi, girişimsel bronkoskopi, EBUS
 • 3 Amerika Birleşik Devletleri, Teksas Üniversitesi, MD Anderson Kanser Merkezi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nde Girişimsel Pulmonoloji konusunda gözlemci araştırmacı olarak çalışma
VERDİĞİ DERSLER
Akciğer Hastalıklarında Tanı Yöntemleri dönem V
Akciğer Kanseri
Akciğer radyolojisi
Akciğer Tüberkülozu dönem III
Akciğer Tüberkülozu dönem V
Sarkoidoz
toplum kökenli pnömoniler
yüksek irtifa ve akciğerler
Yükseklik ve Dalma İle İlgili Akciğer Hastalıkları dönem V
 
Bu İçeriği Paylaş!