KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif ALTUNAY
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı Muhasebe Finansman Anabilim Dalı
Telefon 2462110600
E-Posta mehmetaltunay@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/mehmetakifaltunay
ORCID ID 0000-0002-0729-1686
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 29.09.2000
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 02.08.2007
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 09.07.2014
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Yönetim,Adli Muhasebe,Maliyet Yönetimi,Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 KOCABIYIK T., DERER E., ALTUNAY M.A., Uluslararası Borsalarda Eşhareketlilik: ABD, İngiltere, Türkiye, Japonya, Hong Kong ve Almanya Borsaları Üzerine Ampirik Bir Çalışma, 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak, 6-8 Mayıs 2010.
 • 2 DERER E., KOCABIYIK T., ALTUNAY M.A., Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerde Çalışma Sermayesi ve Bazı Finansal Yönetim Uygulamaları, 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak, 6-8 Mayıs 2010.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Use of Red Flags in Court of Accounts Audit: An Investigation on Court of Account Audit Reports of University Circulating Capital Enterprise
 • 2 ÜNİVERSİTE DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
 • 3 MUHASEBE MESLEK ELEMANLARININ MESLEKİ YETERLİLİKLERİNİN İFLAS ERTELEME DAVALARINDA KAYYIM OLARAK ATANABİLİRLİKLERİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı "Çağdaş Maliyetleme Sistemlerinden Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemi ve Bir Tekstil İşletmesinde Uygulanması", Yüksek Lisans Tezi
 • Doktora Tezi
 • 1 "Türkiye'deki Adli Muhasebeciliğin Hakimlerin ve Avukatların Bakış Açıları Bağlamında Analizi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014, Isparta.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Üniversite Döner Sermaye İşletmelerinde Adli Muhasebe Uygulamaları
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Yaşam Boyu Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
 • 3 Gönen MYO, Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkan V.
 • 4 Gönen Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Dazkırı Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği
VERDİĞİ DERSLER
Banka Muhasebesi
Bankacılık ve Sigortacılık Muhasebesi
Bireysel Emeklilik Sistemi
Çalışma Sermayesi Yönetimi
Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Dış Ticaret Muhasebesi
Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri
Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri
Finansal Muhasebe
Finansal Muhasebe I
Finansal Muhasebe II
Genel Muhasebe
İhtisas Muhasebeleri
Maliyet Yönetimi
Muhasebe
Muhasebe Bilgi Sistemi
Muhasebe Paket Program Kullanımı
Sigorta Muhasebesi
Şirketler Muhasebesi
Uluslararası Muhasebe
Yönetim Muhasebesi
 
Bu İçeriği Paylaş!