KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Mehmet Akif ALTUNAY
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı Muhasebe Finansman Anabilim Dalı
Telefon 2462110600
E-Posta mehmetaltunay@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/mehmetakifaltunay
ORCID ID 0000-0002-0729-1686
Akademik Hesaplar
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 3
Alıntı Sayısı: 59
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 29.09.2000
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 02.08.2007
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 09.07.2014
İLGİ ALANLARI
Yönetim muhasebesi,Adli Muhasebe,Maliyet Yönetimi,Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ALTUNAY MEHMET AKİF, “DOLAP BEYGİRİ” FİLMİNİN MUHASEBE ETİĞİ VE MUHASEBE HİLELERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 12(31), , 779-799. Doi: 10.21076/vizyoner.888258, (2021), (TR DİZİN)
 • 2 ALTUNAY MEHMET AKİF, ADLİ MUHASEBE İLE İLGİLİ ULUSAL MAKALELERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ (2000-2021). Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi, 5(1), , 212-234. Doi: 10.29228/ijbemp.51688, (2021), (Diğer)
 • 3 ALTUNAY MEHMET AKİF, Yeter Burak, VERGİ USUL KANUNU, TMS 2 STOKLAR STANDARDI VE BOBİ FRS 6 STOKLAR BÖLÜMÜ AÇISINDAN DÖNÜŞTÜRME MALİYETLERİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2), , 1036-1063. Doi: 10.30798/makuiibf.863160, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 4 ALTUNAY Mehmet Akif, AKINCI Hamza, Öğrencilerin Adli Muhasebe Mesleğine Yönelik Farkındalık Düzeylerinin Tespit Edilmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi / International Journal of Business, Economics and Management Perspectives , 566-590. Doi: 10.29228/ijbemp.52529, (2021), (SSCI)
 • 5 ALTUNAY Mehmet Akif, Adli Muhasebe ile İlgili Ulusal Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi (2004-2020). Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 14(3), , 1261-1298. (2021), (SSCI)
 • 6 ALTUNAY MEHMET AKİF, ALOBAIDI Mustafa Mohammed Fahmi, İşletmelerde kurumsal yönetim ve iç denetim algısı: Isparta’daki anonim şirketler üzerine bir araştırma - Corporation governance and internal audit perception in businesses: An investigation on joint-stock companies in Isparta. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 10(1), , 326-346. (2020), (TR DİZİN)
 • 7 ALTUNAY MEHMET AKİF, ALMASHHADANI Omar Jasim Jameel, Kamu kurumlarında iç denetim ve iç kontrol algısı: Irak Sünni Vakfı Divanı üzerine bir araştırma. International Journal of Business, Economics and Management Perspectives, 2(2), , 55-82. (2018), (Diğer)
 • 8 ALTUNAY MEHMET AKİF, ACAR DURMUŞ, Türkiye'deki Adli Muhasebeciliğin Hakimlerin Bakış Açıları Bağlamında Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(4), , 43-66. (2015), (Art Index (Art Research Database, EBSCO))
 • 9 TİTİZ İSMET, ALTUNAY MEHMET AKİF, Çağdaş Maliyetleme Sistemlerinden Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemi ve Bir Tekstil İşletmesinde Uygulanması (Yüksek Lisans Tezinden Türetilmiş Yayın). MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ , 91-112. (2012), (TR DİZİN)
 • 10 KOCABIYIK TURAN, ALTUNAY MEHMET AKİF, ARTAN REKABET ORTAMINDA KOBİ LERİN SORUNLARI VE BUNA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(2), , 743-761. (2008), (Diğer)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ALTUNAY MEHMET AKİF, Karaca Ahmet, İbn Haldun’un Mukaddime’sinde Geçen Muhasebe ile İlgili Kısımlar ve Güncel Yorumu / Accounting-Related Sections in İbn Khaldun's Muqaddımah and Their Current Interpretation. 18. Uluslararası Muhasebe Konferansı - 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING (2021). (Özet bildiri)
 • 2 ALTUNAY MEHMET AKİF, EROĞLU ZEKERİYA, Covid-19 Salgınının İşletmelerin Finansal Tablolarına Etkisi: BİST Haberleşme Sektörü Üzerine Bir Araştırma / The Effect of Covid-19 Outbreak on Business Financial Statements: A Study on BIST Communication Sector. 20. Uluslararası İşletmecilik Kongresi / 20th International Business Congress (2021). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ALTUNAY MEHMET AKİF, Kuyumcu Oğuz, Atebetü’l Hakayık’ın Muhasebe Etiği Açısından Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 24(1), , 115-134. (2021), (TR DİZİN)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ALTUNAY MEHMET AKİF, Hile ve Güven İlişkisi: Hilekârların Güven Kazanmasını Sağlayan Faktörler. 42. Yılında XXXIX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu (2021). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 BEKCİ İSMAİL, ALTUNAY MEHMET AKİF, KÖSE EDA, DİSİPLİNLERARASI BOYUTLARIYLA TURİZM(2022). Değişim Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ALTUNAY MEHMET AKİF, Muhasebe – organizasyon – pazarlama: Anlayış, tartışma ve gelişmeler(2021). Gazi Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 ALTUNAY MEHMET AKİF, Teoriden pratiğe muhasebe eğitimi(2021). Gazi Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 ALTUNAY MEHMET AKİF, Kültür - muhasebe etkileşimi(2021). Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 ALTUNAY MEHMET AKİF, ACAR DURMUŞ, Türkiye'deki Adli Muhasebeciliğin Analizi(2021). Detay Yayıncılık, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 6 ALTUNAY MEHMET AKİF, Finansal Vaka Analizleri Vakalarla Bankacılık(2021). Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 ALTUNAY MEHMET AKİF, Denetimde seçme konular 6: İç denetim iç kontrol sektörel uygulamalar(2020). GAZİ KİTABEVİ, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 8 ALTUNAY MEHMET AKİF, BAYRAKCIOĞLU SÜLEYMAN, Yardımcı muhasebe elemanı mesleğinin belgelendirilmesi ve eğitimi: Ön lisans muhasebe ve vergi uygulamaları programları üzerine bir araştırma(2020). Gazi Kitabevi, Tümü, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Adli Muhasebe ve Hile Denetimi
Banka ve Sigorta Mevzuatı ve Uygulamaları
Bankacılık ve Finansal Kurumlar
Bitirme Projesi
BOBİ Finansal Raporlama Standartları ve Uygulaması I
Çağdaş Finansal Yönetim
Çalışma Sermayesi Yönetimi
Dış Ticaret Uygulamaları ve Muhasebesi
Finansal Analiz
Finansal Muhasebe
Finansal Muhasebe I
Finansal Muhasebe II
Genel Muhasebe
Genel Muhasebe I
Genel Muhasebe II
İleri Maliyet Muhasebesi
Maliyet Muhasebesi
Muhasebe I
Muhasebe II
Muhasebe Kültürü ve Etiği
Muhasebe Teorisi
Muhasebe ve Finans Tarihi
Seminer
Seminer (Yüksek Lisans)
Seminer -1 (Yüksek Lisans)
Sermaye Maliyeti ve Yatırım Proje Analizi
Tez (Yüksek Lisans)
Turizm işletmeleri Muhasebesi
Uluslararası Muhasebe
Uzmanlık Alan Dersi -2 (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi I
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi-4 (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan II
Vergi Muhasebesi ve Denetimi
Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Proje Analizi
Yönetim Muhasebesi
 
Bu İçeriği Paylaş!