KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Birol KILIÇ
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Gıda Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı
Telefon 2462111631
E-Posta birolkilic@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - 08.06.1992
Yüksek Lisans ÜNİVERSİTY OF WİSCONSİN MADİSON ABD - 23.12.1995
Doktora ÜNİVERSİTY OF WİSCONSİN MADİSON ABD - 14.04.2000
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Et Teknolojisi, Et ve Et Ürünleri, Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Ürün Geliştirme, Kalite Kusurları
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kılıç, B., Özer, C.O. 2015. Et Ürünleri Üretim Teknolojisinde İnteresterifiye Yağların Kullanımı. Gıda Teknolojisi, 19 (7): 78-80.
 • 2 Kılıç, B., Atılgan, E. 2013. Yeniden Yapılandırılmış Et ve Et Ürünleri Teknolojisinde Kullanılan Yöntemler. Gıda Teknolojisi, 17 (10): 44-47.
 • 3 Özmen, E., Kılıç, B. 2011. Türkiye Piyasasında Satılan Et ve Et Ürünlerinin Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özelliklerine Yönelik Yapılan Çalışmalar. Hasad Gıda, 26:30-35.
 • 4 Şimşek, A., Özer, C.O., Kılıç, B. 2010. Et ve Et Ürünlerinde Nitrat-Nitrit Kullanımı, İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri ve Nitritsiz Ürün Yaklaşımı. Hasad Gıda, 24:26-31.
 • 5 Kılıç, B. 2004. Tavuk ve hindi etlerinde görülen renk kusurları. Standart, 513:89-95
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kılıç, B., Şimşek, A., Bilecen Şen, D., Kadayıfçı, A. 2020. Improving Effectiveness of Polyphosphates on Food Quality and Safety in Ready to Eat Meat Products by Encapsulation Technology. Scientific Papers Series D. Animal Science. Vol. LXIII (1), 389-393.
 • 2 Bilecen Şen, D., Kılıç, B., Demir, E., Başyiğit Kılıç, G., 2019. Et ve Et Ürünlerinde Mikrobiyal Dekontaminasyon için Bazı Isıl Olmayan Teknolojilerin Kullanımı. Gıda, 44(2), 202-215.
 • 3 Soyuçok, A., Kılıç, B., Başyiğit Kılıç, G. 2019. Et Ürünlerinde Enkapsülasyon Teknolojisinin Kullanımı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10(1): 102-110. DOI: 10.29048/makufebed.530102
 • 4 Burcu ÇEMTEKİN, Emine KILINÇ, Lalehan KARABACAK, Tuğçe DAĞTEKİN, Tuğçe TİRYAKİ, Ali SOYUÇOK, Azim ŞİMŞEK, Birol KILIÇ. 2019. An Evaluation of Guelder Rose (Viburnum opulus L.) and Hawthorn (Crataegus monogyna) Concentrattes as Alternative Antioxidant Sources to BHT and Nitrite in Poultry Meat Model System. Scientific Papers. Series D. Animal Science, Vol. LXII (2), 217-227.
 • 5 Gök, İ., Kılıç, B., Özer, C.O. 2018. Effects of Salep Incorporation on Quality Parameters of Turkish Dry Fermented Sausage. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 6(2): 219-225.
 • 6 Çilem Kısa, Ezgi Karagöz, Gülfizar Cici, Ömer Köker, Birol Kılıç, Azim Şimşek, Damla Bilecen, Ali Soyuçok. 2018. Effects of Pomegranate Peel and Propolis Powders and Their Combinations on Physicochemical and Microbiological Properties of Turkish Dry Fermented Sausage (Sucuk) with Various Nitrite Levels. Scientific Papers. Series D. Animal Science, Vol. LXI, 275-282.
 • 7 Şimşek, A., & Kılıç, B. 2017. Antimicrobial and Antioxidant Properties of Phosphates Used in Meat Products. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 5(4), 299-307.
 • 8 Şimşek S., Şimşek A., Kılıç B. 2017, Antioxidant and Antimicrobial Properties of Plant Extracts and Their Recent Applications in Meat Product Processing. Scientific Papers. Series D. Animal Science, Vol. LX, 308-311.
 • 9 Şimşek, A., Kılıç, B. 2016. Et Kaynaklı Biyoaktif Peptitler ve Fonksiyonel Özellikleri.GIDA (2016) 41 (4): 267-274. doi: 10.15237/gida.GD16013
 • 10 Ertürkmen, P., KILIÇ, G.B., KILIÇ, B. 2016. Utilization of lactic acid bacteria and probiotics on meat products. Journal of Hygienic Engineering and Design, 15, 78-82.
 • 11 Kılıç, B. 2016. Determination of Microbiological Quality of Kokoreç Sold in Isparta. Scientific Papers. Series D. Animal Science. Vol. LIX, 296-298.
 • 12 Reyhan GUVEN, Birol KILIÇ, Cem Okan OZER. 2015. Influence of using different oil sources in quail nutrition on meat composition and quality parameters. Scientific Papers. Series D. Animal Science. Vol. LVIII, 115-118.
 • 13 Özer, C. O., & Kılıç, B. 2014. New Discussion Subject of Meat Industry:“Pink Slime”. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 2(6), 268-272.
 • 14 ŞİMŞEK, A.,KILIÇ, B., 2012. Et ve Et Ürünlerinde Antioksidan Kullanımındaki Güncel Gelişmeler. Akademik Gıda, 10(29:75-83.
 • 15 Kaynakçı, E., Kılıç, B. 2009. Et Ürünlerinde Yeni Eğilimler: Daha sağlıklı Ürün Geliştirme Çalışmaları. Akademik Gıda, 7 (6):52-59.
 • 16 Basyiğit Kılıç, G., Karahan, A.G., Kılıç, B. 2007. Fermente Et Ürünlerinde Fonksiyonel Starter Kültürler ve Probiyotikler. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 64(2):60-69.
 • 17 Kılıç, B., Aşkın, O., 2006. Amonyak ve Sodyum Eritorbat Uygulamalarının Hindi Etinde Görülen Pembeleşme Problemi Üzerine Etkileri (İngilizce). Gıda, 31 (5): 275-282.
 • 18 Kılıç, B. 2003. Pişirilmiş tavuk ve hindi etlerinde pembeleşme problemi. Gıda 28 (2):147-153.
 • 19 Kilic, B., Cassens, R.G., Borchert, L.L. 2000. Comparison of sensory attributes of wieners made with sodium nitrite and potassium nitrite. Wisconsin Research Report. pp. 1-4.
 • 20 Kilic, B. 2000. Residual nitrite: A concern in cured meat products. Meat Processing. February, pp. 40.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Özer, C.O., Kılıç, B. 2021. Optimization of pH, Time, Temperature, Variety and Concentration of the Added Fatty Acid and the Initial Count of Added Lactic Acid Bacteria Strains to Improve Microbial Conjugated Linoleic Acid Production in Fermented Ground Beef. Meat Science. 171: 108303. DOI: 10.1016/j.meatsci.2020.108303.
 • 2 Kaynakçı, E., Kılıç, B. 2021. Effect of Replacing Beef Fat with Safflower Oil on Physicochemical, Nutritional and Oxidatıve Stability Characterıstics of Wieners. Food Science and Technology, 41(Suppl. 1): 52-59. DOI: 10.1590/fst.07720.
 • 3 Tenderis, B., Kılıç, B., Yalçın, H., Şimşek, A. 2021. Controlling Growth of Listeria monocytogenes and Pseudomonas fluorescens in Thermally Processed Ground Beef by Sodium Lactate, Encapsulated or Unencapsulated Polyphosphates Incorporation. LWT - Food Science and Technology, 144: 111169, DOI: 10.1016/j.lwt.2021.111169
 • 4 Bilecen Şen, D., Kılıç, B. 2021. Effects of Edible Coatings Containing Acai Powder and Matcha Extracts on Shelf Life and Quality Parameters of Cooked Meatballs. Meat Science. 179: 108547. DOI:10.1016/j.meatsci.2021.108547
 • 5 Uşan, E., Kılıç, G.B., Kılıç, B. 2021. Effects of Aloe Vera Utilization on Physochemical and Microbiological Properties of Turkish Dry Fermented Sausage. Journal of Food Science and Technology
 • 6 Şimşek, A., Kılıç, B. 2020. Influences of Encapsulated Polyphosphate Incorporation on Oxidative Stability and Quality Characteristics of Ready to Eat Beef Döner Kebab During Storage. Meat Science. 169: 108217. DOI: 10.1016/j.meatsci.2020.108217.
 • 7 Özer, C.O., Kılıç, B. 2020. Utilization of Optimized Processing Conditions for High Yield Synthesis of Conjugated Linoleic Acid by Lactobacillus plantarum AB20-961 and Lactobacillus plantarum DSM2601 in Semi-Dry Fermented Sausage. Meat Science. 169: 108218. DOI: 10.1016/j.meatsci.2020.108218
 • 8 Tenderis, B., Kılıç, B., Yalçın, H., Şimşek, A. 2020. Impact of Sodium Lactate, Encapsulated or Unencapsulated Polyphosphates and Their Combinations on Salmonella Typhimurium, Escherichia coli O157:H7 and Staphylococcus aureus Growth in Cooked Ground Beef. International Journal of Food Microbiology. 321: 1085602. DOI: 10.1016/j.ijfoodmicro.2020.108560
 • 9 Kılıç, B., Şimşek, A., Claus, J.R., Karaca, E., Bilecen, D. 2020. Effects of Partial and Complete Replacement of Added Phosphates with Encapsulated Phosphates on Lipid Oxidation Inhibition in Cooked Ground Meat During Storage. Food Science and Technology International. 26(3): 213–221. DOI: 10.1177/1082013219881519
 • 10 Yuca, B., Topçu , İ., Aydemir, H.Y., Özer, C.O., Kılıç, B., Kılıç, G.B. 2019. Effects of Beta-Glucan Addition on the Physicochemical and Microbiological Characteristics of Fermented Sausage. Journal of Food Science and Technology, 56 (7); 3439-3448. DOI: 10.1007/s13197-019-03830-6
 • 11 Bilecen, D., Kılıç, B. 2019. Determining the effects of encapsulated polyphosphates on quality parameters and oxidative stability of cooked ground beef during storage. Food Science and Technology. 39(1): 341-347. DOI: 10.1590/fst.03518.
 • 12 Kılıç, B. Özer, C. O. 2019. Potential Use of Interesterified Palm Kernel Oil to Replace Animal Fat in Frankfurters. Meat Science. 148, 206-212. DOI: 10.1016/j.meatsci.2018.08.024
 • 13 Kılıç, B., Şimşek, A., Claus, J.R., Karaca, E., Bilecen, D. 2018. Improving lipid oxidation inhibition in cooked beef hamburger patties during refrigerated storage with encapsulated polyphosphate incorporation. LWT-Food Science and Technology. Volume 92, June 2018, Pages 290–296. DOI: 10.1016/j.lwt.2018.02.037
 • 14 Kılıç, B. Özer, C.O. 2017. Effects of replacement of beef fat with interesterified palm kernel oil on the quality characteristics of Turkish dry-fermented sausage. Meat Science, 131:18-24. DOI: 10.1016/j.meatsci.2017.04.020
 • 15 Atılgan, E., Kılıç, B. 2017. Effects of microbial transglutaminase, fibrimex and alginate on physicochemical properties of cooked ground meat with reduced salt level. Journal of Food Science and Technology. 54(2), 303-312. DOI: 10.1007/s13197-016-2463-x
 • 16 Taşbaş, H., Osanmaz, E., Özer, C. O., Kılıç, B. 2016. Quality Characteristics and Storage Stability of Gluten-Free Coated Chicken Nuggets. Carpathian Journal of Food Science and Technology, 8(4), 94-105.
 • 17 Simsek, A., Kilic, B. 2016. Physicochemical and Microbiological Assessment of Ready-to-Eat Tuna Döner Kebab During Marination, Cooking, and Different Storage Conditions, Journal of Aquatic Food Product Technology, 25 (3): 423-433, DOI: 10.1080/10498850.2013.868845
 • 18 Kılıç,B., Şimşek, A., Claus, J.R., Atılgan, E. 2016. Melting release point of encapsulated phosphates and heating rate effects on control of lipid oxidation in cooked ground meat. LWT-Food Science and Technology, 66: 398-405, DOI:10.1016/j.lwt.2015.10.065
 • 19 Kılıç, B., Şimşek, A., Claus, J.R., Atılgan, E., Bilecen, D. 2016. Impact of added encapsulated phosphate level on lipid oxidation inhibition during the storage of cooked ground meat. Journal of Food Science. 81 (2): 359-368. doi: 10.1111/1750-3841.13205
 • 20 Özer, C.O., Kılıç, B., Kılıç, G.B. 2016. In-vitro microbial production of conjugated linoleic acid by probiotic L. plantarum strains: Utilization as a functional starter culture in sucuk fermentation. Meat Science, 114: 24-31.
 • 21 Özer, C.O., Kılıç, B. 2015. Effect of Conjugated Linoleic Acid Enrichment on the Quality Characteristics of Turkish Dry Fermented Sausage. Journal of Food Science and Technology, 52(4):2093–2102. DOI: 10.1007/s13197-014-1274-1
 • 22 Kılıç, B., Şimşek, A., Claus, J.R., Atılgan, E., Aktaş, N. 2015. Effects of different end-point cooking temperatures on the efficiency of encapsulated phosphates on lipid oxidation inhibition in ground meat. Journal of Food Science. 80(10):2161-2169 (DOI: 10.1111/1750-3841.13009).
 • 23 Turantaş, F., Kılıç, G.B., Kılıç, B. 2015. Ultrasound in the Meat Industry; General Applications and Decontamination Efficiency. International Journal of Food Microbiology. Volume:198, Pages:59-69. DOI:10.1016/j.ijfoodmicro.2014.12.026
 • 24 Kılıç, B., Şimşek, A., Claus, J.R., Atılgan, E. 2014. Encapsulated phosphates reduce lipid oxidation in both ground chicken and ground beef during raw and cooked meat storage with some influence on color, pH, and cooking loss. Meat Science, 97 (1): 93-103. DOI: 10.1016/j.meatsci.2014.01.014
 • 25 Simsek, A. Kilic, B. 2013. Effects of marination, cooking and storage on physico-chemical and microbiological properties of ready to eat trout döner kebab. Journal of Consumer Protection and Food Safety.Volume 8, Issue 3 (2013), Page 165-174. DOI 10.1007/s00003-013-0825-0
 • 26 Simsek, A. Kilic, B. 2013. Quality Characteristics of Ready to Eat Salmon Döner Kebab During Manufacture and Storage. Food Science and Technology Research, Vol.19 (5):739-747.
 • 27 Gultekin,S., Akpinar,D., Simsek,A., Kilic, B. 2012.The effect of transglutaminase and sodium erithorbate on oxidative stability and microbiological and physicochemical properties of wieners.Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.10 (3&4) :151-156.
 • 28 Gök,İ., Askın,O.O., Özer,C.O., Kılıç, B. 2012. Effect of textured soy protein and tomato pulp on chemical, physical and sensory properties of ground chicken döner kebab. African Journal of Biotechnology, 11(25): 6730-6738.
 • 29 Başyiğit Kılıç, G., Kılıç, B., Kuleaşan, H., Karahan, A.G. 2010. Effect of Probiotics and alfa tocopherol applications on microbial flora of rat gastrointestinal tract. Journal of Animal and Veterinary Advances. 9 (14): 1972-1977.
 • 30 Kilic,B., Kankaya,T., Ekici, Y.K., Orhan, H. 2010. Effect of Textured Soy Protein on Quality Characteristics of Low Fat Cooked Kofte (Turkish Meatball). Journal of Animal and Veterinary Advances. 9 (24): 3048-3054.
 • 31 Kilic, B. 2009. Current Trends in Traditional Turkish Meat Products and Cuisine. LWT Food Science and Technology. 42 (10): 1581-1589.
 • 32 Askin, O.O., Kilic, B. 2009. Effect of Microbial Transglutaminase, Sodium Caseinate and Non-Fat Dry Milk on Quality of Salt-Free, Low Fat Turkey Döner Kebab. LWT-Food Science and Technology. 42 (10): 1590-1596.
 • 33 Bozkurt Y, Özkaya S, Kılıç B. 2009. Comparison of two different methods to predict meat quality and prediction possibility using digital image analysis. The Journal of Veterinary Medicine, University of Kafkas. 15 (4): 485-489.
 • 34 Richards, M. P.; Kilic, B.; Li, R. 2006. Effects of added mechanically separated turkey on quality of pre-cooked turkey products. Zootecnica International-World Poultry Journal, 1: 50-55.
 • 35 N. Aktaş, Kılıç, B. 2005. Effect of Microbial Transglutaminase on Thermal and Electrophoretic properties of ground beef. LWT Food Science and Technology. 38:815-819.
 • 36 Basaran, P. Kilic, B., Soyyigit, H., Sengun, H. 2004. Public Perceptions of GMOs in Food in Turkey: A pilot Study. Food, Agriculture&Environment, Vol.2 (3&4):25-28.
 • 37 Kilic, B. 2003. Effect of microbial transglutaminase and sodium caseinate on quality of chicken döner kebab. Meat Science, 63:417-421 (2003).
 • 38 Kilic, B., Richards,M. 2003. Lipid Oxidation in Poultry Döner Kebab: Pro-oxidative andAnti-oxidative Factors. Journal of Food Science, 68 (2):1-5.
 • 39 Kilic, B., Cassens, R.G., Borchert, L.L. 2002. Effect of Turkey Meat, Phosphate, Sodium Lactate, Carrageenan, and Konjac on Residual Nitrite in Cured Meats. Journal of Food Science, 67: 29–31. doi: 10.1111/j.1365-2621.2002.tb11353.x
 • 40 Kilic, B., Cassens, R.G., Borchert, L.L.2001. Influence of Turkey Meat on Residual Nitrite in Cured Meat Products. Journal of Food Protection. 64 (2): 235-239.
 • 41 Kilic, B., Cassens, R.G. 1998. Penetration of substances into muscle. Journal of Muscle Foods, 9 (2): 91-100.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Claus, J., Du, C., & Kılıç, B. (2016). Inhibition of lipid oxidation in ground turkey breasts by encapsulated Polyphosphates as influenced by postmortem pH. Meat Science, (112), 129. doi:10.1016/j.meatsci.2015.08.067
 • 2 Kilic, B. 2003. The Pink Color Defect in Cooked Poultry Meat. Food, Agriculture&Environment, 1(2):362.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Emel Kaynakçı, Birol Kılıç, Bilge Temuçin Ekinci. 2010. Gıda Katkı Maddeleri Yönüyle Gıda Etiği. 4. Ulusal Gastronomi Sempozyumu. Antalya
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özer,C.O., Kılıç, B. 2015. Et ürünleri üretiminde beta glukan uygulamaları.İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi. Nevşehir.
 • 2 Bilecen,D., Uzuner, U., Mert, N. M., Şimşek, A., Atılgan,E., Kılıç, B. 2013. Yaban Mersini ve Şalgamlık Havuç Ekstraktlarının Doğal Antioksidan Olarak Kullanımının Hamburger Köftelerin Fiziko-Kimyasal Özellikleri Üzerine Etkileri. 8. Gıda Mühendisliği Kongresi, Ankara.
 • 3 Özer, C.O., Kilic, B. 2013. Et Endüstrisinin Yeni Tartışma Konusu:Pembe Çamur.İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım Ve Gıda Kongresi. 2-4 Ekim 2013, Niğde, Türkiye.
 • 4 Kılıç, B., Kuleaşan, Ş., Özer, C.O. 2013. Sağlıklı Et Ürünleri Üretimi için İnteresterifiye Yağ Üretimi ve Sosis Model Sisteminde Uygulanması.Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu 2013 Gıda Kongresi. p.50. Side, Antalya, Türkiye.
 • 5 Şimşek, A., Kılıç, B., 2012. Et ve Et Ürünlerinde Kolesterol Miktarının Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler. Türkiye 11. Gıda Kongresi; 10-12 Ekim, Hatay.
 • 6 Özer C.O.,Kılıç B. 2012. Et Endüstrisinde Elektrolize Yükseltgen Su Uygulaması Türkiye 11. Gıda Kongresi; 10-12 Ekim, Hatay.
 • 7 ŞİMŞEK, A., KÜÇÜKÖNER, E., KILIÇ, B., 2011. Yağ İkame Maddelerinin Et Ürünlerinde Kullanımı. 7. Gıda Mühendisliği Kongresi, 24-26 Kasım, s. 248, Ankara
 • 8 ŞİMŞEK, A., KILIÇ, B., 2011. Gökkuşağı Alabalığı(Oncorhynchus mykiss) Eti Kullanılarak Üretilen Döner Kebapların Kimyasal, Mikrobiyolojik ve Duyusal Özelliklerinin Araştırılması. 7. Gıda Mühendisliği Kongresi, 24-26 Kasım, s.269, Ankara.
 • 9 Aşkın, O.O., Kılıç, B. 2009. Mikrobiyal Transglutaminaz Enzimi ve Et Ürünlerinde Kullanım İmkânlarının Araştırılması. XVI. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, pp. 51. Antalya, Türkiye
 • 10 Şimşek, A., Kılıç, B. 2009. Gıdalardaki Yapılan Tağşiş İşleminin Tespit Edilmesinde Biyoteknolojik Yöntemlerin Kullanımı. XVI. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, pp. 51. Antalya, Türkiye
 • 11 Emel CENGİZ KAYNAKÇI, Birol KILIÇ. 2009. Geleneksel et ürünlerınde sağlıklı ürün yaklaşımı. II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Mayıs, 2009, VAN
 • 12 Yaşar Kemal EKİCİ, Tolga KANKAYA, Birol KILIÇ, Hikmet ORHAN. 2009. Soya kıyması kullanılarak üretilen köftelerin bazı kimyasal, fiziksel ve duyusal özelliklerinin araştırılması. II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Mayıs, 2009, VAN
 • 13 Askın, O., Erbay, B., Kılıç, B., 2007. Mekanik Olarak Ayrılmıs Kanatlı Etlerinde Karsılasılan Kalite Problemleri. 5. Gıda Mühendisligi Kongresi, 8-10 Kasım, Ankara.
 • 14 Kılıç, B. Aşkın O. 2006. "Gıdalarda dioksin oluşumu ve insan sağlığı üzerine etkileri". Türkiye 9.Gıda Kongresi 2006. Bolu.
 • 15 Kılıç, B. 2005, "Hindi eti ürünlerinde görülen pembeleşme problemi oluşumunda amonyak ve sodyum eritorbat uygulamalarının etkileri. Türkiye Gıda Kongresi 2005, p:422. İzmir.
 • 16 Kılıç, B., Basaran, P. 2004. Beslenme lışkanlıkları ve Et Tüketiminin Kan Yağ Bileşenleri Üzerine etkileri: Pilot Çalışma, Türkiye 8. Gıda Kongresi, Bursa
 • 17 Başaran, P., Kılıç, B. ve Claxton, J. 2003. "Avrupada Hayvansal Genetik Araştırma Faliyetleri ve İleri Dönemlerdeki Kullanım Potansiyelleri". Gıda Güvenliği ve Sağlık Riskleri Çalıştayı. 20-22 Ekim 2003, Isparta.
 • 18 Kılıç, B. 2002. Tavuk döneri Üretiminde Mikrobiyel Transglutaminaz ve Sodyum Kazeinat Kullanımının Kalite Üzerine Etkileri. Türkiye 7. Gıda Kongresi, Ankara
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Köker, Ö., Şimşek, A., Kılıç, B. 2020. The Place and Importance of Çemen Paste in the Meat Industry. 5th International Mediterranean Science and Engineering Congress, Alanya, Türkiye.
 • 2 Damla Bilecen Şen, Birol Kılıç.2019. The Meat of the Future: Cultured Meat. IVth European Conference on Science, Art & Culture, Antalya, Turkey.
 • 3 Ali Soyuçok, Birol Kılıç, Gülden Başyiğit Kılıç . 2019. The use of coagulase negative staphylococci with nitric oxide synthetase activity in the production of fermented meat products. IVth European Conference on Science, Art & Culture, Antalya, Turkey.
 • 4 Dilara Aydın, Azim Şimşek, Birol Kılıç 2019. Et Teknolojisinde Kullanılan Isıl ve Isıl Olmayan İşleme Yöntemlerinin Avantaj ve Dezavantajları. IVth European Conference on Science, Art & Culture, Antalya, Turkey.
 • 5 Burcu Tenderis, Birol Kılıç, Halil Yalçın, Azim Şimşek. 2019. The Evaluation of Antimicrobial Efficacy of Sodium Lactate, Encapsulated or Unencapsulated Polyphosphates on Salmonella Typhimurium Growth in Cooked Ground Beef. IVth European Conference on Science, Art & Culture, Antalya, Turkey.
 • 6 Azim Şimşek, Ömer Köker, Birol Kılıç. 2019. The Use of Insect-based Proteins as an Alternative Protein Sources in Human Nutrition. IVth European Conference on Science, Art & Culture, Antalya, Turkey.
 • 7 Ali SOYUÇOK, Gülden BAŞYİĞİT KILIÇ, Birol KILIÇ. 2018. The Potential Use of Lactic Acid Bacteria as Antioxidant Agent in Meat Products. IX International Agriculture Symposium "AGROSYM 2018" Jahorina, 4-7 October 2018, Bosnia and Herzegovina.
 • 8 Damla BİLECEN ŞEN, Birol KILIÇ. 2018. Use of Edıble Films and Coatings in Meat and Meat Products. IX International Agriculture Symposium "AGROSYM 2018" Jahorina, 4-7 October 2018, Bosnia and Herzegovina.
 • 9 Şimşek, A., Kılıç, B. 2018. Effects of Using Various Oil Sources in Poultry Nutrition. 10th International Animal Science Conference, Antalya, Türkiye.
 • 10 Cem Okan Özer, Birol Kılıç. 2017. Conjugated Linoleic Acid Production by L. plantarum AB20-961 and L. plantarum DSM2601 in Fermented Sausage. 63rd International Congress of Meat Science and Technology (ICOMST2017), Cork, Ireland.
 • 11 Cem Okan Özer, Birol Kılıç. 2017. Optimization of Enhanced Conjugated Linoleic Acid Production by L. plantarum AB20-961 and L. plantarum DSM2601 in Meat Model System. 63rd International Congress of Meat Science and Technology (ICOMST2017), Cork, Ireland.
 • 12 Burcu Tenderis, Birol Kılıç, Halil Yalçın, Azim Şimşek. 2017. Effects of Sodium Lactate, Encapsulated or Unencapsulated Polyphosphates and Their Combinations on Growth of Listeria Monocytogenes in Cooked Ground Beef. 63rd International Congress of Meat Science and Technology (ICOMST2017), Cork, Ireland.
 • 13 Burcu Tenderis, Birol Kılıç, Halil Yalçın, Azim Şimşek. 2017. Effects of Encapsulated Polyphosphates on Microbiological and Physicochemical Properties of Cooked Ground Beef. 63rd International Congress of Meat Science and Technology (ICOMST2017), Cork, Ireland.
 • 14 Kılıç, B., Simsek, A., Claus, J.R. 2016. Impact of encapsulated polyphosphates on lipid oxidation inhibition during the storage of cooked ground meat. 62nd International Congress of Meat Science and Technology (ICOMST2016), Bangkok, Thailand.
 • 15 Simsek, A., Kılıç, B. 2016. Effects of encapsulated sodium tripolyphosphate, sodium acid pyrophosphate and sodium hexametaphosphate on shelf life and quality characteristics of ready to eat ground beef döner kebab. 62nd International Congress of Meat Science and Technology (ICOMST2016), Bangkok, Thailand.
 • 16 Birol Kılıç, Azim Şimşek. 2010. Quality and Safety Differences Between Organic and Conventional Meat and Meat Products. International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems. Famagusta, KKTC.
 • 17 Gülden Başyiğit Kılıç, Hakan Kuleaşan, Birol Kılıç. 2010. Microbial Perspective of Organic Food Products: A Comparison with Conventional Food Products. International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems. Famagusta, KKTC.
 • 18 Orhan Onur AŞKIN, Birol KILIÇ. 2010. Döner Kebap; Çeşitleri, Üretim Teknikleri ve Yapılan Bilimsel Çalışmalar. The first international food symposium "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus". pp. 82-84. Tekirdag, Türkiye
 • 19 Ramazan Ünlü, Ahmet Bekteş, Azim Şimşek, Birol Kılıç. 2010. Üzüm Çekirdeği Tozu Kullanımının Köftelerin Oksidatif Stabilite ve Fizikokimyasal Özellikleri Üzerine EtkisiThe first international food symposium "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus". pp. 360-362. Tekirdag, Türkiye
 • 20 Erdem Özmen, Cem Okan Özer, Birol Kılıç. 2010. Göller Bölgesinden Geleneksel Bir Gıda: Burdur Şiş Köfte. The first international food symposium "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus". pp. 365-366. Tekirdag, Türkiye
 • 21 Birol KILIÇ, Pervin BAŞARAN, Mahmut AKBAŞ, Senol COŞKUN, Ali AYATA, Ebru YILMAZ. 2007. Effect of dietary meat consumption habits on blood lipoproteins and blood cells levels: a qualitative pilot study.5th Internation Congress on Food Technology Proceedings Volume 3:34-41.Thessaloniki, Greece.
 • 22 Birol Kılıç, Gulden Basyiğit Kılıç, Orhan Onur Aşkın. 2007. Turkish Style Aromated (Ready -To-Eat) Meat Snack Production: Consumer Acceptability and Safety Evaluation. 5th International Congress on Food Technology Proceedings. Volume 2: 76-83. Thessaloniki, Greece.
 • 23 Bozkurt, Y.,B. Kilic., H. Koknaroglu 2004. The Use of Zeolite to Reduce Ammonia Accumulation in Housed Beef Cattle Production in Small Farm Condition in Turkey. Agro Environ 2004 Udine, Italy 20 - 24, October 2004.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Burcu ÇEMTEKİN, Emine KILINÇ, Lalehan KARABACAK, Tuğçe DAĞTEKİN, Tuğçe TİRYAKİ, Ali SOYUÇOK, Azim ŞİMŞEK, Birol KILIÇ. 2019. An Evaluation of Guelder-Rose (Viburnum Opulus) and Hawthorn (Crataegus Monogyna) Concentrates as Alternative Antioxidant Sources to BHT and Nitrite in Poultry Meat Model System. The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucfiarest. Bükreş, Romanya.
 • 2 Burcu TENDERİS, Birol KILIÇ, Halil YALÇIN, Azim ŞİMŞEK. 2018. Inhibition of Staphylococcus Aureus in Cooked Ground Beef With Sodium Lactate, Encapsulated or Unencapsulated Polyphosphates. IX International Agriculture Symposium "AGROSYM 2018" Jahorina, 4-7 October 2018, Bosnia and Herzegovina.
 • 3 Burcu ÇEMTEKİN, Emine KILINÇ, Lalehan KARABACAK, Tuğçe DAĞTEKİN, Tuğçe TİRYAKİ, Ali SOYUÇOK, Azim ŞİMŞEK, Birol KILIÇ. 2018. The Effects of Using Guelder-Rose (Viburnum Opulus) Concentrate at Different Levels on Physicochemical Properties of Cooked Ground Turkey Meat. IX International Agriculture Symposium "AGROSYM 2018" Jahorina, 4-7 October 2018, Bosnia and Herzegovina.
 • 4 Çilem Kısa, Ezgi Karagöz, Gülfizar Cici, Ömer Köker, Birol Kılıç, Azim Şimşek, Damla Bilecen, Ali Soyuçok. 2018. Effects of Pomegranate Peel and Propolis Powders and Their Combinations on Physicochemical and Microbiological Properties of Turkish Dry Fermented Sausage (Sucuk) with Various Nitrite Levels. The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucfiarest. Bükreş, Romanya.
 • 5 Ali SOYUÇOK, Birol KILIÇ, Gülden BAŞYİĞİT KILIÇ. 2018. Sağlıklı Ve Kaliteli Et Ürünlerinin Üretilmesinde Yeni Yaklaşımlar. 1st International Health Science And Life Congress (IHSLC 2018) 02-05 Mayıs 2018, Burdur, Türkiye. (2018)
 • 6 Emel Cengiz KAYNAKÇI, Birol KILIÇ. 2017. Quality characteristics of chicken wieners formulated with grapeseed oil. 2017 6th International Conference on Nutrition and Food Sciences (ICNFS 2017). Budapeşte, Macaristan.
 • 7 Bilecen, D., Kılıç, B. 2017. Farklı Baharat ve Türevlerinin Et ve Et Ürünlerinde Antimikrobiyal ve Antioksidan Olarak Kullanımı, 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Türkiye.
 • 8 Soyuçok, A., Kılıç, B., Kılıç, G. B. 2017. Et Endüstrisinde Enkapsülasyon Teknolojisinin Kullanılması. 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Türkiye.
 • 9 Bilecen, D., Kılıç, B., Demir, E., Başyiğit Kılıç, G., 2017. Non-Thermal Applications Used in Meat Technology for Microbial Decontamination. 2. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, Antalya, Türkiye.
 • 10 Bilecen, D., Kılıç, B. 2017. Determining the Effects of Encapsulated Polyphosphates on Quality Parameters and Oxidative Stability of Cooked Ground Beef During Storage. The 6 th International Congress on Food Technology, Atina, Yunanistan.
 • 11 Kılıç, B., Şimşek, A., Claus, J.R., Karaca, E., Bilecen, D. 2017. Effects of Encapsulated and Unencapsulated Polyphosphates on Shelf Life and Quality Characteristics of Cooked Chicken Patties During Refrigerated Storage. The 6 th International Congress on Food Technology, Atina, Yunanistan.
 • 12 Cilem Kisa, Ezgi Karagoz, Gulfizar Cici, Ömer Koker, Birol Kilic, Azim Simsek, Damla Bilecen, Halil Yalcin, Ali Soyucok, Burcu Tenderis. 2017. Effects of pomegranate peel and propolis extracts and their combinations on growth of Staphylococcus aureus in Turkish dry-fermented sausage (Sucuk). 3rd International Agriculture Congress. Skopje, Macedonia.
 • 13 Burcu Tenderis, Birol Kilic, Halil Yalcin, Azim Simsek. 2017. Impact of sodium lactate, encapsulated or unencapsulated polyphosphates and their combinations on growth of Escherichia coli O157:H7 in cooked ground beef. 3rd International Agriculture Congress. Skopje, Macedonia.
 • 14 Şimşek, S., Şimşek, A., Kılıç, B. 2017. Antioxidant and antimicrobial properties of plant extracts and their recent applications in meat product processing. The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucfiarest. Bükreş, Romanya.
 • 15 Birol Kılıç, James R. Claus. 2016. Improving effectiveness of polyphosphates on lipid oxidation inhibition during storage of ready to eat meat products by encapsulation technology. IV. Uluslararası Gıda AR-GE Proje Pazarı, pp. 112. İzmir, Türkiye.
 • 16 Kılıç, B. 2016. Determination of Microbiological Quality of Kokoreç Sold in Isparta. The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucfiarest. Bükreş, Romanya.
 • 17 Birol Kılıç, Azim Şimşek, James R. Claus, Esra Karaca, Damla Bilecen. 2016. Inhibition of lipid oxidation by using a combination of encapsulated and unencapsulated polyphosphates in cooked ground meat during storage. AMSA 69th Reciprocal Meat Conference. San Angelo, Texsas, USA.
 • 18 Esra ATILGAN, Birol KILIÇ. 2016. Effect of microbial transglutaminase, fibrimex and alginate on physicochemical properties of cooked ground meat with reduced salt level. 1st Black Sea Association of Food Science and Technology Congress. Ohrid, Makedonya.
 • 19 Birol KILIÇ, Azim ŞIMŞEK, James R. CLAUS, Esra KARACA, Damla BILECEN. 2016. Improving storage stability of cooked beef patties with encapsulated phosphate incorporation. 2nd Congress on Food Structure Design. Antalya, Türkiye.
 • 20 Emel Cengiz KAYNAKÇI, Birol KILIÇ. 2016. Using algae oil to improve fatty acid profile of chicken weiner sausages. 2nd Congress on Food Structure Design. Antalya, Türkiye.
 • 21 Pelin ERTÜRKMEN, Gülden Başyiğit KILIÇ, Birol KILIÇ. 2016. Utilization of lactic acid bacteria and probiotics on meat products. 1st Black Sea Association of Food Science and Technology Congress. Ohrid, Makedonya.
 • 22 Azim Şimşek, Sevgi Şimşek, Birol Kılıç. 2016. The use of extracts obtained from natural sources in meat products. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016). Adana, Türkiye.
 • 23 Sevgi Şimşek, Azim Şimşek, Birol Kılıç. 2016. Recent developments and future trends in advanced extraction methods used in obtaining the plant extracts. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016). Adana, Türkiye.
 • 24 Bilal Yuca, İbrahim Topçu , Hatice Yağcılar-Aydemir, Cem Okan Özer, Birol Kılıç, Gülden Başyiğit-Kılıç. 2016. Utilization of Beta Glucan in the Processing of Sucuk. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016). Adana, Türkiye.
 • 25 Melek Tabanlı, Esra Özen, Ayşe Çanta, Cem Okan Özer, Birol Kılıç. 2016. Effects of Replacing Animal Fat with Interesterified Palm Kernel Oil on Quality Characteristics of Hamburger Patty. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016). Adana, Türkiye.
 • 26 Cem Okan Özer, Birol Kılıç. 2015. Mikrobiyal konjuge linoleik asit üretimi ile fonksiyonel et ürünleri üretim imkanları. Uluslarası 3. Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi, pp.80, İstanbul, Türkiye.International Journal of Health & Nutrition, 6(3):23.
 • 27 Reyhan GUVEN, Birol KILIÇ, Cem Okan OZER. 2015. Influence of using different oil sources in quail nutrition on meat composition and quality parameters. The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucfiarest. Bükreş, Romanya.
 • 28 Kılıç, B. Şimşek, A. Claus, J.R. Atılgan, E. Aktaş, N. 2015. Effects of Different End-Point Cooking Temperatures on the Efficiency of Encapsulated Phosphates on Lipid Oxidation Inhibition in Ground Meat. 61st International Congress of Meat Science and Technology, Clermont-Ferrand, Fransa.
 • 29 Kılıç, B. Şimşek, A. Claus, J.R. Atılgan, E. Bilecen, D. 2015. Impact of Added Encapsulated Phosphate Level on the Rate of Lipid Oxidation Inhibition During the Storage of Cooked Ground Meat. 61st International Congress of Meat Science and Technology, Clermont-Ferrand, Fransa.
 • 30 Du, C., Claus, J.R., Kılıç, B. 2015. Inhibition of Lipid Oxidation in Ground Turkey Breasts by Encapsulated Polyphosphates as Influenced by Postmortem pH. AMSA 68th Reciprocal Meat Conference. Nebraska, USA.
 • 31 B. Kılıç, A. Şimşek, J.R. Claus, E. Atılgan. 2014. The Use of Encapsulated Phosphates Designed With Two Different Melting Temperatures to Inhibit Lipid Oxidation In Cooked Ground Meat. 1st Congress on Food Structure Design, Porto, Portugal.
 • 32 Hamza TAŞBAŞ, Ezgi OSANMAZ, Cem Okan ÖZER, Birol KILIÇ. 2014. Coated Chicken Production for the Consumption of Celiac. The 2nd International Congress on Food Technology, Kuşadası, Türkiye.
 • 33 Aşkın, O. O. Kılıç, B. 2014. Investigation of the effects of using different fat sources in diets on performance, meat quality and shelf life in quail production. The international food congress "Novel Approaches in Food Industry". Kuşadası, Türkiye.
 • 34 GÖK, İ., ÖZER, C. O., KILIÇ, B. 2014. Replacing animal fat with salep on quality characteristics of Sucuk - A Turkish dry fermented sausage. 1st Congress on Food Structure Design. pp. 220. Porto, Portekiz.
 • 35 Cem Okan Özer, Birol Kılıç. 2013. Konjuge Linoleik Asit ve Kanatlı Eti Kalitesi Üzerine Etkileri. 2.Uluslararası Beyaz Et Kongresi, pp. 601-605. Antalya. Türkiye.
 • 36 C.O.Özer, B.Kılıç, G.Başyiğit Kılıç. 2013. Bioproduction of Conjugated Linoleic Acid in Sucuk (Turkish Dry Fermented Sausage). 59th International Congress of Meat Science and Technology. İzmir. Türkiye.
 • 37 Kılıç, B., Özer, C. O., Kuleaşan, Ş. 2013. Utilization of Interesterified Plant Oil in the Production of Sucuk (Turkish Dry Fermented Sausage). The 2 nd International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus". Ohrid, Makedonya.
 • 38 Gök, I., Özer, C.O., Kılıç, B. 2013. The Use of Salep in the Processing of Sucuk (Turkish Dry Fermented Sausage). The 2 nd International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus". Ohrid, Makedonya.
 • 39 Şimşek, A., Kılıç, B. 2013. The Traditional Taste of the Aegean Reigion in Turkey: Camel Sucuk. The 2 nd International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus". Ohrid, Makedonya.
 • 40 B. Kılıç, A. Şimşek, J.R. Claus, E. Atılgan. 2013. Effect of encapsulated phosphates on lipid oxidation in ground beef and poultry meat during storage. 59th International Congress of Meat Science and Technology. İzmir. Türkiye.
 • 41 Ozmen, E., Simsek,A., Kilic, B. 2012. Determination of microbiological and chemical quality of burdur köfte collected from the fast food restaurants in Burdur, Turkey. 58th International Congress of Meat Science and Technology, 12-17th August 2012, Montreal,Canada
 • 42 Ozer, C.O., Kilic, B. 2012. Effects of conjugated linoleic acid addition on quality of Turkish dry sausage. 58th International Congress of Meat Science and Technology, 12-17thAugust 2012, Montreal, Canada
 • 43 Raşit Alper BESTELCİ, Şeniz KARTAL, Cem Okan ÖZER, Birol KILIÇ. 2011. Meat Consumption Habits of Professional and Amateur Athletes.4th International Congress on Food and Nutrition together with 3rd Safe Consortium International Congress on Food Safety, İstanbul.
 • 44 İsmail Gök, Birol Kılıç, Orhan Onur Aşkın, Cem Okan Özer. 2011. Effect of textured soy protein and tomato pulp on chemical, physical and sensory properties of ground chicken döner kebab. The International Food Congress "Novel Approaches in Food Industry". 26-29 Mayıs 2011, Çeşme, İzmir.
 • 45 Emel Kaynakçı, Birol Kılıç. 2011. Effect of replacing of animal fats with saffloweroil on the quality characteristics of weiner style sausages. The International Food Congress "Novel Approaches in Food Industry". 26-29 Mayıs 2011, Çeşme, İzmir.
 • 46 Sevgi Gültekin, Didem Akpınar, Azim Şimşek, Birol Kılıç. 2011.The effect of transglutaminase and sodium eritorbat on oxidative stability, microbiological and physicochemical properties of wieners. The International Food Congress "Novel Approaches in Food Industry". 26-29 Mayıs 2011, Çeşme, İzmir.
 • 47 Şimşek, A., Kılıç, B. 2011. Investigation of Chemical, Microbiological and Sensory Properties of Ready to Eat Fish Döner Kebab Manufactured with Bluefin Tuna. 57th International Congress of Meat Science and Technology.Ghent, Belçika.
 • 48 Kaynakçı, E., Kılıç, B. 2011. Effect of Vegetable Oil Substituted Wiener Consumption on Blood Lipoproteins Levels of Rats. 57th International Congress of Meat Science and Technology.Ghent, Belçika.
 • 49 Kaynakçı, E., Kılıç, B. 2011. Effect of replacing of animal fats with black cumin seed oil on the quality characteristics of weiner style sausages. 57th International Congress of Meat Science and Technology.Ghent, Belçika.
 • 50 Şimşek, A., Kılıç, B. 2010. Geleneksel Et Ürünlerinden Döner Kebap Üretiminde Somon Balığı Kullanım İmkânlarının Araştırılması. The first international food symposium "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus", pp., 363, Tekirdag, Türkiye
 • 51 Bozkurt, Y., Özkaya, S. and Kilic, B. (2007) Comparison of two different methods to determine meat quality . EAAP, European Assocciation for Animal Production 58th Annual Congress,Dublin, Ireland.
 • 52 Basaran, P., Kilic, B., Basaran, N. 2004. A National survey: Public attitudes towards genetically Modified Foods in Turkey. Proceedings of the 2004 Institute of Food Technologist Annual Meeting, July 12-16, Las Vegas, USA, 2004
 • 53 Kilic, B. 1999. Residual Nitrite. Proceedings of 1999 Meat Industry Research Conference. Chicago, USA
 • 54 Kilic. B., R.G. Cassens, and L.L. Borchert. 1999. Effect of Poultry Meat on Residual Nitrite in Cured Meat Products. Proceedings of 52 nd Annual Reciprocal Meat Conference, p.139. June 20-23, Oklohoma State University, Stillwater, USA
 • 55 Kilic, B., R. G. Cassens. 1996. Penetration of Substances into Meat. 42 nd International Congress of Meat Science and Technology, September 1-6, Lillehammer, Norvay.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Penetration of Chemical Substances into Meat
 • Doktora Tezi
 • 1 Factors Affecting Residual Nitrite Level in Cured Meat Products
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Ömer KÖKER. 2020. Farklı Çemen Formülasyonları ile Üretilen Hamburger Köftelerin Fizikokimyasal ve Mikrobiyolojik Kalitelerinin Belirlenmesi.
 • 2 Dilara AYDIN. 2019. Farklı Isıl ve Isıl Olmayan Tekniklerin Etin Oksidatif Stabilitesi ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması.
 • 3 Erdem ÖZMEN. 2019. Burdur Piyasasında Tüketime Sunulan Burdur Şiş Köftelerin Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin Araştırılması.
 • 4 İsmail GÖK. 2019. Sucuk Üretim Teknolojisinde Salep Kullanımının Kalite Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması.
 • 5 Reyhan ÖZTÜRK. 2017. Bıldırcın Rasyonunda Farklı Yağ Kaynaklarının Kullanılmasının Et Kalitesi ve Bileşenleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması.
 • 6 Damla BİLECEN. 2016. Enkapsüle Edilmiş Fosfatların Isıl İşlem Görmüş Sığır Kıymasında Kullanımının Depolama Sırasında Etin Kalite Özellikleri ve Oksidatif Stabilitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
 • 7 Esra Atılgan. 2014. Farklı Bağlayıcı Ajanların Kullanımının Et Ürünleri Kalite Parametreleri Üzerine Etkisinin Araştırılması.
 • 8 Cem Okan ÖZER. 2012. Sucuk Üretim Teknolojisinde Konjuge Linoleik Asit İçeriğinin Arttırılma İmkânlarının Araştırılması.
 • 9 Azim ŞİMŞEK. 2011. Tüketime Hazır Balık Döner Üretimi; Kimyasal, Mikrobiyolojik ve Duyusal Özelliklerinin Araştırılması
 • 10 Orhan Onur AŞKIN. 2007. Tuz Oranı Düşürülmüş Hindi Döneri Üretiminde, Transglutaminaz Enziminin Kullanım İmkanlarının Araştırılması
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Esra Karaca. 2020. Et ve Et Ürünlerinde Kullanılan İngredientlerin Kalıntı Nitrit Seviyesi Üzerine Etkisi.
 • 2 Damla BİLECEN ŞEN. 2020. Farklı Antioksidan ve Antimikrobiyal Maddeler İçeren Yenilebilir Kaplamaların Isıl İşlem Görmüş Et Ürünlerinde Kullanım Olanakları ve Ürünlerin Raf Ömrü ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri.
 • 3 Burcu Tenderis. 2018. Enkapsüle Fosfat Kullanımının Pişmiş Sığır Etinin Fiziko-kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine Etkileri.
 • 4 Cem Okan Özer. 2015. Konjuge Linoleik Asit Üretimi İçin Optimum Fermantasyon Koşullarının “İn Vitro” Ortamda Belirlenmesi Ve Et Fermantasyonunda Uygulanma Olanaklarının Araştırılması.
 • 5 Azim ŞİMŞEK. 2015. Enkapsüle Edilmiş Fosfatların Tüketime Hazır Kıyma Döner Üretiminde Kullanılmasının Dönerin Raf Ömrü ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri.
 • 6 Aşkın, O.O. 2014. Bıldırcın yetiştiriciliğinde, farklı yağ kaynaklarının rasyonda kullanımının besi performansı, karkas özellikleri, et kalitesi ve raf ömrü üzerine etkilerinin araştırılması.
 • 7 Emel KAYNAKCI. 2012. Sağlıklı Et Ürünlerinin Geliştirilmesi Amacıyla Alternatif Yağ Kaynaklarının Sosis Model Sisteminde Uygulama İmkânlarının Araştırılması
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Eyüp UŞAN. 2019. Sucuk Üretiminde Aloe Vera Kullanımının Ürünün Fizikokimyasal Ve Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine Etkileri
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 COST Action CA18105 Risk-based meat inspection and integrated meat safety assurance - RIBMINS
 • 2 Çiftçi Eğitimi ve Ekonomik Örgütlenmesi. 2006-2007. AB Projesi, DG ELARG/MEDTQ/04-01/ARD-139.
 • 3 The University of Wisconsin-Madison HATCH project WIS04512, 2001.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Farklı Isıl ve Isıl Olmayan Tekniklerin Etin Oksidatif Stabilitesi ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücüsü, 2019.
 • 2 Burdur Piyasasında Tüketime Sunulan Burdur Şiş Köftelerin Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin Araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücüsü, 2019.
 • 3 Sucuk Üretim Teknolojisinde Salep Kullanımının Kalite Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücüsü, 2019.
 • 4 Farklı Kaynaklardan Elde Edilen Bitkisel Ekstraktların Pişmiş Sığır Kıymasının Depolanmasında Antioksidan Olarak Kullanılabilme İmkanlarının Araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücüsü, 2015.
 • 5 Enkapsüle Fosfat Kullanımının Pişmiş Sığır Etinin Fiziko-kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücüsü, 2014.
 • 6 Enkapsüle Edilmiş Fosfatların Tüketime Hazır Kıyma Döner Üretiminde Kullanılmasının Dönerin Raf Ömrü ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücüsü, 2013.
 • 7 Sucuk Üretim Teknolojisinde Konjuge Linoleik Asit İçeriğinin Arttırılma İmkânlarının Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje yürütücüsü, 2011
 • 8 Tüketime Hazır Et Ürünlerinde Lipit Oksidasyonun İnhibe Edilmesinde Enkapsüle Edilmiş Fosfatların Kullanım İmkânları. TÜBİTAK Projesi, TOVAG-111O261, Yürütücü, 2011.
 • 9 KOSGEB AR-GE ve İnovasyon Programı Projesi, Proje Yürütücüsü, 2011.
 • 10 Sucuk Üretim Teknolojisinde Salep Kullanımının Kalite Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücüsü, 2012.
 • 11 Bıldırcın diyetinde farklı yağ kaynaklarının kullanılmasının et kalitesi ve bileşenleri üzerine etkilerinin araştırılması.Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücüsü, 2012.
 • 12 Farklı Bağlayıcı Ajanların Kullanımının Et Ürünleri Kalite Parametreleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücüsü, 2013.
 • 13 Et Ürünleri Üretim Teknolojisinde Alternatif Yağ Kullanım İmkanlarının Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje yürütücüsü
 • 14 Burdur Piyasasında Tüketime Sunulan Burdur Şiş Köftelerin Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin Araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücüsü, 2010.
 • 15 Bıldırcın Yetiştiriciliğinde, Farklı Yağ Kaynaklarının Rasyonda Kullanımının Besi Performansı, Karkas Özellikleri, Et Kalitesi ve Raf Ömrü Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücüsü, 2004.
 • 16 Sağlıklı Et Ürünlerinin Geliştirilmesi Amacıyla Alternatif Yağ Kaynaklarının Sosis Model Sisteminde Uygulama İmkânlarının Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi,Proje no: 1862-D-09, proje yürütücüsü
 • 17 Tüketime Hazır Balık Döner Üretimi; Kimyasal, Mikrobiyolojik ve Duyusal Özelliklerinin Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi,proje yürütücüsü
 • 18 Direk Tüketime Hazır, Aromalı İnovatif Et Ürünlerinin Geliştirilmesi: Gıda Güvenliği ve Türk Et Endüstrisi için Market Araştırması, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücüsü, 2004.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 YUCA, Bilal. 2015. Sucuk Üretiminde Beta Glukan Kullanımının Kalite Kriterleri Üzerine Etkisinin Arastırılması. Tübitak 2241a Sanayi Destekli Öğrenci Projesi (Akademik Danışman).
 • 2 Taşbaş, H., Osanmaz, E. 2013-2014. Çölyak Hastalarının Tüketimine Uygun Kaplamalı Tavuk Ürünü Üretim İmkânlarının Araştırılması. Tübitak 2241a Sanayi Destekli Öğrenci Projesi (Akademik Danışman).
 • 3 Gök, İ. 2009-2010. Soya Kıyması ve Domates Tozu Kullanılarak Üretilen Dönerlerin Bazı Kimyasal, Fiziksel ve Duyusal Özelliklerinin Araştırılması. 2209- Tübitak Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projesi(Akademik Danışman)
 • 4 Gültekin, S., Akpınar, D. 2009-2010. Transglutaminaz Enziminin Mekaniksel Olarak Ayrıştırılmış Kanatlı Etlerinden Üretilen Sosislerdeki Antioksidan Etkisinin Araştırılması. 2209- Tübitak Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/ Yurt Dışı Araştırma Projesi (Akademik Danışman).
 • 5 Göller Bölgesi Koşullarda Feetlot ve mera SığırBesi Sistemlerinde Yetiştirilen Brown Swiss ve Simmental Irkı Hayvanların sayısal Görüntü Analizi Yöntemiyle Büyüme ve Gelişme Özelliklerinin Saptanması. Tübitak-Kariyer Projesi, Proje no: 104V125, Yardımcı Araştırmacı.
 • 6 Göller Bölgesi Kasaplık Sığırlarda Canlı Ağırlık ve Bazı Kasaplık Özelliklerinin Digital İmage Analizi ile Tahmin Modellerinin Geliştirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje no: 01033-m-2005, Yardımcı Araştırmacı.
 • 7 Etlik Piliç ve Civcivlerde Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Antibakteriyel Antioksidant ve Büyümeyi Arttırıcı Etkilerinin Araştırılması, TÜBİTAK Projesi, VHAG-2062, Yardımcı Araştırmacı, 2004.
 • 8 Transglutaminaz enziminin Kas proteinlerinin termal ve elektroforetik özellikleri üzerine etkileri, Atatürk Üniversitesi, Yardımcı Araştırmacı, 2003.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 International Advanced Research Workshop "Agricultural Activities and Food Safety Issues" Koordinatörü, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2003
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Kılıç, B. 2013. 59th International Congress of Meat Science and Technology düzenleme kurul üyeliği.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu
 • 2 4. Zootekni Kongresi
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 University of Wisconsin-Madison Research Assistant Fellowship
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 1416 sayılı Kanun çerçevesinde Milli Eğitim Bbakanlığı ABD de MS ve Ph.D. eğitim-öğrenim bursu
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Kılıç, B. 2017. Improving Quality Properties of Muscle Foods for Meat Industry. Jan Dlugosz Unniversity, Chemistry-Biotechnology Institute Semineri, Czestochowa, Polonya.
 • 2 Kılıç, B. 2013. Poster yarışması jüri üyeliği. 59th International Congress of Meat Science and Technology. İzmir. Türkiye.
 • 3 Kılıç, B. 2013. Meat, Nutrition and Health panel başkanlığı. 59th International Congress of Meat Science and Technology.İzmir. Türkiye
 • 4 Kılıç, B. 2012. Introduction of Suleyman Demirel University, Faculty of Engineering, Departmnent of Food Engineering, Meat Science and Technology Laboratory and Research Topics. The University of Wisconsin-Madison, Meat and Muscle Biology Laboratory Journal Club Semineri. 14 Agustos. Madison, U.S.A.
 • 5 Kılıç, B. 2011. Natural antioxidants panel başkanlığı. 57th International Congress of Meat Science and Technology.Ghent, Belçika.
 • 6 Kılıç, B. 2010. Traditional Turkish Meat Products; Types, Production Techniques and Scientific Investigations. Gent Üniversitesi, Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölüm semineri. Gent, Belçika.
 • 7 Kılıç, B. 2008. Mutfak hijyeni ve temizlik. Türk Silahlı Kuvvetleri 40. Piyade, Isparta
 • 8 SDÜ Laboratuvar Güvenliği Kursu
 • Yutiçinde patentlenmiş buluş
 • 1 Kılıç, B., Özer, C. O., Kılıç, G. B. 2015. Konjuge linoleik asit (kla) içeriği zengin fermente sucuk. http://online.tpe.gov.tr/EPATENT/servlet/PreSearchRequestManager
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 Norwegian Meat Institute Honors Student Awards, Norwegian Meat Institute
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Fen ve Mühendislik Bilimleri Alanı üçüncülük ödülü. Sucuk üretim teknolojisinde konjuge linoleik asit içeriğinin arttırılma imkânlarının araştırılması. Bilim Geliştirme Derneği Bilim Ödülleri 2019.
 • 2 Kılıç, B. 2018. Propolis Ekstraktı İçeren Kollajen Esaslı Yenilebilir Filmlerin Sucuk Üretiminde Kullanımı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi-TEKNOKENT ve TTO 1.AR-GE Proje Pazarı Yarışması Üçüncülük Ödülü.
 • 3 Tübitak uluslararası bilimsel yayınları teşvik ödülü-2009
 • 4 Tübitak uluslararası bilimsel yayınları teşvik ödülü-2009
 • 5 Tübitak uluslararası bilimsel yayınları teşvik ödülü-2009
 • 6 Tübitak uluslararası bilimsel yayınları teşvik ödülü-2005
 • 7 NutriQual:Processing food for nutritional and environmental quality. Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Programı Proje Önerisi Özendirme Ödülü 2005
 • 8 Poultry: Hurdle treatments for extending the shelf life of chilled Poultry. Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Programı Proje Önerisi Özendirme Ödülü 2004
 • 9 Tübitak uluslararası bilimsel yayınları teşvik ödülü-2003
 • 10 Tübitak uluslararası bilimsel yayınları teşvik ödülü-2003
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Turkish Association of Food Scientists
 • 2 Institute of Food Technologist
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Tasarım Dergisi
 • Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Innovative Approaches in Health Sciences
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Uluslararası Bilimsel Dergide Hakemlik (European Journal of Lipid Science and Technology). 2010-
 • 2 Uluslararası Bilimsel Dergide Hakemlik (African Journal of Agricultural Research)2010-
 • 3 Uluslararası Bilimsel Dergide Hakemlik (Journal of Food Science).2001-
 • 4 Uluslararası Bilimsel Dergide Hakemlik (LWT Food Science and Technology).2005-
 • 5 Uluslararası Bilimsel Dergide Hakemlik (The Journal of Veterinary Medicine, University of Kafkas). 2009-
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Ulusal Bilimsel Dergide Hakemlik (Akademik Gıda Dergisi). 2010-
 • 2 Ulusal Bilimsel Dergide Hakemlik (Gıda).2005-
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcılığı, 2007-2010
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Meat Product Development Judge ( American Meat Association, R&D)
 • 2 Wisconsın Eyaleti Liseler Arası Ürün Geliştirme Takım Lideri, University of Wisconsin-Madison
 • 3 University of Wisconsin-Madison Türk Öğrencileri Birliği Başkanlığı.
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Tübitak TEYDEP Proje Değerlendirme Hakemliği
 • 2 Tübitak TEYDEB Proje İzleyiciliği
 • 3 SDÜ Kantin ve Kafeterya Denetim Kurulu Üyeliği, 2009-2010.
 • 4 Tübitak 1001 Proje Değerlendirme Hakemliği
 • 5 SDÜ Merkez Mutfağı Yemekhane Yürütme Kurulu Üyeliği 2009-
 • 6 Köy-Koop ve SDU Çiftçi Eğitimi Programı Eğitmenliği, 2005-
 • 7 Öğretim Üyeleri Derneği Isparta Şubesi Üyesi, 2004-
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Kılıç, B. 2013. SDÜ'den Sağlık Dostu Et. SDU Bilim TV.
 • 2 Kılıç, B. 2012. Kurbanlık hayvanların seçimi ve kesim aşamalarında et kalite ve güvenliği açısından dikkat edilmesi gereken hususlar. SDU Bilim TV.
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 The University of Wisconsin-Madison, U.S.A. 2012
 • 2 The University of Wisconsin-Madison, U.S.A. 2007
 • 3 Washington State University, U.S.A. 2004
 • 4 The University of Wisconsin-Madison, U.S.A. 2001
VERDİĞİ DERSLER
Deniz Mahsülleri, Kırmızı ve Beyaz Et İşleme Teknolojisi
Enstrümantal Analiz
Et Teknolojisi
Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Gıda Katkı Maddeleri
Gıda Muhafaza Yöntemleri
Hayvan hastalıkları ve Sağlık Koruma
İleri Et Teknolojisi
İleri Gıda Kimyası
Kanatlı Eti İşleme Teknolojisi
Kanatlı Eti Kalite ve Teknolojisi
Kas Biyolojisi ve Et Teknolojisinde Güncel Konular
Kasaplık Hayvan ve Karkas Değerlendirme
Mesleki Yabancı Dil I
Mezbaha Ürünleri Teknolojisi
 
Bu İçeriği Paylaş!