KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Birol KILIÇ
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Gıda Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı
Telefon 2462111631
E-Posta birolkilic@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - 08.06.1992
Yüksek Lisans ÜNİVERSİTY OF WİSCONSİN MADİSON ABD - 23.12.1995
Doktora ÜNİVERSİTY OF WİSCONSİN MADİSON ABD - 14.04.2000
İLGİ ALANLARI
Et Teknolojisi, Et ve Et Ürünleri, Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Ürün Geliştirme, Kalite Kusurları
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Sığır eti marinasyonunda ultrases teknolojisi ve bitkisel ekstrakt kullanımının ürünlerin fizikokimyasal özellikleri ve oksidatif stabilitesi üzerine etkileri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, KILIÇ Birol, AYDIN Dilara, 14.06.2021 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 2 Tofu, Buy Otu ve Peyniraltı Suyunun Fermente Sucuk Üretiminde Yağ İkame Maddesi Olarak Kullanımının Fizikokimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikler Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, KILIÇ Birol, KILIÇ Birol, 20.04.2021 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 3 Farklı Bitkisel Kaynaklı Ekstraktların Et Teknolojisinde Kullanımının Isıl İşlem Görmüş Ürünlerin Raf Ömrünün Uzatılması ve Kalite Özelliklerinin Geliştirilmesindeki Etkinliğinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, KILIÇ Birol, BAYINDIR Hanife, 20.04.2021 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 4 Farklı Çemen Formülasyonları ile Üretilen Hamburger Köftelerin Fizikokimyasal ve Mikrobiyolojik Kalitelerinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, KILIÇ Birol, KÖKER Ömer, 03.12.2019 - 10.02.2021 (ULUSAL)
 • 5 Et ve Et Ürünlerinde Kullanılan İngredientlerin Kalıntı Nitrit Seviyesi Üzerine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, KILIÇ Birol, KILIÇ Birol, 02.07.2018 - 17.07.2020 (ULUSAL)
 • 6 Farklı Antioksidan ve Antimikrobiyal Maddeler İçeren Yenilebilir Kaplamaların Isıl İşlem Görmüş Et Ürünlerinde Kullanım Olanakları ve Ürünlerin Raf Ömrü ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, KILIÇ Birol, KILIÇ Birol, 02.07.2018 - 17.07.2020 (ULUSAL)
 • 7 Et Ürünleri Üretiminde Ginseng Kullanımının Ürün Kalite Parametreleri Raf Ömrü ve Mikrobiyal Stabilitesi Üzerine Etkileri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, KILIÇ Birol, SOYUÇOK Ali, 02.07.2018 - 19.10.2021 (ULUSAL)
 • 8 FARKLI BİTKİSEL KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN EKSTRAKTLARIN PİŞMİŞ SIĞIR KIYMASININ DEPOLANMASINDA ANTİOKSİDAN OLARAK KULLANILABİLME İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, KILIÇ Birol, ŞİMŞEK Sevgi, 23.11.2015 - 24.12.2021 (ULUSAL)
 • 9 Enkapsüle Fosfat Kullanımının Pişmiş Sığır Etinin Fiziko-kimyasal Ve Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine Etkileri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, KILIÇ Birol, TENDERİS Burcu, 13.10.2014 - 06.11.2018 (ULUSAL)
 • 10 ''Enkapsüle Edilmiş Fosfatların Tüketime Hazır Kıyma Döner Üretiminde Kullanılmasının Dönerin Raf Ömrü ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri'', Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, KILIÇ Birol, ŞİMŞEK Azim, 20.02.2013 - 30.12.2019 (ULUSAL)
 • 11 Bıldırcın Rasyonunda Farklı Yağ Kaynaklarının Kullanılmasının Et Kalitesi ve Bileşenleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, KILIÇ Birol, KILIÇ Birol, 25.05.2012 - 25.05.2013 (ULUSAL)
 • 12 Sucuk Üretim Teknolojisinde Salep Kullanımının Kalite Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, KILIÇ Birol, GÖK İsmail, 25.05.2012 - 26.11.2019 (ULUSAL)
 • 13 "Sucuk Üretim Teknolojisinde Konjuge Linoleik Asit İçeriğinin Arttırılma İmkânlarının Araştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, KILIÇ Birol, ÖZER Cem Okan, 10.06.2011 - 10.06.2012 (ULUSAL)
 • 14 Et Ürünleri Üretim Teknolojisinde Alternatif Yağ Kullanım İmkanlarının Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, KILIÇ Birol, KILIÇ Birol, 04.02.2011 - 04.04.2013 (ULUSAL)
 • 15 ''Bıldırcın yetiGtiriciliğinde, farklı yağ kaynaklarının rasyonda kullanımının besi performansı, karkas özellikleri, et kalitesi ve raf ömrü üzerine etkilerinin araGtırılması'', Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, KILIÇ Birol, KILIÇ Birol, 15.09.2010 - 15.09.2012 (ULUSAL)
 • 16 ''Burdur Piyasasında Tüketime Sunulan Burdur Şiş Köftelerin Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin Araştırılması'', Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, KILIÇ Birol, KILIÇ Birol, 15.09.2010 - 26.11.2019 (ULUSAL)
 • 17 Sağlıklı Et Ürünlerinin Geliştirilmesi Amacıyla Alternatif Yağ Kaynaklarının Sosis Model Sisteminde Uygulama İmkanlarının Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, KILIÇ Birol, KAYNAKÇI Emel, 16.06.2009 - 16.06.2012 (ULUSAL)
 • 18 Tüketime Hazır Balık Döner Üretimi ,Kimyasal , Mikrobiyolojik Ve Duyusal Özelliklerinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, KILIÇ Birol, ŞİMŞEK Azim, 14.04.2009 - 14.04.2010 (ULUSAL)
 • 19 Tuz Oranı Düşürülmüş Hindi Döneri Üretiminde , Transglutaminaz Enziminin Kullanım İmkanlarının Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, KILIÇ Birol, KILIÇ Birol, 14.07.2006 - 14.07.2007 (ULUSAL)
 • 20 Göller Bölgesi Kasaplık Sığırlarda Canlı Ağırlık ve Bazı Kasaplık Özelliklerinin Digital İmage Analizi İle Tahmin Modellerinin Geliştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, KILIÇ Birol, KILIÇ Birol, 18.03.2005 - 18.03.2007 (ULUSAL)
 • 21 Direk Tüketime Hazır, Aromalı İnovatif Et Ürünlerinin Geliştirilmesi, Gıda Güvenliği ve Türk Et Endüstrisi İçin Market Araştırması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, KILIÇ Birol, KILIÇ Gülden BAŞYİĞİT, KILIÇ Birol, 06.08.2004 - 06.02.2007 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Uşan Eyüp, Kılıç Gülden Başyiğit, KILIÇ Birol, Effects of Aloe vera utilization on physochemical and microbiological properties of Turkish dry fermented sausage. Journal of Food Science and Technology Doi: 10.1007/s13197-021-05183-5, (2022), (SCI-Expanded)
 • 2 Karaca Esra, KILIÇ Birol, Effects of cold-set binding agents on oxidative stability and residual nitrite levels in thermally processed ground beef during storage. Journal of Food Processing and Preservation Doi: 10.1111/jfpp.16301, (2022), (SCI-Expanded)
 • 3 KILIÇ Birol, Effects of different packaging methods and storage temperatures on physicochemical, microbiological, textural and sensorial properties of emulsion-type sausage chips. JOURNAL OF STORED PRODUCTS RESEARCH Doi: 10.1016/j.jspr.2022.102002, (2022), (Endekste taranmıyor)
 • 4 BİLECEN ŞEN DAMLA, KILIÇ BİROL, Effects of edible coatings containing acai powder and matcha extracts on shelf life and quality parameters of cooked meatballs. Meat Science Doi: 10.1016/j.meatsci.2021.108547, (2021), (SCI-Expanded)
 • 5 TENDERİS BURCU, KILIÇ BİROL, YALÇIN HALİL, ŞİMŞEK AZİM, Controlling growth of Listeria monocytogenes and Pseudomonas fluorescens in thermally processed ground beef by sodium lactate, encapsulated or unencapsulated polyphosphates incorporation. LWT Doi: 10.1016/j.lwt.2021.111169, (2021), (SCI-Expanded)
 • 6 CENGİZ KAYNAKÇI EMEL, KILIÇ BİROL, Effect of replacing beef fat with safflower oil on physicochemical, nutritional and oxidative stability characteristics of wieners. Food Science and Technology Doi: 10.1590/fst.07720, (2021), (SCI-Expanded)
 • 7 ÖZER CEM OKAN, KILIÇ BİROL, Optimization of pH, time, temperature, variety and concentration of the added fatty acid and the initial count of added lactic acid Bacteria strains to improve microbial conjugated linoleic acid production in fermented ground beef. Meat Science Doi: 10.1016/j.meatsci.2020.108303, (2021), (SCI-Expanded)
 • 8 KILIÇ Birol, Simsek Azim, Claus James R., Karaca Esra, Bilecen Damla, Effects of partial and complete replacement of added phosphates with encapsulated phosphates on lipid oxidation inhibition in cooked ground meat during storage. FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL , 213-221. Doi: 10.1177/1082013219881519, (2020), (SCI-Expanded)
 • 9 Tenderis B., KILIÇ Birol, Yalcin H., Simsek A., Impact of sodium lactate, encapsulated or unencapsulated polyphosphates and their combinations on Salmonella Typhimurium, Escherichia coli O157:H7 and Staphylococcus aureus growth in cooked ground beef. INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY Doi: 10.1016/j.ijfoodmicro.2020.108560, (2020), (SCI-Expanded)
 • 10 Ozer Cem Okan, KILIÇ Birol, Utilization of optimized processing conditions for high yield synthesis of conjugated linoleic acid by L. plantarum AB20-961 and L. plantarum DSM2601 in semi-dry fermented sausage. MEAT SCIENCE Doi: 10.1016/j.meatsci.2020.108218, (2020), (SCI-Expanded)
 • 11 Simsek Azim, KILIÇ Birol, Influences of encapsulated polyphosphate incorporation on oxidative stability and quality characteristics of ready to eat beef Doner kebab during storage. MEAT SCIENCE Doi: 10.1016/j.meatsci.2020.108217, (2020), (SCI-Expanded)
 • 12 Kilic Birol, KILIÇ Birol, Bilecen Sen Damla, Kadayifci Abdullah, IMPROVING EFFECTIVENESS OF POLYPHOSPHATES ON FOOD QUALITY AND SAFETY IN READY TO EAT MEAT PRODUCTS BY ENCAPSULATION TECHNOLOGY. SCIENTIFIC PAPERS-SERIES D-ANIMAL SCIENCE , 389-393. (2020), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 13 KILIÇ BİROL, ÖZER CEM OKAN, Potential use of interesterified palm kernel oil to replace animal fat in frankfurters. Meat Science , 206-212. Doi: 10.1016/j.meatsci.2018.08.024, (2019), (SCI)
 • 14 Bilecen Damla, KILIÇ Birol, Determining the effects of encapsulated polyphosphates on quality parameters and oxidative stability of cooked ground beef during storage. FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY , 341-347. Doi: 10.1590/fst.03518, (2019), (SCI-Expanded)
 • 15 Yuca Bilal, Topçu İbrahim, Yağcılar-Aydemir Hatice, ÖZER CEM OKAN, KILIÇ BİROL, BAŞYİĞİT KILIÇ GÜLDEN, Effects of beta-glucan addition on the physicochemical and microbiological characteristics of fermented sausage. Journal of Food Science and Technology, 56(7), , 3439-3448. Doi: 10.1007/s13197-019-03830-6, (2019), (SCI)
 • 16 Cemtekin Burcu, Kilinc Emine, Karabacak Lalehan, Dagtekin Tugce, Tiryaki Tugce, Soyucok Ali, Simsek Azim, KILIÇ Birol, AN EVALUATION OF GUELDER ROSE (Viburnum opulus L.) AND HAWTHORN (Crataegus monogyna) CONCENTRATES AS ALTERNATIVE ANTIOXIDANT SOURCES TO BHT AND NITRITE IN POULTRY MEAT MODEL SYSTEM. SCIENTIFIC PAPERS-SERIES D-ANIMAL SCIENCE , 217-227. (2019), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 17 Atilgan Esra, KILIÇ BİROL, Effects of microbial transglutaminase, fibrimex and alginate on physicochemical properties of cooked ground meat with reduced salt level. Journal of Food Science and Technology, 54(2), , 303-312. Doi: 10.1007/s13197-016-2463-x, (2017), (SCI-Expanded)
 • 18 KILIÇ BİROL, ÖZER CEM OKAN, Effects of replacement of beef fat with interesterified palm kernel oil on the quality characteristics of Turkish dry-fermented sausage. Meat Science , 18-24. Doi: 10.1016/j.meatsci.2017.04.020, (2017), (SCI)
 • 19 Simsek Sevgi, Simsek Azim, KILIÇ Birol, ANTIOXIDANT AND ANTIMICROBIAL PROPERTIES OF PLANT EXTRACTS AND THEIR RECENT APPLICATIONS IN MEAT PRODUCT PROCESSING. SCIENTIFIC PAPERS-SERIES D-ANIMAL SCIENCE , 308-311. (2017), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 20 KILIÇ Birol, Simsek A., Claus J. R., Atilgan E., Bilecen D., Impact of Added Encapsulated Phosphate Level on Lipid Oxidation Inhibition during the Storage of Cooked Ground Meat. JOURNAL OF FOOD SCIENCE Doi: 10.1111/1750-3841.13205, (2016), (SCI-Expanded)
 • 21 ÖZER CEM OKAN, KILIÇ BİROL, BAŞYİĞİT KILIÇ GÜLDEN, In vitro microbial production of conjugated linoleic acid by probiotic L plantarum strains Utilization as a functional starter culture in sucuk fermentation. Meat Science , 24-31. Doi: 10.1016/j.meatsci.2015.12.005, (2016), (SCI-Expanded)
 • 22 Tasbas Hamza, Osanmaz Ezgi, Ozer Cem Okan, KILIÇ Birol, QUALITY CHARACTERISTICS AND STORAGE STABILITY OF GLUTEN-FREE COATED CHICKEN NUGGETS. CARPATHIAN JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY , 91-102. (2016), (Diğer)
 • 23 TURANTAŞ FULYA, BAŞYİĞİT KILIÇ GÜLDEN, KILIÇ BİROL, Ultrasound in the meat industry General applications and decontamination efficiency. INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY , 59-69. Doi: 10.1016/j.ijfoodmicro.2014.12.026, (2015), (SCI-Expanded)
 • 24 ÖZER CEM OKAN, KILIÇ BİROL, Effect of conjugated linoleic acid enrichment on the quality characteristics of Turkish dry fermented sausage. JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, 52(4), , 2093-2102. Doi: 10.1007/s13197-014-1274-1, (2015), (SCI-Expanded)
 • 25 Guven Reyhan, KILIÇ Birol, Ozer Cem Okan, INFLUENCE OF USING DIFFERENT OIL SOURCES IN QUAIL NUTRITION ON MEAT COMPOSITION AND QUALITY PARAMETERS. SCIENTIFIC PAPERS-SERIES D-ANIMAL SCIENCE , 115-118. (2015), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 26 KILIÇ Birol, Simsek A., Claus J. R., Atlgan E., Encapsulated phosphates reduce lipid oxidation in both ground chicken and ground beef during raw and cooked meat storage with some influence on color, pH, and cooking loss. MEAT SCIENCE , 93-103. Doi: 10.1016/j.meatsci.2014.01.014, (2014), (SCI)
 • 27 Gultekin Sevgi, Akpinar Didem, Simsek Azim, KILIÇ Birol, The effect of transglutaminase and sodium erithorbate on oxidative stability and microbiological and physicochemical properties of wieners. JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT , 151-156. (2012), (SCI-Expanded)
 • 28 KILIÇ Birol, Current trends in traditional Turkish meat products and cuisine. LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY , 1581-1589. Doi: 10.1016/j.lwt.2009.05.016, (2009), (SCI-Expanded)
 • 29 Askin Orhan Onur, KILIÇ Birol, Effect of microbial transglutaminase, sodium caseinate and non-fat dry milk on quality of salt-free, low fat turkey doner kebab. LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY , 1590-1596. Doi: 10.1016/j.lwt.2009.06.005, (2009), (SCI-Expanded)
 • 30 KILIÇ Birol, Effect of microbial transglutammase and sodium caseinate on quality of chicken doner kebab. MEAT SCIENCE , 417-421. (2003), (SCI)
 • 31 KILIÇ Birol, Richards MP, Lipid oxidation in poultry doner kebab: Pro-oxidative and anti-oxidative factors. JOURNAL OF FOOD SCIENCE , 686-689. (2003), (SCI-Expanded)
 • 32 KILIÇ Birol, Cassens RG, Borchert LL, Influence of turkey meat on residual nitrite in cured meat products. JOURNAL OF FOOD PROTECTION , 235-239. (2001), (SCI-Expanded)
VERDİĞİ DERSLER
Doktora Tez İzleme Komitesi (T.İ.K.)
Et Teknolojisi
Et Teknolojisinde Güncel Konular
Et Tesisi Kuruluş ve Organizasyonu
Gıda Mühendisliğinde Mesleki İngilizce 1
Gıda Mühendisliğinde Mesleki İngilizce 2
İleri Et İşleme Teknolojisi
Kanatlı Eti İşleme Teknolojisi
Mesleki Yabancı Dil I
Mesleki Yabancı Dil II
Mezuniyet Tez Çalışması 1
Mezuniyet Tez Çalışması 2
Mezuniyet Tez Çalışması II
Seminer I (Yüksek Lisans)
Tez ( Doktora)
Tez (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi I (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi III (Doktora)
 
Bu İçeriği Paylaş!