KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Ayşe Sıdıka OKTAY
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Din Felsefesi Anabilim Dalı
Telefon 2462110280
E-Posta ayseoktay@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ - 16.07.1986
Yüksek Lisans
Doktora MARMARA ÜNİVERSİTESİ - 18.01.1998
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Ahlak Felsefesi,Din Felsefesi,Değerler Felsefesi,Uygulamalı Ahlak,Küresel Ahlak,Dini çeşitlilik,İslam Felsefesi,Kadın Konuları
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 Oktay, A. S., Din Felsefesinde Vahiy ve Mucize Kavramları, Nokta Digital Yayınları, Isparta, 2013.
 • 2 Oktay, A. S., 2005, Kınalızade Ali Efendi ve Ahlâk-ı Alâî, İz Yayıncılık, İstanbul, 2005 (I. Baskı) 2011 (II. Baskı) 2015 (III. Baskı)
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Oktay, A. S., 2007, "Farabi'ye Göre İyi ve Kötü Kavramları", Bilim ve Ütopya Dergisi, yıl 13, sayı 154, 29-33, İstanbul.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Oktay, A.S., "Kur'an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi Ahlakı"Diyanet Aylık Dergi, Eylül 2015, Sayı 297, s.6-14.
 • 2 Oktay, A.S., 2010, "Kınalızâde Ali Efendi'nin Hayatı ve Ahlâk-ı Alâî İsimli Eseri, Osmanlı Ahlakını İnşa Etti" Dil ve Edebiyat Dergisi, Ekim 2010 sayı 22, s.16-33, İstanbul
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Oktay, A. S., 2006, "Çok İnançlı Dünyada Adalet ve Merhametin Buluştuğu Barış Üzerine Bir Konferans", S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16,202-208, Isparta
 • 2 Oktay, A. S., 2005, İdeal Cemiyet, İdeal Devlet, İdeal Hükümdar: Kınalızade Ali’nin Medine-i Fazılası, Fahri Unan, Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, sayı 18, yıl 2005/1, sayfa 185-233, İstanbul.
 • Doktora Tezi
 • 1 Oktay, A.S., 1998, Kınalızade Ali Efendi ve Ahlak-ı Alai Adlı Eseri, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1998.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Mehmet Burak Güneş, Yanlışlanabilirlik İlkesinin Din Diline Uyarlanması, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Tezli YL, Bitiş Tarihi: 13.06.2018.
 • 2 Leyla Görünmez, John Locke’da Din ve Ahlak İlişkisi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Tezli YL, Bitiş Tarihi: 11.06.2018.
 • 3 Funda Oza, Henri Bergson Felsefesinde Din-Ahlak İlişkisi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Tezli YL, Bitiş Tarihi: 18.05.2018.
 • 4 Sevgi Çakır, Frithjof Schuon’da Dini Çoğulculuk, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta
 • 5 Şeyma Benli, "John Locke'da Akıl Vahiy İlişkisi" 31.01.2014-31.01.2015 tarihleri arasında yapılmış bitiş ve onay tarihi 13.12.2016
 • 6 Önder Şakar, Ortaöğretim 11. Sınıf Felsefe Dersi Öğretim Programının Öğretmen Ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (ısparta Örneği) Öğrenci:Önder Şakar
 • 7 Paul Tillich'de Din Ahlak İlişkisi Öğrenci Gülsüm Turhan
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Kutbüddîn Şîrâzî’de Metafizik, Öğrenci Arife Ünal Süngü, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 “Kutbüddîn Şîrâzî’de Metafizik, Proje yardımcısı: Arife Ünal Süngü, PROJE NO.3589-D1-13. (2017) Bab Doktora Tezi projesi
 • 2 Frithjof Schuon’da Dini Çoğulculuk, Proje yardımcısı: Sevgi Çakır, BAP PROJE NO. 4224-YL1-14, (2017).
 • 3 Proje yürütücüsü, yardımcı Şeyma Benli, 3880-YL1-14 no'lu "John Locke'da Akıl Vahiy İlişkisi" Şeyma Benli'nin YL tezi proje 31.01.2014-31.01.2015 tarihleri arasında yapılmış bitiş ve onay tarihi 13.12.2016
 • 4 Ortaöğretim 11. Sınıf Felsefe Dersi Öğretim Programının Öğretmen Ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (ısparta Örneği) Proje yardımcısi:Önder Şakar BAP PROJE NO.1045 YL
 • 5 Paul Tillich'te Din Ahlak İlişkisi Proje yardımcısi:Gülsüm Turhan BAP PROJE NO.2976-YL-11
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Oktay, A. S.; Uluslar arası Kınalızade Ailesi Sempozyumu Düzenleme kurulu üyeliği, SDÜ İlahiyat Fakültesi, 31 Mayıs 1-2 Haziran 2012, Isparta.
 • 2 Oktay, A. S.; Uluslar arası Modern Çağ ve Gazzali Sempozyumu Düzenleme kurulu üyeliği, SDÜ İlahiyat Fakültesi, 12-14 Mayıs 2011, Isparta.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi 11 Mayıs 2018 Cuma günü 25. oturumda oturum başkanlığı
 • 2 Pratik İslam Ahlakı II Kitabı Hazırlıklarını Değerlendirme Çalıştayı, Diyanet işleri başkanlığı, 16-18 Temmuz 2017, Ankara.
 • 3 Oktay, A. S., 2005, Raportör 8. Kutlu Doğum Sempozyumu, SDÜ İlahiyat Fakültesi, Isparta, 19 Nisan 2005..
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 MEB Suriye Arapça Bursu 13 Ekim 2008/ 07-01-2010 arası 15 ay
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 UNUTULAN MİRAS: ISPARTALI KINALIZÂDE ALİ EFENDİ VE AHLAK EĞİTİMİ MODELİ Tarih: 20 Ocak 2018 Cumartesi - Saat: 18.00 Umran Kültür Merkezi (Sermet Mh. 1910Sk. No:38) Isparta
 • 2 "Aile Ahlaki", Samsun Kadın ve Demokrasi Derneği (Kadem), Tarafından Düzenlenen Konferans, Yer: Samsun Kadem Merkezi, 5 Ekim 2017 saat. 18.00,
 • 3 Çığır Açan İslam Düşünürleri "Kınalızade Ali Efendi", Anadolu İlahiyat Akademisi Binası, Ankara, 15 Aralık 2017, saat:17.30.
 • 4 "Kınalızade Ali Efendi", Genç İHH Aktivistleri Toplantısında Konferans, 8 Şubat 2017, Samsun
 • 5 Oktay, A.S., "Türk Kültüründe Kadın", Senirkent Belediye Başkanlığının Düzenlediği Kadınlar Günü Sebebiyle Konferans, Senirkent Sinema Salonu, 07.03.2015,saat 14.00.
 • 6 Oktay, A. S. "İslam'da Kadın" Kadınlar Günü Etkinlikleri Gölhisar Müftülüğünün organize ettiği konferans, Gölhisar Düğün salonu, 8 Mart 2014, saat: 20.00, Gölhisar/Burdur
 • 7 Oktay, A.S., "Kamu Etiği" Etik Haftası Münasebetiyle Isparta SDÜ Yurt Kur Personeline verilen konferans, Yurt Kur Konferans Salonu, 28.05.2014 saat 14.30, Isparta.
 • 8 Oktay, A.S., "Türk İslam Kültüründe Hz. Muhammed", Isparta Alperen Ocakları Bayan Teşkilatının düzenlediği Konferans, yer:Isparta Alperen Ocakları, 21 Mayıs 2014, saat 19.00.
 • 9 Oktay, A.S., “Mevlâna Düşüncesinde Kadın ve Değeri”, Tasavvuf Kültüründe Hz. Mevlana Paneli, SÜ Mevlana Araştırmaları Enstitüsü, SÜ Alaeddin Keykubat Yerleşkesi, SDKM Malazgirt Salonu, 9 Aralık 2014, Saat: 10.00-13.00.
 • 10 Oktay, A.S.,Türk Kültüründe Kadın, Mehmet Akif Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi Dünya Kadınlar Günü Konferansı, Mehmet Akif Üniversitesi Konferans Salonu, 8 Mart 2013, saat 14.30, Burdur.
 • 11 Oktay, A. S. "İslam'da kadın hakları ve kadına Şiddet Olgusu" Kadınlar Günü Etkinlikleri Gölhisar İlçe Emniyet mÜdürlüğü ve Müftülüğünün ortak organize ettiği konferans, Gölhisar Düğün salonu, 15 Mart 2012, saat: 14.00, Gölhisar/Burdur
 • 12 Oktay, A.S., "Hz. Peygamber ve Engellilere Karşı Duyarlılığı", 2012 Kutlu Doğum Programı Denizli Müftülüğünün Düzenlediği Engellilere Konferans, Çardak Cartering Salonu, saat.11
 • 13 Oktay, A.S., "Hz. Peygamber, Kardeşlik Ahlakı ve Kardeşlik Hukuku", 2012 Kutlu Doğum Programı Denizli Müftülüğünün Düzenlediği Konferans, Çardak Cartering Salonu,Denizli, saat.14
 • 14 Oktay, A.S., "Hz. Peygamber, Kardeşlik Ahlakı ve Kardeşlik Hukuku", 2012 Kutlu Doğum Programı Burdur Müftülüğünün Düzenlediği Konferans, Belediye Kültür Sarayı,Burdur, saat.14
 • 15 Oktay, A.S., "Hz. Peygamber, Kardeşlik Ahlakı ve Kardeşlik Hukuku", 2012 Kutlu Doğum Programı Isparta Müftülüğünün Düzenlediği Konferans, Belediye Kültür Salonu, Isparta, saat.10
 • 16 Oktay, A.S., "Hz. Peygamber, Kardeşlik Ahlakı ve Kardeşlik Hukuku", 2012 Kutlu Doğum Programı çerçevesinde Isparta Diyanet Vakfı Yurdu Toplantı Salonunda Konferans, 3 Mayıs 2012 saat 20.15
 • 17 Oktay, A. S., "Hz. Muhammed ve Merhamet Eğitimi" Kutlu Doğum Etkinlikleri Çerçevesinde Isparta Müftülüğünün Düzenlediği Bayanlara Yönelik Konferans, Belediye Kültür Sineması, 19 Nisan 2011, saat: 9.30, Isparta
 • 18 Oktay, A. S. "İslam'da Merhamet" Hediye Un Fabrikası İlköğretim Okulu öğrencilerine konferans, Hediye Un Fabrikası İlköğretim Okulu, 06 Mayıs 2011, saat: 14.30, Isparta
 • 19 Oktay, A. S. "İslam'da Ahlak Eğitimi" Kur'an Kursu Öğreticilerine Konferans, Hayırlar Kur'an Kursu, 11 Mayıs 2011, saat: 14.00, Isparta
 • 20 Oktay, A. S., "Mevlana'nın Bilgi'ye Verdiği Önem" Şeb'i Aruz günü anma töreni vesilesiyle Eğirdir Anadolu Lisesi Öğrencilerine Konferans, Belediye Düğün Salonu, 17 Aralık 2010, saat: 14.00, Eğirdir/Isparta.
 • 21 Oktay, A. S., "2010 Kur'an Yılı ve Peygamberimizin Kur'an Ahlakı", Kütahya Müftülüğü Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri Çerçevesinde Konferans, Kapalı Spor Salonu, 20 Nisan 2010, saat: 14.00, Kütahya.
 • 22 Oktay, A. S., 2008, "Peygamberimizin Doğumu ve Peygamber Sevgisi", Diyanet Vakfı Kız Yurdu Öğrencilerine Konferans, Isparta Diyanet Vakfı Kız Yurdu Toplantı Salonu, 19 Mart 2008, saat:19.00, Isparta.
 • 23 Oktay, A. S., 2007, "Mevlana Yılı ve Mevlana'nın Evrensel Düşüncesi", Isparta Gazi Lisesi Öğrencilerine Panel, Isparta Gazi Lisesi Toplantı Salonu, 13 Aralık 2007, saat:14.00, Isparta.
 • 24 Oktay, A. S., 2007, Isparta Cezaevindeki Kadın Mahkumlarla Söyleşi, 1 Mart 2007, saat 14.00, Isparta
 • 25 Oktay, A. S., 2006, “İslamın Birey Olarak Kadına Bakışı” Isparta Müftülüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri, Öğretmen Evi Konferans Salonu, Isparta, 10 Mart 2006.
 • 26 Oktay, A. S., 2005, "İslam'da Kadın", Isparta Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri, Özel İdare Salonu,Isparta, 8 Mart 2005.
 • 27 Oktay, A. S., 2005, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve İslam'da Kadın", MHP Kadın Kolları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri, Ülkü Ocakları Konferans Salonu, Isparta, 9 Mart 2005.
 • 28 Oktay, A. S., 2005, "İslam'da Hoşgörü" Akseki Müftülüğü, İlçe Düğün Salonu, Akseki/Antalya, 4 Haziran 2005.
 • 29 Oktay, A.S., 2005, "İslam'da Kadın Hakları", Yenişarbademli Müftülüğü, İlçe Düğün Salonu, Yenişarbademli/Isparta, 3 Haziran 2005.
 • 30 Oktay, A.S., 2004, "Gençliğin Sorunları ve Çözüm Yolları", Isparta Müftülüğü Gençlik Haftası Etkinlikleri, Isparta, 20 Mayıs 2004.
 • 31 Oktay, A.S., 2003, "İslam Bid'at ve Hurafeleri Yasaklar", Isparta Müftülüğü, Isparta, 17 Nisan 2003
 • 32 Oktay, A.S., 2003, "İslam'da Çalışma Ahlakı ve İş Verimliliği" Burdur Müftülüğü Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri, Burdur, 12 Mayıs 2003
 • 33 Oktay, A.S., 2003, "Hz. Peygamberin Örnek Ahlakı ve Hanımlara Karşı Tavrı", Yalvaç Müftülüğü Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri, Yalvaç/Isparta, 14 Mayıs 2003
 • 34 Oktay, A.S., 2003, "Rasulullah'ın Yaşantısından Mesajlar", Akseki Müftülüğü Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri, Akseki/Antalya, 16 Mayıs 2003
 • 35 Oktay, A.S., 2003, "Rasulullah'ın Mesajında İnsan Sevgisi", Kumluca Müftülüğü Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri, Kumluca/Antalya, 17 Mayıs 2003.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Felsefe Derneği Üyesi
 • 2 İslam Felsefecileri Derneği Üyesi
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 Uluslar arası Kınalızade Ailesi Sempozyumu Bildiriler Kitabı
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Yıl: 2016/1, Sayı: 36
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Yıl: 2016/2, Sayı: 37
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2015/2, Sayı: 22
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Yıl: 2015/2, Sayı: 35
 • 6 SDÜ İlahiyat Fak. Dergisi, yıl 2014/1, sayı 32
 • 7 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi 2013/1 sayı 30.
 • 8 SDÜ İlahiyat Fak. Dergisi, yıl 2013/2, sayı 31
 • 9 SDÜ İlahiyat Fak. Dergisi, yıl 2012/1, sayı 28
 • 10 SDÜ İlahiyat Fak. Dergisi, yıl 2012/2, sayı 29
 • 11 Oktay, A.S., SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 2012/1, sayı, 15.
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi hakemliği
 • 2 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi hakemliği
 • 3 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Journal of Divinity Faculty of Çanakkale Onsekiz Mart UniversityYıldırımer, Şenizİbn Sînâ ve Descartes’ın Bilgi Anlayışları Bakımından Karşılaştırılması -II, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Journal of Divinity Faculty of Çanakkale Onsekiz Mart University, 2013, sayı: 3, s. 25-53.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Kınalızade İslam Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 23 Ocak 2018'den itibaren
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Felsefe ve Dİn Bilimleri Bölümü Başkan Yardımcılığı (11.12.2014 16-11-2015 tarihleri arası)
 • 2 Din Felsefesi Ana Bilim Dalı Başkanı (07-01-2010 tarihinden itibaren)
 • 3 Din Felsefesi Ana Bilim Dalı Başkanı (21 Nisan 2008/13 Ekim 2008)
 • 4 Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı (14 Haziran 2006- 8 Mayıs 2007)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (31 Ekim 2017 tarihinden itibaren)
 • 2 İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (16 Ekim 2017 tarihinden itibaren)
 • 3 SDÜ Endülüs Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Danışma Kurulu Üyeliği (23 Ekim 2017 tarihinden İtibaren)
 • 4 İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (31.10.2014 tarihinden itibaren)
 • 5 SDÜ İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Erasmus Koordinatörü
 • 6 SDÜ İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Avrupa Kredi Transfer Sistemleri (AKTS) Koordinatör
 • 7 SDÜ İlahiyat Fakültesi Fakülte, Muafiyet, Yatay ve Dikey Geçiş Komisyonu Üyeliği (07-09-2011 tarihinden itibaren)
 • 8 2-B Sınıfı Danışmanı 2011-2012 Öğretim Yılı
 • 9 1-B Sınıf Danışmanı 2010-2011
 • 10 SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı Farabi Koordinatörü (01-12-2010 tarihinden itibaren)
 • 11 SDÜ İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Avrupa Kredi Transfer Sistemleri (AKTS) Koordinatör Yardımcısı (05-11-2010-Şubat 2012 arası)
 • 12 Mezuniyet Komisyonu 2010
 • 13 Mezuniyet Komisyonu 2008
 • 14 Mezuniyet Komisyonu 2007
 • 15 1-A Sınıfı danışmanlığı 2007-2008
 • 16 Mezuniyet Komisyonu 2006
 • 17 Mezuniyet Komisyonu 2005
 • 18 Mezuniyet Komisyonu 2004
 • 19 1-A Sınıfı danışmanlığı 2003-2004
 • 20 2-A sınıfı danışmanlığı 2004-2005
 • 21 4-A sınıfı danışmanlığı 2005-2006
 • 22 4-A sınıfı danışmanlığı 2006-2007
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Fakülte Yayın Kurulu Üyeliği,sayı sayı 26 (2011/1)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Fakülte Yayın Kurulu Üyeliği,sayı 24(2010/1), sayı 25 (2010/2)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 2018 yılı TÜBİTAK 2204 A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmasında jüri üyeliği, 13.03.2018, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Binası, Konya/Merkez
 • 2 TÜBİTAK 48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmasında Jüri üyeliği, 23.02.2017 Konya/Merkez
 • 3 Tübitak 47. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmasında Jüri Üyeliği
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 TRT Diyanet TV Eksen insan Programı 133. Bölüm "Kötülük Problemi", 20 Şubat 2018
 • 2 TRT Diyanet TV Eksen insan Programı 135. Bölüm "Ahlaki Değerlerimiz", 6 Mart 2018
 • 3 TRT Diyanet TV 'de Farklı Bakış Programı "İslam'da Kadın" konulu yayında konuşmacı 8 Mart 2017 saat 21.30 Ankara
 • 4 TRT Diyanet Eksen İnsan Programı 80. Bölüm Bilginin Mahiyeti ve Doğru Bilgi Sorunu 10 Mart 2016 Tarihinde yayınlandı.
 • 5 TRT Diyanet TV Eksen insan Programı 87. Bölüm Dinde Doğru Bilgi Sorunsalı, 26 Kasım 2016
 • 6 TRT Diyanet TV Eksen İnsan Programı 68. Bölüm Ahlak ve Değer 16 Aralık 2015 tarihinde yayınlandı.
 • 7 TRT Diyanet TV Eksen İnsan Programı Modern Dünyada Hz. Muhammed Algısı 55. Bölüm 9 Haziran 2015 tarihinde yayınlandı
 • 8 Diyanet TV Eksen İnsan Programı "Hz. Peygamber Algısı" konulu şöyleşi 55. Bölüm 09 haziran 2015 Perşembe saat 21.30'da yayınlandı.
 • 9 TRT Diyanet TV Eksen İnsan Programı "Modernizm ve Din" konulu şöyleşi 46. Bölüm 12 Mart 2015 Perşembe saat 21.30 tekrarı 15 Mart 2015 Pazar saat 6.00
 • 10 Kanal 32 Müftülük Saati Proğramı, "Peygamberinizin Kadına Verdiği Değer ve Şiddete Karşı Tutumu", 27-11-2014 tarihinde yayınlandı
 • 11 Kanal 32 Müftülük Saati Proğramı, "Din ve Çevre", 12-06-2014 tarihinde yayınlandı
 • 12 Kanal 32 İftara Doğru Proğramı, "İslam Ahlakı ve Ramazan Ayı", 21-07-2013 tarihinde yayınlandı
 • 13 Kanal 32 Müftülük Saati Proğramı, "Kadına Şiddet ve İslam'da kadının Durumu", 05-12-2013 tarihinde yayınlandı
 • 14 Kanal 32 Müftülük Saati Proğramı, "Uluslararası Kınalızade Ailesi Sempozyumu Özel Sohbet" 31 Mayıs 2012 tarihinde yayınlandı
 • 15 Kanal 32 "Ramazanın Aydınlığında İftara Doğru" Programında 01-08-2012 "Kınalızade Ailesi ve Isparta" isimli söyleşi
 • 16 Oktay, A. S., "Kınalızade Ali Efendi ve Ahlak-ı Alai Adlı Kitabın Yazarıyla Söyleşi", Cumartesi Cemresi, Burç FM, İstanbul, 23 Ağustos 2008, saat 11.30-12.00 arası.
VERDİĞİ DERSLER
Felsefe ve Din
17. yy dan günümüze Din felsefesi metinleri (YL)
Ahlak Felsefesi I
Ahlak Felsefesi II
Ahlak Felsefesinin Temel Sorunları I (Dok)
Ahlâk Felsefesinin Temel Sorunları II (Dok)
Çevre ve İnsan 4.sınıf seçmeli
Değerler Felsefesi I
Değerler Felsefesi YL
Din Ahlak İlişkisi
Din Delsefesi II
Din Felsefe İlişkileri
Din Felsefe İlişkileri (YL)
Din Felsefe İlişkileri 11 öğrenci
Din Felsefe İlişkileri II(YL)
Din Felsefesi
Din Felsefesi (I. Öğr. 4-A)
Din Felsefesi (I. Öğr. 4-A, 4-B)
Din Felsefesi 4- A, B, C, D I. Öğrt. 4-A, B, C II. Öğrt.
Din Felsefesi 4-A Hazırlıksız
Din Felsefesi 4-B, C, İDKAB
Din Felsefesi I
Din Felsefesi I FEF
Din Felsefesi I FEF Felsefe Bölüm
Din Felsefesi I FEF Felsefe Bölümü
Din Felsefesi I. Öğretim 4-B, C, D ve II. Öğretim 4-B, C
Din Felsefesi II
Din Felsefesi II (I. Öğr. 4-A)
Din Felsefesi II FEF
Din Felsefesi Metinleri II (YL)
Din Felsefesinde Tanrı Sorunu
Din Felsefesinde Tanrı Sorunu (YL)
Din Felsefesinin Temel Kavramları
Din Felsefesinin Temel Kavramları (YL)
Din Felsefesinin Temel kavramları II
Din Felsefesinin Temel Kavramları YL
Din Felsefesinin Temel Problemleri II (YL)
Din-Felsefe İlişkileri I (YL)
Felsefe Tarihi I
Felsefe Tarihi I 2-D ve 2-E I. ve II. öğretim
Felsefe Tarihi I (I. Öğr. 2-D)
Felsefe Tarihi I (I. Öğr. 2-F)
Felsefe Tarihi I (I. Öğr. 2-G)
Felsefe Tarihi I 2-C, 2-D I. ve II. öğretim
Felsefe Tarihi II
Felsefe Tarihi II (I. Öğr. 2-F)
Felsefe Tarihi II 2-C I. Öğr, 2-C II. Öğretim
Felsefe Tarihi II I.ve II. Öğretim 2-A
Felsefe ve Din
Felsefe ve Din (YL)
Felsefe ve Din Dersi (YL)
Ibn Sina's Philosphy Frankfurt Goethe Universitesi İslam ve Kültür Enstitüsü
İlkçağ Felsefesi Tarihi
İlkçağ ve Ortaçağ Din Felsefesi Metinleri
İlkçağ ve Ortaçağ Din Felsefesi Metinleri (YL)
İlkçağ Ve Ortaçağ Felsefesi Din Felsefesi Metinleri
İslam Ahlak Felsefesi
İslam Ahlak Felsefesi (I. Öğr. 4-A)
İslam Ahlak Felsefesi (I. Öğr. 4-B)
İslam Ahlak Felsefesi 4-A Hazırlıksız
İslam Ahlak Felsefesi ve Esasları 2-C, D
İslam Ahlakı İDKAB 4-A sınıf I. ve II. Öğretim
İslam Ahlakı İDKAB I. ve II. öğretim
Meslek Etiği FEF Felsefe Bölüm
Siyaset Felsefesi FEF Felsefe Bölüm
Sosyal Bilgilerin Temelleri Eğitim Fak. Sosyal Bilgiler Bölümü 1. sınıf I. öğrt.
Tanrı Alem İnsan İlişkisi (Dok)
Tanrı Alem ve İnsan İlişkisi
Tanrı Alem ve İnsan İlişkisi (Dok)
Tanrı Alem ve İnsan İlişkisi II (Dok)
Tanrı ve Felsefe
Tanrı ve Felsefe (dok)
Tanrı ve Felsefe Doktora
Yabancı Dilde Çağdaş Din Felsefesi metinleri (dok)
 
Bu İçeriği Paylaş!