KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Ayşe Sıdıka OKTAY
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Din Felsefesi Anabilim Dalı
Telefon 2462110280
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 7
Alıntı Sayısı: 381
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ - 16.07.1986
Doktora MARMARA ÜNİVERSİTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DR) 18.01.1998
İDARİ GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
Yönetim Kurulu Üyeliği SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2020 - Devam Ediyor
Arş. Uyg. Merkezi Müdürü SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2017 - Devam Ediyor
ÜNİVERSİTE DIŞI DENEYİMLER
Kurum Adı Görev Adı Görev Tarihi
Marquette University, Milwaukee, Wisconsin, ABD Tübitak 2219 Yurt Dişi Doktora Sonrasi Araştirma Burs Programi 2018 - 2019
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Ahlak Felsefesi,Din Felsefesi,Değerler Felsefesi,Uygulamalı Ahlak,Küresel Ahlak,Dini çeşitlilik,İslam Felsefesi,Kadın Konuları
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 OKTAY AYŞE SIDIKA, “Fârâbî’nin Felsefesinde Erdemli Medeniyet Teorisi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Cilt: 12 Sayı: 64 Haziran 2019, ss. 975-990, Issn: 1307-9581, Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3415. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research,, 12(64), , 975-990. Doi: 0.17719/jisr.2019.3415, (2019), (Alan Endeksleri)
 • 2 OKTAY AYŞE SIDIKA, “Kant’ın Ölümsüzlük Varsayımı Bağlamında Ölümden Sonraki Hayatın Felsefi Gerekçesi Olarak Ahlâk”, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl:2019/1, Sayı: 42, ss. 5-26.. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 5-26. (2019), (Alan Endeksleri)
 • 3 OKTAY AYŞE SIDIKA, Güneş Mehmet Burak, DİN DİLİ VE ANTONY FLEW’UN İNANÇ DEĞİŞİKLİĞİNİN DİN DİLİNE YANSIMASI. Bilimname , 447-468. Doi: 10.28949/bilimname.580873, (2019), (TR DİZİN)
 • 4 OKTAY AYŞE SIDIKA, Çakır Sevgi, Frithjof Schuon’un Dini Çoğulculuk Düşünceleri Açısından Modernizm Eleştirisi. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017(39), , 68-80. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 5 OKTAY AYŞE SIDIKA, Kınalızâde Ali Efendi de Ahlâkî Yasa Ve Değerlerin Kaynağı Sorunu Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Yıl 2015 2 Sayı 35 ss 93 104 ISSN 1300 9672. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, , 93-104. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 6 OKTAY AYŞE SIDIKA, Şakar Önder, Ortaöğretim 11. Sınıf Felsefe Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi “Isparta Örneği” . 21.yüzyılda Eğitim ve Toplum, 3(9), , 107-117. (2014), (Diğer)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 Gacamer Halil, OKTAY AYŞE SIDIKA, İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Deizm Algısı (Denizli Örneği). Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu (2022). (Tam metin bildiri)
 • 2 OKTAY AYŞE SIDIKA, Ibn Sina’s Understaning of Sciences -Philosophy. The IX International Scientific Conference Avicenna Reading on the Topic (2017). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 OKTAY AYŞE SIDIKA, BENLİ ŞEYMA, John Locke Da Akıl Ve Vahiy İlişkisi Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl 2016 1 Sayı 23 ss 83 106 ISSN 1305 7774. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 83-106. (2016), (EBSCO)
 • 2 OKTAY AYŞE SIDIKA, Fârâbî nin Sisteminde Din Felsefe Peygamber Filozof İlişkisi ve Karşılıklı İşlevleri Muhafazakâr Düşünce Dergisi İslam Medeniyetini Kuran Düşünürler I özel sayısı S 44 2015 ss 11 26. Muhafazakâr Düşünce Dergisi, , 11-26. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 3 OKTAY AYŞE SIDIKA, Kınalızâde Ali Efendi nin Hayatı ve Ahlâk ı Alâî İsimli Eseri Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi 2002 1 12 s 185 233 İstanbul. Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi , 185-233. (2012), (TR DİZİN)
 • 4 OKTAY AYŞE SIDIKA, İbn Sina nın İlim Felsefe Anlayışı ve Din Felsefe İlişkilerine Yaklaşımı SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl 2012 1 sayı 15 s 287 316. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi , 287-316. (2012), (EBSCO)
 • 5 OKTAY AYŞE SIDIKA, Kınalızâde Ali Efendi nin Hayatı ve Ahlâk ı Alâî İsimli Eseri Osmanlı Ahlakını İnşa Etti Dil ve Edebiyat Dergisi Ekim 2010 sayı 22 s 16 33 İstanbul. Dil ve Edebiyat Dergisi , 16-33. (2010), (Endekste taranmıyor)
 • 6 OKTAY AYŞE SIDIKA, Fahri Unan, İdeal Cemiyet, İdeal Cemiyet, İdeal hükümdar: Kınalı-zade Ali'nin Medine-i Fazılası. Divan ilmi Araştırmalar dergisi , 281-294. (2005), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 OKTAY AYŞE SIDIKA, CUMHURİYETİN 100.YILINDA 100 FELSEFECİMİZ CİLT 2(2023). Nobel, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 OKTAY AYŞE SIDIKA, Türkiye'de İslam Felsefesi Prof. Dr. Mehmet Bayrakdar'a Armağan(2022). Elis Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 OKTAY AYŞE SIDIKA, Kınalızade Ali Efendi ve Ahlâk ı Alâî(2019). İz yayıncılık, Tümü, (ULUSAL)
 • 4 OKTAY Ayşe Sıdıka, İbn Rüşd'de İlahi İnayet Delili (2019). Dilara Yayıncılık, Tümü, (ULUSAL)
 • 5 OKTAY AYŞE SIDIKA, Türk Düşünce Tarihi El Kitabı(2018). Grafiker Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 • 6 OKTAY AYŞE SIDIKA, Hz. Peygamber ve Güven Toplumu(2017). Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 • 7 OKTAY AYŞE SIDIKA, Bilime Adanmış Bir Ömür Nasiruddin Tusi(2017). Gece Kitaplığı, Bölüm, (ULUSAL)
 • 8 OKTAY AYŞE SIDIKA, Doğu’xxdan Batı’xxya düşüncenin Serüveni, Osmanlı’xxda Felsefe ve Düşünce, c. 8,(2017). İnsan Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 • 9 OKTAY AYŞE SIDIKA, Hikmet ve Ahlak Felsefe Araştırmaları I(2016). Fakülte Kitapevi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 10 OKTAY AYŞE SIDIKA, Hikmet ve Ahlak Felsefe Araştırmaları I(2016). Fakülte Kitapevi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 11 OKTAY AYŞE SIDIKA, Hikmet ve Ahlak Felsefe Araştırmarı I(2016). Fakülte Kitapevi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 12 OKTAY AYŞE SIDIKA, Doğu dan Batı ya düşüncenin Serüveni Osmanlı da Felsefe ve Düşünce 8 cilt(2015). İnsan, Bölüm, (ULUSAL)
 • 13 OKTAY AYŞE SIDIKA, Son Dönem Osmanlı Ahlâk Terbiyecileri ve Ahlâk Terbiyesi(2015). Ensar neşriyat, Bölüm, (ULUSAL)
 • 14 OKTAY AYŞE SIDIKA, Oktay A S Kınalızade Ali Efendi Türk İslam Düşüncesi Tarihi ed Ömer Bozkurt Divan Kitap Ankara 2014 495(2014). Divan Kitap, Bölüm, (ULUSAL)
 • 15 OKTAY AYŞE SIDIKA, Oktay A S Din Felsefesinde Vahiy ve Mucize Kavramları Nokta Digital Yayınları Isparta 2013(2013). Nokta Dijital yayınları, Tümü, (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Ödevi
Çevre ve Din
Din Ahlak İlişkisi
Din Felsefe İlişkileri
Din Felsefesi
Din Felsefesinde Tanrı Sorunu
Din Felsefesinin Temel Kavramları
Doktora Tez İzleme Komitesi (T.İ.K.)
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din
İlkçağ ve Ortaçağ Din Felsefesi Metinleri
İslam Ahlak Felsefesi
Lisans Bitirme Tezi I
Öğretmenlik Meslek Etiği
Seminer (Yüksek Lisans)
Tanrı Alem ve İnsan İlişkisi
Tez (Doktora)
Tez (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Yüksek Lisans)
 
Bu İçeriği Paylaş!