Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
ÖMER LÜTFİ ANTALYALI
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi ÖMER LÜTFİ ANTALYALI
Birimi İletişim Fakültesi
Bölüm Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü
Ana Bilim Dalı Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı
Telefon 2462113458
E-Posta omerantalyali@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ - 5.7.2002
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 16.8.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 4.2.2008
İLGİ ALANLARI
Davranış Bilimleri Yönetim Organizasyon Örgütsel Etkinlik Örgütsel İletişim Örgüt Teorisi Yönetim Bilgi Sistemleri
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Antalyalı Ö.L., Çelik R., "Türkiye de Küresel Dijital Marka Hazırlamak: Voscreen Örneği", Literatürk Academia, Konya, 2017
 • 2 Türkiye Bilişim Vakfı, Uzaktan Eğitim Kılavuzu, İstanbul, 2003
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 ANTALYALI, Ö., "Varyans Analizi (Anova-Manova)", içinde SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ş. KALAYCI (der.), Asil Yayın Dağıtım Ltd., Ankara, s. 131-182, 2005.
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Ev Kocabaş D., Antalyalı Ö.L., "Hemşirelerde Duygusal Emek ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişki: Isparta İl Merkezindeki Hastanelerde Bir Araştırma", in: Current Debates In Business Studies Volume 1, Aşkum Olcay Bilge, Staub Selva, Gönüllü Ozan, Eds., IJOPEC Publication, London, pp.273-294, 2017
 • 2 Antalyalı Ö.L., "Organizational Perception Management (OPM) Perspective for Public Relations Managers: A Review of International Literature and Turkish Studies", in: Practice Fields in Public Relations: The Panorama of Turkey, Arklan Ümit, Eds., Peter Lang, Frankfurt, pp.113-141, 2017
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Antalyalı Ö.L., Dumlupınar M., Özkul A.S., "Yetişkin Bağlanma Stillerinin Örgütsel Güven ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.21, ss.1679-1702, 2017
 • 2 ANTALYALI Ö.L., BOLAT Ö., "Öğrenilmiş İhtiyaçlar Bağlamında Temel Motivasyon Kaynakları (TMK) Ölçeğinin Geliştirilmesi, Güvenilirlik ve Geçerlik Analizi", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 83-114, 2017.
 • 3 ANTALYALI Ö.L., ÖZKUL A.S., "Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında Başarılı Girişimci Algısı ve Cinsiyet Rolü Stereotipleri ile İlişkisi", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(21), 1-23, 2017.
 • 4 DEMİRGİL Z., ANTALYALI Ö.L., "Kamu Sektöründe Süreç Odaklı Örgütsel Değişimin Hizmet Kalitesi Ve İş Tatmini Üzerine Etkileri", Vizyoner, 8(18), 127-140, 2017.
 • 5 EKŞİLİ N., ANTALYALI Ö.L., "Türkiye’de Y Kuşağı Özelliklerini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma: Okul Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma", Humanities Sciences (NWSAHS), 12(3), 90-111, 2017.
 • 6 ANTALYALI Ö.L., GÖKTAŞ P., BAŞ S., RENÇBER H., DEĞİRMENCİ B., "İl Ticaret ve Sanayi dası Başkanında Aranan Nitelikler: Isparta Örneği", İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 19(1), 87-122, 2017.
 • 7 AKÇAKANAT, T. ve ANTALYALI, Ö. L., "Öğrencilerin Başarı İçin Akademik Motivasyona ve Akademik Kaygıya İhtiyaçları Var mı?", Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, Cilt S1, s.27-38, 2016.
 • 8 ANTALYALI Ö.L., ÖZKUL A.S., "Örgüt ve Yönetim Araştırmaları için Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanterinin Kısa Formunun YİYE II K Psikometrik Açıdan Değerlendirilmesi", Balkan Journal of Social Sciences, Aralık, s.641-655, 2016
 • 9 HAVARE S., ANTALYALI Ö.L., "Sağlık Sektöründe Tanıtım Veya Tedavi Amaçlı Bilinçaltı Yöntemlerin Kullanılabilirliği", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 7, Sayı 12, s.161-180, 2015.
 • 10 TAŞ F., ANTALYALI Ö.L., "Kamu Hastanelerinde ve Özel Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin İzharcılık (Whistleblowing ) Tutumları", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 3, s.34-54, 2015
 • 11 ANTALYALI Ö.L., "Türkiye Üniversitelerinin Örgütsel Etkililik Boyutları", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:16, Sayı 3, s.285-309, 2011.
 • 12 ANTALYALI Ö.L., "Tarihsel Süreç İçerisinde Üniversite Misyonunun Oluşumu" , Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 6, s.25-39, 2007/2.
 • 13 ANTALYALI Ö.L., ÇARIKÇI İ.H., "Gender Effect on Work Family Conflict Among Managers" , Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 6, s.117-127, 2007/2.
 • 14 İBİCİOĞLU H., ANTALYALI Ö.L., "Uzaktan Eğitimin Başarısında İmkan, Algı, Motivasyon ve Etkileşim Faktörlerinin Etkileri: Karşılaştırmalı Bir Uygulama" , Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, s.325-338, 2005.
 • 15 İBİCİOĞLU H., ANTALYALI Ö.L., AKÇAKANAT Ö. "Kobilerde Yönetim Enformasyon Sistemleri Algısı ve Kullanımı; Isparta ve Burdur Yörelerinde Yapılan Bir Uygulama" , Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, s.25-43, 2005.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ÖZKUL A.S., ANTALYALI Ö.L., "Girişimcilikte Başarı Motivasyonunun Çalışma Değerlerine Etkisinde Olumsuz Çevre Algısının Düzenleyici Rolü", 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 25-27 Mayıs, Başkent Üniversitesi, Sayfa 203-212, Ankara, 2017
 • 2 EKŞİLİ N., ANTALYALI Ö.L., "Türkiye de Y Kuşağının Yabancı Akranlarından Farklarının Okul Yöneticileri Perspektifiyle İncelenmesi", 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 26-28 Mayıs, İstanbul Üniversitesi, Sayfa 55-55, İstanbul, 2016
 • 3 ANTALYALI Ö.L., F. TAŞ, “Kamu Ve Özel Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin İzharcılık (Whistleblowıng) Konusunda Tutum Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi.”, 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Girne, 2014.
 • 4 HAVARE S., Ö.L. ANTALYALI, “Sağlık Sektöründe Bilinçaltı Yöntemlerin Kullanılabilirliği.”, 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Girne, 2014.
 • 5 SAYGIN T., N. O. KARA, B. KEKLİK, Ö.L. ANTALYALI, “Aydınlatılmış Onam Karmaşası: Aydınlatılmış Hasta mı? Sorumluluktan Kurtarılmış Sağlık Personeli mi?”, 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Girne, 2014.
 • 6 AKÇAKANAT T., Ö.L. ANTALYALI, “Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Başarı için Akademik Motivasyona ve Akademik Kaygıya İhtiyaçları Var mı?”, 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Girne, 2014.
 • 7 ANTALYALI Ö.L., O. KOYUNCU, K.T. KOYUNCU, “Kanserli Hastayı Bilgilendirme ve Tedavi Sürecinde Hekim - Hasta İletişimi”, 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Isparta, 2012.
 • 8 ANTALYALI Ö.L., H. GÜRBÜZ, E. KAYA, “İlaç Firmalarının Pazarlama Tekniklerinin Doktor Reçetelerine Etkisi”, 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Isparta, 2012.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 AKÇAKANAT T., ANTALYALI Ö.L., "Öğrencilerin Başarı İçin Akademik Motivasyona ve Akademik Kaygıya İhtiyaçları Var mı", 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 26-28 Mayıs, İstanbul Üniversitesi, Sayfa 55-55, İstanbul, 2016
 • 2 ANTALYALI Ö., KAYA E., "Değişime Direncin Kontrolünde Sunum Şeklinin Etkisi: Algı Yönetimi Perspektifiyle Bir Deney Çalışması" 10. Ulusal İşetmecilik Kongresi, 5-7 Mayıs 2011, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • 3 ERDEM, R., Ö. L. ANTALYALI, N. BARDAK, R. ÇELİK, “Türkiye’deki Yönetim ve Organizasyon Alanı Akademisyenlerinin Akademik ilgi odaklarını Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma”, 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 207-211, Çanakkale, 2011.
 • 4 İBİCİOĞLU H., ÇARIKÇI İ., ÖZDAŞLI K., AK B., ANTALYALI Ö., "Tekstil Sektöründe Faaliyet Gösteren Aile İşletmelerinin Birinci ve İkinci Kuşak Yöneticilerinin Stratejik Yönetim Perspektiflerindeki Farklılıklar" , 13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 12-14 Mayıs 2005, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • 5 ÇARIKÇI İ., EROĞLU E., ANTALYALI Ö., "Stratejik Tercih - Çevresel Determinizm Perspektifinde Örgütsel Etkinlik: Stratejik Unsurlar ve Sistem Yaklaşımları Çerçevesinde Hastane Örgütleri" 13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 12-14 Mayıs 2005, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 KOCABAŞ D.E., Ö.L. ANTALYALI, “Hemşirelerde Duygusal Emek : Ölçek Uyarlama Çalışması.”, 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Girne, 2014.
 • 2 KAYA B., Ö.L. ANTALYALI, “Hasta- Hekim İletişim Anketinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.”, 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Girne, 2014.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Akkaş, E., Ö. L. Antalyalı, E. Kaya; “Örgütlerde Kurumsal Sır ve Bir Tehdit Unsuru Olarak Dedikodu”, Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy & Management), Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Jun 23-25, 2011. p.3135-3140
 • 2 R. Erdem, R. Çelik, Ö. L. Antalyalı, N. Bardak; “Akademik Bilgi Üretimine Eleştirel Bir Bakış: Akademisyenlerin Görüşleri Çerçevesinde Bir Değerlendirme”, Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy & Management), Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Jun 23-25, 2011. p.685-693
 • 3 Antalyalı, Ö. L., E. Akkaş, R. Erdem, E. Kaya; “Değişime Direncin Kırılmasında Dedikodunun Yönetilmesi: Ara Düzey Yöneticilerin Rolü”, Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy & Management), Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Jun 23-25, 2011. p.3161-3169
 • 4 ERDEM, R., İ.H. ÇARIKÇI, Ö.L. ANTALYALI, A. OKSAY, G. ATİLLA, N. BARDAK; "The Evaluation of Health Sector Managers Regarding the Health Management Department", Sixth International Conference on Healthcare Systems, Gaziantep, October 20-22, 2010. p.206-215.
 • 5 ÇARIKÇI İ., Ö. L. ANTALYALI ve A. OKSAY, "Gender Differences in Work Family Conflict Among Managers in Turkey: A Non-Western Perspective", First International Conference on Management and Economics, 28-29 Mart 2008, s. 147-160, Tiran, Arnavutluk.
 • 6 İBİCİOĞLU H., ÖZDAŞLI K., AK B., ANTALYALI Ö., OKSAY A., "The Shared Mission In Universities: Example Of Suleyman Demirel University", 3. International Strategiz Management Conference, 21-23 Haziran 2007, Beykent Üniversitesi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Gebze İleri teknoloji Enstitüsü, Antalya.
 • 7 İBİCİOĞLU H., ÇARIKÇI İ., ÖZDAŞLI K., AK B., ANTALYALI Ö., OKSAY A., "The Potential of Knowledge Related to the Education of Leadership in Otoman Empire : The Period of Great Expansion" International Strategiz Management Conference, 23-25 Haziran 2005, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Gebze İleri teknoloji Enstitüsü, Çanakkale.
 • 8 ALBAYRAK, M., ANTALYALI, Ö., "Uzaktan Eğitime Geçiş Sürecinde Bir Anket Uygulaması 'Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği'". 3. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2003, Doğu Akdeniz Üniversitesi.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ANTALYALI Ö.L., ÖZKUL A.S., "Örgüt ve Yönetim Araştırmaları için Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanterinin Kısa Formunun YİYE II K Psikometrik Açıdan Değerlendirilmesi", International Congress of Economy and Policy, 26-27 Kasım, Namık Kemal Üniversitesi, İstanbul, 2016
 • 2 ÇELİK, A., ALBAYRAK, M., ANTALYALI, Ö. L., "Akademik Performans Değerlendirme Ve Geliştirmede Yeni Bir Yaklaşım", International XII. Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks - TAINN 2003, 02-04 Temmuz 2003, Çanakkale.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 UZAKTAN AĞİTİM ALGISI VE YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI DERSİNİN UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLEBİLİRLİĞİ, Tez Danışmanı, Yard. Doç. Dr. Abdullah EROĞLU
 • Doktora Tezi
 • 1 TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN ÖRGÜTSEL ETKİNLİK ALANLARI: ÖĞRETİM ÜYELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA, Tez Danışmanı, Doç Dr. İlker H. ÇARIKÇI
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği, 13-16 Ekim 2011, Fethiye
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Norm Kadro Çalışmaları
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Türkiye Bilişim Vakfı Uzaktan Eğitim Çalışma Grubu Üyesi (2002- )
VERDİĞİ DERSLER
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
HALKLA İLİŞKİLER VE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM
HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ
İLETİŞİM BECERİLERİ VE İKNA
İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ
İŞLETME MATEMATİĞİ
SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE GİRİŞİMCİLİK
SAĞLIK YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SAĞLIK YÖNETİMİNDE İLETİŞİM
SAĞLIK YÖNETİMİNDE İSTATİSTİK 2
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA DİZAYNI
YÖNETİM FELSEFESİ
YÖNETİM PSİKOLOJİSİ ve ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
Yukarı çık