KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Ömer Lütfi ANTALYALI
Birimi İletişim Fakültesi
Bölüm Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü
Ana Bilim Dalı Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı
Telefon 2462113458
E-Posta omerantalyali@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ - 05.07.2002
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 16.08.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 04.02.2008
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Davranış Bilimleri,Yönetim,Organizasyon,Örgütsel Etkinlik,Örgütsel İletişim,Örgüt Teorisi,Yönetim Bilgi Sistemleri
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 ANTALYALI Ö.L., ÇELİK R., "Türkiye de Küresel Dijital Marka Hazırlamak: Voscreen Örneği", Literatürk Academia, Konya, 2017
 • 2 Türkiye Bilişim Vakfı, Uzaktan Eğitim Kılavuzu, İstanbul, 2003
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 ANTALYALI, Ö., "Varyans Analizi (Anova-Manova)", içinde SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ş. KALAYCI (der.), Asil Yayın Dağıtım Ltd., Ankara, s. 131-182, 2005.
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 ÖZKUL A.S., ANTALYALI Ö.L., "The Moderator Role of Negative Environment Perceptions in the Effect of Achievement Motivation on Work Values in Entrepreneurship", in: Management and Organization: Various Approaches, Yasin Çakırel, Eds., Peter Lang, Berlin, pp.217-228, 2019.
 • 2 EV KOCABAŞ D., ANTALYALI Ö.L., "Hemşirelerde Duygusal Emek ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişki: Isparta İl Merkezindeki Hastanelerde Bir Araştırma", in: Current Debates In Business Studies Volume 1, Aşkum Olcay Bilge, Staub Selva, Gönüllü Ozan, Eds., IJOPEC Publication, London, pp.273-294, 2017.
 • 3 ANTALYALI Ö.L., "Organizational Perception Management (OPM) Perspective for Public Relations Managers: A Review of International Literature and Turkish Studies", in: Practice Fields in Public Relations: The Panorama of Turkey, Arklan Ümit, Eds., Peter Lang, Frankfurt, pp.113-141, 2017.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 LIMON S., ORAL KARA N., ANTALYALI Ö.L., "Yönetim Literatüründe Stereotip (Kalıpyargı) Kavramı: Ulusal ve Uluslararası Alandaki Yönetim Araştırmaları Üzerine Bir İnceleme", Vizyoner, 10(23), 195-211, 2019.
 • 2 KAYA B., ÇELIK R., ANTALYALI Ö.L., "Hasta Hekim İletişimi ile Hekimin Tekrar Tercih Edilmesi İlişkisi: Bir Kamu Hastanesi Örneği", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 2(11), 801-814, 2019.
 • 3 ASLAN S., ANTALYALI Ö.L., "Güç Motivasyonunun İş Sevgisine Etkisinde Geribildirim Arama Davranışının Düzenleyici Rolü", Vizyoner, 9(21), 102-113, 2018.
 • 4 ANTALYALI Ö.L., "Influence of Self-Esteem and Extrinsic Goal Orientation on Perceived Trustworthiness by Moderation of Length of Service", Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 1-17, 2018.
 • 5 Antalyalı Ö.L., Dumlupınar M., Özkul A.S., "Yetişkin Bağlanma Stillerinin Örgütsel Güven ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.21, ss.1679-1702, 2017
 • 6 ANTALYALI Ö.L., BOLAT Ö., "Öğrenilmiş İhtiyaçlar Bağlamında Temel Motivasyon Kaynakları (TMK) Ölçeğinin Geliştirilmesi, Güvenilirlik ve Geçerlik Analizi", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 83-114, 2017.
 • 7 ANTALYALI Ö.L., ÖZKUL A.S., "Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında Başarılı Girişimci Algısı ve Cinsiyet Rolü Stereotipleri ile İlişkisi", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(21), 1-23, 2017.
 • 8 DEMİRGİL Z., ANTALYALI Ö.L., "Kamu Sektöründe Süreç Odaklı Örgütsel Değişimin Hizmet Kalitesi Ve İş Tatmini Üzerine Etkileri", Vizyoner, 8(18), 127-140, 2017.
 • 9 EKŞİLİ N., ANTALYALI Ö.L., "Türkiye’de Y Kuşağı Özelliklerini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma: Okul Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma", Humanities Sciences (NWSAHS), 12(3), 90-111, 2017.
 • 10 ANTALYALI Ö.L., GÖKTAŞ P., BAŞ S., RENÇBER H., DEĞİRMENCİ B., "İl Ticaret ve Sanayi dası Başkanında Aranan Nitelikler: Isparta Örneği", İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 19(1), 87-122, 2017.
 • 11 AKÇAKANAT, T. ve ANTALYALI, Ö. L., "Öğrencilerin Başarı İçin Akademik Motivasyona ve Akademik Kaygıya İhtiyaçları Var mı?", Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, Cilt S1, s.27-38, 2016.
 • 12 ANTALYALI Ö.L., ÖZKUL A.S., "Örgüt ve Yönetim Araştırmaları için Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanterinin Kısa Formunun YİYE II K Psikometrik Açıdan Değerlendirilmesi", Balkan Journal of Social Sciences, Aralık, s.641-655, 2016
 • 13 HAVARE S., ANTALYALI Ö.L., "Sağlık Sektöründe Tanıtım Veya Tedavi Amaçlı Bilinçaltı Yöntemlerin Kullanılabilirliği", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 7, Sayı 12, s.161-180, 2015.
 • 14 TAŞ F., ANTALYALI Ö.L., "Kamu Hastanelerinde ve Özel Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin İzharcılık (Whistleblowing ) Tutumları", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 3, s.34-54, 2015
 • 15 ANTALYALI Ö.L., "Türkiye Üniversitelerinin Örgütsel Etkililik Boyutları", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:16, Sayı 3, s.285-309, 2011.
 • 16 ANTALYALI Ö.L., "Tarihsel Süreç İçerisinde Üniversite Misyonunun Oluşumu" , Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 6, s.25-39, 2007/2.
 • 17 ANTALYALI Ö.L., ÇARIKÇI İ.H., "Gender Effect on Work Family Conflict Among Managers" , Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 6, s.117-127, 2007/2.
 • 18 İBİCİOĞLU H., ANTALYALI Ö.L., "Uzaktan Eğitimin Başarısında İmkan, Algı, Motivasyon ve Etkileşim Faktörlerinin Etkileri: Karşılaştırmalı Bir Uygulama" , Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, s.325-338, 2005.
 • 19 İBİCİOĞLU H., ANTALYALI Ö.L., AKÇAKANAT Ö. "Kobilerde Yönetim Enformasyon Sistemleri Algısı ve Kullanımı; Isparta ve Burdur Yörelerinde Yapılan Bir Uygulama" , Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, s.25-43, 2005.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ÖZKUL A.S., ANTALYALI Ö.L., "Girişimcilikte Başarı Motivasyonunun Çalışma Değerlerine Etkisinde Olumsuz Çevre Algısının Düzenleyici Rolü", 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 25-27 Mayıs, Başkent Üniversitesi, Sayfa 203-212, Ankara, 2017
 • 2 EKŞİLİ N., ANTALYALI Ö.L., "Türkiye de Y Kuşağının Yabancı Akranlarından Farklarının Okul Yöneticileri Perspektifiyle İncelenmesi", 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 26-28 Mayıs, İstanbul Üniversitesi, Sayfa 55-55, İstanbul, 2016
 • 3 ANTALYALI Ö.L., F. TAŞ, “Kamu Ve Özel Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin İzharcılık (Whistleblowıng) Konusunda Tutum Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi.”, 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Girne, 2014.
 • 4 HAVARE S., Ö.L. ANTALYALI, “Sağlık Sektöründe Bilinçaltı Yöntemlerin Kullanılabilirliği.”, 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Girne, 2014.
 • 5 SAYGIN T., N. O. KARA, B. KEKLİK, Ö.L. ANTALYALI, “Aydınlatılmış Onam Karmaşası: Aydınlatılmış Hasta mı? Sorumluluktan Kurtarılmış Sağlık Personeli mi?”, 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Girne, 2014.
 • 6 AKÇAKANAT T., Ö.L. ANTALYALI, “Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Başarı için Akademik Motivasyona ve Akademik Kaygıya İhtiyaçları Var mı?”, 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Girne, 2014.
 • 7 ANTALYALI Ö.L., O. KOYUNCU, K.T. KOYUNCU, “Kanserli Hastayı Bilgilendirme ve Tedavi Sürecinde Hekim - Hasta İletişimi”, 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Isparta, 2012.
 • 8 ANTALYALI Ö.L., H. GÜRBÜZ, E. KAYA, “İlaç Firmalarının Pazarlama Tekniklerinin Doktor Reçetelerine Etkisi”, 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Isparta, 2012.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 AKÇAKANAT T., ANTALYALI Ö.L., "Öğrencilerin Başarı İçin Akademik Motivasyona ve Akademik Kaygıya İhtiyaçları Var mı", 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 26-28 Mayıs, İstanbul Üniversitesi, Sayfa 55-55, İstanbul, 2016
 • 2 ANTALYALI Ö., KAYA E., "Değişime Direncin Kontrolünde Sunum Şeklinin Etkisi: Algı Yönetimi Perspektifiyle Bir Deney Çalışması" 10. Ulusal İşetmecilik Kongresi, 5-7 Mayıs 2011, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • 3 ERDEM, R., Ö. L. ANTALYALI, N. BARDAK, R. ÇELİK, “Türkiye’deki Yönetim ve Organizasyon Alanı Akademisyenlerinin Akademik ilgi odaklarını Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma”, 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 207-211, Çanakkale, 2011.
 • 4 İBİCİOĞLU H., ÇARIKÇI İ., ÖZDAŞLI K., AK B., ANTALYALI Ö., "Tekstil Sektöründe Faaliyet Gösteren Aile İşletmelerinin Birinci ve İkinci Kuşak Yöneticilerinin Stratejik Yönetim Perspektiflerindeki Farklılıklar" , 13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 12-14 Mayıs 2005, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • 5 ÇARIKÇI İ., EROĞLU E., ANTALYALI Ö., "Stratejik Tercih - Çevresel Determinizm Perspektifinde Örgütsel Etkinlik: Stratejik Unsurlar ve Sistem Yaklaşımları Çerçevesinde Hastane Örgütleri" 13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 12-14 Mayıs 2005, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 KOCABAŞ D.E., Ö.L. ANTALYALI, “Hemşirelerde Duygusal Emek : Ölçek Uyarlama Çalışması.”, 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Girne, 2014.
 • 2 KAYA B., Ö.L. ANTALYALI, “Hasta- Hekim İletişim Anketinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.”, 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Girne, 2014.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 MAKSÜDÜNOV A., ANTALYALI Ö.L., Asanbekova M., "Destination Choice Factors of Kyrgyz Outbound Travelers", 28th World Business Congress, Nicosia, KKTC, 2019.
 • 2 ASLAN S., ANTALYALI Ö.L., "Sağlık Sektöründe Bilinçaltı Yöntemlerin Kullanılabilirliği", 3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, TÜRKIYE, pp.102-114, 2019.
 • 3 ANTALYALI Ö.L., GÖKTAŞ P., "Ağ ve Teknoloji Odaklı Uygulamalı Girişimcilik (ATOG) Programının Gençlerin Girişimcilik Bilgi ve Beceri Gelişimine Etkisi", INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES, Famagusta, KKTC, pp.254-264, 2019.
 • 4 MÜCEVHER M.H., ERDEM R., TAŞ F., ANTALYALI Ö.L., "The Effect of Managers’ Indigo Leadership Styles on Employers’ Job-Related Affective Well-Being", 7th International Conference on Law and Society (ICLAS 7), Kota Kinabalu, MALEZYA, 2018.
 • 5 AKKAŞ E., ANTALYALI Ö.L., KAYA E., “Örgütlerde Kurumsal Sır ve Bir Tehdit Unsuru Olarak Dedikodu”, Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy & Management), Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Jun 23-25, 2011. p.3135-3140
 • 6 ERDEM R., ÇELİK R., ANTALYALI Ö.L., N. BARDAK; “Akademik Bilgi Üretimine Eleştirel Bir Bakış: Akademisyenlerin Görüşleri Çerçevesinde Bir Değerlendirme”, Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy & Management), Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Jun 23-25, 2011. p.685-693
 • 7 ANTALYALI Ö. L., AKKAŞ E., ERDEM R., KAYA E., “Değişime Direncin Kırılmasında Dedikodunun Yönetilmesi: Ara Düzey Yöneticilerin Rolü”, Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy & Management), Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Jun 23-25, 2011. p.3161-3169
 • 8 ERDEM R., ÇARIKÇI İ.H., ANTALYALI Ö.L., OKSAY A., ATİLLA G., BARDAK N., "The Evaluation of Health Sector Managers Regarding the Health Management Department", Sixth International Conference on Healthcare Systems, Gaziantep, October 20-22, 2010. p.206-215.
 • 9 ÇARIKÇI İ., ANTALYALI Ö.L., OKSAY A., "Gender Differences in Work Family Conflict Among Managers in Turkey: A Non-Western Perspective", First International Conference on Management and Economics, 28-29 Mart 2008, s. 147-160, Tiran, Arnavutluk.
 • 10 İBİCİOĞLU H., ÖZDAŞLI K., AK B., ANTALYALI Ö., OKSAY A., "The Shared Mission In Universities: Example Of Suleyman Demirel University", 3. International Strategiz Management Conference, 21-23 Haziran 2007, Beykent Üniversitesi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Gebze İleri teknoloji Enstitüsü, Antalya.
 • 11 İBİCİOĞLU H., ÇARIKÇI İ., ÖZDAŞLI K., AK B., ANTALYALI Ö., OKSAY A., "The Potential of Knowledge Related to the Education of Leadership in Otoman Empire : The Period of Great Expansion" International Strategiz Management Conference, 23-25 Haziran 2005, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Gebze İleri teknoloji Enstitüsü, Çanakkale.
 • 12 ALBAYRAK M., ANTALYALI Ö.L., "Uzaktan Eğitime Geçiş Sürecinde Bir Anket Uygulaması 'Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği'". 3. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2003, Doğu Akdeniz Üniversitesi.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ÖZKUL A.S., ŞATIRER H., ANTALYALI Ö.L., "Metin Sadeleştirme Bağlamında Bir Ders Kitabı İncelemesi: İşletme Organizasyonu ve Sevku İdaresi’nden İşletme Organizasyonu ve Yönetimi’ne", 3. INES Education and Social Science Congress ( ESS - 2018 ), Alanya, TÜRKIYE, , pp.590-590, 2018.
 • 2 ÖZKUL A.S., ANTALYALI Ö.L., ŞATIRER H., "Temel Motivasyon Kaynakları ile Çalışma Değerleri İlişkisi ”KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Alan Bireyler Üzerine Bir Araştırma”", 3. INES Education and Social Science Congress ( ESS - 2018 ), Alanya, TÜRKIYE, , pp.591-591, 2018.
 • 3 ANTALYALI Ö.L., ÖZKUL A.S., "Örgüt ve Yönetim Araştırmaları için Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanterinin Kısa Formunun YİYE II K Psikometrik Açıdan Değerlendirilmesi", International Congress of Economy and Policy, 26-27 Kasım, Namık Kemal Üniversitesi, İstanbul, 2016
 • 4 ÇELİK, A., ALBAYRAK, M., ANTALYALI, Ö. L., "Akademik Performans Değerlendirme Ve Geliştirmede Yeni Bir Yaklaşım", International XII. Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks - TAINN 2003, 02-04 Temmuz 2003, Çanakkale.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 UZAKTAN AĞİTİM ALGISI VE YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI DERSİNİN UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLEBİLİRLİĞİ, Tez Danışmanı, Yard. Doç. Dr. Abdullah EROĞLU
 • Doktora Tezi
 • 1 TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN ÖRGÜTSEL ETKİNLİK ALANLARI: ÖĞRETİM ÜYELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA, Tez Danışmanı, Doç Dr. İlker H. ÇARIKÇI
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği, 13-16 Ekim 2011, Fethiye
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Norm Kadro Çalışmaları
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Türkiye Bilişim Vakfı Uzaktan Eğitim Çalışma Grubu Üyesi (2002- )
VERDİĞİ DERSLER
Algı Yönetimi
Araştırma Yöntemleri
Araştırma Yöntemleri 1
Araştırma Yöntemleri 2
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Davranış Bilimleri
Eleştirel Düşünme
Etkili İletişim Teknikleri
Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler ve Örgütsel İletişim
Halkla İlişkilere Giriş
İletişim Becerileri ve İkna
İletişim Çalışmalarında İleri Düzey Araştırma ve Raporlama I
İşletme Bilimine Giriş
İşletme Matematiği
İşletmelerde Bilimsel Araştırma Teknikleri
İşletmeye Giriş 1
İşletmeye Giriş 2
Örgütsel Davranış
Psikoloji
Sağlık Kuruluşlarında Örgütsel Davranış
Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış
Sağlık Sektöründe Girişimcilik
Sağlık Yönetiminde Araştırma Yöntemleri
Sağlık Yönetiminde İletişim
Sağlık Yönetiminde İstatistik 2
Sosyal Bilimlerde Araştırma Dizaynı
Sosyal Psikoloji
Yönetim Felsefesi
Yönetim Psikolojisi ve Örgütsel Davranış
Yönetim ve Organizasyon
 
Bu İçeriği Paylaş!