KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Aytül BAYRAKTAR
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Kimya Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Temel İşlemler Ve Termodinamik Anabilim Dalı
Telefon 2462110890
E-Posta aytulbayraktar@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-1725-6315
Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 12.02.2002
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 16.02.2006
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 09.09.2009
İLGİ ALANLARI
Gıda Mikrobiyolojisi, Biyoteknoloji, Mikrobiyal Çeşitlilik, Mikrobiyal Genetik, Biyolojik ve Kimyasal Proseslerin Modellemesi (YSA, Fuzzy Logic), Biyomalzemeler, Biyopolimerler
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 COŞKUN ÖZLEM, SOFU AYTÜL, Süleymanoğlu Zafer, KAHRİMAN MESUD, ÇÖMLEKÇİ SELÇUK, DECONTAMINATION TECHNIQUES OF PATHOGENIC BACTERIA IN FRUITS BY USING ENVIRONMENTAL 2100 MHZ (3G) ELECTROMAGNETIC RADIATION. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 29(3), , 1282-1288. (2020), (SCI-Expanded)
 • 2 AŞCI HALİL, ÖZMEN ÖZLEM, ERZURUMLU YALÇIN, SOFU AYTÜL, içten pelin, Kaynak Mine, Agomelatine protects heart and aorta against lipopolysaccharide-induced cardiovascular toxicity via inhibition of NF-kβ phosphorylation. DRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY , 1-10. Doi: 10.1080/01480545.2019.1663209, (2019), (SCI)
 • 3 SOFU AYTÜL, Investigation of dye removal with isolated biomasses from whey wastewater. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 16(1), , 71-78. Doi: 10.1007/s13762-018-1977-3, (2019), (SCI)
 • 4 SOFU AYTÜL, Analyses of Dynamics in Dairy Products and Identification of Lactic Acid Bacteria Population by Molecular Methods.. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 5(1), , 6-13. Doi: 10.24925/turjaf.v5i1.6-13.738, (2017), (Alan Endeksleri)
 • 5 SOFU AYTÜL, KADIPAŞAOĞLU FATMA YEŞİM, Bacterial diversity dynamics of traditional Turkish Ezine Cheese as evaluated by PCR-DGGE and SSCP analysis. INTERNATIONAL JOURNAL OF DAIRY TECHNOLOGY, 69(4), , 592-600. Doi: 10.1111/1471-0307.12311, (2016), (SCI)
 • 6 KADIPAŞAOĞLU FATMA YEŞİM, Baser Gamze M., özcan ezgi, Ustundag Ozlem Guclu, Korachi May, SOFU AYTÜL, blumberg jeffrey, chen oliver, Characterization of chemical, biological, and antiproliferative properties of fermented black carrot juice, shalgam. EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY, 242(8), , 1355-1368. Doi: 10.1007/s00217-016-2639-7, (2016), (SCI)
 • 7 SOFU AYTÜL, SAYILGAN EMİNE, Guney Gizem, Experimental Design for Removal of Fe(II) and Zn(II) Ions by Different Lactic Acid Bacteria Biomasses. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH, 9(1), , 93-100. (2015), (SCI)
 • 8 KAŞIKCI DUYGU, SOFU AYTÜL, Estimation of lactation milk yield of Awassi sheep with Artificial Neural Network modeling. SMALL RUMINANT RESEARCH, 113(1), , 15-19. Doi: 10.1016/j.smallrumres.2013.01.013, (2013), (SCI-Expanded)
 • 9 SOFU AYTÜL, KADIPAŞAOĞLU FATMA YEŞİM, Estimation of storage time of yogurt with artificial neural network modeling. JOURNAL OF DAIRY SCIENCE, 90(7), , 3118-3125. Doi: 10.3168/jds.2006-591, (2007), (SCI)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 BAYRAKTAR Aytül, Analyses of Dynamics in Dairy Products and Identification of Lactic Acid Bacteria Population by Molecular Methods. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF) Doi: 10.24925/turjaf.v5i1.6-13.738, (2017), (SSCI)
 • Kitap
 • 1 KADIPAŞAOĞLU FATMA YEŞİM, SOFU AYTÜL, Gıda Mikrobiyolojisi(2021). Efil Yayınevi, Bölüm, ISBN: (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme çalışması I
Biyokimya mühendisliği
Biyokimya Mühendisliği
Biyokimya Mühendisliği Temelleri
Biyomalzemeler
Biyopolimerler
Biyoteknoloji Mühendisliği
Enzimler ve Enzim Kinetiği
Enzymes and Enzyme Kinetics
Malzeme Bilimi
Microbiology
Mikrobiyoloji
Seminer I (Yüksek Lisans)
Tasarım projesi
Tez (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi I (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi III (Yüksek Lisans)
 
Bu İçeriği Paylaş!