KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Tahsin AKÇAKANAT
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı
Telefon 2462110612
E-Posta tahsinakcakanat@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-9414-6868
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 29.09.2000
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 24.08.2020
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 13.02.2013
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi, Girişimcilik
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Akçakanat, T. ve Zengin, S. (2017). "Relation Between Psychological Contract and Organizational Trust: A Study on Participation Banks Operating in the Province of Antalya", Current Approaches on Business and Economics, Ed: Tüfekçi, Ö. K., p. 41-67, SRA Academic Publishing: USA.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Akçakanat, T., Çarıkçı, İ. H. ve Dulupçu, M. A., 2011. "Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Isparta'da ki Yaşam Kalitesi ve Isparta Halkına İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt:3, Sayı: 4, s. 1-18
 • 2 Şener, E., Erdem, R. ve Akçakanat, T., 2010. "Türkiye'de Lisans Düzeyinde Sağlık Yöneticisi Yetiştiren Kurumların Akademik ve Eğitsel Profili", Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:13, Sayı:1, s. 1-16
 • 3 Çarıkçı, İ. H. ve Akçakanat T., 2008. "İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Değerlendirme: Isparta İl Emniyet Müdürlüğünde Bir Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 1, Sayı:7, s. 55-80.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özdemir, S. ve Akçakanat, T. (2017). A Research on Envy - Self-Confidence in Organizations, 2. Congress on International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Competitive Strategies, p. 255-257, 5-7 October, Isparta.
 • 2 Akçakanat, T. ve Adoum, S. Y. (2017). Determination of Burnout Levels of Domestic and Foreign Students Studying at the University of Süleyman Demirel, 2. Congress on International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Competitive Strategies, p. 276-278, 5-7 October, Isparta.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Değerlendirme: Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’nde Bir Uygulama
 • Doktora Tezi
 • 1 AKÇAKANAT, T. "ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETİM ÜYELERİNİN PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEME SİSTEMİNE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Fatma Kocaman, Hekimlerin Mobbing Algıları İle Öfke ve Öfke İfade Tarzları Arasındaki İlişkiler, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü (25.01.2018)
 • 2 Semra Zengin, Psikolojik Sözleşme ve Örgütsel Güven Arasındaki İlişki: Antalya İlinde Faaliyet Gösteren Katılım Bankaları Üzerine Bir Araştırma, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, (01.02.2017)
 • 3 Souleyman Youssouf Adoum, Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Okuyan Yerli Ve Yabancı Öğrencilerin Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, (01.02.2017).
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Staj Sorunları ve Çözüm Önerileri, TÜBİTAK 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı Proje Danışmanlığı, Yürütücü: Rukiye Yorulmaz, 01.09.2013-01.06.2014.
 • 2 "Üniversite Hastanelerinde Çalışan Öğretim Üyelerinin Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, No: 3065-D-12, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. İlker H. ÇARIKÇI, Isparta, 31.01.2012-31.01.2013
 • 3 "Bölgesel Ölçekte İnovasyon: NUTS2 TR61 (Antalya-Isparta-Burdur) Düzeyi KOBİ'lerinin Rekabet Güçlerini Artırmak Amacıyla Bölgesel Bilgi Ağbağlaşma Düzeyi ile İnovasyon Süreçlerinin Analizi", Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi No: 1351-M-06, Proje Yöneticisi: Murat Ali DULUPÇU, Isparta, 2006-2008
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 2. Uluslararası Davraz Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 29-31 Mayıs 2014, Isparta.
 • 2 International Davras Conference on Social and Economic Issues Shaping The World's Future: New Global Confrontations, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF, 24-27 Eylül 2009, Isparta.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Yürütme Kurulu Üyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 13-15 Eylül 2012.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Isparta defterdarlık personeline yönelik olarak düzenlenen "Etkili İletişim" konulu seminer, 14.03.2016, Isparta Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesinde görev yapan aday memurlara yönelik "Kriz ve Stres Yönetimi" konulu seminer, 14.08.2015, SDÜ Dış İlişkiler Ofisi Genel Koordinatörlüğü Konferans Salonu
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesinde görev yapan tıbbi sekreter, danışma ve acil hasta kabul çalışanlarına yönelik "İletişim ve Beden Dili" konulu seminer, 03.03.2014, SDÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Konferans Salonu.
 • 4 Kamu Hastaneleri Birliği çalışanlarına yönelik olarak düzenlenen "İletişim ve Beden Dili" konulu seminer, 08.03.2013, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu.
 • Web ortamında yayınlanan ders notu
 • 1 Protokol Bilgisi (Uzaktan Eğitim M.Y.O. bünyesinde yayınlanmaktadır)
 • 2 Örgütsel Davranış (Uzaktan Eğitim M.Y.O. bünyesinde yayınlanmaktadır)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ İİBF İşletme Bölüm Başkan Yardımcılığı, 25.01.2016-
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Temsilcisi, 01.03.2016-
 • 2 Teknoloji Transfer Ofisine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması Proje Çalışmaları Kapsamında Oluşturulan Komisyonda Üyelik, 01.01.2016-
 • 3 Yabancı Uyruklu Akademisyen ve Öğrenci Oryantasyon Programı Komisyonu Üyeliği, 01.04.2016
 • 4 Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kuruluğu Üyeliği, 31.07.2015-
VERDİĞİ DERSLER
Davranış Bilimleri
Etkili Yazışma Teknikleri
Girişimcilik Kültürü
Girişimcilik ve KOBİ Yönetimi
Halkla İlişkiler ve Örgütsel İletişim
İletişim Becerileri ve İkna
İşletme Bilimine Giriş
Kriz ve Stres Yönetimi
Motivasyon Teorileri
Örgütsel Davranış
Örgütsel Davranışta Güncel Konular
Performans Yönetimi
Protokol Bilgisi
SAĞLIK KURUMLARINDA PERFORMANS VE VERİMLİLİK YÖNETİMİ
Sağlık Yönetimi Stajı
Sağlık Yönetiminde İstatistik I
Sağlık Yönetiminde İstatistik II
SAĞLIK YÖNETİMİNDE SEMİNER
Sosyal Sorumluluk Projeleri
 
Bu İçeriği Paylaş!