KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Tahsin AKÇAKANAT
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı
Telefon 2462110612
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0001-9414-6868
Akademik Hesaplar image/svg+xml
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 17
Alıntı Sayısı: 960
Web Of Science Hindex: 1
Alıntı Sayısı: 5
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 29.09.2000
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (YL) (TEZLİ) 28.01.2009
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 13.02.2013
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi, Girişimcilik
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, YASTIOĞLU SEHER, DIK BRYAN J., ERHAN TUĞBA, AKÇAKANAT TAHSİN, Changes in Nurses' Sense of Calling During the COVID-19 Pandemic: A Qualitative Study. JOURNAL OF CAREER DEVELOPMENT, 50(3), , 709-726. Doi: 10.1177/08948453221120684, (2023), (SSCI)
 • 2 MERT ŞENCAN MERVE NUR, AKÇAKANAT TAHSİN, YÖNETİMDE ÖRTÜK LİDERLİK ARAŞTIRMALARINA İLİŞKİN BİBLİYOMETRİK BİR ÇALIŞMA. Oğuzhan Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), , 160-170. Doi: 10.55580/oguzhan.1403098, (2023), (Diğer)
 • 3 BAYRAKÇI EYLEM, DİNÇ MEHMET, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, AKÇAKANAT TAHSİN, ERHAN TUĞBA, Do you believe in prophecies? Self-fulfilling prophecies in nurses: A descriptive qualitative study. Organizational Psychology, 13(4), , 1-14. (2023), (Alan Endeksleri)
 • 4 ERYILMAZ İNAN, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, AKÇAKANAT TAHSİN, Sağlık Çalışanlarında Tükenmişlik: Covid-19 Öncesinde ve Sırasında Kıyaslamalı Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(4), , 641-656. (2022), (Diğer)
 • 5 KÖSE YÜRÜK SERPİL, AKÇAKANAT TAHSİN, BAYRAKÇI EYLEM, AKIŞ DENEYİMİ: İŞYERİ BAĞLAMINDA BİR İNCELEME. Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi, 4(9), , 51-59. Doi: 10.46236/jovosst.1133385, (2022), (Diğer)
 • 6 UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, ERHAN TUĞBA, AKÇAKANAT TAHSİN, EMOTIONALLY INTELLIGENT EMPLOYEES’ WORK OUTCOMES: THE MEDIATING ROLE OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT. Etikonomi, 21(1), , 11-40. Doi: 10.15408/etk.v21i1.20541, (2022), (Alan Endeksleri)
 • 7 KARAKUŞ GÜLDEN, AKÇAKANAT TAHSİN, İnsanlar Neden Bilgi Saklar? Örgütlerde Bilgi Saklama Davranışı Üzerine Bir İnceleme. Turkish Studies - Social Sciences, 16(3), , 1081-1102. Doi: 10.47356/TurkishStudies.50610, (2021), (TR DİZİN)
 • 8 ERCEYLAN NUSRET, ÖZTÜRK MEHTAP, ULUDAĞ KÜBRA, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, AKÇAKANAT TAHSİN, İÇSEL MOTİVASYON VE ÖZNEL İYİ OLUŞ ARASINDAKİ İLİŞKİ: İŞ BECERİKLİLİĞİ VE AKIŞ DENEYİMİNİN SERİ ARACILIK ROLÜ. Yönetim Bilimleri Dergisi, 19(40), , 413-436. Doi: 10.35408/comuybd.755959, (2021), (Diğer)
 • 9 YILDIRIM GİZEM, AŞIKOĞLU ŞENNUR, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, AKÇAKANAT TAHSİN, KİŞİ-ÖRGÜT UYUMUNUN İŞ TATMİNİ VE İŞ STRESİ ÜZERİNE ETKİSİNDE AFFETMENİN ARACI ROLÜ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. İşletme Bilimi Dergisi, 9(3), , 441-475. Doi: 10.22139/jobs.969491, (2021), (Diğer)
 • 10 OKUR YUSUF, AKSU BERKAY, AKÇAKANAT TAHSİN, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, KİŞİ-ÖRGÜT UYUMU VE LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN DUYGUSAL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: KOLEKTİF ŞÜKRANIN DÜZENLEYİCİ ROLÜ. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7(2), , 78-98. Doi: 10.29131/uiibd.972942, (2021), (Diğer)
 • 11 YILDIZ ASLIHAN, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, AKÇAKANAT TAHSİN, OTANTİK YAŞAMIN İŞ ÇIKTILARI ÜZERİNE ETKİSİ: İŞE ADANMIŞLIĞIN ARACILIK ROLÜ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(4), , 489-507. (2021), (Diğer)
 • 12 ŞİMŞEK ALİ, ÖMÜRBEK NURİ, AKÇAKANAT TAHSİN, İş Tatmininin Örgütsel Bağlılık İle İşgören Performansı Arasındaki İlişkide Aracılık Rolü. Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(2), , 90-129. Doi: 10.47097/piar.806783, (2020), (Diğer)
 • 13 TORTUMLU MUHAMMET, BARUTÇU ABDURRAHMAN SERHAN, AKÇAKANAT TAHSİN, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Temel Benlik Değerlendirmesinin İş Tatminine Etkisinde Psikolojik İyi Oluşun Aracılık Rolü. Business and Economics Research Journal, 11(4), , 1147-1162. Doi: 10.20409/berj.2020.304, (2020), (TR DİZİN)
 • 14 KIR AYŞE, ÜMİT KÖSEM, AKÇAKANAT TAHSİN, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Öğretmelerde Şükrün İşyeri Mutluluğuna Etkisinde Cinsiyetin Düzenleyici Rolü. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6(2), , 5-18. Doi: 10.29131/uiibd.782182, (2020), (Diğer)
 • 15 AKÇAKANAT TAHSİN, ERHAN TUĞBA, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Meslek Aşkının İş Tatmini Üzerine Etkisi: Akış Deneyiminin Aracılık Rolü. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1), , 84-99. (2019), (Endekste taranmıyor)
 • 16 AKÇAKANAT TAHSİN, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Kariyer Kararlılığı Ölçeği: Türkçe’ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 4(9), , 159-170. Doi: 10.25204/iktisad.576572, (2019), (Diğer)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 CANLI BETÜL BÜŞRA, AKÇAKANAT TAHSİN, İşletmelerde Kriz Yönetimi Sırasında Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri İlişkileri Yönetimi. 15. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi (2022). (Tam metin bildiri)
 • 2 AKÇAKANAT TAHSİN, DİNÇ MEHMET, Kültürlerarası Duyarlılığın İşgören Etnosentrizmi Üzerine Etkisi: Kültürel Empatinin Düzenleyicilik Rolü. 13th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (ICoSReSSE) (2021). (Tam metin bildiri)
 • 3 UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, AKÇAKANAT TAHSİN, İŞYERİ NEZAKETSİZLİĞİ ÖNLENEBİLİR Mİ? KAVRAMSAL BİR İNCELEME. 14th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (ICoSReSSE) (2021). (Tam metin bildiri)
 • 4 AKÇAKANAT TAHSİN, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, ÖNCÜL VE ARDILLARI AÇISINDAN İYİMSERLİK KAVRAMI ÜZERİNE BİR İNCELEME. 14th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (ICoSReSSE) (2021). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 YILMAZER TUĞRUL, KARAGÖZ ŞERİFE, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, AKÇAKANAT TAHSİN, KARANLIK ÜÇLÜ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ, PSİKOLOJİK AYRICALIK, GÖRELİ YOKSUNLUK VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Ekev Akademi Dergisi, 25(86), , 597-622. Doi: 10.17753/Ekev1910, (2021), (TR DİZİN)
 • 2 KIR AYŞE, AKÇAKANAT TAHSİN, Algılanan Aşırı Niteliklilik: Kavramsal Bir Değerlendirme. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 12(31), , 1002-1015. Doi: 10.21076/vizyoner.833581, (2021), (TR DİZİN)
 • 3 ERHAN TUĞBA, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, AKÇAKANAT TAHSİN, Örgütsel Kayıtsızlık Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(5), , 1491-1505. Doi: 10.18506/anemon.891447, (2021), (TR DİZİN)
 • 4 GENÇEL BAHAR, AKÇAKANAT TAHSİN, DİNÇ MEHMET, Psikolojik Rahatlığın Bilgi Paylaşımı, Çalışmaya Tutkunluk ve Çalışan Performansı Üzerine Etkisi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9(3), , 2011-2038. Doi: 10.15869/itobiad.717522, (2020), (TR DİZİN)
 • 5 KARADENİZ GİZEM, KILINÇ GAMZE, AKÇAKANAT TAHSİN, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Psikolojik Sermaye İle İş Tatmini Arasındaki İlişkide İşte Kendini Yetiştirmenin Rolü. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 18(4), , 227-248. Doi: 10.11611/yead.781421, (2020), (TR DİZİN)
 • 6 UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, AKÇAKANAT TAHSİN, DİNÇ MEHMET, BAYRAKÇI EYLEM, İyi Niyetli Kötü Davranışlar: Banka Çalışanlarının Örgüt Yararına Ahlaki Olmayan Davranışları Üzerine Nitel Bir Araştırma. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 658-683. Doi: 10.26466/opus.590468, (2019), (TR DİZİN)
 • 7 ERHAN TUĞBA, AKÇAKANAT TAHSİN, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, YILDIRIM AHMET, Meslek Aşkı (Calling) Ölçeği Türkçe Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5(1), , 167-188. Doi: 10.29131/uiibd.569991, (2019), (Diğer)
 • 8 DİNÇ MEHMET, AKÇAKANAT TAHSİN, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Kültürlerarası Psikolojik Sermaye Ölçeği Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. EKEV Akademi Dergisi , 263-282. (2019), (TR DİZİN)
 • 9 AKÇAKANAT TAHSİN, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Aşırı İş Yükü Algısının İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisinde Sürekli Kaygının Aracılık Rolü. Alanya Akademik Bakış Dergisi, 3(3), , 215-230. Doi: 10.29023/alanyaakademik.558557, (2019), (TR DİZİN)
 • 10 AKÇAKANAT TAHSİN, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, ACAR OSMAN KÜRŞAT, İnsan Kaynakları Yöneticilerinin İş Becerikliliklerinin İşe Adanmışlıkları Üzerine Etkisi. OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 10(17), , 395-419. Doi: 10.26466/opus.513340, (2019), (TR DİZİN)
 • 11 AKÇAKANAT TAHSİN, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Kısaltılmış İş-Aile Zenginleşmesi Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 11(20), , 172-179. Doi: 10.20990/kilisiibfakademik.456614, (2019), (TR DİZİN)
 • 12 UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, AKÇAKANAT TAHSİN, ERHAN TUĞBA, Meslek Aşkı Mutluluk İlişkisi: İşin Anlamının Rolü. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(19), , 294-317. (2019), (TR DİZİN)
 • 13 DİNÇ MEHMET, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, AKÇAKANAT TAHSİN, Örgütsel Nostaljinin İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisinde İşin Anlamlılığının Aracılık Rolü. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 349-369. Doi: 10.30794/pausbed.448324, (2019), (TR DİZİN)
 • 14 AKÇAKANAT TAHSİN, Hava Trafik Kontrolörlerinde Algılanan İş Stresinin İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisinde İş Tatmini ve Öznel Yorgunluk Algısının Rolü. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(4), , 901-920. (2019), (Diğer)
 • 15 AKÇAKANAT TAHSİN, Dirin İlkay, İşgören Sessizliği Üzerine Kavramsal Bir Çalışma. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(41), , 173-195. Doi: 10.31795/baunsobed.581457, (2019), (TR DİZİN)
 • 16 DİNÇ MEHMET, AKÇAKANAT TAHSİN, Planlanmış Davranış Teorisi Bağlamında Girişimcilik Niyeti Üzerinde Makyavelist Kişiliğin Etkisi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , 761-780. Doi: 10.18092/ulikidince.434457, (2018), (TR DİZİN)
 • 17 UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, AKÇAKANAT TAHSİN, İşin Anlamı, Zindelik, Mutluluk ve İş Tatmini İlişkileri Üzerine Görgül Bir Araştırma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(68), , 1691-1702. Doi: 10.17755/esosder.432208, (2018), (TR DİZİN)
 • 18 AKÇAKANAT TAHSİN, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, KÖSE SERPİL, Akademisyenlerin Psikolojik Sağlamlık ve Mutluluklarının Belirleyicileri Olarak Sosyal ve Örgütsel Destek. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(3), , 173-193. Doi: 10.20491/isarder.2018.468, (2018), (TR DİZİN)
 • 19 UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, AKÇAKANAT TAHSİN, Mesleki Canlılık Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, 5(28), , 3222-3230. Doi: 10.26450/jshsr.715, (2018), (Diğer)
 • 20 AKÇAKANAT TAHSİN, KÖSE SERPİL, Bilinçli Farkındalık (Mindfulness): Kavramsal Bir İnceleme. Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi, 2(2), , 16-28. Doi: 10.29228/ijbemp.6725, (2018), (Diğer)
 • 21 AKÇAKANAT TAHSİN, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, KÖSE SERPİL, Akademisyenlerin Psikolojik Sağlamlık ve Mutluluklarının Belirleyicileri Olarak Sosyal ve Örgütsel Destek. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(3), , 173-193. Doi: 10.20491/isarder.2018.468, (2018), (TR DİZİN)
 • 22 ÖZDEMİR SEYHAN, AKÇAKANAT TAHSİN, İZGÜDEN DİLRUBA, İnternet Çağında Sanal Ortam Yalnızlığı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 8(19), , 125-136. Doi: 10.21076/vizyoner.338155, (2017), (TR DİZİN)
 • 23 AKÇAKANAT TAHSİN, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Proaktif Kişiliğin Politik Beceri Üzerine Etkisi. Business and Management Studies: An International Journal, 5(3), , 786-807. Doi: 10.15295/bmij.v5i3, (2017), (TR DİZİN)
 • 24 AKÇAKANAT TAHSİN, MÜCEVHER MUHAMMET HAMDİ, DEMİRGİL ZEYNEP, İşkolikliğin Kuşaklara Göre Karşılaştırılması: Süleyman Demirel Üniversitesi Akademisyenleri Üzerine Bir Araştırma. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(3), , 135-155. (2017), (TR DİZİN)
 • 25 AKÇAKANAT TAHSİN, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, Sağlık Kurumlarında Performansa Dayalı Ödeme Sistemi Üniversite Hastanelerinde Çalışan Öğretim Üyeleri Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(3), , 865-892. (2016), (Diğer)
 • 26 AKÇAKANAT TAHSİN, KILIKLI MELTEM, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, Yönetim Geliştirme Aracı Olarak Müşteri Geri Bildirimlerinin Önemi: Turizm İşletme Belgeli 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 6(13), , 72-88. (2015), (Diğer)
 • 27 AKÇAKANAT TAHSİN, Mücevher Muhammed Hamdi, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, KAYA ALTAY İJLAL, ÇILGIN ÇALIŞ KUMRU, ALTINER BOZACI DERYA, TEKKÖKOĞLU MUSTAFA TEOMAN, AKBULUT MEHMET RIFAT, KARAKOÇ ELİF, BAŞLIK SEHER, GÖĞÜŞ YASİN BARIŞ, ALATLI HURİYE İLKE, KIRAÇ ADİLE BİNNUR, YAZICI METİN NURCAN, Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlık Bölümlerinde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: SDÜ Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(2), , 137-153. Doi: 10.5578/jeas.8992, (2014), (Diğer)
 • 28 demir yusuf, AKÇAKANAT TAHSİN, SONGUR AHMET, Yatırımcıların Psikolojik Eğilimleri ve Yatırım Davranışları Arasındaki İlişki İMKB Hisse Senedi Yatırımcıları Üzerine Bir Uygulama. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), , 117-146. (2011), (TR DİZİN)
 • 29 AKÇAKANAT TAHSİN, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, DULUPÇU MURAT ALİ, Üniversite Öğrencilerinin Bulundukları İl Merkezine Ekonomik Katkıları ve Harcama Eğilimleri Isparta 2003-2009 Yılları Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(22), , 165-178. (2010), (TR DİZİN)
 • 30 ŞENER EMİNE, ERDEM RAMAZAN, AKÇAKANAT TAHSİN, Türkiye'de Lisans Düzeyinde Sağlık Yöneticisi Yetiştiren Kurumların Akademik ve Eğitsel Profili. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 13(1), , 1-16. (2010), (Endekste taranmıyor)
 • Kitap
 • 1 AKÇAKANAT ÖZEN, AKÇAKANAT TAHSİN, Güncel İşletme Yönetimi Yaklaşımları: Teori ve Uygulamalar(2023). Gazi Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 AKÇAKANAT TAHSİN, Yönetim ve Organizasyonda Örnek Olaylar 2(2022). Beta Basım Yayım Dağıtım, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 BAYRAKÇI EYLEM, DİNÇ MEHMET, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, AKÇAKANAT TAHSİN, Handbook of Research on Healthcare Standards, Policies, and Reform(2022). IGI GLOBAL, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 AKÇAKANAT TAHSİN, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, YÖNETİM (DİJİTAL ÇAĞIN YENİ NORMAL PRATİKLERİ)(2021). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 AKÇAKANAT TAHSİN, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, İşletme Bilimine Giriş(2021). Kaf Kitap Kafe, Bölüm, (ULUSAL)
 • 6 AKÇAKANAT TAHSİN, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, Performansa Dayalı Ücret Sistemi ve Sağlık Kurumlarında Uygulanması(2019). Hiperlink Yayınları, Tümü, (ULUSAL)
 
Bu İçeriği Paylaş!