KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Emine Güçhan ALANOĞLU
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Telefon 2462119016
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Google Scholar Hindex:
Alıntı Sayısı:
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP 01.08.1984
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
kan bankacılığı, hematolojik malignite
YAYINLAR
  • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  • 1 BODUR ASLIHAN, ÖZBALCI DEMİRCAN, ALANOĞLU Emine Güçhan, Evaluation of the relationship between sociodemographic characteristics, quality of life, depression, drug compliance and biochemical parameters in patients with thalassemia major in Isparta. Annals of Medical Research (2021), (TR DİZİN)
  • 2 ÖZBALCI DEMİRCAN, ALANOĞLU Emine Güçhan, SAK RUVEYDA, Seasonal variation of immune hemolytic anemia. Acta Medica Alanya Doi: 10.30565/medalanya.804346, (2021), (TR DİZİN)
  • 3 Çekdemir D , Güvenç S , Özdemirkıran F , Eser A , Toptaş T , Özkocaman V , Haydaroğlu Şahin H , Ermiş Turak E , Esen R , Cömert M , Sadri S , Aslaner M , Uncu Ulu B , Karakuş A , Selim Bapur D , Alacacıoğlu İ , Aydın D , Tekinalp A , Namdaroğlu S , Ceran F , Tarkun P , Kiper D , Çetiner M , Yenerel M , Demir AM , Yılmaz G , Terzi H , Atilla E , Malkan ÜY , Acar K , Öztürk E , Tombak A , Sunu C , Salim O , Alayvaz N , Sayan Ö , Ozan Ü , Ayer M , Gökgöz Z , Andıç N , Kızılkılıç E , Noyan F , Özen M , Pepedil Tanrıkulu F , ALANOĞLU Emine Güçhan, Özkan HA , Aslan V , Çetin G , Akyol Erikçi A , Deveci B , Ersoy Dursun F , Dermenci H , Aytan P , Gündüz M , Karakuş V , Özlü C , Demircioğlu S , Akay Yanar OM , Özatlı D , Ündar L , Tiftik EN , Türköz Sucak AG , Haznedaroğlu İ , Özcan M , Şencan M , Tombuloğlu M , Özet G , Bilgir O , Turgut B , Özcan MA , Payzın KB , Sönmez M , Ayyıldız O , Dal MS , Ertop Ş , Turgut M , Soysal T , Kaya E , Ünal A , Pehlivan M , Atagündüz I , Tuğlular Fıratlı T , Saydam G , Diz Küçükkaya R , A Multi-Center Study on the Efficacy of Eltrombopag in Management of Refractory Chronic Immune Thrombocytopenia: A Real-Life Experience. Turkish journal of haematology : official journal of Turkish Society of Haematology, 36(4), , 230-237. Doi: 10.4274/tjh.galenos.2019.2018.0307, (2019), (SCI-Expanded)
  • 4 Aydınok Y , Oymak Y , Atabay B , Aydoğan G , Yeşilipek A , Ünal S , Kılınç Y , Oflaz B , Akın M , Vergin C , Sezgin Evim M , Çalışkan Ü , Ünal Ş , Bay A , Kazancı E , İleri T , Atay D , Patıroğlu T , Kahraman S , Söker M , Akcan M , Akdeniz A , Büyükavcı M , ALANOĞLU Emine Güçhan, Bör Ö , Soyer N , Özdemir Karadaş N , Uysalol E , Türker M , Akçay A , Ocak S , Güneş AM , Tokgöz H , Ünal E , Tiftik N , Karakaş Z , A National Registry of Thalassemia in Turkey: Demographic and Disease Characteristics of Patients, Achievements, and Challenges in Prevention.. Turkish journal of haematology : official journal of Turkish Society of Haematology, 35(1), , 12-18. Doi: 10.4274/tjh.2017.0039, (2018), (SCI-Expanded)
  • 5 Bircan Haci Ahmet, ALANOĞLU Emine Güçhan, Massive Pulmonary Embolism in a Patient with Heparin Induced Thrombocytopenia: Successful Treatment with Dabigatran. Eurasian Journal of Medicine , 65-68. Doi: 10.5152/eurasianjmed.2015.95, (2016), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
  • 6 Oral B , Mermi B , Dilek M , ALANOĞLU Emine Güçhan, Sütçü R , Thrombin activatable fibrinolysis inhibitor and other hemostatic parameters in patients with polycystic ovary syndrome.. Gynecological endocrinology : the official journal of the International Society of Gynecological Endocrinology, 25(2), , 110-6. Doi: 10.1080/09513590802549874, (2009), (SCI-Expanded)
  • 7 ALANOĞLU Emine Güçhan, Kilbas S , Arslan C , Senol A , Kutluhan S , Autoimmune hemolytic anemia during interferon-beta-I b treatment for multiple sclerosis.. Multiple sclerosis (Houndmills, Basingstoke, England), 13(5), , 683-5. Doi: 10.1177/1352458506071333, (2007), (SCI-Expanded)
  • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  • 1 ALANOĞLU Emine Güçhan, ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE ERİŞKİNLERDE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ PREVALANSI VE ETYOLOJİK FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Med J SDU / SDÜ Tıp Fak Derg Doi: 17343, (2021), (Endekste taranmıyor)
 
Bu İçeriği Paylaş!