KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Emine Güçhan ALANOĞLU
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Telefon 2119225
E-Posta guchanalanoglu@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP 01.08.1984
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
kan bankacılığı, hematolojik malignite
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 • Alanoğlu G. Transfüzyon ve Allerjik Transfüzyon Reaksiyonları. Turkiye Klinikleri J Hemato-Special Topics 2013;6(3):91-6.
 • 2 Alanoğlu G. Aplastik anemi ve paroksismal nokturnal hemoglobinüriye molekuler yaklaşım.Turkiye Klinikleri J Hem Onc-Special Topics 2009;2(2):22-6.
 • 3 • Kaya S, Alanoglu G, Polat M, Sipahi T. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan merkezinin 2000-2007 yılları tarama test sonuçları. S.D.Ü. Tıp Derg 2009:16(2)/13-15.
 • 4 • Polat M, Ceylan B, Alanoglu G, Eroğlu F, Sipahi T. Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesi plazmaferez uygulamaları. S.D.Ü. Tıp Derg 2009:16(4)/1-4
 • 5 Kaya O, Akçam FZ, Alanoğlu G, Avşar K, Eren E, Örmeci AR, Yaylı G. Isparta Yöresinde Farklı Yaş Gruplarında Hepatiti E Seroprevalansı. Flora 2007; 12(4): 201-204.
 • 6 • Alanoğlu G, Eritrosit aferezi. Turkiye Klinikleri J Int Med Sci 2005,1(19):25- 30.
 • 7 • Adiloglu A., Polat M., Guzel U., Ünal F., Meydan D., Tunç B., Ergurhan-Ilhan İ., Alanoğlu G., Uysal İ., Canatan D. Seroprevalences of routine blood donor infection markers between 1999-2001. in Isparta, Turkey. Blood Bank Transfus Med 2004; 2(1):41-43.
 • 8 • Adiloglu A., Polat M., Eroğlu E., Tunç B., Ilhan Ergürhan İ., Alanoğlu G.,Yorgancıgil H., Yavuz S., Özmen S., Tunç E., Sezer T., Meydan D., Canatan D. Outcomes of the blood bank and transfusion comm,ttee practices in Süleyman Demirel University Hospital. Blood Bank Transfus Med 2004; 2(2): 86-88.
 • 9 • Canatan D, Oğuz N, Balta N, Coşan R, Karadoğan C, Özsancak A, Dirican H, Cengiz Ö, Alanoğlu G. Red cell antibodies in patients with Thalassemia major. Blood Banking and Transfusion Medicine Vol 1 No1July 2003
 • 10 • Kargı Ş, Alanoğlu G, Yazar Z, Gürsel E;Akut lösemide Fundus Bulgularının Hematolojik Parametrelerle olan İlişkisiRet-vit 1999; 180-187
 • 11 • Kargı Ş, Alanoğlu G, Yazar Z;Lösemili Hastalarda Göz BulgularıRet-vit 1998;6:194-201
 • 12 • Özet G, Baykal Y, Özet A, Alanoğlu G;Adoptif İmmunoterapiT Klin Tıp Bilimleri 1996,16 s; 329-332
 • 13 • Dağlı M, Aylı M, Yılmaz S, Özet G, Alanoğlu G, Erbaşı S;O Kan grubunda Aglutinasyon Titrajı ve Klinik ÖnemiActa Oncologica Turcica,Cilt:28,No.3-4,1995
 • Alanında kitap çevirisi
 • 1 Talasemi hakkında herşey Yazarı Androulla Eleftheriou
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 • Baykul T, Alanoglu EG, Kocer G. Use of Ankaferd Blood StopperTM as a hemostatic agent: A clinical experience. J. Contemp Dent Pract. 2010 Jan; 1(1) : 088- 094.
 • 2 • Aki, Z., Dagdas S., Gokmen Akoz A., Erdin Erdem Z.,Yılmaz M., Guler N., Aylı M., Alanoglu G., Ozet G. Bacterial pyomyositis in a patient with acute lymphoblastic leukemia. Haema 2004; 7(3): 374-377
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 • Arslan C, Işler M, Alanoğlu G. A case of ulcerative colitis with digital arterial thrombosis. Turk J Gastroenterol. 2014 Feb;25(1):96-9.
 • 2 • Kuybulu AE., Öktem F., Örmeci AR., Gürsoy TK., Çiriş M., Alanoğlu EG. Successful treatment of diffuse alveolar hemorrhage with Recombinant factor VIIa in a child with Henoch_Schönlein purpura. Turk J Rheumatol 2012; 27 (2):145-147. Letter to the editör..
 • 3 • Ozbalci D, Alanoglu EG, Basak K, Kapucuoglu N, Karahan N, Goksu SS. Cobalamin deficiency related to Kikuchi's disease: an unsurprising but new finding. Ann Hematol. 2008 Jan;87(1):71- 3.
 • 4 Coşkun HS, Göksu SS, Sahin M, Alanoğlu G. Bleomycin, etoposide and cisplatin (BEP) combination with concurrent imatinibmesylate (GLEEVEC) in chronic myeloid leukemia (CML) patient with mesenchymaltumor.Med Oncol. 2008;25(1):110-2. Epub 2007 Aug 21
 • 5 • Alanoglu G, Kilbas S, Arslan C, Senol A, Kutluhan S. Autoimmune hemolytic anemia during interferon-beta-I b treatment for multiple sclerosis.Mult Scler. 2007 Jun;13(5):683- 5.
 • 6 • Sahin M, Alanoglu G, Aksu O, Tunc SE, Kapucuoglu N, Yener M. Hodgkin's lymphoma initially presenting with polymyalgic symptoms: a case report. Mod Rheumatol. 2007;17(2):160- 2.
 • 7 Timuragaoglu A, Kiris E, Demircin S, Dizlek S, Uysalgil N, Alanoglu G, Undar L. Loss of heterozygosity and microsatellite instability in patients with multiple myeloma Conference Information: 12th Congress of the European-Hematology-Association, JUN 07-10, 2007 Vienna, AUSTRIASource: HAEMATOLOGICA-THE HEMATOLOGY JOURNAL Volume: 92 Pages: 381-382 Supplement: Suppl. 1 Meeting Abstract: 1033 Published: JUN 2007
 • 8 • Dagdas S, Ozet G, Alanoğlu G , Aylı M , Akoz AG , Erekul S . Unusual extramedullary hematopoeisis in a patient receiving granulocyte colony- stimulating factor. Acta Haematol 2006, 116: 198- 202.
 • 9 • Canatan D, Alanoglu G, Dirican H, Balta N, Oguz NO , Karadogan KC , Cosan R. New donor system for the patient with thalessemia: Blood mother and blood father Source: VOX SANGUINIS Volume: 91 Pages: 192-192 Supplement: Suppl. 3 Published: AUG 2006
 • 10 Canatan D, Alanoglu G, Polat M, Ogut S Apheresis experience of Suleyman Demirel University Blood Bank apheresis unit Source: VOX SANGUINIS Volume: 91 Pages: 246-246 Supplement: Suppl. 3 Published: AUG 2006
 • 11 Coskun HS, Yilmaz O, Alanoglu G, et al. Chemotherapy associated anemia in solid tumor patients from Anatolia. Conference Information: 41st Annual Meeting of the American-Society-of-Clinical-Oncology, MAY 13-17, 2005 Orlando, FLSource: JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY Volume: 23 Issue: 16 Pages: 792S-792S Part: Part 1 Suppl. S Supplement: Part 1 Suppl. S Published: JUN 1 2005
 • 12 •Arslan C, Tunc E, Sahin M, Aydın O, Alanoglu The value of high sensitive CRP, fibrinogen and, D-dimer levels in assessment of clinical activity in patients with Behcet's disease (preliminary report) Conference Information: Annual European Congress of Rheumatology (EULAR 2004), JUN 09-12, 2004 Berlin, GERMANYSource: ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES Volume: 63 Pages: 323-323 Supplement: Suppl. 1 Published: JUL 2004
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 • Pürsünlerli G, Yoldaş R, Çapanoğlu M, Navruz Z, Alanoğlu G;Ebstein's Anomaly of Tricuspid valve Identıfıed By EchocardiographyJ.Health Sci.,1;99-103,1989
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 • Alanoğlu G. Transfusion protocols in other chronic anaemias. 3rd International Thalassemia Summer School (ITSS) and European School of Transfusion Medicine (ESTM).(Konuşmacı) April 20- 25 2004. Antalya Turkey.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 • Alanoğlu G. Hepatitis C virüs infection in patients with multiple myeloma. 5th International Congress Leukemia Lymphoma Myeloma May 21-23 2015 İstanbul Turkey.
 • 2 • Alanoğlu G, Çerçi S, Karadoğan İ. Multicentric extramedullary involvement of multiple myeloma. 4th International Congress Leukemia Lymphoma Myeloma. May 22-25. 2013 İstanbul
 • 3 • Alanoğlu G., Ogut S., Kaya E. Therapeutic plasma exchange in a single center: Suleyman Demirel University experience. 14th International Congress of the World Apheresis Society and 7th National Congress of Turkish Society of Apheresis. September 13-15 2012 İstanbul.
 • 4 • Alanoğlu G. Bortezomib,doxorubisin and dexamethasone combination is effective in primary cell leukemia. Second International Congress on Leukemia Lymphoma, myeloma. 21-24 May 2009 İstanbul
 • 5 • Alanoğlu G. Six years myeloma experience of a single center. Second International Congress on Leukemia Lymphoma, myeloma. 21-24 May 2009 İstanbul.
 • 6 • Coskun H, Karakus N, Vural H, Okturk O, Alanoglu G. Effect of low molecular weight heparin on angiogenic factors in advanced cancer patients. ASCO Annual Meeting Proceedings.43 rd Annual Meeting June 1- 5, 2007. Chicago, USA
 • 7 • Alkan E, Kiriş E, Dizlek S, Alanoğlu G, Uysalgil N, Timurağaoğlu A. The Clinical Presentation and Different Bcr-abl trnascripts in CML. 1st International Lymphoma- Leukemia- Myeloma (LLM) Congress. May 24- 27, 2007 Fethiye Turkey
 • 8 • Alanoğlu G, Kara B, Göksu SS, Kapucuoğlu N, Coşkun HŞ. Lymphoma Experience of Lakes District From Süleymen Demirel University School of Medicine. 1st International Lymphoma- Leukemia- Myeloma (LLM) Congress. May 24- 27, 2007 Fethiye Turkey
 • 9 • Timurağaoğlu A, Kiriş E, Demirsin S, Dizlek S, Alanoğlu G, Uysalgil N. Microsatellite instability in patients with multiple myeloma. 1st International Lymphoma- Leukemia- Myeloma (LLM) Congress. May 24- 27, 2007 Fethiye Turkey
 • 10 • Timuragaoglu A., Alanoglu G., Dizlek S, Uysalgil N. Bostan F., Undar L. The effect of different bcr-abl transcripts on imatinib mesylate therapy. 1st Balkan Hematology Days. Nov 10-11 2006 Antalya Turkey.
 • 11 • Bostan F, Alanoglu G, Dizlek S, Uysalgil N, Ündar L , Timuragaoglu A.. The different bcr/ abl transcripts in CML 1st Balkan Hematology Days. Nov 10-11 2006 Antalya Turkey
 • 12 • Alanoğlu G, Polat M, Öğüt S, Tola T, Türe E, Kaya S, Adiloğlu A, Kişiğlu N, Canatan D. Hepatitis B screening and transmission knowledge among blood donors. XXXth World Congress of the International Society oh Hematology Sept 28-Oct 2, 2005.İstanbul.
 • 13 • Öğüt S, Polat M, Alanoğlu G, Canatan D. Multicomponent blood collection experience of Suleyman Demirel University Blood Bank Apheresis unit. 15th Congress of the Interdisciplinary European Society for Haemapheresis and Haemotherapy and 2th National Congress of Haemapheresis 5 -9 Oct 2005. Antalya
 • 14 • Alanoğlu G, Polat M, Öğüt S, Tola T, Ture E, Kisioğlu N, Canatan D. Apheresis experience of Süleyman Demirel University Blood bank Apheresis unit. 15th Congress of the Interdisciplinary European Society for Haemapheresis and Haemotherapy and 2th National Congress of Haemapheresis 5 -9 Oct 2005. Antalya
 • 15 • Aydın ZD, Alanoğlu G, Adana S. Vitamin B12 deficiency presenting with splenomegaly: A case report. XXXth World Congress of the International Society of Hematology Sept 28-Oct 2, 2005.İstanbul
 • 16 • Alanoğlu G, Şahin M, Aksu O, Bircan S, Tunç E. Polymyalgiaa rheumatica as a presenting feature of Hodgkin' slymphoma: A case report. XXXth World Congress of the International Society of Hematology Sept 28-Oct 2, 2005.İstanbul
 • 17 • M. Yılmaz, S. Dağdaş, Z. Akı, N. Güler, A. Aköz, Z. Erdin, G. Alanoğlu, G. Özet, M. Aylı, M. Yılmaz. The relation between plasminogen activator inhibitor activity and disease activation in acute myeloblastic leukemia patients 8th Annual Congress of the European Hematology Association 12- 15 Haziran 2003 Lyon Fransa.
 • 18 • Adiloğlu A, Polat M, Eroğlu E, Tunç E, Ergürhan İlhan İ, Alanoğlu. G, Yorgancıgil H, Yavuz T, Yavuz S, Özmen S, Öktem F, Tunç E, Sezer T, Meydan D, Canatan D. Outcomes of the blood bank and transfusion committee practices in Süleyman Demirel University Hospital. 8th European Congress of the International Society of Blood Transfusion.5- 9 Temmuz 2003 İstanbul.
 • 19 • Adiloğlu A, Polat M, Güzel U, Ünal F, Meydan D, Altıntaş U, Tunç B, Ergürhan- İlhan İ, Alanoğlu G, Uysal I, Canatan D. The blood and blood component parameters in six centers in Isparta between 1998- 2001. 8th European Congress of the International Society of Blood Transfusion.5- 9 Temmuz 2003 İstanbul
 • 20 • Alanoglu G, Özet G, Dalva K,Kuzu I, Erekul S, İlhan O,Beksaç M;Biclonal IgAk + IgG k Multiple Myeloma Case Report ISH Toronto 2000 Poster Sunusu
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Dapper V, Emem-Chioma P, Didia B. Some hematological parameters and the prognostic value of CD4, CD8 and total lymphocyte counts and CD4/CD8 cell count ratio.Turk J Hematol 2008; 25:182-6.
VERDİĞİ DERSLER
akut lösemiler
anemik hastaya yaklaşım
antikoagulan, antiagregan, fibrinolitik tedavi
Antikor varlığında transfüzyon
aplastik anemi, MDS
Demir eksikliği anemi
demir eksikliği anemisi
Dissemine intravaskuler koagulasyon
Gebelik ve tromboz
hemolitik anemi
intravenöz immunoglobulin kullanımı
kan ve kan ürünleri ile tedavi
kanama diatezi
lenfomalar
lenfoproliferatif hastalıklar
megaloblastik anemi
myeloproliferatif hastalıklar
Myeloproliferatif hastalıklarda ayırıcı tanı
plazma hücre hastalıkları
Plazmaferez endikasyonlar
preoperatif hematolojik değerlendirme
tromboembolik hastalıklar
Trombotik hastalıklar Nöroloji kliniği
 
Bu İçeriği Paylaş!