KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Kemal SAPLIOĞLU
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm İnşaat Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Hidrolik Anabilim Dalı
Telefon 2111213
E-Posta kemalsaplioglu@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 14.09.2000
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 01.09.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 03.11.2010
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Hidroloji, Fortran dilinde proğramlama, ekonomi, akarsu yapıları proje, akışkanlar mekaniği, hidrolik, yapay sinir ağları, bulanık mantık
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Saplıoğlu K., Çimen M. 2010, Yapay Sinir Ağlarını Kullanarak Günlük Yağıs Miktarının Tahmini, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi,Cilt:1 Sayı:1 s.14-21, Isparta.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 AKARSULARDAKİ SEDİMENT TAŞINIMININ YAPAY SİNİR AĞLARI VE ANFIS YÖNTEMLERİ KULLANILARAK TESPİTİ
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Saplıoğlu K. Çoban E. 2013 KARADENİZ BÖLGESİ YAĞIŞ SERİLERİNİN TRENDANALİZİ,VII. Ulusal Hidroloji Kongresi 26 - 27 Eylül 2013, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta. 500-512
 • 2 Türktemiz B., Saplıoğlu K., Çimen M., 2008 Akarsu Akımlarının Yapay Sinir Ağları ile Tahmini :Köprüçay Örneği, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, 19-21 Haziran, Isparta, Türkiye, 204-208
 • 3 Saplıoğlu K., Çimen M., 2008 Aylık Sediment Yükünün YSA ile Tahmini: Köprüçay Nehri Beşkonak İstasyonu Örneği, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, 19-21 Haziran, Isparta, Türkiye, 209-213
 • 4 Saplıoğlu, K. ve Çimen, M. 2005. Akarsu Çekilme Katsayılarının Belirlenmesi İçin Bir Yöntem, Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, 22-24 Eylül, Antalya, II. Cilt, 8-14.
 • 5 Çimen, M., ve Saplıoğlu, K., 2004. Akarsu Çekilme Sabitlerinin Belirlenmesi İçin Bir Bilgisayar Programı, Türkiye İnşaat Mühendisliği On Yedinci Teknik Kongre ve Sergisi, 15-17 Nisan, İstanbul, 278-280.
 • 6 Çimen, M. ve Saplıoğlu, K. 2004. Taban Akışı Ayrımı İçin Bir Yöntem, IV. Ulusal Hidroloji Kongresi, 23-25 Haziran, İstanbul, 355-362.
 • 7 Çimen, M., ve Saplıoğlu, K., 2003. Akarsu Çekilme Analizi, 1. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, 22-26 Eylül, İzmir, 565-573.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 KENTSEL ALANLARDA TAŞKIN RİSKLERİNİN AZALTILMASI VE YERALTI SUYU BESLENMESİNİN ÖNEMİ
 • 2 ISPARTA – ANTALYA BÖLGESİNDEKİ YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNİN İNCELENMESİ
 • 3 Saplioglu K., Cimen M., Akman B., DAILY PRECIPITATION PREDICTION USING BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORK IN ISPARTA STATION, BALWOIS, Ohrid, Republic of Macedonia - 25, 29 May 2010-749 p.p 1-8
 • 4 Kuzugudenli E., Ozkan K.,Saplioglu K., THE EFFECTS OF WATER RESOURCE ON RIPARIAN FOREST GROWTH, BALWOIS 2010 - Ohrid, Republic of Macedonia - 25, 29, May 2010-622 p.p 1-6
 • 5 Saplıoğlu K., Çimen M., 2009'Predicting of Daily Precipitattiın Using Artificial Neural Network', INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SCIENCES OF BALKAN, CAUCASUS and TURKIC REPUBLICS" in Isparta, TURKEY on October 22-24.
 • 6 Çimen, M. ve Saplıoğlu, K. 2007. Streamflow forecasting by Fuzzy Logic method, International Congress:River Basin Mangement, Vol. II, 22-24 March, Antalya, Turkey, 612-620.
 • 7 Keskin, M. E., Yılmaz, A. G., Taylan, E.D., Saplıoğlu, K., 2006, Türkiye'nin Su Potansiyeli, The III. International Scientific and Practical Conference, Baku, 6-7 July.
 • 8 Çimen, M. ve Saplıoğlu, K. 2004. A Procedure for Separation of Baseflow, Conference of Water Observation and Information System for Decision Support (BALWOIS), 25-29 May, Ohrid, FY Republic of Macedonia, 402.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Akarsu Çekilmelerine Etkiyen parametrelerin belirlenmesi ve Çekilmenin Modellenmesi
 • Doktora Tezi
 • 1 Parametrik Havza Modellemesi ile Akım Tahmini: Köprüçay Nehri Havzası
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Orta Akdeniz Bölgesi Akarsuları İçin Optimum Hazne Kapasitelerinin Belirlenmesi
 • 2 (Rasha Salam Dawood Alqaysi) Akdeniz Bölgesi Akarsularındaki Suların Sınıflandırılması ve Trendlerinin Belirlenmesi
 • 3 SOMALİ’DEKİ YAĞIŞLARIN AYLIK VE YILLIK EĞİLİMLİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI (Abdishlur Osman Dahir)
 • 4 Demir M. (2015)Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Enerji Üretim Miktarının Tespiti: DİM Barajı Örneği. Fenbilimleri Ens. Isparta
 • 5 Erdem Çoban (İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN TÜRKİYE GENELİNDEKİ YAĞIŞLARA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI VE TRENDLERİNİN BELİRLENMESİ)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Atık pomza ve mermer tozunun yüksek plastisiteli kil zemin iyileştirilmesinde kullanılabilirliğinin araştırılması MAG 109M344(Tübitak)
 • 2 Parametrik Havza Modellemesi ile Akım Tahmini: Köprüçay Nehri Havzası (BAP)
 • 3 Akarsu Çekilmelerine Etkiyen parametrelerin belirlenmesi ve Çekilmenin Modellenmesi (BAP)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SCIENCES OF BALKAN, CAUCASUS and TURKIC REPUBLICS" in Isparta, TURKEY on October 22-24,2009
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 VII. Ulusal Hidroloji Kongresi, 26-27 Eylül, 2013
 • 2 Üniversiteler Arası Kurul Toplantısı 8 Nisan 2008
 • 3 15. Yıl Mühendislik- Mimarlık Sempozyumu
 • 4 VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu-UTES'2006 Sempozyum Yürütme Kurulu
 • 5 ULIBTK'03 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 3-5 Eylül 2003, ISPARTA
 • Kişisel web sayfası
 • 1 http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/kemalsaplioglu
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Ömer Halis Demir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
 • 2 Bilim ve Teknoloji Dergisi
 • 3 Uludağ Üniversity Journal of the faculty of Engineering
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Göller Bölgesi Su Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Merkez Müdürü.
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel üniversitesi Stratejik Plan çalışmalrında görev almak (2009-2010)
VERDİĞİ DERSLER
Autocad
Bilgisayar destekli teknik resim
İnş. Müh. için Autocad
İnşaat Müh. İçin Autocad
İnşaat Mühendisleri İçin Autocad
matlab yazılım uygulamaları
Mühendislikte yapat sinir ağları uygulamaları
MÜHENDİSLİKTE YAPAY SİNİR AĞLARI UYGULAMALARI
Seçmeli su proje
Seçmeli Su Projesi
Statik Mukavemet
Su Kaynakları Müh.
su kaynakları mühendisliği
Teknik Resim
 
Bu İçeriği Paylaş!