KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Kemal SAPLIOĞLU
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm İnşaat Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Hidrolik Anabilim Dalı
Telefon 2111213
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Akademik Hesaplar image/svg+xml
Google Scholar Hindex: 8
Alıntı Sayısı: 250
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 28.01.2020
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 30.06.2000
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) 01.09.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (DR) 03.11.2010
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Hidroloji, Fortran dilinde proğramlama, ekonomi, akarsu yapıları proje, akışkanlar mekaniği, hidrolik, yapay sinir ağları, bulanık mantık
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 SAPLIOĞLU KEMAL, GÜÇLÜ YAVUZ SELİM, Combination of Wilcoxon test and scatter diagram for trend analysis of hydrological data. Journal of Hydrology Doi: 10.1016/j.jhydrol.2022.128132, (2022), (SCI-Expanded)
 • 2 UZUNDURUKAN SONER, SAPLIOĞLU KEMAL, Evaluation of the effect of soil bearing capacity on optimum design of retaining wall. Arabian Journal of Geosciences, 15(296), , 1-10. Doi: 10.1007/s12517-022-09590-6, (2022), (Diğer)
 • 3 ACAR RAMAZAN, SAPLIOĞLU KEMAL, Etkili Girdi Parametrelerinin Çoklu Regresyon ile Belirlendiği Su Sertliğinin ANFIS Yöntemi ile Tahmin Edilmesi.. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 22(6), , 1413-1424. (2022), (TR DİZİN)
 • 4 SAPLIOĞLU KEMAL, KÜÇÜKERDEM TÜLAY SUĞRA, ACAR RAMAZAN, Optimization of open channels using particle swarm optimization algorithm. JOURNAL OF INTELLIGENT FUZZY SYSTEMS, 39(1), , 399-405. Doi: 10.3233/JIFS-191355, (2020), (SCI-Expanded)
 • 5 ACAR RAMAZAN, SAPLIOĞLU KEMAL, AKARSULARDAKİ SEDİMENT TAŞINIMININ YAPAY SİNİR AĞLARI VE ANFIS YÖNTEMLERİ KULLANILARAK TESPİTİ. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 9(1), , 437-450. Doi: 10.28948/ngumuh.681208, (2020), (TR DİZİN)
 • 6 KÜÇÜKERDEM ÖZTÜRK Tülay Suğra, Kilit Murat, SAPLIOĞLU Kemal, Bulanık çıkarım sistemlerinde kullanılan küme sayılarının K-ortalamalar ile belirlenmesi ve baraj hacmi modellenmesi: Kestel barajı örneği. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, 25(8), , 962-967. Doi: 10.5505/pajes.2019.99223, (2019), (SSCI)
 • 7 SAPLIOĞLU KEMAL, KİLİT MURAT, ŞENEL FATİH AHMET, INVESTIGATION OF CHANGES IN CLIMATE DATA USINGCHECKERBOARD: THE CASE OF AKARÇAY BASIN. APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 17(2), , 2373-2384. (2019), (SCI-Expanded)
 • 8 Çatal Yılmaz, SAPLIOĞLU Kemal, COMPARISON OF ADAPTIVE NEURO-FUZZY INFERENCE SYSTEM, ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND NON-LINEAR REGRESSION FOR BARK VOLUME ESTIMATION IN BRUTIAN PINE (PINUS BRUTIA TEN.). APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 16(2), , 2015-2027. Doi: 10.15666/aeer/1602_20152027, (2018), (SCI)
 • 9 SAPLIOĞLU KEMAL, KÜÇÜKERDEM TÜLAY SUĞRA, ESTIMATION OF MISSING STREAMFLOW DATA USING ANFISMODELS AND DETERMINATION OF THE NUMBER OFDATASETS FOR ANFIS: THE CASE OF YEŞİLIRMAK RIVER. APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 16(3), , 3583-3594. Doi: 10.15666/aeer/1603_35833594, (2018), (SCI-Expanded)
 • 10 AVCAR Mehmet, SAPLIOĞLU Kemal, An Artificial Neural Network Application for Estimation of Natural Frequencies of Beams. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 6(6), , 94-102. Doi: 10.14569/IJACSA.2015.060614, (2015), (SSCI)
 • 11 SAPLIOĞLU Kemal, A NEW METHODOLOGY FOR TREND ANALYSIS: A CASE STUDY IN BURDUR AND ISPARTA, TURKEY. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN , 3344-3351. (2015), (SCI)
 • 12 SAPLIOĞLU Kemal, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN AFYON İLİNDEKİ YAĞIŞ VE SICAKLIKLARA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI VE TRENDLERİNİN BELİRLENMESİ . NWSA Journal (2012), (SSCI)
 • 13 SAPLIOĞLU KEMAL, ÇİMEN MESUT, Taban Akışı Ayrımı İçin Yeni Bir Yöntem. NWSA JOURNAL, 5(4), , 580-589. (2010), (Alan Endeksleri)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 Barlas Seher, KÜÇÜKERDEM TÜLAY SUĞRA, ŞENEL FATİH AHMET, SAPLIOĞLU KEMAL, USING MULTIPLE REGRESSION MODELS TO IDENTIFY MISSING FLOW DATA. Ist-International Congress on Modern Sciences (2022). (Tam metin bildiri)
 • 2 KÜÇÜKERDEM ÖZTÜRK Tülay Suğra, SAPLIOĞLU Kemal, DETERMINATION OF THE OPTIMAL VOLUME OF STORAGE USING GENETIC ALGORITHM. INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM-VII (2021). (Tam metin bildiri)
 • 3 Çoban Erdem, SAPLIOĞLU Kemal, MERİÇ HAVZASI AKARSU AKIMLARININ TRENDLERİNİN BELİRLENMESİ. HODJA AKHMET YASSAWI 5th International Conference on Scientific Research (2021). (Tam metin bildiri)
 • 4 Acar Ramazan, SAPLIOĞLU Kemal, THE DETERMINATION OF THE FIRAT BASIN BASEFLOW WITH SINGLE PARAMETER DIGITAL FILTERING METHOD. 3. INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS (2021). (Tam metin bildiri)
 • 5 ÇAVUŞ UĞUR ŞAFAK, KİLİT MURAT, SAPLIOĞLU KEMAL, Sürdürülebilir Çevre Yönetimi İçin Atıksu Arıtma Tesisi İşletilmesiAfyonkarahisar İli Atıksu Arıtma Tesisi Örneği. International Symposium on Urban Water and Wastewater Management (2018). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 SAPLIOĞLU Kemal, Acar Ramazan, Taban Akışının Simbiyotik Arama Algoritması ile Tespit Edilmesi: Fırat Havzası Örneği. Journal of Innovations in Civil Engineering and Technology, 3(2), , 169-183. (2021), (Diğer)
 • 2 Altuncu Yusuf Tahir, Öcal Cenk, SAPLIOĞLU Kemal, İnce Hüseyin Hakan , Çevikbaş Murat, Genleştirilmiş Cam Agregalı ve Genleştirilmiş Perlit Agregalı Şap Harçlarının Performans Özelliklerinin Belirlenmesi. El-Cezeri Journal of Science and Engineering, 8(1), , 11-21. Doi: 10.31202/ecjse.753475, (2021), (Endekste taranmıyor)
 • 3 Altuncu Yusuf Tahir, Öcal Cenk, SAPLIOĞLU Kemal, İnce Hüseyin Hakan , Çevikbaş Murat, Genleştirilmiş Cam Agregalı Harçlarda Alkali Silika Reaksiyonu’nun (ASR) İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 33(2), , 579-586. Doi: 10.35234/fumbd.891477, (2021), (SSCI)
 • 4 Altuncu Yusuf Tahir, Öcal Cenk, SAPLIOĞLU Kemal, İnce Hüseyin Hakan , Çevikbaş Murat, Genleştirilmiş Cam Agrega ve Genleştirilmiş Perlit Agrega İkameli Şap Betonlarının Bazı Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması. Teknik Bilimler Dergisi, 11(2), , 8-13. Doi: 10.35354/tbed.918849, (2021), (TR DİZİN)
 • 5 Acar Ramazan, SAPLIOĞLU Kemal, K-Means Kümeleme Algoritması Kullanılarak Oluşturulan Yapay ZekâModelleri ile Sediment Taşınımının Tespiti. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 9(1), , 306-322. Doi: 10.17798/bitlisfen.558113, (2020), (SSCI)
 • 6 UZUNDURUKAN SONER, SAPLIOĞLU KEMAL, Bilimsel çalışmalalarda kullanılan yapay zekauygulamalarının ve trendlerinin incelenmesi. DÜMF Mühendislik Dergisi, 10(1), , 249-262. (2019), (TR DİZİN)
 • 7 SAPLIOĞLU Kemal, KÜÇÜKERDEM ÖZTÜRK Tülay Suğra, Alqaysi Rasha, Akdeniz Bölgesi akarsularının su kalitesisınıflarının ve trendlerinin belirlenmesi. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 8(1), , 33-42. (2017), (SSCI)
 • 8 SAPLIOĞLU Kemal, Kilit Murat, Yavuz Bekir Kağan, TREND ANALYSIS OF STREAMS IN THE WESTERN MEDITERRANEAN BASIN OF TURKEY. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN , 313-324. (2014), (SSCI)
 • 9 SAPLIOĞLU Kemal, ÇİMEN M., Yapay Sinir Ağlarını Kullanarak Günlük Yağıs MiktarınınTahmini. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 1(1), , 14-21. (2010), (Diğer)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 Çoban Erdem, SAPLIOĞLU Kemal, KARADENİZ BÖLGESİ YAĞIŞ SERİLERİNİN TRENDANALİZİ. VII. Ulusal Hidroloji Kongresi (2013). (Tam metin bildiri)
VERDİĞİ DERSLER
Akışkanlar Mekaniği
Bilgisayar Destekli Teknik Resim
Bitirme Ödevi
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi II
Doktora Tez İzleme Komitesi (T.İ.K.)
Doktora Yeterlik Dönemi Dersi
Hidrolik
İnşaat Mühendisleri için Autocad
İnşaat Mühendisliğinde Java Yazılım Uygulamaları
Matlab Yazılım Uygulamaları
Mühendislik Ekonomisi
Mühendislik Tasarımı
MÜHENDİSLİKTE YAPAY SİNİR AĞLARI UYGULAMALARI
Seçmeli Su Projesi
Statik ve Mukavemet
Su Kaynakları Mühendisliği
Su Kaynakları Projesi A
Su Kaynakları Projesi B
Su Mühendisliği Proje Hazırlama Yöntemleri
Teknik Resim
Tez (Doktora)
Tez (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi I (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi III (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi V (Doktora)
Yapı Elemanları
 
Bu İçeriği Paylaş!