KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Fatma AKSEVER
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462111322
E-Posta fatmaaksever@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-9907-8451 9
Akademik Hesaplar image/svg+xml
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 7
Alıntı Sayısı: 143
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 03.07.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -- 09.02.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 03.08.2011
İLGİ ALANLARI
Hidrojeloji,Çevre Jeolojisi,Hidrojeokimya
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Banaz (USAK) Havzasındaki Yeraltısularına Iklim Degisikliginin Etkisi, Öğrenci Projesi, , 31.12.2020 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 2 Büyük Sincanlı havzası (Afyonkarahisar) su kaynaklarının hidrojeokimyasal özelliklerinin belirlenmesi ve istatistiksel olarak değerlendirilmesi, TÜBİTAK 2209/A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanı: Fatma AKSEVER, Proje Yürütücüsü:Hakan YIĞ (Lisans öğrencisi), 2016-2017., Öğrenci Projesi, , 15.12.2016 - 15.12.2017 (ULUSAL)
 • 3 Dinar (Afyonkarahisar) bölgesindeki karstik su kaynaklarının hidrojeokimyasal açıdan değerlendirilmesi, TÜBİTAK 2209/A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanı: Fatma AKSEVER, Proje Yürütücüsü: Mehmet Yunus LALE (Lisans öğrencisi), 2016-2017., Öğrenci Projesi, , 11.05.2016 - 11.05.2017 (ULUSAL)
 • 4 Çivril-Baklan (Denizli) Ovasında Yeraltısuyuna İklim Değişikliğinin Etkisi TÜBİTAK 2209/A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanı: Fatma AKSEVER, Proje Yürütücüsü: Ayşe EROĞLU (Lisans öğrencisi), 2015-2016., Öğrenci Projesi, , 15.05.2015 - 20.01.2016 (ULUSAL)
 • 5 Kufi Çayı (Çivril/Denizli) Yüzey Suyunun Hidrojeokimyasal Değerlendirilmesi,TÜBİTAK 2209/A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanı: Fatma AKSEVER, Proje Yürütücüsü: Seher BÜYÜKŞAHİN (Lisans öğrencisi), 2015-2016., Öğrenci Projesi, , 16.06.2014 - 16.06.2015 (ULUSAL)
 • 6 Ağlasun (Burdur) Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Su Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi, TÜBİTAK 2209/A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanı: Fatma AKSEVER, Proje Yürütücüsü:Yaşar BAL (Lisans öğrencisi), 2015-2016., Öğrenci Projesi, , 25.09.2013 - 25.09.2014 (ULUSAL)
 • 7 Hüdai (Sandıklı-Afyonkarahisar) Jeotermal Alanı ve Çevresinin Hidrojeolojik, Hidrojeokimyasal ve İzotopik İncelemesi, Tübitak 1001, AFŞİN Mustafa, DAVRAZ Ayşen, AKSEVER Fatma, KARAKAŞ Zehra, HINIS Mehmet Ali, 09.03.2010 - 01.09.2014 (ULUSAL)
 • 8 Afyon-Sandıklı Havzası Hidrojeoloji İncelemesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP), Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, DAVRAZ Ayşen, AKSEVER Fatma, 31.01.2005 - 31.01.2011 (ULUSAL)
 • 9 Senirkent-Uluborlu (Isparta) Havzası Hidrojeoloji İncelemesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP), BAP, KARAGÜZEL Remzi, AKSEVER Fatma, 01.01.2003 - 01.01.2005 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Varol Simge, Davraz Ayşen, Şener Şehnaz, AKSEVER Fatma, ŞENER Erhan, Kırkan Bülent, Tokgözlü Ahmet, Assessment of groundwater quality and usability of Salda Lake Basin (Burdur/Turkey) and health risk related to arsenic pollution. Journal of Environmental Health Science and Engineering, 19(1), , 681-706. Doi: 10.1007/s40201-021-00638-5, (2021), (SCI-Expanded)
 • 2 AKSEVER Fatma, Davraz Aysen, Varol Simge, Assessment of regional discharge and spring type using hydrograph and Maillet analyses in Kumalar Mountain region, Afyonkarahisar, Turkey. ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, 14(2355), , 1-15. Doi: 10.1007/s12517-021-08736-2, (2021), (SCI-Expanded)
 • 3 VAROL SİMGE, DAVRAZ AYŞEN, AKSEVER FATMA, ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, KIRKAN BÜLENT, TOKGÖZLÜ AHMET, Determination of the Origin and Recharge Process of water Resources in Salda Lake Basin by the Environmental Tritium and Radiocarbon Isotopes (Burdur/Turkey). Bulletin Of The Mineral Research and Exploration , 57-70. Doi: 10.19111/bulletinofmre.604352, (2020), (TR DİZİN)
 • 4 VAROL SİMGE, DAVRAZ AYŞEN, ŞENER ERHAN, ŞENER ŞEHNAZ, AKSEVER FATMA, KIRKAN BÜLENT, TOKGÖZLÜ AHMET, Determining the lake protected zones using GIS based DRASTIC model to groundwater vulnerability in Salda Lake basin (Burdur/TURKEY). TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, 29(5), , 747-763. Doi: 10.3906/yer-1907-27, (2020), (SCI-Expanded)
 • 5 DAVRAZ AYŞEN, VAROL SİMGE, ŞENER ERHAN, ŞENER ŞEHNAZ, AKSEVER FATMA, KIRKAN BÜLENT, TOKGÖZLÜ AHMET, Assessment of water quality and hydrogeochemical processes of Salda alkaline lake (Burdur, Turkey). ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, 191(11), , 1-18. Doi: 10.1007/s10661-019-7889-y, (2019), (SCI-Expanded)
 • 6 AKSEVER FATMA, Hydrogeochemical characterization and water quality assessment of springs in the Emirdağ (Afyonkarahisar) basin, Turkey. Arabian Journal of Geosciences, 12(24), , 1-21. Doi: 10.1007/s12517-019-4942-7, (2019), (SCI-Expanded)
 • 7 DAVRAZ AYŞEN, AKSEVER FATMA, AFŞİN MUSTAFA, Assessment of stream water chemistry and impact of geothermal fluid in the up-Buyuk Menderes Basin, Turkey. Environmental Science and Pollution Research, 24(34), , 26806-26820. Doi: 10.1007/s11356-017-0302-x, (2017), (SCI-Expanded)
 • 8 AKSEVER FATMA, BÜYÜKŞAHİN SEHER, Assessment of variations in water quality using statistical techniques: a case study of Işıklı Lake, Çivril/Denizli, Turkey. Arabian Journal of Geosciences, 10(6), , 1-17. Doi: 10.1007/s12517-017-2877-4, (2017), (SCI-Expanded)
 • 9 DAVRAZ AYŞEN, AFŞİN MUSTAFA, AKSEVER FATMA, KARAKAŞ ZEHRA SEMRA, HINIS MEHMET ALİ, The interference of a deep thermal system with a shallow aquifer and health risk assessment the case of Sandıklı (Afyonkarahisar) Basin Turkey. Environmental Earth Sciences, 75(4), , 1-20. Doi: 10.1007/s12665-015-5144-6, (2016), (SCI-Expanded)
 • 10 AKSEVER FATMA, DAVRAZ AYŞEN, BAL YAŞAR, Assessment of water quality for drinking and irrigation purposes a case study of Başköy springs Ağlasun Burdur Turkey. Arabian Journal of Geosciences, 9(20), , 1-18. Doi: DOI: 10.1007/s12517-016-2778-y, (2016), (SCI-Expanded)
 • 11 AKSEVER FATMA, MUTLUTÜRK MAHMUT, KARAGÜZEL REMZİ, Evaluation of groundwater quality and contamination in drinking water basins a case study of the Senirkent-Uluborlu basin (Isparta/Turkey). Environmental Earth Sciences, 73(3), , 1281-1293. Doi: 10.1007/s12665-014-3483-3, (2015), (SCI-Expanded)
 • 12 AKSEVER FATMA, DAVRAZ AYŞEN, KARAGÜZEL REMZİ, Groundwater balance estimation and sustainability in the Sandıklı Basin (Afyonkarahisar/Turkey). Journal of Earth System Science, 124(4), , 783-798. Doi: 10.1007/s12040-015-0569-6, (2015), (SCI-Expanded)
 • 13 AKSEVER FATMA, DAVRAZ AYŞEN, KARAGÜZEL REMZİ, Relations of Hydrogeologic Factors and Temporal Variations of Nitrate Contents in Groundwater Sandıklı Basin Turkey. Environmental Earth Sciences, 73(5), , 2179-2196. Doi: 10.1007/s12665-014-3569-y, (2015), (SCI-Expanded)
 • 14 DAVRAZ AYŞEN, KARAGÜZEL REMZİ, SOYASLAN İBRAHİM İSKENDER, ŞENER ERHAN, AKSEVER FATMA, ŞENER ŞEHNAZ, Hydrogeology of karst aquifer systems in SW Turkey and an assessment of water quality and contamination problems. Environmental Geology, 58(5), , 973-988. Doi: 10.1007/s00254-008-1577-5, (2009), (SCI-Expanded)
 • 15 AKSEVER FATMA, DAVRAZ AYŞEN, Sandıklı (Afyonkarahisar) Havzası Yeraltısuyu Bilançosu. Ekologiya ve Su Teserrüfatı jurnali , 82-86. (2005), (Endekste taranmıyor)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 VAROL SİMGE, DAVRAZ AYŞEN, AKSEVER FATMA, ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, KIRKAN BÜLENT, TOKGÖZLÜ AHMET, Determination Of The Origin And Recharge Process With The Stable Isotopes Of The Water Resources In Salda Lake Wetland Basin (Burdur/Turkey). 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology (2018). (Özet bildiri)
 • 2 VAROL SİMGE, DAVRAZ AYŞEN, ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, AKSEVER FATMA, KIRKAN BÜLENT, TOKGÖZLÜ AHMET, Water Balance of the Salda Lake and the Influence of Budget Components, (Burdur/ Turkey). IWA 2nd Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment, (2017). (Özet bildiri)
 • 3 AKSEVER FATMA, KARAGÜZEL REMZİ, Groundwater Potential Of Senirkent-Uluborlu (Isparta/Turkey) Basin. International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Region (IESCA) (2005). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 VAROL SİMGE, Küçük Mutlu, DAVRAZ AYŞEN, ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, AKSEVER FATMA, KIRKAN BÜLENT, TOKGÖZLÜ AHMET, Salda Gölü Güneyinin (Yeşilova/Burdur) Hidrojeolojisi ve Hidrojeokimyasal Özelliklerinin İncelemesi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 8(1), , 74-90. Doi: 10.21923/jesd.568665, (2020), (TR DİZİN)
 • 2 AKSEVER FATMA, Standartlaştırılmış Yağış İndeksi (SYİ) Yöntemi İle Kuraklık Analizi Ve Kaklık (Honaz-Denizli) Ovasındaki Yeraltısuyu Değişimi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 7(1), , 152-160. Doi: 10.21923/jesd.500002, (2019), (TR DİZİN)
 • 3 DAVRAZ AYŞEN, BAL YAŞAR, AKSEVER FATMA, VAROL SİMGE, Şuhut (Afyonkarahisar) Batısı Su Kaynaklarının Hidrojeoloji ve Hidrojeokimyasal İncelemesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23(2), , 273-283. Doi: 10.19113/sdufenbed.548554, (2019), (TR DİZİN)
 • 4 AKSEVER FATMA, DAVRAZ AYŞEN, KARAGÜZEL REMZİ, Determination of stable isotope characteristics and natural radioactivity in drinking waters in Sandıklı basin (Afyonkarahisar-Turkey). Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, 24(3), , 545-553. Doi: 10.5505/pajes.2017.06881, (2018), (TR DİZİN)
 • 5 AKSEVER FATMA, YIĞ HAKAN, BİLGİÇ Seçkin, Büyük Sincanlı (Sinanpaşa) Ovası (Afyonkarahisar) Su Kaynaklarının Hidrojeokimyasal Değerlendirilmesi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6(2), , 239-249. Doi: 10.21923/jesd.411182, (2018), (TR DİZİN)
 • 6 AKSEVER FATMA, LALE MEHMET YUNUS, MACİT FATİH, Dinar (Afyonkarahisar) Havzasındaki Su Kaynaklarının Hidrojeokimyasal Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22(2), Doi: 10.19113/sdufbed.35588, (2018), (TR DİZİN)
 • 7 VAROL SİMGE, DAVRAZ AYŞEN, ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, AKSEVER FATMA, KIRKAN BÜLENT, TOKGÖZLÜ AHMET, Salda Gölü için Kavramsal Su Bütçe Modelinin Uygulanması (Burdur/Türkiye). Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6(1), , 29-37. Doi: 10.21923/jesd.374412, (2017), (TR DİZİN)
 • 8 AKSEVER FATMA, DAVRAZ AYŞEN, KARAGÜZEL REMZİ, Sandıklı Afyonkarahisar havzasında yeraltısuyu seviye değişimini etkileyen faktörler. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1(1), , 10-20. Doi: 10.5505/pajes.2015.22316, (2016), (TR DİZİN)
 • 9 AKSEVER FATMA, EROĞLU AYŞE, Çivril-Baklan (Denizli) Ovasında Yeraltısuyuna İklim Değişikliğinin Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(1), , 11-26. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 10 AKSEVER FATMA, BÜYÜKŞAHİN SEHER, Işıklı Gölü’nü (Çivril-Denizli) Besleyen Su Kaynaklarının Hidrojeokimyasal Özellikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(2), , 55-64. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 11 AKSEVER FATMA, DAVRAZ AYŞEN, KARAGÜZEL REMZİ, Küçük Sincanlı Ovasının Hidrojeoloji İncelemesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 16(3), , 269-278. (2012), (Alan Endeksleri)
 • 12 AKSEVER FATMA, DAVRAZ AYŞEN, Sandıklı (Afyonkarahisar) Havzası Hidrojeoloji İncelemesi – Ön Araştırmalar. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 1(3), , 107-111. (2011), (Alan Endeksleri)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 VAROL SİMGE, DAVRAZ AYŞEN, ŞENER ŞEHNAZ, AKSEVER FATMA, ŞENER ERHAN, KIRKAN BÜLENT, TOKGÖZLÜ AHMET, Salda Gölü Havzası Yeraltısularının Hidrojeokimyasal Özellikleri ve Kalite Değerlendirmesi. HİDRO2018-Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu (2018). (Özet bildiri)
 • 2 AKSEVER FATMA, Antalya Traverten Platosundaki Kirletici Unsurlar ve Etkileri. 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu (2007). (Özet bildiri)
 • 3 KARAGÜZEL REMZİ, DAVRAZ AYŞEN, SOYASLAN İBRAHİM İSKENDER, AKSEVER FATMA, ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, Antalya İçme Suyu Havzalarının Kirlilik Tehdidi Açısından Değerlendirilmesi. Antalya İçme Suyu Ve Sorunları Sempozyumu (2006). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 MADEN NAFIZ, AFŞİN MUSTAFA, AKSEVER FATMA, DAVRAZ AYŞEN, Advances in Modeling and Interpretation in Near Surface Geophysics(2020). Springer Nature Switzerland AG, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Genel Fiziki Coğrafya
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği
 
Bu İçeriği Paylaş!