KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Fatma AKSEVER
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462111322
E-Posta fatmaaksever@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-9907-8451
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 03.07.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -- 09.02.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 03.08.2011
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Hidrojeloji,Çevre Jeolojisi,Hidrojeokimya
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Maden, N., Afşin, M., Aksever, F., & Davraz, A. 2020. Geothermal Potential and Circulation Depth of Hüdai Thermal Springs (Sandıklı-Afyonkarahisar, Türkiye) Using Magnetic, Geothermometry and Heat Flow Data. In Advances in Modeling and Interpretation in Near Surface Geophysics (pp. 335-362). Springer, Cham., DOI: 10.1007/978-3-030-28909-6_12
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Aksever, F., Eroğlu, A., 2016. Impact of Climate Change on Groundwater in Çivril-Baklan (Denizli) Plain, The Journal of Graduate School of Natural and Applied Sciences of Mehmet Akif Ersoy University 7(1): 11-26.
 • 2 Aksever, F., Büyükşahin, S., 2015. Hydrochemical Characteristics of Nourishing Water Resources of Işıklı Lake (Çivril/Denizli), The Journal of Graduate School of Natural and Applied Sciences of Mehmet Akif Ersoy University 6(2): 55-64.
 • 3 Seyman F., Davraz A., 2008, Sandıklı (Afyonkarahisar) Havzası Yeraltısuyu Bilançosu, Ekologiya ve Su Teserrüfatı jurnali, ISBN:5-8066-2017-1, No: 5, 82-86, Baku
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Varol, S., Davraz, A., Aksever, F., Şener, Ş., Şener, E., Kırkan, B., Tokgözlü, A., 2020. Determination of the Origin and Recharge Process of Water Resources in Salda Lake Basin by Using the Environmental, Tritium and Radiocarbon Isotopes (Burdur/Turkey), August 2019, Bulletin of the Mineral Research and Exploration, DOI: 10.19111/bulletinofmre.604352
 • 2 Varol, S., Küçük, M., Davraz, A., Şener, Ş., Şener, E., Aksever, F., Kırkan, B., Tokgözlü, A. 2020. “Salda Gölü Havzası Güneyinin (Yeşilova/Burdur) Hidrojeolojisi Ve Hidrojeokimyasal Özelliklerinin İncelemesi”, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 8(1), 74 – 90, DOI: 10.21923/jesd.568665
 • 3 Aksever., F. 2019. Drought Analysis with Standard Precipitation Index (SPI) Method and Groundwater Exchange in The Kaklık (Honaz-Denizli) Plain, Journal of Engineering Sciences and Design, 7(1):152–160, DOI: 10.21923/jesd.500002
 • 4 Davraz, A., Bal, Y., Aksever, F., Varol, S., 2019. Hydrogeological and Hydrogeochemical Investigation of Water Springs in West of the Şuhut (Afyonkarahisar), Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23(2), 549-559, DOI: 10.19113/sdufenbed.548554
 • 5 Aksever, F., Davraz, A., Karagüzel, R., 2018, Determination of Stable Isotope Characteristics and Natural Radioactivity in Drinking Waters in Sandıklı Basin (Afyonkarahisar, Turkey), Pamukkale University Journal of Engineering Sciences (PAJES),24(3):545-553, DOI: 10.5505/pajes.2017.06881
 • 6 Aksever, F., Lale, M.Y., Macit, F., 2018. Hydrogeochemical Characteristics of Assessment of Water Springs in the Dinar (Afyonkarahisar) Basin, Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, 22(2):1078-1086, DOI: 10.19113/sdufbed.35588
 • 7 Varol, S , Davraz, A , Şener, Ş , Şener, E , Aksever, F , Kırkan, B , Tokgözlü, A . 2018. Application of a Conceptual Water Budget Model for Salda Lake, (Burdur/ Turkey), Journal of Engineering Sciences and Design, 6(1) : 29-37, DOI: 10.21923/jesd.374412
 • 8 Aksever, F., Yığ, H., Bilgiç, S. 2018. Hydrochemical Assessment of the Büyük Sincanlı (Sinanpaşa) Plain (Afyonkarahisar) Water Springs, Journal of Engineering Sciences and Design, 6(2):239-249, DOI: 10.21923/jesd.411182
 • 9 Aksever, F., Davraz, A., Karagüzel, R., 2016. Affecting factors the groundwater level changes in Sandıklı (Afyonkarahisar) basin, Pamukkale University Journal of Engineering Sciences (PAJES), 22(3),226-232, DOI: 10.5505/pajes.2015.22316 .
 • 10 Aksever F., Davraz A., Karagüzel R., 2012,Hydrogeological Investigation Study of Küçük Sincanlı (Afyonkarahisar) Plain, Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences Volume 16, Issue 3, 269-278.
 • 11 Seyman F., Davraz A., Karagüzel., R. 2011, Hydrogeological Investigations of Sandıklı Basin (Afyonkarahisar)- Preliminary Studies, Journal of Engineering Science and Design, Vol:1 No:3 pp.107-111.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Varol, S., Davraz, A., Şener, E., Şener, Ş., Aksever, F., Kırkan, B., Tokgözlü, A., 2020. Determining the lake protected zones using GIS-based DRASTIC model to groundwater vulnerability in Salda Lake basin (Burdur/Turkey). Turkish Journal of Earth Sciences, 29(5): 747-763, DOI: 10.21923/jesd.568665.
 • 2 Davraz A, Varol S, Sener E, Sener S, Aksever F, Kırkan B, Tokgözlü A, 2019 Assessment of water quality and hydrogeochemical processes of Salda alkaline lake (Burdur, Turkey). Environ Monitor Assess 191(11):701–718, DOI: 10.1007/s10661-019-7889-y
 • 3 Aksever, F. (2019). Hydrogeochemical characterization and water quality assessment of springs in the Emirdağ (Afyonkarahisar) basin, Turkey. Arabian Journal of Geosciences, 12(24), 780, DOI: 10.1007/s12517-019-4942-7
 • 4 Aksever, F., Büyükşahin, S., 2017, Assessment of variations in water quality using statistical techniques: a case study of Işıklı Lake, Çivril/Denizli, Turkey, Arab J Geosci, 10:143 DOI 10.1007/s12517-017-2877-4
 • 5 Davraz, A., Aksever, F., Afşin, M., 2017. Assessment of Stream Water Chemistry and Impact of Geothermal Fluid in the up-Buyuk Menderes Basin, Turkey, Environmental Science and Pollution Research, 24(34):26806–26820, DOI: 10.1007/s11356-017-0302-x
 • 6 Davraz, A., Afşin, M., Aksever, F., Karakaş, Z., Hınıs, M.A., 2016. The Interference of a Deep Thermal System with a Shallow Aquifer and Health Risk Assessment: The case of Sandıklı (Afyonkarahisar) Basin, Turkey, Environmental Earth Sciences,75(4):1-20, DOI: 10.1007/s12665-015-5144-6
 • 7 Aksever, F., Davraz, A., Bal, Y., 2016. "Assessment of water quality for drinking and irrigation purposes: A case study of Başköy springs, (Ağlasun/Burdur/Turkey)" Arabian Journal of Geosciences, 9(20):1-18, DOI: 10.1007/s12517-016-2778-y
 • 8 Aksever, F., Karagüzel, R., Mutlutürk, M., 2015. Evaluation of Groundwater Quality and Contamination in Drinking Water Basins: a Case Study of the Senirkent-Uluborlu Basin (Isparta-Turkey), Environmental Earth Sciences, 73( 3):1281-1293, DOI: 10.1007/s12665-014-3483-3
 • 9 Aksever,F., Davraz, A., Karagüzel, R. 2015. Relations of Hydrogeologic Factors and Temporal Variations of Nitrate Contents in Groundwater, Sandıklı Basin, Turkey, Environmental Earth Sciences, 73(5):2179-2196, DOI: 10.1007/s12665-014-3569-y
 • 10 Aksever, F., Davraz, A., Karagüzel, R. 2015. Groundwater balance estimation and sustainability in the Sandıklı Basin (Afyonkarahisar/Turkey. J. Earth Syst. Sci. 124( 4):783–798, DOI: 10.1007/s12040-015-0569-6
 • 11 Davraz, A., Karagüzel R., Soyaslan I., Sener E., Seyman F., Sener S., 2009. Hydrogeology of Karst Aquifer Systems in SW Turkey and an Assessment of Water Quality and Contamination Problems, Environmental Geology, 58 (5):973-988, DOI: 10.1007/s00254-008-1577-5.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Aksever (Seyman), F., 2012. Yeraltısuyu Bilançosu Nedir?, SDUGEO (Online: www.geo.sdu.edu.tr) ISSN 1309-6656, Cilt:3, Sayı:1, s. 37-43.
 • 2 Aksever (Seyman), F., 2010. Pestisidler, SDUGEO (Online: www.geo.sdu.edu.tr) ISSN 1309-6656, Cilt:1, Sayı:1, s. 42-43.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Aksever, F., 2018. Emirdağ (Afyonkarahisar) Ovası’ndaki Su Kaynaklarının Hidrojeokimyasal Değerlendirmesi, HİDRO'2018-Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 27-29 EYLÜL 2018, 153-160, Ankara
 • 2 S. Varol, A. Davraz, Ş. Şener, F. Aksever, E. Şener, B. Kırkan, A. Tokgözlü, 2018. Salda Gölü Havzası Yeraltısularının Hidrojeokimyasal Özellikleri ve Kalite Değerlendirmesi, HİDRO'2018-Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 27-29 EYLÜL 2018, 161-170, Ankara
 • 3 Afşin, M., Davraz, A., Aksever, F., Karakaş, Z., Hınıs, M. A., 2015. Hüdai (Sandıklı- Afyonkarahisar) jeotermal alanındaki suların sürdürülebilir kullanımı. Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu ve Sergisi, (4-6 Kasım 2015, ODTÜ, Ankara) Bildiriler Kitabı s:339-347.
 • 4 Afşin, M., Davraz, A., Aksever, F., Karakaş, Z., Hınıs, M.A., Erdoğan, N., Gürdal, H., 2014, Hüdai (Sandıklı) jeotermal alanında jeotermal enerji kullanımının dünü, bugünü ve geleceği, Marka Kent Sandıklı Sempozyumu, s.265-279, 15-18 Ekim 2014, Sandıklı.
 • 5 Aksever, F., Davraz, A., Afşin, M., 2013. Sandıklı (Afyonkarahisar) Havzası İçme Suyu Kaynaklarının İnsan Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi, 2. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı, Bildiri Özleri Kitabı, 4-6 Aralık 2013,Akdeniz Üniversitesi, s:127-133, Antalya.
 • 6 Seyman, F., Karagüzel, R., 2006. Senirkent-Uluborlu (Isparta) Havzası Su Kalitesi ve Kirliliği, Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 25-27 Mayıs 2006, ISBN: 975-6992-14-X, S:337-346, Denizli
 • 7 Karagüzel, R., Davraz, A., Soyaslan, İ, Seyman, F., Şener, Ş., Şener, E., 2006. Antalya İçme Suyu Havzalarının Kirlilik Tehdidi Açısından Değerlendirilmesi, Antalya İçme Suyu Ve Sorunları Sempozyumu, Antalya Kent Konseyi-Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 15-16 Haziran 2006,S: 113-120, Antalya
 • 8 Seyman, F., 2007. Antalya Traverten Platosundaki Kirletici Unsurlar ve Etkileri, 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, 14-16 Kasım 2007, s:154-161, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Isparta
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Aksever F., Davraz A., Afşin M., 2014, Sandıklı (Afyonkarahisar) havzasındaki ağır metal kirliliğinin insan sağlığı açısından değerlendirilmesi, 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı. 14-18 Nisan 2014, Bildiri Özleri Kitabı, S:794-795, Ankara.
 • 2 Aksever, F., Davraz, A., Karagüzel, R., Özgül, E.B., 2013. Yeraltısuyu Bütçesi Hesaplamalarına bir Yaklaşım: Sandıklı (Afyon)Havzası Örneği, 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, s:268-269, 1-5 Nisan 2013, Ankara
 • 3 Aksever, F., Davraz, A., Afşin, M., Gültekin, T., Karakaş, Z., Hınıs, M.A., 2013. Hüdai (Sandıklı/Afyon) Jeotermal Alanında Jeotermal Kökenli Kirliliğin incelenmesi, 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, s:142-143, 1-5 Nisan 2013, Ankara
 • 4 Karakaş, Z., Afşin, M., Gültekin, T., Davraz, A., Aksever, F., 2013. Hüdai (Sandıklı) Jeotermal Alanındaki Travertenlerin Petrografik, İzotopik ve Paleoklimatik Özellikleri, 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, s:128-129,1-5 Nisan 2013, Ankara
 • 5 Afşin, M.,Gültekin,T., Davraz, A., Aksever, F., Karakaş, Z., Hınıs, MA., 2013. Hüdai (Sandıklı) Jeotermal Sularının Güncel Su Kimyası ve İzotop Analizler ile Köken Değerlendirmesi, X. Türk Kaplıca Tıbbı ve Balneoloji Kongresi, I. SPA ve Wellness Sempozyumu,11-13 Nisan 2013 / GÜRE - BALIKESİR
 • 6 Erdoğan, N., Gürdal, H., Afşin, M.,Davraz, A., Aksever, F.,Gültekin,T., Hınıs, MA., Karakaş, Z., 2013. Hüdai (Sandıklı) Jeotermal Sularının Güncel Sonuçlarla Tıbbi ve Biyoiklimsel Değerlendirmesi, X. Türk Kaplıca Tıbbı ve Balneoloji Kongresi, I. SPA ve Wellness Sempozyumu,11-13 Nisan 2013 / GÜRE - BALIKESİR
 • 7 Aksever F., Davraz A., Karagüzel R., 2013. Sandıklı (Afyonkarahisar) Havzası Yeraltısuyu Kalitesinin Değerlendirilmesi, Baki Canik Su Medeniyeti Sempozyumu (SMS), s:34, 7-9 Ekim 2013, Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Aksaray
 • 8 Hınıs M.A., Afşin M., Davraz A., Aksever F., Karakaş Z., 2013. Keşif Kuraklık İndeksi ve Normalleştirilmiş Yağış İndeksi Metotları ile Afyon-Sandıklı'da Kuraklık Hesabı, Baki Canik Su Medeniyeti Sempozyumu (SMS), 7-9 Ekim 2013, s.43-44, Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Aksaray
 • 9 Erdoğan N., Gürdal H., Afşin M., Davraz A., Dağ T., Aksever F., Hınıs M.A., 2012. Hüdai (Sandıklı) Jeotermal Sularının Tıbbi ve Balneolojik Değerlendirmesi, IX. Ulusal Kaplıca Tıbbi ve Balneoloji Kongresi, 12-14 Nisan 2012, Kozaklı-Nevşehir.
 • 10 Afşin M., Dağ T., Davraz A., Aksever F., Karakaş Z., 2012. Hüdai (Sandıklı) Jeotermal Sularının Kökeni, IX. Ulusal Kaplıca Tıbbi ve Balneoloji Kongresi, 12-14 Nisan 2012, Kozaklı/ Nevşehir
 • 11 (Seyman) Aksever, F., Davraz, A., Özgül, E. B., Karagüzel R., 2010. Sandıklı (Afyonkarahisar) Havzasında Yeraltısuyu Kullanımının Getirdiği Sorunlar, 63. Türkiye Jeooji Kurultayı, 5-9 Nisan 2010, s:222-223, Ankara
 • 12 Aksever, F., Davraz, A., Karagüzel, R., 2010. Sandıklı (Afyonkarahisar) Havzası Mevsimsel Nitrat Kirliliği, 45. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 13-16 Ekim 2010,s:187, Trabzon
 • 13 Seyman, F., Davraz, A., 2008. Sandıklı (Afyonkarahisar) Havzası Yeraltısuyu Bilançosu, SES'2008, Su Enerji Sağlık Sempozyumu,20-23 Ekim 2008, S:9,Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Aksaray
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Aksever, F., Davraz, A., Varol, S., 2019. Kumalar Dağı (Şuhut-Afyonkarahisar) Civarındaki Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Su Yönetimi, 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiriler Kitabı, 28.01.2019-01.02.2019, 772-776, Ankara/Türkiye
 • 2 Aksever, F., Davraz, A., Varol, S. 2018. Aydın köyü (Şuhut-Afyonkarahisar) ve civarındaki su kaynaklarının kullanılabilirliği, International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018, Proceeding Book, 2436-2442, Ankara, Turkey
 • 3 Varol S. , Davraz A., Şener Ş., Şener E., Aksever F., Kırkan B., Tokgözlü A., 2017.Water Balance of the Salda Lake and the Influence of Budget Components, (Burdur/ Turkey), IWA 2nd Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment, 22-24 March, 2017 in Çesme-Izmir, Turkey,Proceeding book, p:652-660
 • 4 Davraz, A.,Aksever, F., 2013. Sustainable Water Management of Başköy springs (Ağlasun-Burdur/Turkey),The Second International Conference on Water, Energy and Environment (ICWEE), Izmir Katip Celebi University (IKCU), Proceedings of the Second International Conference on Water, Energy and The Environment 257:1-8,Kuşadası
 • 5 Seyman, F. 2006. Groundwater Potential of Alluvial Aquifer in Senirkent-Uluborlu (Türkiye) Basin, The III International Scientific and Practical Conference, Use of the Water Resources and its Integretional Management Globalization Processes, 6-7 July 2006, Baku/Azerbaycan
 • 6 Seyman, F.,Karagüzel, R., 2005. Groundwater Potential of Senirkent - Uluborlu (Isparta-Turkey) Basin, International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Region (IESCA), Proceedings, 289-294, İzmir, Turkey
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Aksever, F., Davraz, A., 2015. Determination of stable isotope and natural radioactivity for drinking water in Sandıklı basin (Afyonkarahisar, Turkey). WMESS-The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, 7-11 September-2015, Prague-Czech Republic.
 • 2 Aksever, F., Davraz, A., 2015, Başköy Kaynaklarının (Ağlasun-Burdur) İçme Suyu Olarak Kullanılabilirliği, 2. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu, 12-15 Kasım 2015, Bildiri Özleri Kitabı, S:75-76, Konya
 • 3 Afsin, M., Davraz, A., Aksever, F., Hinis, M.A.,Karakas Z. 2014, The Meaning Of Hydrochemical And Isotopic Changes In Hudai Geothermal Waters, Sandikli, Afyonkarahisar, Turkey, International Association of Hydrogeologist 41st International Congress (IAH 2014), Groundwater: Challenges and Stratigies, September 15-19, Marrakech, Morocco.
 • 4 Davraz A., Aksever F., Afsin M. 2014, Environmental Impact of Geothermal Fluids on Surface Water In The Sandıklı Basin, Turkey, International Association of Hydrogeologist 41st International Congress (IAH 2014), Groundwater: Challenges and Stratigies, September 15-19, Marrakech, Morocco.
 • 5 Davraz., A., Aksever., F. 2013. Sustainable Water Management of Başköy Spring (Ağlasun-Burdur-Turkey), The 2nd International Conference on Water Energy & Environmentt (ICWEE'13), Abstract Book, s:7, September 21-24, 2013, Kuşadası, Türkiye
 • 6 Afşin M., Dağ T., Davraz A., Aksever F., Karakaş Z., Hınıs M.A., 2012. The Origin and Sustainability of Hudai Geothermal Waters, Sandikli, Afyonkarahisar, Turkey, 39th IAH (International Association of Hydrogeologists) Congress,16-21 September 2012,Canada
 • 7 Seyman F., Davraz A., 2009, Hydrogeological Investigations of Sandıklı Basin (Afyonkarahisar)- Preliminary Studies, International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, 22-24 October, 2009, Proceedings Book, VolumeI, page:178, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Isparta
 • 8 Seyman, F.,Karagüzel, R., 2005. Groundwater Potential of Senirkent - Uluborlu (Isparta-Turkey) Basin, International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Region (IESCA), Abstracts, 209-210, İzmir, Turkey
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Varol, s., Davraz, A., Aksever, F., Şener, Ş., Şener, E., Kırkan, B., Tokgözlü, A., 2018. "Determination Of The Origin And Recharge Process Of Water Resources In Salda Lake Basin By Using The Stable Water Isotopes, Tritium And Radiocarbon (Burdur/Turkey)" 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 07th-11th May 2018, p.425, Antalya
 • 2 Saç, M., Afşin, M., Davraz, A., Aksever, F., Karakaş, Z., Hınıs, M.A., 2017, "The Significance of Radon Gas in Hudai Geothermal Waters; Sandıklı; Afyonkarahisar; Turkey", International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE), May 10-12, 2017 , Firat University, ELAZIĞ
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Senirkent-Uluborlu (Isparta) Havzası Hidrojeoloji İncelemesi
 • Doktora Tezi
 • 1 Afyon-Sandıklı Havzası Hidrojeoloji İncelemesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Sandıklı ve Şuhut (Afyonkarahisar) Havzalarında Karstik Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı ve Su Yönetimi, TÜBİTAK 3001 Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, Proje No: 116Y389 (2017-Devam Ediyor)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Dinar (Afyonkarahisar) bölgesindeki karstik su kaynaklarının hidrojeokimyasal açıdan değerlendirilmesi, TÜBİTAK 2209/A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanı, (Proje Yürütücüsü:Mehmet Yunus Lale , 3. sınıf öğrencisi), (2016-2017)
 • 2 Salda Gölü Sulak Alanı Hidrojeolojisi, Hidrojeokimyasal Özelliklerinin İzlenmesi ve Kirlilik Durumunun Tespiti, TÜBİTAK 1001-ÇAYDAG-No:114Y084, Yardımcı Araştırmacı, (2014-2016)
 • 3 Büyük Sincanlı havzası (Afyonkarahisar) su kaynaklarının hidrojeokimyasal özelliklerinin belirlenmesi ve istatistiksel olarak değerlendirilmesi, TÜBİTAK 2209/A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanı, (Proje Yürütücüsü:Hakan YIĞ , 4. sınıf öğrencisi), (2016-2017)
 • 4 Çivril-Baklan (Denizli) Ovasında Yeraltısuyuna İklim Değişikliğinin Etkisi, TÜBİTAK 2209/A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanı, (Proje Yürütücüsü: Ayşe EROĞLU, 3. sınıf öğrencisi), (2015-2016)
 • 5 Kufi Çayı (Çivril-Denizli) Yüzey Suyunun Hidrojeokimyasal Değerlendirilmesi, TÜBİTAK 2209/A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanı (Proje Yürütücüsü: Seher BÜYÜKŞAHİN, 3. sınıf öğrencisi), (2014-2015)
 • 6 Hüdai (Sandıklı-Afyonkarahisar) Jeotermal Alanı ve Çevresinin Hidrojeolojik, Hidrojeokimyasal ve İzotopik İncelemesi, TÜBİTAK 1001, ÇAYDAG, No: 110Y034, Yardımcı Araştırmacı, (2010-2013)
 • 7 Ağlasun (Burdur) Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Su Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi, TÜBİTAK 2209/A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanı (Proje Yürütücüsü: Yaşar BAL, 2. sınıf öğrencisi), (2013-2014)
 • 8 Afyon-Sandıklı Havzası Hidrojeoloji İncelemesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, , Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi (BAP), Proje No : 1545-D-07, Isparta, Yardımcı Araştırmacı, (2007-2009)
 • 9 Senirkent-Uluborlu (Isparta) Havzası Hidrojeoloji İncelemesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, , Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi (BAP), Proje No : 03-YL-654, Isparta, Yardımcı Araştırmacı, (2003-2005)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, 22-24 October, 2009, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Isparta (Executive Committee)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) ”2237-B ProjeEğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı”, 15-16 Haziran 2020, ÇAYDAG için çevrimiçi düzenlenen Proje Yazma Eğitimi, 15-16/06/2020, Ankara.
 • 2 "HİDRO'2018-Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu" 27-29 EYLÜL 2018, (Bilim Kurulu)
 • 3 Baki Canik Su Medeniyeti Sempozyumu, 7-9 Ekim 2013, Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Aksaray (Düzenleme Kurulu)
 • 4 XIII. Ulusal Kil-2007 Sempozyumu, 12-14 Eylül 2007, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Isparta (Düzenleme Kurulu)
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 3. Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular Eğitim Semineri, TMMBO Jeoloji Mühendisleri Odası, 26-29 Kasım 2008, Denizli
 • 2 Seyman, F., Pestisid Nedir? Pestisidlerin Yayılımı ve Etkileri Nelerdir? (seminer)
 • 3 Geothermal Course "Fluid Geochemistry in Geothermal Exploration and Exploitation", 03-05 Eylül 2007, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Kınıklı Kampusü, Denizli
 • 4 Seyman, F., Antalya Traverten Platosu Yeraltısuyu Kirliliği (seminer)
 • 5 Short Course in Isotope Geochemistry, TÜBİTAK-BAYK, University of Nevada-Reno-NV-USA (Dr. Greg B. AREHART), Depatment of Geological Engineering University, 58140, 6-8 June 2005, Sivas-Turkey
 • 6 Shell Growth Increments: Methods and Applicability for Oceanographic Reconstructions Short Cource, September 2005, Dr.Jan Kresten Nielsen, Institute of Geology and Palaeontology, J.W. Goethe University, Frankfurt, SDÜ-Sokrates Erasmus Education and Culture, Isparta-Turkey
 • 7 Ichnology and the Development of Reservoir Properties Short Course, September 2005, Dr.Jan Kresten Nielsen, Institute of Geology and Palaeontology, J.W. Goethe University, Frankfurt, SDÜ-Sokrates Erasmus Education and Culture, Isparta-Turkey
 • 8 Seyman, F., Isparta - Antalya Karayolu (25 + 400 - 25 + 600) Kazak II Kütle Hareketi Mühendislik Jeolojisi İncelemesi (seminer)
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 The International Association of Hydrogeologists (IAH/AIH)
 • 2 Hidrojeoloji Mühendisleri ve Su Kaynakları Araştırma Derneği (HİDRODER)
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Uysal K., Aksever F., SDUGEO (Online)(www.geo.sdu.edu.tr) ,ISSN 1309-6656
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of African Earth Sciences, AES5499
 • 2 Science of the Total Environment, STOTEN-D-17-04039
 • 3 Hydrogeology Journal, HJ-2016-4062
 • 4 Water Resources Management, WARM-D-14-00886
 • 5 Water Resources Management, WARM-D-14-01096
 • 6 Environmental Monitoring and Assessment, EMAS6486
 • 7 Environmental Monitoring and Assessment, EMAS5071
 • 8 Environmental Monitoring and Assessment, EMAS6211
 • 9 Environmental Monitoring and Assessment, EMAS6494
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Applied Water Science, AWSC-D-16-00269
 • 2 Hydrological Sciences Journal, HSC-2017-0051
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Karaelmas Science and Engineering Journal, 924-4006-1
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!