Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Dilek BAYRAM
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Dilek BAYRAM
Birimi Tıp Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2113244
E-Posta dilekbayram@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 9.7.2002
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 24.8.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -- 20.1.2011
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Tuğba Semerci Sevimli, Murat Sevimli, Nurten Özçelik, İbrahim Onaran, Dilek Bayram. "STZ (Streptozotosin) ile Diyabet Oluşturulmuş Ratların Böbrek Dokusunda Silibinin’in HIF-1? (Hypoxıa-InducıbleFactor-1 Alpha) ve TLR-2 (Toll Lıke Receptor 2) Genlerinin mRNA Düzeylerine Etkisi" Osmangazi Journal of Medicine, 39(1), 6-12, doi:10.20515/otd.04872
 • 2 Gökçimen A, Özgüner M, Bayram D, Ural M, Sulak O, "Metamizol sodyumun sıçan karaciğer, böbrek ve akciğer dokuları üzerine etkisi", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 13(1)/27-31 (2006).
 • 3 Ural M, Özgüner M, Senal D, Sütçü R, Delibas N, "Siklosporin A'nın sıçanlarda oluşturduğu nefrotoksisiteye Vitamin C ile Vitamin E'nin ve verapamilin etkilerinin ışık mikroskobunda değerlendirilmesi Süleyman Demirel üniversitesi Tip Fakültesi Dergisi, 12(4)/ 28-35 2005
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 D Bayram, ES Çetin, M Kara, M Özgöçmen, and IA Candan "The apoptotic effects of silibinin on MDA-MB-231 and MCF-7 human breast carcinoma cells" Hum Exp Toxicol. 2017 Jun;36(6):573-586. doi:10.1177/0960327116658105
 • 2 Yıldırım Baş F, Bayram D, Arslan B, Armağan I, Yeşilot Ş, Çiçek E, Yorgancıgil E.Effect of alpha lipoic acid on smoking-induced skin damage. Cutan Ocul Toxicol. 2017 Mar;36(1):67-73. doi: 10.3109/15569527.2016.1154069. Epub 2016 Apr 8.
 • 3 Saygin M, Asci H, Cankara FN, Bayram D, Yesilot S, Candan IA, Alp HH "The impact of high fructose on cardiovascular system: Role of alpha-lipoic acid".Hum Exp Toxicol. 2016 Feb;35(2):194-204.
 • 4 Bakir, B ; Ay, ZY ; Buyukbayram, HI ; Doguc, DK ; Bayram D ; Candan, IA ; Uskun, E. Effect Of Curcumin On Systemic T Helper 17 Cell Response; Gingival Expressions Of Interleukin-17 And Retinoic Acid Receptor-Related Orphan Receptor Gamma T; And Alveolar Bone Loss İn Experimental Periodontitis. Journal of Perıodontology. Volume: 87:11; Pages: E183-E191
 • 5 Murat Uçar, Muammer Altok, Mehmet Umul, Dilek Bayram, Ilkay Armagan, Mustafa Günes, Tahsin Çapkin, Sedat Soyupek. "The effect of thermochemotherapy with mitomycin C on normal bladder urothelium, an experimental study" Int Urol Nephrol; 2016 Jan;48(1):79-84.
 • 6 Topsakal S, Ozmen O, Cankara FN, Yesilot S, Bayram D, Genç Özdamar N, Kayan S. Alpha lipoic acid attenuates high-fructose-induced pancreatic toxicity. Pancreatology. 2016 May-Jun;16(3):347-52.
 • 7 Dilek BAYRAM, Meral ÖNCÜ, Efkan UZ, Hacı Ramazan YILMAZ, Ayşe YİĞİT, Ahmet KOÇAK. "The effects of midazolam and etomidate on the antioxidant system in the rat liver." Turk J Biol. 2015; 39:865-871.
 • 8 Asci H, Saygin M, Cankara FN, Bayram D, Yesilot S, Candan IA, Ilhan I. "The impact of alpha-lipoic acid on amikacin-induced nephrotoxicity."Ren Fail. 2015;37(1):117-21.
 • 9 Armagan I, Bayram D, Candan IA, Yigit A, Celik E, Armagan HH, Uğuz AC. "Effects of pentoxifylline and alpha lipoic acid on methotrexate-induced damage in liver and kidney of rats."Environ Toxicol Pharmacol. 2015 May;39(3):1122-31.
 • 10 Atila Altuntaş, H. Ramazan Yılmaz, Ayşegül Altuntaş, Efkan Uz, Murat Demir, Alparslan Gökçimen, Oğuzhan Aksu,Dilek Şenol Bayram, Mehmet Tuğrul Sezer "CAFFEIC ACID PHENETHYL ESTER PROTECTS AGAINST AMPHOTERICIN B INDUCED NEPHROTOXICITY IN RAT MODEL" BioMed Research International Volume 2014 (2014), published June 2014
 • 11 Yesilot S, Ozer MK, Bayram D, Oncu M, Karabacak HI, Cicek E."Effects of Aspirin and Nimesulide on tissue damage in diabetic rats". Cytokine, 2010, 52:163–167
 • 12 Gençel O, Naziroglu M, Celik O, Yalman K, Bayram D."Selenium and Vitamin E Modulates Radiation-Induced Liver Toxicity in Pregnant and Nonpregnant Rat: Effects of Colemanite and Hematite Shielding"Biol Trace Elem Res.2010, 135(1-3):253-63.
 • 13 Koçkar MC, Nazıroğlu M, Celik O, Tola HT, Bayram D, Koyu A."N-acetylcysteine modulates doxorubicin-induced oxidative stress and antioxidant vitamin concentrations in liver of rats." Cell Biochem Funct 2010; 28: 673–677.
 • 14 Ozer MK, Asci H, Oncu M, Yesilot S, Savran M, Bayram D, Cicek E. "Effects of pentoxifylline on amikacin-induced nephrotoxicity in rats". Ren Fail. 2009;31(2):134-9.
 • 15 Gokcimena A, Gullea K, Demirinb H, Bayram D, Kocak A, Altuntas I, "Effects of diazinon at different doses on rat liver and pancreas tissues" Pesticide Biochemistry and Physiology, 2007; 87(2):103-108.
 • 16 Gokcimen A, Kocak A, Kilbas S, Bayram D, Kilbas A, Cim A, Kockar C and Kutluhan S "Effect of lisinopril on rat liver tissues in L-NAME induced hypertension model" Molecular and Cellular Biochemistry, 2007; 296(1-2): 159-164.
 • 17 A Gokcimen, A Cim, HT Tola, D Bayram, A Kocak, F Özgüner and A Ayata "Protective effect of N-acetylcysteine, caffeic acid and vitamin E on doxorubicin hepatotoxicity" Human & Experimental Toxicology (2007) 26(6): 519-525.
 • 18 Koyu A , Gokcimen A, Ozguner F, Bayram DS and Kocak A "Evaluation of the effects of cadmium on rat liver" Molecular and Cellular Biochemistry. 2006; 284(1-2): 81-85.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Armağan İ, Bayram D,Candan İA, Yiğit A, Çelik E, Armağan HH. "Effect of pentoxifyline on rat liver and kidney oxidative damage induced by methotrexate" 5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels 9-12 September 2014, Isparta
 • 2 Ak C, Bayram D, Armağan İ. "Effects of leptin on oxidative stress in kidney of rats: A histological study" 5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels 9-12 September 2014, Isparta
 • 3 Saygın M, Aşçı H, Cankara FN, Yeşilot Ş, Candan İA, Bayram D, Alp HH. "The impact of high fructose on cardiovascular system; role of alpha lipoic acid" 5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels 9-12 September 2014, Isparta
 • 4 Aşçı H,Saygın M, Cankara FN, Topsakal Ş, Yeşilot Ş, Bayram D, Özman Ö. "Alpha lipoic acid protects liver and pancreas against corn syrup" 5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels 9-12 September 2014, Isparta
 • 5 Aşçı M, Saygın M,Cankara FN, Bayram D, Yeşilot Ş, Candan İA, İlhan İ. "The impact of alpha-lipoic acid on amikacin induced nephrotoxicity"5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels 9-12 September 2014, Isparta
 • 6 Çetin ES, Bayram D, Kara M, Candan İA, Özgöçmen M. "The viscum album L. extracts induce apoptosis of human breast cancer Mda-Mb-231 cells. 5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels 9-12 September 2014, Isparta
 • 7 Çetin ES, Bayram D, Kara M, Candan İA, Özgöçmen M. "To examine the effects of thethymoquinone on human breast cancer MDA-MB-231 cells" 5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels 9-12 September 2014, Isparta
 • 8 Bayram D, Çetin ES, Kara M, Özgöçmen M, Candan İA. "To examine the effects of silibinin on human breast cancer MDA-MB-231 cells" 5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels 9-12 September 2014, Isparta
 • 9 Çetin ES, Bayram D, Kara M, Özgöçmen M, Candan İA. Conformation of apoptotic effect of the Viscum Album L. extracts on human breast cancer MCF-7 cells with Tunel assay. 5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels 9-12 September 2014, Isparta
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Altuntas, Atila; Yilmaz, Haci Ramazan; Altuntas, Aysegul; et al. CAFFEIC ACID PHENETHYL ESTER PROTECTS AGAINST AMPHOTERICIN B INDUCED NEPHROTOXICITY IN RAT MODEL. Conference: 51st Congress of the European-Renal-Association(ERA)/European-Dialysis-and-Transplant-Association (EDTA) Location: Amsterdam, NETHERLANDS Date: MAY 31-JUN 03, 2014 Sponsor(s): European Renal Assoc; European Dialysis & Transplant Assoc NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION Volume: 29 Supplement: 3 Pages: 98-98 Meeting Abstract: SP094 Published: MAY 2014.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 İLKAY ARMAĞAN, DILEK BAYRAM, MELTEM ÖZGÖÇMEN, MURAT SEVIMLI, GÜLÇIN YAVUZ TÜREL. " APOPTOTIC EFFECT OF ALPHA LIPOIC ACID ON HUMAN COLON CANCER CELL LINE SW-480: AN IN VITRO STUDY." I. INTERNATIONAL CONGRESS on MEDICINAL and AROMATIC PLANTS: “NATURAL and HEALTHY LIFE”. Mayıs 2017.
 • 2 Dilek Bayram, Meltem Özgöçmen, İlkay Armağan, Mustafa Güneş. The Apoptotic effect of silibinin on TCC-SUB and RT-4 human bladder cancer cells. 2nd International Congress of Forensic Toxicology- Industrial and Environmental Toxicology, 26-30 May 2016, Ankara, Turkey
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Gülçin Yavuz Türel, Nilüfer Şahin Calapoğlu, Dilek Bayram, Meltem Özgöçmen, Eda Evgen Tülüceoğlu. "Apoptotic Effect of Curcumin on Colon Cancer Cells". 5th International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey. September 8-10, 2017.
 • 2 Senay Topsakal, Özlem Özmen, Fatma Nihan Cankara, Sukriye Yesilot, Dilek Bayram, Nilüfer Genç Özdama, Sümeyra Kayan. Alpha lipoic acid attenuates high fructose induced pancreatic toxicity. 18th European Congress of Endocrinology 2016, 28-31 May 2016, Munich, Germany
 • 3 B. Orun, Z. Yetkin Ay, D. Bayram, A. Candan, D. Kumbul Doğuç, M. Maden, E. Uskun."The Effect of Systemic Curcumin on Local and Systemic Th17 Response and Alveolar Bone Loss in Experimental Periodontitis" 8TH Conference of the Europan Federation of Periodontology. June 3-6, 2015; London, UK.
 • 4 Armağan İ, Bayram D, Candan İA, Armağan HH, Özgöçmen M. "Effect of Alpha Lipoic Acid on Methotrexate-Induced Testicular Damage"2nd International Medical Student Congress; 9-11 May 2014, Isparta
 • 5 Esin SAKALLI ÇETİN, Dilek BAYRAM, İbrahim Aydın CANDAN. The Apoptotic Effects Of The Mistletoe Extracts Helixor A, Helixor P and Helixor M on Human Breast Cancer Cell Line. The International Symposium On Cancer Nanomedicine. 7-9 November 2013, İzmir/TURKEY. - 2013
 • 6 Koçkar M.C, Nazıroğlu M, Çelik O, Tola H.T, Bayram D, Koyu A. "N-Acetylcysteine Modulates Doxorubicin-Induced Liver Damage in Rats". 3rd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels 2010 2(1): 74.
 • 7 Bayram D, Gumral N, Gokcimen A, Calıskan S. "Investigation of the Effect of Electromagnetic Field at 2,45 GHz on Rat Skeletal Muscle Tissue with Protective Effects of Selenium and L-Carnitine" 3rd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels 2010 2(1): 54.
 • 8 Bayram D, Karatopuk D, Kocak A, Candan A, Gokcimen A, Ozgocmen M, "Determination of Lethal Dose of Tenoxicam: A Non-Steroidal Anti-Inflamatory Drug" 2nd International Liver Symposium p.44 20-22 May 2009, ISPARTA
 • 9 Bayram D, Candan A, Karatopuk D, Gokcimen A, Kocak A, Fedakar O, Birden B, "Effect of Slybium marianum Plant Extract on Liver Damage Induced by Different Doses of Acetaminophen". 2nd Intenational Liver Symposium, p:44 20-22 May 2009, ISPARTA
 • 10 Gumral N, Bayram D, Kocak A, Gokcimen A, Doguc D, Ozguner F, Soydan M. "Investigation of the Effect of Electromagnetic Field at 2,45 GHz on Rat Liver Tissue and Protection by Selenium and L-Carnitine" 2nd International Liver Symposium, p:46, 20-22 May 2009, Isparta, Turkey
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 SIÇAN KARACİĞERİ ÜZERİNE TİYOPENTAL SODYUM, PROPOFOL, ETOMİDATE VE MİDAZOLAM İSİMLİ ANESTEZİK MADDELERİN ETKİSİNİN IŞIK MİKROSKOBİK DÜZEYDE İNCELENMESİ
 • Doktora Tezi
 • 1 Silybum marianum Bitkisinin in vitro Ortamda Karaciğer Kanseri Hücre Hatları Üzerine Etkisi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Linum Usitatissimum Bitkisinden Elde Edilen Sekoisolarikiresinol Diglukosid Maddesinin Kolon Kanseri Hücre Hatları Üzerine Etkisi. Doktora tezi. Proje No: 4399-D2-15. Isparta, 2017.
 • 2 Kadmiyum Verilen Dişi Sıçanlarda Üreme Sistemi Üzerine Melatonin Ve Selenyumun Etkisi. SDÜ BAP, Doktora Tezi; Proje No: 4310- D1–15; Isparta, 2016
 • 3 Pentoksifilin ve Alfa Lipoik Asitin Metotreksat Aracılı Karaciğer ve Böbrek Hasarları Üzerine Etkilerinin Araştırılması. SDÜ BAP, Tıpta Uzmanlık Tezi; Proje No: 3696-TU2-13; Isparta, 2014
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Silybum marianum Bitkisinin in vitro Ortamda Karaciğer Kanseri Hücre Hatları Üzerine Etkisi SDÜ BAP Proje No:1742-D-08
 • 2 SIÇAN KARACİĞERİ ÜZERİNE TİYOPENTAL SODYUM, PROPOFOL, ETOMİDATE VE MİDAZOLAM İSİMLİ ANESTEZİK MADDELERİNETKİSİNİN IŞIK MİKROSKOBİK DÜZEYDE İNCELENMESİ SDÜBAP, Proje No:YL-881
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 2nd International Liver Symposium (20-22 May 2009, ISPARTA)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 I. ULUSLAR ARASI KATILIMLI KARACİĞER SEMPOZYUMU
 • 2 VI. STEREOLOJİK METOTLAR VE UYGULAMALARI KURSU
 • 3 UYGULAMALI HÜCRE KÜLTÜRÜ TEKNİKLERİ KURSU
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2006 Ahmet Koyu, Alpaslan Gokcimen, Fehmi Ozguner,Dilek Senal Bayram and Ahmet Kocak. Evaluation of the effects of cadmium on rat liver. Molecular and Cellular Biochemistry, 284(1-2):81-5
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Karaciğer Derneği
 • 2 Stereoloji Derneği
 • 3 Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcılığı (2012-2013)
 • 2 Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Çocuk ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanlığı (2012-2013)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Dönem 1 Koordinatör Yardımcılığı (2013 - devam ediyor)
 • 2 Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu; Yönetim Kurulu Üyeliği (2010-2013).
 • 3 Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Programı Koordinatörü (2010-2013).
VERDİĞİ DERSLER
BAŞ BOYUN ANATOMİSİ VE HİSTOLOJİSİ
Baş Boyun ve Yüz Gelişimi ve Konjenital Anomalileri
Beslenme İlkeleri
DOKU HİSTOLOJİSİ
HEMATOLOJİ
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ
HÜCRE KÜLTÜRÜ TEKNİKLERİ
HÜCRE KÜLTÜRÜ TEKNİKLERİ
LABORATUVAR ALETLERİ KULLANIMI VE BAKIMI
Patoloji
Sağlık Sosyolojisi
SİNİR SİSTEMİ GELİŞİMİ VE HİSTOLOJİSİ
Sosyal Hizmetler
Sosyal Rehabilitasyon
Temel Gerontoloji
Temel Laboratuvar Uygulamaları II
TEZ ÇALIŞMASI (DOKTORA) 5
TEZ ÇALIŞMASI (DOKTORA) 6
UZMANLIK ALAN DERSİ 3
UZMANLIK ALAN DERSİ 4
UZMANLIK ALAN DERSİ 5
UZMANLIK ALAN DERSİ 5
UZMANLIK ALAN DERSİ 6
UZMANLIK ALAN DERSİ 7
ÜREGENİTAL SİSTEM GELİŞİMİ VE HİSTOLOJİSİ
Yukarı çık