KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Dilek BAYRAM
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462113244
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0003-3568-2673
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 15
Alıntı Sayısı: 1028
Web Of Science Hindex: 11
Alıntı Sayısı: 512
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 09.07.2002
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HİSTOLOJİ-EMRİYOLOJİ (YL) (TEZLİ) 24.08.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ (DR) 20.01.2011
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Borik Asitin İn Vitro Ortamda kolon Kanser Hücre Hatları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, Tübitak 3001, BAYRAM Dilek, 15.04.2017 - 15.04.2018 (ULUSAL)
 • 2 Linum Usitatissimum Bitkisinden Elde Edilen Sekoisolarikiresinol Diglukosid Maddesinin Kolon Kanseri Hücre Hatları Üzerine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, BAYRAM Dilek, 01.07.2015 - 30.12.2019 (ULUSAL)
 • 3 Kadmiyum (cd) Verilen Dişi Sıçanlar’da Üreme Sistemi Üzerine Melatonin Ve Selenyumun (se) Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, BAYRAM Dilek, 10.04.2015 - 18.04.2017 (ULUSAL)
 • 4 Pentoksifilin Ve Alfa Lipoik Asit in Metotreksat Aracılı Doku Hasarları Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, BAYRAM Dilek, 25.10.2013 - 19.06.2015 (ULUSAL)
 • 5 Silybum Marianum Bitkisinin in Vitro Ortamda Karaciğer Kanseri Hücre Hatları Üzerine Etkisi 1742 D 08 DOKTORA TEZİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, BAYRAM Dilek, 04.11.2008 - 04.05.2011 (ULUSAL)
 • 6 Sıçan Karaciğeri Üzerine Tiyopental Sodyum Propofol Etomidate Midazolam İsimli Anestezik Maddelerin Etkisinin Işık Mikroskobik Düzeyde incelenmesi 0881 YL 04 YÜKSEK LİSANS TEZİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, BAYRAM Dilek, 21.05.2004 - 21.11.2005 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Yesilot Sukriye, Yesilot Sukriye, BAYRAM Dilek, ÖZGÖÇMEN Meltem, TOĞAY Vehbi Atahan, Apoptotic effects of Phlomis armeniaca mediated biosynthesized silver nanoparticles in monolayer (2D) and spheroid (3D) cultures of human breast cancer cell lines. 3 Biotech, 13(1), , 0-0. Doi: 10.1007/s13205-022-03417-7, (2023), (SCI-Expanded)
 • 2 BAYRAM Dilek, ÖZGÖÇMEN Meltem, AŞCI ÇELİK Dilek, Sarman Emine, Sevimli Murat, Does Boric Acid Inhibit Cell Proliferation on MCF-7 and MDA-MB-231 Cells in Monolayer and Spheroid Cultures by Using Apoptosis Pathways?. Biological Trace Element Research , 0-0. Doi: 10.1007/s12011-023-03810-0, (2023), (SCI-Expanded)
 • 3 BAYRAM Dilek, Meltem Özgöçmen, Quercetin suppresses cell proliferation using the apoptosis pathways in MCF-7 and MDA-MB-231 human breast carcinoma cells in monolayer and spheroid model cultures: Effect of Quercetin on Human Breast Cancer. South African Journal of Botany , 259-270. Doi: 10.1016/j.sajb.2023.09.017, (2023), (SCI-Expanded)
 • 4 BAYRAM Dilek, Karakeçi N., RATLARDA AMİODARONA BAĞLI AKCİĞER TOKSİSİTESİ ÜZERİNE GİLABURU (Viburnum opulus L.)’NUN ETKİSİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(3), , 324-332. Doi: 10.17343/sdutfd.1199352, (2023), (EBSCO)
 • 5 BÜYÜKBAYRAM H. İ., BAYRAM Dilek, Doğan H. K., METOTREKSAT ARACILI NEFROTOKSİSİTEDE RAMELTEONUN KORUYUCU ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(2), , 155-162. Doi: 10.17343/sdutfd.1114352, (2023), (EBSCO)
 • 6 ARMAĞAN İLKAY, BAYRAM DİLEK, CANDAN İBRAHİM AYDIN, ARMAĞAN HAMİT HAKAN, ÖZGÖÇMEN MELTEM, VAREL AHMETCAN, The Effect of Alpha-Lipoic Acid against Methotrexate on Testicular Damage in Rats. Cagdas Tip Dergisi: Journal of Contemporary Medicine, 13(2), , 335-341. Doi: 10.16899/jcm.1242903, (2023), (Alan Endeksleri)
 • 7 YAVUZ TÜREL GÜLÇİN, ŞAHİN CALAPOĞLU NİLÜFER, BAYRAM DİLEK, ÖZGÖÇMEN MELTEM, TOĞAY VEHBİ ATAHAN, Evgen Tülüceoğlu Eda, Curcumin induces apoptosis through caspase dependent pathway in human colon carcinoma cells. Molecular Biology Reports, 49(2), , 1351-1360. Doi: 10.1007/s11033-021-06965-y, (2022), (SCI-Expanded)
 • 8 ÖZGÖÇMEN MELTEM, BAYRAM DİLEK, ARMAĞAN İLKAY, YAVUZ TÜREL GÜLÇİN, SEVİMLİ MURAT, ŞENOL NURGÜL, Is Quercetin Beneficial for Colon Cancer? A Cell Culture Study, Using the Apoptosis Pathways. Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry, 22(1), , 193-200. Doi: 10.2174/1871520621666210624110547, (2022), (SCI-Expanded)
 • 9 BAYRAM Dilek, Bayram Dilek, Ozgocmen Meltem, Armagan Ilkay, Sevimli Tugba Semerci, Boric acid suppresses cell proliferation by TNF signaling pathway mediated apoptosis in SW-480 human colon cancer line. JOURNAL OF TRACE ELEMENTS IN MEDICINE AND BIOLOGY Doi: 10.1016/j.jtemb.2022.126958, (2022), (SCI-Expanded)
 • 10 ÖZGÖÇMEN MELTEM, BAYRAM DİLEK, YAVUZ TÜREL GÜLÇİN, TOĞAY VEHBİ ATAHAN, ŞAHİN CALAPOĞLU NİLÜFER, Secoisolariciresinol diglucoside induces caspase-3-mediated apoptosis in monolayer and spheroid cultures of human colon carcinoma cells. Journal of Food Biochemistry , 1-10. Doi: 10.1111/jfbc.13719, (2021), (SCI-Expanded)
 • 11 TAŞDEMİR KORKMAZ DENİZ, AZIRAK SEBİLE, BİLGİÇ SEDAT, BAYRAM DİLEK, ÖZER MEHMET KAYA, Thymoquinone reduced RIPK1-dependent apoptosis caused by valproic acid in rat brain. Annals of Medical Research, 28(11), , 2005-2011. Doi: 10.5455/annalsmedres.2021.01.046, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 12 AKTAŞ İBRAHİM, BAYRAM DİLEK, Investigation of the effects of silymarin on valproic acid-induced kidney damage in rats. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 9(1), , 42-48. (2020), (Alan Endeksleri)
 • 13 BAYRAM DİLEK, ÖZGÖÇMEN MELTEM, ARMAĞAN İLKAY, SEVİMLİ MURAT, YAVUZ TÜREL GÜLÇİN, ŞENOL NURGÜL, Investigation of apoptotic effect of juglone on CCL-228-SW 480 colon cancer cell line. JOURNAL OF CANCER RESEARCH AND THERAPEUTICS, 15(1), , 68-74. Doi: 10.4103/jcrt.JCRT_880_17, (2019), (SCI)
 • 14 BAYRAM DİLEK, ARMAĞAN İLKAY, ÖZGÖÇMEN MELTEM, ŞENOL NURGÜL, CALAPOĞLU MUSTAFA, Determination of Apoptotic Effect of Juglone on Human Bladder Cancer TCC-SUP and RT-4 Cells: An In Vitro Study. Journal of Environmental Pathology, Toxicology and Oncology, 37(2), , 173-181. Doi: 10.1615/JEnvironPatholToxicolOncol.2018025226, (2018), (SCI-Expanded)
 • 15 ÖZGÖÇMEN MELTEM, GÖKÇİMEN ALPASLAN, ÖNCÜ MERAL, AKDOĞAN MEHMET, BAYRAM DİLEK, ARMAĞAN İLKAY, Effects of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease on Visfatin and IL-6 Levels in Mice: An Immunohistochemical Study. Immunochemistry Immunopathology, 4(1), , 1-6. Doi: 10.4172/2469-9756.1000131, (2018), (Alan Endeksleri)
 • 16 YILDIRIM BAŞ FUNDA, BAYRAM DİLEK, ARSLAN BAHRİYE, ARMAĞAN İLKAY, YEŞİLOT ŞÜKRİYE, ÇİÇEK EMİNE, YORGANCIGİL EMRE, Effect of alpha lipoic acid on smoking-induced skin damage. Cutaneous and Ocular Toxicology, 36(1), , 67-73. Doi: 10.3109/15569527.2016.1154069, (2017), (SCI-Expanded)
 • 17 BAYRAM DİLEK, SAKALLI ÇETİN ESİN, KARA MURAT, ÖZGÖÇMEN MELTEM, CANDAN İBRAHİM AYDIN, The apoptotic effects of silibinin on MDA-MB-231 and MCF-7 human breast carcinoma cells. Human Experimental Toxicology, 36(6), , 573-586. Doi: 10.1177/0960327116658105, (2017), (SSCI)
 • 18 GEVREK FİKRET, ÖNCÜ MERAL, GÜLLE KANAT, BAYRAM DİLEK, KARAÖZ ERDAL, Immunohistochemical Expression of Leptin (Ob-protein) in Experimentally Hypertensive Rat Kidney Tissues. Journal of Contemporary Medicine, 6(4), , 255-265. Doi: 10.16899/ctd.55589, (2016), (Alan Endeksleri)
 • 19 UÇAR MURAT, ALTOK MUAMMER, UMUL MEHMET, BAYRAM DİLEK, ARMAĞAN İLKAY, GÜNEŞ MUSTAFA, ÇAPKİN TAHSİN, SOYUPEK ARAP SEDAT, The effect of thermochemotherapy with mitomycin C on normal bladder urothelium, an experimental study. International Urology and Nephrology, 48(1), , 79-84. Doi: 10.1007/s11255-015-1139-1, (2016), (SCI-Expanded)
 • 20 TOPSAKAL ŞENAY, ÖZMEN ÖZLEM, CANKARA FATMA NİHAN, YEŞİLOT ŞÜKRİYE, BAYRAM DİLEK, ÖZDAMAR NİLÜFER, KAYAN SÜMEYRA, Alpha lipoic acid attenuates high-fructose-induced pancreatic toxicity. Pancreatology, 16(3), , 347-352. Doi: 10.1016/j.pan.2016.03.001, (2016), (SCI-Expanded)
 • 21 BAKIR BURCU, YETKİN AY ZUHAL, BÜYÜKBAYRAM HALİL İBRAHİM, KUMBUL DOĞUÇ DUYGU, BAYRAM DİLEK, CANDAN İBRAHİM AYDIN, USKUN ERSİN, Effect of Curcumin on Systemic T Helper 17 Cell Response Gingival Expressions of Interleukin-17 and Retinoic Acid Receptor-Related Orphan Receptor γt and Alveolar Bone Loss in Experimental Periodontitis. Journal of Periodontology, 87(11), , 183-191. Doi: 10.1902/jop.2016.150722, (2016), (SSCI)
 • 22 ARMAĞAN İLKAY, BAYRAM DİLEK, CANDAN İBRAHİM AYDIN, YİĞİT AYŞE, ÇELİK ERDAL, ARMAĞAN HAMİT HAKAN, UĞUZ ALDÜLHADİ CİHANGİR, Effects of pentoxifylline and alpha lipoic acid on methotrexate-induced damage in liver and kidney of rats. Environmental Toxicology and Pharmacology, 39(3), , 1122-1131. Doi: 10.1016/j.etap.2015.04.003, (2015), (SSCI)
 • 23 AŞCI HALİL, SAYGIN MUSTAFA, CANKARA FATMA NİHAN, BAYRAM DİLEK, YEŞİLOT ŞÜKRİYE, CANDAN İBRAHİM AYDIN, İLHAN İLTER, The impact of alpha-lipoic acid on amikacin-induced nephrotoxicity. Renal Failure, 37(1), , 117-121. Doi: 10.3109/0886022X.2014.967645, (2015), (SCI-Expanded)
 • 24 BAYRAM DİLEK, ÖNCÜ MERAL, UZ EFKAN, YILMAZ HACI RAMAZAN, YİĞİT AYŞE, KOÇAK AHMET, The effects of midazolam and etomidate on the antioxidant system in the rat liver. TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, 39(6), , 865-871. Doi: 10.3906/biy-1505-47, (2015), (SCI-Expanded)
 • 25 SAYGIN MUSTAFA, AŞCI HALİL, CANKARA FATMA NİHAN, BAYRAM DİLEK, YEŞİLOT ŞÜKRİYE, CANDAN İBRAHİM AYDIN, ALP HAMİT HAKAN, The impact of high fructose on cardiovascular system. Human Experimental Toxicology, 35(2), , 194-204. Doi: 10.1177/0960327115579431, (2015), (SSCI)
 • 26 ŞENOL NURGÜL, BAYRAM DİLEK, YEŞİL ÖZLEM, Histological and Histochemical Structure of the Some of Digestive Tract Area in Different Vertebrate Species. Süleyman Demirel University Journal of Science (e-journal), 9(2), , 61-70. (2014), (Alan Endeksleri)
 • 27 ALTUNTAŞ ATİLLA, YILMAZ HACI RAMAZAN, ALTUNTAŞ AYŞEGÜL, UZ EFKAN, DEMİR MURAT, GÖKÇİMEN ALPASLAN, AKSU OĞUZHAN, BAYRAM DİLEK, SEZER MEHMET TUĞRUL, Caffeic Acid Phenethyl Ester Protects against Amphotericin B Induced Nephrotoxicity in Rat Model. BioMed Research International , 1-8. Doi: 10.1155/2014/702981, (2014), (SCI-Expanded)
 • 28 KOÇKAR MUHAMMET CEM, NAZIROĞLU MUSTAFA, ÇELİK ÖMER, TOLA HASAN TAHSİN, BAYRAM DİLEK, KOYU AHMET, N-acetylcysteine modulates doxorubicin-induced oxidative stress and antioxidant vitamin concentrations in liver of rats. Cell Biochemistry and Function, 28(8), , 673-677. Doi: 10.1002/cbf.1707, (2010), (SSCI)
 • 29 YEŞİLOT ŞÜKRİYE, ÖZER MEHMET KAYA, BAYRAM DİLEK, ÖNCÜ MERAL, KARABACAK HALİL İBRAHİM, ÇİÇEK EKREM, Effects of Aspirin and Nimesulide on tissue damage in diabetic rats. Cytokine, 52(3), , 163-167. Doi: 10.1016/j.cyto.2010.07.004, (2010), (SSCI)
 • 30 GENÇEL OSMAN, NAZIROĞLU MUSTAFA, ÇELİK ÖMER, YALMAN KADİR, BAYRAM DİLEK, Selenium and Vitamin E Modulates Radiation-Induced Liver Toxicity in Pregnant and Nonpregnant Rat: Effects of Colemanite and Hematite Shielding. Biological Trace Element Research , 253-263. Doi: 10.1007/s12011-009-8513-8, (2010), (SSCI)
 • 31 ÖZER MEHMET KAYA, AŞCI HALİL, ÖNCÜ MERAL, YEŞİLOT ŞÜKRİYE, SAVRAN MEHTAP, BAYRAM DİLEK, ÇİÇEK EKREM, Effects of Pentoxifylline on Amikacin-Induced Nephrotoxicity in Rats. Renal Failure, 31(2), , 134-139. Doi: 10.1080/08860220802595492, (2009), (SSCI)
 • 32 GÖKÇİMEN ALPASLAN, GÜLLE KANAT, DEMİRİN HİLMİ, BAYRAM DİLEK, KOÇAK AHMET, ALTUNTAŞ İRFAN, Effects of diazinon at different doses on rat liver and pancreas tissues. Pesticide Biochemistry and Physiology, 87(2), , 103-108. Doi: 10.1016/j.pestbp.2006.06.011, (2007), (SSCI)
 • 33 GÖKÇİMEN ALPASLAN, ÇİM ABDULLAH, TOLA HASAN TAHSİN, BAYRAM DİLEK, KOÇAK AHMET, ÖZGÜNER MEHMET FEHMİ, AYATA ALİ, Protective effect of N-acetylcysteine, caffeic acid and vitamin E on doxorubicin hepatotoxicity. Human Experimental Toxicology, 26(6), , 519-525. Doi: 10.1177/0960327107076885, (2007), (SSCI)
 • 34 GÖKÇİMEN ALPASLAN, KOÇAK AHMET, KILBAŞ SERKAN, BAYRAM DİLEK, KILBAŞ AYNUR, ÇİM ABDULLAH, KOÇKAR MUHAMMET CEM, KUTLUHAN SÜLEYMAN, Effect of lisinopril on rat liver tissues in L-NAME induced hypertension model. Molecular and Cellular Biochemistry , 159-164. Doi: 10.1007/s11010-006-9310-8, (2007), (SSCI)
 • 35 KOYU AHMET, GÖKÇİMEN ALPASLAN, ÖZGÜNER MEHMET FEHMİ, BAYRAM DİLEK, KOÇAK AHMET, Evaluation of the effects of cadmium on rat liver. Molecular and Cellular Biochemistry , 81-85. Doi: 10.1007/s11010-005-9017-2, (2006), (SSCI)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 SEMERCİ SEVİMLİ TUĞBA, SEVİMLİ MURAT, ÖZÇELİK NURTEN, ONARAN İBRAHİM, BAYRAM DİLEK, Streptozotosin İle Diyabet Oluşturulmuş Ratların Böbrek Dokusunda Silibinin’ın HIF-1 Alfa ve TLR 2 Genlerinin MRNA Düzeylerine Etkisi. Osmangazi Tıp Dergisi, 39(1), , 6-12. Doi: 10.20515/otd.04872, (2017), (TR DİZİN)
 • 2 BAYRAM DİLEK, Silibinin İn Vitro Ortamda CCL-228-SW 480 Kolon Kanseri Hücre Hattı Üzerine Apoptotik Etkisinin Araştırılması. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, 8(2), , 1-7. Doi: 10.22312/sdusbed.287465, (2017), (TR DİZİN)
 • 3 CANDAN İBRAHİM AYDIN, BAYRAM DİLEK, ŞAHİN CALAPOĞLU NİLÜFER, GÜRBÜZ NİLGÜN, CANKARA FATMA NİHAN, ÖZGÖÇMEN MELTEM, ARMAĞAN İLKAY, Kadmiyum verilen dişi sıçanlarda üreme sistemi üzerine melatonin ve selenyumun etkisi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 24(3), , 84-95. Doi: 10.17343/sdutfd.270310, (2017), (TR DİZİN)
 • 4 AK CENNET, BAYRAM DİLEK, ARMAĞAN İLKAY, UĞUZ ABDÜLHADİ CİHANGİR, Ratların böbrek histomorfolojisi üzerine leptin etkisinin araştırılması. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 22(1), , 14-18. (2015), (TR DİZİN)
 • 5 BAYRAM DİLEK, GÖKÇİMEN ALPASLAN, ÖNCÜ MERAL, CANDAN İBRAHİM AYDIN, ÖZGÖÇMEN MELTEM, Silybum marianum bitkisinin in vitro ortamda karaciğer kanseri hücre hatları üzerine etkisi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 22(4), , 87-96. (2015), (TR DİZİN)
 • 6 BAYRAM DİLEK, ÖNCÜ MERAL, ÖZÇELİK NURTEN, YILMAZ HACI RAMAZAN, UZ EFKAN, GÖKÇİMEN ALPASLAN, ÖZGÖÇMEN MELTEM, Sıçan Karaciğeri Üzerine Tiyopental Sodyum ve Propofolün Etkileri. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(2), , 36-44. (2014), (TR DİZİN)
 • Yönetilen Tez
 • 1 Özgöçmen Meltem, Linum Usitatissimum Bitkisinden Elde Edilen Sekoisolarikiresinol Diglukosid Maddesinin Kolon Kanseri Hücre Hatları Üzerine Etkisi, Hücre Kültürü, İn vitro, 30.12.2019. Doktora
 • 2 Sevimli Murat , Borik Asitin in Vitro Ortamda Kolon Kanser Hücre Hatları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, Hücre kültürü, In vitro, 21.09.2018. Doktora
 • 3 Candan İbrahim Aydın, Kadmiyum (cd) Verilen Dişi Sıçanlar'da Üreme Sistemi Üzerine Melatonin Ve Selenyumun (se) Etkisi, Toksikoloji, 10.04.2016. Doktora
 • 4 Armağan İlkay, Pentoksifilin Ve Alfa Lipoik Asit’in Metotreksat Aracılı Doku Hasarları Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Toksikoloji, 25.04.2014. Tıpta Uzmanlık
 • Yüksek Lisans Tezi
 •   Sıçan karaciğeri üzerine tiyopental sodyum, propofol, etomidate ve midazolam isimli anestezik maddelerin etkisinin ışık mikroskobik düzeyde incelenmesi
 • Doktora Tezi
 •   Silybum marianum bitkisinin in vitro ortamda karaciğer kanseri hücre hatları üzerine etkisi
VERDİĞİ DERSLER
Genel Histoloji ve Sistem Histolojisi 1
Histoloji ve Embriyoloji
Hücre Kültürü Teknikleri I
Seminer
Uzmanlık Alan Dersi-1
Uzmanlık Alan Dersi-2
 
Bu İçeriği Paylaş!