KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Şehnaz ŞENER
Birimi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bölüm Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462111332
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0003-3191-2291
Akademik Hesaplar image/svg+xml
Google Scholar Hindex: 20
Alıntı Sayısı: 2902
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 03.07.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) 09.02.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (DR) 24.11.2010
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Hidrojeoloji-Hidrojeokimya,Su Yönetimi,Göl Yönetimi,Hidroloji,Su ve sediman kirliliği,Coğrafi Bilgi Sistemleri,Su kalitesi,Kent ve Çevre Jeolojisi,Katı Atık Depolama Yer Seçimi
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Burdur Gölü, Yarışlı Gölü, Gölhisar Gölü, Çorak Göl, Yazır Gölü ve Avlan Gölü Sulak Alan Revize Yönetim Planı Hazırlanması Projesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), ŞENER Şehnaz, ŞENER Erhan, Gülle İskender, Yıldız Seda, 09.02.2023 - 30.11.2023 (ULUSAL)
 • 2 Kremna Antik Kenti Kazısı (2023), Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), ŞENER Şehnaz, ŞENER Erhan, Polat Beck Ayça, 01.01.2023 - 31.12.2023 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ŞENER ERHAN, ŞENER ŞEHNAZ, VAROL SİMGE, Appraisal of groundwater quality with WQI and human health risk assessment in Karamık wetland and surroundings (Afyonkarahisar/Turkey). Environmental Geochemistry and Health Doi: 10.1007/s10653-022-01282-0, (2023), (SCI-Expanded)
 • 2 ŞENER ERHAN, ŞENER ŞEHNAZ, Bulut Cafer, Assessment of heavy metal pollution and quality in lake water and sediment by various index methods and GIS: A case study in Beyşehir Lake, Turkey. Marine Pollution Bulletin Doi: 10.1016/j.marpolbul.2023.115101, (2023), (SCI-Expanded)
 • 3 ŞENER ŞEHNAZ, Groundwater quality, heavy metal pollution, and health risk assessment using geospatial techniques and index methods in Eber wetland and surroundings (Afyonkarahisar/Turkey). Environmental Science and Pollution Research , 51387-51411. Doi: 10.1007/s11356-023-25857-1, (2023), (SCI-Expanded)
 • 4 BETTAHAR ASMA, ŞENER ŞEHNAZ, Standartlaştırılmış Yağış İndeksi ve Ondalıklar İndeksi Yöntemleri ile Wadi Righ Bölgesi (Cezayir) Kuraklık Analizi. Mehmet Akif Ersoy Universitesi Fen Bilimleri Enstitusu Dergisi Doi: 10.29048/makufebed.1248923, (2023), (Diğer)
 • 5 ŞENER Şehnaz, ŞENER Erhan, Bulut Cafer, Appraisal of heavy metal contents, spatial–temporal variation, toxic metal pollution, and health risk in water and sediment of Uluabat Lake (Ramsar Site, Turkey). Environmental Science and Pollution Research, 30(54), , 115246-115265. Doi: 10.1007/s11356-023-30490-z, (2023), (SCI-Expanded)
 • 6 Er Arzu, ŞENER ŞEHNAZ, HYDRO-CHEMISTRY OF GROUNDWATER IN ALANYA (ANTALYA) SUB-BASIN AND INVESTIGATING USAGE CHARACTERISTICS. Muhendislik Bilimleri ve Tasarim Dergisi Doi: 10.21923/jesd.1397513, (2023), (TR DİZİN)
 • 7 BETTAHAR ASMA, ŞENER ŞEHNAZ, Analysis of meteorological drought indices in the Wadi Righ area (southern Algeria). Sustainable Water Resources Management Doi: 10.1007/s40899-022-00740-y, (2022), (Diğer)
 • 8 ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, HYDROGEOCHEMISTRY OF TAVŞANLI (KÜTAHYA) PLAIN SURFACE WATERS AND EVALUATION OF WATER QUALITY BY WATER QUALITY INDEX (WQI) METHOD. Muhendislik Bilimleri ve Tasarim Dergisi Doi: 10.21923/jesd.1017100, (2022), (TR DİZİN)
 • 9 ŞENER ŞEHNAZ, VAROL SİMGE, ŞENER ERHAN, Akşehir (Konya) Ovası Yeraltısuyu Kalitesi ve Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, 8(1), , 80-91. Doi: 10.17216/limnofish.871731, (2022), (TR DİZİN)
 • 10 ŞENER ERHAN, ŞENER ŞEHNAZ, VAROL SİMGE, Evaluation of Irrigation Water Quality using GIS-based analytic hierarchy process (AHP) in Kızılırmak Delta (Turkey). Arabian Journal of Geosciences Doi: 10.1007/s12517-022-10003-x, (2022), (Diğer)
 • 11 ŞENER Şehnaz, Varol Simge, Sener Erhan, Evaluation of sustainable groundwater utilization using index methods (WQI and IWQI), multivariate analysis, and GIS: the case of Aksehir District (Konya/Turkey). ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH Doi: 10.1007/s11356-021-14106-y, (2021), (SCI)
 • 12 ŞENER ERHAN, ŞENER ŞEHNAZ, SPI ve CZI Kuraklık İndislerinin CBS Tabanlı Zamansal ve Konumsal Karşılaştırması: Burdur Gölü Havzası Örneği. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 7(1), , 41-58. Doi: 10.21324/dacd.800036, (2021), (TR DİZİN)
 • 13 ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, ŞEFAATLİ (YOZGAT) DOĞUSU SU KAYNAKLARININ HİDROJEOLOJİK VE HİDROJEOKİMYASAL İNCELEMESİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 9(1), , 126-138. Doi: 10.21923/jesd.745641, (2021), (TR DİZİN)
 • 14 ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, Er Arzu, GAZİANTEP İLİ YERALTISULARININ HİDROJEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE SU KALİTESİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 9(4), , 1253-1266. Doi: 10.21923/jesd.927408, (2021), (TR DİZİN)
 • 15 VAROL SİMGE, ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, Afyonkarahisar Şuhut Ovası Yeraltısularının Hidrojeokimyasal İncelemesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12(2), , 223-239. Doi: 10.29048/makufebed.909030, (2021), (Diğer)
 • 16 ŞENER ŞEHNAZ, Bektaş Sıla, Antalya İli İçme Suyu Kaynaklarının Hidrojeokimyasal Özellikleri ve Sağlık Risk Değerlendirmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12(1), , 376-391. Doi: 10.29048/makufebed.958400, (2021), (Diğer)
 • 17 VAROL SİMGE, DAVRAZ AYŞEN, ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, AKSEVER FATMA, KIRKAN BÜLENT, TOKGÖZLÜ AHMET, Assessment of groundwater quality and usability of Salda Lake Basin (Burdur/Turkey) and health risk related to arsenic pollution. Journal of Environmental Health Science and Engineering , 681-706. Doi: 10.1007/s40201-021-00638-5, (2021), (SCI-Expanded)
 • 18 VAROL SİMGE, ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, Assessment of groundwater quality and human health risk related to arsenic using index methods and GIS: A case of Şuhut Plain (Afyonkarahisar/Turkey). Environmental Research Doi: 10.1016/j.envres.2021.111623, (2021), (SCI-Expanded)
 • 19 ŞENER ERHAN, ŞENER ŞEHNAZ, Exploration of geothermal potential using integrated fuzzy logic and analytic hierarchy process (AHP) in Ağrı, Eastern Turkey. TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES , 1134-1150. Doi: 10.3906/yer-2105-18, (2021), (SCI-Expanded)
 • 20 Sener Erhan, ŞENER Şehnaz, Landfill site selection using integrated fuzzy logic and analytic hierarchy process (AHP) in lake basins. ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, 13(21), Doi: 10.1007/s12517-020-06087-y, (2020), (SCI-Expanded)
 • 21 ŞENER Şehnaz, Sener Erhan, Varol Simge, Hydro-chemical and microbiological pollution assessment of irrigation water in Kizilirmak Delta (Turkey). ENVIRONMENTAL POLLUTION Doi: 10.1016/j.envpol.2020.115214, (2020), (SCI-Expanded)
 • 22 ŞENER Şehnaz, Sener Erhan, Davraz Aysen, Varol Simge, Hydrogeological and hydrochemical investigation in the Burdur Saline Lake Basin, southwest Turkey. GEOCHEMISTRY, 80(125592), Doi: 10.1016/j.chemer.2019.125592, (2020), (SCI-Expanded)
 • 23 Varol Simge, Davraz Aysen, Aksever Fatma, ŞENER Şehnaz, Sener Erhan, Kirkan Bulent, Tokgozlu Ahmet, Determination of the origin and recharge process of water resources in Salda Lake Basin by using the environmental, tritium and radiocarbon isotopes (Burdur/Turkey). BULLETIN OF THE MINERAL RESEARCH AND EXPLORATION , 57-70. Doi: 10.19111/bulletinofmre.604352, (2020), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 24 Varol Simge, Davraz Aysen, Sener Erhan, ŞENER Şehnaz, Aksever Fatma, Kirkan Bulent, Tokgozlu Ahmet, Determining the lake protected zones using GIS-based DRASTIC model to groundwater vulnerability in Salda Lake basin (Burdur/Turkey). TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES , 747-763. Doi: 10.3906/yer-1907-27, (2020), (SCI-Expanded)
 • 25 ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, Water Quality Assessment in Special Environmental Protection Areas: a case study in the Belek (Antalya, Turkey),. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, 6(2), , 100-110. Doi: 10.17216/LimnoFish-689997, (2020), (TR DİZİN)
 • 26 VAROL SİMGE, Mutlu Küçük, DAVRAZ AYŞEN, ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, AKSEVER FATMA, KIRKAN BÜLENT, TOKGÖZLÜ AHMET, SALDA GÖLÜ HAVZASI GÜNEYİNİN (YEŞİLOVA/BURDUR) HİDROJEOLOJİSİ VEHİDROJEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELEMESİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 8(1), , 74-90. Doi: 10.21923/jesd.568665, (2020), (TR DİZİN)
 • 27 ŞENER ŞEHNAZ, Canpolat Gözde, Tavas (Denizli) Ovası ve Çevresinin Hidrojeokimyasal İncelemesi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 44(1), , 99-116. Doi: 10.24232/jmd.740534, (2020), (TR DİZİN)
 • 28 ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, VAROL SİMGE, KAŞ (ANTALYA) Kıyı Bölgesinin Mikrobiyolojik Kirlilik Değerlendirmesi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 8(3), , 753-765. Doi: 10.21923/jesd.723444, (2020), (TR DİZİN)
 • 29 VAROL SİMGE, DAVRAZ AYŞEN, AKSEVER FATMA, ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, KIRKAN BÜLENT, TOKGÖZLÜ AHMET, DETERMINATION OF THE ORIGIN AND RECHARGE PROCESS OF WATER RESOURCES IN SALDA LAKE BASIN BY USING THE ENVIRONMENTAL, TRITIUM AND RADIOCARBON ISOTOPES (BURDUR/TURKEY). Bulletin Of The Mineral Research and Exploration , 1-10. Doi: 10.19111/bulletinofmre.604352, (2020), (Diğer)
 • 30 Davraz Aysen, Sener Erhan, ŞENER Şehnaz, Evaluation of climate and human effects on the hydrology and water quality of Burdur Lake, Turkey. JOURNAL OF AFRICAN EARTH SCIENCES Doi: 10.1016/j.jafrearsci.2019.103569, (2019), (SCI)
 • 31 ŞENER ERHAN, ŞENER ŞEHNAZ, METEOROLOJİK KURAKLIĞIN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI ZAMANSAL VE KONUMSAL ANALİZİ: ÇORAK GÖLÜ HAVZASI (BURDUR-TÜRKİYE) ÖRNEĞİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 7(3), , 596-607. Doi: 10.21923/jesd.543573, (2019), (TR DİZİN)
 • 32 ŞENER ERHAN, VAROL SİMGE, ŞENER ŞEHNAZ, DAVRAZ AYŞEN, ASSESSMENT OF THE STREAM NETWORK POLLUTION IN THE EĞIRDIR LAKE BASIN (TURKEY) USING WATER QUALITY INDEX AND MULTIVARIATE ANALYSIS. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 7(2), , 352-368. Doi: 10.21923/jesd.471866, (2019), (Alan Endeksleri)
 • 33 Davraz Aysen, Varol Simge, Sener Erhan, ŞENER Şehnaz, Aksever Fatma, Kirkan Bulent, Tokgozlu Ahmet, Assessment of water quality and hydrogeochemical processes of Salda alkaline lake (Burdur, Turkey). ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT Doi: 10.1007/s10661-019-7889-y, (2019), (SCI)
 • 34 ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, GÜLLE İSKENDER, ÇORAK GÖLÜ (BURDUR) HAVZASININ HİDROJEOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE SU KALİTESİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 7(1), , 103-114. Doi: 10.21923/jesd.487302, (2019), (TR DİZİN)
 • 35 ŞENER ŞEHNAZ, Taştekin Nuri, BEYŞEHİR (KONYA) OVASININ HİDROJEOLOJİK VE HİDROJEOKİMYASAL İNCELEMESİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 7(3), , 647-661. Doi: 10.21923/jesd.541781, (2019), (Alan Endeksleri)
 • 36 ŞENER Şehnaz, ŞENER Şehnaz, Davraz Aysen, Groundwater potential mapping by combining fuzzy-analytic hierarchy process and GIS in Beysehir Lake Basin, Turkey. ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES Doi: 10.1007/s12517-018-3510-x, (2018), (SCI)
 • 37 Kuscu Mustafa, ŞENER Şehnaz, Tuncay Ebru Bapinar, Recharge sources and hydro geochemical evaluations of Na2SO4 deposits in the Acıgol Lake (Denizli, Turkey). JOURNAL OF AFRICAN EARTH SCIENCES , 265-275. Doi: 10.1016/j.jafrearsci.2017.07.005, (2017), (SCI)
 • 38 ŞENER Şehnaz, Sener Erhan, Davraz Aysen, Evaluation of water quality using water quality index (WQI) method and GIS in Aksu River (SW-Turkey). SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT , 131-144. Doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.01.102, (2017), (SCI)
 • 39 ŞENER Şehnaz, Sener Erhan, Davraz Aysen, Assessment of groundwater quality and health risk in drinking water basin using GIS. JOURNAL OF WATER AND HEALTH , 112-132. Doi: 10.2166/wh.2016.148, (2017), (SCI)
 • 40 ŞENER Şehnaz, Karakus Murat, Investigating water quality and arsenic contamination in drinking water resources in the Tavsanli District (Kutahya, Western Turkey). ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES Doi: 10.1007/s12665-017-7101-z, (2017), (SCI)
 • 41 Sener Erhan, ŞENER Şehnaz, Evaluation of groundwater vulnerability to pollution using fuzzy analytic hierarchy process method. ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES , 8405-8424. Doi: 10.1007/s12665-014-4001-3, (2015), (SCI)
 • 42 ŞENER Şehnaz, Davraz Aysen, Karaguzel Remzi, Assessment of trace metal contents in water and bottom sediments from Egirdir Lake, Turkey. ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES , 2807-2819. Doi: 10.1007/s12665-013-2659-6, (2014), (SCI)
 • 43 ŞENER Şehnaz, Davraz Aysen, Karaguzel Remzi, Evaluating the anthropogenic and geologic impacts on water quality of the Egirdir Lake, Turkey. ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES , 2527-2544. Doi: 10.1007/s12665-013-2296-0, (2013), (SCI)
 • 44 Sener Erhan, Terzi Ozlem, ŞENER Şehnaz, Kucukkara Ramazan, Modeling of Water Temperature Based on GIS and ANN Techniques: Case Study of Lake Egirdir (Turkey). EKOLOJI , 44-52. Doi: 10.5053/ekoloji.2012.835, (2012), (SCI)
 • 45 ŞENER Şehnaz, Sener Erhan, Karaguzel Remzi, Solid waste disposal site selection with GIS and AHP methodology: a case study in Senirkent-Uluborlu (Isparta) Basin, Turkey. ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT , 533-554. Doi: 10.1007/s10661-010-1403-x, (2011), (SCI)
 • 46 ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, NAS BİLGEHAN, KARAGÜZEL REMZİ, Combining AHP with GIS for landfill site selection: A case study in the Lake Beyşehir catchment area (Konya, Turkey). Waste Management, 30(11), , 2037-2046. Doi: 10.1016/j.wasman.2010.05.024, (2010), (SCI-Expanded)
 • 47 Sener Erhan, Davraz Aysen, ŞENER Şehnaz, Investigation of Aksehir and Eber Lakes (SW Turkey) Coastline Change with Multitemporal Satellite Images. WATER RESOURCES MANAGEMENT , 727-745. Doi: 10.1007/s11269-009-9467-5, (2010), (SCI)
 • 48 Sener Erhan, ŞENER Şehnaz, Davraz Aysen, Assessment of aquifer vulnerability based on GIS and DRASTIC methods: a case study of the Senirkent-Uluborlu Basin (Isparta, Turkey). HYDROGEOLOGY JOURNAL , 2023-2035. Doi: 10.1007/s10040-009-0497-0, (2009), (SCI)
 • 49 Davraz Aysen, Karaguzel Remzi, Soyaslan Iskender, Sener Erhan, Seyman Fatma, ŞENER Şehnaz, Hydrogeology of karst aquifer systems in SW Turkey and an assessment of water quality and contamination problems. ENVIRONMENTAL GEOLOGY , 973-988. Doi: 10.1007/s00254-008-1577-5, (2009), (SCI)
 • 50 Davraz Aysen, Sener Erhan, ŞENER Şehnaz, Temporal variations of fluoride concentration in Isparta public water system and health impact assessment (SW-Turkey). ENVIRONMENTAL GEOLOGY , 159-170. Doi: 10.1007/s00254-007-1148-1, (2008), (SCI)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ÇAKMAK MEHMET FATİH, ŞENER ŞEHNAZ, TAŞKIN ALANLARININ HEC-RAS PROGRAMI İLE BELİRLENMESİ: ÖMERCİK DERESİ (AVDAN KÖYÜ, KONYA) ÖRNEĞİ. ATLAS INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESEARCH IN APPLIED SCIENCES-II (2023). (Tam metin bildiri)
 • 2 TÜRKER AYÇA, ŞENER ŞEHNAZ, ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ UYGULANARAK İÇME SUYU HAVZALARINDA KORUMA KUŞAKLARININ BELİRLENMESİ. ATLAS INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESEARCH IN APPLIED SCIENCES-II (2023). (Tam metin bildiri)
 • 3 ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, Oba Çayı Alt Havzasının (Antalya, Türkiye) Hidrojeolojisi ve Su Kaynaklarının Hidro-kimyasal İncelenmesi . 2nd International Conference on Engineering, Natural and Social Sciences (2023). (Tam metin bildiri)
 • 4 ŞENER ERHAN, ŞENER ŞEHNAZ, Farklı Zaman Ölçeklerinde Standartlaştırılmış Yağış İndeksi Kullanılarak Alanya İlçesinin Kuraklık Değerlendirmesi. 2nd International Conference on Engineering, Natural and Social Sciences (2023). (Tam metin bildiri)
 • 5 ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, Assessing Heavy Metal Pollution and Usage Characteristics of Surface Water Resources of Tavşanlı District (Kütahya, Turkey). 2nd International Conference on Contemporary Academic Research (ICCAR) (2023). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ŞENER Şehnaz, ŞENER ERHAN, NAS Bilgehan, Selection of Landfill Site using GIS and Multicriteria Decision Analysis for Beyşehir Lake Catchment area (Konya, Turkey) . Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi , 1(3), , 134-144. (2011), (Endekste taranmıyor)
 • 2 ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, DAVRAZ AYŞEN, KARAGÜZEL REMZİ, Bulut Cafer, Egirdir Gölü Su Kalitesine Yönelik Ön Bulgular: Yerinde ÖlçümlerinDegerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(14), , 72-83. (2010), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 ŞENER ERHAN, VAROL SİMGE, ŞENER ŞEHNAZ, Computers in Earth and Environmental Sciences(2022). Elsevier, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, VAROL SİMGE, Eğirdir Gölü’nün Sürdürülebilir Yönetimine Yönelik Güncel Yaklaşımlar(2022). Duvar Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, Bulut Cafer, Bilgin Fuat, Eğirdir Gölü’nün Sürdürülebilir Yönetimine Yönelik Güncel Yaklaşımlar(2022). Duvar Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 ŞENER ŞEHNAZ, PAMUKOĞLU MUHAMMET YUNUS, KIRKAN BÜLENT, GÜLLE İSKENDER, ŞENER ERHAN, Can Süleyman, Eğirdir Gölü’nün Sürdürülebilir Yönetimine Yönelik Güncel Yaklaşımlar(2022). Duvar Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Editörlük
 • 1 Eğirdir Gölü’nün Sürdürülebilir Yönetimine Yönelik Güncel Yaklaşımlar, Dergi, Editör, 15.05.2022 - 30.05.2022 (ULUSLARARASI)
 
Bu İçeriği Paylaş!