KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Şehnaz ŞENER
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462111332
E-Posta sehnazsener@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-3191-2291
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 03.07.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 09.02.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 24.11.2010
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Hidrojeoloji-Hidrojeokimya,Su Yönetimi,Göl Yönetimi,Hidroloji,Su ve sediman kirliliği,Coğrafi Bilgi Sistemleri,Su kalitesi,Kent ve Çevre Jeolojisi,Katı Atık Depolama Yer Seçimi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Şener, E., Varol, S., Şener, Ş., 2021. Hydrochemistry and geogenic pollution assessment of groundwater in Akşehir (Konya/Turkey) using GIS, Computers in Earth and Environmental Sciences, Elsevier.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Şener, Ş., Elitok, Ö., Şener, E., Davraz, A., 2011. An Investigation of Mn Contents in Water and Bottom Sediments from Eğirdir Lake, Turkey, Journal of Engineering Science and Design, Vol:1 No:3 pp.145-149.
 • 2 Şener, Ş., Şener, E., Nas, B., 2011. Selection of Landfill Site using GIS and MulticriteriaDecision Analysis for Beysehir Lake Catchment area (Konya, Turkey, Journal of Engineering Science and Design, Vol:1 No:3 pp.134-144.
 • 3 Şener Ş., Şener E., İsmailov T., 2006. Aster (Advance Spaceborne Thermal Emission And Reflection Radiometer) Uydu Verilerinden Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) Oluşturulması:Isparta Örneği, Ekologiya ve Su Teserrüfatı jurnali,No: 3, 7-11, BAKÜ
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Varol, S., Şener, Ş., 2011. Doğal çevrenin küresel iklim değişikliği ile uyum savaşı, SDUGEO (Online: www.geo.sdu.edu.tr) ISSN 1309-6656, sayı:6, sayfa:36-43.
 • 2 Şener, Ş., 2010. Ağır Metallerin Çevresel Etkileri, SDUGEO (Online: www.geo.sdu.edu.tr) ISSN 1309-6656, sayı: 3, s. 33-36.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Şener,Ş., Şener, E., Davraz, A., 2013. Aksu Çayı (Isparta-Antalya)'nın Hidrojeokimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin İncelenmesi. Baki Canik Su Medeniyeti Sempozyumu, 7-9 Ekim 2013, Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Aksaray
 • 2 Şener,Ş., Davraz, A., Şener, E., Varol, S., 2012. Eğirdir Gölü Havzası Yüzey ve Yeraltısularındaki Arsenik Kirliliğinin Değerlendirilmesi, 65. Türkiye Jeoloji Kurltayı, 2-6 Nisan 2012, Ankara
 • 3 Varol,S.,Şener,Ş.,Davraz, A.,Şener, E.,Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Pestisit Kirliliğinin Yüzey Suları Üzerine Etkisi,27-29 Ağustos, 2012, 5. Ulusal LİMNOLOJİ Sempozyumu, Bildirleri Özetleri Kitabı, s. 154, SDÜ, Su Uürünleri Fak.,Isparta.
 • 4 Şener, Ş., Şener, E., Küçükkara, R., 2012. Antropojenik Kökenli Kirleticilerin Yüzey Sularına Etkileri: Kovada Gölü Örneği. 27-29 Ağustos, 2012, 5. Ulusal LİMNOLOJİ Sempozyumu, Bildirleri Özetleri Kitabı, s. 153,SDÜ, Su Uürünleri Fak.,Isparta.
 • 5 Şener, E., Uysal, R., Şener, Ş., Küçükkara, R., 2012. Sığ Göllerde Batımetrik Özelliklerin Yüksek Çözünürlüklü WORLDVIEW-2 Uydu Görüntüsü İle Değerlendirilmesi:Eğirdir Gölü Örneği. 27-29 Ağustos, 2012, 5. Ulusal LİMNOLOJİ Sempozyumu, Bildirleri Özetleri Kitabı, s. 6, SDÜ, Su Uürünleri Fak.,Isparta.
 • 6 Şener, Ş., Davraz, A., Karagüzel, R., 2010, Eğirdir Gölü Dip Sedimanlarında Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması, 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 5-9 Nisan 2010, 270-271.
 • 7 Şener, E., Şener, Ş., Davraz, A., 2008, Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Akifer Duyarlılık Haritalarının DRASTIC ve AHS Yöntemleri ile Hazırlanması: Senirkent - Uluborlu Havzası Örneği, I. Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, Cumhuriyet Üniversitesi, 22-23 Mayıs, 29-30.
 • 8 Tay,Ş., Şener E.,Seyman F.,Ayday C., 2003, Gelendost - Yalvaç (Isparta) Çevresinin Jeolojik Ve Tektonik Özelliklerinin Uzaktan Algılama Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi, 20. Yıl Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 271.
 • 9 Kuşcu, M., Tay, Ş., 2002, Kuzca- Alakilise- Yenişehir (Sütçüler-Isparta) BölgelerindekiTerrra-Rossaların Tuğla Kiremit Toprağı Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, 55.Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı, 177.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Şener, E., Şener, Ş., Varol, S., 2020. Yeraltı suyu kirlenme riskinin CBS tabanlı DRASTIC metod kullanılarak belirlenmesi , INSAC Natural and Health Sciences (INHS-2020), Proceedings Book , 130-140.
 • 2 Şener,Ş., Şener, E., Varol, S., 2020. Kızılırmak Deltası (Türkiye) sulama kanalı sularında majör iyon kimyasının incelenmesi , INSAC Natural and Health Sciences (INHS-2020), Proceedings Book , 142-148.
 • 3 Şener, E., Şener, Ş., 2020. Evaluation of Drought Severity in Different Timescales Using Standardized Precipitation Index: The Case of Burdur (Turkey) , XI. IMCOFE, St. Petersburg, ISBN: 978-605-68882-9-8, Proceedings Book , 83-92.
 • 4 Şener, Ş., Şener, E., 2020. Health Risk Assessment of Surface Water Resources in the Tavşanlı District (Kütahya, Turkey) , IMCOFE 2020 / St. Petersburg, ISBN: 978-605-68882-9-8, Proceedings Book , 200-2008
 • 5 Şener, Ş., Şener, E., Varol, S., 2020. Microbiological Pollution Assessment in Special Environmental Protection Coastal Zone (BELEK/ANTALYA) , IMCOFE 2020 / St. Petersburg, ISBN: 978-605-68882-9-8, Proceedings Book , 250-256
 • 6 Varol S. , Davraz A., Şener Ş., Şener E., Aksever F., Kırkan B., Tokgözlü A., 2017.Water Balance of the Salda Lake and the Influence of Budget Components, (Burdur/ Turkey), IWA 2nd Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment, 22-24 March, 2017 in Çesme-Izmir, Turkey,Proceeding book, p:652-660
 • 7 Şener Ş, Şener E. , Davraz A., Varol S., 2017.Investigation of Major Ion Chemistry in Groundwater of the Burdur Lake Basin,IWA 2nd Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment, 22-24 March, 2017 in Çesme-Izmir, Turkey, Proceeding Books, p:641-651
 • 8 Şener E., Şener, Ş., Uysal, R., Bulut, C. 2016. EVALUATION OF THE SEASONAL AND SPATIAL LAKE LEVEL CHANGE USING BY WORLDVIEW-2 SATELLITE IMAGES IN THE EĞİRDİR LAKE (TURKEY), THE LIVING PLANET SYMPOSIUM 2016, 09-13 May, Prague, Czech Republic
 • 9 Şener Ş., Şener, E. 2016.ESTIMATION OF LAKE WATER TEMPERATURE WITH ASTER AND LANDSAT 8 OLI-TIRS THERMAL INFRARED BANDS: A CASE STUDY BEYŞEHIR LAKE (TURKEY). THE LIVING PLANET SYMPOSIUM 2016, 09-13 May, Prague, Czech Republic
 • 10 Şener, Ş., Şener, E., Davraz, D., 2011. The effect of agricultural activities to the surface and groundwaters in Eğirdir Lake catchment area. The materials of the international practical conference on the subject "The mutual activities of the local executive power and municipalities in the preparation of people, economy and environment for the protection. 15-16 November, s. 226-231, Bakü.
 • 11 Şener, Ş., Davraz, D., Karagüzel, R., 2011. Investigation of Temporal Changes in Eğirdir Lake Water Quality. The materials of the international practical conference on the subject "The mutual activities of the local executive power and municipalities in the preparation of people, economy and environment for the protection. 15-16 November, s. 232-236, Bakü.
 • 12 Şener, Ş., Şener, E., Davraz, A., 2010, Landfill Site Selection Using Analytical Hierarchy Process and Geographic Information Systems: A case Study in Yalvaç Basın, Isparta, Turkey. 10th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM 2010), 20-26, June, Albena, Bulgaria, Proceedings Vol. II., 643-650.
 • 13 Uğur,Ş., Şener, Ş., Karaboyacı, M., 2010. A Novel Design Approach for Geotextiles Used in Solid Waste Disposal Sites, 10th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM 2010), 20-26, June, Albena, Bulgaria, Proceedings Vol. II., 361-369.
 • 14 Şener, Ş., Şener,E., Küçükkara,R., 2010, Investigation of Lake Kovada Water Quality According to Physicochemical Parameters, International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium Proceedings, Vol.1:620-628.
 • 15 Şener, Ş.,Şener, E.,Nas, B., 2009, Landfill Site Selection by using GIS and Multicriteria Decision Analysis: A Case Study in Beyşehir Lake Catchment area (Konya, Turkey), International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, 22-24 October, 2009, Proceedings Book, p. 188-193, Isparta, Turkey
 • 16 Şener, Ş., Elitok, Ö., Şener, E.,Davraz, A., 2009, The relationship between Mn-bearing ophiolitic rocks and high Mn concentration in the Egirdir lake, SW Turkey, International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, 22-24 October, 2009, Proceedings Book, p. 198-202, Isparta, Turkey
 • 17 Polat, E., Şener, E., Şener, Ş., 2009, Comparison of the SSP and AHP Methodologies to Determination Land Suitability for Settlement: A Case Study in Egirdir District (Turkey), International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, 22-24 October, 2009, Proceedings Book, p. 194-197, Isparta, Turkey
 • 18 Şener, Ş., Şener, E., 2006, Planlanan Bir Katı Atık Depolama Sahasının Su Kaynaklarına Etkisinin Uydu Görüntüleri Yardımıyla İncelenmesi: Çatma (Isparta) Sahası Örneği, The III International Scientific and Practical Conference"Use of The Water Resources and Its Integretional Management in Globalization Processes"sf. 145-148, 6-7 July, Baku, Azerbaycan
 • 19 Davraz, A., Şener, E., Şener, Ş., 2006, Isparta Ovasında (Türkiye) Alternatif Su Kaynaklarının Uzaktan Algılama Yöntemiyle Araştırılması, The III International Scientific and Practical Conference"Use of The Water Resources and Its Integretional Management in Globalization Processes"sf.63-66, 6-7 July, Baku, Azerbaycan
 • 20 Şener (Tay), Ş., Karagüzel, R., Mutlutürk, M., 2005, Domestic Solid Waste Landfill Site Selection in Senirkent-Uluborlu (Isparta) Basin, International Earth Sciences Colloquium in the Eagean Regions, IESCA, 4-7 October, s.305-315, İzmir
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Isparta (Senirkent-Uluborlu) Havzasında Katı Atık Düzenli Depolama Yeri Seçimine Yönelik Jeolojik-Jeoteknik İnceleme, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği ABD, Şubat, 2005.
 • Doktora Tezi
 • 1 Eğirdir Göl Suyu ve Dip Sedimanlarının Hidrojeokimyasal İncelemesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği ABD, Kasım, 2010.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Beyşehir [Konya] Ovasının Hidrojeolojik-Hidrojeokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi, Nuri Taştekin (2019), SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2 Tavas ( Denizli) Ovasının Hidrojeoloji İncelemesi, Gözde Canpolat (2019), SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 3 Karakuyu (Afyon) Gölü sulak alanı ve çevresinin hidrojeoloji incelemesi, HALIME ÖZDEMIR, (2017). Süleyman Demirel Üniversitesi,Tez No:472413
 • 4 Karagöl (Borçka-Artvin) Gölü ve çevresinin hidrojeoloji incelemesi, HÜLYA KIBAR, (2017). Süleyman Demirel Üniversitesi,Tez No:478368
 • 5 Tavsanlı (Kütahya) çevresinin hidrojeolojik-hidrojeokimyasal özelliklerinin incelenmesi, MURAT KARAKUS, (2016). Süleyman Demirel Üniversitesi,Tez No:442726
 • 6 Kırlangıç, E., 2014. Efteni Gölü (Düzce) Sulak Alanı ve Çevresinin Hidrojeoloji İncelemesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 97 s., Isparta
 • 7 Güneş, D., 2014. Aksu (Isparta) Ovası Yüzey ve Yeraltısularının Hidrojeolojik ve Hidrojeokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 80 s., Isparta
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Eğirdir ve Kovada Göllerinin Sürdürülebilir Yönetim Modelinin Geliştirilmesi, SDÜ BAP, Proje No: FBG-2019-7115
 • 2 Gaziantep İli İçme Suyu Kaynaklarının Hidrojeokimyasal Özellikleri Ve Su Kalitesi, SDÜ BAP projesi, Proje No: 4895-YL1-17 (devam ediyor)
 • 3 Tavas ( Denizli) Ovasının Hidrojeoloji İncelemesi, SDÜ BAP projesi, Proje ID: 6757 (devam ediyor)
 • 4 Samsun Kızılırmak Deltası Su Ayak İzinin Belirlenmesi İşi, 2018. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği Projesi, Sözleşme numarası: TR2013/0327.05.01-02/083
 • 5 Karagöl (Borçka-Artvin) Gölü ve Çevresinin Hidrojeoloji İncelemesi, SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 4489-YL1-15. Tamamlandı
 • 6 Karakuyu (Afyon) Gölü Sulak Alanı Ve Çevresinin Hidrojeoloji incelemesi. SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 4317-YL1-15. Tamamlandı
 • 7 Tavşanlı (Kütahya) Ovası İçerisindeki Kirletici Kaynakların Yüzey SuyuKalitesi Üzerine Etkilerinin incelenmesi SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 4141-YL1-14. devam ediyor
 • 8 Beyşehir [Konya] Ovasının Hidrojeolojik-Hidrojeokimyasal Özelliklerininİncelenmesi",SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 4142-YL1-14., devam ediyor
 • 9 Tavşanlı (Kütahya) Güneyinin Hidrojeolojik ve Hidrojeokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi, SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 3570-YL1-13. (Tamamlandı)
 • 10 Efteni Gölü (Düzce) Sulak Alanı ve Çevresinin Hidrojeoloji İncelemesi, SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 3239-YL1-12 (Tamamlandı)
 • 11 Aksu (Isparta) Ovası Yüzey ve Yeraltısularının Hidrojeolojik ve Hidrojeokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi, SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 3238-YL1-12, (Tamamlandı)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 KAŞ-KEKOVA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ARAŞTIRMA PROJESİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü (2018-devam ediyor)
 • 2 BELEK ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ARAŞTIRMA PROJESİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, (2018-devam ediyor)
 • 3 Burdur Gölü Sulak Alan Revize Yönetim Planı Projesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, (2018-devam ediyor)
 • 4 Öncelikli Sulak Alanların Envanter Çalışmasının Yapılması Projesi, Orman Su İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, (2018-devam ediyor)
 • 5 Burdur İli Tescilli Sulak Alanları Yönetim Planı Hazırlanması ve Çorak Gölü Alt Havzası Biyolojik Çeşitlilik Araştırması Projesi ile Bu Alanlarla İlgili Kitapçık, Broşür ve Tanıtım Malzemeleri Hazırlanması Hizmet Alımı İşi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2017 tamamlandı
 • 6 Yerüstü, Kıyı ve Geçiş Suları için Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi: Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması, TÜBİTAK-1007, Proje No: 112G021, 2013-devam ediyor
 • 7 Salda Gölü Sulak Alanı Hidrojeolojisi, Hidrojeokimyasal Özelliklerinin İzlenmesi ve Kirlilik Durumunun Tespiti, TÜBİTAK-ÇAYDAG-114Y084
 • 8 Bucak (Burdur) İlçesinin Katı Atık Düzenli Depolama Yer Seçimine Yönelik Jeolojik-Hidrojeolojik İncelemesi, TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanı (Proje Yürütücüsü: Hayriye Yurt, 3. sınıf öğrencisi), 2012-2013.
 • 9 İçme Suyu Havzalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Sürdürülebilir Su Kalite Yönetimi Oluşturulması: Eğirdir Gölü Modeli. TÜBİTAK 1001 Proje No: 108Y258, (Tamamlandı)
 • 10 Eğirdir Gölü Su Seviyesindeki Değişimlerin Göl Ekosistemine Etkileri ve Sulama Sisteminin Payı. TAGEM Projesi.
 • 11 Kentsel-Kırsal Bütünlüklü Bir Stratejik Planlama Modeli, Eğirdir Örneği, Tübitak Projesi, Proje No: 107 K 441
 • 12 Eğirdir Göl Suyu ve Dip Sedimanlarının Hidrojeokimyasal İncelemesi, SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 1546-D-07.
 • 13 Özçelik, M., Şener, E., Şener, Ş., 2005, Isparta Kent Merkezinde Seçilen Bir Pilot Bölgede (Yayla, Pirimehmet, İstiklal ve Kepeci Mahalleleri) Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Deprem Risk Analizinin Yapılması, SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Proje No : 1083-M-05
 • 14 Isparta (Senirkent-Uluborlu) Havzasında Katı Atık Düzenli Depolama Yeri Seçimine Yönelik Jeolojik-Jeoteknik İnceleme
 • 15 MATAB Katı Atık Düzenli Depolama, Kompost ve Geri Kazanım Tesisi ÇED Raporu (Göğü-Manavgat), SDÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi, 2002, Isparta
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 I. Yerbilimleri Sempozyumu,(Jeoloji, Jeofizik, Maden, Mühendislikleri) 18-20 Ekim 2012- Sempozyum Sekreterliği.
 • 2 XIII. Ulusal Kil-2007 Sempozyumu, 12-14 Eylül 2007, ISPARTA
 • 3 S.Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 20.Yıl Sempozyumu
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Analitik Hiyerarşi Süreci Metodları ile Katı Atık Düzenli Depolama Yer Seçimi: Senirkent - Uluborlu Havzası Örneği
 • 2 Ağır Metallerin Özellikleri ve Çevresel Etkileri
 • 3 Geothermal Course "Fluid Geochemistry in Geothermal Exploration and Exploitation", 03-05 Eylül 2007, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Kınıklı Kampusü, Denizli
 • 4 Killerin Difüzyon Özelikleri
 • 5 Shell Growth Increments: Methods and Applicability for Oceanographic Reconstructions Short Cource, September 2005, Dr.Jan Kresten Nielsen, Institute of Geology and Palaeontology, J.W. Goethe University, Frankfurt, SDÜ-Sokrates Erasmus Education and Culture, Isparta-Turkey
 • 6 Ichnology and the Development of Reservoir Properties Short Course, September 2005, Dr.Jan Kresten Nielsen, Institute of Geology and Palaeontology, J.W. Goethe University, Frankfurt, SDÜ-Sokrates Erasmus Education and Culture, Isparta-Turkey
 • 7 Mühendislik yapılarında Kullanılan Geçirimsizlik Sistemleri
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 TUBİTAK ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK ÖDÜLÜ-B.O2.1.TBT.5.04.78.00/UBYT/2010-603
 • 2 TUBİTAK ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK ÖDÜLÜ-B.O2.1.TBT.5.04.78.00-163.01-2010-1266
 • 3 TUBİTAK ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK ÖDÜLÜ-B.O2.1.TBT.5.04.78.00/UBYT/2008-3656
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Hidrojeoloji Mühendisleri ve Su Kaynakları Araştırma Derneği, Üye No: HDM-025
 • 2 Uluslararası Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 Adım Üniversiteleri Birlikteliği ile I. Yerbilimleri Sempozyumu(Jeoloji, Jeofizik, Maden, Mühendislikleri) Bildiriler Kitabı
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Environmental Earth Science, ENGE-D-14-01832, Mart,2015.
 • 2 Environmental Earth Science, ENGE-D-15-02316, Aralık,2015.
 • 3 International Journal of Information Technology & Decision Making, IJITDM-D-13-00072, Temmuz, 2014.
 • 4 Water and Environment Journal, WEJ-6035-13 ,Nisan, 2013
 • 5 Water and Environment Journal, WEJ-5188-11 , Şubat, 2012
 • 6 Water and Environment Journal, WEJ-5121-11 , Şubat, 2012
 • 7 Environmental Earth Sciences, ENGE-D-12-00069
 • 8 Environmental Earth Sciences, ENGE-D-12-00336
 • 9 Water and Environment Journal, WEJ-5493-12 , Temmuz, 2012
 • 10 Environmental Earth Sciences, ENGE-D-12-00879
 • 11 Fresenius Environmental Bulletin, 2012
 • 12 Water and Environment Journal, WEJ-5408-12
 • 13 Journal of Environmental Management, JEMA-D-12-01334
 • 14 Water and Environment Journal, WEJ-5649-12 ,Ekim, 2012
 • 15 Scientia Iranica, SCIENTIA-D-11-00245, Eylül, 2012
 • 16 Environmental Monitoring and Assessment, EMAS-D-12-12074, Kasım, 2012
 • 17 Journal of Environmental Management, JEMA-D-12-02093, Kasım, 2012
 • 18 Water and Environment Journal, WEJ-5845-12 ,Aralık, 2012
 • 19 Environmental Earth Sciences, ENGE-D-12-00069R1
 • 20 Water and Environment Journal, WEJ-3591-08, Ocak 2011
 • 21 International Journal of Digital Earth, TJDE-2010-0112, Mart 2011
 • 22 Water and Environment Journal, WEJ-4877-11, Nisan 2011
 • 23 Journal of Environmental Management, JEMA-D-10-02139, Nisan, 2011
 • 24 Waste Management, WM-11-997, Ekim 2011
 • 25 Environmental Modeling and Assessment, ENMO1078, Ekim 2011
 • 26 Water and Environment Journal, WEJ-4994-11, Kasım 2011
 • 27 Environmental Earth Sciences, ENGE-D-11-00323, Kasım, 2011
 • 28 International Journal of Digital Earth, TJDE-2011-0128, Kasım, 2011.
 • 29 Journal of Environmental Management, JEMA-D-10-00043, Mart 2010
 • 30 Waste Management, WM-10-549, Haziran 2010
 • 31 Waste Management, WM-9-672, Şubat 2010
 • 32 Environmental Monitoring and Assessment, EMAS-6945, Aralık 2010
 • 33 Waste Management Research, WMR-09-0008, Temmuz 2009
 • 34 Water and Environment Journal, WEJ 3709-08, Temmuz 2009
 • 35 Water and Environment Journal, WEJ 4056-09, Haziran 2009
 • 36 Water and Environment Journal, WEJ 4098-09, Temmuz 2009
 • 37 Water and Environment Journal, WEJ 4127-09, Temmuz 2009
 • 38 Water and Environment Journal, WEJ-3591-08, Mart, 2008
 • 39 Water and Environment Journal, Draft, Kasım 2008
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Management of Environmental Quality, MEQ-October-2010-0042, Şubat, 2012
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Su Enstitüsü Müdürlüğü, 2018-devam ediyor
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Göller Bölgesi Su Kaynakları Araştırma Uygulama Merkez Müdürlüğü, 2015-devam ediyor
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı, Mayıs 2012-2018
VERDİĞİ DERSLER
Su Kalite Çalışmalarında İstatistiksel Yöntemler
Bitirme Ödevi
Göl Yönetimi
Jeoloji Mühendisliğinde Projelendirme
Jeoloji Mühendisliğine Giriş
Seminer
Sürdürülebilir Havza Yönetimi
Türkiye Hidrojeolojisi
Uzmanlık Alan Dersi I
Uzmanlık Alan Dersi II
Yerbilimlerinde Yapay Sinir Ağları Uygulamaları
Yüzey ve Yeraltısuyu Kalite Modellemesi
 
Bu İçeriği Paylaş!