KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Feyza DEMİRKIRAN
Birimi Mimarlık Fakültesi
Bölüm Mimarlık Bölümü
Ana Bilim Dalı Yapı Bilgisi Anabilim Dalı
Telefon 2462118256
E-Posta feyzasezgin@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK 08.07.2002
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 01.09.2005
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 SEZGİN, F., 2006. "Mimarlığın Geleceği Üzerine Kestirimler", SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Sayı:9/3, Isparta.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 KISTIR R., SEZGİN F., 2004, "Akıllı Bina Tasarım Konseptleri ve Uygulama Örneklerinin İncelenmesi", Batı Akdeniz Mimarlık Dergisi, Sayı: 28, Antalya.
 • 2 KISTIR R., SEZGİN F., KAYALI B., 2004, "Geniş Açıklıkların Geçilmesinde Tutkallı Tabakalanmış Ahşap Kullanımı, Batı Akdeniz Mimarlık Dergisi", Sayı: 29, Antalya.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 HAŞTEMOĞLU , H. Ş., SEZGİN, F., KISTIR, R. 2007. ”Osmanlı Mimarisinde Kullanılan Geleneksel Yapı Seramiklerinde Kil Malzeme”, XIII. Ulusal Kil-2007 Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi MMF, 12-14 Eylül 2007, Isparta.
 • 2 HAŞTEMOĞLU, H.Ş., SEZGİN, F., 2007. "Tarihi Yapıların Yeniden Kullanımı; Isparta Damgacı Sokak Örneği", Tarihi Eserlerin Guclendirilmesi Ve Gelecege Guvenle Devredilmesi-1 Sempozyumu, İMO Ankara Sube, 27-29 Eylul 2007, Ankara.
 • 3 SEZGİN, F., 2007. "Isparta Yöresinde Kullanılan Yerel Yapı Malzemelerin Yapı Konstrüksiyonlarında Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi". SDÜ 15. Yıl Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu, 14-16 Kasım 2007, Isparta.
 • 4 ÇELEBİ, G., SEZGİN. F., 2006. "Yöresel Yapı Malzemelerinin Isı Yalıtımında Kullanılması Ve Pomza Üzerine Bir Araştırma", 3. Ulusal Yapı Malzemeleri Kongresi ve Sergisi, 15-17 Kasım 2006, İstanbul.
 • 5 SEZGİN, F., 2005. "Eski ve Yeni Konutların Karşılaştırılması: Burdur Örneği", I. Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım 2005, Burdur.
 • 6 SEZGİN, F., 2003. "Yoksulluk ve Mimari", Yoksulluk Sempozyumu / Deniz Feneri Derneği, Grand Cevahir Otel Şişli, 31 Mayıs-1 Haziran 2003, İstanbul.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 SEZGİN, F., HAŞTEMOĞLU, H., TOKER, S., 2007. "Ekolojik Mimarlık Açısından Türkiye'deki Yüksek Katlı Büro Binalarının Analizi". Ekolojik Mimarlık ve Planlama Ulusal Sempozyumu - Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Poster sunum, 27-28 Nisan 2007, Antalya.
 • 2 SEZGİN, F., BEYHAN, G., DİKMEN, N., HAŞTEMOĞLU, H., 2007, "Geleneksel Konut Mimarisinde Ekolojik Yaklaşımlar; Isparta Evi Örneği". Ekolojik Mimarlık ve Planlama Ulusal Sempozyumu - Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Poster sunum, 27-28 Nisan 2007, Antalya.
 • 3 SEZGİN, F., 2004, "Modernizmin Isparta'ya Yansımaları: Isparta Oteli Örneği", Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları temalı poster sunumları - DOCOMOMO_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 10-11 Kasım 2004, Ankara
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 DİKMEN, N., ELİAS-ÖZKAN, TANER, Ö., S.T., SEZGİN, F., HAŞTEMOĞLU, H.Ş., "Dinar'ın Köylerinde İnşa Edilmiş Olan Afet Konutlarının Termal Performans Analizi" Uluslararası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu - Mimarlar Odası Antalya Şubesi, 22-25 Ekim 2009, Antalya.
 • 2 ÇELEBİ, G., SEZGİN, F., "Yapı Malzemelerinin Çevresel Etkileri" Uluslararası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu - Mimarlar Odası Antalya Şubesi, 22-25 Ekim 2009, Antalya.
 • 3 ÇELEBİ, G., SEZGİN, F., GÜLTEKİN, A.B., "Yaşam Döngüsü Değerlendirme Ve Gabi Yazılım Programı Uygulama Örneği" Uluslararası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu - Mimarlar Odası Antalya Şubesi, 22-25 Ekim 2009, Antalya.
 • 4 SEZGİN, F., "Envıronmental Impacts Of Buıldıngs And Eco-Labelıng Software Tools" Balkan, Kafkas ve Türk Devletleri Uluslararası Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, 22-24 Ekim 2009, Isparta.
 • 5 Haştemoğlu, H.Ş., Sari, K., Sezgin, F., 2007. Isparta Carsamba Bazaar Urban Design Project In The Context Of The Effects Of Changes In Local Administrations To The Project Process, Livenarch III Contextualism in Architecture - 3rd International Congress Livable Environments & Architecture, 5-7 Temmuz 2007, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 SEZGİN, F., 2005. "Pasif Akıllı Büro Binalarında Enerji Sakınımı Bakımından Tasarım Ölçütleri Analizi" Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Tez Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. M. Rafet Kıstır
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "1995 Depremi Sonrası Dinar'da Uygulanan Yeniden Yapım Çalışmaları ve Kurulan Afet Konutlarının İncelenmesi" TÜBİTAK Kariyer Projesi, Proje No: 106K256, Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Neşe Dikmen, 2007. (Devam etmekte)
 • 2 "Afet riskinin kent ölçeğinde bütünleşik bir yaklaşımla modellenmesi ve sürdürülebilir kalkınma politikalarına entegrasyonu: Deprem örneği" (Devam Etmekte)YUUP Projesi kapsamında Proje Ortaklığı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile ortak yürütülmekte.Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. H. Şebnem Düzgün.
 • 3 "Kentleşme ve Yapılaşmada Sürdürülebilirlik Ölçütlerinin Oluşturulması ve Geliştirilmesi Üzerine; Türkiye / Isparta'da Sürdürülebilir Kentleşme ve Yapılaşma" (Devam etmekte)Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Levin Özgen
 • 4 "Pasif Akıllı Büro Binalarında Enerji Sakınımı Bakımından Tasarım Ölçütleri Analizi". 2005. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Araştırma Projesi, Isparta. Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Rafet Kıstır.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 14-16 Kasım 2007 "SDÜ 15. Yıl Mühendislik - Mimarlık Sempozyumu"nun düzenlenmesi sürecinde Sempozyum Yürütme Kurulu'nda görevli.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 SEZGİN, F., 2005. "Modernizm, Postmodernizm ve Mimarlık", Sanat ve Toplum İletişiminde Disiplinlerarası Etkileşimler: Çağdaş Dönem panel sunumları, Burdur Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Müzik Tarihi Panel Dizileri-V. 02.06.2005, Burdur.
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!