KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Feyza DEMİRKIRAN
Birimi Mimarlık Fakültesi
Bölüm Mimarlık Bölümü
Ana Bilim Dalı Yapı Bilgisi Anabilim Dalı
Telefon 2462118256
E-Posta feyzasezgin@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK 08.07.2002
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 01.09.2005
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 SEZGİN, F., 2006. "Mimarlığın Geleceği Üzerine Kestirimler", SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Sayı:9/3, Isparta.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 KISTIR R., SEZGİN F., 2004, "Akıllı Bina Tasarım Konseptleri ve Uygulama Örneklerinin İncelenmesi", Batı Akdeniz Mimarlık Dergisi, Sayı: 28, Antalya.
 • 2 KISTIR R., SEZGİN F., KAYALI B., 2004, "Geniş Açıklıkların Geçilmesinde Tutkallı Tabakalanmış Ahşap Kullanımı, Batı Akdeniz Mimarlık Dergisi", Sayı: 29, Antalya.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 HAŞTEMOĞLU , H. Ş., SEZGİN, F., KISTIR, R. 2007. ”Osmanlı Mimarisinde Kullanılan Geleneksel Yapı Seramiklerinde Kil Malzeme”, XIII. Ulusal Kil-2007 Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi MMF, 12-14 Eylül 2007, Isparta.
 • 2 HAŞTEMOĞLU, H.Ş., SEZGİN, F., 2007. "Tarihi Yapıların Yeniden Kullanımı; Isparta Damgacı Sokak Örneği", Tarihi Eserlerin Guclendirilmesi Ve Gelecege Guvenle Devredilmesi-1 Sempozyumu, İMO Ankara Sube, 27-29 Eylul 2007, Ankara.
 • 3 SEZGİN, F., 2007. "Isparta Yöresinde Kullanılan Yerel Yapı Malzemelerin Yapı Konstrüksiyonlarında Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi". SDÜ 15. Yıl Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu, 14-16 Kasım 2007, Isparta.
 • 4 ÇELEBİ, G., SEZGİN. F., 2006. "Yöresel Yapı Malzemelerinin Isı Yalıtımında Kullanılması Ve Pomza Üzerine Bir Araştırma", 3. Ulusal Yapı Malzemeleri Kongresi ve Sergisi, 15-17 Kasım 2006, İstanbul.
 • 5 SEZGİN, F., 2005. "Eski ve Yeni Konutların Karşılaştırılması: Burdur Örneği", I. Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım 2005, Burdur.
 • 6 SEZGİN, F., 2003. "Yoksulluk ve Mimari", Yoksulluk Sempozyumu / Deniz Feneri Derneği, Grand Cevahir Otel Şişli, 31 Mayıs-1 Haziran 2003, İstanbul.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 SEZGİN, F., HAŞTEMOĞLU, H., TOKER, S., 2007. "Ekolojik Mimarlık Açısından Türkiye'deki Yüksek Katlı Büro Binalarının Analizi". Ekolojik Mimarlık ve Planlama Ulusal Sempozyumu - Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Poster sunum, 27-28 Nisan 2007, Antalya.
 • 2 SEZGİN, F., BEYHAN, G., DİKMEN, N., HAŞTEMOĞLU, H., 2007, "Geleneksel Konut Mimarisinde Ekolojik Yaklaşımlar; Isparta Evi Örneği". Ekolojik Mimarlık ve Planlama Ulusal Sempozyumu - Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Poster sunum, 27-28 Nisan 2007, Antalya.
 • 3 SEZGİN, F., 2004, "Modernizmin Isparta'ya Yansımaları: Isparta Oteli Örneği", Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları temalı poster sunumları - DOCOMOMO_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 10-11 Kasım 2004, Ankara
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 DİKMEN, N., ELİAS-ÖZKAN, TANER, Ö., S.T., SEZGİN, F., HAŞTEMOĞLU, H.Ş., "Dinar'ın Köylerinde İnşa Edilmiş Olan Afet Konutlarının Termal Performans Analizi" Uluslararası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu - Mimarlar Odası Antalya Şubesi, 22-25 Ekim 2009, Antalya.
 • 2 ÇELEBİ, G., SEZGİN, F., "Yapı Malzemelerinin Çevresel Etkileri" Uluslararası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu - Mimarlar Odası Antalya Şubesi, 22-25 Ekim 2009, Antalya.
 • 3 ÇELEBİ, G., SEZGİN, F., GÜLTEKİN, A.B., "Yaşam Döngüsü Değerlendirme Ve Gabi Yazılım Programı Uygulama Örneği" Uluslararası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu - Mimarlar Odası Antalya Şubesi, 22-25 Ekim 2009, Antalya.
 • 4 SEZGİN, F., "Envıronmental Impacts Of Buıldıngs And Eco-Labelıng Software Tools" Balkan, Kafkas ve Türk Devletleri Uluslararası Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, 22-24 Ekim 2009, Isparta.
 • 5 Haştemoğlu, H.Ş., Sari, K., Sezgin, F., 2007. Isparta Carsamba Bazaar Urban Design Project In The Context Of The Effects Of Changes In Local Administrations To The Project Process, Livenarch III Contextualism in Architecture - 3rd International Congress Livable Environments & Architecture, 5-7 Temmuz 2007, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 SEZGİN, F., 2005. "Pasif Akıllı Büro Binalarında Enerji Sakınımı Bakımından Tasarım Ölçütleri Analizi" Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Tez Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. M. Rafet Kıstır
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "1995 Depremi Sonrası Dinar'da Uygulanan Yeniden Yapım Çalışmaları ve Kurulan Afet Konutlarının İncelenmesi" TÜBİTAK Kariyer Projesi, Proje No: 106K256, Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Neşe Dikmen, 2007. (Devam etmekte)
 • 2 "Afet riskinin kent ölçeğinde bütünleşik bir yaklaşımla modellenmesi ve sürdürülebilir kalkınma politikalarına entegrasyonu: Deprem örneği" (Devam Etmekte)YUUP Projesi kapsamında Proje Ortaklığı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile ortak yürütülmekte.Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. H. Şebnem Düzgün.
 • 3 "Kentleşme ve Yapılaşmada Sürdürülebilirlik Ölçütlerinin Oluşturulması ve Geliştirilmesi Üzerine; Türkiye / Isparta'da Sürdürülebilir Kentleşme ve Yapılaşma" (Devam etmekte)Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Levin Özgen
 • 4 "Pasif Akıllı Büro Binalarında Enerji Sakınımı Bakımından Tasarım Ölçütleri Analizi". 2005. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Araştırma Projesi, Isparta. Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Rafet Kıstır.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 14-16 Kasım 2007 "SDÜ 15. Yıl Mühendislik - Mimarlık Sempozyumu"nun düzenlenmesi sürecinde Sempozyum Yürütme Kurulu'nda görevli.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 SEZGİN, F., 2005. "Modernizm, Postmodernizm ve Mimarlık", Sanat ve Toplum İletişiminde Disiplinlerarası Etkileşimler: Çağdaş Dönem panel sunumları, Burdur Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Müzik Tarihi Panel Dizileri-V. 02.06.2005, Burdur.
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!