KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Güzide ERTOKUŞ
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Kimya Bölümü
Ana Bilim Dalı Analitik Kimya Anabilim Dalı
Telefon 2462114262
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0001-9230-5634
Akademik Hesaplar
Web Of Science ResearcherID
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA 09.07.2002
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 01.09.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 26.01.2011
AKADEMİK GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
DOÇENT SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ - KİMYA BÖLÜMÜ - ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI 2020 - Devam Ediyor
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ - KİMYA BÖLÜMÜ - ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI 2014 - 2020
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ - KİMYA BÖLÜMÜ - BİYOKİMYA ANABİLİM DALI 2002 - 2014
İDARİ GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
Bölüm Başkan Yardımcısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2014 - Devam Ediyor
İLGİ ALANLARI
Analitik Kimya, Spektrofotometri,Potansiyometri,Kemometri, pKa Tayini,ilaç ve gıda analizleri
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ERTOKUŞ GÜZİDE, Chemometric determination of common cold infection drugs in human urine. Reviews in Analytical Chemistry, 41(1), , 158-167. Doi: 10.1515/revac-2022-0040, (2022), (SCI-Expanded)
 • 2 ERTOKUŞ GÜZİDE, metin hande, Chemometric Determination of Coloring Agents Used in Drugs. Medicinal & Analytical Chemistry International Journal, 5(1), , 1-5. Doi: 10.23880/macij-16000168, (2021), (Diğer)
 • 3 ERTOKUŞ Güzide, The Determination of Parkinson's Drugs in Human Urine by Applying Chemometric Methods. INTERNATIONAL JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY Doi: 10.1155/2019/7834362, (2019), (SCI-Expanded)
 • 4 ERTOKUŞ GÜZİDE, Determination of the Colorants in Various Samplesby Chemometric Methods Using Statistical Chemistry. IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION, 37(3), , 127-134. (2018), (SCI-Expanded)
 • 5 ERTOKUŞ GÜZİDE, TUĞRUL ASLI, SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATIONOF ACETYLSALICYLIC ACID, PARACETAMOL AND ASCORBIC ACIDBY CHEMOMETRIC METHODS. CHEMISTRY AND CHEMICAL TECHNOLOGY, 12(3), , 279-284. Doi: 10.23939/chcht12.03.279, (2018), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 6 ERTOKUŞ GÜZİDE, yıldız murat, CHEMOMETRIC ANALYSIS OF PARACETAMOL AND METACLOPROMIDE IN BINARYDRUG COMBINATIONS. INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES AND RESEARCH, 9(3), , 1268-1273. Doi: 10.13040/IJPSR.0975-8232.9(3).1268-73, (2018), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 7 ERTOKUŞ GÜZİDE, MERMERTAŞ ZİYA, AKKAYA AYŞE MERVE, Application of Chemometric Methods to QuantativeAnalysis of Drugs used in Parkinson’s Disease. SF Journal of Pharmaceutical and Analytical Chemistry, 1(2), , 1-6. (2018), (Endekste taranmıyor)
 • 8 ERTOKUŞ GÜZİDE, BAĞRIAÇIK KAZIM, Simultaneous Determination Of Drugs Used For Chronic Active Gastritis Disease By Chemometric Methods. International journal of latest trends in engineering and tchnology, 8(4), , 173-178. Doi: 10.21172/1.84.27, (2017), (Diğer)
 • 9 ERTOKUŞ GÜZİDE, ÇATALYÜREK KÜBRA NUR, Spectrophotometric and Chemometric Methods for Simultaneous Determination of Alzheimer’s drugs in Pharmaceutical Tablets. INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH AND ALLIED SCIENCES, 6(1), , 53-58. (2017), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 10 ERTOKUŞ GÜZİDE, AKTAŞ AHMET HAKAN, Simultaneous determination of the colorants in foodstuff sample by uv spectrophotometry and potentiometry using partial least squares method. Analytical Chemistry: An Indian Journal (2016), (Diğer)
 • 11 ERTOKUŞ GÜZİDE, AKTAŞ AHMET HAKAN, Simultaneous Determination of Allura Red Tartrazine Sunset Yellow and Caramel in Commercial Product by Potentiometry Using Chemometry. Revista De Chimie, 63(8), , 772-776. (2012), (SCI-Expanded)
 • 12 AKTAŞ AHMET HAKAN, ERTOKUŞ GÜZİDE, Spectral Simultaneous Determination of Tartrazine Allura Red Sunset Yellow and Caramel in Drink Sample by Chemometric Method Reviews in Analytical Chemistry 29 2 107 116. Reviews in Analytical Chemistry (2010), (SCI-Expanded)
 • 13 ERTOKUŞ GÜZİDE, AKTAŞ AHMET HAKAN, Potentiometric Determination of pKa Values for Benzoic Acid and Substitue Benzoic Acid Compounds in Acetonitrile Water Mixtures. Asian Journal of Chemistry (2009), (SCI-Expanded)
 • 14 ERTOKUŞ GÜZİDE, AKTAŞ AHMET HAKAN, Ionization constants and partition coefficient of some anti inflammatory agents in non aqueous media. Asian Journal of Chemistry (2008), (SCI-Expanded)
 • 15 AKTAŞ AHMET HAKAN, ERTOKUŞ GÜZİDE, Potentiometric determination of ibuprofen indomethacin and naproxen by artificial neural network calibration. JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY (2008), (SCI-Expanded)
 • 16 ERTOKUŞ GÜZİDE, AKTAŞ AHMET HAKAN, Spectrophotometric Determination of pKa Values for some Benzoic Acid Compounds in Acetonitrile Water Mixtures. Asian Journal of Chemistry (2006), (SCI-Expanded)
 • 17 ERTOKUŞ GÜZİDE, AKTAŞ AHMET HAKAN, Simultaneous Spectrohotometric Determination of Tartrazine Sunset Yellow and Allura Red in Commercial Products by Artificial Neural Network Calibration Asian Journal of Chemistry Asian Journal of Chemistry 18 3 2025 2031. Asian Journal of Chemistry (2006), (SCI-Expanded)
 • 18 AKTAŞ AHMET HAKAN, ŞANLI NURULLAH, ERTOKUŞ GÜZİDE, Spectrometric Determination of pKa Values for Some Phenolic Compounds in Acetonitrile Water Mixtures Acta Chimica Slovenica 53 214 218. Acta Chimica Slovenica (2006), (SCI-Expanded)
 • 19 AKTAŞ AHMET HAKAN, ŞENER MELTEM, ERTOKUŞ GÜZİDE, Artificial neural network calibration for the simultaneous determination of calcium and magnesium in natural waters. REVISTA DE CHIMIE (2006), (SCI-Expanded)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ERTOKUŞ GÜZİDE, AKTAŞ AHMET HAKAN, SIMULTANEOUS DETERMINATION OF ALLURA RED, TARTRAZINE, SUNSET YELLOW AND CARAMEL IN COMMERCIAL PRODUCT BY POTENTIOMETRY USING MLR METHOD.. IV. INTERNATIONAL NEW YORK ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, J A N U A R Y 1 5 - 1 6 , 2 0 2 2. (2022). (Tam metin bildiri)
 • 2 ERTOKUŞ GÜZİDE, CHEMOMETRIC DETERMINATION OF AMOXICILLIN AND PARACETAMOL USING CLS METHOD. 4TH INTERNATIONAL "BAŞKENT" CONGRESS ON PHYSICAL, SOCIAL AND HEALTH SCIENCES (2022). (Tam metin bildiri)
 • 3 ERTOKUŞ GÜZİDE, APPLICATION OF CLASSICAL LEAST SQUARES REGRESSIONMETHOD TO TABLETS CONTAINING PARKINSON'S DISEASE. 4TH INTERNATIONAL "BAŞKENT" CONGRESS ON PHYSICAL, SOCIAL AND HEALTH SCIENCES (2022). (Tam metin bildiri)
 • 4 ÇAVDAR BÜLENT, ERTOKUŞ GÜZİDE, Sımultaneous Determınatıon Of Hyperlıpıdemıa Drug Combınatıons Wıth Multıple Lınear Regressıon. 4th INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRES (2021). (Özet bildiri)
 • 5 ERTOKUŞ GÜZİDE, Klasik En Küçük Kareler Yönteminin Parkinson Hastalığı Tedavisinde Kullanılan İlaç Tabletlerine Uygulanması. VII. INSAC International Congress on Natural and Engineering Sciences (ICNES-2021) (2021). (Özet bildiri)
 • 6 ERTOKUŞ GÜZİDE, DETERMINATION OF BINARY DRUG MIXTURES CONTAINING PARACETAMOL AND AMOXICILLIN BY SPECTROPHOTOMETRIC METHODS AND EVALUATION OF OBTAINED DATA BY MULTIPLE LINEAR REGRESSION. 1 st INTERNATIONAL RAHVA TECHNICAL AND SOCIAL RESEARCHES CONGRESS (2021). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ERTOKUŞ GÜZİDE, akdumanlı burak hasan, Alzheimer Hastalığının Tedavisinde Kullanılan Memantin ve Donepezil Etken Maddelerinin Spektrofotometrik Verilerin Değerlendirilmesi ile Kemometrik Tayini. Rahva Teknik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (2022), (Endekste taranmıyor)
 • 2 ERTOKUŞ GÜZİDE, özer tahir, Parkinson Hastalığının Tedavisinde Kullanılan Levodopa ve Benserazid Etken Maddelerinin Kemometrik Tayini. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13(2), , 669-676. Doi: 10.18185/erzifbed.690778, (2020), (TR DİZİN)
 • 3 ERTOKUŞ GÜZİDE, DOĞAN BİNECİ MİNE, Farmasötik Formülasyonlardaki İkili İlaç Bileşenlerinin Eş Zamanlı Olarak Kemometrik Metotlarla Tayini . Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2020), (TR DİZİN)
 • 4 ERTOKUŞ GÜZİDE, akkaya ayşe merve, mermertaş ziya, kurşunlu reciye, İlaç Formülasyonundaki Asetilsalisilik Asit, Parasetamol ve Kafeinin Kemometrik Metotlarla Tayini. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 21(61), , 185-194. (2019), (TR DİZİN)
 • 5 ERTOKUŞ GÜZİDE, Helikobakter Pilori Tedavisinde Kullanılan Klaritromisin, Amoksisilin ve Lansorazolün İnsan İdrar Numunesinde Çok Değişkenli Kalibrasyon Yöntemleri ile Kantitatif Tayini. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 1(14), , 89-96. Doi: 10.29233/sdufeffd.424905, (2019), (TR DİZİN)
 • 6 ERTOKUŞ GÜZİDE, Bir içecek numunesindeki renklendiricilerin ultraviyole spektrofotometri yöntemi ile elde edilen sonuçların kemometrik metotlar ile hesaplanması. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 898-906. (2018), (TR DİZİN)
 • 7 ERTOKUŞ GÜZİDE, çelik ümit murat, CHEMOMETRIC ANALYSIS OF MOXIFLOXACIN AND METRONIDAZOLE IN BINARY DRUG COMBINATIONS WITH SPECTROPHOTOMETRIC METHOD. Eastern Anatolian Journal of Science, 3(2), , 30-37. (2017), (Diğer)
 • 8 AKTAŞ AHMET HAKAN, ERTOKUŞ GÜZİDE, Determination of Dissociation Constant of Some Substitued Phenols by Potentiometric Method in Acetonitrile Water Mixtures. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (2010), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 ERTOKUŞ GÜZİDE, New Trends in Technical, Natural Sciences, Engineering and Health Sciences(2022). Duvar Publishing, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ERTOKUŞ Güzide, SCIENTIFIC RESEARCHES 2(2022). Iksad Publications, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • Yönetilen Tez
 • 1 BAKAN CEYHUN, KOLESTROL DÜŞÜRÜCÜ İLAÇ KOMBİNASYONLARININ KEMOMETRİK TAYİNİ, KOLESTROL DÜŞÜRÜCÜ İLAÇ KOMBİNASYONLARININ KEMOMETRİK TAYİNİ, 30.06.2021. Yüksek Lisans
 • 2 AKDUMANLI BURAK HASAN, MEMANTİN VE DONEPEZİL ETKEN MADDELERİNİN SPEKTROFOTOMETRİK OLARAK KEMOMETRİK TAYİNİ, MEMANTİN VE DONEPEZİL ETKEN MADDELERİNİN SPEKTROFOTOMETRİK OLARAK KEMOMETRİK TAYİNİ, 08.01.2021. Yüksek Lisans
VERDİĞİ DERSLER
ANALİTİK KİMYADA ÇOK DEĞİŞKENLİ KALİBRASYON YÖNTEMLERİ
Analitik Biyokimya
Analitik Kimya l
Analitik Kimya ll
Analitik Kimyada Çok Değişkenli Kalibrasyon Yöntemleri
ANALİTİK KİMYADA ÇOK DEĞİŞKENLİ KALİBRASYON YÖNTEMLERİ
ANALİZ SONUÇLARININ İSTATİSTİK OLARAK YORUMLANMASI
Bilimsel Araştırma Teknikleri
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi II
Bitirme Ödevi-II
ELEKRO-ANALİTİK KİMYA
Genel Kimya II
Genel Kimya ll
Genel Kimya-I
Kimyacılar için Nümerik Analiz
KİMYACILAR İÇİN NÜMERİK ANALİZ
Kimyada Ayırma Yöntemleri
Kimyasal Bağlar
LABORATUVAR GÜVENLİĞİ
Seminer I (Doktora)
Seminer I (Yüksek Lisans)
Su Kimyası ve Analizleri
Susuz Ortam Reaksiyonları
Tez (Yüksek Lisans)
Titrimetrik analiz
Uzmanlık Alan Dersi II (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi III (Yüksek Lisans)
 
Bu İçeriği Paylaş!