KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Güzide ERTOKUŞ
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Kimya Bölümü
Ana Bilim Dalı Analitik Kimya Anabilim Dalı
Telefon 2462114262
E-Posta guzideertokus@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-9230-5634
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA 09.07.2002
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 01.09.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 26.01.2011
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Analitik Kimya, Spektrofotometri,Potansiyometri,Kemometri, pKa Tayini,ilaç ve gıda analizleri
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ertokuş Pekcan, G., Doğan Bineci M., 2020. Simultaneous Determination of Binary Drug Components in Pharmaceutical Formulations with Chemometric Methods, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(2), 1171-1179.
 • 2 ERTOKUŞ PEKCAN GÜZİDE, ÖZER TAHİR,2020, "Parkinson Hastalığının Tedavisinde Kullanılan Levodopa ve Benserazid Etken Maddelerinin Kemometrik Tayini", Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.13, pp.669-676.
 • 3 Ertokuş Pekcan, G., 2019. Helikobakter Pilori Tedavisinde Kullanılan Klaritromisin, Amoksisilin ve Lansorazolün İnsan İdrar Numunesinde Çok Değişkenli Kalibrasyon Yöntemleri ile Kantitatif Tayini, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi.
 • 4 Ertokuş GP*, Akkaya AM, Mermertaş Z , Kurşunlu R., 2019. İlaç Formülasyonundaki Asetilsalisilik Asit, Parasetamol ve Kafeinin Kemometrik Metotlarla Tayini, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 21(61), 185-194.
 • 5 Ertokuş Pekcan, G., 2018. Bir içecek numunesindeki renklendiricilerin ultraviyole spektrofotometri yöntemi ile elde edilen sonuçların kemometrik metotlar ile hesaplanması, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22(3), 898-906.
 • 6 Ertokuş, G.P., Çelik, Ü.M., 2017. CHEMOMETRIC ANALYSIS OF MOXIFLOXACIN AND METRONIDAZOLE IN BINARY DRUG COMBINATIONS WITH SPECTROPHOTOMETRIC METHOD, Eastern Anatolian Journal of Science, 3-2, 30-37.
 • 7 Ertokuş, G.P.,Aktaş, A.H.,2010, Determination of Dissociation Constant of Some Substitued Phenols by Potentiometric Method in Acetonitrile-Water Mixtures. SDU Journal of Science (E-Journal), 2010,5(1):60-66.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ertokus Pekcan G., 2019. The Determination of Parkinson’s Drugs in Human Urine by Applying Chemometric Methods, IJAC, 1-8
 • 2 Ertokuş Pekcan G., 2018. Determination of the Colorants in Various Samples by Chemometric Methods Using Statistical Chemistry, Iran. J. Chem. Chem. Eng. , 37,3, 127-134
 • 3 Ertokuş Pekcan, G., Aktaş, A.H., 2012, Simultaneous Determination of Allura Red, Tartrazine,Sunset Yellow and Caramel in Commercial Product by Potentiometry Using Chemometry,Revista De Chimie, 63(8): 772-776.
 • 4 Aktaş, A.H., Ertokuş, G.P., 2010. Spectral Simultaneous Determination of Tartrazine, Allura Red, Sunset Yellow and Caramel in Drink Sample by Chemometric Method. Reviews in Analytical Chemistry, 29(2), 107 - 116.
 • 5 Ertokuş Pekcan, G., Aktaş, A.H., 2009, Potentiometric Determination of pKa Values for Benzoic Acid and Substitue Benzoic Acid Compounds in Acetonitrile - Water Mixtures, Asian Journal of Chemistry,21(5), 3825-3835.
 • 6 Aktaş, A.H., Ertokuş, G.P., 2008, Potentiometric determination of ibuprofen, indomethacin and naproxen by artificial neural network calibration, Journal of Serbian Chemical Society, 73(1), 87-95.
 • 7 Ertokuş Pekcan, G., Aktaş, A.H., 2008, Ionization constants and partition coefficient of some anti-inflammatory agents in non-aqueous media, Asian Journal of Chemistry,20(4) 3042-3048.
 • 8 Aktaş, A.H., Şener, M., Ertokuş, G.P.,2006, Artificial neural network calibration for the simultaneous determination of calcium and magnesium in natural waters, Revista De Chimie, 57(12): 1287-1290
 • 9 Pekcan, G., Aktaş, A.H., 2006, Spectrophotometric Determination of pKa Values for some Benzoic Acid Compounds in Acetonitrile-Water Mixtures, Asian Journal of Chemistry, Asian Journal of Chemistry, 18(3) 2168-2178.
 • 10 Aktaş, A.H., Pekcan. G., 2006, Simultaneous Spectrohotometric Determination of Tartrazine, Sunset Yellow and Allura Red in Commercial Products by Artificial Neural Network Calibration, Asian Journal of Chemistry, Asian Journal of Chemistry, 18(3) 2025-2031.
 • 11 Aktaş, A.H., Şanlı, N, Pekcan. G., 2006. Spectrometric Determination of pKa Values for Some Phenolic Compounds in Acetonitrile-Water Mixtures, Acta Chimica Slovenica, 53, 214-218.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Güzide PEKCAN ERTOKUŞ1, Tahir ÖZER, ÇOKLU LİNEER REGRESYON YÖNTEMİNİN LEVODOPA VE BENSERAZİT İÇEREN TABLETLERE UYGULANMASI, ECSAC 2019 NİSAN
 • 2 Güzide PEKCAN ERTOKUŞ, APPLICATION OF CLASSICAL LEAST SQUARES METHOD TO EFERVESAN TABLET SAMPLE, ECSAC 2019 NİSAN
 • 3 Güzide PEKCAN ERTOKUŞ, HANDE METİN, İLAÇLARDA KULLANILAN RENK MADDELERİNİN KISMİ EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMİ İLE TAYİNİ, ECSAC 2019 NİSAN
 • 4 Güzide PEKCAN ERTOKUŞ, HANDE METİN, ÇOKLU LİNEER REGRESYON YÖNTEMİNİN İLAÇLARA UYGULANMASI, ECSAC 2019 NİSAN
 • 5 A. Hakan AKTAŞ, Güzide PEKCAN ERTOKUŞ, POTENTIOMETRIC DETERMINATION OF SOME ANTI-INFLAMMATORY AGENT BY PARTIAL LEAST SQUARES CALIBRATION METHOD , IHSLC, 2019, BURDUR.
 • 6 A. Hakan AKTAŞ, Güzide PEKCAN ERTOKUŞ, APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK CALIBRATION MODEL TO POTENTIOMETRIC DATA FOR QUANTITATIVE ANALYSIS OF SOME FOOD COLORANTS IN COMMERCIAL PRODUCT , IHSLC, 2019, BURDUR.
 • 7 Güzide PEKCAN ERTOKUŞ, A. Hakan AKTAŞ, CHEMOMETRIC DETERMINATION OF FOOD COLORANTS IN POWDER SAMPLE BY CLASSICAL LEAST SQUARES , IHSLC, 2019, BURDUR.
 • 8 Güzide PEKCAN ERTOKUŞ, A. Hakan AKTAŞ, DETERMINATION OF FOOD COLORANTS IN SUGAR SAMPLE BY CLASSICAL LEAST SQUARES , IHSLC, 2019, BURDUR.
 • 9 Güzide Pekcan Ertokuş, İKİLİ İLAÇ KARIŞIMLARININ SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ VE ELDE EDİLEN VERİLERİN İSTATİSTİK OLARAK TAYİNİ, EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE, 19-22 NİSAN 2018, ANTALYA
 • 10 Güzide Pekcan Ertokuş, Reciye KURŞUNLU, ILAÇ NUMUNESINDEKI ASETİLSALİSİLİK ASİT, PARASETAMOL VE KAFEİNİN KEMOMETRİK METOTLARLA TAYİNİ, EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE, 19-22 NİSAN 2018, ANTALYA
 • 11 Güzide Pekcan Ertokuş, Ziya MERMERTAŞ, LEVODOPA-KARBİDOPA İLAÇ ETKEN MADDELERİNİN KEMOMETRİK YÖNTEMLER İLE TAYİNİ, EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE, 19-22 NİSAN 2018, ANTALYA
 • 12 Güzide Pekcan Ertokuş, Ayşe Merve Akkaya, DONEPEZIL, RIVASTIGMENE TÜRÜ ALZEIMER ILAÇLARININ ÇOKLU LİNEER REGRESYONLA TAYİNİ, EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE, 19-22 NİSAN 2018, ANTALYA
 • 13 Güzide Pekcan Ertokuş, Ayşe Merve Akkaya, ILAÇ KARIŞIMLARINDA MOKSİFLOKSASİN VE METRONİDAZOL AKTİF MADDELERİNİN ÇOKLU LİNEER REGRESYONLA TAYİNİ, EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE, 19-22 NİSAN 2018, ANTALYA
 • 14 Dinç, E., Aktaş, A.H., Pekcan, G., 2005. SIMULTANEOUS SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF TARTRAZINE AND ALLURA RED IN COMMERCIAL PRODUCTS BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORK CALIBRATION. 3rd Black Sea Basın Conference on Analytical Chemistry, 12-14 September, Constanta-ROMANIA
 • 15 Pekcan, G., Aktaş, A.H., 2005. Determination of pKa Values Halogenated Benzoic Acids with Spectrophotometric Measurements,Annals of Chemistry, Volume XVI, 3rd Black Sea Basın Conference on Analytical Chemistry, 12-14 September, Constanta-ROMANIA, 160-163.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Bülent Çavdar, Güzide Pekcan Ertokuş, 2021. Sımultaneous Determınatıon Of Hyperlıpıdemıa Drug Combınatıons Wıth Multıple Lınear Regressıon, 4th INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS, BURDUR.
 • 2 Güzide Pekcan Ertokuş, Ü. Murat ÇELİK, SIMULTANEOUS DETERMINATION OF MOXIFLOXACIN AND METRONIDAZOLE IN BINARY DRUG COMBINATIONS WITH CHEMOMETRIC CALIBRATION METHODS, 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS , 2-5 MAYIS 2018, BURDUR
 • 3 Güzide Pekcan Ertokuş, Ziya MERMERTAŞ, PARKİNSON ILAÇLARININ ÇOKLU LİNEER REGRESYONLA TAYİNİ, EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE, 19-22 NİSAN 2018, ANTALYA
 • 4 Güzide Pekcan Ertokuş, A. Hakan AKTAŞ,SIMULTANEOUS DETERMINATION OF THE FOOD COLORANTS IN DRINK SAMPLE BY HPLC USING MULTI-LINEAR REGRESSION, 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS , 2-5 MAYIS 2018, BURDUR
 • 5 G.ERTOKUŞ, K.BAĞRIAÇIK, SIMULTANEOUS DETERMINATION OF DRUGS USED FOR CHRONIC ACTIVE GASTRITIS DISEASE BY STATISTICAL METHOD , ICANAS-2017, 18-21 Nisan, ANTALYA
 • 6 Güzide Pekcan Ertokuş , A. Hakan Aktaş, SIMULTANEOUS DETERMINATION OF FOOD COLORANTS USED HPLC METHODS, IMCOFE-2017, 23-25 AĞUSTOS,ROMA-İTALYA
 • 7 Güzide Pekcan Ertokuş , A. Hakan Aktaş, Aslı Tuğrul, CHEMOMETRIC ANALYSIS OF SOME ANALGESICS BY UV-SPECTROSCOPY, IMCOFE-2017, 23-25 AĞUSTOS,ROMA-İTALYA
 • 8 A. Hakan Aktaş, Güzide Pekcan Ertokuş , Application of ICA-ANN models to spectrophotometric data for quantitative analysis of a calcium and magnesium in natural waters, IMCOFE-2017, 23-25 AĞUSTOS,ROMA-İTALYA
 • 9 Ayşe Merve Akkaya, Güzide Pekcan Ertokuş , Determination of Metronidazole and Metaclopramide Active Substances by Multiple Linear Regression,SKY2017, 21-24 EYLÜL, ISPARTA
 • 10 Güzide Pekcan Ertokuş , Kübra Nur ÇATALYÜREK, Chemometric Determination Of Alzheimer's Drug, SKY2017, 21-24 EYLÜL, ISPARTA
 • 11 Güzide Pekcan Ertokuş , Murat YILDIZ, Chemometric Analysis Of Binary Drug Combination, SKY2017, 21-24 EYLÜL, ISPARTA
 • 12 A. Hakan Aktaş, Güzide Pekcan Ertokuş, Chemometric methods for the simultaneous potentiometric determination of ibuprofen, indomethacin and naproxen, IMCOFE-2017, 23-25 AĞUSTOS,ROMA-İTALYA
 • 13 Ertokuş,G.P., Aktaş, A.H., Determination of The Colorants in Various Samples by Chemometric Methods Using Computational Chemistry, The 2nd International Conference on Computation for Science and Technology, Niğde, 9-11 JULY, 2012, TURKEY.
 • 14 Ertokuş,G.P., Aktaş, A.H., Simultaneous determination of allura red, tartrazine, sunset yellow and caramel in commercial product by potentiometry using PLS method, Firstinternational conference on new trends in chemometrics and applications,October 08-11, 2011, Side-Antalya.
 • 15 Aktaş,A.H., Ertokuş Pekcan, G.,Ayşegül Taş.Simultaneous Spectrophotometric Determination of Calcium and Magnesium in Natural Waters ,3-4 November,International Workshop on New Trend in Science and Technology,Ankara, Turkey
 • 16 Ertokuş Pekcan, G.,Aktaş,A.H.,Simultaneous Determination of Mixtures of Weak Acids by Spectrophotometric Methods,3-4 November,International Workshop on New Trend in Science and Technology,Ankara, Turkey
 • 17 Aktaş, A.H., Dinç, E., Pekcan, G., 2006, Wavelet transform for the simultaneous prediction of the colorants in food product, Mathematical Methods In Engineering, International Symposium, April 27-29, Ankara, Turkey
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ''Benzoik Asit Bileşiklerinin pK Değerlerinin UV Spektroskopisi Yoluyla Tayini'' SDÜ,Fen-Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2005
 • Doktora Tezi
 • 1 "GIDA ÜRÜNLERİNDEKİ RENK MADDELERİNİN UV-GÖRÜNÜR ALAN SPEKTROSKOPİSİ, POTANSİYOMETRİ VE YÜKSEK PERFORMANS SIVI KROMATOGRAFİSİ İLE İNCELENMESİ VE ELDE EDİLEN VERİLERİN ÇOKLU KEMOMETRİK YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ",SDÜ,Fen-Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 2011.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Memantin ve donepezil etken maddelerinin spektrofotometrik olarak kemometrik tayini, (Burak Hasan AKDUMALI)
 • 2 Levodopa ve Benserazit İçeren Parkinson İlacının Kemometrik Tayini, (Tahir Özer)
 • 3 İLAÇLARDA KULLANILAN RENK MADDELERİNİN KEMOMETRİK TAYİNİ, (Hande METİN)
 • 4 Parkinson İlaçlarının Kemometrik Tayini (ZİYA MERMERTAŞ)
 • 5 Alzheimer İlaçlarının Kemometrik Tayini (Kübra Nur Çatalyürek)
 • 6 Helicobacter Pylorinin (HP) eradikasyonunda kullanılan klaritromisin, amoksisilin ve lansoprazol etken maddelerinin eş zamanlı spektrofotometrik olarak tayini (KAZIM BAĞRIAÇIK)
 • 7 Bazı Ağrı Kesici İlaçların Kemometrik Yöntemlerle Analizi (ASLI TUĞRUL)
 • 8 İkili İlaç Kombinasyonlarının Kemometrik Analizi (MURAT YILDIZ)
 • 9 İlaç Kombinasyonlarının İstatistiksel Analizi (OKAN BAYRAM)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 "Üç Etken Madde içeren Parkinson İlaçlarının Kemometrik Tayini", FYL-2018-6772
 • 2 ''Memantin ve donepezil etken maddelerinin spektrofotometrik olarak kemometrik tayini''.FYL-2019-7352,Burak Hasan Akdumanlı ile birlikte yürütülerek tamamlanmıştır.
 • 3 “Levodopa ve Benserazit İçeren Parkinson İlacının Kemometrik Tayini” ,FYL-2018-6859, SDÜ-BAP, Tahir ÖZER ile birlikte yürütülerek tamamlanmıştır.
 • 4 “İLAÇLARDA KULLANILAN RENK MADDELERİNİN KEMOMETRİK TAYİNİ” ,FYL-2018-6858, SDÜ-BAP, Hande METİN ile birlikte yürütülerek tamamlanmıştır.
 • 5 “ Parkinson İlaçlarının Kemometrik Tayini” ,5101-YL1-17,SDÜ-BAP,Ziya MERMERTAŞ ile birlikte yürütülerek tamamlanmıştır.
 • 6 “Moksifloksasin ve metronidazole türü ilaçların kemometrik analizi ” ,4901-YL1-17,SDÜ-BAP,Ümit Murat Çelik ile birlikte yürütülerek tamamlanmıştır.
 • 7 “Alzheimer İlaçlarının Kemometrik Tayini” ,4759-YL1-16,SDÜ-BAP,Kübra Nur Çatalyürek ile birlikte yürütülerek tamamlanmıştır.
 • 8 “İkili İlaç Kombinasyonlarının Kemometrik Analizi  ” ,4758-YL1-16,SDÜ-BAP,Murat YILDIZ ile birlikte yürütülerek tamamlanmıştır.
 • 9 “Bazı Ağrı Kesici İlaçların Kemometrik Yöntemlerle Analizi ", 4757-YL1-16,SDÜ-BAP,Aslı Tuğrul ile birlikte yürütülerek tamamlanmıştır.
 • 10 Helicobacter Pylorinin (HP) eradikasyonunda kullanılan klaritromisin, amoksisilin ve lansoprazol etken maddelerinin eş zamanlı spektrofotometrik olarak tayini,4623-YL1-16.SDÜ-BAP,Kazım Bağrıaçık ile birlikte yürütülerek tamamlanmıştır.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Tübitak 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanlığı- 2011 Cansu Ölçer, Deniz Türk.
 • 2 Tübitak 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanlığı- 2010- İ.Ersin Durmaz, Osman Baş.TAMAMLANDI.
 • 3 Benzoik Asit ve Fenolik maddelerin Türevlerinin Potansiyometrik Yöntemle Pka Tayini,TBAG-HD,Aralık 2006,Yardımcı araştırmacı,TAMAMLANDI.
 • 4 S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenen "Süt ürünlerindeki renk maddelerinin HPLC, Potansiyometri ve UV Spektroskopisi ile bir arada yapılması ve verilerin kemometrik olarak incelenmesi", 1404-M-06.proje yardımcısı, TAMAMLANDI.
 • 5 S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenen "Benzoik Asit Bileşiklerinin pK Değerlerinin UV Spektroskopisi Yoluyla Tayini" adlı araştırma, Yüksek lisans projesi,2005,TAMAMLANDI.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Güzide Pekcan Ertokuş, İKİLİ İLAÇ KARIŞIMLARININ SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ VE ELDE EDİLEN VERİLERİN İSTATİSTİK OLARAK TAYİNİ, EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE, 19-22 NİSAN 2018, ANTALYA (Invited Speaker)
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE, 19-22 NİSAN 2018, ANTALYA- The Best Paper Award
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Kemometri Derneği
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Journal of Biochemistry and Chemical Sciences
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi
 • 3 Eastern Anatolian Journal of Science (2018)
 • 4 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi (Karaelmas Science and Engineering Journal)
 • 5 Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (2018)
 • 2 Journal of Agricultural and Food Chemistry (2018)
 • 3 Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (2017)
 • 4 Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (2017)
 • 5 Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (2017)
 • 6 Journal of the Brazilian Chemical Society (2016)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölüm Başkan Yardımcılığı,2014 - devam ediyor.
VERDİĞİ DERSLER
Analitik Biyokimya
Analitik Kimya
ANALİTİK KİMYA 2
Analitik Kimyada Çok Değişkenli Kalibrasyon Yöntemleri
Analitik Kimyada Spektroskopik Yöntemler
Besin Analitiği
Bilgisayar Programlama
Bilimsel Arastirma Teknikleri ve Yayin Etigi
Bilimsel Araştırma İlkeleri
Bilimsel Araştırma Teknikleri
Çevre Kimyası
Çevre Kirlilik Kontrolü
Elektro-Analitik Kimya
Genel Kimya
Genel Kimya I
Genel Kimya II
Genel Kimya III (Analitik Kimya)
Genel Kimya ll
Kimyacılar için Mesleki İngilizce
Kimyacılar için Nümerik Analiz
Kromatografik Yöntemler
Moleküller Spektroskopi
SERAMİK KİMYASI
Su Kimyası ve Analizleri
Susuz Ortam Reaksiyonları
 
Bu İçeriği Paylaş!