KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Nurgül ŞENOL
Birimi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm Beslenme Ve Diyetetik Bölümü
Ana Bilim Dalı Beslenme Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon 2462113271
E-Posta nurgulsenol@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-3090-9835
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 09.07.2002
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 10.09.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 17.06.2009
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Sitoloji,Histoloji
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Şenol, N., Çınar, K., Eren, Ü., 2013. Sazan Balığının (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) gastrointestinal kanalın histokimyasal yapısı,Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 29,2, 109-113.
 • 2 Şenol, N., Çınar, K., 2008. Farklı elektrik alanların kan, karaciğer, böbrek ve dalak dokuları üzerine etkileri.Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 15,9-14
 • 3 Çınar K, Şenol N, 2007. Development of the liver and pancreas in the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 1,2, 1-6.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yayla Ş.R., Şenol N., 2020. Tarımda Kullanılan Bazı Mikrobiyal Gübrelerin Eisenia Foetida Deri Dokusu Üzerinde Etkisinin Morfolojik Açıdan Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 15(2), 213-223.
 • 2 Şahin, M., Şenol, N.,2019. Saka (Carduelis carduelis ) Böbreğinde Mast Hücrelerinin Farklı Fiksatif ve Histokimyasal Boyanmalarla Belirlenmesi, Gelecek Vizyonlar Dergisi,3(2), 18-22.
 • 3 Şenol, N., Yeşil, Ö., 2015. Uluabat Gölündeki Kızılgöz (Rutilus rutilus (L., 1758)) Türünün Sindirim Kanalındaki Mukosubstansların Histokimyasal Açıdan Değerlendirilmesi. YYU Vet Fak Derg, 25 (3), 63-66.
 • 4 Şenol, N., Yeşil, Ö., 2015. Uluabat Gölündeki Tahta (Blicca bjoerkna (L., 1758)) Balığının Mide ve Bağırsak Dokularının Histokimyasal Açıdan Karşılaştırılması, YYU Vet Fak Derg, 25(3), 53-56.
 • 5 Şenol, N., Bayram, D., Yeşil, Ö., 2014. Farklı Omurgalı Türlerinde Bazı Sindirim Kanalı Bölgelerinin Histolojik ve Histokimyasal Yapısı. SDU Journal of Science, 9(2): 61-70.
 • 6 Şenol, N., 2014. Identification of Glycoproteins in Mucous cells of Epidermis and Gill of Tinca tinca Linnaeus, 1758 (Cypriniformes: Cyprinidae), YYU Vet Fak Derg, 25 (2): 47-49.
 • 7 Şenol, N., 2013. Kadife Balığının (Tinca tinca) Linnaeus, 1758 (Cypriniformes: Cyprinidae) Dudak Bölgesindeki Tat Tomurcukları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 24(2), 87-89.
 • 8 Şenol N., Yeşil Ö., 2014.Histochemical Analysis of Glycoconjugates in the Mucous Cells in the Gill of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss,W., 1792). SDU Journal of Science, 9 (1): 6-11.
 • 9 Şenol, N., Özan S., 2013.The Histological Changes in Carassius carassius, Gill Tissue of Some Heavy Metals.Journal of Selçuk University Natural and Applied Science, ICOEST Conf. 2013 (Special Issue - 2), 347-354.
 • 10 Şenol, N, Eren, Ü, Çınar, K, 2011. Sudak (Stizostedion lucioperca L., 1758) Balığının Gastrointestinal Kanalının Histokimyasal Yapısı. SDÜ Fen Dergisi, 6 (1): 1-8.
 • 11 Şenol N, Çınar K, Eren Ü, 2009. Sudak (Stizostedion lucioperca) balığında mide ve bağırsakta bazı peptidlerin lokalizasyonu. SDÜ Fen Dergisi, 4(2), 136-150.
 • 12 Şenol N, Çınar K, Eren Ü, 2009. Sazan (Cyprinus carpio) balığı gastrointestinal kanal mukozasındaki CCK-8, gastrin 1, VIP, sekretin, somatostatin-14, bombesin ve histamin peptidlerinin lokalizasyonu Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 26(1), 11-17.
 • 13 Şenol N, Çınar K, 2006. Immunohistochemical localization of cholecystokinin and histamine in gastrointestinal tract in flower fısh (Pseudophoxinus antalyae). SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 1(1-2), 26-34.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Gumral, N, Aslankoç, N., Senol, N., Cankara, F.N. 2021. Protective Effect of Alpha-Lipoic Acid against Liver Damage Induced by Cigarette Smoke: An in vivo Study, Saudi J Med Med Sci., 9(2): 145–151.
 • 2 Bayram D, Özgöçmen M, Armağan İ, Sevimli M, Yavuz Türel G, Şenol N, 2019. Investigation of apoptotic effect of juglone on CCL-228-SW 480 colon cancer cell line. Journal of Cancer Research and Therapeutics, 15(1), 68-74.
 • 3 Aslankoç R, Gumral N, Saygın M, Şenol N, Aşçı H, Cankara F N, Çömlekçi S, 2018. The impact of electric fields on testis physiopathology, sperm parameters and DNA integrity—The role of resveratrol. ANDROLOGIA, 50,4, e12971.
 • 4 Postacı I, Coskun O, Senol N, Aslankoc R, Comlekci S, 2018. The Physiopathological Effects of Quercetin on Oxidative Stress in Radiation of 4.5 G Mobile Phone Exposed Liver Tissue of Rat. Bratislava Medical Journal, 119 (8) 481 – 489.
 • 5 Bayram D, Armağan İ, Özgöçmen M, Şenol N, Calapoğlu M, 2018. Determination of Apoptotic Effect of Juglone on Human Bladder Cancer TCC-SUP and RT-4 Cells: An in Vitro Study. Journal of Environmental Pathology, Toxicology and Oncology, 37(2):173-181.
 • 6 Şenol N., Tekin-Özan S., 2016. The Histomorphological Changes in Carassius carassius (Linnaeus, 1758), Liver and Kidney Tissues of Some Heavy Metals. Indian Journal of Geo Marine Sciences, 45(9), 1123-1127.
 • 7 Şenol, N., 2016. Histopathological Evaluation of Effects of Lead Heavy Metal Applied to Californian Red Worm (Eisenia foetida) on Skin Tissue. Fresiunius Environmental Bulletin, 25(12), 5354-5357.
 • 8 Azman M., Şenol N., 2016. The Prevention of the Damages of iron (Fe) and zinc (Zn) with the Juglone (5-hydroxy-1,4-naphthoquınone) Antioxidant Activity in the Testicular Tissue of Rats. Fresiunieus Environmental Bulletin, 25(12A), 5830-5841.
 • 9 Şenol, N., 2015. Glycoproteins in the Epithelium of Lips of Tinca tinca, Indian Journal of Geo-Marine Sciences, 44(5), 738-741.
 • 10 Şenol, N., 2015. Histochemistry of the alimentary canal of the rudd (Scardinius erythrophtholmus (L., 1758)) in lake Uluabat- Turkey, Indian Journal of Geo-Marine Sciences, 44(5), 744-749.
 • 11 Kuru, N., Çınar, K., Şenol, N., Demirbağ, E., Diler, D., 2010. Endocrine Cells in the Gastrointestinal Tract of Garra rufa. Kafkas Üniversitesi Vetreiner Fakültesi Dergisi, 16 (Suppl-B): S235-S241.
 • 12 Özen,M.R.,Çınar,K.,Şenol,N.,2010. Endocrine Cells in the Gastrointestinal Tract Mucosa of Zander (Stizostedion lucioperca).Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16 (Suppl-B): S339-S345.
 • 13 Çınar, K., Çömlekçi, S., Şenol, N.,2009. Effects of a Specially Pulsed Electric Field (PEF) on an Animal Wound Healing Model, Lasers in Medical Science 24(5):735-740.
 • 14 Çınar K, Şenol N, Kuru N, 2008. The Distribution of Taste Buds in Garra rufa Anat. Histol.Embryol. 37, 63-66.
 • 15 Çınar K, Şenol N, Özen MR, 2008. Histochemical characterization of glycoproteins in the gills of the Carp (Cyprinus carpio), Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 55, 61-64.
 • 16 Çınar K, Şenol N, 2006. Histological and histochemical characterization of the mucosa of the digestive tract in flower fish(Pseudophoxinus antalyae), Anat. Histol.Embryol. 35, 147-151.
 • 17 Çınar K, Şenol N, Özen MR, 2006. Immunohistochemical Study on the Distribution of Endocrine Cells in the Gastrointestinal Tract of the Flower Fish (Pseudophoxinus antalyae). World Journal of Gastroenterelogy, 12(42), 6874-6878.
 • 18 Çınar K, Şenol N, 2005. The distribution of external taste buds in flower fish (Pseudophoxinus antalyae). Anat Histol Embryol. 34,3,176-178.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Aslankoç R., Nurgül ŞENOL, CANKARA F.N. Impact of alpha lipoid acid on histopathological changes in liver caused by cigarette smoking. Journal of Cellular Neuroscience and Oxidative Stress, 8(1), 564.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Aslankoç, R., Şenol, N., Azman, M., Electric Field Effects on Rat Kidney Tissue and Role of Resveratrol, Acta Physiologica, Turkish Society of Physiological Sciences 41st National Physiology Congress September 2015, Volume 215, Issue Supplement S704, Pages 1–109.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Şenol,N., Bayram, D., Yeşil, Ö. Farklı Omurgalı Türlerinde Sindirim Kanalı Mukus Hücrelerinde Glikoproteinlerin Belirlenmesi. 21. Uluslararası Katılımlı Elektron Mikroskopi Kongresi, 28-31 Mayıs, 2013, Mersin.
 • 2 Şenol, N. Eğrez (Vimba vimba)’de Sindirim Kanalının Mukosubstans Özelliği. FABA, 21-23 Kasım, 2012, Eskişehir.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Azman, M., Şenol, N., Determination of Mast Cells with Different Fixative and Staining in Goldfinch (Cardueli carduelis (L.,1758)) of Kidney, 2. Ulusal Zooloji Kongresi, 28-31 Ağustos 2015, Afyon.
 • 2 Azman, M., Şenol, N., Saka (Cardueli carduelis (L.,1758)) Bursa Fabricius’unda Mast Hücre Yoğunluğunun Belirlenmesi, 2. Ulusal Zooloji Kongresi, 28-31 Ağustos 2015, Afyon.
 • 3 Azman M., Şenol N., Böbrek Dokusunda Demir (Fe) ve Çinko (Zn) Ağır Metallerinin Oluşturduğu Hasarın Juglon (5-hidroksi-1,4-naftokinon)’nın Antioksidan Aktivitesi ile Önlenmesi. 22. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 2-4 Eylül 2015, İstanbul.
 • 4 Azman M., Şenol N. Fe ve Zn Ağır Metallerinin Karaciğer Dokusunda Oluşturduğu Etkilerin Histopatolojik Değerlendirilmesi. 22. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 2-4 Eylül 2015, İstanbul.
 • 5 Aslankoç R., Cankara F.N., Şenol N., Elektrik Alanın Dalak ve Oksidatif DNA Hasarına Etkisi ile Resveratrolün Koruyucu Rolünün Araştırılması. 22. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 2-4 Eylül 2015, İstanbul.
 • 6 Şenol, N., 2014. Kızılgöz (Rutilus rutilus (L., 1758)) Dudak Epitelinde Glikoproteinlerin Belirlenmesi, VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 25-28 Agustos 2014, Bursa.
 • 7 Şenol, N., 2014. Kızılgöz (Rutilus rutilus (L., 1758)) Solungaç Dokusunda Glikoproteinlerin Belirlenmesi, VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 25-28 Agustos 2014, Bursa.
 • 8 Şenol, N., Azman, M., 2014.Farklı Dönemlere ait Bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) Bursa Fabricius’unda Mast Hücre Yoğunluğunun Belirlenmesi, XII. Ulusal Histoloji Kongresi, 27–30 Mayıs 2014, Ankara.
 • 9 Şenol, N., Azman, M., 2014.Yeni ZelandaTavşan (Oryctolagus cuniculus)’nın Dalak ve Timus Dokularında Mast Hücre Yoğunluğu, XII. Ulusal Histoloji Kongresi, 27–30 Mayıs 2014, Ankara.
 • 10 Şenol N., Tekin-Özan S., Yeşil Ö., 2013. Bazı Ağır Metallerin Carassius carassius’un Böbrek ve Karaciğer Dokularında Oluşturduğu Histomorfolojik Değişiklikler. 1. Ulusal Zooloji Kongresi, 28-31 Ağustos, Nevşehir.
 • 11 Şenol N.,Yeşil Ö., Gösterit A., 2013. Bombus (Bombus terrestris) Arısının Mide ve Bağırsak Mukosubstanslarının Histokimyasal Tekniklerle İncelenmesi. 1. Ulusal Zooloji Kongresi, 28-31 Ağustos, Nevşehir.
 • 12 Şenol,N. Kadife (Tinca Tinca) Balığının Dudak Bölgesindeki Tat Tomurcukları, V.Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27 – 29 Ağustos 2012, Isparta.
 • 13 Şenol, N., Çınar, K., Eren, Ü., 2010. Sazan (Cyprinus carpio)’da Gastrointestinal Kanalın Histokimyasal Yapısı. XX. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran, Denizli.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Aslankoç, R., Şenol N., Elektrik Alanın Sıçan Karaciğer Dokusunda Oluşturduğu Histopatolojik Değişiklikler Üzerine Resveratrolün Etkisi. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, July 11-13 2016, Odessa, UKRANIA.
 • 2 Şenol, N., Tekin-Özan, S. The Histological Changes in Carassius carassius, Gill Tissue of Some Heavy Metals. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY-Cappadocia JUNE 18-21, 2013, Ürgüp, NEVSEHR, TURKEY.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Şenol, N., Kaya, E., Şahin, Şahin, M., Juglon Antioksidanın ve Elektrik Alanın Karaciğer Dokusu Üzerine Etkisinin Histolojik Yönden İncelelenmesi, 2. International Health Science and Life Congress, 24-27 Nisan 2019, Burdur, TÜRKİYE.
 • 2 Postacı İ, Coşkun Ö, Şenol N, Aslankoç R, Çömlekçi S. Physiopathological Assessment of Effects of the Quercetin on Oxidative stress in Radiatıon of 4.5 G Mobile Phone Exposed Kidney Tissue of Rat and DNA Damage Analysis on Blood Tissue by Comet Assay Method. 1. International Health Science and Life Congress, 2-5 Mayıs 2018, Burdur, TÜRKİYE.
 • 3 Şenol N, Azman M, Glucagon and Somatostatin Immun reacvtive Cells in Stomach and Intestines of the White Bream (Blicca bjoerkna L., 1758), in Lake Uluabat. International Ecology Symposium, 19-23 June 2018, Kastamonu, TURKEY.
 • 4 Şenol, N. Investigation of Vasoactive Intestinal Polypeptide (VIP)/ Secretin Positive Cell Density in Digestive Tract of Vimba vimba. 19th International Conference on Researches in Science & Technology (ICRST), 27-28 July 2017, Barcelona, Spain.
 • 5 Şenol, N., Azman, M., CCK/gastrin immunoreactivity in gastrointestinal tract of Vimba vimba, 18th International Conference on Veterinary and Biomedical Sciences, , 21-22 MARCH 2016, Rome, ITALY.
 • 6 Şenol, N., Azman N. Immunohistochemical determination of the effect of Fe and Zn intake on density of VIP and Secretin gastrointestinal peptides. 2nd Intenational Congress of Forensic Toxicology, 20-30 May 2016, Ankara.
 • 7 Şenol N., Azman M., The Effect of Taking Heavy Metal on Gastrointestinal Peptides. ICEBESE 2016:18th International Conference on Environmental, Biological, Ecological Sciences and Engineering, 21-22 Temmuz 2016, İstanbul.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Postacı İ, Coşkun Ö, Şenol N, Azman M, Çömlekçi S. Testis Dokusunda Oksidatif Stres Üzerine Kuersetinin ve 2600 Mhz (4.5 G) Elektromanyetik Alan Etkilerinin Histolojik Açıdan İncelenmesi. 1. International Health Science and Life Congress, 2-5 Mayıs 2018, Burdur, TÜRKİYE.
 • 2 Şenol N, Azman M, Immunohistochemical Evaluation of Endocrine Cells in Alimentary Tract of the Roach (Rutilus rutilus L., 1758), in Lake Uluabat.International Ecology Symposium, 19-23 June 2018, Kastamonu, TURKEY.
 • 3 Aslankoç R., Nurgül ŞENOL, CANKARA F.N. Impact of alpha lipoid acid on histopathological changes in liver caused by cigarette smoking. 6. Oksidatif Stres, Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanalları, Dünya Kongresi, 24-27 Mayıs 2016, Isparta.
 • 4 Şenol, N., Histopathological Evaluation the Effects of Lead Heavy Metal in Skin Tissue at california red worm (Eisenia foetida). Multinational Congress on Microscopy, 23-28 August 2015, Eger Hungary.
 • 5 Şenol N., Azman M., The Histopathological Assesments of Effecting Fe and Zn Heavy Metals in Brain Tissues of Rats. ICOEST, 9-13 th September, 2015, SARAJEVO.
 • 6 Şenol N., Azman M., Iron and Zinc Effects of the Cerebellum. ICOEST 9-13 th September, 2015SARAJEVO.
 • 7 Şenol, N, Yeşil Ö. Comparative Histochemical Studies on the Stomach and Intestine Tissues of the White bream (Blicca björkna (L., 1758)) in Lake Uluabat. ICOEST 14-17 May 2014, Antalya.
 • 8 Şenol, N, Yeşil Ö. Histochemical Evaluation of Stomach and Intestine Tissues in the Roach (Rutilus rutilus (L., 1758)), in Lake Uluabat. ICOEST 14-17 May 2014, Antalya.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Cholecystokinin (CCK) ve Histamine' nin Çiçek Balığı (Pseudophoxinus antalyae) Sindirim Kanalı Mukozasındaki İmmunohistokimyasal Lokalizasyonları
 • Doktora Tezi
 • 1 Sazan (Cyprinus carpio) ve Sudak (Stizostedion lucioperca) Balıklarında Gastrointestinal Kanalın Histokimyasal Yapısı ve Bazı Peptidlerin Lokalizasyonu
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Erşan KAYA, 50 HZ ELEKTRİK ALANIN BEYİN DOKUSUNDA OLUŞTURDUĞU ETKİLERİN İMMUNOHİSTOKİMYASAL, KAN DOKUSUNDA OLUŞTURDUĞU ETKİLERİN İSE BİYOKİMYASAL, FİZYOLOJİK VE COMET YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
 • 2 Melda Azman, RATLARIN TESTİS DOKUSUNDA DEMİR (FE) VE ÇİNKO (ZN) AĞIR METALLERİNİN OLUŞTURDUĞU HASARIN BELİRLENMESi VE JUGLON (5-HİDROKSİ-1,4-NAFTOKİNON) ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİ İLE ÖNLENMESİ
 • 3 Özlem Yeşil, KINALI KEKLİK (Alectoris chukar) VE SÜLÜN (Phasianus colchicus) TİMUS VE BURSA FABRİCİUS’NUN HİSTOLOJİK YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Biyobenzetim Modelleme Olarak İnsan MCF7 ve MDAMB231 Meme Kanseri Hatlarında Adiponektin Uygulamasının Toll Benzeri Reseptörler TLR Üzerine Etkisinin Histolojik Moleküler Genetik ve Biyokimyasal Yönden İncelenmesi, SDÜ-BAP Doktora Projesi, TDK-2019-6993.
 • 2 Eğrez (Vimba vimba) balığının gastrointestinal kanalının histokimyasal yapısı ve serotonin, glukagon, CCK/gastrin, sekretin, VIP, somatostatin-14 ve histamin peptidlerinin lokalizasyon ve dağılımları, TUBİTAK 3001 Proje 1144O144.
 • 3 Ratların Testis Dokusunda Demir (Fe) ve Çinko (Zn) Ağır Metallerinin Oluşturduğu Hasarın Juglon (5-hidroksi-1,4-naftokinon)’nın Antioksidan Aktivitesi ile Önlenmesi, TÜBİTAK 1002 Proje 2140699.
 • 4 Kınalı Keklik (Alectoris chukar) ve Sülün (Phasianus colchicus) Timus ve Bursa Fabricius’nun Histolojik Yönden Değerlendirilmesi, SDÜ-BAP, 3950-YL2-14.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Elektrik Alanın Sıçan Testis Dokusundaki Fizyopatolojik Etkileri ve ResveratrolünKoruyucu Rolü. Tübitak 3001 Proje No: 214S370, 2019
 • 2 Garra rufa'nın Gastrointestinal Kanalı Mukozasındaki DNES Hücrelerinin İdentifikasyon ve Lokalizasyonları, CÜBAP EĞT-010.
 • 3 Sazan (Cyprinus carpio) ve Sudak (Stizostedion lucioperca) balıklarında gastrointestinal kanalın histokimyasal yapısı ve bazı peptidlerin lokalizasyonu SDÜBAP 1593-D-07.
 • 4 Sudak Balığı (Stizostedion lucioperca) Gastrointestinal Kanal Mukozası Endokrin Hücreleri, SDÜBAP, Proje No: 1081-m-05.
 • 5 Çiçek Balığı (Pseudophoxinus antalyae) Gastrointestinal Kanalı Mukozasındaki DNES Hücrelerinin İdentifikasyon ve Lokalizasyonları, SDÜBAP, Proje No: 1082-m-05.
 • 6 Cholecystokinin (CCK) ve Histamine' nin Çiçek balığı (Pseudophoxinus antalyae) Sindirim Kanalı Mukozasındaki Immunohistokimyasal Lokalizasyonları SDÜBAP, Proje No:YL-811
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Rheinland Privatschule M.V.L.V. Coaching Academy The International Institute for Training Consulting Professionals "Kişisel gelişim, NLP, Takım çalışması, Beden dili, Motivasyon, İmaj ve satış, Ekip ve Performans, Stres yönetimi Semineri, 2011.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Düzenlenen "Ölçme Değerlendirme" Kursu
 • 2 Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu, Oturum Başkanlığı, Gelendost Meslek Yüksek Okulu, 26 Nisan-3Mayıs 2010.
 • 3 Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı
 • 4 12. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi, 5. Oturum Başkanlığı, S.D.Ü. Kültür Merkezi, 5-8 Ekim, 2005. ALANINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Şenol, N., 2008. "Sazan (Cyprinus carpio) ve Sudak (Stizostedion lucioperca) balıklarının gastrointestinal kanal mukozasının bazı peptidleri" Doktora Semineri-II
 • 2 Şenol, N., 2006. "Farklı Elektrik Alanların (0.9 – 1.9 – 10 Kv/m) Yara İyileşmesi veBazı Dokular Üzerine Etkileri" Doktora Semineri-I
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2017. The Histomorphological Changes in Carassius carassius (Linnaeus, 1758), Liver and Kidney Tissues of Some Heavy Metals".-, Cilt: 45, No: 9, Sf: 1123-1127, 2016.
 • 2 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2017. THE PREVENTION OF THE DAMAGES OF IRON (FE) AND ZINC (ZN) WITH THE JUGLONE (5-HYDROXY-1,4-NAPHTHOQUINONE) ANTIOXIDANT ACTIVITY IN THE TESTICULAR TISSUE OF RATS".-, Cilt: 25, No: 12A, Sf: 5830-5841, 2016.
 • 3 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2017.HISTOPATHOLOGICAL EVALUATION OF EFFECTS OF LEAD HEAVY METAL APPLIED TO CALIFORNIAN RED WORM (EISENIA FOETIDA) ON SKIN TISSUE".-, Cilt: 25, No: 12, Sf: 5354-5357, 2016.
 • 4 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2017. Glycoproteins in the Epithelium of Lips of Tinca tinca".-, Cilt: 44, No: 5, Sf: 738-741, 2015.
 • 5 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2017. Histochemistry of the Alimentary Canal of the Rudd (Scardinius erythrophtholmus (L., 1758)) in Lake Uluabat-Turkey".-, Cilt: 44, No: 5, Sf: 744-749, 2015.
 • 6 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2010. Endocrine Cells in the Gastrointestinal Tract Mucosa of Zander (Stizostedion lucioperca). Kafkas Univ Vet Fak Derg.,16 (Suppl-B): S339-S345.
 • 7 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2009. Cinar K., Comlekci S. and Senol N. Effects of a specially pulsed electric field on an animal model of wound healing 24(5):735-40.
 • 8 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2008. Çınar K, Şenol N, Kuru N. The Distribution of Taste Buds in Garra rufa, Anat. Histol.Embryol. 37, 63-66.
 • 9 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2006. Çınar K, Şenol N. Histological and histochemical characterızation of the mucosa of the digestive tract in flower fısh(Pseudophoxinus antalyae), Anat. Histol.Embryol. 35, 147-151.
 • 10 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2005. Çınar K, Şenol N. The Distribution of External Taste Buds in Flower Fish (Pseudophoxinus antalyae). Anat. Histol. Embryol, 34, 176-178.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Indian Journal of Geo-Marine Sciences
 • 2 Iranian Journal of Veterinary Science
 • 3 Tissue and Cell
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • 2 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
 • 3 Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
 • 4 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dekan Yardımcılığı
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Bölüm Başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 8. İlköğretim öğrencileri Matematik ve Fen Bilimleri Projeleri Yarışması Biyoloji alanı jüri üyeliği, 09-11 Nisan 2013
VERDİĞİ DERSLER
Beslenme İlkeleri
Beslenme ve Diyet
Biyoloji
Histoloji ve Embriyoloji FTR
Histoloji-Embriyoloji Ebelik
Histoloji-Embriyoloji Hemşirelik
Sindirim ve Lenfoid Sistem Histolojisi
 
Bu İçeriği Paylaş!