KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Nurgül ŞENOL
Birimi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm Beslenme Ve Diyetetik Bölümü
Ana Bilim Dalı Beslenme Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon 2462113271
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-3090-9835
Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 09.07.2002
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 10.09.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 17.06.2009
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Sitoloji,Histoloji
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Biyobenzetim Modelleme Olarak İnsan MCF7 ve MDAMB231 Meme Kanseri Hatlarında Adiponektin Uygulamasının Toll Benzeri Reseptörler TLR Üzerine Etkisinin Histolojik Moleküler Genetik ve Biyokimyasal Yönden İncelenmesi, BAP, ŞENOL Nurgül, 03.04.2019 - 11.04.2022 (ULUSAL)
 • 2 2100 Mhz Elektromanyetik Alanın ve Juglon 5 hidroksi 1 4 naftokinon nın Ratların Beyin Dokusunda Oluşturduğu Etkilerin Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi SDÜ BAP 4550 YL2 16, BAP, ŞENOL Nurgül, 01.02.2016 - 21.02.2019 (ULUSAL)
 • 3 Elektrik Alanın Sıçan Testis Dokusundaki Fizyopatolojik Etkileri Ve ResveratrolünKoruyucu Rolü, Tübitak 3001, Aslankoç Rahime, ŞENOL Nurgül, 15.02.2015 - 04.01.2019 (ULUSAL)
 • 4 Ratların Testis Dokusunda Demir Fe ve Çinko Zn Ağır Metallerinin Oluşturduğu Hasarın Juglon 5 hidroksi 1 4 naftokinon nın Antioksidan Aktivitesi ile Önlenmesi, Tübitak 1002, ŞENOL Nurgül, 15.02.2015 - 21.03.2016 (ULUSAL)
 • 5 Eğrez Vimba vimba Balığının Gastrointestinal Kanalının Histokimyasal Yapısı ve Serotonin Glukagon CCK Gastrin Sekretin VIP Somatostatin 14 ve Histamin Peptidlerinin Lokalizasyon ve Dağılımları, Tübitak 3001, ŞENOL Nurgül, 15.10.2014 - 29.12.2016 (ULUSAL)
 • 6 Kınalı Keklik Alectoris chukar ve Sülün Phasianus colchicus Timus ve Bursa Fabricius nun Histolojik Yönden Değerlendirilmesi, BAP, ŞENOL Nurgül, 20.03.2014 - 22.02.2016 (ULUSAL)
 • 7 Garra rufa nın Gastrointestinal Kanalı Mukozasındaki DNES Hücrelerinin İdentifikasyon ve Lokalizasyonları , BAP, ŞENOL Nurgül, KURU Nilgün, 15.11.2008 - 09.03.2010 (ULUSAL)
 • 8 Sazan Cyprinus carpio ve Sudak Stizostedion lucioperca balıklarında gastrointestinal kanalın histokimyasal yapısı ve bazı peptidlerin lokalizasyonu, BAP, ŞENOL Nurgül, ÇINAR Kenan, 05.10.2007 - 05.10.2009 (ULUSAL)
 • 9 Sudak Balığı Stizostedion lucioperca Gastrointestinal Kanal Mukozası Endokrin Hücreleri , Araştırma Projesi, ŞENOL Nurgül, ÇINAR Kenan, 06.05.2005 - 06.05.2006 (ULUSAL)
 • 10 Çiçek Balığı Pseudophoxinus antalyae Gastrointestinal Kanalı Mukozasındaki DNES Hücrelerinin İdentifikasyon ve Lokalizasyonları , Araştırma Projesi, ŞENOL Nurgül, ÇINAR Kenan, 06.05.2005 - 06.05.2006 (ULUSAL)
 • 11 Cholecystokinin CCK ve Histamine nin Çiçek balığı Pseudophoxinus antalyae Sindirim Kanalı Mukozasındaki Immunohistokimyasal Lokalizasyonları, BAP, ŞENOL Nurgül, ÇINAR Kenan, 16.01.2004 - 16.09.2004 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÖZGÖÇMEN Meltem, BAYRAM Dilek, ARMAĞAN İlkay, YAVUZ TÜREL Gülçin, SEVİMLİ Murat, ŞENOL Nurgül, Is Quercetin Beneficial for Colon Cancer? A Cell Culture Study, Using the Apoptosis Pathways. Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry (Formerly Current Medicinal Chemistry-Anti-Cancer Agents) , 22(1), , 193-200. Doi: 10.2174/1871520621666210624110547, (2022), (SCI-Expanded)
 • 2 GÜMRAL Nurhan, ASLANKOÇ R., ŞENOL Nurgül, CANKARA F. N. , Protective Effect of Alpha-Lipoic Acid against Liver Damage Induced by Cigarette Smoke: An in vivo Study. SAUDI JOURNAL OF MEDICINE & MEDICAL SCIENCES, 9(2), , 145-151. Doi: 10.4103/sjmms.sjmms_387_20, (2022), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 3 ŞENOL Nurgül, YEŞİL Özlem, Kınalı Keklik (Alectoris chukar) ve Sülün (Phasianus colchicus) Türlerinde Timus ve Bursa Fabricius Dokularının Histolojik Açıdan İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 17(2), , 532-542. Doi: doi.org/10.29233/sdufeffd.1140877, (2022), (TR DİZİN)
 • 4 ŞAHİN Uğur, ŞAhin Melda, SANCER Okan, CALAPOĞLU Mustafa, ŞENOL Nurgül, ADİPONEKTİN’İN MCF-7 PROLİFERASYONU VE GİRELİN SEVİYESİ ÜZERİNE ETKİSİ. SDÜ Tıp Fak Derg , 29(4), , 591-595. Doi: doi.org/10.17343/sdutfd.1177877, (2022), (TR DİZİN)
 • 5 ŞENOL Nurgül, Yayla Şeyma Rukiye, Tarımda Kullanılan Bazı Mikrobiyal Gübrelerin Eisenia Foetida Deri Dokusu Üzerinde Etkisinin Morfolojik Açıdan Değerlendirilmesi. SDÜ Fen Dergisi, 15(2), , 213-223. Doi: doi.org/10.29233/sdufeffd.690829, (2020), (TR DİZİN)
 • 6 BAYRAM DİLEK, ÖZGÖÇMEN MELTEM, ARMAĞAN İLKAY, SEVİMLİ MURAT, YAVUZ TÜREL GÜLÇİN, ŞENOL NURGÜL, Investigation of apoptotic effect of juglone on CCL-228-SW 480 colon cancer cell line. Journal of Cancer Research and Therapeutics, 15(1), , 68-74. Doi: 10.4103/jcrt.JCRT_880_17., (2019), (SCI-Expanded)
 • 7 ŞAhin Melda, ŞENOL Nurgül, Determination of Mast Cells of Kidney with Different Fixative and Histochemical Staining in Goldfinch (Cardueli carduelis (L.,1758)) . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 3(2), , 18-22. Doi: doi.org/10.29345/futvis.70 , (2019), (Alan Endeksleri)
 • 8 Postacı İrem, COŞKUN ÖZLEM, ŞENOL NURGÜL, ASLANKOÇ RAHİME, ÇÖMLEKÇİ SELÇUK, The physiopathological effects of quercetin on oxidative stress in radiation of 4.5 g mobile phone exposed liver tissue of rat. Bratislava Medical Journal-Bratislavske Lekarske Listy, 119(8), , 481-489. Doi: 10.4149/BLL_2018_088, (2018), (SCI-Expanded)
 • 9 BAYRAM DİLEK, ARMAĞAN İLKAY, ÖZGÖÇMEN MELTEM, ŞENOL NURGÜL, CALAPOĞLU MUSTAFA, Determination of Apoptotic Effect of Juglone on Human Bladder Cancer TCC-SUP and RT-4 Cells: An In Vitro Study. Journal of Environmental Pathology, Toxicology and Oncology, 37(2), , 173-181. Doi: 10.1615/JEnvironPatholToxicolOncol.2018025226, (2018), (SCI-Expanded)
 • 10 ASLANKOÇ RAHİME, GÜMRAL NURHAN, SAYGIN MUSTAFA, ŞENOL NURGÜL, AŞCI HALİL, CANKARA FATMA NİHAN, ÇÖMLEKÇİ SELÇUK, The impact of electric fields on testis physiopathology, spermparameters and DNA integrity—The role of resveratrol. ANDROLOGIA, 50(4), (2018), (SCI-Expanded)
 • 11 AZMAN Melda, ŞENOL NURGÜL, The Prevention of the Damages of Iron Fe and Zinc Zn with the Juglone 5 hydroxy 1 4 naphthoquınone Antioxidant Activity in the Testicular Tissue of Rats. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN , 5830-5841. (2016), (SCI-Expanded)
 • 12 ŞENOL NURGÜL, Histopathological Evaluation of Effects of Lead Heavy Metal Applied to Californian Red Worm Eisenia foetida on Skin Tissue. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 25(12), , 5354-5357. (2016), (SCI-Expanded)
 • 13 ŞENOL NURGÜL, TEKİN ÖZAN SELDA, The Histomorphological Changes in Carassius carassius Linnaeus 1758 Liver and Kidney Tissues of Some Heavy Metals. Indian Journal of Geo-Marine Sciences, 45(9), , 1123-1127. (2016), (SCI-Expanded)
 • 14 ŞENOL NURGÜL, Glycoproteins in the Epithelium of Lips of Tinca tinca. Indian Journal of Geo-Marine Sciences, 44(5), , 738-741. (2015), (SCI-Expanded)
 • 15 ŞENOL NURGÜL, Histochemistry of the Alimentary Canal of the Rudd Scardinius erythrophtholmus L 1758 in Lake Uluabat Turkey. Indian Journal of Geo-Marine Sciences, 44(5), , 744-749. (2015), (SCI-Expanded)
 • 16 ŞENOL NURGÜL, YEŞİL ÖZLEM, Identification of Glycoproteins in Mucous Cells of Epidermis and Gill of Tinca tinca Linnaeus 1758 Cypriniformes Cyprinidae. Van Veterinary Journal, 25(2), , 47-49. (2014), (TR DİZİN)
 • 17 ŞENOL NURGÜL, YEŞİL ÖZLEM, Uluabat Gölündeki Kızılgöz Rutilus rutilus L 1758 Türünün Sindirim Kanalındaki Mukosubstansların Histokimyasal Açıdan Değerlendirilmesi. Van Veterinary Journal, 25(3), , 63-66. (2014), (TR DİZİN)
 • 18 ŞENOL NURGÜL, YEŞİL ÖZLEM, Uluabat Gölündeki Tahta Blicca bjoerkna L 1758 Balığının Mide ve Bağırsak Dokularının Histokimyasal Açıdan Karşılaştırılması. Van Veterinary Journal, 25(3), , 53-56. (2014), (TR DİZİN)
 • 19 ŞENOL NURGÜL, BAYRAM DİLEK, YEŞİL ÖZLEM, Farklı Omurgalı Türlerinde Bazı Sindirim Kanalı Bölgelerinin Histolojik ve Histokimyasal Yapısı. SDU Journal of Science, 9(2), , 61-70. (2014), (EBSCO)
 • 20 ŞENOL NURGÜL, YEŞİL ÖZLEM, Histochemical Analysis of Glycoconjugates in the Mucous Cells in the Gill of Rainbow trout Oncorhynchus mykiss W 1792. SDU Journal of Science, 9(1), , 6-11. (2014), (TR DİZİN)
 • 21 ŞENOL NURGÜL, YEŞİL ÖZLEM, Kadife Balığının Tinca tinca Linnaeus 1758 Cypriniformes Cyprinidae Dudak Bölgesindeki Tat Tomurcuklarının Yerleşimi ve Dağılımı. Van Veterinary Journal, 24(2), , 87-89. (2013), (TR DİZİN)
 • 22 ŞENOL NURGÜL, ÇINAR KENAN, EREN ÜLKER, Sazan Balığının Cyprinus carpio Linnaeus 1758 Gastrointestinal Kanalın Histokimyasal Yapısı. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 29(2), , 109-113. (2013), (Alan Endeksleri)
 • 23 ŞENOL NURGÜL, EREN ÜLKER, ÇINAR KENAN, Sudak Stizostedion lucioperca L 1758 Balığı nın Gastrointestinal Kanalının Histokimyasal Yapısı. SDU Journal of Science, 6(1), , 1-8. (2011), (Alan Endeksleri)
 • 24 ÖZEN MEHMET RÜŞTÜ, ÇINAR KENAN, ŞENOL NURGÜL, Endocrine Cells in the Gastrointestinal Tract Mucosa of Zander Stizostedion lucioperca. Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi , 339-345. Doi: 10.9775/kvfd.2010.2570, (2010), (SCI-Expanded)
 • 25 KURU NİLGÜN, ÇINAR KENAN, ŞENOL NURGÜL, DEMİRBAĞ EMEL, DİLER DİLEK, Endocrine Cells in the Gastrointestinal Tract of Garra rufa. Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi , 235-241. Doi: DOI:10.9775/kvfd.2009.1561, (2010), (SCI-Expanded)
 • 26 ŞENOL NURGÜL, ÇINAR KENAN, EREN ÜLKER, Sazan Cyprinus carpio Balığı Gastrointestinal Kanal Mukozasındaki CCK 8 Gastrin 1 VIP Sekretin Somatostatin 14 Bombesin ve Histamin Peptidlerinin Lokalizasyonu. E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 26(1), , 11-17. (2009), (Alan Endeksleri)
 • 27 ŞENOL NURGÜL, ÇINAR KENAN, EREN ÜLKER, Sudak Stizostedion lucioperca L 1758 Balığında Mide ve Bağırsakta Bazı Peptidlerin Lokalizasyonu. SDÜ FEN DERGİSİ, 4(2), , 136-150. (2009), (Alan Endeksleri)
 • 28 ÇINAR KENAN, ŞENOL NURGÜL, ÖZEN MEHMET RÜŞTÜ, Histochemical Characterization of Glycoproteins in the Gills of the Carp. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 55(1), , 61-64. (2008), (SCI-Expanded)
 • 29 ÇINAR KENAN, ÇÖMLEKÇİ SELÇUK, ŞENOL NURGÜL, Effects of a Specially Pulsed Electric Field on an Animal Model of Wound Healing. LASERS IN MEDICAL SCIENCE, 24(5), , 735-740. Doi: 10.1007/s10103-008-0631-6, (2008), (SCI)
 • 30 ÇINAR KENAN, ŞENOL NURGÜL, KURU NİLGÜN, The Distribution of Taste Buds in Garra rufa. ANATOMIA HISTOLOGIA EMBRYOLOGIA, 37(1), , 63-66. Doi: 10.1111/j.1439-0264.2007.00802.x, (2008), (SCI-Expanded)
 • 31 ÇINAR KENAN, ŞENOL NURGÜL, ÖZEN MEHMET RÜŞTÜ, Immunohistochemical Study on Distribution of Endocrine Cells in Gastrointestinal Tract of Flower Fish Pseudophoxinus antalyae. WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, 12(42), , 6874-6878. Doi: 10.3748/wjg.v12.i42.6874, (2006), (SCI-Expanded)
 • 32 ÇINAR KENAN, ŞENOL NURGÜL, ÖZEN MEHMET RÜŞTÜ, Histological and Histochemical Characterization of the Mucosa of the Digestive Tract in Flower Fish Pseudophoxinus antalyae. ANATOMIA HISTOLOGIA EMBRYOLOGIA, 35(3), , 147-151. Doi: 10.1111/j.1439-0264.2005.00629.x, (2006), (SCI-Expanded)
 • 33 ŞENOL NURGÜL, Immunohistochemical Localization of Cholecystokinin and Histamine in Gastrointestinal Tract in Flower Fish Pseudophoxinus antalyae. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi , 26-34. (2006), (TR DİZİN)
 • 34 ÇINAR KENAN, ŞENOL NURGÜL, The Distribution of External Taste Buds in Flower Fish Pseudophoxinus antalyae. ANATOMIA HISTOLOGIA EMBRYOLOGIA, 34(3), , 176-178. Doi: 10.1111/j.1439-0264.2005.00590.x, (2005), (SCI-Expanded)
 • 35 ÇINAR KENAN, ŞENOL NURGÜL, Development of the Liver and Pancreas in the Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 1(2), , 1-6. (2005), (Alan Endeksleri)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ŞAHİN Melda, ŞENOL Nurgül, BAYRAM Dilek, ŞAHİN Uğur, Histological and Genetic Investigation of the Effect of adiponectin application on Toll-Like receptors (TLR) in MCF-7 and MDA-MB-231 Breast Cancer Lines. 5th International Health Science and Life Congress (2022). (Özet bildiri)
 • 2 ŞAHİN Uğur, ŞAHİN Melda, SANCER Okan, CALAPOĞLU Mustafa, ŞENOL Nurgül, MCF-7 Meme Kanseri Hücre Hattına Adinopektin Uygulamasının Girelin Seviyesi Üzerine Etkisi. 1st International/4th National Health Services Congress (2022). (Özet bildiri)
 • 3 Yayla Şeyma Rukiye , ŞENOL Nurgül, Tarımda Kullanılan Bazı Mikrobiyal Gübrelerin Eisenia Foetida Deri Dokusu Üzerinde Etkisinin Morfolojik Açıdan Değerlendirilmesi. 3rd International Health Science and Life Congress (2020). (Özet bildiri)
 • 4 ŞENOL Nurgül, KAYA Erşan, ŞAHİN Melda, Juglon Antioksidanın Ve Elektrik Alanın Karaciğer Dokusu Üzerine Etkisinin Histolojik Yönden İncelenmesi. 2nd International Health Sciences and Life Congress (2019). (Özet bildiri)
 • 5 Kaya Erşan, ŞENOL Nurgül, COŞKUN Özlem, ASLANKOÇ Rahime, ÇÖMLEKÇİ Selçuk, Evaluation of the Effects of 50 Hz Electric Field on Brain Tissue By Immunohistochemical, on Blood Tissue By Biochemical, Physiologıcal and Comet Method. 1st International Health Sciences and Life Congress (2018). (Özet bildiri)
 • 6 Postacı İrem, COŞKUN Özlem, ŞENOL Nurgül, ASLANKOÇ Rahime, ÇÖMLEKÇİ Selçuk, Physiopathological Assessment of Effects of the Quercetin on Oxidative Stress in Radiation of 4.5 G Mobile Phone Exposed Kidney Tissue of Rat and DNA Damage Analysis on Blood Tissue By Comet Assay Method. 1st International Health Sciences and Life Congress (2018). (Özet bildiri)
 • 7 ŞENOL Nurgül, Azman Melda, Glucagon and Somatostatin Immun reacvtive Cells in Stomach and Intestines of the White Bream (Blicca bjoerkna L., 1758), in Lake Uluabat. International Ecology 2018 Symposium (2018). (Özet bildiri)
 • Yönetilen Tez
 • 1 ŞAHİN Melda , Biyobenzetim modelleme olarak insan MCF-7 ve MDA-MB-231 meme kanseri hatlarında adiponektin uygulamasının Toll benzeri reseptörler (TLR) üzerine etkisinin histolojik, moleküler genetik ve biyokimyasal yönden incelenmesi, meme kanseri hatlarında adiponektin uygulaması, 04.02.2022. Doktora
 • 2 YAYLA Şeytma Rukiye , Tarımda Kullanılan Bazı Mikrobiyal Gübrelerin Eisenia Foetida Deri Dokusu Üzerine Etkisinin Histolojik Açıdan Değerlendirilmesi, histoloji, 04.02.2020. Yüksek Lisans
 • 3 Deniz Nurevşan, Kızılkanat (Scardinius erythrophthalmus) sindirim kanalında gastrin, glukagon, somatostatin, kolesistokinin peptidlerinin immunohistokimyasal yönden değerlendirilmesi, peptidlerinin immunohistokimyasal yönden değerlendirilmesi, 01.08.2019. Yüksek Lisans
 • 4 KAYA Erşan, 50 Hz elektrik alanın beyin dokusunda oluşturduğu etkilerin immunohistokimyasal, kan dokusunda oluşturduğu etkilerin ise biyokimyasal, fizyolojik ve comet yöntemi ile değerlendirilmesi, 50 Hz elektrik alanın beyin dokusunda oluşturduğu etkilerin immunohistokimyasal incelenmesi, 15.12.2017. Yüksek Lisans
 • 5 AZMAN Melda, Ratların testis dokusunda demir (Fe) ve çinko (Zn) ağır metallerinin oluşturduğu hasarın belirlenmesi ve juglon (5-hidroksi-1,4-naftokinon) antioksidan aktivitesi ile önlenmesi, Ağır metal, 20.01.2016. Yüksek Lisans
 • 6 YEŞİL Özlem, Kınalı keklik (Alectoris chukar) ve sülün (Phasianus colchicus) timus ve Bursa fabricius'nun histolojik yönden değerlendirilmesi, histoloji, 10.04.2015. Yüksek Lisans
VERDİĞİ DERSLER
Beslenme İlkeleri
Biyomühendisler için Genel Histoloji
Biyomühendisler için Histokimyasal ve İmmunohistokimyasal Yöntemler
Fizyoloji I
Histoloji ve Embriyoloji
Patoloji
Tıbbi Biyoloji
 
Bu İçeriği Paylaş!