KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Selim KANAT
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Uluslararası İlişkiler Bölümü
Ana Bilim Dalı Devletler Hukuku Anabilim Dalı
Telefon 2462110453
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Google Scholar Hindex: 9
Alıntı Sayısı: 266
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 12.07.2002
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER (YL) (TEZLİ) 02.09.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ (DR) 09.08.2011
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Terörizm, Güvenlik Kavramı ve Uluslararası Güvenlik, NATO, Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler Teorileri, İnsan Hakları, Siyasi Tarih
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÜNAL SAKALLI EDA, KANAT SELİM, Avrupa Birliği’nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Kapsamında Batı Balkanlar Stratejisi. Social Sciences Studies Journal, 9(111), , 7127-7134. Doi: 10.29228/sssj.696 88, (2023), (Diğer)
 • 2 Paralı Zeynep, KANAT SELİM, GÜRKAYNAK MUHARREM, Covid-19 Salgını Çerçevesinde Geleneksel Güvenlik Anlayışına İlişkin Bir Eleştiri ve İnsani Güvenliği Yeniden Düşünmek. Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, 7(3), , 268-291. Doi: 10.15659/ankad.v7i3.260, (2023), (Diğer)
 • 3 Kanik Yasin, KANAT SELİM, DEMİRKIRAN ÖZLEM, LİBERAL GÜVENLİK ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE ULUSLARARASI DÜZENSİZ GÖÇ. International Journal of Business, Economics and Management Perspectives, 7(2), , 234-252. Doi: 10.29228/ijbemp.73948, (2023), (Diğer)
 • 4 ÜNAL EDA, KANAT SELİM, GÜRKAYNAK MUHARREM, HİBRİT TEHDİTLER ve AVRUPA BİRLİĞİ. Süleymen Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(45), , 391-412. (2023), (Diğer)
 • 5 GÜRDAL ELİF, KANAT SELİM, Hegemonyal Düzende Gözetim Toplumu. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(2), , 208-237. Doi: 10.37880/cumuiibf.746005, (2020), (TR DİZİN)
 • 6 AKÇAY EKREM YAŞAR, KANAT SELİM, CARROT AND STICK APPROACH IN INTERNATIONALRELATIONS: AN EVALUATION THROUGHTOUTTURKEY’S ACCESSION NEGOTIATIONS WITH THEEUROPEAN UNION. Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences, 4(29), , 415-435. (2017), (Diğer)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 KANAT SELİM, ÜNAL SAKALLI EDA, EUROPEAN UNION’S COUNTERING TERRORISM AND MIGRATION POLICY IN THE FRAME OF SECURITIZATION THEORY. EGE 2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES (2023). (Tam metin bildiri)
 • 2 KANAT SELİM, ÜNAL SAKALLI EDA, FOOD SECURITY IN THE FRAMEWORK OF THE COMMON SECURITY AND DEFENCE POLICY OF THE EUROPEAN UNION. VIII-INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH (2023). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 AKÇAY EKREM YAŞAR, DENİŞ HALİL EMRE, KANAT SELİM, Mutlu Murat, EFFECTS OF TECHNOLOGY IN COMBATING TERRORISM: AN ASSESSMENT ON TÜRKIYES COMBATING AGAINST PKK. İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), , 240-256. Doi: 10.54282/inijoss.1142294, (2023), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 KANAT SELİM, ÜNAL SAKALLI EDA, TERÖRİZMİN EL KİTABI(2023). Nobel Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ÜNAL SAKALLI EDA, KANAT SELİM, ADVANCED AND CONTEMPORARY STUDIES IN SOCIAL, HUMAN AND ADMINISTRATIVE SCIENCE(2023). Duvar Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Editörlük
 • 1 2. ULUSLARARASI DAVRAZ KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI, Dergi, Editör, 29.05.2014 - 31.05.2014 (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
Avrupa Birliği Hukuku
Avrupa Birliği ve Hukuku
Bilimsel Araştırma Teknikleri
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği
Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri
Uluslararası Güvenlik Teorileri
Uluslararası İlişkiler Biliminde Metodoloji
Uluslararası Terörizm
 
Bu İçeriği Paylaş!