KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Hamza Bahadır ESER
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Siyaset Ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
E-Posta bahadireser@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/hamzabahadireser
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 11.06.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 31.01.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 03.06.2010
İLGİ ALANLARI
Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi, Siyaset Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Siyaset Sosyolojisi
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ESER HAMZA BAHADIR, UYGUR MEHMET RECAİ, Suriyeli Göçmenlere Yönelik Tutumların Bütünleşik Tehdit ve Sosyal Mesafe Kuramları Doğrultusunda İncelenmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği. Liberal Düşünce, 24(95), , 131-161. Doi: 10.36484/liberal.609598, (2019), (TR DİZİN)
 • 2 ESER Hamza Bahadır, UYGUR MEHMET RECAİ, SURİYELİ MÜLTECİLERE YÖNELİK TUTUMLARIN SOSYAL BASKINLIK YÖNELİMİ DOĞRULTUSUNDA İNCELENMESİ, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 11(22), , 86-108. (2019), (TR DİZİN)
 • 3 TURUNÇ ÖMER, ESER HAMZA BAHADIR, DİNÇ MEHMET, Tartışmacı Tutum Ölçeği Kısa Formunun Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9(16), Doi: 10.26466/opus.480175, (2018), (TR DİZİN)
 • 4 ESER HAMZA BAHADIR, SARIŞAHİN PINAR, CİNSİYET- SİYASAL KATILIM İLİŞKİSİ: SDÜ ÖRNEK OLAYI. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 7(15), , 38-58. Doi: 10.21076/vizyoner.252105, (2016), (TR DİZİN)
 • 5 DEMİRKIRAN Özlem, ESER Hamza Bahadır, KEKLİK Belma, Demokrasinin Tabana Yayılması Yönetimde Şeffaflık Ve Hesap Verebilirlik Bağlamında Bilgi Edinme Hakkı Kanunu. Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 3(2), , 169-192. (2011), (Diğer)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ESER HAMZA BAHADIR, ÇİÇEK ALİ, AVRUPA’DA AŞIRI SAĞIN AYAK SESLERİ: ZENOFOBİNİN PATOLOJİK NORMALLEŞMESİ. Alternatif Politika, 12(1), , 114-144. (2020), (TR DİZİN)
 • 2 ESER HAMZA BAHADIR, TAYLAN ÖMER, ANTAGONİZMADAN- AGONİZMAYA: RADİKAL DEMOKRASİ. Muhafazakar Düşünce, 13(50), , 101-125. (2017), (Endekste taranmıyor)
 • 3 ESER HAMZA BAHADIR, TAYLAN ÖMER, DOĞRUDAN VE TEMSİLİ DEMOKRASİ MODELLERİ ÜZERİNE BİR ELEŞTİRİ DENEMESİ. MUHAFAZAKAR DÜŞÜNCE, 13(48), , 283-298. (2016), (Endekste taranmıyor)
 • 4 ESER HAMZA BAHADIR, GÜLER ÖMER, İnternet ve Sosyal Ağların Siyasal Katılım Üzerine Etkisi SDÜ Örnek Olayı. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 7(12), , 196-219. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 5 ESER Hamza Bahadır, ERTUGAY Fatih, Bireycilik Toplulukçuluk Değerleri ile Algılanan Siyasal Öz Yeterlilik Arasındaki İlişkiyi belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14(1), , 221-224. (2013), (Alan Endeksleri)
 • 6 ESER Hamza Bahadır, Türk Siyasal Kültürü İçinde Dinin Rolü Üzerine Bir Açıklama Çabası Milli Görüş Hareketi ve Milli Nizam Partisi. S.D.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, 18(3), , 201-224. (2013), (Diğer)
 • 7 ESER Hamza Bahadır, DİLEK MEMİŞOĞLU, GÖKHAN ÖZDAMAR, Sosyal Siyasetin Üretilmesi Sürecinde Refah Devletinden Neo Liberal Devlete Geçiş Devletin Kamu Hizmeti Sunma İşlevinin Değişimi. S.D.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, 16(2), , 201-217. (2011), (Diğer)
 • Kitap
 • 1 ESER HAMZA BAHADIR, OT EDA, ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA GÖÇ: Kuramlar, Politikalar, Uygulamalar ve Ekonomik Sonuçlar(2022). Nobel Bilimsel Eserler, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ESER HAMZA BAHADIR, ÇİVİT FUNDA, Farklı Bakış Açılarıyla Sosyal Sorumluluk(2015). Pelikan, Bölüm, (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!