KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Belma KEKLİK
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Sağlık Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Sağlık Kurumlarında Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı
Telefon 2113192
E-Posta belmakeklik@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ . 25.06.1999
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 25.08.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 14.01.2008
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KEKLİK BELMA, Sağlıklı Kentler Projesi Üzerine Batı Akdeniz Bölgesinde Bir SWOT Analiz Çalışması. Akademia Doğa ve İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), , 141-161. (2021), (Alan Endeksleri)
 • 2 GÜLER SIDIKA, KEKLİK BELMA, CİNSİYET FAKTÖRÜNE GÖRE SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN YÖNETSEL GÜÇLÜLÜKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 12(30), , 612-634. Doi: 10.21076/vizyoner.776036, (2021), (TR DİZİN)
 • 3 Çetin Ayşe, KEKLİK BELMA, Sağlık Çalışanlarının Yıldırıcı Davranışa Maruz Kalma ve MeslekiAdanmışlık Düzeylerinin Araştırılması: Bir Hastane Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi, 4(2), , 308-340. (2020), (Diğer)
 • 4 SARI BETÜL, KEKLİK BELMA, EKMEN EYÜB, ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: HASTANELER İÇİN AKREDİTASYON STANDARTLARI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(4), , 525-538. (2020), (EBSCO)
 • 5 GÜLER SIDIKA, KEKLİK BELMA, SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN YÖNETSEL GÜÇLÜLÜKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 6(3), , 651-659. (2020), (Diğer)
 • 6 Koç Ahmet Düha, KEKLİK BELMA, Hastane Çalışanlarının Demografik Özelliklerinin Pozitif Psikolojik Sermaye ve Duygusal Emek Üzerindeki Etkisi İle Aralarındaki İlişkinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(4), , 1045-1066. (2019), (Diğer)
 • 7 Gülcemal Emrah, KEKLİK BELMA, Hastaların Hekimlere Duydukları Güveni Etkileyen Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma: Isparta İli Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), , 64-87. (2016), (EBSCO)
 • 8 KEKLİK BELMA, KILIÇ RECEP, Yıldız Harun, Yıldız Bora, Sanal Kaytarma Davranışlarının Örgütsel Öğrenme Kapasitesi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Business and Economics Research Journal, 6(3), , 129-144. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 9 GÜL İSA, YEŞİLTAŞ AYSUN, KEKLİK BELMA, SAĞLIK YÖNETİMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINDA YAPILAN TEZLERİN PROFİLİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13), , 231-244. (2015), (Diğer)
 • 10 KILIÇ RECEP, ÇALIŞ NEVZAT, KEKLİK BELMA, Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma Bandırma İİBF İşletme Bölümü Örneği. 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies (2012), (Alan Endeksleri)
 • 11 KILIÇ RECEP, KEKLİK BELMA, Sağlık Çalışanlarında İş Yaşam Kalitesi ve Motivasyona Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2012), (Alan Endeksleri)
 • 12 KILIÇ RECEP, KEKLİK BELMA, Kobi’lerde Genel Firma Özelliklerinin İnovasyon Uygulamalarına Etkisi: Balıkesir İlinde Bir Uygulama”, C.39, s.93-118, 2012.. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, , 93-118. (2012), (Alan Endeksleri)
 • 13 KEKLİK BELMA, Sağlık Hizmetlerinde Benimsenen Liderlik Tiplerinin Belirlenmesi: Özel Bir Hastane Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), , 73-93. (2012), (Alan Endeksleri)
 • 14 KEKLİK BELMA, Öğretim Üyelerinin Dış Görünüşlerinin Öğrenciler Tarafından Algılanma Biçiminin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi (2012), (Alan Endeksleri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Koç Ahmet Düha, KEKLİK BELMA, Kamu Sağlık Çalışanlarının Pozitif Psikolojik Sermaye Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 10(25), , 570-583. (2019), (TR DİZİN)
 • 2 KEKLİK BELMA, ÖNAL AHMET, Mülteci ve Sığınmacıların Sağlık Hizmetlerine Erişimde Yaşadığı Sorunlar:Isparta İlinde Bir Uygulama. SDÜ Vizyoner Dergisi, 7(15), , 132-148. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 3 KILIÇ RECEP, KEKLİK BELMA, YILDIZ HARUN, Dönüştürücü, Etkileşimci ve Tam Serbesti Tanıyan Liderlik Tarzlarının Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 21(2), (2014), (Alan Endeksleri)
 • 4 KEKLİK BELMA, COŞKUN US NURCAN, Örgütsel Adalet Algılamalarının İş Tatmini Üzerine Etkisi:Hastane Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,, 18(2), , 143-161. (2013), (TR DİZİN)
 • 5 UYSAL ŞERİFE ALEV, ERDEM RAMAZAN, ÇELİK RUKİYE, KEKLİK BELMA, Hastane Yöneticilerinin Liderlik Özellikleri İle Çalışanların İş Üretkenlik Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi (2012), (Diğer)
 • 6 DEMİRKIRAN ÖZLEM, ESER HAMZA BAHADIR, KEKLİK BELMA, DemokrasininTabana Yayılması Yönetimde Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Bağlamında Bilgi Edinme Hakkı Kanunu. Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi,, 3(2), , 169-192. (2011), (Alan Endeksleri)
 • 7 ERDEM RAMAZAN, Kaya Aslı, KEKLİK BELMA, ATİLLA GAYE, Sağlık Çalışanlarının Toplumsal Kültürel Eğilimleri. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 14(1), , 27-38. (2011), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 KEKLİK BELMA, ERDEM RAMAZAN, Örgütsel Davranış(2020). Beta, Bölüm, (ULUSAL)
 • 2 GÜLEÇ KERİME, KEKLİK BELMA, Sağlık Yönetiminde Güncel Tartışmalar(2020). Nobel, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!