KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Ali Cem GÖZ
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Siyaset Ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
Telefon 2462110494
E-Posta alicemgoz@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-8865-736X
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 08.10.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 23.08.2005
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Türk Siyasi Hayatı, Siyaset Bilimi
YAYINLAR
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 GÖZ, A.C., "Eski Yunan'dan Sanayi Toplumu'na Siyasal İktidar-Siyasal Muhalefet İlişkilerinden ve Bu İlişkilerin Sonuçlarından Örnekler", Yerel Siyaset Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 42, Temmuz 2010, ss. 77-80.
 • 2 GÖZ, A.C., "12 Haziran 1945 Tarihinde CHP Meclis Grubu'nda Yapılan Dörtlü Önerge Görüşmelerinin Önerge Sahipleri Tarafından Anlatımı", Yerel Siyaset Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 43, Eylül 2010, ss. 90-92.
 • 3 GÖZ, A.C., "Kentsel Dönüşümün Esasları ve İskoçya Whitfield Örneği", Yerel Siyaset Dergisi, Yıl:3, Sayı: 31, Temmuz 2008, ss. 8-12.
 • 4 GÖZ, A.C., "Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış ve Birleşik Krallık Örneği", Yerel Siyaset Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 17, Mayıs 2007, ss. 48-51.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 GÖZ, A. C., "İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’de Siyasal İktidar Tarafından Kapatılan Basın Organları Bağlamında Bir Listeleme Denemesi", S.D.Ü. Vizyoner Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 5, 2011, ss. 1-12.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 GÖZ, A.C. ve KANAT, S., "Britanya'da Liberteryen Feminizm, 1860-1910" (Stephen DAVIES, "Libertarian Feminism in Britain, 1860-1910",Libertarian Alliance Pamphlet, No: 7, British Association of Libertarian Feminists, London, 1987, pp. 2-6.), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 4, 2011 Bahar, ss. 145-155.
 • 2 GÖZ, A.C., "Hangisi Önce Gelir: Demokrasi mi Büyüme mi?" (Ruben Hernandez MURILLO-Christopher J. MARTINEK, "Which Came First-Democracy or Growth?", The Regional Economist, April 2008, pp. 4-6.), Toplum ve Demokrasi, Yıl: 3, Sayı: 5, Ocak-Nisan 2009, ss. 227-231.
 • 3 GÖZ, A.C., "İslami Feminizm: Feminizmle Uzlaşma mı veya Feminizme Meydan Okuma mı?" (Mehrdad DARVISHPOUR, "Islamic Feminizm: Compromise or Challenge to Feminizm?", Iran Bulletin-Middle East Forum, Summer 2003, pp. 55-58.), Toplum ve Demokrasi, Yıl: 2, Sayı: 4, Eylül-Aralık 2008, ss. 201-209.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 GÖZ, A.C., "Demokrasi Kuramlarına Giriş" (Manfred G. Schmidt, Vadi Yayınları), Toplum ve Demokrasi, Yıl: 3, Sayı: 5, Ocak-Nisan 2009, ss. 242-245.
 • 2 GÖZ, A.C., "Demokrasi Üstüne" (Robert Dahl, Phoenix Yayınevi, 2. Baskı), Toplum ve Demokrasi, Yıl: 2, Sayı: 3, Mayıs-Ağustos 2008, ss. 304-306.
 • 3 GÖZ, A.C., "Demokrasi ve Demokrasi Düşüncesinin Gelişmesi" (Gencay Şaylan, TODAİE), Toplum ve Demokrasi, Yıl: 2, Sayı: 4, Eylül-Aralık 2008, ss. 275-277.
 • 4 GÖZ, A.C., "Yirmibirinci Yüzyıl'da Küresel Kıskaç: Küreselleşme, Ulus-Devlet ve Türkiye" (Erol Manisalı, Otopsi, 2. Basım), S.D.Ü. S.B.E. Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 2, Güz 2005, ss. 205-208.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 GÖZ, A.C. ve TOPATEŞ, H., "Temsili Demokrasinin Başat Öğelerinden Parlamentonun İngiltere'de Yasama Yetkisini Elde Etme Süreci (1200-1700)", Uluslararası Davraz Kongresi, 24-27 Eylül 2009, Isparta.
 • 2 TOPATEŞ, H. ve GÖZ, A.C., "Kamu Güvenliği-Sosyal Güvenlik İkileminde Terörizm", Uluslararası Davraz Kongresi, 24-27 Eylül 2009, Isparta.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Cumhuriyetin Kurumsallaşması Sürecinde Muhalefet Olgusu (1920-1945)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 SDÜ BAP tarafından desteklenen Doç.Dr.Şaban Sitembölükbaşı yürütücülüğündeki "Türkiye'de İdeolojik ve Sosyoekonomik Grupların Siyasal Düşünce Kalıpları" isimli projede proje yardımcılığı, Isparta, 2007.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 S.D.Ü. İ.İ.B.F. tarafından düzenlenen Uluslararası Davraz Kongresi'nde görev almak (Isparta, 24-27 Eylül 2009)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 S.D.Ü. İ.İ.B.F. Sosyal Hizmet Bölümü tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'de Sosyal Hizmet Eğitimi'nde İhtiyaçlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri" isimli çalıştayda görev almak (Isparta, 12-13 Şubat 2009)
 • 2 Siyasi İlimler Türk Derneği ve S.D.Ü. İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen IV. Siyasal Bilimler Kongresi'nde görev almak (Isparta, 11 Haziran 2006).
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 GÖZ, A.C., "Serbest Cumhuriyet Fırkası", S.D.Ü. İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölüm Seminerleri (2006).
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!