KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Ceyda ŞATAF
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Maliye Bölümü
Ana Bilim Dalı Bütçe Ve Mali Planlama Anabilim Dalı
Telefon 2462110542
E-Posta ceydasataf@sdu.edu.tr
ORCID ID :0000-0002-7112-6546
Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 11.10.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 16.08.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 12.10.2011
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ŞATAF Ceyda, tapdık seda, Belediyelerin E-Halkla İlişkiler Uygulamalarının Kullanımında Sosyal Belediyecilik: Farklı Bölgeler İçin Belediyeler Üzerinden Bir Araştırma. Maliye Araştırmaları Dergisi , 7(2), , 65-92. (2021), (Diğer)
 • 2 ŞATAF CEYDA, TAŞDELEN SERVET, TÜRKİYE’DE SOSYAL BELEDİYECİLİK FAALİYETLERİ ÇERÇEVESİNDE ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 11(1), , 1-23. (2019), (Diğer)
 • 3 aygün koza şerife, ŞATAF CEYDA, Antalya Büyükşehir Belediyesinin Mali Yapısının Değerlendirilmesi. uluslararası yönetim akademisi dergisi, 2(1), , 142-157. Doi: 10.33712/mana.516691, (2019), (Diğer)
 • 4 YAY SERDAR, ŞATAF Ceyda, Yeni Kurumsal İktisat Perspektifinden Sosyal Sermaye. bilge uluslararası sosyal araştırmalar dergisi, 2(1), , 1-11. (2018), (Diğer)
 • 5 TOPRAK DÜRİYE, ŞATAF CEYDA, TÜRKİYE’DE SOSYAL BELEDİYECİLİK ÇERÇEVESİNDE SOSYAL HARCAMALAR ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME. sayıştay dergisi, 7(106), , 63-86. (2017), (TR DİZİN)
 • 6 mermer bilgehan, ŞATAF CEYDA, NEGİZ NİLÜFER, Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Anlayışı:Denizli Büyükşehir Belediyesi Örneği. süleyman demirel üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi dergisi, 21(4), , 1299-1322. (2016), (Diğer)
 • 7 ŞATAF CEYDA, ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, DİKMEN SÜLEYMAN, Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında E Devlet Uygulamalarının Toplumsal Algı Düzeyi Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 9(2), , 1-14. (2014), (Diğer)
 • 8 ŞATAF CEYDA, fayda maliyet analizinde uygulamada karşılaşılan güçlükler fayda ve maliyetin belirlenebilme sorunu. süleyman demirel üniversitesi iktisadi ve idari bililmler fakültesi dergisi, 19(1), , 107-123. (2014), (Diğer)
 • 9 ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE, ŞATAF CEYDA, Kamu Kurumlarının Etkinliği Sorunsalı. erciyes üniversitesi sosyal bilimller enstitüsü dergisi, 2(35), , 28-53. (2013), (Diğer)
 • 10 TOPRAK DÜRİYE, ŞATAF CEYDA, Türkiye’de Yerel Yönetimler Reformu Çerçevesinde Sosyal Belediyecilik Yaklaşımı,. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 1(1), , 11-24. (2009), (Diğer)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ŞATAF CEYDA, yıldırım osman, Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) Algılanma Düzeyi: Ordu İli Örneği. selçuk üniversitesi sosyal bilimler meslek yüksek okulu dergisi, 22(2), , 572-588. Doi: 10.29249/selcuksbmyd.590765, (2019), (TR DİZİN)
 • 2 ARMAĞAN RAMAZAN, ŞATAF CEYDA, Belediyelerin Mali Kaynaklarını Geliştirme Açısından Yerel Vergiler ve Etkinliği Üzerine Bir Değerlendirme. vergi sorunları dergisi, 32(246), , 193-220. (2009), (Endekste taranmıyor)
 • Kitap
 • 1 ŞATAF Ceyda, Dünya'da Yerel Yönetimler ve Mali yapıları (2021). Nobel , Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 GÖZE KAYA DİLEK, ŞATAF CEYDA, MALİYE ALANINDA ULUSAL VE KÜRESEL DEĞERLENDİRMELER: Teori, Politika ve Hukuk (2021). Gazi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 ŞATAF CEYDA, DİSİPLİNLER ARASI KADIN(2021). Nobel, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 ŞATAF CEYDA, Yerel Yönetimler Üzerine Seçme Yazılar(2017). Beşköprü Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 • 5 ŞATAF CEYDA, ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, KARAŞ EBRU, Prof. Dr. Naci Birol MUTER’e ARMAĞAN(2014). Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Basımevi, Bölüm, (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!