KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Duru KUZUGÜDENLİOĞLU ULUSOY
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Telefon 2462119340
E-Posta durugundogar@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP 31.07.1992
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Çevik A, İzmir M, Kuzugüdenlioğlu D et al. Psikosomatik Bozukluklar. Çevik A(Ed)Hekimler Yayın Birliği,1996, Ankara.
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Kuzugüdenlioğlu D. Psikosomatik Bozukluklar Mide ve Duodenum(içinde), Dilek ON(Ed)2002, s:215-220 .
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Üniversite Öğrencilerinde Yaşam DoyumunuYordayan Etkenlerin İncelenmesi
 • 2 Atay MI, Gundogar D. Suisid davranışında risk faktörleri. Crisis ; 12 (1) , 2005
 • 3 Demirci S, Kuzugüdenlioğlu D. Frontotemporal demanslar Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi.2004. 5 (2): 116-121.
 • 4 Kumbasar H, İnce E, Atakan NN, Kuzugüdenlioğlu D. The opinions of physicians about the activities of the consultation-liaison unit. Journal of Ankara Medical School, 20(1):29-32, 1998.
 • 5 Özden A, Sayıl I, Özsan H, Kuzugüdenlioğlu D. Tuğcu H. Educational needs of psychotic and depressive inpatients from Turkey. Journal of Ankara Medical School, 19(2);89-94,1997.
 • Alanında kitap çevirisi
 • 1 Obsesif Kompulsif Bozukluk Olgu Örnekleriyle, Hekimler Yayın Birliği, 1995, Ankara.
 • 2 Kuzugüdenlioğlu D. Case Book of DSM-IV Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Turkish translation. Association of Physicians Press, 1995, Ankara
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Yürekli AV, Gündoğar D, Özcankaya R, Koyuncuoğlu RH, Kutluhan S. Nadir Bir Demans Sebebi: Fahr Hastalığı S.D.ÜTıp Fak. Dergisi. 2007;14:32-4.
 • 2 Gundogar D, Arslan Z, Demirci S. Frontotemporal demansın psikiyatrik izdüşümü:Olgu sunumu.Türkiye'de Psikiyatri Dergisi(yayım için kabul edilmiştir)
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Multiple sclerosis presenting with fantastic confabulation
 • 2 Autoerythrocyte sensitization syndrome associated with grief complications
 • 3 Is pica in the spectrum of obsessive compulsive disorders?
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Gündoğar D, Arslan Z, Demirci S. Bir olgu dolayısıyla frontotemporal demansın psikiyatrik izdüşümü.7. Gazi Psikiyatri günleri. 2-6 Nisan 2003. (basımda)
 • 2 Kumbasar H, Obuz RN, İnce E, Kuzugüdenlioğlu D. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi hekimlerinin psikiyatri konsültasyon-liyezon çalışmaları ile ilgili düşünceleri. IV. Ulusal Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi Kongresi.(Uluslararası katılımlı) 30 Ekim-1 Kasım 1996 (kongre kitabı); s:243-250.
 • 3 Kumbasar H, Oğuz T, Kuzugüdenlioğlu D, Yalnız Ö, Demirkol A, İnce E, Obuz RN, Sadioğlu F, Aygör B. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Konsültasyon-liyezon ünitesinde yürütülen 1 yıllık çalışmanın retrospektif değerlendirmesi. IV. Ulusal Konsültasyon-liyezon Psikiyatrisi Kongresi.(Uluslararası katılımlı) 30 Ekim- 1 Kasım 1996 (Kongre kitabı). s: 158-173.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Bipolar Bozukluk Tanılı Ötimik Hastalar ve Hasta Yakınlarında Yaşam Kalitesinin İncelenmesi
 • 2 Kompulsif Alışveriş Bağımlılığı: Olgu Sunumu
 • 3 Gündoğar D, Uluhan F, Demirci S. Antidepresanlarla ilgili bilgilendirme nasıl yapılmalı?: Sözel ve yazılı bilgilendirme ile ilgili karşılaştırmalı bir çalışma. 14. Anadolu Psikiyatri Günleri ,16-19 Haziran 2005, Kapadokya. Program ve Bildiri Özet Kitabı s.71-72.
 • 4 Atay MI, Gündoğar D, Demirbaş H, Akarsu FÖ. Ayakkabı Fetişizmi: Olgu sunumu. 9. Gazi Psikiyatri Günleri , 7-10 Nisan 2005, Antalya, Turkey. (Basımda)
 • 5 Gündoğar D, Yıldırım M, Akkaya V, Atay M. Dermatolojik hastalıklarda psikiyatrik bozukluklar. 14. Anadolu Psikiyatri Günleri ,16-19 Haziran 2005, Kapadokya. Program ve Bildiri Özet Kitabı s.73.
 • 6 Yürekli V, Gündoğar D, Özcankaya R, Koyuncuoğlu H, Kutluhan S. Nadir bir demans sebebi (Fahr Hastalığı): Olgu sunumu. 40.Ulusal Nöroloji Kongresi 29 Eylül- 3 Ekim, 2004, Antalya Program ve Özet Kitabı, s.330
 • 7 Gündoğar D, Çivi İ. Bulimia nervosa tedavisinde topiramat kullanımı : Olgu sunumu. 40.Ulusal Psikiyatri Kongresi, 28 Eylül - 3 Ekim 2004, Program ve Özet Kitabı:s.224-225.
 • 8 Tunçer Peker T, Karaaslan D, Gündoğar D. 2 olgu nedeniyle postpartum depresyon. Vı. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi (Uluslararsı katılımlı) 4-7 Mayıs 2004, Kongre kitabı sayfa 219.
 • 9 Gündoğar D, Yüksel Başak P, Çivi İ, Erturan İ, Akkaya Baysal V, Akarsu Ö. Psikojenik Purpura (Otoeritrosit Sensitizasyon Sendromu): Olgu sunumu. 40.Ulusal Psikiyatri Kongresi, 28 Eylül - 3 Ekim 2004, Program ve Özet Kitabı,s.713-714.
 • 10 Gündoğar D, Dereköy FS, Yılmaz D. Fluvoksamin tedavisi sırasında oluşan işitme kaybı: Olgu sunumu 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi 14-19 Ekim 2003, Antalya. Kongre bildirileri Özet Kitabı : sayfa 701-702.
 • 11 Gündoğar D, Özcankaya R, Şimşek D, Koşar A.Komorbid vajinismus ve enjeksiyon fobisinde eşzamanlı bilişsel-davranışçı tedavi: Olgu sunumu.Turkish Psychiatric Association, 7th Spring Symposium, Programme and Abstract Book.p .189-199.
 • 12 Gündoğar D, Dereköy FS, Yılmaz D. Fluvoksamin tedavisi sırasında oluşan işitme kaybı: Olgu sunumu 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi 14-19 Ekim 2003, Antalya. Kongre bildirileri Özet Kitabı : sayfa 701-702.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Karaslan D,Aslan B.D., Tuncer Peker T, Gundogar D. A suicidal attempt with olanzapin during the third trimester of pregnancy: Case report.14th International Intensive Care Symposium. May 01-03 2003 , Istanbul, Turkey, Program and Abstract Book: p.57.
 • 2 Eren I , Yildiz M, Civi I , Gundogar D, Ozcankaya R. The effects of lithium treatment on bone mineral density of bipolar patients. Abstracts of the 16th Congress of the European College of Neuropsychopharmacology. Prague, Czech Republic September 20-24, vol.13. suppl. 4, p.s249, 2003.
 • 3 Gündoğar D. Sexuelle Funktionsstörung in traditionell vermittelten Ehen. V. Turkish- German Psychiatry Congress, Sept 16-20 2003, Essen- GERMANY. Hauptprogramm p.40.
 • 4 Eren I, Erdi O, Ozcankaya R , Gundogar D. The effect of depression on life quality of patients with type II diabetes mellitus. Abstracts of the 16th Congress of the European College of Neuropsychopharmacology. Prague, Czech Republic September 20-24, vol.13. suppl. 4, p.s249, 2003.
 • 5 Akbulut G, Kuzugüdenlioğlu D, Şahin H, Dilek ON. Effects of information given by a nurse on pre gastrointestinal endoscopic anxiety. 9th International Congress of the European Association of Endoscopic Surgery. 13-16 June 2001; p.0142.
 • 6 Kumbasar H, İnce E, Obuz RN, Kuzugüdenlioğlu D. Physicians opinions about the activities of the consultation liaison unit of Ankara University. European Congress of the World Psychiatric Association.1997, Geneva, Italy. European Psychiatry vol.12/ suppl 2, p.195s.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Isparta İl Merkezinde Anksiyete Bozukluklarının Epidemiyolojisi. Dr. Zeynep Arslan Sargın. Süleyman Demirel Üniversitesi Psikiyatri ABD. Tez Danışmanı Yrd. Doç Dr. Duru Gündoğar, Isparta;2005.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Östrojenin bellek, dikkat, ve algısal uslamlama üzerindeki davranışsal etkilerinin elektrofizyolojik etkileriyle karşılaştırılması
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Panel: Empatinin Nörobiyolojisi. 15. Bahar sempozyumu, 12-16 Nisan 2011, belek, Antalya.
 • 2 Uyum Bozuklukları ve Depresyon. Süleyman Demirel Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksek Okulu , Mayıs 2005.
 • 3 8 Mart Kadınlar Günü , Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) Etkinlikleri. Ev içi Şiddet. SDÜ Kültür Merkezi, 2005.
 • 4 Aile İçi İletişim
 • 5 Liyezon Psikiyatrisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Seminerleri. 9 Haziran 2004, ISPARTA.
 • 6 Demans ve tedavisi Yrd. Doç. Dr. Duru Gündoğar, Doç. Dr. Zülküf Önal. 27 Eylül 2003, Kapadokya- NEVŞEHİR.
 • 7 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Halka Açık Eğitim Toplantısı; Depreme karşı hazırlıklı olmak; Deprem sonrası psikolojik sorunlarla başa çıkmak, Şubat 2002.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Gündoğar D, Arslan Z, Demirci S. Bir olgu dolayısıyla frontotemporal demansın psikiyatrik izdüşümü.7. Gazi Psikiyatri günleri. 2-6 Nisan 2003. (basımda)
 • 2 Bipolar Bozuklukta beyin kan akımının incelenmesi: SPECT'le yapılan kontrollü bir çalışma Rasim Adasal Psikiyatri arştırma Ödülü 2000
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Workplace Relationships, Stress, Depression and Anxiety in a Malaysian Sample
 • 2 Tedaviye dirençli ikiuçlu depresyonda aripiprazol güçlendirme tedavisi: İki olgu sunumu
 • 3 MANIA ASSOCIATED WITH USHER SYNDROME TYPE II
 • 4 From Crisis to Adjustment Disorder: A Medicalization of a Concept?
 • 5 SÜNNETSİZ VE SÜNNETLİ YETİŞKİNLERİN BEDEN ALGILARI VE BENLİK SAYGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM)Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 2 İlköğretim Çağındaki Üstün ve Özel Yetenekli Çocukları Özel Eğitimleri Danışma Kurulu Üyeliği,2004.
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi , Radyo Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Stüdyolarından yayın yapmakta olan Isparta Polis Radyosu, Neşeli dakikalar Eğitim Kültür Programı, Sağlık Köşesi, Sınava girecek öğrencilerin psikolojik durumları ve ailelerin yaklaşımları, 23 Mayıs 2005.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi , Radyo Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Stüdyolarından yayın yapmakta olan Isparta Polis Radyosu, Neşeli dakikalar Eğitim Kültür Programı, Sağlık Köşesi, Sınava girecek öğrencilerin psikolojik durumları ve ailelerin yaklaşımları, 23 Mayıs 2005.
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi , Radyo Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Stüdyolarından yayın yapmakta olan Isparta Polis Radyosu, Ev içi Şiddet, Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri, 8 Mart 2005.
VERDİĞİ DERSLER
2001- 2002 Afyon Kocatepe Üniversitesi Ebelik ve Hemşirelik yüksek okulu; Saglık Psikolojisi
2003-2004 Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği I. Sınıf Sağlık Psikolojisi
2003-2004 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi I. Sınıf Davranış Bilimleri
2003-2004 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III. Psikiyatri Komite dersleri
2004-2005 Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği I. Sınıf Sağlık Psikolojisi
2003-2004 Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği I. Sınıf Sağlık Psikolojisi
2003-2004 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi I. Sınıf Davranış Bilimleri
2004-2005 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi I. Sınıf Davranış Bilimleri
psikiyatri tıp fakültesi dönem V
 
Bu İçeriği Paylaş!