KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Esin ÇETİNKAYA USLUSOY
Birimi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm Hemşirelik Bölümü
Ana Bilim Dalı Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı
Telefon 2462113272
E-Posta esinuslusoy@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-2782-3966
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK 12.07.2000
Yüksek Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK 24.03.2006
Doktora MARMARA ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK 19.10.2010
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Hemşirelik Kavram ve Kuramları, Hemşirelik süreci, Beceri Geliştirme ve Değerlendirme, IV Uygulamalar, Meslektaş Dayanışması, Ölçek Geliştirme, Geçerlik-Güvenirlik,Etik, Hemşirelik ile ilgili yasa ve yönetmelikler
YAYINLAR
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Paslı Gürdoğan E, Kurt S, Çetinkaya Uslusoy E, Aksoy B, Yasak K. Assesment of peer Support Among Students in Faculty of Health Sciences. 1 st International Balkan Conference on Health Sciences. 14-16 May 2014 Edirne, Turkey.
 • 2 Gürdoğan E P, Topçu S Y, Uslusoy E Ç, Şen H T. Hemşirelik Öğrencilerinin Öz-Güven ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Değerlendirilmesi. 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi. “Uluslararası Katılımlı” 19-21 Ekim 2011. S:174. Şanlıurfa.
 • 3 Uslusoy E Ç, Gürdoğan E P, Karabacak Ü. Öz-Güven ile Klinik Stres İlişkisi: Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Deneyimi. 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi. “Uluslararası Katılımlı” 19-21 Ekim 2011. S:218. Şanlıurfa.
 • 4 Topçu S Y, Gürdoğan E P, Kurt S, Uslusoy E Ç. Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Klinik Uygulamadaki Stres Düzeyleri ve Stresle Başetme Durumları. 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi. “Uluslararası Katılımlı” 19-21 Ekim 2011. S:93. Şanlıurfa.
 • 5 Gürdoğan E P, Topçu S Y, Uslusoy E Ç, Aygün E. Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalara İlişkin Görüşleri. 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi. “Uluslararası Katılımlı” 19-21 Ekim 2011. S:106. Şanlıurfa.
 • 6 Uslusoy E, Şenturan L Karabacak Ü, Alpar Ş E. Hemşirelik Öğrencilerinin İçinde Hasta Olan Yatak Yapımına İlişkin Görüşlerindeki Değişim. I. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi. “Uluslararası Katılımlı” 21-23 Ekim 2010. Ilıca Otel. Çeşme/İZMİR.
 • 7 Uslusoy E, Gülseven B. Alpar Ş E. Hemşirelik Öğrencilerinin Tıbbi Atık İle İlgili Bilgi ve Uygulamaları. I. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi. “Uluslararası Katılımlı” 21-23 Ekim 2010. Ilıca Otel. Çeşme/İZMİR.
 • 8 Gülseven B, Şahin A O, Orak N Ş, Okuroğlu G K, Uslusoy E, Yavuz D E, Alpar Ş E. Birinci Sınıf Öğrencilerinin NANDA Tanılarını Kullanma Durumları. I. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi. “Uluslararası Katılımlı” 21-23 Ekim 2010. Ilıca Otel. Çeşme/İZMİR.
 • 9 Gülseven B, Orak N Ş, Şahin A O, Uslusoy E, Yavuz D E, Okuroğlu G K, Alpar Ş E. Üniversite Öğrencilerinin Ağız ve Diş Sağlığına Yönelik Durum ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi. I. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi. “Uluslararası Katılımlı” 21-23 Ekim 2010. Ilıca Otel. Çeşme/İZMİR.
 • 10 Ecevit Alpar Ş, Karabacak Ü, Uslusoy E, Şenturan L. İçinde Hasta Olan Yatak Yapımı: Öğrencilerin Uygulamaya İlişkin Algıları. VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi. “Uluslararası Katılımlı”Özet Kitabı. s: 72. 22-25 Ekim 2008. Kapodokya, Türkiye.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Uslusoy E. (2006). Periferik İntravenöz Kateter Uygulamalarında Flebit Gelişme Durumu ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İzmir. (Dan: Samiye METE).
 • Doktora Tezi
 • 1 Uslusoy E Ç. (2010). Hemşirelerde Meslektaş Dayanışması Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Meslektaş Dayanışmasının İş Doyumu İle İlişkisi. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İstanbul. (Dan: Şule ECEVİT ALPAR).
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 YESIL TUGBA, (2016). KRONIK HASTALIGI OLANLARA BAKIM VERENLERIN BAKIM YÜKÜ VE YASAM KALITESININ INCELENMESI, Süleyman Demirel Üniversitesi/Saglık Bilimleri Enstitüsü/Iç Hastalıkları Hemsireligi Anabilim Dalı
 • 2 Çetin N. Astım'lı hastaların ve hemşirelerinin eğitim gereksinimleri ile ilgili görüşlerinin Q yöntemi ile incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2015(Danışmanlar: Yrd. Doç. Dr. Esin Çetinkaya Uslusoy, Yrd. Doç. Dr. Medet Korkmaz)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 ASTIM LI HASTALARIN VE HEMŞİRELERİNİN EĞİTİM GEREKSİNİMLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN Q YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
 • 2 Kronik Hastalığı Olanlara Bakım Verenlerin Bakım Yükü Ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Basbasa Hayat Projesi, TÜBITAK PROJESI, Danısman (Yürütücü Tüzel Kisi ise), , 01/01/2013 - H.1 01/05/2013
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 13. Ulusal Hemşirielik Öğrencileri Kongresi. Bilimsel Kurul Üyeliği.
 • 2 II. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu.Çanakkale. Bilimsel Kurul Üyeliği.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Çetinkaya Uslusoy E. Meslektaş Dayanışması ve Motivasyon. 13 Mayıs 2013. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi.
 • 2 Çetinkaya-Uslusoy E. Hemşirelikte Tanı Sınıflama sistemleri ve Hemşirelik Süreci.11 Şubat 2013. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Yogun Bakım Hemsireleri Dernegi
 • 2 Hemşirelik Eğitimi Derneği
 • 3 Türk Hemşireler Derneği
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Hemşirelik Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 2 Hemşirelik Esasları AnabilimDalı Başkanlığı
VERDİĞİ DERSLER
Hemşireliğe Giriş
Hemşirelik Esasları
Hemşirelik Süreci
Hemşirelikte Etik
Hemşirelikte Kavram Analizi
Hemşirelikte Kavramsal Çerçeve
 
Bu İçeriği Paylaş!