KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mekin SEZİK
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı
Telefon 2462119183
E-Posta mekinsezik@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-6989-081X
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar S
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP 30.06.1997
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) 04.08.2016
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
obstetrik jinekolojik ultrasonografi,perinatoloji,fetal tıp
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Sezik M. “Pelvik Relaksasyon ve Prolapsuslarda Vaginal Histerektomi Dışı Cerrahi Tedaviler”, ed. H. Güner, 499-511, Güneş Kitabevi, Ankara, 2012.
 • 2 Özbaşar, D. ve M. Sezik, "Jinekolojide Tümör Belirteçleri", Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi, ed. M. N. Çiçek, C. Akyürek, Ç. Çelik, ve A. Haberal, 1111-1119, Güneş Kitabevi, Ankara, 2006.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Antalyalı M, Sezik M. Antenatal kortikosteroit uygulamalarındaki güncel gelişmeler. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2011;18:144-148.
 • 2 Sezik M. ve O. Özkaya, "Prematür Gebeliklerde Doğum Yöntemleri", S.D.Ü. Tıp Fak. Derg., 14, 45-46 (2007).
 • 3 Özkaya, O. M., M. Sezik, F. Demir, Ö. Çandır ve H. Kaya, "Ovaryan ve Pelvik Kitlelerin Tanısında İntraoperatif Frozen İncelemenin Güvenilirliği", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, 8, 86-90 (2005).
 • 4 Kaya, H., O. Özkaya, M. Sezik, B. Baykal, Ü. D. Toros, Ö. Çandır, A. Yeşildağ ve D. Özbaşar, "Serviks ve Endometrium Kanserinde Parametrium ve Lenf Nodu Tutulumunun Değerlendirilmesinde Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme'nin Yeri", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, 3, 104-110 (2004).
 • 5 Sezik M. ve H. T. Sezik, "Preeklampside Rutin Kan Testleri ile Maternal Riskin Belirlenmesi", Yeni Tıp Dergisi, 19, 199-201 (2002).
 • 6 Sezik M., H. T. Sezik ve E. G. Yapar, "Preeklampside Gebelik Haftası ve Maternal Komplikasyonlar", Yeni Tıp Dergisi, 18, 273-275 (2001).
 • 7 Sezik M., H. T. Sezik ve E. G. Yapar, "HELLP Sendromunda Mississippi Üçlü Sınıflandırma Sistemi'nin Morbidite Belirleyici Değeri", Yeni Tıp Dergisi, 18, 202-205 (2001).
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Sezik M., "Fetusun Hemolitik Hastalığı", Actual Medicine, 14(6): 53-56 (2006).
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kulaç E, Sezik M, Aşci H, Gürpınar E. Learning Styles, Academic Achievement, and Gender in a Medical School Setting. J Clin Anal Med 2015;6(5): 608-11
 • 2 Özkaya, O., M. Sezik, H. T. Sezik, E. G. Y. Eyi ve H. Kaya, "Preeklamptik Gebelerde Fetal Cinsiyetin Maternal ve Fetal Sonuçlar Üzerine Etkisi", İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Dergisi, , 44, 17-22 (2006).
 • 3 Sezik, M., O. Özkaya, H. T. Sezik, E. G. Y. Eyi ve H. Kaya, "Preeklamptik Hastalarda Magnezyum Sülfat Kullanımının Perinatal Sonuçlara Etkisi", İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Dergisi, 44, 65-70 (2006)
 • 4 Sezik, M. ve O. Özkaya, "Çalışan Gebeler", Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, 16, 58-61 (2006).
 • 5 Özkaya, O., M. Sezik, H. T. Sezik, E. G. Yapar ve H. Kaya, "HELLP Sendromunda Maternal Trombosit Sayısının Maternal ve Fetal Sonuçlara Etkisi", J. Turkish German Gynecol. Assoc., 7, 34-38 (2006).
 • 6 Sezik, M., O. Özkaya, M. Boylu ve H. Kaya, "Normal Karyotipte Nukal Saydamlık ve Ense Derisi Kalınlığının Anne Yaşı ve Gestasyonel Yaş ile Değişimi", Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, 2, 290-294 (2005).
 • 7 Özkaya, O., M. Sezik, F. Demir ve H. Kaya, "İnfertil Kadın Değerlendirilmesinde Histerosalpingografi ve Diagnostik Laparoskopi", Türk Fertilite Dergisi, 13, 251-255 (2005).
 • 8 Özkaya, O., M. Sezik, F. Demir ve H. Kaya, "Sperm Analizinde Aglütinasyon Saptanan İnfertil Çiftlerdeki İntrauterin İnseminasyon Sonuçları", Türk Fertilite Dergisi, 13, 245-249 (2005).
 • 9 Sezik, M., O. Özkaya, Ü. D. Toros ve H. Kaya, "Epitelyal Over Kanserinde Lenf Nodu Tutulumuna Etki Eden Faktörler", J. Turkish German Gynecol. Assoc., 6, 272-274 (2005).
 • 10 Sezik, M., O. Özkaya, Ü. D. Toros, M. Çolakoğulları ve H. Kaya, "Ovülasyon İndüksiyonu Yapılan Hastalarda Folliküler Gelişim Döneminde Serum Malondialdehid ve Nitrik Oksit Seviyeleri", Türk Fertilite Dergisi, 13, 116-120 (2005).
 • 11 Özkaya, O., M. Sezik, Ü. Dursun ve H. Kaya, "Epitelyal Over Kanserlerinde Neoadjuvan Kemoterapinin Etkinliği", Kadın Doğum Dergisi, 4, 686-689 (2005).
 • 12 Kaya, H., M. Sezik, O. Özkaya ve Ü. Dursun, "Endometriyum Kanserinde Lenf Nodu Tutulumunun Belirlenmesinde Tümör Belirteçlerinin Rolü", Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, 15, 15-19 (2005).
 • 13 Sezik M., "Preeklamptik Gebelerde Polihidramniyos Varlığının Maternal ve Fetal Prognoz Üzerine Etkisi", Kadın Doğum Dergisi, 4, 755-758 (2005).
 • 14 Özkaya, O., M. Sezik, H. T. Sezik, E. G. Y. Eyi ve H. Kaya, "Nifedipin Kullanan Preeklamptik Gebelerde Neonatal Sonuçlar", Kadın Doğum Dergisi, 4, 759-763 (2005).
 • 15 Sezik, M., O. Özkaya, H. T. Sezik, E. G. Yapar ve H. Kaya, "HELLP Sendromlu Hastalarda Umbilikal Arter Doppler İncelemesinin Perinatal Sonuçlarla İlişkisi", Perinatoloji Dergisi, 13, 198-202 (2005).
 • 16 Kaya, H., O. Özkaya, M. Sezik, A. R. Aydın, R. Desdicioğlu ve F. Demir, "Tek Taraflı Ovaryan Endometriyoma Çıkarılmasının Over Rezervine Etkisi", Türk Fertilite Dergisi, 12, 259-264 (2004).
 • 17 Kaya, H., M. Sezik, O. Özkaya, S. A. Köse, H. Şahiner ve B. Tunç, "Sigara ve Oral Kontraseptif Kullanımının Protein C, Protein S ve Antitrombin III Düzeylerine Etkisi", Türk Fertilite Dergisi, 12, 129-135 (2004).
 • 18 Kaya, H., M. Yıldız, M. Sezik, O. Özkaya ve S. A. Köse, "Gonadal Disgenezili Hastalarda Kemik Mineral Dansitometrisi Üzerine Östrojen ve D Vitamini Tedavisinin Etkisi", Türk Fertilite Dergisi, 11, 305-311 (2003).
 • 19 Kaya, H., M. Sezik, O. Özkaya, A. R. Aydın ve B. Tunç, "Habitüel Abortuslarda Protein C, Protein S ve Antitrombin III Düzeyleri", Türk Fertilite Dergisi, 11, 284-289 (2003).
 • 20 Kaya, H., O. Özkaya ve M. Sezik, "Semen Analizi ve Semen Parametrelerinin İnfertilite Tedavisine Etkileri", Türk Fertilite Dergisi, 11, 312-323 (2003).
 • 21 Caglar G. S., M. Sezik, B. S. Dingiloğlu ve F. A. Avşar, "Plasenta Dekolmanında Perinatal Sonuçlara Etkili Antepartum Risk Faktörleri", M. N. Klinik Bilimler ve Doktor, 9, 341-344 (2003).
 • 22 Sezik M., H. T. Sezik ve E. G. Yapar, "Preeklampside Normal Trombosit Değerleri ve Morbidite", Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, 12, 112-115 (2002).
 • 23 Toyran H., M. Sezik ve E. G. Yapar, "Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Doğum Yapan 623 Preeklamptik Hastanın Retrospektif Analizi", Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, 12, 38-42 (2002).
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Asci H, Kulac E, Sezik M, Cankara FN, Cicek E. The effect of learning styles and study behavior on success of preclinical students in pharmacology. Indian J Pharmacol. 2016 Jan-Feb;48(1):15-20
 • 2 Akkurt MO, Yavuz A, Akkurt I, Karakoc G, Sezik M. Reliability of posterior-left atrium space index measurements during 20-24 weeks of gestation in structurally normal fetuses. J Perinat Med. 2016 Aug 1;44(6):613-7
 • 3 Yavuz A, Akkurt MO, Yalcin S, Karakoc G, Varol E, Sezik M. Second Trimester Fetal and Maternal Epicardial Fat Thickness in Gestational Diabetic Pregnancies. Horm Metab Res. 2016 Sep;48(9):595-600
 • 4 Ozgur Akkurt M, Yavuz A, Sezik M, Okan Ozkaya M. Infant outcomes following midtrimester emergency cerclage in the presence of fully dilated cervix and prolapsing amniotic membranes into the vagina. J Matern Fetal Neonatal Med. 2016;29(15):2438-42.
 • 5 Izmirli GO, Sonmez Y, Sezik M. Prediction of domestic violence against married women in southwestern Turkey. Int J Gynaecol Obstet. 2014;127(3):288-92.
 • 6 Kulac E, Sezik M, Asci H, Doguc DK. Medical students' participation in and perception of unprofessional behaviors: comparison of preclinical and clinical phases. Adv Physiol Educ. 2013;37(4):298-302.
 • 7 Sezik M, Antalyali M, Ozmen O, Haligur M, Koker A, Ozkaya O, Kosker M. Ultra-high dose of intra-amniotic or direct fetal intramuscular betamethasone for lung maturation in the preterm goat model. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2012;164(1):15-23.
 • 8 Sezik M., M. Aslan, D. D. Orhan, E. Erdemoglu, M. Pekcan, T. Mungan ve E. Sezik, "Improved Metabolic Control and Hepatic Oxidative Biomarkers with the Periconception Use of Helichrysum plicatum ssp. plicatum", J. Obstet. Gynaecol., 30, 127-131 (2010)
 • 9 Ozbasar D., U. Toros, O. Ozkaya, M. Sezik, H. Uzun, H. Genc ve H. Kaya, “Raloxifene decreases serum malondialdehyde and nitric oxide levels in postmenopausal women with end-stage renal disease under chronic hemodialysis therapy”, J. Obstet. Gynaecol. Res., 36, 133-137 (2010).
 • 10 Ozkaya O., M. Sezik, D. Ozbasar ve H. Kaya, “Abnormal Ductus Venosus Flow and Tricuspid Regurgitation at 11–14 Weeks' Gestation have High Positive Predictive Values for Increased Risk in First-Trimester Combined Screening Test: Results of a Pilot Study”, Taiwan. J. Obstet. Gynecol., 49, 145-150 (2010).
 • 11 Kaya H., R. Desdicioglu, M. Sezik, E. Ulukaya, O. Ozkaya, A. Yılmaztepe ve M. Demirci, "Does Sphingosine-1-Phosphate Have a Protective Effect on Cyclophosphamide- and Irradiation-Induced Ovarian Damage in the Rat Model?", Fertil. Steril., 89, 732-735 (2008).
 • 12 Ozkaya, O., M. Sezik ve H. Kaya, "Serum Malondialdehyde, Erythrocyte Glutathione Peroxidase, and Erythrocyte Superoxide Dismutase Values in Women with Early Spontaneous Abortions Accompanied by Vaginal Bleeding", Med. Sci. Monit., 14, 47-51 (2008).
 • 13 O. R., I. Barut ve M. Sezik, "An Evaluation of Normal Saline and Taurolidine on Intra-Abdominal Adhesion Formation and Peritoneal Fibrinolysis", J. Surg. Res., 144, 151-157 (2008).
 • 14 Sezik, M., O. Ozkaya, F. Demir, H. T. Sezik ve H. Kaya, "Total Salpingectomy during Abdominal Hysterectomy: Effects on Ovarian Reserve and Ovarian Stromal Blood Flow", J. Obstet. Gynaecol. Res., 33, 863-869 (2007).
 • 15 Sezik, M., O. Ozkaya, H. T. Sezik ve E. G. Yapar, "Expectant Management of Severe Preeclampsia Presenting Before 25 Weeks of Gestation", Med. Sci. Monit., 13, 523-527 (2007).
 • 16 Sezik, M., O. Ozkaya, E. Arslanoglu, A. Koker, H. Cetin, D. Ozbasar ve H. Kaya, "Evaluation of Intra-amniotic Surfactant Administration for Lung Maturation in Preterm Sheep", J. Exp. Anim. Sci., 43, 301-307 (2007).
 • 17 Ozkaya, O., M. Sezik, H. Kaya, R. Desdicioglu, M. Capar, M. C. Colakoglu ve R. Dittrich, "Comparison of Tubal Transfer and Transcervical Uterine Embryo Transfer of Immediate Injected Oocytes and 2-3 Days Old Cultured Embryos", Geburts. Frauenheilk., 66, 377-382 (2006).
 • 18 Ozkaya, O., M. Sezik, H.T. Sezik ve E.G. Eyi, "Leukocytosis might Precede In-hospital Eclampsia in Preeclamptic Women who do not Receive Magnesium Sulfate", J. Perinat. Med. 34, 378-382 (2006).
 • 19 Sezik M., O. Ozkaya, H. T. Sezik, E. G. Yapar ve H. Kaya, "Does Marriage Between First Cousins Have Any Predictive Value for Maternal and Perinatal Outcomes in Preeclampsia?" J. Obstet. Gynaecol. Res., 32, 475-481 (2006).
 • 20 Kaya, H., O. Ozkaya, M. Sezik, A. R. Aydin ve R. Dittrich, "Histological Evaluation of a New Concept Eliminating the Need for Suture or Glue During Fallopian Tube Anastomosis in the Sheep Model", Geburts. Frauenheilk., 65, 682-686 (2005).
 • 21 Ozkaya, O., M. Sezik, H. Kaya, R. Desdicioglu ve R. Dittrich, "Placebo-controlled Randomized Comparison of Vaginal with Rectal Misoprostol in the Prevention of Postpartum Hemorrhage", J. Obstet. Gynaecol. Res., 31, 389-393 (2005).
 • 22 Kaya, H., M. Sezik ve O. Ozkaya, "Evaluation of a New Surgical Approach for the Treatment of Clomiphene Citrate-Resistant Infertility in Polycystic Ovary Syndrome: Laparoscopic Ovarian Multi-Needle Intervention", J. Minim. Invasive Gynecol., 12, 355-358 (2005).
 • 23 Kaya, H., M. Sezik, O. Ozkaya, H. Sahiner ve D. Ozbasar, "Does the Diameter of an Endometrioma Predict the Extent of Pelvic Adhesions Associated with Endometriosis?", J. Reprod. Med., 50, 198-202 (2005).
 • 24 Kaya, H., O. Ozkaya, M. Sezik, E. Arslanoglu, A. Yilmaztepe ve E. Ulukaya, "Effects of Raloxifene on Serum Malondialdehyde, Erythrocyte Superoxide Dismutase, and Erythrocyte Glutathione Peroxidase Levels in Healthy Postmenopausal Women", Maturitas, 50, 182-188 (2005).
 • 25 Ozkaya, O., H. Kaya, M. Sezik, C. Akyurek ve D. Ozbasar, "The Value of Laboratory Tests and Ultrasonography in Evaluating Ovarian Response to Ovulation Induction Treatment with Low-Dose Recombinant Follicle-Stimulating Hormone", Int. J. Fertil. Womens Med., 49, 83-87 (2004).
 • 26 Kaya, H., M. Sezik, D. Ozbasar, O. Ozkaya ve H. Sahiner, "Intrafascial versus Extrafascial Abdominal Hysterectomy: Effects on Urinary Urge Incontinence", Int. Urogynecol. J. Pelvic Floor Dysfunct., 15, 171-174 (2004).
 • 27 Sezik M., G. Tuncay ve E. G. Yapar, "Prediction of Adverse Neonatal Outcomes in Preeclampsia by Absent or Reversed End-Diastolic Flow Velocity in the Umbilical Artery", Gynecol. Obstet. Invest., 57, 109-113 (2004).
 • 28 Kaya, H., M. Karci, O. Ozkaya, ve M. Sezik, "Relationship Between the Timing of Hysterosalpingography Before Gamete Intrafallopian Transfer and the Subsequent Fertility Outcome", J. Obstet. Gynaecol. Res., 30, 448-453 (2004).
 • 29 Kaya, H., M. Sezik, O. Ozkaya, R. Dittrich, E. Siebzehnrubl ve L. Wildt, "Lipid Peroxidation at Various Estradiol Concentrations in Human Circulation During Ovarian Stimulation with Exogenous Gonadotropins", Horm. Metab. Res.,36, 693-695 (2004).
 • 30 Sezik, M., H. Toyran ve E. G. Yapar, "Distribution of AB0 and Rh Blood Groups in Patients with HELLP Syndrome", Arch. Gynecol. Obstet., 267, 33-36 (2002).
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Sezik M. "Anormal Doğum Eylemi ve Doğum Eylemi İndüksiyonu" , ed. M. Tanır ve T. Şener, 322-343, Nobel & Güneş Tıp Kitabevi, İstanbul, 2009.
 • 2 Sezik M. "Psikiyatrik Bozukluklar", Yüksek Riskli Gebelikler, ed. H. Güner, 1213-1229, Güneş Kitabevi, Ankara, 2008.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Sezik M. Intra-Placental Twin Pair: Ultrasonographic Mirror-Image Artifact. J Clin Anal Med 2016;7(2): 247-9
 • 2 Sezik M, Sönmez Y. Domestic violence against pregnant women: A prospective study in a metropolitan city, İstanbul. J Turk Ger Gynecol Assoc. 2014;15(3):206.
 • 3 Sezik M., O. Özkaya ve K. Karaisaoğlu, "Endometrioma Zemininde Gelişmiş Berrak Hücreli Over Kanseri", TJOD Derg., 6, 61-63 (2009).
 • 4 Özkaya O., M. Sezik, M. Bulut ve H. Kaya, "Sigmoid Kolonu Perfore Eden Kayıp İntrauterin Araç; İhmal Edilmiş Bir Olgu Sunumu", TJOD Derg., 6, 128-131 (2009).
 • 5 Özkaya, O., M. Sezik ve H. Kaya, "Obezite ile Karıştırılan Dev Over Kisti", Kadın Doğum Dergisi, 4, 692-694 (2005).
 • 6 Kaya, H., O. Özkaya, M. Sezik, A. R. Aydın ve N. Karahan, "Tek Taraflı Massif Over Ödemi: Bir Olgu Sunumu", Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 19, 117-119 (2005).
 • 7 Sezik, M., O. Özkaya, H. Şahiner ve H. Kaya, "Ovülasyon İndüksiyonu Sonrası Gelişen Plevral Efüzyon", Türk Fertilite Dergisi, 13, 121-123 (2005).
 • 8 Sezik, M., O. Özkaya, H. Şahiner, F. Demir, N. Kapucuoğlu ve H. Kaya, "Asit ve Serum CA 15-3 Yüksekliği Oluşturan Paraovaryan Tekoma", Kadın Doğum Dergisi, 3, 619-621 (2005).
 • 9 Ozkaya, O., M. Sezik, A. R. Aydin, N. Kapucuoglu ve H. Kaya, "Mixed Germ Cell Tumor of the Ovary Mimicking Unruptured Ectopic Pregnancy Presenting with Unusually High Serum Alpha-Fetoprotein Level", Gynecol. Surg., 2, 307-310 (2005).
 • 10 Özkaya, O. M., M. Sezik ve H. Kaya, "Çoğul Gebeliklerde Doğum Yöntemleri", Perinatoloji Dergisi, 13, 187-190 (2005).
 • 11 Şahiner, H., M. Sezik, O. Özkaya, N. Karahan ve H. Kaya, "Gebelikte Bilateral Ovaryal Kitle: Bir Olgu Sunumu", Perinatoloji Dergisi, 12, 203-207 (2004).
 • 12 Kaya, H., M. Sezik, O. Özkaya ve A. R. Aydın, "Miadında Fetal Akrani", Perinatoloji Dergisi, 12, 96-99 (2004).
 • 13 Kaya, H., M. Sezik, O. Ozkaya ve H. Sahiner, "Large Endometrioma in an Adolescent Girl with Mayer-Küster-Hauser Syndrome", Gynecol. Surg., 1, 241-242 (2004).
 • 14 Kaya, H., O. Özkaya, M. Sezik, A. R. Aydın ve K. Başak, "Epidermoid Carcinoma of Cervix Coexisting with Mature Cystic Teratoma of Ovary: A Case Report", Artemis, 5, 239-242 (2004).
 • 15 Caglar G. S. ve M. Sezik, "Repair of an Extensive Tear of the Unscarred Uterus Resulting from Spontaneous Rupture", Ann. Saudi Med., 23, 196-197 (2003).
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Akkurt MO, Yavuz A, Sezik M, Ozkaya MO. An unusual complication of vesicoamniotic shunt: coiling of the shunt around lower extremity associated with dislodgement. J Obstet Gynaecol. 2016;36(2):261-2
 • 2 Gunyeli I, Sezik M, Kose SA, Sozen I, Sezik HT. Caecal rupture associated with Ogilvie syndrome following caesarean hysterectomy due to morbidly adherent placenta. J Obstet Gynaecol. 2015;35(3):304-5.
 • 3 Sezik M. Comment on: perinatal outcomes and maternal clinical characteristics in IUGR with absent or reversed end-diastolic flow velocity in the umbilical artery. Arch Obstet Gynecol 2012;285:275-6
 • 4 Kaya, H., M. Sezik, O. Ozkaya, R. Desdicioglu ve N. Kapucuoglu, "Color Doppler Ultrasound in Ovarian Fibrosarcoma", Gynecol. Oncol., 94, 229-231 (2004).
 • 5 Kaya, H., M. Sezik, O. Ozkaya ve S. A. Kose, "Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser Syndrome Associated with Unilateral Gonadal Agenesis. A Case Report", J. Reprod. Med., 48, 902-904 (2003).
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Kaya, H., M. O. Özkaya, M. Sezik, N. Karahan ve D. Özbaşar, "Matür Kistik Teratom Zemininde Gelişen Adenokarsinom: Bir Olgu Sunumu", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, 6, 151-154 (2003).
 • 2 Sezik M., "Tıbbi Yayınlardan Seçmeler: Menopoz Sonrası Dönemde Hormon Replasman Tedavisi", Yeni Tıp Dergisi, 18, 303 (2001).
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sezik M., “Hasta İsteği ile Sezaryen”, 13. Ulusal Perinatoloji Kongresi, İstanbul, 2011.
 • 2 Sezik M., “Pulmoner Hipoplazi Tanı ve Yönetimi”, 7. Obstetrik ve Jinekoloji Ultrasonografi Kongresi, İstanbul, 2010.
 • 3 Sezik M. ve H. T. Sezik, “Isparta’da Özel Muayenehane Koşullarında İstemli Gebelik Sonlandırması Hizmeti Alan Üniversite Öğrencilerinin Değerlendirilmesi”, 1. Ulusal Nüfusbilim Kongresi, Ankara, 2010.
 • 4 Sezik M., Sezik H. T. ve E. G. Yapar, “HELLP Sendromunda Anormal Umbilikal Arter Doppler Sonuçlarını Öngören Değişkenler”, 7. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, İstanbul, 2010.
 • 5 Sezik M., Sezik H. T. ve E. G. Yapar, “Hastane Koşullarında Eklamptik Konvülziyon Geçiren Preeklamptik Hastalarda Nöbet Öncesi Umbilikal Arter Doppler Bulguları”, 7. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, İstanbul, 2010.
 • 6 Sezik M., Sezik H. T. ve E. G. Yapar, “İkinci Trimester Başlangıçlı Ağır Preeklampside HELLP Sendromu ve İleri Derecede Bozuk Umbilikal Arter Doppler Bulguları Arasındaki İlişki”, 7. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, İstanbul, 2010.
 • 7 Köker A., Sezik M., Çetin Y. ve M. Kocamüftüoğlu, “Fetal Tedavilerin Değerlendirilmesinde Gebe Koyun ve Gebe Keçi Hayvan Modelleri”, 4. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Antalya, 2010.
 • 8 Özkaya O. ve M. Sezik, "Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonunda, Mesane İçi Yabancı Cisim", 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Bursa, 2009.
 • 9 Özkaya O., M. Sezik ve H. Kaya, "İki Farklı İğne ile Yapılan Genetik Amniyosentez Vakalarında Kısa Dönem Fetal ve Maternal Sonuçlar", 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Bursa, 2009.
 • 10 Sezik M. ve H. T. Sezik, "Spontan Rezolüsyona Uğrayan Hiperekojen Fötal İntratorasik Kitle: Pulmoner Sekestrasyon veya Timus Hiperplazisi", 12. Ulusal Perinatoloji Kongresi, Antalya, 2009.
 • 11 Özkaya Ö. ve M. Sezik, "Normal Karyotipli Fetüse Sahip Gebelerde Duktus Venozus ve Triküspit Kapak Doppler Dalga Formu Anormallikleri ile Birinci Trimester Kombine Tarama Testi Arasındaki İlişki", 12. Ulusal Perinatoloji Kongresi, Antalya, 2009.
 • 12 Boylu M. ve M. Sezik, "Gebelikte Rahim İçi Aracın Ekstrauterin Göçü ve Uterin Perforasyon: Olgu Sunumu", 6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara, 2009.
 • 13 Sezik M., M. Aslan, D. Orhan, M. Pekcan, T. Mungan ve E. Sezik, "Deneysel Diyabetik Gebe Sıçan Modelinde Helichyrsum plicatum ssp. plicatum Çiçek Ekstresinin Serum İmsülin ve Lipit Seviyeleri ile İlişkisi", Türkiye Maternal ve Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 6. Ulusal Kongresi, Antalya, 2008.
 • 14 Sezik M., M. Aslan, D. Orhan, E. Erdemoğlu, T. Mungan ve E. Sezik, "Deneysel Diyabetik Gebe Sıçan Modelinde Helichyrsum plicatum ssp. plicatum Çiçek Ekstresinin Gebelik Oranları, Kan Glisemisi, Lipit Peroksidasyon ve Glutatyon Düzeyleri Üzerine Etkisi", 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 2008.
 • 15 Özkaya O. ve M. Sezik, "Spontan Rudimenter Uterin Horn Rüptürüne Bağlı Gelişen Endometriozis: Olgu Sunumu", 6. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, Kemer, 2008.
 • 16 Sezik, M., O. Özkaya ve K. Karaisaoğlu, "Basit Over Kist Tanısıyla Takip Edilen Bir Hastada Erken Evre Şeffaf Hücreli kanser: Olgu Sunumu", 8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Uludağ, 2007.
 • 17 Özkaya, O., M. Sezik ve M. Bulut, "Vajinal Kanamaya Bağlı Kronik Anemik Bir Kadında 6 Yıl Önceki RİA Uygulaması Sonrasında Sigmoid Kolon Perforasyonu: Olgu Sunumu", 8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Uludağ, 2007.
 • 18 Demirci S., A. Tüfekçi, M. Sezik ve N. Kapucuoğlu, "Matür Over Teratomuna Bağlı Geridönüşlü Paraneoplastik Limbik Ensefalit", 43. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 2007.
 • 19 Özkaya, O., M. Sezik, B. Akman, H. T. Sezik ve H. Kaya, "Uzun Süreli Oral Antikoagülan Tedavi Kullanan Bir Kadındaki Bilateral Ovaryan Kanama", 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 2006.
 • 20 Sezik, M., O. Özkaya, H. T. Sezik ve H. Kaya, "Obez ve Nullipar Bir Kadında Eş Zamanlı Ovaryan ve Endometriyum Karsinomu: Olgu Sunumu", 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 2006.
 • 21 Sezik, M., O. M. Özkaya, F. Demir, Ö. Çandır ve H. Kaya, "Uterin Patolojilerin Tanısında İntraoperatif Frozen İncelemenin Güvenilirliği", Z. T. B. 6. Geleneksel Eğitim Günleri, Antalya, 2005.
 • 22 Özkaya, O., M. Sezik, H. Şahiner, R. Desdicioğlu, F. Demir ve H. Kaya, "Gonadotropin ile Ovülasyon İndüksiyonu Sonrası On Haftalık Bir Gebede Tekrarlayan Over Torsiyonu", 10. Ulusal Perinatoloji Kongresi ve International Workshop on Multiple Pregnancy, İstanbul, 13, 2005.
 • 23 Sezik, M., O. Özkaya, S. A. Köse, H. Şahiner, R. Desdicioğlu, F. Demir ve H. Kaya, "Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ndeki Dört Yıllık Genetik Amniosentez Sonuçlarının Retrospektif Bir Analizi", 10. Ulusal Perinatoloji Kongresi ve International Workshop on Multiple Pregnancy, İstanbul, 13, 2005.
 • 24 Özkaya, O., M. Sezik, Ü. Dursun ve H. Kaya, "Epitelyal Over Kanserinde Neoadjuvan Kemoterapinin Etkinliği", Z. T. B. 6. Geleneksel Eğitim Günleri, Antalya, 2005.
 • 25 Sezik M., "Prevention of Multiple Pregnancies During Infertility Treatment", 1. Symposium on Advancements in Reproductive Medicine", Isparta, 2003.
 • 26 Eyi Yapar E. G., M. Sezik ve H. Toyran, "Fetal Gelişme Kısıtlılığı Olan Şiddetli Pre-term Preeklampside Ekspektan Yaklaşım", 9. Ulusal Perinatoloji Kongresi, Ankara, 177, 2003.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sezik M, "The Role of Inflammation in Preeclampsia", XXI European Congress of Perinatal Medicine, Istanbul, ed C. Şen, Medimond S.r.l., Bologna, İtalya, 2008.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sezik M., H.T. Sezik ve E.G. Yapar Eyi, “Umbilical Artery Doppler Findings in Witnessed Eclampsia before Delivery”, Birth: Challenges in Labor and Delivery, Chicago, 2011.
 • 2 Köker A., D. Ince ve M. Sezik., “The Accuracy of Transvaginal Ultrasonography During Early Pregnancy in Saanen Goats”, European Society for Domestic Animal Reproduction Conference 2011, Antalya, 2011.
 • 3 Sezik M., Cinar A., “Correlation of Antenatal Thigh and Upper Arm Volume Measurements by Three-dimensional Ultrasound with Neonatal Morphometrics: preliminary Results”, The 14th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility, Paris, France, 2011.
 • 4 Demirci, S., A. Tufekci, M. Sezik, N. Kapucuoglu, "Reversible Paraneoplastic Limbic Encephalitis due to Mature Ovarian Teratoma", 12th European Federation of Neurological Societies Congress, Vol. 15(S3), 175, Blackwell Publishing, Madrid, Spain, 2008.
 • 5 Sezik, M., H. T. Sezik, O. Ozkaya ve O. Buyukkaytan, "Comparison of Demographic Data of Single and Married Women Attending a Private Clinic in Turkey for Induced Abortion," The 9th Congress of the European Society of Contraception, Istanbul, Vol. 11, 152, Taylor and Francis Group, Istanbul, Turkey, 2006.
 • 6 Sezik, M. ve E. G. Yapar, "Expectant Management of Severe Preeclampsia Presenting Before 25 Weeks of Gestation", The 7th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility, Athens, A86, Kenes, Geneva, 2005.
 • 7 Sezik, M., O. Özkaya, M. Boylu ve H. Kaya, "Normal Karyotipte Nukal Saydamlık ve Ense Derisi Kalınlığının Anne Yaşı ve Gestasyonel Yaş ile Değişimi", Z. T .B. 6. Geleneksel Eğitim Günleri, Antalya, 2005.
 • 8 Özkaya, O. M., M. Sezik, F. Demir, Ö. Çandır ve H. Kaya, "Ovaryan ve Pelvik Kitlelerin Tanısında İntraoperatif Frozen İncelemenin Güvenilirliği", Z. T. B. 6. Geleneksel Eğitim Günleri, Antalya, 2005.
 • 9 Kaya, H., M. Sezik ve O. Ozkaya, "Evaluation of a New Laparoscopic Technique for Treatment of Clomiphene Citrate-Resistant Infertility in Polycystic Ovary Syndrome: Laparoscopic Multi-Needle Intervention (LOMNI)", 20th Annual Meeting of the ESHRE, Berlin, Vol. 19, 208, Oxford University Press, Oxford, United Kingdom, 2004.
 • 10 Kaya, H., O. Ozkaya, M. Sezik ve B. Oral, "Evaluation of Fertilized Oocyte Intrafallopian Transfer Rapidly After Intracytoplasmic Sperm Injection as a First-Line Assisted Reproductive Technique Treatment", 60th Annual Meeting of the ASRM, Philadelphia, Vol. 82, S208, Elsevier, Philadelphia, United States of America, 2004.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Sezik M., M. Antalyalı, A. Köker ve D. İnce, “Intra-amniotic and direct intramuscular foetal administration of betamethasone for lung maturation in the pregnant goat model”, 9th World Congress in Fetal Medicine and Eurofetus Meeting, Rhodes, 2010.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Gebe Keçi Hayvan Modelinde İntra-Ammiyotik ve Fötal İntramuskuler Kortikosteroit Uygulamasının Fötal Akciğer Maturasyonu Üzerine Etkisi, Dr. Meltem Antalyalı, 2008.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Fetal Büyümenin Üç Boyutlu Ultrasonografide Uyluk ve Kol Volümetrisi ile Değerlendirilmesi, Tıpta Uzmanlık Tezi Projesi, 2384-TU-10, Proje Yöneticisi, 2012
 • 2 Gebe Keçi Hayvan Modelinde İntra-Ammiyotik ve Fötal İntramuskuler Kortikosteroid Uygulamasının Fötal Akciğer Maturasyonu Üzerine Etkisi, TÜBİTAK Hızlı Destek Programı, 110S260, Proje Yöneticisi, 2011
 • 3 Gebe Keçi Hayvan Modelinde İntra-Ammiyotik ve Fötal İntramuskuler Kortikosteroid Uygulamasının Fötal Akciğer Maturasyonu Üzerine Etkisi, SDÜ Tıpta Uzmanlık Tezi Projesi, 1768-TU-08, 2010.
 • 4 Koyunlarda İntraamniotik Surfaktan Kullanımının Erken Doğan Kuzulardaki Akciğer Maturasyonuna Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Münferit Araştırma Projesi, SDÜBAP-905, Proje Yöneticisi, 2005.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 13. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 13-16 Nisan 2011, İstanbul. Poster/Abstrakt Komisyonu Başkanlığı.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 Türk Jinekoloji Obstetrik Derneği Yurtdışı Eğitim Bursu
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi 2008 yılı Teşvik Ödülü (İkincilik)
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derneği
 • 2 Türk Perinatoloji Derneği
 • 3 International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
 • 4 Türk Jinekoloji Obstetrik Derneği
 • 5 Türk Tabipler Birliği
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of the Turkish German Gynecological Association (20011)
 • 2 Indian Journal of Pharmacology
 • 3 Archives of Gynecology and Obstetrics
 • 4 Maturitas
 • 5 Hypertension in Pregnancy
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of the Turkish German Gynecological Association (2011)
 • 2 Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 SDÜ Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyeliği (2012-
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Projeleri Danışma Kurulu (BAPDAK)Üyeliği (2010-2011)
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Hastaneleri Transfüzyon Komitesi
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 TTB Isparta-Burdur Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2 Türk Jinekoloji Obstetrik Derneği Isparta-Burdur Şubesi Genel Sekreteri
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem IV Koordinatör Yardımcılığı (2009-2011)
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Kamil Koç Yolculuk Dergisi, Yolculukta Sağlık Köşesi
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 Harris Birthright Research Centre for Fetal Medicine, King's College Hospital, Londra, İngiltere
 • 2 New York University School of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Division of Ob/Gyn Ultrasound, New York, Amerika Birleşik Devletleri
 • 3 Harris Birthright Research Centre for Fetal Medicine, King's College Hospital, Londra, İngiltere
VERDİĞİ DERSLER
Cerrahi Bilimler
Kadın Hastalıkları ve Doğum
 
Bu İçeriği Paylaş!