KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mehmet KİTİŞ
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Çevre Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı
Telefon 2462111289
E-Posta mehmetkitis@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://w3.sdu.edu.tr/personel/02978/prof-dr-mehmet-kitis
ORCID ID 0000-0002-6836-3129
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar S
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 02.02.1994
Yüksek Lisans ABD/CLEMSON - 18.12.1996
Doktora ABD/CLEMSON - 20.12.2001
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
İleri oksidasyon prosesleri,Membran biyoreaktörler,Membran prosesleri,Dezenfeksiyon yan ürünleri,Adsorpsiyon,Arıtılmış atıksuların geri kullanımı
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Kitis M., Şahinkaya E., Köseoğlu H., Öztürk E., Öztaş T. (2019) Kullanılmış Suların Yeniden Kullanım Uygulamalarına İlişkin Rehber Doküman. Editörler: Arife Özüdoğru, Esra Giresunlu, Onur Altun, Yakup Karaaslan. Tarım ve Orman Bakanlığı.
 • 2 Keskinler B., Kitis M., Karagündüz A., Şahinkaya E., Civelekoğlu G., Yiğit N.Ö., Öncel S., Harman B.İ., Köseoğlu H., Kaplan Bekaroğlu Ş., Demirelli A., Balçık Canpolat Ç. (2018) Atıksu geri kazanımında membran uygulamaları için konsantre akım yönetim modeli ve mevzuat uygulama metodolojisi geliştirilmesi (MEMKON) Projesi El Kitabı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. ISBN: 978-605-5294-90-8.
 • 3 MWH–Louis Berger–TÜMAŞ, Orman ve Su İşleri Bakanlığı (2017) İçme suyu arıtma metotları ve kimyasal kullanımı, Ankara (ortak yazarlardan birisi olarak görev alınmıştır).
 • 4 MWH–Louis Berger–TÜMAŞ, Orman ve Su İşleri Bakanlığı (2017) Türkiye’de içme suyu arıtımı, yaşanan problemler ve çözüm önerileri kitabı, Ankara (ortak yazarlardan birisi olarak görev alınmıştır).
 • 5 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2013) Boyar madde içeren atıksu arıtma tesislerinin işletilmesine yönelik el kitabı, Ankara (ortak yazarlardan birisi olarak görev alınmıştır).
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitap
 • 1 Neruda M., Molnár E., McCrory P., Voigt U., Beyhan M., Dogan A., Kitis M. (2010) Environmental Water Management (ENWAMA Book), Education and Culture, Lifelong Learning Programme, LEONARDO da VINCI, editors: Martin Neruda, Tomaš Prikryl. Book ISBN 978-80-7414-244-4. Printed and published by MINO Usti nad Labem, Czech Republic.
 • 2 Lozier J.C., Kitis M., Colvin C.K., Acker C.L., Mariñas B.J., Kim J. and Mi B. (2003) Microbial removal and integrity monitoring of high-pressure membranes, American Water Works Association Research Foundation Report (AWWARF), 90942F, Denver, USA. ISBN: 9781843398509
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Celik-Madenli E., Cakmakcı O., Isguder I., Yigit N.O., Kitis M., Koyuncu I., Choi H. (2017) Effects of the solvent ratio on carbon nanotube blended polymeric membranes (Chapter 6), In: Application of Nanotechnology in Membranes for Water Treatment. Editors: Alberto Figoli, Jan Hoinkis, Sacide Alsoy Altinkaya, Jochen Bundschuh. ISBN: 9781138896581. CRC press.
 • 2 Yigit N.O., Harman I., Civelekoglu G., Koseoglu H., Cicek N., Yilmaz L., Arviv R., Kitis M. (2008) The use of a pilot-scale membrane bioreactor in treating domestic wastewater with variable characteristics for potential water reuse on a university campus, In: Efficient Management of Wastewater, Its Treatment and Reuse in Water Scarce Countries, Al Baz, Ismail; Otterpohl, Ralf; Wendland, Claudia (Eds.), ISBN: 978-3-540-74491-7, Springer.
 • 3 Karanfil T., Kitis M., Kilduff J.E. and Wigton A. (2000) The use of granular activated carbon adsorption for natural organic matter control and its reactivity to disinfection by-product formation, In: Natural Organic Matter and Disinfection by-Products, eds., Barrett S.E., Krasner S.W. and Amy G.L., ISBN 0-8412-3676-3, American Chemical Society, Washington, DC.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Demirel Y.E., Öztürk P.H., Öztürk E., Kitis M. (2019) Yaşam döngüsü analizi ve endüstriyel uygulama örnekleri, Çevre Bilim ve Teknoloji Dergisi (ISSN: 1302-5627), 4(1), 33-48.
 • 2 Demirel Y.E., Hasanoğlu Öztürk P., Öztürk E., Kitis M. (2019) Su ve atıksu arıtımında kullanılan ileri dezenfeksiyon yöntemlerinin değerlendirilmesi, Çevre Bilim ve Teknoloji Dergisi (ISSN: 1302-5627), 4(2), 144-162.
 • 3 Öztürk E., Tanaçan E., Özgür C., Hasanoğlu Öztürk P., Kitis M. (2019) Sürdürülebilir kalkınmada proaktif bir yaklaşım: Temiz üretim ya da eko-verimlilik, Çevre Bilim ve Teknoloji Dergisi (ISSN: 1302-5627), 4(2), 113-131.
 • 4 Bekaroğlu Ş.Ş., Kitis M. (2018) Azotlu dezenfeksiyon yan ürünleri, İSKİ Su ve İnovasyon, Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Bülteni, Sayı: 1, 84-89.
 • 5 Cinperi N.Ç., Öztürk E., Yiğit N.Ö., Kitis M. (2018) Yünlü tekstil atıksularından pilot ölçekli aerobik membran biyoreaktör sistemiyle su geri kazanımı, Kalkınmada Anahtar Verimlilik Dergisi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sayı: 354 (Haziran 2018), 24-29. ISSN: 1300-2414.
 • 6 Öztürk E., Öztürk P.H., Tanaçan E., Özgür C., Karaboyacı M., Kitis M. (2018) Tekstil sektöründe temiz üretim potansiyelinin değerlendirilmesi, Çevre Bilim ve Teknoloji Dergisi (ISSN: 1302-5627), 3(3), 79-107.
 • 7 Kitis M. (2017) Membran proseslerinde konsantre yönetimi, İTÜ MEM-TEK Bülteni, Sayı: 3, 24-27. ISSN: 2564-6176.
 • 8 Karadirek İ.E., Kara S., Yılmaz G., Altındal T., Muhammetoğlu H., Muhammetoğlu A., Kitis M., Soyupak S., Yiğit N.Ö., Harman B.İ., Palanci İ., Özden T., Cengiz K. (2012) Antalya Konyaaltı bölgesi içme suyu kalitesinin izlenmesi ve yönetimi, Çevre Bilim ve Teknoloji Dergisi, TMMOB Çevre Müh. Odası, 4(1), 35-40.
 • 9 Kükrer T., Karakaya E., Kitis M., Akçil A. (2010) Lityum iyon piller ve geri dönüşümü, Recycling Teknoloji (Atık Yönetimi, Geri Kazanım ve Çevre Teknolojileri Dergisi), Ocak-Şubat, 11, 68-71.
 • 10 Sayılgan E., Kükrer T., Ognyanova A., Veglio F., Akçıl A., Kitis M. (2009) Farklı indirgeyici ajanların atık alkali ve çinko-karbon pillerden çinko ve mangan geri kazanımına etkileri, Katı Atık ve Çevre, 76 (Ekim), 32-37.
 • 11 Karakaya E., Kükrer T., Veglio F., Akçıl A., Kitis M. (2008) Atık alkali ve çinko-karbon pillerden mangan ve çinko geri kazanımı- İnorganik ve organik asitlerle liç testleri, Çevre Bilim & Teknoloji Dergisi, TMMOB Çevre Müh. Odası, 3(1), 83-89.
 • 12 Eren E., Demiröz K., Yiğit N.Ö., Kitis M., Çınar Ö. (2008) Tekstil boyar maddelerin arıtımını gerçekleştiren karışık mikroorganizmaların anaerobik ve aerobik stabilitelerinin belirlenmesi, Çevre Bilim & Teknoloji Dergisi, TMMOB Çevre Müh. Odası, 3(1), 75-82.
 • 13 Çiftçi H., Kaplan Ş.Ş., Köseoğlu H., Karakaya E., Kitis M. (2007) Yapay sulak alanlarda atıksu arıtımı ve ekolojik yaşam, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23(1-2), 149-160.
 • 14 Civelekoğlu G., Yiğit N.Ö., Kaplan Ş.Ş., Kitis M. (2005) Çevresel ortamlarda bulunan ve organizmalarda endokrin sistemini bozabilecek kimyasallar, Çevre Bilim & Teknoloji Dergisi, TMMOB Çevre Müh. Odası, 2(3), 213-228.
 • 15 Kitis M., Soroushian F., Başbuğ M., Köksal A. ve Ekinci F.Y. (2003) Arıtma süreçlerinde ultraviyole radyasyonu ile dezenfeksiyon, Çevre Bilim & Teknoloji Dergisi, 1(4).
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Delikanlı N.E., Aydın M.T., Yiğit N.Ö., Harman B.İ., Köseoğlu T.S., Kitis M., Köseoğlu H. (2020) Kaplanmış seramik membranla rekabetli ağır metal adsorpsiyonu ve rejenerasyon yöntemlerinin incelenmesi, DEÜ Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi (ISSN: 1302-9304), 22(65), 527-540.
 • 2 Yazıcı-Karabulut B., İmer D.Y., Kitis M., Koyuncu İ. (2019) Gümüş nanoparçacık (AgNP) içeren polimerik nanokompozit düz plaka membranların üretilmesi ve karakterizasyonu, Fırat Üniversitesi Müh. Bil. Dergisi, 31(1), 157-166.
 • 3 Jarma Y. A., Parlar İ., Pek T.Ö., Kayral K., Kabay N., Yiğit N.Ö., Kitis M., Yüksel M. (2018) Study on operational conditions to minimize membrane fouling in membrane bioreactor (MBR) system for wastewater treatment - Preliminary pilot tests, J. of Membrane Science and Research, 4, 212-217.
 • 4 Harman B.I., Koseoglu H., Yigit N.O., Kabay N., Akyuz A., Kitis M. (2014) Ceramic membranes in removing boron from processed geothermal waters, International Journal of Environmental Protection and Policy, 2(5), 190-194.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Delikanli N.E., Harman B.I., Yigit N.O., Sardohan Koseoglu T., Kitis M., Koseoglu H. (2021) Separation of Cu2+ from membrane concentrate by SiO2/ 3-Aminopropyltriethoxysilane-coated ceramic membrane, International Journal of Environmental Science and Technology, early access.
 • 2 Ozturk E., Cinperi N.C., Kitis M. (2020) Improving energy efficiency using the most appropriate techniques in an integrated woolen textile facility, Journal of Cleaner Production, 254, 120145.
 • 3 Ozturk E., Cinperi N.C., Kitis M. (2020) Green textile production: a chemical minimization and substitution study in a woolen fabric production, Environmental Science and Pollution Research, 27(36), 45358-45373.
 • 4 Karabacak A., Dilek F.B., Yılmaz L., Kitis M., Yetis U. (2020) Sulfate removal from drinking water by commercially available nanofiltration membranes: a parametric study, Desalination and Water Treatment, 205, 296-307.
 • 5 Gündoğdu M., Kabay N., Yiğit N.O., Kitis M., Pek T.Ö., Yüksel M (2019) Effect of concentrate recirculation on the product water quality of integrated MBR–NF process for wastewater reclamation and industrial reuse, Journal of Water Process Engineering, 29(100485), 1-6.
 • 6 Cinperi N.C., Ozturk E., Yigit N.O., Kitis M. (2019) Treatment of woolen textile wastewater using membrane bioreactor, nanofiltration and reverse osmosis for reuse in production processes, Journal of Cleaner Production, 223, 837-848.
 • 7 Sahinkaya E., Sahin A., Yurtsever A., Kitis M. (2018) Concentrate minimization and water recovery enhancement using pellet precipitator in a reverse osmosis process treating textile wastewater, Journal of Environmental Management, 222, 420-427.
 • 8 Hacıfazlıoğlu M.C., Tomasini H.R., Kabay N., Bertin L., Pek T.Ö., Kitis M., Yiğit N., Yüksel M. (2018) Effect of pressure on desalination of MBR effluents with high salinity by using NF and RO processes for reuse in irrigation, Journal of Water Process Engineering, 25, 22-27.
 • 9 Harman B.I., Koseoglu H., Yigit N.O., Beyhan M., Kitis M. (2018) Fouling mitigation with catalytic ceramic membrane for natural organic matter removal, Journal of Environmental Protection and Ecology, 19(4), 1729-1737.
 • 10 Yukseler H., Uzal N., Sahinkaya E., Kitis M., Dilek F.B., Yetis U. (2017) Analysis of the best available techniques for wastewaters from a denim manufacturing textile mill, J. of Environmental Management, 203, 1118-1125.
 • 11 Kaya R., Ozgun H., Ersahin M.E., Yılmaz M.D., Damirchi M., Koyuncu I., Yiğit N.O., Kitis M., Demir I., Arıkan O.A. (2017) Impact of vibration on treatment and filtration performance of membrane bioreactors treating municipal wastewater, Desalination and Water Treatment, 99, 177-184.
 • 12 Ozturk E., Koseoglu H., Karaboyacı M., Yigit N.O., Yetis U., Kitis M (2016) Minimization of water and chemical use in a cotton/polyester fabric dyeing textile mill, J. of Cleaner Production, 130, 92-102.
 • 13 Ozturk E.,Koseoglu H., Karaboyaci M., Yigit N.O., Yetis U., Kitis M. (2016). Sustainable textile production: cleaner production assessment/eco-efficiency analysis study in a textile mill, Journal of Cleaner Production, 138, 248-263.
 • 14 Kaplan Bekaroglu S.S., Yigit N.O., Harman B.I., Kitis M (2016) Hybrid adsorptive and oxidative removal of natural organic matter using iron oxide-coated pumice particles, Journal of Chemistry, 2016, Article Number: 3108034.
 • 15 Varol C., Uzal N., Dilek F.B., Kitis M., Yetis U. (2015) Recovery of caustic from mercerizing wastewaters of a denim textile mill, Desalination and Water Treatment, 53(12), 3418-3426.
 • 16 Ozturk E., Karaboyacı M., Yetis U., Yigit N.O., Kitis M. (2015) Evaluation of integrated pollution prevention control in a textile fiber production and dyeing mill, J. of Cleaner Production, 88, 116-124.
 • 17 Ozturk E., Karaboyacı M., Koseoglu H., Yigit N.O., Yetis U., Kitis M (2014) Water and chemical management studies for cleaner production in a textile industry, Chemical Engineering Transactions, 39, 493-498.
 • 18 Cirik K., Kitis M., Çinar Ö. (2013) Effect of nitrate on anaerobic azo dye reduction, Bioprocess and Biosystems Engineering, 36, 69-79.
 • 19 Cirik K., Kitis M., Çinar Ö. (2013) The effect of biological sulfate reduction on anaerobic color removal in anaerobic-aerobic sequencing batch reactors, Bioprocess and Biosystems Engineering, 36(5), 579-589.
 • 20 Yavuz E., Güler E., Sert G., Arar Ö., Yüksel M., Yüksel Ü., Kitis M., Kabay N. (2013) Removal of boron from geothermal water by RO system-I- Effect of membrane configuration and applied pressure, Desalination, 310, 130-134.
 • 21 Koseoglu H., Yigit N.O., Civelekoglu G., Harman B.I., Kitis M. (2012) Effects of chemical additives on filtration and rheological characteristics of MBR sludge, Bioresource Technology, 117, 48-54.
 • 22 Koseoglu H., Harman B.I., Yigit N.O., Kabay N., Kitis M. (2011) The impacts of operational conditions on phenol removal by nanofiltration membranes, Desalination and Water Treatment, 26(1-3), 118-123.
 • 23 Güler, E., Kabay, N., Yüksel, M., Yigit, N.O., Kitis, M., Bryjak M., (2011).Integrated solution for boron removal from seawater using RO process and sorption-membrane filtration hybrid method. J. of Membrane Science, 375(1-2), 249-257.
 • 24 Oner S.G., Kabay N., Guler E., Kitis M., Yuksel M. (2011) A comparative study for the removal of boron and silica from geothermal water by cross-flow flat sheet reverse osmosis method, Desalination, 283, 10-15.
 • 25 Sayilgan E., Kukrer T., Yigit N.O., Civelekoglu G., Kitis M. (2010) Acidic leaching and precipitation of zinc and manganese from spent battery powders using various reductants, J.of Hazardous Materials, 173(1-3), 137-143.
 • 26 Yigit N.O., Civelekoglu G., Cinar O., Kitis M. (2010) Filterability of membrane bioreactor (MBR) sludge- Impacts of polyelectrolytes and mixing with conventional activated sludge, Water Science and Technology, 61(3), 659-669.
 • 27 Harman B.I., Koseoglu H., Yigit N.O., Sayilgan E., Beyhan M., Kitis M. (2010) The removal of disinfection by-product precursors from water with ceramic membranes, Water Science and Technology, 62(3), 547-555.
 • 28 Koseoglu H., Harman B.I., Yigit N.O., Guler E., Kabay N., Kitis M. (2010) The effects of operating conditions on boron removal from geothermal waters by membrane processes, Desalination, 258(1-3), 72-78.
 • 29 Kitis M., Yigit N.O., Harman B.I., Muhammetoglu H., Muhammetoglu A., Karadirek I.E., Demirel I., Ozden T., Palanci I. (2010) Occurrence of trihalomethanes in chlorinated groundwaters with very low natural organic matter and bromide concentrations, Environmental Forensics, 11(3), 264-274.
 • 30 Harman B.I., Koseoglu H., Yigit N.O., Beyhan M, Kitis M. (2010) The use of iron oxide-coated ceramic membranes in removing natural organic matter and phenol from waters, Desalination, 261(1-2), 27-33.
 • 31 Kaplan Bekaroglu S.S., Yigit N.O., Karanfil T., Kitis M. (2010) The adsorptive removal of disinfection by-product precursors in a high-SUVA water using iron oxide-coated pumice and volcanic slag particles, J. of Hazardous Materials, 183(1-3), 389-394.
 • 32 Yigit N.O., Civelekoglu G., Harman I., Koseoglu H., Kitis M. (2009) Effects of various backwash scenarios on membrane fouling in a membrane bioreactor, Desalination, 237, 346-356.
 • 33 Yigit N.O., Uzal N., Koseoglu H., Harman I., Yukseler H., Yetis U., Civelekoglu G., Kitis M. (2009) Treatment of a denim producing textile industry wastewater using pilot-scale membrane bioreactor, Desalination, 240, 143-150.
 • 34 Iversen V., Koseoglu H., Yigit N.O., Drews A., Kitis M., Lesjean B., Kraume M. (2009) The impacts of membrane flux enhancers on aerobic sludge respiration and nutrient removal in MBRs, Water Research, 43(3), 822-830.
 • 35 Koseoglu H., Kitis M. (2009) The recovery of silver from mining wastewaters using hybrid cyanidation and high-pressure membrane process, Minerals Engineering, 22(5), 440-444.
 • 36 Ates N., Yilmaz L., Kitis M., Yetis U. (2009) Removal of disinfection by-product precursors by UF and NF membranes in low-SUVA waters, J. of Membrane Science, 328(1-2), 104-112.
 • 37 Sayilgan E., Kukrer T., Ferella F., Akcil A., Veglio F., Kitis M. (2009) Reductive leaching of manganese and zinc from spent alkaline and zinc-carbon batteries in acidic media, Hydrometallurgy, 97(1-2), 73-79.
 • 38 Sayilgan E., Kukrer T., Civelekoglu G., Ferella F., Akcil A., Veglio F., Kitis M. (2009) A review of technologies for the recovery of metals from spent alkaline and zinc-carbon batteries, Hydrometallurgy, 97(3-4), 158-166.
 • 39 Civelekoglu G., Yigit N.O., Diamadopoulos E., Kitis M. (2009) Modeling of COD removal in a biological wastewater treatment plant using adaptive neuro-fuzzy inference system and artificial neural network, Water Science & Technology, 60(6), 1475-1487.
 • 40 Koseoglu H., Kabay N., Yüksel M., Kitis M. (2008) The removal of boron from model solutions and seawater using reverse osmosis membranes, Desalination, 223, 126-133.
 • 41 Kabay N., Sarp S., Yuksel M., Kitis M., Koseoglu H., Arar O., Bryjak M., Semiat R. (2008) Removal of boron from SWRO permeate by boron selective ion exchange resins containing N-methyl glucamine groups, Desalination, 223, 49-56.
 • 42 Kabay N., Bryjak M., Schlosser S., Kitis M., Avlonitis S., Matejka Z., Al-Mutaz I., Yuksel M. (2008) Adsorption-membrane filtration (AMF) hybrid process for boron removal from seawater: an overview, Desalination, 223, 38-48.
 • 43 Koseoglu H., Kabay N., Yüksel M., Sarp S., Arar Ö., and Kitis M. (2008) Boron removal from seawater using high rejection SWRO membranes- Impact of pH, feed concentration, pressure, and cross-flow velocity, Desalination, 227, 253-263.
 • 44 Yigit N.O., Harman I., Civelekoglu G., Koseoglu H., Cicek N., Kitis M. (2008) Membrane fouling in a pilot-scale submerged membrane bioreactor operated under various conditions, Desalination, 231, 124-132.
 • 45 Koseoglu H., Yigit N.O., Iversen V., Drews A., Kitis M., Lesjean B., Kraume M. (2008) Effects of several different flux enhancing chemicals on filterability and fouling reduction of membrane bioreactor (MBR) mixed liquors, J. of Membrane Science, 320(1-2), 57-64.
 • 46 Çınar Ö., Yaşar S., Kertmen M., Demiröz K., Yigit N.O., Kitis M. (2008) Effect of cycle time on biodegradation of azo dye in sequencing batch reactor, Process Safety and Environment Protection, 86(6), 455-460.
 • 47 Kitis M., Kaplan S.S., Karakaya E., Yigit N.O. Civelekoglu G. (2007) Adsorption of natural organic matter from waters by iron-coated pumice, Chemosphere, 66, 130-138.
 • 48 Ates N., Kaplan S.S., Sahinkaya E., Kitis M., Dilek F.B., Yetis U. (2007) Occurrence of disinfection by-products in low DOC surface waters, J. of Hazardous Materials, 142, 526-534.
 • 49 Civelekoglu G., Yigit N.O., Diamadopoulos E., Kitis M. (2007) Prediction of bromate formation using multi-linear regression and artificial neural Networks, Ozone: Science & Engineering, 29(5), 353-362.
 • 50 Kitis M., Harman I.B., Yigit N.O., Beyhan M., Nguyen H., Adams B. (2007) The removal of natural organic matter from selected Turkish source waters using magnetic ion exchange resin (MIEX®), Reactive and Functional Polymers, 67(12), 1495-1504.
 • 51 Kitis M., Kaplan S.S. (2007) Advanced oxidation of natural organic matter using hydrogen peroxide and iron-coated pumice particles, Chemosphere, 68(10), 1846-1853.
 • 52 Ates N., Yetis U., Kitis M. (2007) Effects of bromide ion and natural organic matter fractions on the formation and speciation of chlorination by-products, J. Environ. Eng-ASCE., 133(10), 947-954.
 • 53 Ates N., Kitis M., Yetis U. (2007) Formation of chlorination by-products in waters with low-SUVA- correlations with SUVA and differential UV spectroscopy, Water Research, 41(18), 4139-4148.
 • 54 Civelekoglu G., Perendeci A., Yigit N.O., Kitis M. (2007) Modeling carbon and nitrogen removal in an industrial wastewater treatment plant using adaptive network-based fuzzy inference system, CLEAN - Soil, Air, Water, 35(6), 617-625.
 • 55 Kavcar P., Odabasi M., Kitis M., Inal F., Sofuoglu S.C. (2006) Occurrence, oral exposure and risk assessment of volatile organic compounds in drinking water for İzmir, Water Research, 40, 3219-3230.
 • 56 Kitis M., Akcil A., Karakaya E., and Yigit N.O. 2005. Destruction of cyanide by hydrogen peroxide in tailings slurries from low bearing sulphidic gold ores. Minerals Engineering, 18, 353-362.
 • 57 Yongrui T., Kilduff J.E., Kitis M., and Karanfil T. (2005) Dissolved organic matter removal and disinfection by-product formation control using ion exchange, Desalination, 176, 189-200.
 • 58 Kitis M., Karakaya E., Yigit, N.O., Civelekoglu G., and Akcil A. (2005) Heterogeneous catalytic degradation of cyanide using copper-impregnated pumice and hydrogen peroxide, Water Research, 39, 1652-1662.
 • 59 Kitis M. (2004) Disinfection of wastewater with peracetic acid: A review, Environment International, 30(1), 47-55.
 • 60 Kilduff J.E., Mattaraj S., Wigton A., Kitis M. and Karanfil T. (2004) Effects of reverse osmosis isolation on reactivity of naturally occurring dissolved organic matter in physicochemical processes, Water Research, 38, 1026-1036.
 • 61 Kitis M., Karanfil T. and Kilduff J.E. (2004) The reactivity of dissolved organic matter for disinfection by-product formation, Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, TÜBİTAK, 28, 167-179.
 • 62 Kitis M., Lozier JC., Kim JH., Mi B. and Marinas BJ. (2003) Evaluation of biologic and non-biologic methods for assessing virus removal by and integrity of high pressure membrane systems, Membranes in Drinking and Industrial Water Production III, 81-92, ISBN: 1-84339-439-1. Water Science and Technology: Water Supply, 3(5-6), 81-92.
 • 63 Kitis M., Lozier J., Kim J., Mi B. and Mariñas B.J. (2003) Microbial removal and integrity monitoring of high-pressure reverse osmosis and nanofiltration membranes, Journal of American Water Works Association, 95(12), 105-119.
 • 64 Kitis M., Karanfil T., Wigton A. and Kilduff J.E. (2002) Probing reactivity of dissolved organic matter for disinfection by-product formation using XAD-8 resin adsorption and ultrafiltration fractionation, Water Research, 36(15), 3834-3848.
 • 65 Kitis M., Kilduff J.E. and Karanfil T. (2001) Isolation of dissolved organic matter (DOM) from surface waters using reverse osmosis and its impact on the reactivity of DOM to formation and speciation of disinfection by-products, Water Research, 35(9), 2225-2234.
 • 66 Kitis M., Karanfil T., Kilduff J.E. and Wigton A. (2001) The reactivity of natural organic matter to disinfection by-products formation and its relation to specific ultraviolet absorbance, Water Science and Technology, 43(2), 9-16.
 • 67 Kitis M., Adams C.D., Kuzhikannil J. and Daigger G.T. (2000) Effects of ozone/hydrogen peroxide pretreatment on aerobic biodegradability of nonionic surfactants and polypropylene glycol, Environmental Science and Technology, 34(11), 2305-2310.
 • 68 Kitis M., Adams C.D. and Daigger, G.T. (1999) The effects of Fenton's reagent pretreatment on the biodegradability of nonionic surfactants, Water Research, 33(11), 2561-2568.
 • 69 Karanfil T., Kitis M., Kilduff J.E. and Wigton A. (1999) Role of granular activated carbon surface chemistry on the adsorption of organic compounds. 2. natural organic matter, Environmental Science and Technology, 33(18), 3225-3233.
 • 70 Kitis M., Adams C.D. and Daigger G.T. (1996) Biodegradability enhancement of nonionic surfactants using oxidative pretreatment: Laboratory studies and economic analysis, Book Series: Proc. of the 51st Industrial Waste Conference, Purdue University, pp. 393-403. May 6-8, West Lafayette, IN, USA. ISBN: 1-57504-052-2.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Kitap çevirisi. MBR Su ve Atıksu Arıtımında Membran Biyoreaktörlerin Esasları ve Uygulamaları (2015) (The MBR Book Principles and Applications of Membrane Bioreactors for Water and Wastewater Treatment, Simon Judd, Claire Judd). Çeviri Editörü: Bülent Keskinler. Çevirenler: Ahmet Karagündüz, Bülent Keskinler, Cumali Kınacı, Derya Yüksel İmer, Ergün Yıldız, Güçlü İnsel, Halil Hasar, İsmail Koyuncu, Mehmet Kitiş, Nadir Dizge, Nevzat Özgü Yiğit, Özge (Kaya) Hanay, Özgür Karaduman. ISBN: 978-605-320-184-7, Nobel Yayıncılık.
 • 2 Kitap çevirisi. Çevre Kimyasında Temel Kavramlar Problemler ve Çözüm Notları (2013) (Key Concepts in Environmental Chemistry), Grady Hanrahan. Çeviri Editörü: İsmail Toröz. Çevirenler: İsmail Toröz, Fatih Taşpınar, Mehmet Kitiş, Hasan Köseoğlu, Emine Sayılgan, Sinan Uyanık, Bilgehan Nas, Vedat Uyak, Mikdad Kadıoğlu, Kadir Alp, Çetin Kantar, Aslan Saral. ISBN: 978-605-133-652-7, Nobel Yayıncılık.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Kitis M. (2003) The use of reclaimed wastewaters in agricultural irrigation- the role of membrane bioreactors (Abstract), Journal of Food, Agriculture & Environment, 1(2).
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Civelekoglu G., Yigit N.O., Kitis M. (2007) Modeling the treatment performance of a submerged membrane bioreactor using artificial neural network, 233rd American Chemical Society National Meeting, Abstr. Pap. Am. Chem, March 25-29, Chicago, USA.
 • 2 Ates N., Kitis M., Yetis U. (2007) Formation of chlorination by-products in low-SUVA surface waters: Correlations with SUVA and differential UV spectroscopy, Abstracts of papers of the American Chemical Society (ACS), 233, 416. 109-ENVR. 233rd ACS National Meeting, March 25-29, 2007, Chicago, USA.
 • 3 Yigit N.O., Civelekoglu G. and Kitis M. (2006) Impacts of biomass characteristics and operational conditions on membrane fouling in a submerged membrane bioreactor, 232nd American Chemical Society National Meeting, Division of Environmental Chemistry, Abstr. Pap. Am. Chem, Sept. 10-14, San Francisco, USA.
 • 4 Kaplan S.S. and Kitis M. (2006) Effects of pumice source and particle size on catalytic oxidation of natural organic matter by iron-coated pumice and hydrogen peroxide, 232nd American Chemical Society National Meeting, Division of Environmental Chemistry, Abstr. Pap. Am. Chem, Sept. 10-14, San Francisco, USA.
 • 5 Kitis M., Karakaya E., Kaplan S.S., Alsancak A.G. (2005) Catalytic oxidation of cyanide by copper-impregnated pumice and hydrogen peroxide, Abstracts of papers of the American Chemical Society 229: U846-U846 125-ENVR Part 1 MAR 13.
 • 6 Karanfil T., Kilduff J.E., Kitis M. and Wigton A. (1999) The reactivity of NOM for DBP formation and its control by GAC adsorption, Abstr. Pap. Am. Chem. 217:037-ENVR Part 1 Mar 21.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Demirel Y.E., Hasanoğlu Öztürk P., Öztürk E., Kitis M. (2017) Yaşam döngüsü analizi ve endüstriyel uygulama örnekleri, 12. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Ekim 5-7, ODTÜ, Ankara.
 • 2 Demirel Y.E., Hasanoğlu Öztürk P., Öztürk E., Kitis M. (2017) Su ve atıksu arıtımında kullanılan ileri dezenfeksiyon yöntemlerinin değerlendirilmesi, 12. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Ekim 5-7, ODTÜ, Ankara.
 • 3 Öztürk E., Tanaçan E., Özgür C., Hasanoğlu P., Kitis M. (2015) Sürdürülebilir kalkınmada proaktif bir yaklaşım: Temiz üretim ya da eko-verimlilik, 11.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Ekim 15-17, Bursa.
 • 4 Öztürk E., Hasanoğlu P., Tanaçan E., Özgür C., Karaboyacı M., Kitis M. (2015) Tekstil sektöründe temiz üretim potansiyelinin değerlendirilmesi, 11.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Ekim 15-17, Bursa.
 • 5 Tanaçan E., Özgür C., Öztürk E., Yetiş Ü., Kitis M. (2015) Temiz üretim yaklaşımı kapsamında tekstil merserizasyon atıksularından kostik geri kazanım yöntemlerinin değerlendirilmesi, 11.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Ekim 15-17, Bursa.
 • 6 Tanaçan E., Özgür C., Öztürk E., Çelik E., Yiğit N.O., Kitis M. (2015) Karbon nanotüp katkılı membranlar ile desalinasyon sistemlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi, 11.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Ekim 15-17, Bursa.
 • 7 Alsancak H.U., Sayılgan E., Kitis M., Gündüz O. (2013) Beta-Laktam grubu bazı antibiyotiklerin Fenton prosesi ile sulardan giderilmesi, 10.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Eylül 12-14, Ankara.
 • 8 Karadirek I.E., Kara S., Altındal T., Muhammetoğlu H., Muhammetoğlu A., Soyupak S., Kitis M., Özden T., Palancı İ., Demirbaş E., Cengiz K. (2011) Su dağıtım şebekelerinde modelleme teknikleri kullanılarak serbest bakiye klor konsantrasyonlarının yönetimi: Antalya Konyaaltı bölgesi örneği, 6. Kentsel Altyapı Sempozyumu, Ekim 14-15, Antalya.
 • 9 Muhammetoğlu H., Palancı İ., Özden T., Demirbaş E., Cengiz K., Karadirek İ.E., Muhammetoğlu A., Soyupak S., Kitis M. (2011) Antalya Konyaaltı bölgesi içme suyu dağıtım şebekesinde SCADA, alt bölge, basınç yönetimi ve akustik yöntemler kullanılarak su kayıplarının azaltılması, 6. Kentsel Altyapı Sempozyumu, Ekim 14-15, Antalya.
 • 10 Muhammetoğlu H., Muhammetoğlu A., Karadirek E., Altındal T., Kara S., Yılmaz G., Kitis M., Yiğit N.Ö., Harman B.İ., Palanci İ., Özden T., Cengiz K. (2011) Antalya Konyaaltı Bölgesi içme suyu kalitesinin izlenmesi ve yönetimi, 1.Ulusal Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, 17-20 Kasım 2011, Tekirdağ.
 • 11 Sayılgan E., Kükrer T., Ognyanova A., Veglio F., Akçıl A., Kitis M. (2009) Farklı indirgeyici ajanların atık alkali ve çinko-karbon pillerden çinko ve mangan geri kazanımına etkileri, Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Mayıs 27-29, Eskişehir.
 • 12 Kükrer T., Sayılgan E., Veglio F., Akçıl A., Kitis M. (2009) Atık lityum iyon pillerden lityum ve kobalt liçine farklı asit ve indirgeyici ajanların etkileri, Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Mayıs 27-29, Eskişehir.
 • 13 Kocabaş M., Uzal N., Yükseler H., Ünlü M., Şahinkaya E., Yiğit N.O., Varol C., Arda M., Doğru B., Öztürk E., Köseoğlu H., Bural C., Moralı K., Yılmaz Ö., Alanya S., Yılmaz L., Kerestecioğlu M., Demirer G., Kitis M., Dilek F.B., Yetiş Ü., (2009) Denim üreten bir tekstil fabrikasında Avrupa Birliği Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (IPPC) Direktifi ile uyum çalışmaları: BAT uygulamaları, Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VI, Mayıs 28-29, Kocaeli.
 • 14 Köseoğlu H., Yiğit N.Ö., Iversen V., Drews A., Kraume M., Kitis M. (2008) Katyonik polimerler kullanarak membran biyoreaktörde (MBR) tıkanmaların azaltılması, İ.T.Ü. 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, Haziran 11-13, İstanbul.
 • 15 Yiğit N.Ö., Köseoğlu H., Iversen V., Drews A., Kraume M., Kitis M. (2008) Membran biyoreaktörlerin (MBR) tıkanma kontrolünde kullanılan katyonik polimerlerin biyolojik aktiviteye etkileri, İ.T.Ü. 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, Haziran 11-13, İstanbul.
 • 16 Kabay N., Güler E., Arar Ö., Özakdağ D., Arda M., Köseoğlu H., Kitis M., Yüksel M. (2008) Ters ozmos yöntemiyle deniz suyundan üretilen tatlı suda bor düzeyinin incelenmesi, 2.Ulusal Bor Çalıştayı MTA, Nisan 17-18, Ankara.
 • 17 Harman B.İ., Köseoğlu H., Yiğit N.Ö., Beyhan M., Kitis M. (2008) Su ve atıksu arıtımında seramik membranların kullanımı, Çevre Sorunları Sempozyumu, Mayıs 14-17, Kocaeli.
 • 18 Köseoğlu H., Yiğit N.Ö., Harman B.İ., Kitis M. (2008) Kimyasal maddeler ile membran biyoreaktörlerde (MBR) tıkanma kontrolü ve akı artırımı, Çevre Sorunları Sempozyumu, Mayıs 14-17, Kocaeli.
 • 19 Ateş N., Kitis M., Yetiş Ü. (2008) Yüzeysel su kaynaklarında öncül parametrelerin dezenfeksiyon yan ürün oluşumu ile ilişkileri, Çevre Sorunları Sempozyumu, Mayıs 14-17, Kocaeli.
 • 20 Coşkun S., Sayılgan E., Kitis M. (2008) Türkiye'de ters ozmos uygulamaları, Çevre Sorunları Sempozyumu, Mayıs 14-17, Kocaeli.
 • 21 Civelekoğlu G., Küçüksille E.U., Yiğit N.Ö., Harman B. İ., Kitis M. (2008) Yapay sinir ağları ile Isparta atıksu arıtma tesisinde karbon gideriminin modellenmesi, Çevre Sorunları Sempozyumu, Mayıs 14-17, Kocaeli.
 • 22 Kitis M., Yiğit N.Ö., Köseoğlu H., Harman B.İ. (2008) Kentsel ve endüstriyel atıksuların membran prosesleriyle arıtımı ve geri kazanımı- Ülkemizdeki mevcut durum, Su Tüketimi- Arıtma Yeniden Kullanım Sempozyumu, DSİ, Eylül 3-5, Bursa.
 • 23 Yiğit N.Ö., Köseoğlu H., Harman B.İ., Demir G., Gören S., Çınar Ö., Kitis M (2008) Tekstil endüstrisi atıksularının alıcı ortamlara deşarjında renk kriteri olmalı mıdır? Geri kazanım gerçekleri, Su Tüketimi- Arıtma Yeniden Kullanım Sempozyumu, DSİ, Eylül 3-5, Bursa.
 • 24 Karakaya E., Veglio F., Feralla F., Beolchini F., Akcil A., Kükrer T., Kitis M. (2007) (sözlü sunum, tam metin bildiri) Kullanılmış pillerden çinko ve mangan kazanımı, Ulusal Çevre Sempozyumu, Mersin Üniversitesi, Nisan 18-21, Mersin.
 • 25 Civelekoglu G., Yigit N.O., Kitis M., Nickel K., Neis U. (2007) (poster sunum, tam metin bildiri) Su ve atıksu arıtımında ultrason teknolojisi uygulamaları, Ulusal Çevre Sempozyumu, Mersin Üniversitesi, Nisan 18-21, Mersin.
 • 26 Koseoğlu H., Kitis M., Kabay N., Yüksel M. (2007) (poster sunum, tam metin bildiri) Model çözelti ve deniz sularından ters ozmos ile bor giderimi, Ulusal Çevre Sempozyumu, Mersin Üniversitesi, Nisan 18-21, Mersin.
 • 27 Yigit N.O., Harman İ., Uzal N., Yükseler H., Yetiş Ü., Civelekoglu G., Kitis M. (2007) (sözlü sunum, tam metin bildiri) Tekstil endüstrisi atıksularının pilot-ölçek membran biyoreaktörüyle (MBR) arıtımı, Ulusal Çevre Sempozyumu, Mersin Üniversitesi, Nisan 18-21, Mersin.
 • 28 Kaplan S.S., Kitis M. (2007) (sözlü sunum, tam metin bildiri) Hidrojen peroksit ve demir kaplı pomza ile doğal organik maddelerin katalitik oksidasyonunda pomza türünün ve partikül boyutunun etkileri, Ulusal Çevre Sempozyumu, Mersin Üniversitesi, Nisan 18-21, Mersin.
 • 29 Kükrer T., Beolchini F., Pagnanelli F., De Michelis I., Longoverde D., Veglio F., Akcil A., Kitis M. (2007) (sözlü sunum, tam metin bildiri) MEUF prosesi ile sulardan arsenik(V) giderimi, Ulusal Çevre Sempozyumu, Mersin Üniversitesi, Nisan 18-21, Mersin.
 • 30 Karakaya E., Kükrer T., Veglio F., Akçıl A., Kitis M. (2007) Atık alkali ve çinko-karbon pillerden mangan ve çinko geri kazanımı- İnorganik ve organik asitlerle liç testleri, 7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Ekim 24-27, İzmir.
 • 31 Emel E., Kevser D., Yiğit N.Ö., Kitis M., Çınar Ö. (2007) Tekstil boyar maddelerin arıtımını gerçekleştiren karışık mikroorganizmaların anaerobik ve aerobik stabilitelerinin belirlenmesi, 7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Ekim 24-27, İzmir.
 • 32 Kaplan S.S., Kitis M., Karanfil T. (2007) Yüksek SUVA değerlerine sahip sulardaki doğal organik maddelerin yüzeyleri demir oksitlerle kaplanmış pomzalarla adsorptif giderimi, 7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Ekim 24-27, İzmir.
 • 33 Kaplan S.S., Karanfil T., Kitis M. (2007) Nano-materyallerin potansiyel çevresel etkileri, 7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Ekim 24-27, İzmir.
 • 34 Civelekoğlu G., Yiğit N.Ö., Çınar Ö., Kitis M. (2006) Evsel atıksu arıtma tesisinde karbon ve azot gideriminin adaptif ağ temelli bulanık çıkarım sistemi ile modellenmesi, Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu-5, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mayıs 11-12, Kocaeli.
 • 35 Köseoğlu H., Kabay N., Kitis M. (2006) Ters osmoz işletim şartlarının ve membran türlerinin sulardan bor giderimine etkileri, Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu-5, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mayıs 11-12, Kocaeli.
 • 36 Yiğit N.Ö., Civelekoğlu G., Harman İ., Kitis M. (2006) Membran biyoreaktöründe geri yıkama şartlarının transmembran basınçlarına ve tıkanmalara etkileri, Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu-5, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mayıs 11-12, Kocaeli.
 • 37 Civelekoğlu G., Yiğit N.Ö., Kitis M. (2006) Kentsel atıksu arıtma tesisi performansının yapay zeka yöntemleri ile modellenmesi, İTÜ 10. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, Haziran 7-9, İstanbul.
 • 38 Yiğit N.Ö., Civelekoğlu G., Kitis M. (2006) Batık membran biyoreaktöründe kritik akının kademeli akı metoduyla tayini, İTÜ 10. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, Haziran 7-9, İstanbul.
 • 39 Kitis M., Karakaya E., Yigit N.O., Civelekoglu G. ve Akcil A. (2005) Pomza ve hidrojen peroksitle siyanürün bozundurulması, Madencilik ve Çevre Sempozyumu, Ankara, 5-6 Mayıs.
 • 40 Civelekoğlu G., Yiğit N.Ö., Diamadopoulos E., Kitis M. (2005) İçme suyu arıtımında ozonlama sonucu bromat oluşumunun yapay sinir ağları ile modellenmesi, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu BMYS, BUMAT, Kocaeli, 16-18 Kasım.
 • 41 Kaplan Ş.Ş. ve Kitis M. (2005) Sulardaki doğal organik maddelerin yüzeyleri demirle kaplanmış pomzalarla adsorbtif giderimi, Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi, Isparta, 15-17 Eylül.
 • 42 Karakaya E. ve Kitis M. (2005) Bakır kaplanmış pomza ve hidrojen peroksitle siyanürün heterojen fazda katalitik bozundurulması, Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi, Isparta, 15-17 Eylül.
 • 43 Civelekoğlu G., Perendeci A., Yiğit N.Ö., Keskin M.E., Kitis M. (2005) (sözlü sunum, tam metin bildiri) Endüstriyel atıksu arıtma tesisinde aerobik biyolojik oksidasyonun adaptif ağ temelli bulanık çıkarım sistemi ile modellenmesi, VI. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, İstanbul, 24-26 Kasım.
 • 44 Köseoğlu H., Kitis M. (2005) (sözlü sunum, tam metin bildiri) Hibrit siyanürleme ve yüksek basınçlı membran prosesiyle madencilik atıksularından gümüş geri kazanımı, VI. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, İstanbul, 24-26 Kasım.
 • 45 Yiğit N.Ö., Harman B.İ., Civelekoğlu G., Çiçek N., Kitis M. (2005) (poster sunum, tam metin bildiri) Değişken karakterli üniversite kampüs atıksularının pilot-ölçek membran biyoreaktörüyle arıtılması, VI. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, İstanbul, 24-26 Kasım.
 • 46 Ateş N., Kaplan Ş.Ş., Şahinkaya E., Yetiş Ü., Dilek F., Kitis M. (2005) (sözlü sunum, tam metin bildiri) Türkiye içme suyu kaynaklarında dezenfeksiyon yan ürünleri, VI. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, İstanbul, 24-26 Kasım.
 • 47 Ateş N., Şahinkaya E., Atlı E., Çapar G., Tokmak B., Sanin F.D., Onur A.K., Baltacı F., Kitis M., Yetiş Ü., Dilek F.B. (2005) (sözlü sunum) İçme suyu arıtma tesislerinde Tri-Halometan (THM) oluşumu, VI. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, İstanbul, 24-26 Kasım.
 • 48 Kitis M., Beyhan M., Yiğit N.Ö. ve Civelekoğlu G. (2004) Kentsel ve endüstriyel atıksuların arıtılıp geri kazanımı- uygulama alanları ve problemler, İTÜ 9. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, sayfa 527-533, Haziran 2-4, İstanbul.
 • 49 Kitis M., Yiğit N.Ö., Civelekoğlu G. ve Kaplan Ş.Ş. (2004) (sözlü sunum, tam metin bildiri) Doğal sularda ve içme suyu kaynaklarında canlılarda endokrin-üreme sistemini bozabilecek kimyasallar, I. Ulusal Çevre Kongresi (ÇEVRE2004), Cumhuriyet Üniv., Müh. Fakültesi, Çevre Müh., Ekim 13-15, Sivas.
 • 50 Kitis M., Ekinci F.Y. ve Civelekoğlu G. (2003) Perasetik asit ile atıksu dezenfeksiyonu, 2. Ulusal Çevre Kirliliği Kontrolü Sempozyumu, ODTÜ, Ekim 22-24, Ankara.
 • 51 Kitis M., Köseoğlu H., Gül N. ve Ekinci F.Y. (2003) Atıksu arıtımı ve geri kazanımında membran biyoreaktörleri, V. Ulusal Çevre Müh. Kongresi, TMMOB Çevre Müh. Odası, Ekim 1-4, Ankara.
 • 52 Kitis M ve Karanfil T (2003) İçme suyu arıtımında dezenfeksiyon yan ürünleri oluşumunun suyun spesifik ultraviole absorbansı ile tesbiti Türkiyede Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Semp. IV, Gebze YTE, Ekim 9-10, Kocaeli.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Genişoğlu M., Harman B.İ., Köseoğlu H., Yiğit N.Ö., Kitis M., Sofuoğlu S.M., (2017) İçme suyu arıtımında seramik membran uygulamaları, Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Çalıştayları (MEMTEK), Nisan 18-20, İstanbul.
 • 2 Cinperi N., Kitis M., Yiğit N.Ö., Öztürk E. (2017) Yünlü tekstil endüstrisinde ileri arıtma teknolojileriyle atıksuların geri kazanımı ve üretim proseslerinde geri kullanımının incelenmesi, Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Çalıştayları (MEMTEK), Nisan 18-20, İstanbul.
 • 3 Köseoğlu H., Harman B. İ., Yiğit N.Ö., Kitis M. (2017) Membran prosesleri ile endüstriyel atıksulardan metal giderimi, Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Çalıştayları (MEMTEK), Nisan 18-20, İstanbul.
 • 4 Pek T.Ö., Hacıhafızoğlu M.C., Parlar İ., Jarma Y.A., Kabay N., Yiğit N.Ö., Kitis M., Yüksel M., Kenanoğlu M. (2017) İTOB OSB’de MBR ile atıksu arıtımı ve arıtılmış suyun geri kazanımı, Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Çalıştayları (MEMTEK), Nisan 18-20, İstanbul.
 • 5 Kaya R., Tirol N., Arıkan O.A., Özgün H., Erşahin E., Yiğit N.Ö., Kitis M., Koyuncu İ. (2017) Manyetik titreşimli MBR modülünün pilot ölçekli denenmesi, Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Çalıştayları (MEMTEK), Nisan 18-20, İstanbul.
 • 6 Çelik-Madenli E., Çakmakcı Ö., Kitis M. (2017) Karbon nanotüp katkılı ileri ozmoz membranların membran biyoreaktör sisteminde kullanımı, Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Çalıştayları (MEMTEK), Nisan 18-20, İstanbul.
 • 7 Armakan S.İ., Harman B.İ., Kaplan Bekaroğlu Ş.Ş., Köseoğlu H., Yiğit N.Ö., Civelekoğlu G., Canbolat Ç.B., Karagündüz A., Keskinler B., Şahinkaya E., Kitis M. (2017) Atıksu geri kazanımında membran uygulamalarında konsantre arıtımı için yeni bir teknoloji: elektrodiyaliz metatez, 5. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK-2017), Eylül 21-23, İstanbul
 • 8 Parlar İ., Pek T.Ö., Kayral K., Jarma Y.A., Kabay N., Yiğit N.Ö., Kitis M., Yüksel M. (2017) İTOB OSB’de atıksu arıtımı için pilot ölçek membran biyoreaktör (MBR) sisteminin optimum işletimi ve kontrolü, 5. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK-2017), Eylül 21-23, İstanbul.
 • 9 Minaz M., Harman B.İ., Kaplan Bekaroğlu Ş.Ş., Şahinkaya E., Canbolat Ç.B., Köseoğlu H., Yiğit N.Ö., Civelekoğlu G., Karagündüz A., Keskinler B., Kitis M. (2017) Membran konsantre arıtımı ve bertarafı uygulamaları, 5. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK-2017), Eylül 21-23, İstanbul.
 • 10 Köseoğlu H., Harman B.İ., Köseoğlu T.S., Yiğit N.Ö., Özkorucuklu S.P., Delikanlı N.E., Aydın M.T., Kır B., Kitis M. (2017) Bakır içerikli endüstriyel atıksudan oluşan membran konsantresinin modifiye seramik membran ile arıtımı, 5. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK-2017), Eylül 21-23, İstanbul.
 • 11 Yazıcı B., Paşaoğlu M.E., İmer D.Y., Kitis M., Koyuncu İ. (2015) Gümüş nanoparçacık (AgNP) içeren PES ve PVDF membranların MBR sisteminde filtrasyon performanslarının değerlendirilmesi, 4. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK-2015), Ekim 7-8, Isparta.
 • 12 Celik E., Çakmakcı Ö., Tatlı O., İşgüder İ., Yiğit N.Ö., Kitis M., Koyuncu İ,. Choi H. (2015) İleri ozmoz uygulamarı için karbon nanotüp katkılı ince film kompozit membranlar, 4. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK-2015), Ekim 7-8, Isparta.
 • 13 Genişoğlu M., Köseoğlu H., Yiğit N.Ö., Kitis M., Harman B.İ. (2015) Modifiye edilmiş seramik membranlar ile bakır gideriminin araştırılması, 4. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK-2015), Ekim 7-8, Isparta.
 • 14 Genişoğlu M., Yeşil C., Harman B.İ., Yiğit N.Ö., Kitis M., Köseoğlu H. (2015) Nanofiltrasyon ve ters ozmos membranları ile bakır giderimi, 4. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK-2015), Ekim 7-8, Isparta.
 • 15 Celik E., Çakmakcı Ö., İşgüder İ., Yiğit N.Ö., Kitis M., Koyuncu İ., Choi H. (2013) Karbon nanotüp katkılı poliakrilonitril liflerin elektrikle eğirme yöntemi ile hazırlanması, 3. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK), Eylül 26-27, Elazığ.
 • 16 Celik E., Çakmakcı Ö., Atila S., Keşci M., Kitis M. (2013) Nano-aluminyum oksit katkılı mikrofiltrasyon membranların hazırlanması, 3. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK), Eylül 26-27, Elazığ.
 • 17 Yiğit N.Ö., Delikanlı N.E., Partal R., Kitis M. (2013) Aerobik membran biyoreaktör (MBR) ile pamuklu tekstil endüstrisi atıksularından renk giderimi, 3. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK), Eylül 26-27, Elazığ.
 • 18 Harman, B.I., Köseoğlu H., Yiğit N., Beyhan M., Kitis M. (2011) Hibrit seramik membran prosesi ile sulardan doğal organik madde giderimi, 2. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK), Kasım 2-3, İTÜ, İstanbul.
 • 19 Köseoğlu H., Harman B.I., Yiğit N., Civelekoğlu G., Kitis M. (2011) Kimyasal eklenti kullanımı ile membran biyoreaktörlerde tıkanma azaltımı, 2. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK), Kasım 2-3, İTÜ, İstanbul.
 • 20 Kitis M., Harman B.I., Koseoglu H., Yigit N.O., Beyhan M. (2010) Original or surface-modified ceramic membranes in drinking water treatment, 9. TÜBA-GEBİP Toplantısı, Eylül 17-19, İstanbul.
 • 21 Tezce G., Karabacak A., Kitis M., Dilek F.B., Yetiş Ü. (2009) Ankara içme suyu kalitesinin insan sağlığı açısından değerlendirilmesi, 7. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, 30 Mayıs - 1 Haziran, Ankara.
 • 22 Celik E., Neppolian B., Choi H., Kitis M. (2009) Synthesis and photocatalytic activity of polyaniline/titanium dioxide composite nanotubes, 5.Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, Haziran 8-12, Eskişehir.
 • 23 Kitis M., Yiğit N.Ö., Köseoğlu H., Harman B.I., Civelekoğlu G., Sayılgan E., Bekaroğlu Ş., Çelik E. (2009) Membran biyoreaktör (MBR) prosesleri- Genel değerlendirme, Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK), Kasım 2-3, İTÜ, İstanbul.
 • 24 Köseoğlu H., Harman B.İ., Yiğit N.Ö., Kitis M. (2009) Membran biyoreaktör (MBR) proseslerinde yeni tıkanma kontrolü stratejileri, MEMTEK Sempozyumu, Kasım 2-3, İTÜ, İstanbul.
 • 25 Harman B.İ., Köseoğlu H., Yiğit N.Ö., Beyhan M., Kitis M. (2009) Su ve atıksu arıtımında kullanılan polimerik ve seramik membran proseslerinin karşılaştırılması, MEMTEK Sempozyumu, Kasım 2-3, İTÜ, İstanbul.
 • 26 Köseoğlu P., Güler E., Yılmaz-İpek İ., Yüksel Ü., Yüksel M., Yiğit N.Ö., Kitis M., Kabay N. (2009) Jeotermal sulardan bor giderimi için yeni entegre sistem: Sorpsiyon-membran filtrasyon hibrit yöntemi, MEMTEK Sempozyumu, Kasım 2-3, İTÜ, İstanbul.
 • 27 Yavuz E., Güler E., Sert G., Arar Ö., Yüksel M., Yüksel Ü., Kitis M., Kabay N. (2009) Mini-Pilot ölçek spiral sarım ters ozmos sistemiyle jeotermal sulardan bor giderilmesi, MEMTEK Sempozyumu, Kasım 2-3, İTÜ, İstanbul.
 • 28 Öner Ş.G., Güler E., Köseoğlu H., Kitis M., Yüksel M., Kabay N. (2009) Çapraz akışlı-düz tabakalı ters ozmos membran sisteminde FilmTecTM BW30 membranı ile jeotermal sudan bor giderilmesi- Basınç etkisi, MEMTEK Sempozyumu, Kasım 2-3, İTÜ, İstanbul.
 • 29 Ateş N., Yılmaz L., Kitis M., Yetiş Ü. (2009) Doğal organik maddelerin membran filtrasyon ile giderimi, MEMTEK Sempozyumu, Kasım 2-3, İTÜ, İstanbul.
 • 30 Alsancak G., Yılmazer M., Seçilmiş H., Kitis M. (2008). 17-Alfa-Estradiol, Beta-Estradiol, Estrone ve 17-a Etinil Estradiolün HPLC yöntemi ile analizi, Kromatografi Kongresi, Haziran 9-11, Isparta.
 • 31 Alsancak G., Yılmazer M., Seçilmiş H., Kitis M. (2008). Beta-Estradiolün GC/MS yöntemiyle analizi için BSTFA türevlendirici ile çalışmada optimum koşulun belirlenmesi, Kromatografi Kongresi, Haziran 9-11, Isparta.
 • 32 Alsancak G., Seçilmiş H., Yılmazer M., Kitis M. (2008). İndometazinin GC/MS yöntemiyle analizi için BSTFA türevlendirici ile çalışmada optimum koşulun belirlenmesi, Kromatografi Kongresi, Haziran 9-11, Isparta.
 • 33 Kitis M., Harman B.I., Köseoğlu H., Yiğit N.O., (2008) Yüzeyleri metal katalizörlerle kaplanmış seramik membran ve oksidanlarla hibrit membran sistemlerinde DOM ve mikrokirletici giderimi, TÜBA Değerlendirme Toplantısı, Yeditepe Üniv., Ekim 10-12, İstanbul.
 • 34 Kitis M., Kaplan S.S. (2007) Doğal organik maddelerin hidrojen peroksit ve demir kaplı pomza ile katalitik oksidasyonu, İleri Oksidasyon Prosesleri Türkiye (İOPT) Çalıştayı, Boğaziçi Üniversitesi, 25 Mayıs 2007.
 • 35 Kaplan S.S., Seçilmiş H., Yılmazer M., Kitis M. (2006) Sularda GC ile trihalometan (THM) analizi, VI. Ulusal Kromatografi Kongresi, Haziran 28-30, İzmir.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Kitis M., Sahinkaya E., Yigit N.Ö., Köseoğlu H., Öztürk E. (2019) Arıtılmış atıksuların geri kazanım uygulamaları, Ankara Üniversitesi, Su Yönetimi Enstitüsü, Bütünleşik Su Yönetimi Eğitimi, 20 Mart, Ankara.
 • 2 Kitis M. (2019) Desalinasyon, Ankara Üniversitesi, Su Yönetimi Enstitüsü, Bütünleşik Su Yönetimi Eğitimi, 20 Mart, Ankara.
 • 3 Kitis M., Şahinkaya E., Köseoğlu H., Öztürk E. (2019) Kullanılmış suların yeniden kullanım alternatiflerinin değerlendirilmesi projesi- Rehber Doküman. Tarım ve Orman Bakanlığı, SYGM, Stantec. Çalıştay, Seminer, Kapanış Toplantısı, 27 Kasım-1 Aralık, Bolu.
 • 4 Yetiş Ü., Ergüder Bayramoğlu T.H., Küçük E., Ülgüdür N., Kitis M., Öztürk E., Yurdakul S., Uzal N., Çapar G., (2019) Tekstil sektöründe entegre kirlilik önleme ve kontrol taslak tebliği. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-ODTÜ, BESTÜ Projesi Değerlendirme Çalıştayı, 11-12 Kasım, Ankara.
 • 5 Kitis M., Öztürk E., Şimşek E., Demirel Y.E. (2019) Sanayi sektörü pilot alanına ilişkin fizibilite çalışması/su verimliliği öneri planları- Yeşilırmak Havzası. 3RBMP Projesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Typsa, Dolsar. Türkiye’de Su Verimliliğinin İyileştirilmesi Çalıştayı, 16-17 Aralık, Amasya.
 • 6 Kitis M., Öztürk E., Şimşek E., Demirel Y.E. (2019) Sanayi sektörü pilot alanına ilişkin fizibilite çalışması/su verimliliği öneri planları- Batı Akdeniz Havzası. 3RBMP Projesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Typsa, Dolsar. Türkiye’de Su Verimliliğinin İyileştirilmesi Çalıştayı, 12-13 Aralık, Muğla.
 • 7 Kitis M., Öztürk E., Şimşek E., Demirel Y.E. (2019) Sanayi sektörü pilot alanına ilişkin fizibilite çalışması/su verimliliği öneri planları- Akarçay Havzası. 3RBMP Projesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Typsa, Dolsar. Türkiye’de Su Verimliliğinin İyileştirilmesi Çalıştayı, 9-10 Aralık, Afyonkarahisar.
 • 8 Kitis M. (2018) Uluslararası atıksu geri kazanım uygulamaları, Kullanılmış Suların Yeniden Kullanım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi Projesi, MWH-Stantec, OSİB. DSİ 18.Bölge Müdürlüğünde sunum, 8 Mart, Isparta.
 • 9 Kitis M. (2018) Su kaynakları açısından en önemli yatırım faaliyetleri ve etkilerinin yönetimi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı-SYGM, ÇED Raporları Kapsamında Projelerin Su Kaynaklarına Etkilerinin Değerlendirilmesi Eğitimi, 20-21 Mart, Ankara.
 • 10 Kitis M. (2018) Uluslararası atıksu geri kazanım uygulamaları, Kullanılmış Suların Yeniden Kullanım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi Projesi, MWH-Stantec, OSİB. DSİ 2.Bölge Müdürlüğünde sunum, 2 Nisan, İzmir.
 • 11 Kitis M., Şahinkaya E., Köseoğlu H., Öztürk E. (2018) Kullanılmış suların farklı amaçlar için geri kazanımı, DSİ Atıksu Dairesi Başkanlığı, Eğitim Sunumu, 13 Nisan, Ankara.
 • 12 Kitis M. (2018) Uluslararası atıksu geri kazanım uygulamaları, Kullanılmış Suların Yeniden Kullanım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi Projesi, MWH-Stantec, OSİB. DSİ 21.Bölge Müdürlüğünde sunum, 16 Nisan, Aydın.
 • 13 Kitis M., Şahinkaya E., Köseoğlu H., Öztürk E. (2018) Arıtılmış atıksuların farklı geri kullanım alanları, MASKİ Atıksu Arıtımı Çalıştayı, 7-8 Mayıs, Malatya.
 • 14 Kitis M., Şahinkaya E., Yiğit N.Ö., Köseoğlu H., Öztürk E. (2018) Arıtılmış atıksuların geri kazanım uygulamaları, DSİ İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı ve Bölgelere Eğitim Sunumu, 22 Mayıs, Ankara.
 • 15 Şahinkaya E., Kitis M., Köseoğlu H., Öztürk E. (2018) Atıksuların geri kazanılması: geri kazanım alanlarının seçilmesi ve süreç yönetimi, OSİB, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’ne eğitim sunumu, 16 Mayıs, Ankara.
 • 16 Kitis M. (2018) MEMKON Projesi çıktıları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Proje Kapanış Toplantısı, 12 Temmuz, Ankara.
 • 17 Kitis M. (2017) Atıksu geri kazanımında membran uygulamaları için konsantre akım yönetim modeli ve mevzuat uygulama metodolojisi geliştirilmesi (MEMKON) Projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Proje Açılış Toplantısı, 9 Mayıs, Ankara.
 • 18 Öztürk E., Kitis M. (2017) Entegre tekstil işletmesinde temiz üretim yaklaşımıyla kaynak verimliliğinin ve çevresel performansın iyileştirilmesine yönelik mevcut en iyi tekniklerin-MET geliştirilmesi, Eğitim Semineri, Zorlu Tekstil, 3 Ağustos, Lüleburgaz.
 • 19 Kitis M. (2017) Türkiye'de tespit edilen mikrokirleticiler ve arıtma yöntemleri, ‘Türkiye’deki içme suyu kaynaklarının ve arıtma tesislerinin değerlendirilmesi projesi’ (AB IPA Projesi), OSİB, ÇŞB. Yürütücü Kuruluşlar: MWH, TÜMAŞ, Louis Berger. Seminer, 24-26 Kasım, Afyon.
 • 20 Kitis M. (2017) Türkiye’deki içme suyu arıtma tesislerinde su kalitesi sorunları ve tesislerin su kalitesi analiz sonuçlarına göre değerlendirilmesi, ‘Türkiye’deki içme suyu kaynaklarının ve arıtma tesislerinin değerlendirilmesi projesi’ (AB IPA Projesi), OSİB, ÇŞB. Yürütücü Kuruluşlar: MWH, TÜMAŞ, Louis Berger. Seminer, 24-26 Kasım, Afyon.
 • 21 Kitis M. (2017) Türkiye’deki içme suyu arıtma tesislerinde arıtma/işletim, kimyasal kullanımı, tasarım yaklaşımları, güvenlik hususlarında gözlenen problemler, ‘Türkiye’deki içme suyu kaynaklarının ve arıtma tesislerinin değerlendirilmesi projesi’ (AB IPA Projesi), OSİB, ÇŞB. Yürütücü Kuruluşlar: MWH, TÜMAŞ, Louis Berger. Seminer, 24-26 Kasım, Afyon.
 • 22 Kitis M. (2017) Membran konsantre yönetimi, 5. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK-2017), Eylül 21-23, İstanbul.
 • 23 Kitis M. (2017) Atıksu arıtımında membran prosesleri, Eğitim Semineri, DSİ, Atıksu Dairesi Başkanlığı, 8 Ağustos, Ankara.
 • 24 Kitis M., Öztürk E. (2016) Türkiye’de temiz üretim ve çevresel kazanımlar, Sanayide Temiz Üretim Olanaklarının ve Uygulanabilirliğinin Belirlenmesi Projesi (SANTEM) Açılış Toplantısı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-TÜBİTAK MAM, 22 Nisan, Ankara.
 • 25 Kitis M. (2016) Sulardan mikrokirletici giderimi, TÜBİTAK Projesi Çalıştayı: Sürdürülebilir içmesuyu temini sistemleri için yenilenebilir enerji kazanımı potansiyelinin araştırılması, Akdeniz Üniversitesi, 5-6 Mayıs, Antalya.
 • 26 Kitis M. (2016) İçme suyu arıtımında ileri arıtma metotları, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Su Kaynaklarının Yönetimi ve Su Kalitesi Konulu Hizmet İçi Eğitim Programı, 2 Aralık, Antalya.
 • 27 Kitis M. (2014) Sudaki tehlikeli maddelerin kontrolü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Hizmet İçi Eğitim Programı, 5 Kasım, Afyon.
 • 28 Kitis M. (2014) Sanayide kaynak verimliliği ve MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü çalışmaları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Verimlilik Genel Müdürlüğü, Verimlilik Haftası Paneli, 6 Haziran, Kocaeli.
 • 29 Kitis M. (2013) Sularda tehlikeli ve öncelikli maddeler-Arıtma prosesleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Hizmet İçi Eğitim Programı, 8 Ekim, Çorum.
 • 30 Kitis M., Yigit N.O., Harman B.I. (2011) Su kalitesi ve klor/dezenfeksiyon yan ürünleri ilişkisi, İçme Suyu Dağıtım Şebekelerinde Su Kayıplarının Azaltılması ve Klor Seviyesinin Kontrolü Çalıştayı, ASAT ve Akdeniz Üniversitesi, 17-18 Şubat, Antalya.
 • 31 Kitis M., Yigit N.O., Koseoglu H., Harman B.I. (2011) Membran biyoreaktör prosesleri, Bodrum Belediyesi MATÇE Paneli, 20 Mayıs, Bodrum.
 • 32 Kitis M., Yigit N.O. (2011) Endüstriyel atıksularda geri kazanım ve renk giderimi amacıyla ileri arıtma teknolojilerinin uygulanması, Renk Parametresi Çalıştayı, GIDAKAT, 16 Aralık, İstanbul.
 • 33 Kitis M. (2011) İleri atıksu arıtma ve atıksuların tekrar kullanılması, Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Hizmet İçi Eğitim Programı, 24 Haziran, Mardin.
 • 34 Kitis M. (2011) 1) Arıtma tesislerinin işletimi ve işletim/takip parametreleri, 2) İleri atıksu arıtma ve atıksuların tekrar kullanılması, Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Temel Mühendislik Eğitimi Programı, 25-26 Ocak, Antalya.
 • 35 Kitis M. (2010) Su ve atıksu arıtımında ileri arıtma teknolojileri- Arıtılmış atıksuların geri kullanımı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Görevlisi Eğitimi Programı, Şubat, Antalya.
 • 36 Kitis M. (2009) Membran biyoreaktör uygulamaları ve su geri kazanımı, 5.Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı, 18 Haziran, İstanbul.
 • 37 Kitis M. (2009) Panelist. Isparta Valiliği, Isparta'nın Sorunları ve Çözüm Önerileri Paneli, 27 Mayıs, Isparta.
 • 38 Kitis M. (2009) Su ve atıksu arıtımında ileri arıtma teknolojileri, Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Görevlisi Eğitimi Programları, Kasım ve Aralık 2009 eğitimleri, Antalya.
 • 39 Yigit N.O., Uzal N., Harman I., Yukseler H., Yetis U., Kitis M. (2008) Orta Anadolu Mensucat AŞ. kompozit atıksularının pilot-ölçek membran biyoreaktörüyle (MBR) arıtımı, Tekstil Sektöründe Avrupa Birliği IPPC Direktifi İle Uyum Çalışmaları: Bat Uygulamaları Projesi, Kapanış Çalıştayı, 4 Ocak, Ankara.
 • 40 Yiğit N.O., Harman İ., Uzal N., Yukseler H., Yetis U., Kitis M. (2007) Tekstil atıksularının pilot-ölçek MBR ile arıtımı, Orta Anadolu Mensucat Sunum, 17 Mayıs.
 • 41 Yiğit N.O. ve Kitis M. (2006) Atıksu arıtımı ve geri kazanımında membran biyoreaktörleri: SDÜ'de pilot ölçek MBR ile arıtma uygulaması, Dünya Çevre Günü Etkinlikleri, 5 Haziran, Isparta.
 • 42 Kitis M. (2005) Atıksu arıtımı ve geri kazanımında membran biyoreaktörleri, sunum, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara, 26 Eylül.
 • 43 Kitis M. (2003) Çevre kirliliğinin incelenmesi ve arıtma teknolojileri (davetli konuşmacı), Dünya Çevre Günü Etkinlikleri, Isparta Valiliği ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Organizasyonuyla, 5 Haziran, Eğirdir.
 • 44 Kitis M. (2003) Atıksuların sulama amaçlı geri kullanımı (davetli konuşmacı, panelist), 9. Elma-Kültür Festivali, Elmanın Bugünü ve Geleceği Konulu Konferans, 13 Eylül, Çivril, Denizli.
 • 45 Kitis M. (2003) (konuşmacı, panelist) TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Organizasyonuyla, İşyerinde Sağlık, Güvenlik ve Çevre (HESME) Eğitim Treni Etkinliği, 19 Eylül, Isparta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kaplan-Bekaroglu S.S., Ates N., Kitis M. (2020) Removal of natural organic matter by steel slag through adsorption and catalytic oxidation, International Conference on Energy, Environment and Storage of Energy (ICEESEN2020), Nov. 19-21, Kayseri, Turkey.
 • 2 Şimşek E., Dal A., Demirel Y.E., Öztürk E., Kitis M. (2019) The use of multi-criteria decision making models for selection of best available techniques in cleaner production applications, 1st International Conference on Environment, Technology and Management (ICETEM), June 27-29, Niğde, Turkey.
 • 3 Ozturk E., Karaboyacı M., Kitis M. (2019) Sustainable and cleaner textile production: reducing consumptions and emissions in a textile mill by application of best available techniques, 5th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS-2019), June 12-16, Prague, Czech Republic.
 • 4 Bayraktar O., Ozturk E., Yıldırım M., Kitis M. (2019) Development of a sustainable chemical management strategy through cleaner production techniques in an integrated home textile mill, 2. International Congress of Innovative Textiles (ICONTEX2019), April 17-18, Çorlu, Tekirdağ, Turkey.
 • 5 Kitis M., Karaaslan Y., Özüdoğru A., Gümüşkaya C., Sarıoğlu M. (2019) Typical operational problems observed in drinking water treatment plants in Turkey, 3rd International Water and Health Congress, Nov. 12-15, Antalya, Turkey.
 • 6 Kitis M. (2019) (davetli konuşma) Current approaches in treatment of drinking water, 3rd International Water and Health Congress, Nov. 12-15, Antalya, Turkey.
 • 7 Şimşek E., Dal A., Öztürk E., Kitis M. (2018) İçme suları ve atıksulardan trifluralin giderim yöntemlerinin değerlendirilmesi, Uluslararası Su ve Çevre Kongresi (SUCEV2018), Mart 22-24, Bursa, Turkey.
 • 8 Şahin A., Şahinkaya E., Yurtsever A., Kitis M. (2018) Pretreatment of reverse osmosis concentrate to increase water recovery, 4. EurAsia Waste Management Symposium (EurAsia 2018), May 2-4, İstanbul, Turkey.
 • 9 Bayraktar O., Ozturk E., Kitis M., Yildirim M. (2018) Development of best available techniques (BATs) for improving resource efficiency and environmental performance through cleaner production approach in an integrated textile mill, 18th AUTEX World Textile Conference, June 20-22, İstanbul, Turkey.
 • 10 Şahinkaya E., Şahin A., Yurtsever A., Kitis M. (2018) Yüksek sertlik ve silisyum konsantrasyonuna sahip ters osmoz konsantrelerinde hacim azaltımı ve su geri kazanımı amacıyla pellet reaktör kullanımı, 1st International Potable Water and Waste Water Symposium, DSİ, Dec. 6-7, Afyonkarahisar, Turkey.
 • 11 Özgür C., Kaplan Bekaroğlu Ş.Ş., Ateş N., Kitis M. (2018) Isparta içme suyu kaynağında farklı dezenfeksiyon senaryoları için dezenfeksiyon yan ürünlerinin oluşum potansiyelinin belirlenmesi, 1st International Potable Water and Waste Water Symposium, DSİ, Dec. 6-7, Afyonkarahisar, Turkey.
 • 12 Parlar İ., Jarma Y. A., Pek T.Ö., Kayral K., Kabay N., Yigit N.Ö., Kitis M., Yüksel M. (2017) Effect of antiscalant concentration on permeate flux in a pilot-scale submerged membrane bioreactor (MBR) for industrial wastewater treatment, 2. IWA Regional International Symposium on Water, Wastewater and Environment (IWA-PPFW2017), March 22-24, Çeşme-İzmir, Turkey.
 • 13 Yukseler H., Uzal N., Sahinkaya E., Kitis M., Dilek F.B., Yetis U. (2016) Analysis of the Best Available Techniques for wastewaters from a denim manufacturing textile mill, 2nd South East European Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, SEE SDEWES, June 15-18, Piran, Slovenia.
 • 14 Karabacak A., Dilek F.B., Yılmaz L., Kitis M., Yetis U. (2016) Nanofiltration for the removal of sulfate in drinking water resources, 2nd South East European Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, SEE SDEWES, June 15-18, Piran, Slovenia.
 • 15 Ozturk E., Koseoglu H., Yigit N.O., Yetis U., Kitis M. (2014) Optimization of water and chemical use in a cotton/polyester fabric dyeing textile mill, 9th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Sept. 20-27, Venice-Istanbul.
 • 16 Ozturk E., Karaboyacı M., Koseoglu H., Yigit N.O., Yetis U., Kitis M. (2014) Water and chemical management studies for cleaner production in a textile industry, 17th Conference Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction (PRES 2014), Aug. 23-27, Prague, Czech Republic.
 • 17 Bekaroglu S.S., Kitis M. (2013) Catalytic oxidation of natural organic matter by steel slag and hydrogen peroxide, International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST-Cappadocia), June 18-21, Nevsehir, Turkey.
 • 18 Ozturk E., Karaboyaci M., Yetis U., Kitis M. (2013) Evaluation of integrated pollution prevention control in a textile fiber production and dyeing mill, 8th Conf. on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES Conf.), Sept. 22-27, Dubrovnik, Croatia.
 • 19 Varol C., Uzal N., Dilek F.B., Kitis M., Yetis U. (2013) Recovery of caustic from mercerizing wastewaters of a denim textile mill, International Conference WIN4Life, Sept. 19-21, Tinos Island, Greece.
 • 20 Öztürk E., Kitis M., Yetis U., Yigit N.O. (2013) The adaptation of cleaner production approach to environmental impact assessment, International Environmental Impact Assessment Congress, Nov. 8-10, Istanbul, Turkey.
 • 21 Kaplan Bekaroglu S.S., Kitis M. (2012) Controlling DBPs formation using steel slag, International Iron & Steel Symposium, April 2-4, Karabük, Turkey.
 • 22 Kukrer T., Sayilgan E., Yigit N.O., Akcil A., Kitis M. (2012) The impacts of various acid and reductant types on lithium and cobalt leaching from spent lithium ion batteries, The ISWA World Solid Waste Congress, Sept. 17-19, Florence, Italy.
 • 23 Harman B.I., Koseoglu H., Yigit N.O., Beyhan M., Kitis M. (2012) The use of hybrid ceramic membrane process for fouling control during water treatment, 9th IWA Leading-Edge Conference on Water and Wastewater Technologies, June 3-7, Brisbane, Australia.
 • 24 Yigit N.O., Delikanli N.E., Partal R., Kitis M. (2012) Color removal from textile dyehouse wastewaters using aerobic membrane bioreactor, IWA 3rd Regional Conference in Membrane Technology, Dec. 3-6, Buenos Aires, Argentina.
 • 25 Koseoglu H., Harman B.I., Yigit N.O., Partal R., Kitis M. (2012) Removal of organics and color from Baker’s yeast process wastewaters by high-pressure membrane processes, IWA 3rd Regional Conference in Membrane Technology, Dec. 3-6, Buenos Aires, Argentina.
 • 26 Cırık K., Kitis M., Çınar Ö. (2012) Effect of different electron acceptors on anaerobic azo dye biodegradation: Oxygen, IWA World Water Congress & Exhibition, Sept. 16-21, Busan, South Korea.
 • 27 Muhammetoglu H., Demirel I., Ozden, T., Palanci I., Muhammetoglu A., Karadirek I.E., Kitis M., Soyupak S. (2011) Monitoring of drinking water distribution system by SCADA in Antalya City, Turkey, The Future of Water, Sanitation and Hygiene in Low-Income Countries: Innovation, Adaptation and Engagement in a Changing World - Proceedings of the 35th WEDC International Conference, July 6-8, Loughborough, United Kingdom.
 • 28 Muhammetoglu H., Karadirek I.E., Muhammetoglu A., Özden T., Demirel I., Palancı I., Kitis M. (2010) Integration of hydraulic and water quality modeling with water losses management: Case study of Antalya City-Turkey, IWA Water Loss Conference, June 6-9, Sao Paulo, Brazil.
 • 29 Yigit N.O., Koseoglu H., Harman I., Civelekoglu G., Kitis M. (2010) The impacts of extracellular polymeric substances and soluble microbial products on fouling behavior in a submerged membrane bioreactor, MBR Asia Conference, April 26-27, Bangkok, Thailand.
 • 30 Harman B.I., Koseoglu H., Yigit N.O., Kabay N., Kitis M. (2010) Ceramic membranes in removing boron from processed geothermal waters, IWA Regional Conference and Exhibition on Membrane Technology and Water Reuse, Oct. 18-22, Istanbul, Turkey.
 • 31 Varol C., Uzal N., Dilek F.B., Kitis M., Yetis U. (2010) Caustic recovery from denim mercerizing wastewaters using membrane technology, IWA Regional Conference and Exhibition on Membrane Technology and Water Reuse, Oct. 18-22, Istanbul, Turkey.
 • 32 Karabacak A., Dilek F.B., Yılmaz L., Kitis M., Yetis U. (2010) (tam metin bildiri) Sulphate removal by nanofiltration from surface waters, IWA Regional Conference and Exhibition on Membrane Technology and Water Reuse, Oct. 18-22, Istanbul, Turkey.
 • 33 Sayilgan E., Kukrer T., Ognyanova A., Veglio F., Akcil A., Kitis M. (2009) The impacts of various reducing agents on the acidic leaching effectiveness of manganese and zinc from spent alkaline and zinc-carbon batteries, 3rd International Conference AMIREG, September 7-9, Athens, Greece.
 • 34 De Michelis I., Beolchini F., Sayilgan E., Kukrer T., Akcil A., Veglio F., Kitis M. (2009) Recovery of metals from portable batteries by organic and inorganic acids, 1st International Conference on Recycling of Spent Portable Batteries and Accumulators, April 21-24, Slovakia.
 • 35 Harman B.I., Koseoglu H., Yigit N.O., Sayilgan E., Beyhan M., Kitis M. (2009) The removal of disinfection by-product precursors in drinking water with ceramic membranes, 5th IWA Specialized Membrane Technology Conference, September 1-3, Beijing, China.
 • 36 Koseoglu H., Harman B.I., Yigit N.O., Guler E., Kabay N., Kitis M. (2009) The effects of operating conditions on boron removal from geothermal waters by membrane processes, 5th IWA Specialized Membrane Technology Conference, September 1-3, Beijing, China.
 • 37 Koseoglu H., Harman B.I., Yigit N.O., Kabay N., Kitis M. (2009) (tam metin bildiri) The impacts of operational conditions on phenol removal by nanofiltration membranes, ULE2009 International Workshop on Urbanisation, Land Use, Land Degradation, and Environment, September 28-October 1, Denizli, Turkey.
 • 38 Koseoglu H. and Kitis M. (2008) The recovery of silver from mining wastewaters using hybrid cyanidation and high-pressure membrane process, IWA Regional Conference, Membrane Technologies in Water and Waste Water Treatment, June 2-4, Moscow, Russia.
 • 39 Guler E., Arar O., Piekacz J., Ozakdag D., Koseoglu H., Kitis M., Kabay N., Arda M., Yuksel M. (2008) Removal of boron from natural seawater by reverse osmosis (RO) Process, Ion Exchange Technology Conference (IEX), Society of Chemical Industry, July 9-11, Cambridge, England.
 • 40 Ates N., Kitis M., Yetis U. (2008) NOM removal performance of membrane filtration in low-suva waters, XXIII International Symposium on Physicochemical Methods of Separation ARS Separatoria, July 6-9, Torun, Poland.
 • 41 Kitis M., Yigit N.O., Koseoglu H., Harman B.I. (2008) Are membrane processes becoming a must for industrial wastewater treatment and reuse in Turkey?, Black Sea International Environmental Symposium, August 25-29, Giresun, Turkey.
 • 42 Ognyanova A.I., De Michelis I., Ferella F., Veglio F., Ozturk A.T., Akcil A., Ubaldini S., Kitis M. (2008) Recovery of vanadium and nickel from industrial wastes, 11th International Mineral Processing Symposium (IMPS), October 21-23, Belek, Turkey.
 • 43 Celik E., Cho J., Yang Z., Lee E., Lee S., Kitis M. (2007) Impacts of solution pH on arsenic removal by nanofiltration and tight-ultrafiltration membranes, International Conference on 'The Environment: Survival and Sustainability', February 19-24, Nicosia, Northern Cyprus.
 • 44 Civelekoglu G., Perendeci A., Yigit N.O., Kitis M. (2007) Modeling the aerobic bio-oxidation stage of an industrial wastewater treatment plant using ANFIS as a software sensor, International Conference on 'The Environment: Survival and Sustainability', February 19-24, Nicosia, Northern Cyprus.
 • 45 Civelekoglu G., Yigit N.O., Cinar O., Kitis M. (2007) Simulation of an activated sludge treatment system using ASM and ANFIS models, International Conference on 'The Environment: Survival and Sustainability', February 19-24, Nicosia, Northern Cyprus
 • 46 Koseoglu H., Kabay N., Yüksel M., Sarp S., Arar O., Kitis M. (2007) Boron removal in seawater desalination by reverse osmosis membranes- The impacts of operating conditions, International Conference on 'The Environment: Survival and Sustainability', February 19-24, Nicosia, Northern Cyprus.
 • 47 Civelekoglu G., Yigit N.O., Kitis M. (2007) Modeling the treatment performance of a submerged membrane bioreactor using artificial neural network, 233rd American Chemical Society National Meeting, March 25-29, Chicago, USA.
 • 48 Ates N., Kitis M., Yetis U. (2007) Formation of chlorination by-products in waters with low-SUVA- Correlations with SUVA and differential UV spectroscopy, 233rd American Chemical Society National Meeting, March 25-29, Chicago, USA.
 • 49 Kabay N., Bryjak M., Schlosser S., Kitis M., Avlonitis S., Matejka Z., Al-Mutaz I., Yuksel M. (2007) Adsorption-membrane filtration (AMF) hybrid process for boron removal from seawater: An overview, Conference on Desalination and the Environment, European Desalination Society, April 22-25, Halkidiki, Greece.
 • 50 Kabay N., Sarp S., Kitis M., Koseoglu H., Arar O., Bryjak M., Semiat R., Yuksel M. (2007) Removal of boron from SWRO permeate by boron selective ion exchange resins containing N-methyl glucamine groups, Conference on Desalination and the Environment, European Desalination Society, April 22-25, Halkidiki, Greece.
 • 51 Koseoglu H., Kabay N., Yüksel M., Kitis M. (2007) The removal of boron from model solutions and seawater using reverse osmosis membranes, Conference on Desalination and the Environment, European Desalination Society, April 22-25, Halkidiki, Greece.
 • 52 Yigit N.O., Harman I., Civelekoglu G., Koseoglu H., Cicek N., Kitis M. (2007) Membrane fouling in a pilot-scale submerged membrane bioreactor operated under various conditions, The 4th IWA International Membranes Conference, Membranes for Water and Wastewater Treatment, May 15-17, Harrogate, England.
 • 53 Karakaya E., Kukrer T., Ferella F., De Michelis I., Beolchini F., Veglio F., Akcil A., Kitis M. (2007) Recovery of zinc and manganese from spent alkaline and zinc-carbon batteries, VI International Congress Valorisation and Recycling of Industrial Waste, June 27-29, L'Aquila, Italy.
 • 54 Kukrer T., Tuncuk A., Karakaya E., Veglio F., Beolchini F., Akcil A., Kitis M. (2007) Recovery of lithium from spent portable Li-Ion Batteries: A review, VI International Congress Valorisation and Recycling of Industrial Waste, June 27-29, L'Aquila, Italy.
 • 55 Yukseler H., Uzal N., Unlu M., Varol C., Sahinkaya E., Yigit N.O., Yilmaz L., Demirer G.N., Kitis M., Dilek F.B., and Yetis U. (2007) Integrated Wastewater Management in a Denim Manufacturing Textile Mill - Implementation of EU's IPPC Directive, 6th IWA Specialist Conference on Wastewater Reclamation and Reuse for Sustainability, Oct. 9-12, Antwerp, Belgium.
 • 56 Yukseler H., Uzal N., Şahinkaya E., Unlu M., Varol C., Yilmaz O., Morova F., Alanya S., Ozturk E., Yigit N.O., Kocabas A.M., Mungan M., Kerestecioglu M., Yilmaz L., Kitis M., Demirer G.N., Dilek F.B. and Yetis U. (2007) Implementation of EU's IPPC directive to a denim textile mill in Turkey, 3rd International Conference on Environmental Science and Technology, Aug. 5-9, Houston, USA.
 • 57 Yigit N.O., Uzal N., Koseoglu H., Harman I., Yukseler H., Yetis U., Civelekoglu G., Kitis M. (2007). Treatment of a denim producing textile industry wastewater using pilot-scale membrane bioreactor, Membrane Science and Technology Conference of Visegrad Countries (Permea 2007), Sep. 2-6, Hungary.
 • 58 Unlu M., Yükseler H., Uzal N., Kitis M., Dilek F.B., Yetis U. (2007) Indigo dyeing wastewater reclamation by microfiltration/ultrafiltration and coagulation processes, Membrane Science and Technology Conference of Visegrad Countries (Permea 2007), Sep. 2-6, Hungary.
 • 59 Celik E., Cho J., Yang Z., Lee E., Lee S., Kitis M. (2007) (tam metin bildiri) Removal of arsenic by pre-coagulation and membrane processes, Membrane Science and Technology Conference of Visegrad Countries (Permea 2007), Sep. 2-6, Hungary.
 • 60 Bianco B., Macolino P., Celik E., Kitis M., Quattranni S., Veglio F. (2007) Application of Fenton process in the treatment of industrial waste, VI International Congress Valorisation and Recycling of Industrial Waste, June 27-29, L'Aquila, Italy.
 • 61 Varol C., Uzal N., Dilek F.B., Kitis M., Yetis U. (2007) Caustic recovery from highly alkaline denim mercerization wastewaters using membrane technology, Membrane Science and Technology Conference of Visegrad Countries (Permea 2007), Sep. 2-6, Hungary.
 • 62 Ferella F., De Michelis I., Veglio F., Beolchini F., Karakaya E., Kitis M. (2006) Recycling of spent alkaline and zinc-carbon batteries for zinc and manganese secondary production, Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology, 2nd International Conference, September 25-27, Hania, Crete, Greece.
 • 63 Civelekoglu G., Yigit N.O., Diamadopoulos E., Kitis M. (2006) Modeling of COD removal in a biological wastewater treatment plant using adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS), The III International Scientific and Practical Conference, Azerbaijan University of Architecture and Construction, July 6-7, Baku, Azerbaijan.
 • 64 Koseoglu H., Kabay N., Kitis M. (2006) Ters osmoz membran prosesleri ile deniz suyu desalinasyonunda bor giderimi ve optimizasyon çalışmaları, The III International Scientific and Practical Conference, Azerbaijan University of Architecture and Construction, July 6-7, Baku, Azerbaijan.
 • 65 Harman B.I., Civelekoglu G., Yigit N.O., Kitis M., Beyhan M. (2006) Arıtılmış atıksuların tarımsal sulamada yeniden kullanımı, The III International Scientific and Practical Conference, Azerbaijan University of Architecture and Construction, July 6-7, Baku, Azerbaijan.
 • 66 Yigit N.O., Kaplan S.S., Civelekoglu G., Kitis M. (2006) Membran biyoreaktörlerde tıkanmayı etkileyen faktörler, The III International Scientific and Practical Conference, Azerbaijan University of Architecture and Construction, July 6-7, Baku, Azerbaijan.
 • 67 Kaplan S.S., Yigit N.O., Kitis M. (2006) İçme suyu arıtımında halojenlenmiş dezenfeksiyon yan ürünleri oluşumu- doğal organik madde özelliklerinin etkileri, The III International Scientific and Practical Conference, Azerbaijan University of Architecture and Construction, July 6-7, Baku, Azerbaijan.
 • 68 Kabay N., Sarp S., Yüksel M., Kitis M., Koseoglu H., Arar O. (2006) Ion exchange separation of boron from seawater reverse osmosis (RO) permeate, III. International Boron Symposium, November 2-4, Ankara, Turkey.
 • 69 Yigit N.O., Harman I., Civelekoglu G., Koseoglu H., Cicek N., Yilmaz L., Arviv R. and Kitis M. (2006) The use of a pilot-scale membrane bioreactor in treating domestic wastewater with variable characteristics for potential water reuse on a university campus, Regional EMWater Project Conference on Efficient Management of Wastewater Treatment and Reuse in the Mediterranean Countries, October 30 - November 1, Amman, Jordan.
 • 70 Yigit N.O., Civelekoglu G. and Kitis M. (2006) Impacts of biomass characteristics and operational conditions on membrane fouling in a submerged membrane bioreactor, 232nd American Chemical Society National Meeting, Division of Environmental Chemistry, September 10-14, San Francisco, USA.
 • 71 Kaplan S.S. and Kitis M. (2006) Effects of pumice source and particle size on catalytic oxidation of natural organic matter by iron-coated pumice and hydrogen peroxide, 232nd American Chemical Society National Meeting, Division of Environmental Chemistry, September 10-14, San Francisco, USA.
 • 72 Kitis M., Karakaya E., Kaplan S.S., and Alsancak G. (2005) Catalytic oxidation of cyanide by copper-impregnated pumice and hydrogen peroxide, American Chemical Society 229th National Meeting, San Diego, CA, March 13-17, 2005.
 • 73 Kitis M., Kaplan S.S., Karakaya E., Yigit N.O., and Civelekoglu G. (2005) Removal of natural organic matter by iron-impregnated pumice, American Water Works Association Annual Conference, San Francisco, June 12-16.
 • 74 Celik E., Nakiboglu T., İsmailov T., and Kitis M. (2005) Physicochemical remediation technologies for groundwater pollution, III International Symposium, "Prognostication, prevention and liquidation of disastrous and the place of the terrorism in extreme situations", Baki, Azerbeycan, November 23-25.
 • 75 Kitis M., Lozier J.C., Kim J., Mi B. and Mariñas B.J. (2003) Microbial removal and integrity monitoring of high-pressure membranes, Proc. of the 3rd Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern Mediterranean (EMCC-3), May 13-15, Thessaloniki, Greece.
 • 76 Constantine T., Kitis M. and Soroushian F. (2003) A review and evaluation of peracetic acid as a disinfecting agent for municipal wastewaters, Proc. of the 32nd Water Environment Association of Ontario Annual Symposium, March 31-April 1, Ontario, Canada.
 • 77 Lozier J.C., Kitis M., Kim J., Mi B. and Mariñas B.J. (2003) Evaluation of biologic and non-biologic methods for assessing virus removal by and integrity of high pressure membrane systems, Proc. of American Water Works Association Membrane Technology Conference, March 2-5, Atlanta, GA, USA.
 • 78 Kitis M., Lozier J.C., Kim J., Mi B. and Mariñas B.J. (2002) Microbial removal and integrity monitoring of high-pressure membranes, Proc. of the American Water Works Association Annual Conference, June 16-20, New Orleans, LO, USA.
 • 79 Kitis M., Karanfil T. and Kilduff J.E. (2001) The Disinfection By-product (DBP) Reactivity Profiles, Proc. of Water Quality Technology Conference, American Water Works Association, November 11-15, Nashville, Tennessee, USA.
 • 80 Kitis M., Karanfil T., Kilduff J.E. and Wigton A. (2000) The reactivity of natural organic matter to disinfection by-products formation and its relation to specific ultraviolet absorbance, Proc. of the International Water Association 1st World Congress, July 3-7, Paris, France.
 • 81 Kilduff J.E., Wigton A., Kitis M. and Karanfil T. (2000) Preloading of GAC by natural organic matter: Effect of surface chemistry on TCE uptake, Proc. of the American Water Works Association Annual Conference, June 11-15, Denver, CO, USA.
 • 82 Kitis M., Karanfil T., Kilduff J.E. and Wigton A. (2000) Probing the reactivity of natural organic matter to disinfection by-product formation using different separation processes, Proc. of the American Water Works Association Annual Conference, June 11-15, Denver, CO, USA.
 • 83 Karanfil T. and Kitis M. (davetli) (2000) Formation and control of disinfection by-products during drinking water treatment operations, Proc. of the 1st National Environmental Pollution Control Symposium, ODTÜ, Ekim, Ankara.
 • 84 Kilduff J.E., Wigton A., Kitis M. and Karanfil T. (1999) Trichloroethylene uptake by activated carbon preloaded with natural organic matter: Effects of carbon surface chemistry, Proc. of the 31st Mid-Atlantic Indust.&Hazard Waste Conf. June 20-23, Univ. of Connecticut, USA.
 • 85 Karanfil T., Kilduff J.E. and Kitis M. (1998) Removal of DBP precursors and synthetic organic contaminants from water supplies: The role of GAC surface chemistry, Proc. of American Water Works Association Annual Conference, June 21-25, Dallas, TX, USA.
 • 86 Adams C.D. and Kitis M. (1997) Economic comparison of ozone/hydrogen peroxide versus Fenton-based advanced oxidation processes, Proc. of the International Ozone Association 13th Ozone World Congress, October 26-31, Kyoto, Japan.
 • 87 Kitis M., Adams C.D. and Daigger G.T. (1996) Ozone/hydrogen peroxide pretreatment of nonyl-phenol ethoxylates, ethylene oxide/propylene oxide block copolymers, and polypropylene gylcol, Proc. of the International Ozone Assoc. Pan-American Group Conf. Sept. 8-10, Ottowa, Canada.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kaplan-Bekaroglu S.S., Kacikoc M., Kitis M. (2019) Membrane technologies for removing microplastics in water and wastewater treatment, 6th MEMTEK International Symposium on Membrane Technologies and Applications, Nov. 18-20, İstanbul, Turkey.
 • 2 Delikanli N.E., Yigit N.O., Kitis M., Harman B.İ., Sardohan Koseoglu T., Aydın M.T., Koseoglu H. (2019) Competitive heavy metal adsorption with coated ceramic membrane, 6th MEMTEK International Symposium on Membrane Technologies and Applications, Nov. 18-20, İstanbul, Turkey.
 • 3 Delikanli N.E., Kitis M., Yigit N.O. (2019) The comparison of MBR modules performance on treatment of textile wastewaters, 6th MEMTEK International Symposium on Membrane Technologies and Applications, Nov. 18-20, İstanbul, Turkey.
 • 4 Uzun F.H., Öztürk E., Kitis M. (2018) Süt ve süt ürünleri endüstrisinde yağ giderim yöntemlerinin incelenmesi, Uluslararası Su ve Çevre Kongresi (SUCEV2018), Mart 22-24, Bursa, Turkey.
 • 5 Kitis M., Keskinler B., Karagündüz A., Şahinkaya E., Yiğit N.Ö., Civelekoğlu G., Bekaroğlu Ş.Ş., Köseoğlu H., Harman B.İ. (2018) Disposal and management of membrane concentrates from industrial wastewater reclamation plants, 4th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS-2018), May 2-6, Kiev, Ukraine.
 • 6 Demirel Y.E., Öztürk E., Kitis M. (2018) Investigation of energy efficiency potentials in industrial steam boilers, 4th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS-2018), May 2-6, Kiev, Ukraine.
 • 7 Yigit N.O., Akgul S.T., Harman B.I., Kaplan Bekaroglu S.S., Kitis M (2017) Selenium uptake from waters using natural and waste materials, The 16th International Clay Conference, July 17-21, Granada, Spain. ISSN 2464-9147 Online.
 • 8 Koseoglu H., Harman B.I., Koseoglu T.S., Yigit N.O., Ozkorucuklu S.P., Delikanli N.E., Aydin M.T., Kir B., Kitis M. (2017) Treatment of membrane concentrate by modified ceramic membrane, IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, August 23-25, Rome, Italy.
 • 9 Koseoglu H., Harman B.I., Koseoglu T.S., Yigit N.O., Ozkorucuklu S.P., Delikanli N.E., Aydin M.T., Kir B., Kitis M. (2017) Effects of operating conditions on copper recovery from membrane concentrate by cementation process, IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, August 23-25, Rome, Italy.
 • 10 Kitis M., Keskinler B., Karagündüz A., Canbolat Ç.B., Şahinkaya E., Yiğit N.Ö., Civelekoğlu G., Bekaroğlu Ş.Ş., Köseoğlu H., Harman B.İ. (2017) Membrane concentrate management in wastewater reclamation and reuse, International Workshop: Reuse of Recovered Wastewater Treated by Membrane Separation Methods in Process Water Production, Cultivation of Energy Plant and Landscape Activities, Ege University and ITOB Organized Industrial Zone, Oct. 17-18, İzmir, Turkey.
 • 11 Akgül S.T., Bekaroğlu Ş.K., Kitis M., Yiğit N.Ö. (2017) The effect of particle size on the catalytic ozonation of natural organic matter by using iron coated pumice, 1. International Water Congress, October 26-29, 2017, Afyon, Turkey.
 • 12 Bekaroglu S.S., Ozgur C., Harman I., Koseoglu H., Civelekoglu G., Kitis M. (2017) Seasonal variations of water quality in Egirdir Lake, Ecology Symposium-2017, May 11-13, Kayseri, Turkey.
 • 13 Kaya R., Tirol N., Özgün H., Erşahin M.E., Arıkan O.A., Yiğit N.Ö., Kitis M., Koyuncu I. (2017) Vibratory shear enhanced hollow fiber membrane module in a pilot-scale MBR, 8.IWA Membrane Technology Conference, Sept. 5-9, Singapore.
 • 14 Kitis M., Olgun A., Doğan Ö., Erzi İ., Dönertaş A. (2016) Preparation of waste management plans and rehabilitation of contaminated marine environments after ship accidents, PetroEnvironment-2016, 8. Symposium and Exhibition on Environmental Progress in the Petroleum and Petrochemical Industry, Feb. 22-24, Dammam, Saudi Arabia.
 • 15 Tirol N., Kaya R., Ozgun H., Ersahin M.E., Arikan O.A., Yigit N.O., Kitis M., Koyuncu I. (2016) Evaluation of pilot scale magnetically induced MBR vibration system, MBR for the Next Generation 2016, May 10, Istanbul, Turkey.
 • 16 Kaya R., Durmuş M., Ozgun H., Ersahin M.E., Damirchi M. Arıkan O.A., Yigit N.O., Kitis M., Koyuncu I. (2016) Comparison of different fouling control technics in lab-scale MBR experiments, MBR for the Next Generation 2016, May 10, Istanbul, Turkey.
 • 17 Harman B.İ., Koseoglu H., Genisoglu M., Sardohan Koseoglu T., Yigit N.O., Kitis M. (2016) Copper removal by modified ceramic membranes: surface modification, characterization and performance, International Congress on Water, Waste and Energy Management, July 18-20, Rome, Italy. ISBN: 978-84-944311-5-9.
 • 18 Tatli E.O., Celik E., Cakmakci O., Koyuncu I., Yigit N.O., Kitis M. (2016) CNT doped forward osmosis membranes, International Conference on Membrane Processes (PERMEA 2016), May 15-19, Prague, Czech Republic.
 • 19 Celik E., Cakmakcı O., Isguder I., Tatlı E.O., Yigit N.O., Kitis M. (2016) Carbon nanotube blended mixed matrix membranes for desalination, The International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST-2016), Sept. 28-Oct. 2, Belgrade, Serbia.
 • 20 Hacıfazlıoğlu M.C., Tomasini H.R., Kabay N., Pek T.Ö., Yiğit N.O., Kitis M., Yüksel M. (2016) Effect of pressure on desalination of MBR effluents with high salinity by NF and RO processes for reuse in irrigation, 3rd International Conference on Recycling and Reuse, Sept. 28-30, İstanbul, Turkey.
 • 21 Jarma Y.A., Parlar İ., Pek T.Ö., Kabay N., Yiğit N.O., Kitis M., Yüksel M. (2016) Control of membrane fouling in membrane bioreactor (MBR) process by anti-scalant addition, 3rd International Conference on Recycling and Reuse, Sept. 28-30, İstanbul, Turkey.
 • 22 Gündoğdu M., Kabay N., Pek T.Ö., Yiğit N.O., Kitis M., Yüksel M. (2016) Effect of concentrate recirculation on the product water quality of integrated MBR-NF process for wastewater reuse in industry, 3rd International Conference on Recycling and Reuse, Sept. 28-30, İstanbul, Turkey.
 • 23 Sardohan Koseoglu T., Kir B., Ozkorucuklu S.P., Harman B.I., Yigit N.O., Kitis M., Koseoglu H. (2016) Electrocatalytic activity of Cyanex 921 on Cu(II) determination, 10th Aegean Analytical Chemistry Days, Sept. 29-Oct. 2, Çanakkale, Turkey
 • 24 Celik E., Cakmakci O., Yigit N.O., Kitis M., Koyuncu I., Choi H. (2015) Carbon nanotube blended nanofibers for forward osmosis membranes, Advanced Membrane Technology VI: Water, Energy, and New Frontiers, An ECI Conference Series, Feb. 8-13, Sicily, Italy.
 • 25 Genisoglu S., Ozturk Z., Beyhan M., Kitis M., Kaplan Bekaroglu S.S. (2015) Formation, occurrence and precursors of halonitromethanes in drinking water system: A review, 1st International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST), Sept. 9-13, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
 • 26 Celik E., İşgüder Z.I., Cakmakci O., Yigit N.O., Kitis M., Koyuncu I., Choi H (2015) Carbon nanotube blended support layers for forward osmosis membranes, XXXII. European Membrane Society Summer School 2015, Integrated and Electromembrane Processes, June 21-26, Strazpod Ralskem, Czech Republic.
 • 27 Akgul Tozum S., Kitis M., Yigit N.O. (2015) The adsorptive removal of natural organic matter from waters using various original/modified natural particles and waste materials, 1st International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST), Sept. 9-13, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
 • 28 Celik E., Cakmakci O., Isguder Z.I., Yigit N.O., Kitis M., Koyuncu I. Choi H., (2014) Effects of the solvent ratio on membrane fouling of the carbon nanotube blended membranes, 11th IWA Leading Edge Conference on Water and Wastewater Technologies (LET 2014), May 26-29, Abu Dhabi, UAE.
 • 29 Celik E., Cakmakci O., Isguder Z.I., Yigit N.O., Kitis M., Koyuncu I. Choi H., (2014) Carbon nanotube-reinforced polyacrylonitrile nanofiber synthesis as a membrane support for MBR applications, Joint International Workshop, MBR for the Next Generation and Waste-to-Energy Conversion, Feb. 12-14, Gunsan, Korea.
 • 30 Celik E., Çakmakcı O., Atila S., Keşci M., Kitis M. (2014) Preparation of the nano-aluminium oxide doped membranes for MBR applications, International Workshop on MBR for the Next Generation VI, Sept. 11-12, Antalya, Turkey.
 • 31 Celik E., Çakmakcı Ö., İşgüder İ., Yiğit N.Ö., Kitis M., Koyuncu İ., Choi H. (2013) Effects of the solvent ratio on carbon nanotube blended polymeric membranes, International Conference on Application of Nanotechnology in Membranes for Water Treatment (NANOMEMWATER), Oct. 9-10, Izmir, Turkey.
 • 32 Bayır H., Harman B.İ., Yigit N.O., Partal R., Kitis M. (2013) The application of decolarants in removing color and COD from textile dyehouse wastewaters, 17th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (MESAEP), Sept. 28-Oct.1., Istanbul, Turkey.
 • 33 Yigit N.O., Partal R., Delikanlı N.E., Kitis M. (2013) The use of different immersed module configurations in treating color from textile wastewaters by membrane bioreactor, International Workshop on MBR for Next Generation III, Dec. 17-18, ITU-MEMTEK, Istanbul, Turkey.
 • 34 Sayilgan E., Civelekoglu G., Yigit N.O., Kitis M. (2012) Techno-economic evaluation of the recovery of zinc and manganese from spent primary batteries using different leaching agents, International Conference on Recycling and Reuse, June 4-6, Istanbul, Turkey.
 • 35 Koseoglu H., Harman B.I., Yigit N.O., Kitis M. (2009) Phenol removal from waters using high-pressure membrane processes, NATO-CLG Project Workshop, May 28, İzmir, Turkey.
 • 36 Canbay S.H., Yilmazer M., Alsancak G., Kitis M. (2009) Determination of pKa values of clofibric acid and bezafibrate in hydroorganic media by spectroscopic metod, 9th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, June 23-26, Ankara, Turkey.
 • 37 Kabay N., Bryjak M., Kitis M., Yuksel M. (2007) Removal of boron from sea and geothermal waters- A surway of the available methods, ХI International Conference, Physical and Chemical Fundamentals of Ion Exchange Processes, IONITES, Sept. 17-21, Voronezh, Russia.
 • 38 Yigit N.Ö., Harman İ., Civelekoglu G., Kitis M. (2006) Treatment of campus wastewaters by membrane bioreactor for potential reuse in irrigation, Special Topical Symposium on Water Reuse and Recycling, NATO/CCMS Pilot Study on Clean Products and Processes, May 7-12, İstanbul.
 • 39 Kitis M., Harman I., Yigit N.O., Beyhan M., Slunjski M., Price T. (2006) The removal of natural organic matter from selected Turkish source waters using magnetic ion exchange resin, MIEX®, International Workshop on Frontiers and Interfaces of Ion Exchange, June 11-15, Antalya, Turkey.
 • 40 Kabay N., Bryjak M., Schlosser S., Kitis M., Avlonitis S., Matejka Z., Semiat R., Al-Mutaz I., Yuksel M. (2006) Study of the adsorption-membrane filtration (AMF) hybrid process for boron removal from seawater, International Workshop on Frontiers and Interfaces of Ion Exchange, June 11-15, Antalya, Turkey.
 • 41 Kitis M. (2003) The use of reclaimed wastewaters in agricultural irrigation- the role of membrane bioreactors, International Advanced Research Workshop, coordinated by SDU, Dept. of Agriculture (Greece) and Agricultural Research Org (Israel), May 25-30, Isparta.
 • 42 Kitis M, Soroushian F. and Nedic S. (2003) Disinfection of wastewater with peracetic acid, Proc. of California Water Environment Association Annual Conference, April 22-25, Ontario, California, USA.
 • 43 Kilduff J.E., Wigton A., Kitis M. and Karanfil T. (1999) The effect of activated carbon surface acidity on competition between natural organic matter and trichloroethylene, Proc. of the American Carbon Society 24th Biennial Conf. on Carbon, July 11-16, Charleston, USA.
 • 44 Karanfil T., Kitis M., Kilduff J.E. and Wigton A. (1999) (genişletilmiş özet) The reactivity of NOM for DBP formation and its control by GAC adsorption, Proc. of American Chemical Society 217th National Meeting, Division of Environmental Chemistry, Vol:39, No:1, March 21-25, Anaheim, CA, USA.
 • 45 Kitis M., Adams C.D. and Daigger G.T. (1996) Biodegradability enhancement of EO/PO block copolymers and alkyl-phenol ethoxylates using the H2O2/ozone AOP: Laboratory studies and economic analysis, Proc. of the Water Env Fed 69th Annual Conf, October 5-9, Dallas, USA.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Kitis M. (2016) Wastewater treatment and reuse- Membrane processes (Lecture), Exceed Project Summer School: Water management for coastal communities, TÜBİTAK MAM ÇTÜE, 4 Ekim, Gebze.
 • 2 Kitis M. (2012) Wastewater reclamation and reuse employing advanced treatment technologies (MBR), World Water Day Seminar, University of Dammam, Saudi Arabia, March 20.
 • 3 Kitis M., Celik E. (2011) The removal of micropollutants and hazardous materials from wastewater using membrane processes, Workshop on Toxic and Hazardous Substances in Water and Wastewater, 28 June-1 July, Istanbul.
 • 4 Çınar Ö., Kitis M., Demir G., Gören S., Yiğit N.Ö. (2009) Ergene havzasına deşarj eden mevcut tekstil endüstrisi atıksu arıtma tesisleri çıkışlarında renk parametresi değerlerinin belirlenmesi ve verilerin değerlendirilmesi, 5th World Water Forum, 21 Mart, İstanbul.
 • 5 Koseoglu H. and Kitis M. (2008) Fouling in MBRs used in municipal wastewater reclamation, Workshop on Polymers for Separation Engineering and Technologies, Ege University, Engineering Faculty, Izmir, Turkey, February 12-13.
 • 6 Kitis M. (2008) MBRs in wastewater treatment and reclamation, lecture, Socrates/Erasmus Bilateral Agreement, Wroclaw University of Technology, Polonya, June 12.
 • 7 Kitis M. (2007) Membrane bioreactors for wastewater treatment, Workshop on Membrane Separation Technologies for Water Treatment, Ege Üniversitesi, 1-2 Mayıs, İzmir.
 • 8 Kitis M. (2007) Membrane bioreactors, presentation, Socrates/Erasmus Bilateral Agreement, The Jan Evangelista Purkyne University, Çek Cumhuriyeti, June 4.
 • 9 Kitis M. (2006) A pilot-scale MBR to treat campus wastewaters, presentation, Socrates/Erasmus Bilateral Agreement, Berlin Technical University, June 6.
 • 10 Kitis M. (2003) Increasing use of membrane bioreactors for wastewater reclamation and reuse, Int. Workshop on Social, Economic and Env. Impacts of Chemistry&Geology, Aristotle Univ.-NTUA, April 14-17, Greece.
 • 11 Kitis M. (2003) Türkiyede ihtiyaç duyulan arıtma teknolojileri, Çevre Koruma Çalıştayı (SDÜ Çevre Müh., Bremen Üniversitesi, Hannover Üniversitesi, Aqua Consult GmbH ve Santes International Şirketlerinin katkılarıyla), Aralık 16-17, Isparta.
 • 12 Karanfil T., Kitis M. and Kilduff J.E. (2000) Probing the reactivity of natural organic matter to disinfection by-product formation using different separation processes, Quadrangle Conference, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA, USA.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 The effects of advanced oxidation processes on the biodegradability of alkylphenol ethoxylates and ethylene oxide/propylene oxide block copolymers: technical and economic assessment, Dept. of Env. Systems Engr., Clemson University, USA.
 • Doktora Tezi
 • 1 Mehmet Kitis. Doktora tezi. 2001. Probing chlorine reactivity of dissolved organic matter for disinfection by-product (DBP) formation: relations with specific ultraviolet absorbance (SUVA) and development of the DBP reactivity profile, Dept. of Envr. Engr & Science, Clemson University, USA.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış ve yazar olarak yer alınmayan yayınlarda yapılan atıf
 • 1 Li XY, Chu HP (2003) Membrane bioreactor for the drinking water treatment of polluted surface water supplies, WATER RESEARCH, 37 (19): 4781-4791.
 • 2 Hur J, Schlautman MA (2003) Using selected operational descriptors to examine the heterogeneity within a bulk humic substance, ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 37 (5): 880-887
 • 3 Richardson SD (2003) Water analysis: Emerging contaminants and current issues, ANALYTICAL CHEMISTRY, 75 (12): 2831-2857.
 • 4 Sanz J, Lombrana JI, de Luis AM, et al. UV/H2O2 chemical oxidation for high loaded effluents: A degradation kinetic study of LAS surfactant wastewaters ENVIRON TECHNOL 24 (7): 903-911 JUL 2003.
 • 5 Di Palma L, Ferrantelli P, Petrucci E Experimental study of the remediation of atrazine contaminated soils through soil extraction and subsequent peroxidation HAZARD MATER 99 (3): 265-276 MAY 30 2003.
 • 6 Barbusinski K, Majewski J Discoloration of azo dye Acid Red 18 by Fenton reagent in the presence of iron powder POL J ENVIRON STUD 12 (2): 151-155 2003.
 • 7 Neyens E, Baeyens J A review of classic Fenton's peroxidation as an advanced oxidation technique J HAZARD MATER 98 (1-3): 33-50 MAR 17 2003.
 • 8 Neyens E, Baeyens J, Weemaes M, et al. Pilot-scale peroxidation (H2O2) of sewage sludge J HAZARD MATER 98 (1-3): 91-106 MAR 17 2003.
 • 9 El-Sayed Y, Bandosz TJ Effect of increased basicity of activated carbon surface on valeric acid adsorption from aqueous solution activated carbon PHYS CHEM CHEM PHYS 5 (21): 4892-4898 NOV 1 2003.
 • 10 Pan BC, Xiong Y, Su Q, et al. Role of amination of a polymeric adsorbent on phenol adsorption from aqueous solution CHEMOSPHERE 51 (9): 953-962 JUN 2003.
 • 11 Hartmann RL, Williams SKR (2002) Flow field-flow fractionation as an analytical technique to rapidly quantitate membrane fouling, JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE, 209 (1): 93-106.
 • 12 Karanfil T, Schlautman MA, Erdogan I (2002) Survey of DOC and UV measurement practices with implications for SUVA determination, JOURNAL AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION, 94 (12): 68-80.
 • 13 Parra S, Malato S, Pulgarin C (2002) New integrated photocatalytic-biological flow system using supported TiO2 and fixed bacteria for the mineralization of isoproturon, APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL, 36 (2): 131-144.
 • 14 Kondo MM, Arcos MASV, Grassi MT Dissolved organic carbon determination using FIA and photo-Fenton reaction BRAZ ARCH BIOL TECHN 45 (1): 81-87 2002.
 • 15 Kilduff JE, Srivastava R, Karanfil T Preloading of GAC by natural organic matter: effect of surface chemistry on TCE uptake STUD SURF SCI CATAL 144: 553-560 2002.
 • 16 Darmstadt H, Roy C, Kaliaguine S, et al. Surface chemistry of ordered mesoporous carbons CARBON 40 (14): 2673-2683 2002.
 • 17 Jonker MTO, Koelmans AA Sorption of polycyclic aromatic hydrocarbons and polychlorinated biphenyls to soot and soot-like materials in the aqueous environment mechanistic considerations ENVIRON SCI TECHNOL 36 (17): 3725-3734 SEP 1 2002.
 • 18 Schmit KH, Wells MJM Preferential adsorption of fluorescing fulvic and humic acid components on activated carbon using flow field-flow fractionation analysis J ENVIRON MONITOR 4 (1): 75-84 FEB 2002.
 • 19 Radovic LR, Moreno-Castilla C, Rivera-Utrilla J Carbon materials as adsorbents in aqueous solutions CHEM PHYS CARBON 27: 227-405 2001.
 • 20 Adams CD, Kuzhikannil JJ Effects of UV/H2O2 preoxidation on the aerobic biodegradability of quaternary amine surfactants WATER RES 34 (2): 668-672 FEB 2000.
 • 21 Karanfil T, Kilduff JE Role of granular activated carbon surface chemistry on the adsorption of organic compounds. 1. Priority pollutants ENVIRON SCI TECHNOL 33 (18): 3217-3224 SEP 15 1999.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Alperen Kır, ‘Türkiye’deki tekstil sektörünün spesifik kaynak kullanımlarının ve çevresel performanslarının değerlendirilmesi’, SDÜ, Çevre Mühendisliği, 2020. 2.Danışman: Doç.Dr. Emrah Öztürk, ISUBÜ.
 • 2 Ayşe Dal, “Entegre bir tekstil baskı-boyama işletmesinde su ve karbon ayak izlerinin belirlenmesi” SDÜ, Çevre Mühendisliği, 2020. 2.Danışman: Doç.Dr. Emrah Öztürk, ISUBÜ.
 • 3 Yunus Emre Demirel, “Entegre bir tekstil işletmesinde temiz üretim uygulamaları” SDÜ, Çevre Mühendisliği, 2019. 2.Danışman: Doç.Dr. Emrah Öztürk, ISUBÜ.
 • 4 Elif Şimşek, “Temiz üretim uygulamalarında çok ölçütlü karar verme metotlarıyla mevcut en iyi tekniklerin belirlenmesi: tekstil sektörü uygulaması” SDÜ, Çevre Mühendisliği, 2019. 2.Danışman: Doç.Dr. Emrah Öztürk, ISUBÜ.
 • 5 Seda Bazancir, “Turizm bölgelerindeki otellerde sürdürülebilir atık yönetim uygulamaları: Antalya örneği” SDÜ, Çevre Mühendisliği, 2019.
 • 6 Hülya Göçer, “Membran biyoreaktörlerde klorlu geri yıkama sonucu oluşan yan ürünler”, SDÜ, Çevre Mühendisliği, 2015.
 • 7 Benan Yazıcı, “Gümüş nanoparçacık (AgNP) içeren polimerik nanokompozit düz plaka membranların üretilmesi ve membran biyoreaktör (MBR) sisteminde uzun süreli biyokirlenme davranışlarının incelenmesi”, SDÜ, Çevre Mühendisliği, 2015. 2.Danışman: Doç.Dr. Derya Yüksel İmer, İTÜ.
 • 8 Hacer Bayır, “Dekoloran ve ozon uygulamalarıyla tekstil endüstrisi atıksularından renk giderimi”, SDÜ, Çevre Mühendisliği, 2015.
 • 9 Emine Karakaya, "Altın madenciliği atıksularında hidrojen peroksit ve bakır kaplanmış pomza taşı ile siyanür giderimi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, 2005.
 • 10 Şehnaz Şule Kaplan, "Sulardaki doğal organik maddelerin yüzeyleri demirle kaplanmış çeşitli pomza taşları kullanılarak adsorpsiyon süreciyle giderimi", SDÜ, Çevre Mühendisliği, 2005.
 • 11 Hasan Köseoğlu, "Hibrit siyanürleme ve yüksek basınçlı membran prosesiyle madencilik atıksularından gümüş geri kazanımı-Sentetik su deneyleri", SDÜ, Çevre Mühendisliği, 2005.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Emrah Öztürk, “Tekstil sektöründe entegre kirlilik önleme ve kontrolü ve temiz üretim uygulamaları”, SDÜ, Çevre Mühendisliği, 2014. 2.Danışman: Doç.Dr. Mustafa Karaboyacı, SDÜ.
 • 2 Hasan Köseoğlu, "Kimyasal eklentiler ile membran biyoreaktör proseslerinde tıkanma kontrolü" SDÜ, Çevre Mühendisliği, 2011.
 • 3 Tuğçe Kükrer, “Taşınabilir elektronik aygıtların atık pillerinden lityum ve kobalt geri kazanımı” SDÜ, Çevre Mühendisliği, 2010. 2.Danışman: Prof.Dr. Ata Utku Akçil, SDÜ.
 • 4 Şehnaz Şule Kaplan Bekaroğlu, “Yüzeyleri modifiye olmuş çeşitli adsorbanlarla doğal organik madde giderimi” SDÜ, Çevre Mühendisliği, 2010.
 • 5 Kevser Cırık, “Farklı Elektron Alıcılarının Anaerobik Renk Giderme Verimine Etkisi” SDÜ, Çevre Mühendisliği, 2010. 2.Danışman: Prof.Dr. Özer Çınar, YTÜ.
 • 6 Emine Karakaya Sayılgan, "Kullanılmış pillerden çinko ve mangan metallerinin geri kazanımı- ekonomik analiz ve matematik modelleme", SDÜ, Çevre Mühendisliği, 2009. 2.Danışman: Prof.Dr. Ata Utku Akçil, SDÜ.
 • 7 Nevzat Özgü Yiğit, "Membran biyoreaktörü ile (MBR) evsel atıksu arıtımı", SDÜ, Çevre Mühendisliği, 2007. 2.Danışman: Prof.Dr. Özer Çınar, YTÜ.
 • 8 Gökhan Civelekoğlu, "Arıtma proseslerinin yapay zeka ve çoklu istatistiksel yöntemler ile modellenmesi", SDÜ, Çevre Mühendisliği, 2006. 2.Danışman: Prof.Dr. Özer Çınar, YTÜ.
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Aslı Karabacak, “Sulfate removal by nanofiltration from water”, ODTÜ Çevre Müh., ODTÜ Danışmanı: Prof.Dr. Ülkü Yetiş, 2010.
 • 2 Ortak Danışman. Pınar Kavcar, "Assessment of exposure and risk associated with trihalomethanes and other volatile organic compounds in drinking water", İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, 2005. İYTE Danışmanı: Yrd.Doç.Dr. Sait C. Sofuoğlu.
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Mustafa Yılmazer, “Doğal sularda ve atıksularda endokrin sistemini bozabilecek bazı östrojenlerin kalıntılarının tayinleri için LC-UV ve GC-MS yöntemlerinin optimizasyonu”, SDÜ, Kimya Bölümü, 2011. 1.Danışman: Prof.Dr. Güleren Alsancak.
 • 2 Hale Canbay, “Doğal sularda ve atıksularda bazı analjezik kalıntıların tayinleri için LC-UV ve GC-MS yöntemlerinin optimizasyonu”, SDÜ, Kimya Bölümü, 2011. 1.Danışman: Prof.Dr. Güleren Alsancak.
 • 3 Nuray Ateş, "Disinfection by-products formation in low-bromide and low-SUVA waters", ODTÜ Çevre Müh., Danışman: Prof.Dr. Ülkü Yetiş, 2008.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Membran arıtım proseslerinin değerlendirilmesi- Potansiyel Uygulamalar, Uluslararası bir mühendislik firması, Araştırma Projesi, 2008, tamamlandi.
 • 2 Turkiyede kurulabilecek potansiyel MBR aritma tesislerinin değerlendirilmesi, Uluslararası bir mühendislik firması, Araştırma Projesi, tamamlandi, 2007.
 • 3 Atıksu arıtma tesisi konvansiyonel biyolojik arıtma ünitesinin MBR sistemine çevrilmesi- Değerlendirmeler, Uluslararası firma, 2005, tamamlandi.
 • 4 Alternatif dezenfektanlarin atiksu aritiminda kullaniminin degerlendirilmesi, CH2MHILL, USA, Muhendislik-Araştırma Projesi, 2003, tamamlandi.
 • 5 Perasetik asit ile atıksu dezenfeksiyonun irdelenmesi, CH2MHILL, USA, Mühendislik-Araştırma Projesi, 2001-2002, tamamlandi.
 • 6 Ultraviyole isini ile dezenfeksiyon uygulamalari ve reaktor konfigurasyonlari, CH2MHILL, USA, Mühendislik-Araştırma Projesi, 2001-2002, tamamlandi.
 • 7 Membran biyoreaktor cikis sularinin geri kullanim alanlarinin degerlendirilmesi, CH2MHILL, USA, Mühendislik-Araştırma Projesi, 2001-2002, tamamlandi.
 • 8 Evsel atıksuların MBR, RO, UV arıtımı sonrası yeraltına suyuna enjeksiyon potansiyelinin incelenmesi, CH2MHILL, USA, Mühendislik-Araştırma Projesi, 2001-2002, tamamlandi.
 • 9 Atıksu arıtımı yapan mikrofiltrasyon pilot ünitesinde data analizi ve performans değerlendirmesi, CH2MHILL ve Irvine Ranch Water District, USA, Mühendislik-Araştırma Projesi, 2001, tamamlandi.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Production of granular activated carbon from sludge for utilization in phenolic water treatment: A life cycle assessment approach, Kingdom of Saudi Arabia, National Science, Technology and Innovation Plan, Strategic Technology Program (KACST). Yürütücü Kurum: Imam Abdul-Rahman Bin Faisal University (formerly University of Dammam), Dept. of Environmental Engineering. Principal Investigator: Dr. Nuhu Dalhat Muazu. Proje danışmanı/Consultant, 2018-2021.
 • 2 Technical Assistance on Economic Analyses within River Basin Management Plans and Water Efficiency Aspects in 3 Pilot River Basins in Turkey (3RBMP) (TR2013/0327.07.01-01/001). Industrial Water Efficiency and Action Plans. Tarım ve Orman Bakanlığı, AB IPA Projesi. Yürütücü Kuruluşlar: Typsa, Egis, Dolsar. Proje danışmanı, 2019-devam ediyor.
 • 3 Türkiye’deki içme suyu kaynaklarının ve arıtma tesislerinin değerlendirilmesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AB IPA Projesi. Yürütücü Kuruluşlar: MWH, TÜMAŞ, Louis Berger. Proje danışmanı, 2015-2017.
 • 4 Development of a process for eliminating toxic organic species from water, NATO-CLG Project, ESP.EAP.CLG 983361, Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Nalan Kabay, Ege Üniversitesi. Araştırmacı, 2008-2010.
 • 5 Environmental Water Management, AB Leonardo Da Vinci Projesi, The Jan Evangelista Purkyne University and River Board State Company, Chech Republic; SDÜ Türkiye; Corvinus University of Budapest, Hungary; Queen's University of Belfast and Northern Ireland Water, N. Ireland; U.bus GmbH Gesellschaft für regionale Entwicklung und europäisches Projektmanagement- Ruhr-Universitat Bochum, Germany. Araştırmacı, 2008-2010.
 • 6 Study of the adsorption-membrane filtration (AMF) hybrid process for removal of boron from seawater, Mediterranean Desalination Research Council (MEDRC) Projesi. Proje Koordinatörü: Prof.Dr. Nalan Kabay, Ege Üniversitesi. Proje Ortakları: Dept. of Chemistry, Wroclaw University of Technology, Poland; Dept. of Chemical and Biochemical Engineering, Slovak University of Technology, Slovakia; Dept. of Power Engineering, Institute of Chemical Technology, Czech Republic; TEI Halkidas, Greece; The Rabin Desalination Laboratory, Technion, Israel. 2005-2007. Tamamandi.
 • 7 Orange County Sanitation District (OCSD) için konvansiyonel ve mikrodalga UV, perasetik asit, ve klor dioksitle dezenfeksiyon opsiyonlarının pilot ve laboratuar skalada test edilmesinde teknik bilgi sağlanması, data analizi ve nihai raporun hazırlanması, OCSD ve CH2MHILL, USA, Mühendislik Projesi (proje değeri US$ 250,000), Proje Mühendisi, 2002-2004.
 • 8 Atıksu geri kazanımı ve kullanımı, CH2MHILL ve US Bureau of Reclamation, USA, Mühendislik-Araştırma Projesi (proje değeri US$ 100,000), Proje Mühendisi, 2001-2003.
 • 9 Yüksek basınçlı ters osmoz ve nanofiltrasyon sistemlerinde mikrobiyel giderim ve sistem bütünlüğü tayini, CH2MHILL ve University of Illinois-Urbana ile Ortak American Water Works Association Research Foundation (AWWARF) Araştırma Projesi, USA, (proje değeri US$ 350,000), Araştırmacı-Proje Yürütücü Yardımcılığı, 2001-2002.
 • 10 Santa Monica körfezi kirlilik yükü değerlendirmesi, CH2MHILL ve City of Los Angeles, USA, Mühendislik Projesi (proje değeri US$ 20,000), Proje Mühendisi, 2002.
 • 11 Orange County Sanitation District için ikincil arıtılmadan okyanusa atıksu deşarjı izninin değerlendirilmesi, CH2MHILL ve City of Anaheim, USA, Mühendislik Projesi (proje değeri US$ 15,000), Proje Mühendisi, 2002.
 • 12 Atıksu arıtma tesisi için membran biyoreaktör ve UV dezenfeksiyon sistemi mühendislik tasarımı, CH2MHILL, Carollo Engineers ve City of Redlands, USA, Mühendislik Projesi (proje değeri US$ 1,550,000), Proje Proses Mühendisi, 2001-2002.
 • 13 Atıksu arıtma tesisi kloraminasyon dezenfeksiyon sistemi tasarımı, CH2MHILL ve City of Oxnard, USA, Mühendislik Projesi (proje değeri US$ 175,000), Proje Proses Mühendisi, 2001-2002.
 • 14 Atıksu arıtma tesisi koku kontrolü ve mastır planı, CH2MHILL ve Orange County Sanitation District, USA, Mühendislik Projesi (proje değeri US$ 250,000), Proje Mühendisi, 2000-2002.
 • 15 Atıksu arıtma tesisi klor temas tankı hidrolik değerlendirmesi (izleyici çalışması), CH2MHILL ve City of Corona, USA, Mühendislik Projesi (proje değeri US$ 10,000), Proje Mühendisi, 2001.
 • 16 Su, atıksu, ve tehlikeli atıkların kontrolünde ve arıtımında aktif karbonun etkinliğini artırmak için aktif karbon yüzeyinin kimyasal modifikasyonu, United States Environmental Protection Agency (USEPA) projesi (proje değeri US$224,000), Araştırmacı Doktora Öğrencisi, 1999-2001.
 • 17 İçme suyu dezenfeksiyonunda oluşan bromürlenmiş dezenfeksiyon yan ürünlerinin oluşumu ve kontrolü ile spesifik UV absorbansının bağlantıları, United States Environmental Protection Agency (USEPA) projesi (proje değeri US$391,000), Araştırmacı Doktora Öğrencisi, 1998-2000.
 • 18 Doğal organik maddelerin sulardan ters ozmos ile reaktivite çalışmaları için izolasyonu ve konsantrasyonu, Rensselaer Polytechnic Institute ve Clemson University, USA, ortak çalışması, Araştırmacı Doktora Öğrencisi, 1998-2000.
 • 19 İleri oksidasyon yöntemleri ile (ozone/hidrojen peroksit ve Fentons Reagent) iyonik olmayan yüzey aktif maddelerin biyolojik parçalanabilirliğinin artırılması, Clemson University ve Hoechst Celanese Corp., USA, projesi (proje değeri US$ 35,000), Araştırmacı Master Öğrencisi, 1995-1996.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Atıksu geri kazanımında membran uygulamaları için konsantre akım yönetim modeli ve mevzuat uygulama metodolojisi geliştirilmesi (MEMKON) Projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Proje 2. Yürütücüsü, 2017-2018.
 • 2 İleri ozmoz (FO) membranları için karbon nanotüp (KNT) katkılı poliamit aktif tabaka hazırlanması, SDÜ ÖYP YL Projesi, ÖYP06186-YL-13, Proje Yöneticisi, 2016-2017.
 • 3 Kimyasal eklentiler ile membran biyoreaktör proseslerinde tıkanma kontrolü, SDÜ Doktora Destek Projesi, 1629-D-08, Proje Yöneticisi, Tamamlandı, 2008-2011.
 • 4 Su arıtımında karsinojen dezenfeksiyon yan ürünleri oluşturan doğal organik maddelerin yüzeyleri modifiye olmuş çeşitli pomza taşları ve aktif karbonlarla giderimi, TÜBİTAK KARİYER Projesi, İÇTAG 104I122, Proje Yöneticisi, Tamamlandi, 2005-2010.
 • 5 Taşınabilir Elektronik Aygıtların Atık Pillerinden Lityum ve Kobalt Geri Kazanımı, SDÜ Doktora Destek Projesi, 1490-D-07, Proje Yöneticisi, Tamamlandı, 2007-2010.
 • 6 Kullanılmış Pillerden Çinko ve Mangan Metallerinin Geri Kazanımı- Ekonomik Analiz ve Matematik Modelleme, SDÜ Doktora Destek Projesi, 1489-D-07, Proje Yöneticisi, Tamamlandi. 2007-2009.
 • 7 İçme suyu arıtma tesislerinin giriş ve çıkışlarında organik madde ve oluşabilecek bromlanmış yan ürünlerin değerlendirilmesi, İZSU Projesi, Yürütücü, 2008-2009, Tamamlandi.
 • 8 Arıtılmış evsel atıksuların ve atık çamurların geri kazanımı ve yeniden kullanılması (SDÜ-ALT PROJE BAŞLIĞI: Isparta yöresindeki evsel atıksu arıtma tesislerinin incelenmesi ve tarımsal sulama amacıyla rehabilitasyon protokollerinin belirlenmesi, Proje Kodu: ARIT-SULA), DPT-Yaygınlaştırılmış Ulusal ve Uluslararası Proje (YUUP) Önerisi, SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Çekirdek Fondan destek, YUUP-03, Proje Yöneticisi, 2003-2007 (Tamamlandı).
 • 9 Membran biyoreaktörü ile (MBR) evsel atıksu arıtımı, SDÜ Doktora Destek Projesi, 1315-D-06, Proje Yöneticisi, Tamamlandı (2007).
 • 10 Altın madenciliğindeki siyanürlü atıksuların yüksek basınçlı membran sistemleri (ters osmoz) ile arıtımı ve siyanür geri kazanımı, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 03-M-699, Proje Yöneticisi, 2003-2006 (Tamamlandı).
 • 11 Üniversite Kampüs Atıksuyunun Membran Biyoreaktörü ile Arıtılabilirliğinin Araştırılması, TÜBITAK projesi, İÇTAG-Ç086, Proje Yöneticisi, 2004-2006, tamamlandı.
 • 12 Atıksu arıtma tesislerinde adaptif ağ temelli bulanık çıkarım sistemi (ANFIS) uygulayarak proses performansının modellenmesi, SDÜ Doktora Destek Projesi, 1155-D-05, Proje Yöneticisi, 2005-2006, tamamlandı.
 • 13 Yüksek basınçlı membran sistemleri (ters osmoz, nanofiltrasyon, ultrafiltrasyon, ve mikrofiltrasyon) ile altın madenciliğindeki siyanürlü atıksuların arıtımı ve siyanür geri kazanımı, Süleyman Demirel Üniversitesi Altyapı Araştırma Projesi (DPT Özel Ödenekle Karşılanacak Bilimsel Araştırma Projesi), 2003/27, Proje Yöneticisi, 2004-2005 (Tamamlandı).
 • 14 Sulardaki doğal organik maddelerin yüzeyleri demirle kaplanmış çeşitli pomza taşları kullanarak heterojen yüzey oksidasyonu veya adsorbsiyon süreçleriyle giderimi, Süleyman Demirel Üniversitesi Yüksek Lisans Destek Projesi, 0944-YL-04, Proje Yöneticisi, 2004-2005 (Tamamlandı).
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Yeşilırmak havzası noktasal ve yayılı kirlilik kaynakları yönetimi, TÜBİTAK 1003 Projesi (115Y013), Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Ülkü Yetiş, ODTÜ. Araştırmacı, 2016-2020.
 • 2 Entegre tekstil işletmesinde temiz üretim yaklaşımıyla kaynak verimliğinin ve çevresel performansın iyileştirilmesine yönelik mevcut en iyi tekniklerin-MET geliştirilmesi, TÜBİTAK Teydeb Projesi, Yürütücü Kuruluş: ZorluTeks Tekstil. Danışman, 2018-2020.
 • 3 Burdur Havzası nehir havza yönetim planının hazırlanması, Tarım ve Orman Bakanlığı Projesi. Yürütücü kurum: İO Çevre Çözümleri Araştırma Geliştirme Şti. Proje danışmanı, 2017-2020.
 • 4 Belirli sektörlerde temiz üretim uygulamaları (BESTÜ), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Projesi. Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Ülkü Yetiş, ODTÜ. Araştırmacı, 2019-2020.
 • 5 Burdur Gölü alt havzası’nda su miktar ve kalite değişimlerinin irdelenmesi, İTÜ BAP Projesi, Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Ayşe Gül Tanık, İTÜ. Araştırmacı, 2018-devam ediyor.
 • 6 Kullanılmış suların yeniden kullanım alternatiflerinin değerlendirilmesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Projesi. Yürütücü kurum: Stantec (MWH) Mühendislik ve Müşavirlik. Proje danışmanı, 2017-2019.
 • 7 Membran biyoreaktör (MBR)’lerde tıkanma kontrolü için yenilikçi membran modülü geliştirilmesi, TÜBİTAK 1003 Projesi (113Y341), Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Osman Atilla Arıkan, İTÜ. Araştırmacı, 2014-2018.
 • 8 Polimerik/modifiye seramik hibrit membran prosesi ile sensör destekli metal giderimi ve geri kazanımı (PMS-SEMEG), TÜBİTAK 1001 Projesi, Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Hasan Köseoğlu, SDÜ. Araştırmacı, 2015-2018.
 • 9 Yünlü tekstil endüstrisinde temiz üretim yaklaşımıyla boyama ve terbiye proseslerinde enerji ve kimyasal verimliliğinin artırılması, TÜBİTAK Teydeb Projesi, Yürütücü Kuruluş: YÜNSA. Danışman, 2016-2018.
 • 10 Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan atıksuların arıtımı ve bertarafı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Projesi, Yürütücü Kurum: TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, Proje Yürütücüsü: Dr. Selda Murat Hocaoğlu. Proje danışmanı, 2015-2018.
 • 11 Atıksu ters osmoz tesislerinde oluşan konsantratın arıtımı ve su geri kazanım oranının yükseltilmesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Projesi, Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Erkan Şahinkaya. Araştırmacı, 2017-2018.
 • 12 İçme suyu kaynaklarında ve şebekelerde azot bazlı dezenfeksiyon yan ürünlerinin ve öncüllerinin mevsimsel değişiminin incelenmesi, TÜBİTAK Projesi (113Y416), Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Şehnaz Şule Bekaroğlu, SDÜ. Proje danışmanı, 2014-2017.
 • 13 Yünlü tekstil endüstrisinde ileri arıtma teknolojileriyle atıksuların geri kazanımı ve üretim proseslerinde tekrar kullanımı, TÜBİTAK Teydeb Projesi, Yürütücü Kuruluş: YÜNSA. Danışman, 2014-2017.
 • 14 İTOB-OSB membran biyoreaktör (MBR) arıtma sisteminde iyileştirme çalışmaları ve atıksuda enerji bitkileri yetiştirerek biyogaz üretilmesi, SANTEZ projesi, Proje No: 0330.STZ.2013-2. Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Nalan Kabay, Ege Üniversitesi. Proje Danışmanı, 2014-2016.
 • 15 Sanayide temiz üretim olanaklarının ve uygulanabilirliğinin belirlenmesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Projesi, Yürütücü Kurum: TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, Proje Yürütücüsü: Dr. Ceren Tosun. Proje danışmanı, 2016.
 • 16 Karbon nanotüp katkılı polimerik ileri ozmoz membranların geliştirilmesi ve deniz suyu tuzsuzlaştırılması için uygulanması, TÜBİTAK Projesi (111R012), Proje Yöneticisi: Yrd.Doç.Dr. Evrim Çelik, SDÜ, 2012-2015. Araştırmacı.
 • 17 Boyarmadde içeren atıksular için deşarj renk standardının belirlenmesi ve arıtım teknolojilerinin araştırılması, TÜBİTAK KAMAG projesi, 109G083. 2010-2014. Danışman.
 • 18 Ulusal membran teknolojileri (MEMTEK) merkezi kurulması, DPT Araştırma Altyapısı Projesi, Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. İsmail Koyuncu, İTÜ. 2010-2013. Araştırmacı.
 • 19 İçme suyu dağıtım şebekelerinde optimum klorlama uygulamalarının matematiksel modeller kullanılarak gerçekleştirilmesi ve dezenfeksiyon sistemlerinin yönetimi, TÜBİTAK KAMAG Projesi, Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Habib Muhammetoğlu, Akdeniz Üniversitesi. Araştırmacı, 2008-2011.
 • 20 Metal oksit kaplanmış seramik membran katalitik oksidasyon hibrit prosesiyle organik madde ve mikrokirleticilerin giderimi, TÜBİTAK Projesi (108Y135), Proje Yöneticisi: Yrd.Doc. Dr. Nevzat Özgü Yiğit, SDÜ, Araştırmacı, 2008-2011.
 • 21 Tarımsal sulamada kullanım için bor içeren sulardan membran filtrasyon, iyon değiştirme ve sorpsiyon-membran filtrasyon hibrit yöntemleriyle bor giderilmesi ve kazanılması, BOREN Projesi, Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Nalan Kabay, Ege Üniv. Araştırmacı, 2008-2011.
 • 22 Anaerobik arıtma sisteminde etkin olan mikroorganizmaların moleküler bazda (FISH ve DGGE) tanımlanması ve sistem performansının değerlendirilmesi, DPT Projesi, Proje Yöneticisi: Doç.Dr. F.Y.Ekinci, Yeditepe Univ. Yardımcı Araştırmacı, 2005-2010.
 • 23 Kullanılmış atık pillerden çinko ve mangan metallerinin geri kazanımı, TÜBİTAK Projesi (108Y018), Proje Yöneticisi: Yrd.Doç.Dr. Gökhan Civelekoğlu, SDÜ. Danışman, Tamamlandı, 2008-2010.
 • 24 Tekstil boyarmadde atıksularının biyolojik olarak arıtılabilirliğinin aerobik ve anoksik şartlarda devreden membran biyoreaktöründe incelenmesi, TÜBİTAK Projesi (No: 104Y280, Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Özer Çınar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Çevre Müh.), Araştırmacı, Tamamlandı, 2004-2008.
 • 25 Tekstil sektöründe Avrupa Birliği IPPC Direktifi ile uyum çalişmalari: BAT uygulamaları, TÜBİTAK Projesi, ÇAYDAG, Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Ülkü Yetiş, ODTÜ. Yardımcı Araştırmacı, 2005-2008.
 • 26 Ergene havzasına deşarjlarda ve alıcı ortamlarda renk parametresi değerlerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, TC Çevre ve Orman Bakanlığı, Araştırmacı, 2008.
 • 27 Isparta ve çevresindeki su kaynaklarında Helicobacter pylori'nin varlığının incelenmesi, TÜBİTAK Projesi, ÇAYDAG 104I036 (Proje Yöneticisi: Doç.Dr. F. Yeşim Ekinci, Yeditepe Üniv.), Yardımcı Araştırmacı, Tamamlandı (2007).
 • 28 Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araş. ve Uyg. Mer., Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araş. Uyg. Mer. ve MMF Çevre Müh. Su ve Atıksu Laboratuarı bünyesinde SDÜ içme suyu kaynakları için su analizlerinin yapılması, SDÜ Altyapı Araştırma Projesi 2004/65 (Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Nevzat Özgür), Yardımcı Araştırmacı, Tamamlandi, 2007.
 • 29 Baca gazı ölçüm cihazı, gürültü ölçüm cihazı ve toz ölçüm cihazının SDÜ Çevre Müh. Bölümüne satın alınması, SDÜ Altyapı Araştırma Projesi 2004/103 (Proje Yöneticisi: Yrd.Doç.Dr. İsmail Tosun), Yardımcı Araştırmacı, Ocak 2005-2007 (Tamamlandı).
 • 30 İçme suyu kaynaklı maruziyet ve risk seviyelerinin değerlendirilmesi, Tübitak Projesi (Proje Yöneticisi: Yrd.Doç.Dr. Sait C. Sofuoğlu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü), Yardımcı Araştırmacı, 2003-2006, tamamlandı.
 • 31 Çeşitli sularda toplam organik ve inorganik karbon analizlerinde TOK cihazının Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezinde kullanımı için satın alınması, SDÜ Altyapı Araştırma Projesi 2004/62 (Proje Yöneticisi: Yrd.Doç.Dr. Mehmet Beyhan), Yardımcı Araştırmacı, Ekim 2004-2006 (Tamamlandı).
 • 32 Türkiyede içmesuyu kaynaklarının dezenfeksiyon yan ürünleri (DYÜ) oluşturma potansiyellerinin belirlenmesi ve oluşan DYÜlerin kontrolü, DPT Üniversitelere Ait İleri Araştırma Projesi (ODTÜ Çevre Müh. - SDÜ Çevre Müh., Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Ülkü Yetiş, ODTÜ), 03-03-04-DPT.2003K120920-01, Yardımcı Araştırmacı, 2005 (tamamlandı).
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Çevre Koruma Çalıştayı (SDÜ Çevre Müh., Bremen Üniversitesi, Hannover Üniversitesi, Aqua Consult GmbH ve Santes International Şirketlerinin katkılarıyla), Aralık 16-17, Isparta.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 3rd International Conferences on Science and Technology, ICONST EST 2020, Sept. 2-5, Budva, MONTENEGRO. Scientific committee.
 • 2 4th International Conference on Engineering Technology and Innovation (ICETI 2020), Nov.4, Skopje, North Macedonia. Scientific committee.
 • 3 6th International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST 2020), Oct.23, Belgrade, Serbia. Scientific committee.
 • 4 3rd International Water and Health Congress, Nov. 12-15, 2019. Antalya, Turkey. Scientific committee.
 • 5 5. International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST 2019), Oct.9-13, 2019, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Scientific Committee.
 • 6 International Symposium on Advanced Engineering Technologies (ISADET) 2019 , May 2-4, Kahramanmaras, Turkey. Scientific committee.
 • 7 2nd International Conference on Water Problems in the Mediterranean Countries, May 6-10, 2019. Near East University, Lefkoşa, Turkish Republic of Northern Cyprus. Scientific committee.
 • 8 6th MEMTEK International Symposium on Membrane Technologies and Applications, Nov. 18-20, 2019, Istanbul, Turkey. Scientific committee.
 • 9 4. International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST 2018), Sept.19-23, 2018, Kiev, Ukraine. Scientific Committee.
 • 10 International Water and Environment Congress, March 22-24, 2018, Bursa, Turkey. Scientific Committee.
 • 11 1.Uluslararası İçme Suyu ve Atıksu Sempozyumu, DSİ. 6-7 Aralık, 2018, Afyonkarahisar, Turkey. Scientific Committee.
 • 12 3. International Conference on Engineering and Natural Sciences, ICENS 2017, May 3-7, 2017, Budapest, Hungary. Scientific Committee.
 • 13 International Conference on Advances and Innovations in Engineering, Fırat University, May 10-12, 2017, Elazığ, Turkey. Scientific Committee.
 • 14 Türkiye 9. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi ve Sergisi (MERSEM’2017), Bilim Kurulu Üyesi
 • 15 1. International Water Congress, October 26-29, 2017, Afyon, Turkey. Scientific committee.
 • 16 3. International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST 2017), Oct.19-23, 2017, Budapest, Hungary. Scientific Committee.
 • 17 2. International Conference on Engineering and Natural Sciences, ICENS 2016, May 24-28, 2016, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Scientific Committee.
 • 18 2. International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST 2016), Sept.28- Oct.2, 2016, Belgrade, Serbia. Scientific Committee.
 • 19 3. International Conference on Recycling and Reuse, Sept. 28-30, 2016, Istanbul, Turkey. Scientific Committee.
 • 20 1. International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST), Sept. 9-13, 2015, Bosnia and Herzegovina. Scientific Committee.
 • 21 International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), May 15-19, 2015, Macedonia. Scientific Committee.
 • 22 İstanbul Uluslararası Katı Atık, Su ve Atıksu Kongresi, 22-24 Mayıs, 2013, İstanbul. Bilim Kurulu Üyesi.
 • 23 International Conference of Environmental Science and Technology, ICOEST, 18-21 June, 2013. Cappadocia, Nevsehir, Turkey. Scientific Committee Member.
 • 24 NANOMEMWATER, International Conference on Application of Nanotechnology in Membranes for Water Treatment, IZTECH, Oct. 9-10, 2013, Izmir, Turkey. Scientific Committee Member.
 • 25 International Conference on Recycling and Reuse, June 4-6, 2012, Istanbul. Scientific Committee Member.
 • 26 IWA MTWR Conference, Oct. 18-22, 2010, Istanbul. Scientific committee member and local organizing committee member.
 • 27 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SCIENCES OF BALKAN, CAUCASUS and TURKIC REPUBLICS, October 22-24, 2009, Isparta. Scientific Committee Member.
 • 28 ule2009 International Workshop on Urbanisation, Land Use, Land Degradation, and Environment. Sept 28-Oct. 1, 2009, Denizli, Turkey. Scientific committee member.
 • 29 BlackSea International Environmental Symposium, BIES. August 2008, Giresun. Scientific Committee Member.
 • 30 International Workshop on Frontiers and Interfaces of Ion Exchange, June 11-15, 2006, Antalya, Turkey.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 12. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, ODTÜ, 5-7 Ekim 2017, Ankara. Bilim kurulu üyesi.
 • 2 5. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK), 21-23 Eylül 2017, İstanbul. Bilim kurulu üyesi.
 • 3 Sağlıklı Su Yönetimi Kongresi, 20-22 Mayıs 2015, Erzurum. Bilim kurulu üyesi.
 • 4 11.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 15-17 Ekim 2015, Bursa. Bilim kurulu üyesi.
 • 5 4. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK-2015), Ekim 7-8, 2015, Isparta. Bilim/Düzenleme kurulu üyesi.
 • 6 10. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 12-14 Eylül 2013, Ankara. Bilim danışma kurulu üyesi.
 • 7 4.Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, UKAY2012, 17-20 Ekim 2012, Antalya. Bilim Kurulu Üyesi.
 • 8 İTÜ XIII. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, EKK 2012, 17-19 Ekim 2012, İstanbul. Bilim kurulu üyesi.
 • 9 9.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Çevre Müh. Odası, 5-8 Ekim 2011, Samsun. Bilim danışma kurulu üyesi.
 • 10 II. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Kasım 2-3, 2011, İstanbul. Bilim kurulu üyesi.
 • 11 1.Ulusal Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, 17-20 Kasım 2011, Tekirdağ. Bilim komitesi üyesi.
 • 12 TÜRKAY 2009 TÜRKİYE'DE KATI ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU. Haziran 2009. Istanbul. Bilim Kurulu Uyesi.
 • 13 I. Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Kasım 2-3, 2009, İstanbul. Danışma kurulu ve bilim kurulu üyesi.
 • 14 Kent Yonetimi Insan ve Cevre Sorunlari Sempozyumu, Kasim 2008. Istanbul. Bilim Kurulu Uyesi.
 • 15 ÇEVRE SORUNLARI SEMPOZYUMU. Mayis 2008. KOCAELİ. Bilim Kurulu Uyesi.
 • 16 SDU MMF 15.Yil Sempozyumu, 2007. Isparta. Bilim Kurulu Uyesi.
 • 17 Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi, 15-17 Eylül 2005, Bilim Kurulu Uyesi.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 A.Ray Abernathy Başarı ve Burs Ödülü, South Carolina Çevre ve Su İdaresi, USA.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 1416 sayılı Kanun uyarınca MEB tarafından ABDde MS ve Ph.D. dereceleri için eğitim-öğretim bursu
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 Appreciation Award, Redlands-California WRP Design Project, CH2MHILL, Inc., California, USA.
 • 2 Sigma Xi, The Scientific Research Honor Society. Graduate Student, Clemson University, USA.
 • 3 A.Ray Abernathy Başarı ve Burs Ödülü, South Carolina Çevre ve Su İdaresi (The Water Environment Association of South Carolina), USA.
 • 4 Alpha Epsilon Lambda, National Honor Society of Graduate and Professional School Students, Clemson University, USA.
 • 5 A.B.D.’de Lisansüstü Öğrenci Başarı Ödülü (Graduate Student Awards in Environmental Chemistry), Amerikan Kimya Derneği Çevre Kimyası Bölümü (American Chemical Society), USA.
 • 6 Lisansüstü Öğrenci Konferansa Katılım Ödülü, Lisansüstü Öğrenci Derneği (Graduate Student Association), Clemson University, USA.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Çevre Bilim Hizmet Ödülü (2015), Akdeniz Üniversitesi, AKÇAM.
 • 2 TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi), Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Ödülleri Programı, TEÇEP 2014 Mühendislik Bilimleri Alanında Kitap Çeviri Ödülü, Çevre Kimyasında Temel Kavramlar: Problemler ve Çözüm Notları İlaveli, Çeviri Editörü: Prof.Dr. İsmail Toröz, 2013, Nobel Yayınevi (Key Concepts in Environmental Chemistry, G. Hanrahan, 2012). İlgili kitabın 3.Bölümünde çeviren olarak görev alınmıştır.
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi, 2012 Yılı Fen Bilimleri kategorisinde Atıf Ödülü.
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi, 2013 Yılı Fen Bilimleri kategorisinde Atıf Ödülü.
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi, 2011 Yılı Fen ve Mühendislik Bilimleri kategorisinde Atıf Ödülü.
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi, 2010 Yılı Fen ve Mühendislik Bilimleri kategorisinde Bilim-Teknoloji Ödülü, Kasım 2011.
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi 2008 yılı Doçentler Kategorisinde Bilim ve Teşvik Ödülü, Mayıs 2010.
 • 8 2010 Yılı TÜBİTAK Teşvik Ödülü.
 • 9 Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, 2009 yılı Doçentler Kategorisinde Bilim ve Teşvik İkincilik Ödülü, Kasım 2010.
 • 10 Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi 2008 yılı Bilimsel Performans Ödülü, Nisan 2009.
 • 11 Süleyman Demirel Üniversitesi, 2008 Yılı Fen Bilimleri Alanında Bilim, Teknoloji ve Sanat Ödülü, Ekim 2009.
 • 12 Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (TÜBA-GEBİP) Ödülü. Nisan 2008.
 • 13 Süleyman Demirel Üniversitesi 2007 Yılı Grup Başarı Ödülü, Su-Atıksu Arıtma ve Geri Kazanım Grup Başkanı, Haziran 2008.
 • 14 Süleyman Demirel Üniversitesi 2007 Yılı Bilim, Teknoloji ve Sanat Ödüllerinde Fen ve Mühendislik Bilimleri Alanında İkincilik Ödülü. Haziran 2008.
 • 15 2008 yılı FABED Genç Bilim İnsanlarına Üstün Başarı Ödülü, Temmuz 2008.
 • 16 Junior Chamber International (JCI) İstanbul, Worldwide Federation of Young Leaders and Entrepreneurs, TOYP-2008 Ödülü (The Outstanding Young Persons), Türkiyenin On Başarılı Genci Yarışması Ödülü, Ekim 2008.
 • 17 İTÜ 9. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, En İyi Poster Ödülü, Haziran 2-4, 2004, İstanbul.
 • 18 Teşvik Ödülü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Mayıs 2004.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 International Water Association (IWA)
 • 2 European Membrane Society (EMS)
 • 3 Mediterranean Scientific Association of Environmental Protection (MESAEP)
 • 4 Association of Environmental Engineering and Science Professors
 • 5 American Water Works Association (AWWA)
 • 6 American Chemical Society (ACS)
 • 7 International Humic Substances Society (IHSS)
 • 8 Water Environment Association of South Carolina (SC WEA)
 • 9 Water Environment Federation (WEF)
 • 10 Soil Science Society of America (SSSA)
 • 11 American Society of Civil Engineers (ASCE)
 • 12 American Carbon Society
 • 13 International Ozone Association (IOA)
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 4. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK-2015) Bildiriler Kitabı. Editörler: Nevzat Yiğit, Gökhan Civelekoğlu, Hasan Köseoğlu, İlker Harman, Evrim Çelik, Emine Sayılgan, Şule Bekaroğlu, Mehmet Kitiş, İsmail Koyuncu.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 SCI Journal: Desalination, editorial board member, 2010.
 • 2 SCI Journal: Desalination, editorial board member, 2009.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Advisory Board Member, Turkish Journal of Water Science & Management, 2018-.
 • 2 Editorial Board Member, Bilge International Journal of Science and Technology Research, 2017-.
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Bölüm Editörü, SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 2012.
 • 2 Bölüm Editörü, SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 2011.
 • 3 Bölüm Editörü, SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 2010.
 • 4 Bölüm Editörü, SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 2009.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Hakem, Desalination, Mart 2010.
 • 2 Hakem, Desalination, Haziran 2010
 • 3 Hakem, Desalination, Eylül 2010
 • 4 Hakem, Desalination and Water Treatment.
 • 5 Hakem, Desalination, Dec. 2009.
 • 6 Hakem, Water Research, 2009.
 • 7 Hakem, Desalination, July, 2009.
 • 8 Hakem, Journal of Hazardous Materials, 2009.
 • 9 Hakem, Clean Soil Air Water, 2009.
 • 10 Hakem, Journal of Membrane Science, 2009.
 • 11 Hakem, Chemical Engineering Journal, Mayis 2008.
 • 12 Hakem, Environmental Science & Technology, 2008.
 • 13 Hakem, Chemosphere, 2008.
 • 14 Hakem, Water Research, Agustos, 2008.
 • 15 Hakem, Journal of Membrane Science, Eylul 2008.
 • 16 Hakem, Clean Soil Air Water.
 • 17 Hakem, Journal of Hazardous Materials, 2008.
 • 18 Hakem, Water Research, Mart 2008.
 • 19 Hakem, Chemosphere, Haziran 2008.
 • 20 Hakem, Reactive and Functional Polymers, Mart 2007.
 • 21 Hakem, Desalination, Agustos 2007.
 • 22 Hakem, Journal of Hazardous Materials, Eylul 2007.
 • 23 Hakem, J. of Environmental Management, Eylul 2007.
 • 24 Hakem, Water Research, Ocak 2007.
 • 25 Hakem, Environmental Monitoring and Assessment, Aralik 2007.
 • 26 Hakem, Chemosphere, Temmuz 2007.
 • 27 Hakem, Environmental Science&Technology, Nisan 2006.
 • 28 Hakem, Chemosphere, Mayis 2006.
 • 29 Hakem, Environmental Technology, Temmuz 2005.
 • 30 Hakem, Environmental Science & Technology, Temmuz 2005.
 • 31 Hakem, Water Research, 2008.
 • 32 Hakem, Water Research, Eylul 2004.
 • 33 Hakem, Water Research, Haziran 2004.
 • 34 Hakem, Water Research, Subat 2004.
 • 35 Hakem, Water Environment Research, Subat 2003.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Hakem, 233rd American Chemical Society (ACS) National Meeting, Division of Environmental Chemistry, Symposium Series Book, Temmuz 2007.
 • 2 Hakem, Operational Research, An International Journal, Hellenic Operational Research Society, Subat 2004.
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Hakem, SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi.
 • 2 Hakem, Sigma Dergisi, 2009.
 • 3 Hakem, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2008.
 • 4 Hakem, EMWater book, Efficient Management of Wastewater, Nisan 2007.
 • 5 Hakem, Pamukkale Universitesi, Mühendislik Dergisi.
 • 6 Hakem, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Mart 2006.
 • 7 Hakem, Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dergisi.
 • 8 Hakem, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Nisan 2004.
 • Diğer dergilerde hakemlik
 • 1 Muhtelif ulusal kongrelerde bildiri hakemlikleri.
 • 2 Muhtelif uluslararası kongrelerde bildiri hakemlikleri.
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Turkish Journal of Water Science and Management, Aralık 2017.
 • 2 Turkish Journal of Water Science and Management, Aralık 2017. No.2
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü, 2014-2015.
 • 2 SDÜ Rektör Danışmanlığı, Mayıs-Temmuz 2010.
 • 3 SDÜ Rektör Yardımcılığı, Temmuz 2010-Mayıs 2011.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Çevre Müh. Bölüm Başkanı (Şubat 2005-Şubat 2008)
 • 2 Enformatik Bölüm Başkanı (Şubat 2005'de sona ermiştir)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Çevre Müh. Bölüm Başkan Yardımcılığı (Kasım 2002-Şubat 2005)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Prof.Dr. Dinçer Topacık Ulusal Membran Teknolojileri Uygulama Araştırma Merkezi (MEMTEK), İTÜ, Yönetim Kurulu Üyesi, 2014-2017.
 • 2 TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, Danışman. 2016-2017.
 • 3 Orman ve Su İşleri Bakanlığı, ‘2.Ormancılık ve Su Şurası’ kapsamında ‘Su Kalitesi Yönetimi Çalışma Grubu’ Üyeliği, 2016-2017.
 • 4 Kocaeli Sanayi Odası, Çevre Komisyonu Üyesi, 2014-2015.
 • 5 İstanbul Sanayi Odası, Çevre Komisyonu Üyesi, 2014-2015.
 • 6 Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Kalitesi Yönetimi İhtisas Heyeti Üyeliği, 2013.
 • 7 Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Hizmet İçi Eğitim Programlarında Eğitim Görevlisi, 2013.
 • 8 Orman ve Su İşleri Bakanlığı, ‘Ormancılık ve Su Şurası’ kapsamında ‘Su Kalitesi Çalışma Grubu’ Üyeliği, 2012-2013.
 • 9 TÜBİTAK ÇAYDAG Danışma Kurulu Üyeliği, Eylül 2010- Eylül 2012.
 • 10 Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Membran Konsantreleri İle İlgili Mevzuat Geliştirme Çalışma Grubu Üyeliği.
 • 11 SDÜ, Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi, Yönetim Kurulu Üyeliği, Ocak 2008-2011.
 • 12 Göller Gölgesi Teknokenti (SDÜ) Yönetim Kurulu Üyeliği, 2010-2011.
 • 13 Çevre ve Orman Bakanlığı, ‘Tekstil Sektörü İhtisas Komisyonu’ üyeliği, 2010-2011.
 • 14 Çevre ve Orman Bakanlığı, ‘Hizmet içi Temel Mühendislik Eğitim Programları’, Eğitim Görevlisi, 2011.
 • 15 SDÜ, Isparta Mühendislik Mimarlık Eğitim Öğretimini Destekleme ve Yaşatma Derneği, Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2009-2010.
 • 16 SDÜ, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği. Mayis 2007-Mayis 2010.
 • 17 Çevre ve Orman Bakanlığı, ‘Çevre Görevlisi Eğitimi’ Kurslarında Eğitim Görevlisi, 2009-2010.
 • 18 SDÜ, Isparta Mühendislik Mimarlık Eğitim Öğretimini Destekleme ve Yaşatma Derneği, Yönetim Kurulu Üyeliği, 2007-2009.
 • 19 Göller Gölgesi Teknokenti (SDÜ) Danışma Kurulu Üyeliği, SDÜ, 2005-2008.
 • 20 SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, 2005-2008.
 • 21 SDÜ, Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2005-2007.
 • 22 SDÜ, Jeotermal Enerji, Yeraltı Suyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, Aralık 2005-Şubat 2011.
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
VERDİĞİ DERSLER
Atıksuların Arıtılması
Bitirme Odevi
Bitirme Ödevi
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi II
Chemical Unit Operations
Çevre Proses Teknolojisi
İçme Sularının Arıtılması
İçme Suyu ve Atıksu Arıtımında Membran Prosesleri
Kimyasal Temel İşlemler
Membran Biyoreaktörler
Membran Prosesleri
Membrane Processes
New treatment technologies in environmental engineering
Seminer I
Seminer II
Seminer II (doktora)
Uygulamalı Çevre Mikrobiyolojisi
Uzm. Alan Dersi III
Uzm. Alan Dersi VI (Doktora)
Uzm. Alan Dersi VII (Doktora)
Uzm.Alan Dersi II (doktora)
Uzm.Alan Dersi III (Doktora)
Uzm.Alan Dersi IV
Uzmanlık Alanı Dersi I
Uzmanlık Alanı Dersi I (doktora)
Uzmanlık Alanı Dersi II
Uzmanlık Alanı Dersi II (doktora)
Uzmanlık Alanı Dersi III (doktora)
Uzmanlık Alanı Dersi III (Y.Lisans)
Uzmanlık Alanı Dersi IV (doktora)
Uzmanlık Alanı Dersi V (doktora)
Yabancı Dilde Çevre Müh. Metinleri
 
Bu İçeriği Paylaş!