KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Sema BİRCAN
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Telefon 2119288
E-Posta semabircan@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP 01.07.1991
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
hematopatoloji, ürogenital patoloji, akciğer ve plevra patolojisi, moleküler patoloji
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 İnan G, Sert S, Bircan S, Karahan N, Çiriş İM, Başpınar Ş, Kapucuoğlu N. Tiroid Lezyonlarında Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi ve Histopatoloji Sonuçlarının Karşılaştırılması. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg., 13(4): 27-31 (2006).
 • 2 Başpınar Ş, Çandır Ö, Kapucuoğlu N, Bircan S, Çiriş M, Karahan N. Larinks karsinomlarında immünhistokimyasal p53 ve p63 ekspresyonunun histopatolojik parametreler ile ilişkisi. Türk Patoloji Dergisi, 22(2): 74-81 (2006).
 • 3 Bircan S, Çandır Ö, Kapucuoğlu N, Başpınar Ş. Bazal Hücreli Karsinom ve Nontümöral Deride p53, bcl-2, bax Ekspresyonunun İmmünhistokimyasal Yöntemle İncelenmesi. Türk Patoloji Dergisi, 21: 44-48 (2005).
 • 4 Karahan N, Bircan S, Kapucuoğlu N, Başpınar Ş, Çandır Ö, Uskun E. Isparta Bölgesinde Mide Kanserli Hastalarda Helikobakter Pilori Sıklığı. SDÜ Tıp Fak. Derg., 12: 30-33 (2005).
 • 5 Bircan A, Berktaş MB, Bayız H, Başay N, Bircan S, Berkoğlu M. Effects of Chemotherapy on Quality of Life for Patients with Lung Cancer. Turkish Respiratory Journal, 4: 61-66 (2003).
 • 6 Bircan S. Endometrial Hiperplazide Sınıflama ve Ayrıcı Tanı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2: 226-232 (2002).
 • 7 Bircan S, Öztürk S, Erdoğan N, Ensari A, Dünder İ, Ortaç F. Endometrial Hiperplazi ve Karsinomlarda Histopatolojik Özelliklerin Gözden Geçirilmesi. Patoloji Bülteni, 18: 26-32 (2001).
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Bozkurt KK, Başpınar Ş, Akdeniz R, Bircan S, Koşar A. Testis Tümörleri: 5 Yıllık Olgu Serisi. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg., 21(3): 88-92 (2014).
 • 2 Bozkurt KK, Kızmaz M, Gülsün İ, Korkmaz İ, Bircan S. Prostat iğne biyopsisi ve radikal prostatektomi materyallerinde Gleason skorlarının karşılaştırılması. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg., 20(3): 93-98 (2013).
 • 3 Baspınar S, Bircan S, Devrim T, Yavuz G, Akdeniz R, Oksay T, Kosar A. Radikal sistoprostatektomi materyallerinde saptanan rastlantisal prostat kanserleri. Turkiye Klinikleri J Med Sci, 33(1): 33-8 (2013).
 • 4 Bozkurt KK, Bozkurt K, Başpınar Ş, Çiriş IM, Bircan S, Karahan N, Kapucuoğlu FN. Primer akciğer tümörlerinde prebronkoskopik ve postbronkoskopik balgam sitolojileri. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg., 15(1): 12-16 (2008).
 • 5 Kayaselçuk F, Serin E, Gümürdülü Y, Bircan S, Tuncer İ. Relationship Between Gastritis Severity, Helicobacter Pylori Intensity and Mast Cell Density in the Antrum and Corpus. Turk. J. Gastroenterol., 13: 154-158 (2002).
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Başpınar Ş, Bircan S, Alanoğlu EG, Bozkurt KK, Akdeniz R, Koşar A. Primer testis lenfomaları: beş olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg., 20(4): 149-154 (2013).
 • 2 Sert Bektaş S, Bircan S, Bircan A, Sırmalı M, Güneş S, Bozkurt KK, Devrim T. Pulmoner karsinosarkom: Bir olgu sunumu. Türk Patoloji Dergisi, 27(1): 68-72 (2011).
 • 3 Bircan HA, Bircan S, Öztürk Ö, Özyurt S, Şahin Ü, Akkaya A. Mediastinal Tuberculous Lymphadenitis with Anthracosis as a Cause of Vocal Cord Paralysis. Tuberk. Toraks, 55(4): 409-413 (2007).
 • 4 Şahin M, Ergene Ü, Akın H, Bircan S, Cure E, Karahan N. Idiopathic Hypereosinophilic Syndrome Associated with Pulmonary Involvement and Pericarditis. Case Rep Clin Pract Rev, 7: 1003-1006 (2006).
 • 5 Bircan S, Candır Ö, Aydın Ş, Başpınar Ş, Bülbül M, Kapucuoğlu N, Karahan N, Çiriş M. Synchronous Primary Adenocarcinoma and Gastrointestinal Stromal Tumor in The Stomach: A Report of Two Cases. Turk. J. Gastroenterol., 15: 187-191 (2004).
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Duman L, Savas C, Ozbicer C, Bircan S. Successful surgical management of congenital prepubic sinus. (Clinical image) Balkan Med J, 34: 88-89 (2017)
 • 2 Akın M, Boyraz E, Bircan S. Primary spinal epidural lymphoma: A case report. Turkiye Klinikleri J Med Sci, 32(4): 1151-5 (2012).
 • 3 Sert Bektaş S, Bircan S, Bircan HA, Yavuz G, Güneş S, Sırmalı M, Alanoğlu G. A case of extranodal marginal zone lymphoma of the lung. Turkiye Klinikleri J Med Sci, 32(2): 549-54 (2012).
 • 4 Ergun O, Kosar A, Bas E, Bircan S, Alanoglu EG. Primary testicular lymphoma a case report and efficacy of chemotherapy combined with rituximab. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 31(3): 748-751 (2011).
 • 5 Ceyhan AM, Akkaya VB, Chen W, Bircan S. Erythema annulare centrifugum-like mycosis fungoides. Aust. J. Dermatol., 52(4): e11-e13 (2011).
 • 6 Dündar BN, Oktem F, Armağan A, Dündar ON, Bircan S, Yeşildağ A. Chronic renal failure and macrogenitalia associated with genitourinary neurofibromatosis. Pediatr Nephrol, 25(2): 353-56 (2010).
 • 7 Kiris I, Okutan H, Peker T, Aslan SM, Sahin M, Bircan S. Mitral valve replacement in a patient with idiopathic hypereosinophilic syndrome and pulmonary arterial hypertension. J Card Surg 24(1):80-2 (2009).
 • 8 Hersekli MA, Ozkoc G, Bircan S, Akpinar S, Ozalay M, Tuncer I, Tandogan RN. Primary Clear Cell Sarcoma of Rib. Skeletal Radiol., 34: 167-170 (2005).
 • 9 Bircan S, Kayaselcuk F, Yavuz H, Tuncer I. Acinic Cell Carcinoma with Follicular Pattern of the Soft Palate. Pathol. Res. Pract., 200: 575-579 (2004).
 • 10 Özerdem ÖR, Anlatici R, Şen O, Yildirim T, Bircan S, Aydin M. Prefabricated Galeal Flap Based on Superficial Temporal and Posterior Auricular Vessels. Plast. Reconstr. Surg., 111: 2166-2175 (2003).
 • 11 Erdogan B, Sen O, Aydin VM, Yildirim T, Bircan S, Altinors N. Multi-Organ Cavernous Hemangiomas: Case Report. Neurol. Res., 25: 92-94 (2003).
 • 12 Kayaselçuk F, Çeken I, Bircan S, Tuncer I. Bacillary Angiomatosis of the Scalp in a Human Immunodeficiency Virus-Negative Patient. J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol., 16: 612-614 (2002).
 • 13 Tulunay Ö, Küpeli S, Okçu AH, Baltacı S, Bircan S, Orhan D. Collecting Duct Carcinoma. Urol. Int., 67: 86-90, Review, (2001).
 • 14 Bircan S, Orhan D, Tulunay Ö, Şafak M. Renomedullary Interstitial Cell Tumor. Urol. Int., 65: 163-166 (2000).
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Başpınar Ş, Bircan S, Bozkurt KK, Yavuz G, Tuncer SS, Oksay T, Koşar A. Renal anjiomyolipom: İki olgu sunumu. Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Dergisi, 2(2): 4-8 (2010).
 • 2 Bircan A, Has M, Çakır M, Bircan S, Songür N, Şahin Ü, Öztürk Ö, Akkaya A. Akciğer Adenokarsinomlu Bir Olguda Tekrarlayan Tromboembolik Olaylar: Trousseau Sendromu. Akciğer Arşivi 10(2): 71-76 (2009).
 • 3 Başpınar Ş, Bircan S, Kapucuoğlu N, Aydoğan B. Apokrin Karsinomun Histopatolojik Tanısında p63’ün Etkinliği; Bir Aksiller Apokrin Karsinom Olgusu. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg., 14(4): 38-40 (2007).
 • 4 Kapucuoğlu N, Başpınar Ş, Bircan S, Çiris İM, Bozkurt KK, Coşar A. Üreterin Nefrojenik Adenomu; Bir Olgu Sunumu. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg., 14(3): 30-32 (2007).
 • 5 Bircan A, Alanoğlu G, Bircan S. Hematolojik Malignitelerde Plevral Tutulum: İki Olgu Nedeniyle. Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi, 17(1): 42-48 (2007).
 • 6 Erturan İ, Başak PY, Akkaya VB, Bircan S. Aktinik Granuloma. Lepra Mecmuası, 38(3-4): 154-157 (2006).
 • 7 Bircan S, Başpınar Ş, Çiriş M, Kapucuoğlu N, Karahan N, Çandır Ö. Gastrik Psödolipomatozis; İki Olgu Sunumu. Türk Patoloji Dergisi, 21: 21-23 (2005).
 • 8 Kapucuoğlu N, Kılınç F, Bircan S, Çiriş İM, Karahan N, Çandır Ö. Fibromatozis / Nodüler Fasiitis Benzeri Stromalı Papiller Tiroid Karsinomu: Olgu Sunumu. Türk Patoloji Dergisi, 21: 31-33 (2005).
 • 9 İçke İ, Başak PY, Baysal V, Bircan S, Çandır Ö. İdiopatik Hipereozinofilik Sendrom: Olgu Bildirisi. Türkderm, 39: 124-127 (2005).
 • 10 Karahan N, Bircan S, Kapucuoğlu N, Kılınç F, Çandır Ö, Kaya H. Uterusta Splenozis:Bir Olgu Sunumu. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 19: 238-241 (2005).
 • 11 Karahan N, Başpınar Ş, Bircan S, Çandır Ö. Soliter Kutanöz Miksoma: Bir olgu sunumu. Kulak Burun Boğaz Klinikleri, 6: 28-30 (2004).
 • 12 Bircan S, Kılınç F, Kayaselçuk F, Eğilmez T, Tuncer İ. Transüretral Rezeksiyon Sonrası Gelişen Prostat Granülomları. Patoloji Bülteni, 19: 23-26 (2002).
 • 13 Boran N, Beydilli G, Tulunay G, Bircan S, Sertçelik A. Endometrial Carcinoma Presenting First with Brain Metastasis. Gynecol. Obstet. Reprod. Med., 8: 145-147 (2002).
 • 14 Bircan S, Kayaselçuk F, Anlatıcı R, Nursal TZ, Kayaselçuk U, Tuncer İ. Yüzeyel Yerleşimli Leiomyosarkoma: Olgu Sunumu. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 16: 185-188 (2002).
 • 15 Bircan S, Ensari A, Ertem M, Yavuz G, Gerçeker D, Kıyan M. Non-Traumatic Clostridial Sepsis: A Postmortem Case Report. S.D.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 8: 50-54 (2001).
 • 16 Bircan S, Yıldırım S, Noyan T, Saygılı ÖB, Tuncer İ. Pankreasın Seröz Kistadenomu: Mikrokistik Varyant. Türk Neoplazi Dergisi, 9: 13-18 (2001).
 • 17 Aydın MV, Erdoğan B, Şen O, Yıldırım T, Bircan S. Posterior Fossa Tuberculoma: Case Report. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2: 363-366 (2001).
 • 18 Bircan S, Bozdoğan N, Sak SD. İntranazal Hemanjioperisitoma (Olgu Sunumu). Patoloji Bülteni, 17: 109-111 (2000).
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Akkaya A, Öztürk Ö, Çelik H, Demirtaş H, Bircan S, İlhan A. Pulmoner alveoler mikrolitiyazis. Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi Bildiri Kitabı, PO-180, 6-10 Nisan 2016, Antalya.
 • 2 Türker M, Subari S, Keklik M, Dal M S, Şahin N, Cömert M, Alanoğlu G, Kara E, Koçarslan S, Gündoğan E, Büyükbayram H, Ayyıldız O, Ünal A, Öztuzcu S, Akpolat N, Saydam G, Bircan S, Demir C, Canöz Ö, Sarı İ, Yılmaz M. Castleman Hastalarında BRAF Gen Mutasyonu ve Klinik Verilerin Prognozla İlişkisinin Değerlendirilmesi. 3. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi. S-3, sayfa 9. Mayıs 2016, Kayseri, Türkiye
 • 3 Gerek Çelikden S, Durak Ö, Bircan S, Alanoğlu EG. Myelomatöz plevral efüzyon olgusu. 26. Ulusal Patoloji ve 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi Bildiri Kitabı, P 253, sayfa 249. 2-6 Kasım 2016, Antalya.
 • 4 Durak Ö, Uğuz A, Bozkurt KK, Başpınar Ş, Çiriş İM, Karahan N, Bircan S, Kapucuoğlu N. 2010-2015 İnvaziv meme kanseri olgularının dökümü: 5 yıllık deneyimimiz. 25. Ulusal Patoloji Kongresi Bildiri Kitabı, PB862. 14-17 Ekim 2015, Bursa.
 • 5 Uğuz A, Hasdemir S, Bozkurt KK, Başpınar Ş, Çiriş İM, Karahan N, Bircan S, Kapucuoğlu N. 2007-2015 Over tümörleri arşivi: 8 yıllık deneyimimiz. 25. Ulusal Patoloji Kongresi Bildiri Kitabı, PB55. 14-17 Ekim 2015, Bursa.
 • 6 Hasdemir S, Çelikden Gerek S, Bozkurt KK, Başpınar Ş, Çiriş İM, Karahan N, Bircan S, Kapucuoğlu N. 2007-2015 Uterus korpus maligniteleri arşivi: 8 yıllık deneyimimiz. 25. Ulusal Patoloji Kongresi Bildiri Kitabı, PB54. 14-17 Ekim 2015, Bursa.
 • 7 Döngel İ, Camaş HE, Bircan AH, Akdeniz R, Bircan S. Akciğer kanseri görünümü veren bronkopulmoner aspergillozis olgusu. VI. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi Bildiri Kitabı, P114. 8-11 Mayıs 2014, Antalya.
 • 8 Döngel İ, Camaş HE, Koçer M, Bircan S. Akciğer metastazı yapan malign melanom olgusu. Ulusal Akciğer Kanserleri Kongresi Bildiri Kitabı, P19. 13-16 Mart 2014, Antalya.
 • 9 Başpınar Ş, Bircan S, Özorak A, Yılmaz Ö, Çiriş M, Barut İ, Güzel A. Rektum adenokarsinomu ve renal hücreli karsinom birlikteliği. 23. Ulusal Patoloji Kongresi Bildiri Kitabı, sayfa 137, P293. 6-10 Kasım 2013, İzmir.
 • 10 Başpınar Ş, Kapucuoğlu N, Bircan S, Özorak A, Yılmaz Ö, Burç H. Mesane ürotelyal karsinomunun metatarsal metastazı. 23. Ulusal Patoloji Kongresi Bildiri Kitabı, sayfa 242, P555. 6-10 Kasım 2013, İzmir.
 • 11 Bircan S, Başpınar Ş, Alanoğlu EG, Akdeniz R. Kemik iliği biyopsi ve imprint materyallerinde solid organ tümör metastazlarının karşılaştırılması. 23. Ulusal Patoloji Kongresi Bildiri Kitabı, sayfa 195, P430.6-10 Kasım 2013, İzmir.
 • 12 Bircan S, Bozkurt KK, Çaloğlu E, Akdeniz R, Bircan A, Yazkan R. Plevral Efüzyonların Sitopatolojik Tanısında Rutin Yayma Materyali ile Hücre Bloğu Yönteminin Karşılaştırılması. 5. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, 29-31 Mart 2013, Antalya.
 • 13 Başpınar Ş, Bircan S, Alanoğlu G, Bozkurt KK, Akdeniz R, Koşar A. Primer Testis Lenfomaları: 5 Olgu Sunumu. 22. Ulusal Patoloji Kongresi, 7-11 Kasım 2012, Antalya. Turkish Journal of Pathology 2012; 28 (Ek Sayı): 285-286.
 • 14 Bozkurt KK, Başpınar Ş, Akdeniz R, Bircan S, Koşar A. Testis Tümörleri: 5 Yıllık Olgu Serisi. 22. Ulusal Patoloji Kongresi, 7-11 Kasım 2012, Antalya. Turkish Journal of Pathology 2012; 28 (Ek Sayı): 285.
 • 15 Yazkan R, Özpolat B, Duman L, Bircan S, Bozkurt KK, Güneş S. Sıçanlarda İodopovidonun en efektif plörodez yapıcı konsantrasyonunun belirlenmesi: Deneysel çalışma. Ulusal Toraks Maligniteleri Kongresi Özet Kitabı, S09, sayfa 93, Antalya, 2012.
 • 16 Başpınar Ş, Bircan S, Devrim T, Yavuz G, Akdeniz R, Oksay T, Koşar A. Radikal sistoprostatektomi spesmenlerinde rastlantısal saptanan prostat kanseri. 21. Ulusal Patoloji Kongresi Türk Patoloji Dergisi Cilt 27 Ek sayı, P-672, 2011.
 • 17 Çiriş İM, Kızmaz M, Bozkurt KK, Bülbül M, Koçer M, Başpınar Ş, Karahan N, Bircan S, Kapucuoğlu N. Pankreasın infiltratif duktal adenokarsinomlarında NGF ve GDNF ekspresyonu. 21. Ulusal Patoloji Kongresi Türk Patoloji Dergisi Cilt 27 Ek sayı, P-311, 2011.
 • 18 Çiriş İM, Bircan S, Başpınar Ş, İnan Mamak G, Bozkurt KK. Klasik Hodgkin lenfomalarda NF-?B, MMP-2, MMP-9, Kaspaz-3 ve LMP-1 ekspresyonu. 21. Ulusal Patoloji Kongresi Türk Patoloji Dergisi Cilt 27 Ek sayı, P-282, 2011.
 • 19 Çınar Z, Songür N, Bircan S, Sütçü R, Bircan A, Kaya V, Öztürk Ö. İleri evre akciğer kanserinde tedavi öncesi doku ve serum MMP-2, MMP-9 ve TIMP-1 düzeylerinin klinikopatolojik faktörler ile ilişkisi ve prognostik önemi. 19. Ulusal Kanser Kongresi, P034, 2011.
 • 20 Songür N, Öztürk Ö, Bircan S, Özbilim G, Songür Y, Kaya V. Lenfanjitis karsinomatoza’nın tek radyolojik bulgu olduğu akciğer kanseri olgusu. 19. Ulusal Kanser Kongresi, P388, 2011.
 • 21 Bircan A, Kaya Ş, Bircan S, Songür N, Zorlu Karayiğit D, Yaşar S. Mediyastinal kitle ve lenf nodlarının değerlendirilmesinde transbronşiyal iğne aspirasyonu. Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, P56, 2010.
 • 22 Alanoğlu G, Çelik A, Köroğlu M, Bircan S, Koşar A. Akut böbrek yetmezliği ile başvuran çoğul ekstranodal tutulumlu Hodgkin dışı lenfoma olgusu. 1. Ulusal Lenfoma-Myeloma Kongresi, P19, 2010.
 • 23 Başpınar Ş, Bircan S, Bozkurt KK, Yavuz G, Tuncer SS, Oksay T, Koşar A. Renal anjiomyolipom: İki olgu sunumu. 20. Ulusal Patoloji Kongresi Türk Patoloji Dergisi Cilt 26 Ek sayı, P-351, 2010.
 • 24 Bircan S, Bircan A, Zorlu Karayiğit D, Bozkurt K, Sert Bektaş S, İnan G, Kızmaz M, Akkaya A. Akciğer tümörlerinde histopatolojik tanı ile bronkoskopik bulgu ve tanı yöntemlerinin retrospektif değerlendirilmesi. TÜSAD 31. Ulusal Kongresi Solunum Dergisi Kongre Özel Sayısı(11): 67-68, EP-217, 2009.
 • 25 Sert Bektaş S, Bircan S, Bircan A, Sırmalı M, Güneş S, Bozkurt K, Devrim T. Pulmoner karsinosarkom: Bir olgu sunumu. TÜSAD 31. Ulusal Kongresi, EP-149, 2009.
 • 26 Bozkurt KK, Kızmaz M, Gülsün İ, Korkmaz İ, Bircan S. Prostat iğne biyopsileri ve radikal prostatektomi materyallerinde Gleason Skorlarının karşılaştırılması. 19. Ulusal Patoloji Kongresi, Türk Patoloji Dergisi, Cilt 25, Suppl, P-544, 2009.
 • 27 Sert Bektaş S, Bircan S, Bircan A, Yavuz G, Güneş S, Sırmalı M, Alanoğlu G. Akciğerde MALT tipi ekstranodal marginal zon lenfoma: Bir olgu sunumu. 19. Ulusal Patoloji Kongresi, Türk Patoloji Dergisi, Cilt 25, Suppl, P-486, 2009.
 • 28 Alanoğlu G, Bircan S. Ülseratif kolit olgusunda sulfasalazine bağlı ciddi aplastik anemi. 35. Ulusal Hematoloji Kongresi, P162, 2009.
 • 29 Zorlu Karayiğit D, Öztürk Ö, Songür N, Bircan S, Bircan A, Sert Bektaş S, Kaya Ş, Akkaya A. Kronik öksürük şikayeti ile başvuran endobronşiyal schwannoma olgusu. Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, e-PS017, 2009.
 • 30 Bircan A, Has M, Gökırmak M, Bircan S, Songür N, Şahin Ü, Öztürk Ö, Akkaya A. Akciğer adenokarsinomlu bir olguda tekrarlayan tromboembolik olaylar: Trousseau sendromu. Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, e-PS059, 2009.
 • 31 Kaya Ş, Gökırmak M, Bircan HA, Bircan S, Sert S, Akkaya A. İleri evre olmasına rağmen asemptomatik olan primer akciğer adenoid kistik karsinomu olgusu. Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, e-PS094, 2009.
 • 32 Bircan S, Bircan A, Çiriş İM, Bozkurt KK, Yavuz G, Songür N. Bronşial yıkama materyallarinde fiksasyonun ve bekleme süresinin sitomorfolojik bulgulara etkisi. IV. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, P-76, 2009.
 • 33 Akçam M, Boyacı A, Bircan S, Seçkin H. Yenidoğan bebekte kanlı dışkılama nedeni olarak allerjik proktokolit. 52. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, P-086, 2008.
 • 34 Öztürk Ö, Zorlu D, Yarıktaş M, Bircan S, Songür N, Akkaya A. Küçük hücreli karsinomun ekstrapulmoner tutulumu: Larenks. TÜSAD Solunum 30.Ulusal Kongresi, Cilt 10, PS166, 2008.
 • 35 Songür N, Songür Y, Karahan N, Bircan A, Bircan S, Öztürk Ö, Kaya Ş, Akkaya A. Sarkoidoz tanısında yeni bir yöntem: Endosonografi eşliğinde aspirasyon biopsisi. TÜSAD Solunum 30.Ulusal Kongresi, Cilt 10, PS056, 2008.
 • 36 Bircan A, Bircan S, Kapucuoğlu N, Songür N, Öztürk Ö, Akkaya A. Primer akciğer kanserlerinde maspin, VEGF ve p53 ekspresyonları ve klinikopatolojik parametrelerle ilişkileri. III. Ulusal Akciğer Kanseri Kongres, PB28, 2008.
 • 37 İnan G, Bircan S, Aydoğan B, Soyupek AS, Ergün O. Mesane yerleşimli paraganglioma-Bir olgu sunumu. 18. Ulusal Patoloji Kongresi, P-458, 2008.
 • 38 Çiriş İM, İşler M, Kapucuoğlu FN, Bircan S, Karahan N, İnan G, Bozkurt KK. TNBS kolitinde gözlenen pankreatite kafeik asit fenetil esterin etkisi. 18. Ulusal Patoloji Kongresi, P-089, 2008.
 • 39 Kapucuoğlu N, Bozkurt K, Sert S, İnan G, Kızmaz M, Yavuz G, Çiriş İM, Karahan N, Bircan S. 1998-2008 Gastrointestinal stromal tümör olgularının dökümü. 18. Ulusal Patoloji Kongresi, P-043, 2008
 • 40 Kapucuoğlu FN, Bircan S, Coşkun Ş, Aydoğan B, İşler M. Gastric metastasis of mammary carcinoma. 17. Ulusal Patoloji Kongresi, NP1-2, 2007.
 • 41 Çiriş İ, Bozkurt K, Aydoğan B, İnan G, Sert S, Karahan N, Bircan S, Kapucuoğlu F. Cancer incidence in the city of Isparta. 17. Ulusal Patoloji Kongresi, NP1-93, 2007.
 • 42 Alanoğlu G, Kıztanır S, Sert S, Bircan S. Kemik iliği aspirasyon ve biopsilerinde hematoloji ve patoloji bilim dalları arası yorum uyumunun değerlendirilmesi. Türk Hematoloji Derneği 33. Ulusal Kongresi. Turkish Journal of Hematology, Vol 24, No:4, Suppl 1, P0086, 2007.
 • 43 Bozkurt KK, Bozkurt K, Başpınar Ş, Çiriş İM, Bircan S, Karahan N, Kapucuoğlu FN. Primer Akciğer Tümörlerinde Bronkoskopi Sonrası Balgam mı, Bronkoskopi Bağımsız Balgam mı? I. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Pos-SOL-004, 2006
 • 44 Bircan A, Alanoğlu G, Bircan S. Hematolojik Malignitelerde Plevral Tutulum- İki Olgu Sunumu. Türk Hematoloji Derneği 32. Ulusal Kongresi. Turkish Journal of Hematology, Vol 23, No:3, Suppl 1, P0180, 2006.
 • 45 Bircan S, Kapucuoğlu N, Baspınar Ş, İnan G, Çandır Ö. İnvaziv duktal karsinom, duktal karsinoma in situ ve nontümöral memede CD24 immunhistokimyasal ekspresyonu. 18. Ulusal Patoloji Sempozyumu, p:342, 2006
 • 46 İnan G, Sert S, Bircan S, Karahan N, Çiriş İM, Başpınar Ş, Kapucuoğlu FN. Tiroid lezyonlarında tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi ve histopatoloji sonuçlarının karşılaştırılması. I. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, P-005, 2006
 • 47 Bircan A, Bircan S, Öztürk Ö, Özyurt S, Şahin Ü, Akaya A. Vokal Kord Paralizisi Sebebi Olarak Mediastinal Tüberküloz Lenfadenit ve Antrakozis Birlikteliği. Toraks Derneği 8.Yıllık Kongresi, Toraks Dergisi, Cilt 6, Ek 1, PS131, 2005.
 • 48 Bircan S, Çandır Ö, Kapucuoğlu N, Serel TA, Çiriş M, Karahan N. Mesane Değişici Epitel Karsinomunda CD10 Ekspresyonu. XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu, sayfa 334, 2004.
 • 49 Kılınç F, Bircan S, Kapucuoğlu FN, Karahan N, Çiriş İM, Çandır Ö. Renal Anjiomyolipom. XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu, sayfa 306, 2004.
 • 50 Kapucuoğlu N, Kılınç F, Bircan S, Çiriş İM, Karahan N, Çandır Ö. Fibromatozis/Nodüler Fasiitis Benzeri Stromalı Papiller Tiroid Karsinomu. XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu, sayfa 283-284, 2004.
 • 51 Çiriş M, Bircan S, Karahan N, Kapucuoğlu N, Yasan H, Çandır Ö. Palatin Tonsilde Kıkırdak Dokusu: Sekiz Olgu. XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu, sayfa 124-125, 2004.
 • 52 Karahan N, Kılınç F, Bircan S, Kapucuoğlu N, Çiriş İM, Çandır Ö. Uterusda Splenozis: Bir Olgu Sunumu. XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu, sayfa 161-162, 2004.
 • 53 Karahan N, Bircan S, Çiriş M, Kapucuoğlu N, Çandır Ö, Yıldırım B, Delibaş N, Sütçü R. Kronik Methidation Toksisitesinin Sıçan Karaciğer Dokusunda Oluşturduğu Histopatolojik Değişiklikler. I.Uluslararası Katılımlı Karaciğer Sempozyumu, sayfa 32, 2004.
 • 54 Bircan S, Aydın Ş, Başpınar Ş, Kapucuoğlu N, Karahan N, Çiriş M, Çandır Ö, Tarhan Ö. Midede Senkranöz Adenokarsinom ve Gastrointestinal Stromal Tümör Birlikteliği: İki Olgu Sunumu. XVI. Ulusal Patoloji Kongresi, P369, 2003.
 • 55 Kapucuoğlu N, Karahan N, Çiriş M, Bircan S, Çandır Ö, Kaya H. İlk Trimestir ve Term Plasentada PRb, P130 ve PCNA Ekspresyonu: İmmünhistokimyasal Çalışma. XVI. Ulusal Patoloji Kongresi, P028, 2003.
 • 56 Kapucuoğlu N, Aydın Ş, Karahan N, Bircan S, Çiriş M, Çandır Ö. Kondroid Metaplazi Gösteren Liposarkom. XVI. Ulusal Patoloji Kongresi, P266, 2003.
 • 57 Çiriş M, Kılınç F, Bircan S, Kapucuoğlu N, Karahan N, Çandır Ö. Overin Skuamöz Metaplazi Gösteren Mikst Tipte Borderline Yüzey Epitel Tümörü. XVI. Ulusal Patoloji Kongresi, P038, 2003
 • 58 Karahan N, Başpınar Ş, Kapucuoğlu N, Bircan S, Çiriş M, Çandır Ö. Soliter Kutanöz Mikzoma Bir Olgu Sunumu. XVI. Ulusal Patoloji Kongresi, P125, 2003.
 • 59 Çiriş M, Aydın Ş, Bircan S, Kapucuoğlu N, Karahan N, Çandır Ö. Konjestif Splenomegalide Gamna-Gandy Nodülleri. XVI. Ulusal Patoloji Kongresi, P160, 2003.
 • 60 Kapucuoğlu N, Bircan S, Karahan N, Çandır Ö. Değişici Epitel Hücreli Tümörlerin Değerlendirilmesinde Farklı Grade’leme Sistemlerinde Gözlemciler Arası Uyum. XVI. Ulusal Patoloji Kongresi, P165, 2003.
 • 61 Karahan N, Aydın Ş, Kapucuoğlu N, Bircan S, Çiriş M, Çandır Ö. Semptomatik İnce Barsak Lipomatozisi ve Buna Eşlik Eden Divertikülozis: Bir Olgu Sunumu. XVI. Ulusal Patoloji Kongresi, P365, 2003.
 • 62 Karahan N, Kılınç F, Kapucuoğlu N, Bircan S, Çiriş M, Çandır Ö. Pankreasın Solid- Kistik- Papiller Tümörü (Frantz Tümör). XVI. Ulusal Patoloji Kongresi, P364, 2003
 • 63 Bircan S, Kapucuoğlu N, Çiriş M, Karahan N, Çandır Ö, Soyupek S. Mesane Üretelyal Karsinomlarında WHO 73 ve WHO 99 Grade Sistemleri ile Kombine Skorlama Sistemi. XVI. Ulusal Patoloji Kongresi, P164, 2003.
 • 64 Çiriş İM, Çandır Ö, Karahan N, Kapucuoğlu N, Bircan S, Kılınç F. Kronik Kolesistitte Damar ve Kese Çevresi Yağ Dokusu Değişiklikleri. XVI. Ulusal Patoloji Sempozyumu, P-130, 2002
 • 65 Bircan S, Kayaselçuk F, Yavuz H, Tuncer İ. Yumuşak Damakta Minör Tükrük Bezinin Asinik Hücreli Karsinomu: Alışılmadık Lokalizasyonlu Nadir Bir Olgu. XV. Ulusal Patoloji Kongresi, B-16, 2001.
 • 66 Pourbagher A, Pourbagher MA, Hersekli MA, Bircan S. Ekstraskletal Ewing Sarkomu. Turk Rad 2001, 22. Türk Radyoloji Kongresi, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, Cilt 7, Ek 1: P943, 2001.
 • 67 Bircan S, Öztürk S, Erdoğan N, Ensari A, Dünder İ, Ortaç F. Endometrial Hiperplazi ve Karsinomlarda Histopatolojik Özelliklerin Gözden Geçirilmesi. XV. Ulusal Patoloji Kongresi, J-9, 2001
 • 68 Bircan S, Hersekli MA, Kayaselçuk F, Tuncer İ. Yumuşak Dokunun “Clear” Hücreli Sarkomu. XV. Ulusal Patoloji Kongresi, K-4, 2001. Bircan S, Hersekli MA, Kayaselçuk F, Tuncer İ. Yumuşak Dokunun “Clear” Hücreli Sarkomu. XV. Ulusal Patoloji Kongresi, K-4, 2001.
 • 69 Kayaselçuk F, Gümürdülü Y, Serin E, Bircan S, Tuncer İ. Antrum ve Korpusta Gastritis Şiddeti, Helikobakter Pylori Yükü ve Mast Hücre Yoğunluğu Arasındaki İlişki. XV. Ulusal Patoloji Kongresi, G-2, 2001.
 • 70 Kayaselçuk F, Eğilmez T, Kılınç F, Bircan S, Barutçu Ö, Tuncer İ. Belirgin Kitle Oluşturmayan Renal Pelvik Epidermoid Karsinoma; Bir Olgu Sunumu. XV. Ulusal Patoloji Kongresi, R-16, 2001.
 • 71 Yavuz H, Yılmazer C, Çakmak Ö, Bircan S, Ergin T. Fibrous Dysplasia of The Paranasal Sinuses. Rinosinüzitlerin Tedavisinde Pratik Yaklaşımlar, 2001.
 • 72 Aydın MV, Erdoğan B, Şen O, Baybek M, Altınörs N, Bircan S, Yıldırım T. Posterior Fossa Tüberküloma: Olgu Sunumu. XV. Ulusal Nöroşirürji Kongresi, PB196, 2001
 • 73 Bircan S, Köseoğlu RD, Bulut Ş, Dizbay Sak S, Akal M. Multiple İntrapulmoner Subplevral Lenf Nodülleri: Tümör Kuşkusu Yaratan Bir Olgu. XV. Ulusal Patoloji Sempozyumu, P223, 2000.
 • 74 Tulunay Ö, Küpeli S, Okçu Heper A, Baltacı S, Orhan D, Bircan S. Böbrek Toplayıcı Kanal Karsinomu (Olgu Sunumu). XV. Ulusal Patoloji Sempozyumu, P038, 2000.
 • 75 Bircan S, Atasoy P, Keklik T, Taşlıyar E, Kuzu I, Pamir A. Yaygın Kemik İliği ve Deri Tutulumu Şeklinde Sistemik Yayılım Gösteren Rabdomyorsarkoma. XIV. Ulusal Patoloji Sempozyumu, P33, 1998.
 • 76 Öztürk S, Serinsöz E, Köseoğlu D, Bircan S, Ensari A, Kuzu I, Çetinkaya H. İdiopatik Kronik İnflamatuar Barsak Hastalığının Histopatolojik Değerlendirmesinde Kantitatif Analiz Yöntemlerinin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Ön Çalışma. XIV. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Turk. J. Gastroenterol., Vol 9; Supplement 1: 74, P227, 1998.
 • 77 Bircan S, Ensari A, Erten M, Gerçeker D, Kıyan M. Clostridium Perfringens Sepsisi: Postmortem İnceleme. XIII. Ulusal Patoloji Kongresi, 1997
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Turker M, Subari S, Keklik M, Dal M S, Sahin N, Comert M, Alanoglu G, Kara E, Kocarslan S, Gundogan E, Buyukbayram H, Ayyildiz O, Unal A, Oztuzcu S, Akpolat N, Saydam G, Bircan S, Demir C, Sari I, Yılmaz M. BRAF Gene Mutations and Prognostic Significance of Clinical Findings in Castleman Disease. 21st congress of the european-hematology-assosiation. Haematologica, PB1881, volüme 101, Supp 1, pages: 759-760 (2016).
 • 2 Yavuz G, Bircan S. Immunohistochemical Expression of Maspin, p53 and Ki67 in Bladder Urothelial Tumors, and Their Relationship with Clinicopathological Parameters. Modern Pathology, An Official Journal of the United States and Canadian Academy of Pathology. Annual Meeting Abstracts. Vol, Suppl, P, March 2-8, Baltimore, 2013.
 • 3 Bircan S, Baspinar S, Bozkurt KK, Bozkurt K, Kapucuoglu FN, Kosar A. The Association Between Apoptosis and Androgen Receptor in Benign Prostatic Hyperplasia, Prostatic Intraepithelial Neoplasia and Prostate Carcinoma. Modern Pathology, An Official Journal of the United States and Canadian Academy of Pathology. Annual Meeting Abstracts. Vol, Suppl, P, March 2-8, Baltimore, 2013.
 • 4 Çiriş İM, Bozkurt KK, Başpınar Ş, Ersoy IH, Aksu O, Kale Köroğlu B, Tarhan ÖR, Karahan N, Bircan S, Kapucuoglu N. The utility of fine needle aspiration biopsy in nodular thyroid lesions: 3 years of experience. Cytopathology, Vol 22, Supp1, P156, 2011.
 • 5 Inan G, Bircan S, Kapucuoglu N, Karahan N, Ciris M. Expressions of Cox-2, Bcl-2 and LMP-1 in Classical Hodgkin’s Lymphoma, and Their Relationship with Prognosis. Modern Pathology, An official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology. Vol 23, Suppl 1, P1355, 2010.
 • 6 Bircan S, Baloglu H, Kucukodaci Z, Bircan A. EGFR and KRAS Mutations in Non-Small Cell Lung Cancers: A Pilot Study from Turkey. Modern Pathology, An official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology. Vol 23, Suppl 1, P1777, 2010.
 • 7 Kiris I, Okutan H, Peker T, Aslan SM, Sahin M, Bircan S. Mitral valve replacement in a patient with idiopathic hypereosinophilic syndrome and pulmonary arterial hypertension.57th ESCVS International Congress, Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery. Vol 7 (Suppl. 1), CP30, 2008
 • 8 Bircan S, Bozkurt K, Kapucuoglu N, Kosar A. Fas Ligand expression in prostate adenocarcinomas and its relationship with histopathological features. 22nd European Congress of Pathology. Virchows Arch., Vol. 451(2): 417, PP3-92, 2007.
 • 9 Kapucuoglu N, Bircan S, Ciris M, Inan G. Estrogen receptor expression and Ki67 proliferative activity in normal breast, columnar cell lesions and DCIS grade I: A pilot study. 22nd European Congress of Pathology. Virchows Arch., Vol. 451(2): 304, PP2-50, 2007.
 • 10 Çiriş M, İşler M, Savaş Ç, Bircan S, Keskin M. The effect of caffeic acid phenethyl ester on pancreatic islet hyperplasia in TNBS-induced colitis. Falk Symposium, IBD 2007-Achievements in Research and Clinical Practice, P 21, 2007.
 • 11 Bircan S, Inamdar KV, Rassidakis GZ, Medeiros LJ. Low nm23-H1 expression correlates with clinical aggressiveness of B-cell Non-Hodgkin Lymphomas. Laboratory Investigation. An official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology. Volume 87, suppl 1, P1074, 2007.
 • 12 Bircan S, Kapucuoglu N, Candir O. CD10 Expression in Prostatic Intraepithelial Neoplasia and Prostatic Carcinoma, and Association with Androgen Receptor. Laboratory Investigation. An official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology. Volume 87, suppl 1, P621, 2007.
 • 13 Alanoğlu G, Şahin M, Aksu O, Bircan S, Tunç E. Polymyalgia Rheumatica as a Presenting Feature of Hodgkin’s Lymphoma: A Case Report. XXXth World Congress of the International Society of Hematology, Turkish Journal of Haematology, Vol. 22, P368, 2005
 • 14 Bircan S, Baspınar S, Ciris M, Kapucuoglu N, Karahan N, Candir O. Gastric Pseudolipomatosis. XXIII. World Congress of Pathology and Laboratory Medicine, P2-023, 2005.
 • 15 Karahan N, Sayın A, Bircan S, Ciris M, Kapucuoglu N, Candir O, Kosar A. The Comparison Between the Histopathological Effects of Testicular Sperm Obtaining Method Testicular Sperm Extraction, Testicular Sperm Aspiration, Tru-cut Biopsy on Testis and Epididymis and the Effect of These Method on Antisperm Antibody Level. XXIII. World Congress of Pathology and Laboratory Medicine, P3-104, 2005.
 • 16 Şahin M, Ergene U, Akın H, Bircan S. Idiopathic Hypereosinophilic Syndrome Associated with Pulmoner Involvement and Pericarditis. XVI. Annual Meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, Heart Surg. Forum, Vol. 7, Supplement 2, P136, 2004.
 • 17 Cakmak O, Bircan S, Buyuklu F, Tuncer I, Dal T, Ozluoglu LN. Viability of Crushed and Diced Cartilage Grafts: A Study in Rabbits. American Academy of Facial Plastic Reconstructive Surgery Fall Meeting, 29, 2003.
 • 18 Erdoğan B, Şen O, Yıldırım T, Altınörs N, Bircan S, Atalay B. Multi-Organ Cavernous Hemangioma: Case Report. IV. International Congress on Cerebral Venous System and IV. International Congress on Meningiomas Combined with Annual Meeting of Turkish Neurosurgical Society, OSB-31, 2002.
 • 19 Hersekli MA, Bircan S, Ozkoc G, Akpinar S, Ozalay M, Tandogan R. Primary Clear Cell Sarcoma of Bone: An Extremely Rare Neoplasm. SICOT/SIROT 2002 XXII World Congress, P2439, 2002.
 • 20 Özturk S, Bircan S, Cangır AK, Sertcelik A, Dizbay Sak S, Kutlay H, Akay A. Impact of Neuroendocrine Differentiation in Non-Small Cell Lung Carcinoma. Virchows Arch., Vol. 439(3): 355, P262, 2001.
 • 21 Bircan S, Erdoğan N, Ensari A, Dünder I, Ortaç F. Expression of c-myc and c-jun in Relation to Estrogen Receptor Status in Normal, Hyperplastic and Neoplastic Endometrium. Pathological Society of Great Britain and Ireland. J. Pathol., Vol. 193; Supplement: 34A, 2001.
 • 22 Bircan A, Berktas BM, Bayiz H, Basay N, Bircan S, Berkoglu M. Effects of Chemotheraphy on Quality of Life of Patients with Lung Cancer. World Congress on Lung Health and 10th ERS Annual Congress, Eur. Respir. J., Vol.16; Supplement 31: 402s, P2887, 2000.
 • 23 Serinsöz E, Keklik T, Öztürk S, Bircan S, Sertçelik A, Burgu B, Sertçelik N. Fibroepithelial Polyps Originating in the Ureter. Journal of B. U. ON., Vol.3; Supplement A: P73, 1998.
 • 24 Serinsöz E, Keklik T, Öztürk S, Bircan S, Sertçelik A, Atabekoğlu C, Dündar I. Carcinoid Tumor Arising in a Mature Cystic Teratoma. Journal of B. U. ON., Vol. 3; Supplement A: P71, 1998.
 • 25 Keklik T, Serinsöz E, Öztürk S, Bircan S, Ensari A, Sertçelik A, Erdoğan N. A Preliminary Study on the Use of Immunohistochemistry to Define Borderline Category of Ovarian Surface Epithelial Neoplasms. Journal of B. U. ON., Vol. 3; Supplement A: O 75, 1998.
 • 26 Öztürk S, Keklik T, Serinsöz E, Bircan S, Atasoy P, Bozdoğan N, Köseoğlu D, Taşlıyar E, Ensari A. Solitary Polypoid Ganglioneuroma. Is It a Distinct Entity? Journal of B. U. ON., Vol. 3; Supplement A: P59, 1998.
 • 27 Atasoy P, Öztürk S, Keklik T, Serinsöz E, Bozdoğan N, Bircan S, Köseoğlu D, Ensari A, Pamir A, Aksoylar S, Çavdar A. Detection of Ebstein Barr Virus Latent Membrane Protein in Hodgkin Disease. Journal of B. U. ON., Vol 3; Supplement A: O 86, 1998.
 • Doktora Tezi
 • 1 Tıpta Uzmanlık Tezi: Endometriyum Normal-Hiperplazi-Karsinom Spektrumunda c-myc, c-jun Onkogen Ekspresyonu ve Östrojen Reseptör İlişkisi
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Mesanenin ürotelyal tümörlerinde p53, maspin, Ki-67 immünhistokimyasal ekspresyonu. Araş.Gör. Dr.Gülcan Yavuz’un Tıpta Uzmanlık Tezi, 2086-TU-10, 2010-2011 (Tamamlandı).
 • 2 Hodgkin Lenfoma'da Cox-2, Bcl-2 ve LMP-1 Ekspresyonlarının İmmünhistokimyasal Yöntemle Araştırılması ve Prognoz İle İlişkilerinin İncelenmesi. Araş.Gör. Dr.Gülsün İnan’ın Tıpta Uzmanlık Tezi, 1663-TU-08, 2008/2009 (Tamamlandı).
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Benign Prostat Hiperplazi, Prostatik İntraepitelyal Neoplazi ve Prostat Karsinomlarında Androjen Reseptör ve Apoptosis İlişkisi. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu, Terry Fox Kanser Araştırma Desteği, Proje Yürütücüsü, 2004 (Tamamlandı).
 • 2 Mesanenin ürotelyal tümörlerinde p53, maspin, Ki-67 immünhistokimyasal ekspresyonu. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Tıpta Uzmanlık Projesi (Araş.Gör.Dr.Gülcan Yavuz’un Tıpta Uzmanlık Tezi), 2086-TU-10, Proje yütücüsü, 2010-2011 (Tamamlandı).
 • 3 Hodgkin Lenfoma'da Cox-2, Bcl-2 ve LMP-1 Ekspresyonlarının İmmünhistokimyasal Yöntemle Araştırılması ve Prognoz İle İlişkilerinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Tıpta Uzmanlık Projesi (Araş.Gör.Dr.Gülsün İnan’ın Tıpta Uzmanlık Tezi), 1663-TU-08, Proje yütücüsü, 2008/2009 (Tamamlandı).
 • 4 Benign Prostat Hiperplazi, PIN ve Prostat Karsinomunda CD10 (Nötral Endopeptidaz) ve Androjen Reseptör Ekspresyonu. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Münferit Proje, 03-M-704, Proje Yürütücüsü, 2003/2004 (Tamamlandı).
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 İleri Evre Akciğer Kanserinde Tedavi Öncesi Doku Ve Serum MMP-2, MMP-9 veTIMP-1 Düzeylerinin Klinikopatolojik Faktörler ile İlişkisi ve Prognostik Önemi. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi. 1760-TU-08. Araştırmacı, (Tamamlandı).
 • 2 Akciğer kanserlerinde p53, VEGF ve Maspin ekspresyonunun klinikopatolojik parametrelerle ilişkisi. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu, Terry Fox Kanser Araştırma Desteği, Araştırmacı, 2006/2008 (Tamamlandı).
 • 3 KOAH'lı olgularda sigara dumanının adezyon molekülleri üzerindeki etkilerinin bronkoskopi yöntemi ile elde edilen mukoza biyopsilerinde, BAL'da ve serumda eş zamanlı karşılaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi. 2004-76. Araştırmacı, 2004/2007 (Tamamlandı).
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Mezotelyoma sınıflaması, Patoloji rapor formatı ve Prognostik Parametreler. Türk Toraks Derneği Akdeniz Şubesi ve Patoloji çalışma grubu klinikopatolojik toplantı, Mart 2010, Antalya, Türkiye, Konuşmacı
 • 2 Akciğer Kanserlerinde EGFR: önemi ve tayin yöntemleri. Patoloji Dernekleri Federasyonu Akciğer Çalışma Grubu Eğitim Toplantıları, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji AD, 6 Nisan 2010, Ankara, Türkiye, Konuşmacı
 • 3 Akciğer kanserlerinde EGFR mutasyon deteksiyonu ve önemi. Olgu Sunumu. 19. Ulusal Patoloji Kongresi, Moleküler Patoloji Grubu, Slayt semineri, 2009, Girne, Kıbrıs, Konuşmacı
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Toraks Derneği
 • 2 Patoloji Dernekleri Federasyonu
 • 3 European Society of Pathology
 • 4 Ankara Patoloji Derneği
 • 5 Çukurova Patoloji Derneği
 • 6 Türk Hematoloji Derneği
 • 7 Üroonkoloji Derneği
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Medical Principles and Practice
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 GaziOsmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Koordinatörlüğü üyeliği
 • 2 Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Üyeliği
 • 3 SDÜ Tıp Fakültesi Burs Komisyon üyeliği
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 “Visiting Scientist”, Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi Hematopatoloji Bölümü Moleküler Diagnostik Laboratuvarı, Houston, Teksas, ABD, 9 Temmuz 2012- 31 Temmuz 2013 (13 ay)
 • 2 Gözlemci ve araştırmacı,Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi Hematopatoloji Bölümü, Houston, Teksas, ABD, Şubat 2006 -Temmuz 2006 (6 ay)
VERDİĞİ DERSLER
Hematopoetik Sistem Hastalıkları Patolojisi (Diş Hekimliği Dönem III)
Apoptosis (Tıpta Uzmanlık dersi)
Aşırı duyarlılık reaksiyonları (Tıp Fak. Dönem III)
Bakteriyel hastalıkların patoloji (Tıp Fak. Dönem III)
Bakteriyel Hastalıkların Patolojisi (Diş Hekimliği Dönem III)
Böbreğin doğumsal ve kistik hastalıkları (Tıp Fak. Dönem III)
Böbrek makroskopisi ve mikroskopisine yaklaşım (Tıpta Uzmanlık dersi)
Böbrek tümörleri (Tıp Fak. Dönem III)
Böbrek tümörleri (Tıpta Uzmanlık Dersi)
Dalak hastalıkları (Tıp Fak. Dönem III)
Enfeksiyona karşı konak engelleri (Tıp Fak. Dönem III)
Enfeksiyöz ajanların hastalığa sebep olma mekanizmaları, iltihabi cevap (Tıp Fak. Dönem III)
Enfeksiyöz ajanların sınıflandırılması, yayılım yolları (Tıp Fak. Dönem III)
Eritrosit hastalıkları (Tıp Fak. Dönem III)
Erkek genital sistem hastalıkları (Tıp Fak. Dönem III)
Glomerül hastalıkları (Tıp Fak. Dönem III)
Histiositozlar ve diğer histiositik hastalıklar (Tıp Fak. Dönem III)
Hodgkin lenfoma (Tıp Fak. Dönem III)
İmmün sistem hücreleri, HLA sistemi (Tıp Fak. Dönem III)
İmmünite bozuklukları (Tıp Fak. Dönem III)
Kemik iliği biyopsi ve yayma materyallerine genel yaklaşım (Tıpta Uzmanlık dersi)
Kemik İliği Değerlendirmesi (Tıpta Uzmanlık dersi)
Kemik iliği infiltrasyonu gösteren olgular (Tıpta Uzmanlık dersi)
Kemik İliği ve Hematopoez (Tıpta Uzmanlık dersi)
Lenf Nodu Histopatolojisinde Morfolojik Patern Analizi (Tıpta Uzmanlık dersi)
Lenf nodülü histomorfolojik analiz (Tıpta Uzmanlık dersi)
Lenf nodülü vaka tartışmaları (Tıpta Uzmanlık dersi)
Lenfadenopatiler (Tıp Fak Dönem III)
Lenfoid Doku Hastalıkları (Diş Hekimliği Dönem III)
Lökosit hastalıkları, lösemiler (Tıp Fak. Dönem III)
Mantar hastalıkları patolojisi (Tıp Fak. Dönem III)
Mantar Hastalıklarının Patolojisi (Diş Hekimliği Dönem III)
Mesane hastalıkları (Tıp Fak. Dönem III)
MSS damarsal lezyonlarının patolojisi (Tıp Fak. Dönem III)
MSS doğumsal hastalıkları (Tıp Fak. Dönem III)
MSS infeksiyonları (Tıp Fak. Dönem III)
MSS metabolik, toksik ve travmatik hastalıkları (Tıp Fak. Dönem III)
Nodüler lenfosit predominant Hodgkin lenfoma (Tıpta Uzmanlık dersi)
NonHodgkin lenfoma (Tıp Fak. Dönem III)
NonHodgkin Lenfomalar (Tıpta Uzmanlık dersi)
NonHodgkin lenfomalar (Tıp Fak. Dönem III)
Otoimmün hastalıklar (Tıp Fak. Dönem III)
Parazit hastalıklarının patolojisi (Tıp Fak. Dönem III)
Plazma Hücresi Diskrazileri (Tıpta Uzmanlık dersi)
Plazmosit hastalıkları (Tıp Fak. Dönem III)
Plazmosit ve Histiosit Hastalıkları Patolojisi (Diş Hekimliği Dönem III)
Prostat hastalıkları (Tıp Fak. Dönem III)
Prostat kanseri Gleason derecelendirmesi üzerine güncel değerlendirmeler (Tıpta Uzmanlık dersi)
Prostat makroskopisi ve mikroskopisi (Tıpta Uzmanlık dersi)
Radikal nefrektomi materyali makroskopisi (Tıpta Uzmanlık dersi)
Testis hastalıkları (Tıp Fak. Dönem III)
Testis tümörleri (Tıp Fak. Dönem III)
Testis tümörleri (Tıpta Uzmanlık dersi)
Tubulus ve interstisyel böbrek hastalıkları (Tıp Fak. Dönem III)
Üretra, penis, epididim hastalıkları (Tıp Fak. Dönem III)
Viral hastalıklar patolojisi (Tıp Fak.Dönem III)
Viral Hastalıkların Patolojisi (Diş Hekimliği Dönem III)
 
Bu İçeriği Paylaş!