KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Sibel YİĞİTARSLAN
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Kimya Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Temel İşlemler Ve Termodinamik Anabilim Dalı
Telefon 2462110898
E-Posta yildizsibel@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 12.06.2000
Yüksek Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 29.11.2006
Doktora ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 29.11.2006
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Fonksiyonel gıdalar,Enzimler,Genetik ,Mikrobiyoloji,Ayırma ve saflaştırma işlemleri,Isı ve Kütle Aktarım Prosesleri ve Modellenmesi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Enzimler, Fakülte Kitabevi Yayınları: 80, Mühendislik Dizisi: 1 ISBN: 978-975-7135-71-5
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 "Mühendislik Bilimleri için Genel Kimya", Ünite 1, 6 ve 7, Gündem Tanıtım ve Baskı Hizmetleri Tic. LTD. 147 sayfa, T. Kartal
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Production and Characterization of a Composite Insulation material from waste polyethylene teraphtalates, E. Kurtulmus, M. Karaboyacı, S. Yigitarslan, AIP Conf. Proc., 1569, 487-491
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 "Optimization of lead adsorption of mordenite by response surface methodology: characterization and modification, H. Turkyılmaz, T. Kartal, S. Yigitarslan Yıldız, Journal of Environmental Health Science and Engineering, 12, 5, 2014.
 • 2 The main problem in developing universities in Turkey: Learning with foreign language, S. Yigitarslan, B.E. Turkaslan, Procedia Social and Behavioral Sciences, 89, 662-666, 2013
 • 3 "Science education with the method of learning-by-doing", M.A. Sevli, B.E. Turkaslan, S. Yigitarslan, Procedia Social and Behavioral Sciences, 89, 830-834, 2013
 • 4 "Mobile Science and art in pre-school", Procedia Social and Behavioral Sciences, 51: 512-515
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 "Kurşun iyonlarının kesikli adsorpsiyon prosesi ile gideriminin optimizasyonu", XII. İTÜ Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İstanbul
 • 2 " Sulu çözeltilerden kurşunun Bacillus laterosporus ile biyosorpsiyonu", XII. İTÜ Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İstanbul
 • 3 Ilıman iklim koşullarının frükto-oligosakkarit şuruplarının fonksiyonalitesine etkilerinin belirlenmesi, Yıldız, S., Kıncal, N.S., SDÜ 15. Yıl Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu, 14-16 Kasım 2007
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 "Atık PET şişelerden ısıl iletkenliği düşük yeni kompozit üretimi", 2. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, 4-6 Mayıs 2013,E. Kurtulmus, M. Karaboyacı, S. Yigitarslan
 • 2 "Lactobacillus acidophilus'un lipaz üretimine ortamdaki früktooligosakkaritlerin etkisinin belirlenmesi, M.A. Sevli, S. Yigitarslan, 2. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, 4-6 Mayıs, 2013.
 • 3 "Kanın viskozitesinin klasik kan tahlilleriyle belirlenebilmesini sağlayan bir eşitlik türetilmesi, B. Sahin, S. Yigitarslan, 2. UKMK-Öğrenci Kongresi, 4-6 Mayıs, 2013.
 • 4 "Lactobacillus acidophilus'un amilaz üretimine ortamdaki früktooligosakkaritlerin etkisinin belirlenmesi, 2. UKMK-Öğrenci Kongresi, 4-6 Mayıs, 2013, C. Uzun, S. Yigitarslan
 • 5 "Früktooligosakkarit bileşenleri ile LActobacillus acidophilus'un etkileşimi ve sonuçları", 7. Gıda Mühendisliği Kongresi, Ankara, 2011
 • 6 "Frükto-oligosakkaritlerin zeolitler tarafından adsorpsiyonunun incelenmesi", 24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak
 • 7 "Muz kabuklarından frükto-oligosakkarit karışımlarının özütlenmesi", 9. Ulusal Kimya Mühendisliği, Ankara
 • 8 Yer elmasından inülin ve frükto-oligosakkarit içerikli şurupların eldesi, Yiğitarslan, S., Kıncal, N.S., 6. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-6), 7-10 Eylül, İzmir.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 "SDÜ Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi",1. Ulusal Üniversiteler Çevre Merkezleri Toplantısı, Ege Üni., İzmir
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 "Novel Technologies of Solar Energy in SDU-RACRER", I. Ucgul, S. Yıldız, R. Selbas, International Renewable Energy Conference, İstanbul, Turkey
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 "The main problem of developing universities in Turkey: Learning with foreign language", 2nd Cyprus International Conference on Educational Research, Cyprus
 • 2 "Science Education with the method of learning by doing", 2nd Cyprus International Conference on Educational Research, Cyprus
 • 3 "Production and Characterization of a composite insulation material from waste PETs", 3rd International Advances in Apliied Physics and Materials Congress, Antalya, Turkey
 • 4 Production of sweetening syrups with functional properties, 2nd International Congress on Functional Foods and Nutraceuticals, Yıldız, S., Kıncal, N.S., 4-6 May 2006, İstanbul, Turkey.
 • 5 The effect of microwaving and ultrasonication on the yield and product profile of jerusalem artichoke extracts, Yıldız, S., Gürakan, C., Kıncal, N.S., 06AICHE Annual Meeting, 14th November 2006, San Francisco, California.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 "Frükto-oligosakkarit bileşenleri ile Lactobacillus acidophilus'un etkileşiminin belirlenmesi ve değerlendirilmesi", A. Şahin
 • 2 "Frükto-oligosakkaritlerin zeolitler tarafından adsorpsiyonunun incelenmesi", N. Duman
 • 3 "Muz kabuklarından frükto-oligosakkarit karışımlarının özütlenmesinin optimizasyonu", G. Kurtoğlu
 • 4 "Kesikli adsorpsiyon prosesi ile kurşun gideriminin optimizasyonu", H. Türkyılmaz
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 "Proton Değişim Yakıt Pili (PEMFC) Membranlarının ve Teknik Tekstil Desteklerinin İncelenmesi", İ. Turhan
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Gezici Bilim" TUBİTAK 4004
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 "Kurşun iyonlarının iki kademeli, kesikli adsopsiyon-biyosorpsiyon prosesleri ile gideriminin optimizasyonu", 2500-M-10
 • 2 "Farklı FOS karışımlarının Bacillus subtilis'in amilaz üretimi üzerine etkisinin belirlenmesi", C. Uzun danışman: S. Yigitarslan, TUBITAK 2241-A
 • 3 "Kesikli adsorpsiyon prosesi ile kurşun gideriminin optimizasyonu", 2635-YL-11
 • 4 "Muz kabuklarından frükto-oligosakkarit karışımlarının özütlenmesinin optimizasyonu" 2397-YL-10
 • 5 "Frükto-oligosakkarit bileşenleri ile Lactobacillus acidophilus'un etkileşiminin belirlenmesi ve değerlendirilmesi", 2113-YL-10
 • 6 "Frükto-oligosakkaritlerin zeolitler tarafından adsorpsiyonunun incelenmesi", 2302-YL-10
 • 7 "Biyogaz saflaştırılmasında hematit kullanımı" B.02.1.TBT.0.06.01.00.209.01.02/321-3235; TUBİTAK 2209 Projesi
 • 8 "Biyogaz üretimine çimenin etkisi" B.02.1.TBT.0.06.01.00.209.01.02/321-3235, TUBİTAK 2209 Projesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Production of sweetening syrups with functional properties, DPT destekli bütünleşik doktora tezi, ODTU, BAP-08-11-DPT.2002K12510-BTEK-15, (Yiğitarslan) Yıldız, S., Gürakan, C., Kıncal, N. S.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 SDÜ 15. Yıl Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu, Kimya Mühendisliği Bölümü, Bölüm Kurulu Başkanlığı, 14-16 Kasım 2007
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 "Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar", Afyon Kocatepe Üni.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 DPT destekli, ODTÜ-ÖYP programını kazanmak
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 XIII.Biyoteknoloji Kongresi, panelist, 25-29 Ağustos, Çanakkale
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 "SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi"
 • 2 "SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi"
 • 3 "SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi"
 • 4 "SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi"
 • 5 "SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi"
 • Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 "Mühendislik Bilimleri için Genel Kimya" T. Kartal, 147 sayfa, Günden Tanıtım ve Baskı Hizmetleri
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Merkezi
 • 2 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Merkezi
 • 3 SDÜ, Kimya Mühendisliği
 • 4 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Merkezi
 • 5 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Merkezi
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 2nd Cyprus International Conference on Educational Research, Session Chair
 • 2 3rd International Advances In Applied Physics and Material Congress, Session Chair
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 ANESTEK Tıbbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
VERDİĞİ DERSLER
Biotechnology
Diferansiyel Denklemler
Enzyme and Enzyme Kinetics
Gıda Kontrolü ve Sanitasyonu
Heat and Mass Transfer
Mekanik Ayırma İşlemleri
Mesleki Yabancı Dil (İngilizce)
Mesleki Yabancı Dil I
Mesleki Yabancı Dil II
Microbiology
Mikrobiyoloji
Mühendislikte Madde ve Enerji Denklikleri
Reaksiyon Kinetiği
Renewable Energy Resources
Separation Processes
Taşınım Olayları
Temel İşlemler
Termodinamik
Termodinamik I
Termodinamik II
Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma
 
Bu İçeriği Paylaş!