KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Gülcan SARP
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Coğrafya Bölümü
Ana Bilim Dalı Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı
Telefon 2462114332
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-5021-4918
Akademik Hesaplar image/svg+xml
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 12
Alıntı Sayısı: 686
Web Of Science Hindex: 8
Alıntı Sayısı: 268
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 18.06.1998
Yüksek Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 08.09.2005
Doktora ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 17.02.2012
İLGİ ALANLARI
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)-,Uzaktan Algılama (UA)-,Dijital Görüntü İşleme-,Jeomorfoloji-,Mekansal Veri Analizi-,Morfotektonik
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Parlais (Isparta, Eğirdir, Barla) Antik Kentinin Çevresel Arkeoloji Yaklaşımı Çerçevesinde Mekânsal Analiz Ve İstatistik Yöntemler Ile Araştırılması, Tübitak 1001, ÖZCAN Fikret, BALKAYA Çağlayan, SARP Gülcan, KÖKER Hüseyin, DOLMAZ Mustafa Nuri, 01.11.2021 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 2 SDÜ Yeşil Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Yerleşke Modelinin Geliştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, ŞENER Şehnaz, PAMUKOĞLU Muhammet Yunus, HARMAN Bilgehan İlker, YURDAKUL Sema, SALTAN Mehmet, TERZİ Serdal, TOSUN İsmail, YILMAZ Cevdet, SARP Gülcan, AKTEN Murat, GÜREL Barış, KAN Mehmet, KARAİBRAHİMOĞLU Adnan, ERASLAN Şehriban, BALKAYA Çağlayan, SARP Gülcan, SAPLIOĞLU Meltem, ŞENER Erhan, ÇAKMAK Olcay, ERİŞKİN EKİNHAN, KURTULUŞ Karani, AKOĞLU Mert, KIRKAN Bülent, KILÇIK Füsun, EFE Seda, ÜNAL Ayşe, UĞUR Şule Sultan, AYDEMİR POLAT EDA, KAPLAN BEKAROĞLU Şehnaz Şule, VAROL Simge, GÜNGÖREN FARUK , 08.10.2020 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 3 Isparta Karasal Neojeni, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), YILMAZ USTA Nalan Damla, YAKUT İPEKOĞLU Hilal, SARP Gülcan, 03.01.2019 - 26.11.2019 (ULUSAL)
 • 4 Isparta Karasal Neojeni Yüzey Araştırması 2018, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), YILMAZ USTA Nalan Damla, YAKUT İPEKOĞLU Hilal, SARP Gülcan, 04.07.2018 - 14.07.2018 (ULUSAL)
 • 5 İstanbul İlinde Sanayinin Mekânsal Dönüşümü: Süreçler, Etkiler, Beklentiler, Tübitak 1001, TEMURÇİN Kadir, SARP Gülcan, ALDIRMAZ Yolcu, KILIÇ Mahinur, 02.02.2018 - 14.10.2021 (ULUSAL)
 • 6 Isparta Karasal Neojeni Yüzey Araştırması 2017, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), YILMAZ USTA Nalan Damla, YAKUT İPEKOĞLU Hilal, SARP Gülcan, 11.09.2017 - 22.09.2017 (ULUSAL)
 • 7 Çok Zamanlı Hava Fotoğrafları Ve Ortofotolardan Otomatik Olarak Belirlenecek Sanayi Alanlarının Şehir Dokusu Üzerine Mekânsal Ve Zamansal Etkisinin İncelenmesi: İstanbul İli Bağcılar İlçesi Örneği, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, SARP Gülcan, TEMURÇİN Kadir, ALDIRMAZ Yolcu, 05.06.2017 - 08.10.2019 (ULUSAL)
 • 8 Çok Zamanlı Hv.Foto.ve Ortofotolardan OtomatikOlarak Belirlenecek San.Alanl.Şehir Dokusu Üzerine Mekânsal ve ZamansalEtk.İnc., Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), SARP Gülcan, 06.04.2017 - 01.12.2019 (ULUSAL)
 • 9 Güneybatı Anadolu Moloz Akması Alanlarının Tespiti Kalkınma Bakanlığı P N 2008K140050, BAP, TETİK Çiğdem, GÖKÇE Oktay, SARP Gülcan, 01.01.2008 - 31.12.2013 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 BAYDOĞAN EMRE, SARP GÜLCAN, Urban footprint detection from night light, optical and SAR imageries: A comparison study. Remote Sensing Applications: Society and Environment Doi: 10.1016/j.rsase.2022.100775, (2022), (Alan Endeksleri)
 • 2 KÜÇÜK CEM, SARP GÜLCAN, Evaluation of formation mechanism of lakes in terms of morphometric aspect; lakes region and their vicinity, SW of Turkey. Episodes Doi: 10.18814/epiiugs/2020/020089, (2021), (SCI-Expanded)
 • 3 SARP Gülcan, Baydoğan Emre, Güzel Firdevs, Otlukaya Tuğba, Evaluation of the relationship between urban area and land surface temperature determined from optical satellite data: a case of Istanbul. Advanced Remote Sensing, 1(1), , 31-37. (2021), (Endekste taranmıyor)
 • 4 SARP GÜLCAN, Interaction between sediment transport rate and tectonic activity:the case of Kızılırmak Basin on the tectonically active NAFZ, Turkey. Arabian Journal of Geosciences Doi: 10.1007/s12517-020-5240-0, (2020), (SCI-Expanded)
 • 5 ERENER ARZU, SARP GÜLCAN, KARACA MUHAMMET İBRAHİM, An approach to urban building height and floor estimation by using LiDAR data. Arabian Journal of Geosciences Doi: /10.1007/s12517-020-06006-1, (2020), (SCI-Expanded)
 • 6 SARP GÜLCAN, TEMURÇİN KADİR, ALDIRMAZ YOLCU, Kentin Hücresel Boyutu: Bağcılar (İstanbul) Üzerine Bir Deneme. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi , 99-109. (2019), (Alan Endeksleri)
 • 7 Ates Yusuf, ÖZÇELİK MEHMET, SARP GÜLCAN, Participatory Effect of Water Drawdown on Initiation and Propagation of the Ground Cracks South of Lake Burdur (Turkey). Geotechnical and Geological Engineering, 37(6), , 4675-4685. Doi: 10.1007/s10706-019-00931-z, (2019), (Alan Endeksleri)
 • 8 ÖZÇELİK MEHMET, SARP GÜLCAN, Evaluation of sustainable water supply alternatives in karstified rock masses using GIS and AHP methodology for Antalya (Turkey) urban area. Environmental Earth Sciences, 77(19), Doi: 10.1007/s12665-018-7881-9, (2018), (SCI)
 • 9 SARP GÜLCAN, ÖZÇELİK MEHMET, Evaluation of an abandoned aggregate quarry used for uncontrolled waste disposal using remote sensing technologies (Atabey, Isparta-Turkey). Arabian Journal of Geosciences, 11(18), Doi: 10.1007/s12517-018-3907-6, (2018), (SCI-Expanded)
 • 10 SARP GÜLCAN, TEMURÇİN KADİR, ALDIRMAZ YOLCU, Evaluation of Industrialization Effects on Urbanization and Heat Island Formation Using Remote Sensing Technologies A Case of Istanbul Bağcılar District. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (2018), (TR DİZİN)
 • 11 SARP GÜLCAN, ÖZÇELİK MEHMET, Water body extraction and change detection using time series: A case study of Lake Burdur, Turkey. Journal of Taibah University for Science, 11(3), , 381-391. Doi: 10.1016/j.jtusci.2016.04.005, (2017), (SCI-Expanded)
 • 12 ÖZÇELİK MEHMET, SARP GÜLCAN, Soil-structure interaction of existing buildings near the active fault zone (Burdur-Turkey). Arabian Journal of Geosciences, 10(14), Doi: 10.1007/s12517-017-3085-y, (2017), (SCI)
 • 13 SARP GÜLCAN, Evaluation of Land Surface Temperature and Vegetation Relation Based on Landsat TM5 Data. SCIREA Journal of Geosciences, 1(1), (2016), (Endekste taranmıyor)
 • 14 SARP GÜLCAN, Tectonic controls of the North Anatolian Fault System NAFS on the geomorphic evolution of the alluvial fans and fan catchments in Erzincan pull apart basin Turkey. Journal of Asian Earth Sciences , 116-125. Doi: 10.1016/j.jseaes.2014.11.017, (2015), (SCI-Expanded)
 • 15 SARP GÜLCAN, DÜZGÜN HAFİZE ŞEBNEM, Morphometric evaluation of the Afşin Elbistan lignite basin using kernel density estimation and Getis Ord s statistics of DEM derived indices SE Turkey. Journal of Asian Earth Sciences , 819-826. Doi: 10.1016/j.jseaes.2015.07.022, (2015), (SCI-Expanded)
 • 16 SARP GÜLCAN, Spectral and spatial quality analysis of pan sharpening algorithms A case study in Istanbul. European Journal of Remote Sensing , 19-28. Doi: 10.5721/EuJRS20144702, (2014), (SCI-Expanded)
 • 17 SARP GÜLCAN, Evolution of neotectonic activity of East Anatolian Fault System EAFS in Bingöl pull apart basin based on fractal dimension and morphometric indices. Journal of Asian Earth Sciences , 168-177. Doi: 10.1016/j.jseaes.2014.03.018, (2014), (SCI-Expanded)
 • 18 SARP GÜLCAN, GÜRBOĞA ŞULE, TOPRAK VEDAT, DÜZGÜN HAFİZE ŞEBNEM, Tectonic history of basins sited along the western section of the North Anatolian Fault System Turkey. Journal of African Earth Sciences , 31-41. Doi: 10.1016/j.jafrearsci.2013.09.007, (2014), (SCI-Expanded)
 • 19 SARP GÜLCAN, ERENER ARZU, DÜZGÜN HAFİZE ŞEBNEM, KEMAL ŞAHIN, An approach for detection of buildings and changes in buildings using orthophotos and point clouds A case study of Van Erciş earthquake. European Journal of Remote Sensing , 627-642. Doi: 10.5721/EuJRS20144735, (2014), (SCI-Expanded)
 • 20 SARP GÜLCAN, TOPRAK VEDAT, DÜZGÜN HAFİZE ŞEBNEM, Activity level of tectonic basins western section of the North Anatolian Fault Zone Turkey. International Geology Review, 55(3), , 350-366. Doi: 10.1080/00206814.2012.710373, (2013), (SCI-Expanded)
 • 21 GÜRBOĞA ŞULE, SARP GÜLCAN, APPLICATION OF DETERMINISTIC SEISMIC HAZARD ANALYSIS ON THE AREA OF 1970 GEDIZ EARTHQUAKE. International Journal of Engineering & Applied Sciences (IJEAS), 5(2), , 18-37. (2013), (Endekste taranmıyor)
 • 22 SARP Gülcan, Determination of Vegetation Change Using Thematic Mapper Imagery in Afşin Elbistan Lignite Basin SE Turkey. 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies , 407-411. Doi: 10.1016/j.protcy.2012.02.092, (2012), (Diğer)
 • 23 SARP GÜLCAN, DÜZGÜN HAFİZE ŞEBNEM, Spatial analysis of morphometric indices the case of Bolu pull apart basin western section of North Anatolian Fault System Turkey. Geodinamica Acta , 86-95. Doi: 10.1080/09853111.2013.841382 , (2012), (SCI)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 TEMURÇİN KADİR, SARP GÜLCAN, ALDIRMAZ YOLCU, KILIÇ MAHİNUR, ŞEHİRLEŞME İLE KENTSEL ISI ADASI OLUŞUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN JEOİNFORMASYON TEKNİKLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ. Bilge Kağan ISC-2019, Barselona (2019). (Tam metin bildiri)
 • 2 TEMURÇİN KADİR, SARP GÜLCAN, ALDIRMAZ YOLCU, Aldırmaz Ayşe, UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ İLE KENTSEL DOKUNUN TESPİTİ: İMKAN VE SINIRLILIKLAR. Bilge Kağan ISC-2019, Barselona (2019). (Tam metin bildiri)
 • 3 SARP GÜLCAN, TEMURÇİN KADİR, ALDIRMAZ YOLCU, KILIÇ MAHİNUR, BAYDOĞAN EMRE, KENTSEL ISI ADALARI, KENTLEŞME VE HAVA KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, İSTANBUL ÖRNEĞİ. 1 İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi (2019). (Özet bildiri)
 • 4 SARP GÜLCAN, TEMURÇİN KADİR, ALDIRMAZ YOLCU, KILIÇ MAHİNUR, BAYDOĞAN EMRE, YÜKSEK KATLI VE YÜKSEK YOĞUNLUKLU KENTLEŞMENİN KENTSEL ISI ADASI OLUŞUMU ÜZERİNE ETKİLERİ, İSTANBUL ÖRNEĞİ. 1 İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi (2019). (Özet bildiri)
 • 5 SARP GÜLCAN, TEMURÇİN KADİR, ALDIRMAZ YOLCU, KILIÇ MAHİNUR, Construction of Industrial Spaces in Turkey: Regional and Structural Disparities. 12th AGP International Humanities and Social Sciences Conference (2018). (Özet bildiri)
 • 6 SARP GÜLCAN, TEMURÇİN KADİR, ALDIRMAZ YOLCU, KILIÇ MAHİNUR, Spatial Transformation of Population in İstanbul. 12th AGP International Humanities and Social Sciences Conference (2018). (Özet bildiri)
 • 7 SARP GÜLCAN, TEMURÇİN KADİR, ALDIRMAZ YOLCU, KILIÇ MAHİNUR, Spatial and Temporal Dynamics of the Accommodation Industry in Turkey: An Evaluation over Fixed Capital Accumulation. 12th AGP International Humanities and Social Sciences Conference (2018). (Özet bildiri)
 • 8 TEMURÇİN KADİR, ALDIRMAZ YOLCU, SARP GÜLCAN, Batı Ümmügülsüm, Neoliberal Preference in Fluid Space: A Short Discussion on Health Services in Istanbul. 5th International Congress of Social Sciences (2018). (Özet bildiri)
 • 9 TEMURÇİN KADİR, ALDIRMAZ YOLCU, SARP GÜLCAN, Canbakış Mikail, Sectorial Analysis of Manufacturing Industry in Turkey: From Traditional Production to Spatial Specialization. 5th International Congress of Social Sciences (2018). (Özet bildiri)
 • 10 TEMURÇİN KADİR, SARP GÜLCAN, ALDIRMAZ YOLCU, BAYDOĞAN EMRE, The Impact of The Construction and Transformation of Urban Spaces on The Urban Heat Island: A Case Study in İstanbul. 5th International Congress of Social Sciences (2018). (Özet bildiri)
 • 11 SARP GÜLCAN, ERENER ARZU, Evaluation Of Temporal Effects Land Surface Temperature On The Vegetation Cover And Soil Moisture Using Remote Sensing Technologies. International Congress on Social Sciences, China to Adriatic, ICSSCA (2018). (Özet bildiri)
 • 12 SARP GÜLCAN, ERENER ARZU, Approaches For Debris Flow Mapping Using Image Processing Techniques. International Congress on Social Sciences, China to Adriatic, ICSSCA (2018). (Özet bildiri)
 • 13 SARP GÜLCAN, TEMURÇİN KADİR, ALDIRMAZ YOLCU, BAYDOĞAN EMRE, Evaluation Spatial Sprawl of Industrialization and Its Effects on Land Surface Temperature by Using Information Technologies, A Case of Antalya. 5th International Congress of Social Sciences (2018). (Özet bildiri)
 • 14 ERENER ARZU, SARP GÜLCAN, Bozkurt Yeşim, Kurtoğlu Gürel Nur, Quality and Land Use Detection Performance Evaluation of High Resolution Gokturk-2 Satellite Images. I N T E R N A T I O N A L C O N F E R E N C E O N L I F E A ND E N G I N E E R I N G S C I E N C E S (2018). (Tam metin bildiri)
 • 15 ERENER ARZU, SARP GÜLCAN, BEHŞİ MERYEM NUR, GIS Based Site Selection for Industrial Regions: Kocaeli Case. I N T E R N A T I O N A L C O N F E R E N C E O N L I F E A ND E N G I N E E R I N G S C I E N C E S (2018). (Tam metin bildiri)
 • 16 ERENER ARZU, SARP GÜLCAN, Spatiotemporal distribution of Industrial Regions and Impact on LST in the case of Kocaeli, Turkey. FIG Congress 2018 (2018). (Tam metin bildiri)
 • 17 SARP GÜLCAN, TEMURÇİN KADİR, ALDIRMAZ YOLCU, BAYDOĞAN EMRE, Uzaktan Algılama Teknolojileri Kullanarak Orman Yangınlarının Mekansal Analizi 2017 Mersin-Anamur Orman Yangını Örneği. Innovation and Global Issues in Multidisciplinary Sciences IV (2018). (Tam metin bildiri)
 • 18 SARP GÜLCAN, TEMURÇİN KADİR, ALDIRMAZ YOLCU, BAYDOĞAN EMRE, Uzaktan Algılama Teknolojileri Kullanarak 2000 - 2018 Yılları Arasında Antalya Oteller Bölgesinde Yapılaşmanın Mekânsal Değişimin Etkilerinin Değerlendirilmesi. Innovation and Global Issues in Multidisciplinary Sciences IV (2018). (Tam metin bildiri)
 • 19 SARP GÜLCAN, TEMURÇİN KADİR, ALDIRMAZ YOLCU, BAYDOĞAN EMRE, Göktürk-2 Uydu Görüntülerinden Kensel Alanlarin Belirlenme Doğruluğunun Test Edilmesi. Innovation and Global Issues in Multidisciplinary Sciences IV (2018). (Tam metin bildiri)
 • 20 SARP GÜLCAN, ERENER ARZU, UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ARAZİ YÜZEY SICAKLIĞININ BİTKİ ÖRTÜSÜNE VE TOPRAK NEMİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ. VI. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ PROGRAMI (2018). (Özet bildiri)
 • 21 SARP GÜLCAN, ERENER ARZU, GÖRÜNTÜ İYİLEŞTİRME TEKNİKLERİ KULLANARAK MOLOZ AKMA HARİTALAMASI İÇİN YAKLAŞIMLAR. 6. ULUSLARARASI ÇiN’DEN ADRiYATiK’E SOSYAL BiLiMLER KONGRESi (2018). (Özet bildiri)
 • 22 TEMURÇİN KADİR, KILIÇ MAHİNUR, SARP GÜLCAN, ALDIRMAZ YOLCU, Industrial relocation in the Bağcılar District (Istanbul). 33rd International Scientific Conference on “Structural Transformations of the Industry and Services in Spatial Systems” (2017). (Özet bildiri)
 • 23 SARP GÜLCAN, ERENER ARZU, Kentleşmenin Isı Adaları Oluşumu Üzerine Etkisinin Uzaktan Algılama Teknolojileri ile Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BILMES 2017) (2017). (Özet bildiri)
 • 24 ERENER ARZU, SARP GÜLCAN, ÖZCANOĞLU MUSTAFA, AKÇAY ADEM, GIS Based Pollution Monitoring for Turkey. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BILMES 2017) (2017). (Özet bildiri)
 • 25 ERENER ARZU, SARP GÜLCAN, Forest Fire Monitoring by Using Satellite Images and Information Technology. ISFOR 2017 International Symposium on New Horizons in Forestry   (2017). (Özet bildiri)
 • 26 TEMURÇİN KADİR, ALDIRMAZ YOLCU, SARP GÜLCAN, KILIÇ MAHİNUR, Uneven distribution of manufacturing industries in Istanbul. 33rd International Scientific Conference on “Structural Transformations of the Industry and Services in Spatial Systems” (2017). (Özet bildiri)
 • 27 SARP GÜLCAN, TEMURÇİN KADİR, ALDIRMAZ YOLCU, Evaluation of Spatial and Temporal Effects of Industrialization Using Remote Sensing Technologies: Case of Bağcılar District. Innovation and Global Issues in Social Sciences 2017 (2017). (Özet bildiri)
 • 28 SARP GÜLCAN, ERENER ARZU, Comparison of Sentinel-2 and Landsat 8 OLI Satellite Imagery for Vegetation Cover and Land Surface Moisture Monitoring. ISFOR 2017 International Symposium on New Horizons in Forestry   (2017). (Özet bildiri)
 • 29 SARP GÜLCAN, Baydoğan Emre, KILIÇ MAHİNUR, Spatio-Temporal Analysis of Forest Fire Using GIS and Remote Sensing Technologies, The Case of Antalya Kumluca Forest Fire. ISFOR 2017 International Symposium on New Horizons in Forestry (2017). (Özet bildiri)
 • 30 ERENER ARZU, SARP GÜLCAN, KARACA MUHAMMED İBRAHİM, Building Height Determination Using 3D Maps. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BILMES 2017), (2017). (Özet bildiri)
 • 31 SARP GÜLCAN, ERENER ARZU, BAYDOĞAN EMRE, Burdur Göl Alanında Meydana Gelen Değişimin Zamansal ve Mekânsal Olarak Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BILMES 2017) (2017). (Özet bildiri)
 • 32 ERENER ARZU, SARP GÜLCAN, Shirzad Reza, Application Of Remote Sensing And Gis Technologies To Determine Changes Of Reservoir Area In Lake Dam. TURQUA (Turkish Quaternary Association) Quaternary Symposium (2016). (Özet bildiri)
 • 33 SARP GÜLCAN, ERENER ARZU, Evaluation Of Lake Basin Morphology Lakes Region Turkey. TURQUA (Turkish Quaternary Association) Quaternary Symposium (2016). (Özet bildiri)
 • 34 SARP GÜLCAN, Monitoring And Predicting Changes Of Surface Mining Area Using Image Analysis Of The Time Series Images. 37th ACRS (2016). (Özet bildiri)
 • 35 SARP GÜLCAN, ERENER ARZU, Testing Performance Of High Spatial Resolution Gokturk 2 Satellite Image For Urban And Rural Environment Mapping. 37th ACRS (2016). (Özet bildiri)
 • 36 MENDERES AYDAN, ERENER ARZU, SARP GÜLCAN, Automatic Detection of Damaged Buildings after Earthquake Hazard by Using Remote Sensing and Information Technologies. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015 (2015). (Tam metin bildiri)
 • 37 MENDERES AYDAN, ERENER ARZU, SARP GÜLCAN, Depremde Çöken Binalarin Uzaktan Algilama ve Bilgi Teknolojileri Kullanilarak Belirlenmesi Van Erciş Örneği. 5th International earthquake Symposium (2015). (Tam metin bildiri)
 • 38 SARP GÜLCAN, TOPRAK VEDAT, DÜZGÜN HAFİZE ŞEBNEM, Tectonic Effects of the North Anatolian Fault Zone on Bolu Basin NW Turkey. 2012 International Conference on Earth Science and Remote Sensing (ESRS 2012); Lecture Notes in Information Technology (2012). (Tam metin bildiri)
 • 39 GÜRBOĞA ŞULE, SARP GÜLCAN, Time Dependency Analysis of Automatic Lineament Extraction. 2012 4 th International Conference on Environmental Science and Information Application Technology (ESIAT 2012); Advances in Biomedical Engineering (2012). (Tam metin bildiri)
 • 40 SARP GÜLCAN, ERENER ARZU, The Effects of Sample Size Selection on Classification Accuracy. 2012 International Conference on Earth Science and Remote Sensing (ESRS 2012); Lecture Notes in Information Technology (2012). (Tam metin bildiri)
 • 41 ERENER ARZU, SARP GÜLCAN, DÜZGÜN HAFİZE ŞEBNEM, Evaluation of Terra SAR X Optic Image Fusion Performance for Image Classification in a Complex Urban Environment. 2012 4 th International Conference on Environmental Science and Information Application Technology (ESIAT 2012); Advances in Biomedical Engineering (2012). (Tam metin bildiri)
 • 42 SARP GÜLCAN, ERENER ARZU, Testing performance of Pan Sharpening Algorithms on Urban Environment Classification. 2012 4 th International Conference on Environmental Science and Information Application Technology (ESIAT 2012); Advances in Biomedical Engineering (2012). (Özet bildiri)
 • 43 SARP GÜLCAN, GEÇEN REŞAT, TOPRAK VEDAT, DÜZGÜN HAFİZE ŞEBNEM, Morphotectonic Properties of Yenicaga Basin Area in Turkey. 34th International Symposium on Remote Sensing of Environment (2011). (Tam metin bildiri)
 • 44 SARP GÜLCAN, TOPRAK VEDAT, DÜZGÜN HAFİZE ŞEBNEM, Hypsometric Properties of the Hydrolic Basins Located on Western Part of NAFZ. 34th International Symposium on Remote Sensing of Environment (2011). (Tam metin bildiri)
 • 45 Shin Timothy, Catlos Elisabeth, Duzgun Sebnem, Ozdemir Burcu, SARP Gülcan, Yildiz Okan, An Investigation Of Geologic Hazards Of The North Anatolian Shear Zone Near Amasya Turkey. 2009 Portland GSA Annual Meeting (2009). (Özet bildiri)
 • 46 GEÇEN REŞAT, SARP GÜLCAN, Road Detection From High and Low Resolution Satellite Images. XXI ISPRS Congress (2008). (Tam metin bildiri)
 • 47 SARP GÜLCAN, ERENER ARZU, Land Use Detection Comparison From Satellite Images With Different Classification Procedures. XXI ISPRS Congress (2008). (Tam metin bildiri)
 • 48 SARP GÜLCAN, TOPRAK VEDAT, Automated Versus Manual Lineament Analysis. International Conference on Environment: Survival and Sustainability (2007). (Tam metin bildiri)
 • 49 SARP GÜLCAN, DÜZGÜN HAFİZE ŞEBNEM, TOPRAK VEDAT, Spatial Analysis of Earthquake Epicenters In North West of Ankara Environment. International Conference on Environment: Survival and Sustainability (2007). (Tam metin bildiri)
 • 50 SARP GÜLCAN, TOPRAK VEDAT, An Integrated Lineament Analysis from Satellite Images. 28 th Asian Conference on Remote Sensing ACRS2007 (2007). (Tam metin bildiri)
 • 51 SARP GÜLCAN, TOPRAK VEDAT, Spatial Analysis of Lineaments North West of Ankara. 28 th Asian Conference on Remote Sensing ACRS2007 (2007). (Özet bildiri)
 • 52 Tunusluoglu Mehmet Celal, SARP Gülcan, Duzgun Sebnem, Gokceoglu Candan, Debris Flow Risk Mapping Based on Geographic Information Technologies. European Geosciences Union General Assembly (2007). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 YILMAZ USTA NALAN DAMLA, YAKUT İPEKOĞLU HİLAL, SARP GÜLCAN, YAĞMURLU FUZULİ, Atalay Süleyman, Surveys on Continental Neogene of Isparta in 2017/ Isparta Karasal Neojeni 2017 Yılı Yüzey Araştırması. ANMED , 195-199. (2018), (Endekste taranmıyor)
 • 2 SARP GÜLCAN, ERENER ARZU, Barajların Çevresel Etkilerinin Zamansal Ve Mekansal Olarak Uzaktan Algılama İle Değerlendirilmesi: Atatürk Barajı Örneği. Geomatik Dergisi, 2(2), , 1-11. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 3 ERENER ARZU, SARP GÜLCAN, Mekansal Çözünürlüğün ve Görüntü Homojenleştirilmesinin Sınıflandırma Doğruluğuna Etkisi. Harita Dergisi , 17-24. (2012), (Diğer)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 YILMAZ USTA Nalan Damla, SARP Gülcan, Isparta Karasal Neojeni Yüzey Araştırması 2017 Yılı Çalışmaları. 40. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (2018). (Özet bildiri)
 • 2 SARP GÜLCAN, ÖZÇELİK MEHMET, Çok Zamanlı Uydu Görüntülerinden Destek Vektör Makineleri Sınıflandırma Tekniği Kullanılarak Su Kütlelerinin Çıkarımı ve Değişimi Analizi Burdur Gölü Örneği. 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı (2015). (Özet bildiri)
 • 3 ÖZÇELİK MEHMET, SARP GÜLCAN, Yakın Gelecekte Antalya nın Su Teminine Etki Eden Riskler. 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı (2015). (Özet bildiri)
 • 4 SARP GÜLCAN, DÜZGÜN HAFİZE ŞEBNEM, TOPRAK VEDAT, Kuzey Anadolu Fayının Bolu Havzası Üzerindeki Morfolojik Etkisi. 16. Aktif tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı (2012). (Özet bildiri)
 • 5 SARP GÜLCAN, ERENER ARZU, Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüsü Kullanılarak Bina Alanlarının Güncellenmesi. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı (2009). (Tam metin bildiri)
 • 6 ERENER ARZU, SARP GÜLCAN, DÜZGÜN HAFİZE ŞEBNEM, Görüntü Sınıfladırmasında Doku Parametrelerinin Etkisinin İncelenmesi. UZAL-CBS2008 2. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu-2008 (2008). (Tam metin bildiri)
 • 7 GEÇEN REŞAT, SARP GÜLCAN, Akarsu Drenajı ile Litolojik Birimler Arasındaki İlişki. 1.Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu (2008). (Özet bildiri)
 • 8 SARP GÜLCAN, ERENER ARZU, Litolojik Birimlerin Farklı Sınıflandırma Yöntemleri ile Uydu Görüntülerinden Belirlenmesi. 1.Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu (2008). (Özet bildiri)
 • 9 ERENER ARZU, SARP GÜLCAN, DÜZGÜN HAFİZE ŞEBNEM, Hücre Tabanlı Heyelan Duyarlılık Haritalarının Oluşturulması. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi I. CBS Günleri Sempozyumu 2008 (2008). (Tam metin bildiri)
 • 10 SARP GÜLCAN, ERENER ARZU, Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüsünden Binaların Belirlenme Doğruluğunun Artırılması. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi I. CBS Günleri Sempozyumu (2008). (Tam metin bildiri)
 • 11 GEÇEN REŞAT, SARP GÜLCAN, Yüksek ve Düşük Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Yolların Tayini. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi (2007). (Tam metin bildiri)
 • 12 SARP GÜLCAN, TOPRAK VEDAT, Otomatik Olmayan Yöntemler Kullanılarak Landsat ETM Uydu Görüntüsünden Çizgiselliklerin Belirlenmesi. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi (2007). (Tam metin bildiri)
 • 13 SARP Gülcan, Uydu Görüntülerinden Çizgiselliklerin Belirlenmesi İçin Bir Yaklaşım. 58. Türkiye Jeoloji Kurultayı (2005). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 ERENER ARZU, SARP GÜLCAN, DÜZGÜN HAFİZE ŞEBNEM, Information Science and Technology(2021). IGI GLOBAL, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 SARP GÜLCAN, Paleobiodiversity and Tectono-Sedimentary Records in the Mediterranean Tethys and Related Eastern Areas(2019). Springer Nature Switzerland AG 2019, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 ERENER ARZU, SARP GÜLCAN, KARACA MUHAMMET İBRAHİM, Advances in Remote Sensing and Geo Informatics Applications(2019). Springer Nature Switzerland AG 2019, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 ERENER ARZU, SARP GÜLCAN, Yıldırım Özge, Advances in Remote Sensing and Geo Informatics Applications. Advances in Science, Technology Innovation (IEREK Interdisciplinary Series for Sustainable Development). Springer, Cham(2019). Springer, Cham, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 ERENER ARZU, SARP GÜLCAN, DÜZGÜN HAFİZE ŞEBNEM, Use of GIS and Remote Sensing forLandslide Susceptibility Mapping(2018). IGI Global, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Yönetilen Tez
 • 1 Çevikbaş Gamze, Uzaktan Algılama ve Bilgi Teknolojileri Kullanılarak Yüzey Deformasyonlarının Yerleşim Alanlarına Etkilerinin Değerlendirilmesi; Zonguldak- Kozlu Örneği, -, 17.12.2020. Yüksek Lisans
 • 2 Baydoğan Emre, Kentsel Alanların Belirlenmesi İçin Gece Işık Görüntülerinin ve Optik Görüntülerin Kullanımı ve Başarı Kriterleri: İstanbul Örneği, -, 26.11.2020. Yüksek Lisans
 • 3 GENİŞYÜREK Furkan, Barajların çevresel etkilerinin çok zamanlı uydu görüntüleri ile mekânsal ve zamansal olarak değerlendirilmesi, -, 23.07.2019. Yüksek Lisans
 • 4 KÜÇÜK Cem , Göller bölgesi ve yakın çevresindeki başlıca göllerin morfometrik özelliklerinin değerlendirilmesi, -, 25.12.2018. Yüksek Lisans
 • 5 Aldırmaz Ayşe, Sediman Taşınımı ve Tektonik Aktivite Arasındaki İlişkinin Jeoinformasyon Yöntlemleri ile Değerlendirilmesi- Yeşilırmak Havzası Örneği, -, . Yüksek Lisans
 • 6 Otlukaya Tuğba, Jeoinformasyon Teknikleri ile Küçük Menderes Havzası’nın Morfometrik Özelliklerin Değerlendirilmesi, -, . Yüksek Lisans
 • 7 Güzel Firdevs, Uzaktan Algılama Teknolojileri Kullanılarak Aktif Tektonik İle Mineral Alterasyonu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi, -, . Yüksek Lisans
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi II
CBS de Mekansal İstatistik
Coğrafi Bilgi Sistemleri I
Coğrafi Bilgi Sistemleri II
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Mekansal Analizler
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Üretim Teknikleri
Coğrafya Bilgi İşlem Sistemleri Analiz Yöntemleri
Çoğrafyada Bilgisayar
Genel Jeoloji
Harita Bilgisi
Sayısal Görüntü İşleme
Tez (Yüksek Lisans)
Uzaktan Algılama
Uzaktan Algılama Teknikleri
Uzaktan Algılama ve Hava Fotoğrafları
Uzmanlık Alan Dersi I (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi-3 (Yüksek Lisans)
 
Bu İçeriği Paylaş!