KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Gülcan SARP
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Coğrafya Bölümü
Ana Bilim Dalı Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı
Telefon 2462114332
E-Posta gulcansarp@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-5021-4918
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 18.06.1998
Yüksek Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 08.09.2005
Doktora ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 17.02.2012
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)-,Uzaktan Algılama (UA)-,Dijital Görüntü İşleme-,Jeomorfoloji-,Mekansal Veri Analizi-,Morfotektonik
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitap
 • 1 Sarp, G., 2012. Lineament Analysis Of Landsat ETM Data For Geological Applications, Lambert Academic Publishing, ISBN: 978-3-659-23762-1
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Erener, A., Sarp, G., Düzgün, HSB., 2021.GIS-Based Quantitative Landslide Risk Assessment Approach for Property and Life at Bartin Hepler. Section 12: Government, Policy, and Crisis Management.
 • 2 Sarp, G., 2019. Evaluation of Sediment Transport Rate of the Kizilirmak River Basin on the Tectonically Active North Anatolian Fault Zone (NAFZ), Turkey. Chapter No.: 59, Paleobiodiversity and Tectono-Sedimentary Records in the Mediterranean Tethys and Related Eastern. Springer Nature Switzerland AG. Book ISBN: 978-3-030-01451-3
 • 3 Erener, A., Sarp, G., Kaaca, Mİ. 2019. Building Hights and Floor Estimation Using 3D Maps, Central Part of Kucukcekmece, Istanbul, Turkey. Advances in Remote Sensing and Geo Informatics Applications, Springer, Cham. pp. 159-162
 • 4 Erener, A., Sarp, G., Yıldırım, Ö. 2019. Seasonal Air Pollution Investigation and Relation Analysis of Air Pollution Parameters to Meteorological Data (Kocaeli/Turkey). Advances in Remote Sensing and Geo Informatics Applications, Springer, Cham. pp. 355-358
 • 5 Erener, A., Sarp, G., Duzgun, S. 2018. Use of GIS and Remote Sensing for Landslide Susceptibility Mapping: GIS RS for Susceptibility . Ch. 304: Encyclopedia of Information Science and Technology-4th ed.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yılmaz Usta, N.D., Yakut İpekoğlu, H., Sarp, G., Yağmurlu, F., Atalay, S. (2018). "Surveys on Continental Neogene of Isparta in 2017", ANMED, 16: 195-199.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sarp, G., Temurçin, K., Aldırmaz, Y.,Kılıç, M. Baydoğan, E. 2019. Kentsel Isı Adaları, Kentleşme Ve Hava Kalitesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi, İstanbul Örneği, 1. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi, 20-22 Haziran, İstanbul
 • 2 Sarp, G., Temurçin, K., Aldırmaz, Y.,Kılıç, M. Baydoğan, E. 2019. Yüksek Katlı ve Yüksek Yoğunluklu Kentleşmenin Kentsel Isı Adası Oluşumu Üzerine Etkileri, İstanbul Örneği, 1. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi, 20-22 Haziran, İstanbul
 • 3 Sarp, G., Erener, A. 2018. Evaluation Of Temporal Effects Land Surface Temperature On The Vegetation Cover And Soil Moisture Using Remote Sensing Technologies, International Congress on Social Sciences, China to Adriatic, ICSSCA
 • 4 Sarp, G., Erener, A. 2018. Approaches For Debris Flow Mapping Using Image Processing Techniques, International Congress on Social Sciences, China to Adriatic, ICSSCA
 • 5 Sarp, G., Temurçin, K., Aldırmaz, Y., Baydoğan, E., 2018. Evaluation Spatial Sprawl of Industrialization and Its Effects on Land Surface Temperature by Using Information Technologies, A Case of Antalya, 5th International Congress of Social Sciences, 3-5 May, Antalya/Turkey
 • 6 Temurçin, K., Sarp, G., Aldırmaz, Y., Baydoğan, E., 2018. The Impact of The Construction and Transformation of Urban Spaces on The Urban Heat Island: A Case Study in İstanbul, 5th International Congress of Social Sciences, 3-5 May, Antalya/Turkey.
 • 7 Temurçin, K., Aldırmaz, Y., Sarp, G., Canbakış, M., Ç., 2018. Sectorial Analysis of Manufacturing Industry in Turkey: From Traditional Production to Spatial Specialization, 5th International Congress of Social Sciences, 3-5 May, Antalya/Turkey.
 • 8 Temurçin, K., Aldırmaz, Y., Sarp, G., Batı, Ü., 2018. Neoliberal Preference in Fluid Space: A Short Discussion on Health Services in Istanbul, 5th International Congress of Social Sciences, 3-5 May, Antalya/Turkey.
 • 9 Sarp, G., Temurçin, K., Aldırmaz, Y., Kılıç, M., 2018. Spatial and Temporal Dynamics of the Accommodation Industry in Turkey: An Evaluation over Fixed Capital Accumulation, 12th AGP International Humanities and Social Sciences Conference, 4-6 May 2018, Prague.
 • 10 Sarp, G., Temurçin, K., Aldırmaz, Y., Kılıç, M., 2018. Spatial Transformation of Population in İstanbul, 12th AGP International Humanities and Social Sciences Conference, 4-6 May 2018, Prague.
 • 11 Sarp, G., Temurçin, K., Aldırmaz, Y., Kılıç, M., 2018. Construction of Industrial Spaces in Turkey: Regional and Structural Disparities, 12th AGP International Humanities and Social Sciences Conference, 4-6 May 2018, Prague
 • 12 Temurçin, K., Kılıç, M., Sarp, G., and Aldırmaz, Y., 2017. Industrial relocation in the Bağcılar District (Istanbul), 33rd International Scientific Conference on “Structural Transformations of the Industry and Services in Spatial Systems”, 4-6 December 2017 Krakow / Poland.
 • 13 Temurçin, K., Aldırmaz, Y., Sarp, G., and Kılıç, M., 2017. Uneven distribution of manufacturing industries in Istanbul, 33rd International Scientific Conference on “Structural Transformations of the Industry and Services in Spatial Systems”, 4-6 December 2017 Krakow / Poland.
 • 14 Sarp, G., Erener, A., Baydoğan, E. 2017 Burdur Göl Alanında Meydana Gelen Değişimin Zamansal ve Mekânsal Olarak Değerlendirilmesi, I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BILMES 2017), 05-08 Ekim 2017, Nevşehir Ürgüp
 • 15 Sarp, G., Erener, A. 2017, Kentleşmenin Isı Adaları Oluşumu Üzerine Etkisinin Uzaktan Algılama Teknolojileri ile Değerlendirilmesi, I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BILMES 2017), 05-08 Ekim 2017, Nevşehir Ürgüp
 • 16 Erener, A., Sarp, G., Özcanoğlu, M., Akçay, A., 2017 GIS Based Pollution Monitoring for Turkey, I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BILMES 2017), 05-08 Ekim 2017, Nevşehir Ürgüp
 • 17 Erener, A., Sarp, G., Karaca, M. İ., 2017. Building Height Determination Using 3D Maps, I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BILMES 2017), 05-08 Ekim 2017, Nevşehir Ürgüp
 • 18 Sarp, G., Temurçin, K., Aldırmaz, Y., 2017, Evaluation of Spatial and Temporal Effects of Industrialization Using Remote Sensing Technologies: Case of Bağcılar District, Innovation and Global Issues in Social Sciences 2017, 27-29 Nisan 2017 Kaş / Antalya
 • 19 Sarp, G., Baydoğan, E. , Kılıç, M., 2017. Spatio-Temporal Analysis of Forest Fire Using GIS and Remote Sensing Technologies, The Case of Antalya Kumluca Forest Fire, ISFOR 2017 International Symposium on New Horizons in Forestry   18-20 October 2017, Isparta
 • 20 Erener, A., Sarp, G. (2017) Forest Fire Monitoring by Using Satellite Images and Information Technology, ISFOR 2017 International Symposium on New Horizons in Forestry   18-20 October 2017, Isparta
 • 21 Sarp, G., Erener, A., 2016. Evaluation Of Lake Basin Morphology, Lakes Region, Turkey. Quaternary Symposium of Turkey
 • 22 Erener, A., Sarp, G., Shirzad, M. R. 2016. Application Of Remote Sensing And Gis Technologies To Determine Changes Of Reservoir Area In Lake/Dam. Quaternary Symposium of Turkey
 • 23 Shin, Timothy A., Catlos, Elizabeth, Düzgün, H. Sebnem, Ozdemir, Burcu, Sarp, Gulcan, and Yildiz, G. Okan 2009, An Investigation Of Geologic Hazards Of The North Anatolian Shear Zone Near Amasya, Turkey, 2009 Portland GSA Annual Meeting (18-21 October 2009) Portland, Oregon , USA. GSA Abstracts Vol. 41, No. 7, p. 674
 • 24 Tunusluoglu, M.C., Sarp, G., Duzgun, H.S.B., Gokceoglu, C. 2007, Debris Flow Risk Mapping Based on Geographic Information Technologies: A case from SW Turkey, European Geosciences Union General Assembly 2007 15 – 20 April. Vienna, Austria. Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 03550, 2007.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Sarp, G., Erener, A., 2017. Comparison of Sentinel-2 and Landsat 8 OLI Satellite Imagery for Vegetation Cover and Land Surface Moisture Monitoring, ISFOR 2017 International Symposium on New Horizons in Forestry   18-20 October 2017, Isparta
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Sarp, G, 2005. Lineament Analysis from Satellite Images, North-West of Ankara. MS. Thesis submitted to the Geodetic and Geographic Information Technologies, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.
 • Doktora Tezi
 • 1 Sarp, G., 2012. Identification of Morphometric Properties of Basins Located on Western Part of NAFZ. Ph.D. Thesis submitted to the Geodetic and Geographic Information Technologies, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Genişyürek, F. (2019). Barajların Çevresel Etkilerinin Çok Zamanlı Uydu Görüntüleri İle Mekansal ve Zamansal Olarak Değerlendirilmesi; Manavgat Barajı Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü- >Cografya Anabilim Dalı
 • 2 KÜÇÜK CEM, (2018). Göller Bölgesi Ve Yakın Çevresindeki Başlıca Göllerin Morfometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü- >Cografya Anabilim Dalı
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Harita Genel Komutanlığı- Süleyman Demirel Üniversitesi İşbirliği Projesi, 4972-GÜP-17
 • 2 AFAD - Türkiye Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi (İZGE) Ar-ge Aşama-1 Projesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Burdur Şehrinin 2010 – 2018 Yılları Arasında Geçirmiş Olduğu Kentsel Gelişimin Bölgenin Tektonik Aktivitesi İle Uyumunun Bilgi Teknolojileri İle Değerlendirilmesi", TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı-Proje Danışmanı (Yürütücü: Enes Akbulut)
 • 2 “Yüzey Etmenleri İle Yeraltı Su Seviyesindeki Değişimlerin Zamansal Ve Mekânsal Olarak Değerlendirilmesi: Isparta İli Örneği”, TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı-Proje Danışmanı (Yürütücü: Firdevs Güzel)
 • 3 “Gürültü ve CO2 Emisyonunun Coğrafi Bilgi Sistemleri Ortamında Değerlendirilmesi, Isparta İli Örneği”, TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı-Proje Danışmanı (Yürütücü: Batuhan Halaçoğlu)
 • 4 TÜBİTAK SOBAG (1001)-İstanbul İlinde Sanayinin Mekânsal Dönüşümü: Süreçler, Etkiler, Beklentiler (2018 - Devam Ediyor)
 • 5 Isparta Karasal Neojeni Yüzey Arastırması (2018)
 • 6 2016 Yılı Antalya İli Kumluca İlçesi Orman Yangınının Çevresel Etkilerinin Uydu Görüntüleri Ve Meteorolojik Parametrelerle İncelenmesi, TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı-Proje Danışmanı (Proje Yürütücüsü: Emre Baydoğan)
 • 7 Isparta Karasal Neojeni İnsan ve Mememliler Paleontolojisi Amaçlı Yüzey Araştırması (2017)
 • 8 Tetik, Ç., Gökçe, O. ve Sarp, G., 2008. Güneybatı Anadolu Moloz Akması Alanlarının Tespiti, Kalkınma Bakanlığı, P.N: 2008K140050
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Afet Yönetiminde İleri Teknolojilerin Kullanımı Çalıştayı
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 January- July 2010: Visiting researcher at Department of Earth Sciences -University of Memphis; USA
 • 2 January-February 2009: Comprehensive Strategy for Recovery from Natural Disasters: Lessons Learned from the Great Hanshin-Awaji Earthquake Case; JAPAN (Supported by JICA)
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (JAES-2016)
 • 2 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (JAES-2015)
 • 3 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (EJRS-2014)
 • 4 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (JAES-2014)
 • 5 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (IGR-2013)
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 SPIE (International Society for Optics and Photonics)
 • 2 Asian Council of Science Editors
 • 3 NSF - IRES
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Natural Hazards (2018)
 • 2 European Journal of Remote Sensing (2015)
 • 3 Environmental Monitoring and Assessment (EMAS) (2015)
 • 4 Environmental Earth Sciences (2015)
 • 5 Geological Journal (2015)
 • 6 Engineering Geology (2015)
 • 7 Arabian Journal of Geosciences (2015)
 • 8 International Journal of Remote Sensing and Remote Sensing Letters (2015)
 • 9 Bulletin of Engineering Geology and the Environment (2015)
 • 10 International Journal of Remote Sensing and Remote Sensing Letters (2014)
 • 11 Earth Science Informatics (2014)
 • 12 Earth Science Informatics (2014)
 • 13 International Journal of Remote Sensing (2013)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of Geographic Information System (JGIS) (2017)
 • 2 Journal of Geographic Information System (JGIS) (2017)
 • 3 International Journal Geology and Mining (2017)
 • 4 Encyclopedia of Information Science and Technology (2016)
 • 5 Encyclopedia of Information Science and Technology (2016)
 • 6 IUGS Journal of International Geo-science- Episodes (2015)
 • 7 Indian Journal of Geo-Marine Science (2015)
 • 8 Indian Journal of Geo-Marine Science (2014)
 • 9 Journal of Tethys (an international journal of earth-sciences) (2014)
 • 10 Geoinformatics & Geostatistics (2013)
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2018)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2017)
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2017)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 SDÜ Stratejik Plan İzleme ve Yönlendirme Komisyon Başkanlığı
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Gözlemci Panelist TUBITAK 2015-1-Çevre 13 (Çevresel İzleme 1)
 • 2 Temmuz 2012-Temmuz 2013: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) (Proje Yürütücüsü)
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Ödevi
Coğrafi Bilgi Sistemleri I
Coğrafi Bilgi Sistemleri II
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Mekansal Analizler
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Üretim Teknikleri
Coğrafya Bilgi İşlem Sistemleri Analiz Yöntemleri
Çoğrafyada Bilgisayar
Genel Coğrafya
Genel Jeoloji
Kentsel Coğrafi Bilgi Sistemleri
Uydu ve Hava Fotoğrafları ve Uygulaması
Uzaktan Algılama Teknikleri
Uzaktan Algılama ve Hava Fotoğrafları
 
Bu İçeriği Paylaş!