KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Erkan KARACABEY
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Gıda Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Gıda Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon 2462111624
E-Posta erkankaracabey@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-0428-2039
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 21.06.2001
Yüksek Lisans
Doktora ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 04.09.2009
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Gıda Mühendisliği,Temel İşlemler,Ekstraksiyon İşlemleri,Kurutma İşlemleri
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Assessment of quality characteristics of osmotic pre-dried combined fried zucchini slices
 • 2 Determination of Physical Properties of Falafel (Fried Chickpea Balls) under the Effect of Different Cooking Techniques
 • 3 Effect of Carbonic Maceration Pre-treatment on Quality Characteristics of French Fries and a Numerical Approach for Prediction of Moisture and Temperature Distribution
 • 4 Changes in Quality Parameters of Deep Fat Fried Carrot Slices Under The Effect of Ultrasound Assisted Pre-Drying Process
 • 5 Kızartılmış Kabak Dilimi Üretiminde Mikrodalga Destekli Ön Kurutma ve Derin Kızartma İşlem Koşullarının Optimizasyonu
 • 6 Rosemary Aromatization of Extra Virgin Olive Oil and Process Optimization Including Antioxidant Potential and Yield
 • 7 Mikrodalga Destekli Soxhlet Cihazı ile Fındık Yağı Ekstraksiyonunun Yanıt Yüzey Yöntemi ile Optimizasyonu
 • 8 TRADITIONAL FRUIT PRODUCTS: FRUIT LEATHERS WITHA NEW POTENTIAL MEMBER, GOLDENBERRY LEATHER
 • 9 THE INFLUENCES OF TEMPERATURE AND SOLUBLE SOLID CONCENTRATIONOF CLARIFIED FRUIT JUICES ON THE PHYSICAL PROPERTIES
 • 10 E.Karacabey, C.Baltacıoğlu, M.Çevik, (2011). Microwave Drying of Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus L.), Akadmik Gıda Dergisi, 9(6), 13-22.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Improvements in drying characteristics and quality parameters of tomato by carbonic maceration pretreatment
 • 2 Modeling and Predicting the Drying Kinetics of Apple and Pear: Application of the Weibull Model
 • 3 Optimization of Microwave assisted Extraction of Thymoquinone from Nigella sativa L Seeds
 • 4 Optimisation of microwave assisted extraction of triterpenoic acids from olive mill waste using response surface methodology
 • 5 Aroma transition from rosemary leaves during aromatization of olive oil
 • 6 Effect of hazelnut roasting on the oil properties and stability under thermal and photooxidation
 • 7 Optimisation of pre drying and deep fat frying conditions for production of low fat fried carrot slices
 • 8 Optimization of Microwave Assisted Predrying and Deep Fat Frying Conditions to Produce Fried Carrot Slices
 • 9 Optimization of microwave assisted drying of Jerusalem artichokes Helianthus tuberosus L by response surface methodology and genetic algorithm
 • 10 Evaluation of Two Fitting Methods Applied for Thin Layer Drying of Cape Gooseberry Fruits
 • 11 E. Karacabey, G. Mazza, L. Bayındırlı, N. Artık, (2013). Modeling solid–liquid extraction kinetics of trans-resveratrol and trans-e-viniferin from grape cane, Journal of Food Process Engineering, 36 (2013) 103–112.
 • 12 E. Karacabey, G. Mazza, L. Bayındırlı, N. Artık, (2012). Extraction of bioactive compounds from milled grape canes (Vitis vinifera) using a pressurized low polarity water extractor. Food and Bioprocess Technology, 5:359–371.
 • 13 C. Baltacıoğlu, S. Velioğlu, E. Karacabey, (2011). Changes in total phenolic and flavonoid contents of rowanberry fruit during postharvest storage, Journal of Food Quality, 34, 4, 278-283.
 • 14 E. Karacabey, G. Mazza, (2010). Optimisation of antioxidant activity of grape cane extracts using response surface methodology. Food Chemistry, 119, 343-348.
 • 15 S. Rayne, E. Karacabey, G. Mazza, (2008). Grape cane waste as a source of trans-resveratrol and trans-viniferin: High-value phytochemicals with medicinal and anti-phytopathogenic applications. Ind. Crops Prod. 2008, 27, 335-340.
 • 16 E. Karacabey, G. Mazza, (2008). Optimization of solid-liquid extraction of resveratrol and other phenolics compounds from milled grape canes (Vitis vinifera). Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56, 6318-6325.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Kabak ve Havuç Sebzelerinin Farklı Tekniklerle Kurutulmasının Daldırarak Kızartma İşlemi Üzerine Etkileri
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Siyah sporlu Küflerle Bulaşık Kuru İncirlerin Ayrılmasına Yönelik Sistem Geliştirilmesi
 • 2 Mantar ve Brokolinin Kabin Tipi Konveksiyon Kurutucuda Kurutulması, Optimizasyonu ve Besin Değerinin Karşılaştırılması. SDU-BAP 2797-M-11
 • 3 Üzüm Suyu Filtrasyonunun Matematiksel Analizi ve Berrak Meyve Sularinin Bazi Termofiziksel Parametreleri İçin Modellerin Genellendirilmesi
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Laboratory-scale Optimization of Olive Oil Extraction usingEnzymes and Microtalc. European Journal of Lipid Science and Technology
 • 2 omparison of Four Kinds of Extraction Techniques and Kinetics of Microwave-Assisted Extraction of Vanillin from Vanilla planifolia Andrews. Food Chemistry
 • 3 MODELING AND PREDICTING THE BIOFILM FORMATION OF DIFFERENT SALMONELLA STRAINS. Journal of Food Safety
 • 4 Optimum conditions for subcritical water extraction depending on the number of hydroxyl group in flavonols. LWT-Food Science and Technology
 • 5 Effect of Microwave Power on Kinetics and Characteristics of Microwave Vacuum Dried longan(Dimocarpus longan Lour .) pulp. Food Science and Technology International
 • 6 Effects of the addition of virgin olive oil on the technological, sensory andnutritional profile of bread. Food Chemistry
 • 7 Microwave-assisted extraction of anthocyanins from black currant marc. Food and Bioprocess Technology
 • 8 Protective effects of oligomeric and polymeric procyanidin fractions from defatted grape seeds on tert-butyl hydroperoxide-induced oxidative damage in HepG2 cells. Food Chemistry
 • 9 Solid-liquid Extraction of Tannins from Geranium Senguineum L. Experimental Kinetics and Modelling. Chemical and Biochemical Engineering Quarterly Journal.
 • 10 Oxidative stability of grape-seed oil obtained by ultrasound assisted extraction; a DSC/TG study. European Journal of Lipid Science and Technology.
 • 11 Implementation of Response Surface Methodology to Assess the Antiradical Behaviour inMixtures of Ascorbic Acid and ?-Tocopherol with Grape (Vitis vinifera) Stem Extracts. Food Chemistry
 • 12 A suitable model of microbial growth
 • 13 On The Modelıng Of Microbial Growth. Journal of Food Safety
 • 14 Biological activities of extracts from sumac (Rhus spp.): a review
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Characterization of Virgin Olive Oils from Ayvalik, Gemlik and Memecik. International Journal of Health and Nutrition
 • 2 Use of Genetic Algorithms for High Hydrostatic Pressure Inactivation of Microorganisms. African Journal of Biotechnology.
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Zeytinyağı Fizikokimyasal Özellikleri ile Raf Ömrü Üzerine Olgunluk İndeksinin Etkisi. Zeytin ve Zeytinyağı Akdeniz Kültürü Dergisi
VERDİĞİ DERSLER
Akışkanlar Mekaniği
Gıda Analizlerinde Yeni Ekstraksiyon Teknikleri ve Uygulamaları
Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Gıda Maddelerinin Fiziksel Özellikleri
Gıda Mühendisliği Temel İşlemleri II
Proje Hazırlama Teknikleri
 
Bu İçeriği Paylaş!