KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Murat KALELİ
Birimi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Telefon 2462110859
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-3290-2020
Akademik Hesaplar image/svg+xml
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 8
Alıntı Sayısı: 241
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ FİZİK 19.01.2001
ANKARA ÜNİVERSİTESİ FİZİK 19.01.2001
Doktora ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FİZİK 11.03.2010
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FİZİK (DR) 11.03.2010
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Semiconductors, Semiconductor Devices,Thin Film growth (Thermal, e-Beam, Sputter, Ultrasonic Spray Pyrolysis, Spin, Dip, Dr. Blade) and Thin Film characterization,Solar Cell (Thin Film Solar Cell, DCSS, Perovskite and Multijunction Solar Cell).,Material Characterization (SEM, XRD, AFM, Electro-optic)
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Reaktif Seramik Membran Hazırlanması ve Gül İşleme Atıksuyundan Polifenol Geri Kazanımında Kullanılması, Tübitak 1001, ÇELİK MADENLİ Evrim, KİTİŞ Mehmet, KALELİ Murat, 15.02.2021 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 2 Hibrit Perovskit Güneş Gözelerinin Ultrasonik Sprey Piroliz Yöntemi ile Üretim Parametrelerinin Belirlenmesi, Tübitak 3501, KALELİ Murat, 01.05.2018 - 24.01.2022 (ULUSAL)
 • 3 BAKA TR61 12 ARGEK 0003İnce Film Kaplama Tekniği ile Güneş Pili ve Nanoteknolojik Malzeme Üretim Laboratuvarının Kurulması, Kalkınma Bakanlığı, KALELİ Murat, Özek Nuri, Öztürk Murat, Türköz Altuğ Deniz , Koç Murat, 14.06.2013 - 15.04.2014 (ULUSAL)
 • 4 108T019 -Aginse2 Ve Aggase2 İnce Filmlerin Isısal Buharlaştırma Ve Saçtırmalı Kaplama Teknikleriyle Büyütülmesi Ve N cds p aggase2 P si n aginse2 Ve N cds p aginse2 Pn heteroeklem Güneş Hücrelerinin Oluşturulması, BAP, KALELİ Murat, Parlak Mehmet, Karaağaç Hazbullah , 15.06.2008 - 15.06.2011 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Lapa Havva Elif, Çalık Adnan, KALELİ Murat, ALDEMİR Durmuş Ali, Investigation of stability for Cs2TiBr6 perovskite materials exposed to air environment. IOP Publishing - Physica Scripta, 98(6), , 0-0. Doi: 10.1088/1402-4896/acd3ba, (2023), (SCI-Expanded)
 • 2 Yavru Celal Alp, KALELİ Murat, Üncü İsmail Serkan, Al-Saedi Salman Ajeel Ali, ALDEMİR Durmuş Ali, Comparison of Cu, Al, and Zr metallic contacts for chalcopyrite CIGS thin-film. Springer Science and Business Media LLC - J Mater Sci: Mater Electron, 34(14), , 0-0. Doi: 10.1007/s10854-023-10585-6, (2023), (SCI-Expanded)
 • 3 ALDEMİR Durmuş Ali, Bayram Ahmet Buğrahan, KALELİ Murat, The comparison of structural and electro-optical properties of (In, Yb)2O3 thin films with those of In2O3 and Yb2O3 thin films. Springer Science and Business Media LLC - J Mater Sci: Mater Electron, 34(5), , 0-0. Doi: 10.1007/s10854-023-09874-x, (2023), (SCI-Expanded)
 • 4 Zarkooshi Ahmad Abdulhasan, KALELİ Murat, Tuncel Nina, Akkurt Iskender, Physical and chemical properties of beads glasses. Walter de Gruyter GmbH - MATERIALS TESTING, 65(10), , 1582-1586. Doi: 10.1515/mt-2023-0114, (2023), (SCI-Expanded)
 • 5 Ali Abid, Kazici Mehmet, Bozar Sinem, Asghar Muhammad Adeel, Alwadai Norah, Kahveci Cihangir, Iqbal Munawar, Ahmad Azhar, Keskin Bahadır, Shahbaz Muhammad, KALELİ Murat, AKYÜREKLİ Salih, Günes Serap, Super aligned carbon nanotubes for interfacial modification of hole transport layer in polymer solar cells. Elsevier BV - Sustainable Materials and Technologies , 0-0. Doi: 10.1016/j.susmat.2023.e00569, (2023), (SCI-Expanded)
 • 6 Muqaddas Sheza, Aslam Hira, Ul Hassan Sadaf, Raza Ashraf Ahmad, Adeel Asghar Muhammad, Ahmad Muhammad, Nazir Arif, Shoukat Rizwan, KALELİ Murat, Mostafa Ibrahim Sobhy, kyürekli Salih, Haider Ali, Ali Abid, Electrochemical sensing of glucose and ascorbic acid via POM-based CNTs fiber electrode. Elsevier BV - Materials Science & Engineering B, 293(116446), , 0-0. Doi: 10.1016/j.mseb.2023.116446, (2023), (SCI-Expanded)
 • 7 KALELİ Murat, Şen Esra, Lapa Havva Elif, ALDEMİR Durmuş Ali, The production route of the MASnBr3 based perovskite solar cells with fully ultrasonic spray pyrolysis method. Elsevier BV - Physica B: Condensed Matter , 414293-414293. Doi: 10.1016/j.physb.2022.414293, (2022), (SCI-Expanded)
 • 8 Yavru Celal Alp, KALELİ Murat, Üncü İsmail Serkan, Koç Murat, ALDEMİR Durmuş Ali, Solar and infrared light sensing comparison of Yb/CIGS photodiode. Elsevier BV - Sensors and Actuators A: Physical , 113973-113973. Doi: 10.1016/j.sna.2022.113973, (2022), (SCI-Expanded)
 • 9 Benhaliliba M., Ben Ahmed A., KALELİ Murat, Meftah S.E., Structural, optical, nonlinear optical, HUMO-LUMO properties and electrical characterization of Poly(3-hexylthiophene) (P3HT). Elsevier BV - Optical Materials , 112782-112782. Doi: 10.1016/j.optmat.2022.112782, (2022), (SCI-Expanded)
 • 10 KOÇ MURAT, KALELİ MURAT, ÖZTÜRK MURAT, Effect of Nitrogen Flow Rate During Annealing on Structural and Electro-optical Properties of ITO Thin Films Deposited by Ultrasonic Spray Pyrolysis. Springer Science and Business Media LLC - Arabian Journal for Science and Engineering, 47(6), , 7707-7716. Doi: 10.1007/s13369-021-06553-z, (2022), (SCI-Expanded)
 • 11 Jasim Bassam Mohammed, KALELİ Murat, Ag/BST/p-Si MFS Device Production and Characterization. Springer Science and Business Media LLC - Arabian Journal for Science and Engineering, 47(6), , 7797-7806. Doi: 10.1007/s13369-022-06676-x, (2022), (SCI-Expanded)
 • 12 Zarkooshi Ahmed Abdulhasan, KALELİ Murat, Investigation of structural, morphological & optical properties of nanopowder CdZnS:Cu. INORGANIC CHEMISTRY COMMUNICATIONS, 127(108508), Doi: 10.1016/j.inoche.2021.108508, (2021), (SCI-Expanded)
 • 13 Meftah S.E., Benhaliliba M., Benouis C.E., KALELİ Murat, Yavru C.A., Bayram A.B., Innovative Organic MEH-PPV Heterojunction Device Made by USP and PVD. Journal of Electronic Materials, 50(4), , 2287-2294. Doi: 10.1007/s11664-021-08738-6, (2021), (SCI-Expanded)
 • 14 Alishah Hamed Moeini, KAZİCİ MEHMET, ONGÜL FATİH, Bozar Sinem, CANTÜRK RODOP MACİDE, Kahveci Cihangir, Arvas Melih Besir, Sahin Yücel, Gencten Metin, KALELİ MURAT, Akyurekli Salih, Yılmaz Hüseyin Utku, Bayram Ahmet Buğrahan, GÜNEŞ SERAP, Effect of UV exposure of ITO/PEDOT:PSS substrates on the performance of inverted-type perovskite solar cells. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, 31(10), , 7968-7980. Doi: 10.1007/s10854-020-03336-4, (2020), (SCI-Expanded)
 • 15 Bassam Mohammed, KALELİ MURAT, Effect of Substrate and Annealing Ambient on the Conductivity of Sputtered MoSi2 Ceramic Thin Film. JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS Doi: 10.1007/s11664-020-08282-9, (2020), (SCI-Expanded)
 • 16 KALELİ MURAT, Effect of sulphurization and Al doping on Cd0.25Zn0.75S thin films deposited by ultrasonic spray pyrolysis technique. OPTIK Doi: 10.1016/j.ijleo.2019.163781, (2020), (SCI-Expanded)
 • 17 ALDEMİR DURMUŞ ALİ, KALELİ MURAT, Yavru Celal Alp, Electrical and photoelectric properties of Yb/CIGS thin film Schottky photodiode. SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL Doi: 10.1016/j.sna.2020.112091, (2020), (SCI-Expanded)
 • 18 Meftah SE, Benhaliliba Mostefa, KALELİ MURAT, Benouis C E, Yavru Celal Alp, Bayram Ahmet Buğrahan, Optical and electrical characterization of thin film MSP heterojunction based on organic material Al/p-Si/P3HT/Ag. PHYSICA B-CONDENSED MATTER Doi: 10.1016/j.physb.2020.412238, (2020), (SCI-Expanded)
 • 19 KALELİ MURAT, Yavru Celal Alp, Depth profile crystal orientation determination of Cu(In1−xGax)Se2 thin films by GIXRD method applying skin depth theory. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, 30(22), , 20154-20159. Doi: 10.1007/s10854-019-02390-x, (2019), (SCI-Expanded)
 • 20 Abid Ali, KAZİCİ MEHMET, Bozar Sinem, Keskin Bahadir, KALELİ MURAT, Syed Mujtaba Shah, GÜNEŞ SERAP, Laminated Carbon Nanotubes for the Facile Fabrication of Cost-Effective Polymer Solar Cells. ACS Applied Energy Materials, 1(3), , 1226-1232. Doi: 10.1021/acsaem.7b00345, (2018), (Diğer)
 • 21 KALELİ MURAT, ALDEMİR DURMUŞ ALİ, PARLAK MEHMET, Electric and photoelectric properties of n-AgInSe2/p-Si heterojunction diode fabricated by successive layer deposition. Applied Physics A, 123(9), Doi: 10.1007/s00339-017-1205-x, (2017), (SCI-Expanded)
 • 22 ÇİÇEK BEZİR NALAN, EVCİN ATİLLA, OKÇU HAKAN, KAYALI REFİK, KALELİ MURAT, ALDEMİR DURMUŞ ALİ, Effect of Layer Thickness on I-V Characteristics of GaInP Nanofibers Fabricated by Electrospinning on n-Si Substrates. ACTA PHYSICA POLONICA A, 132(3), , 638-641. Doi: 10.12693/APhysPolA.132.638, (2017), (SCI-Expanded)
 • 23 Ermiş İsmail, ÇORUMLU VAHİT, Sertkol Murat, ÖZTÜRK MURAT, KALELİ MURAT, ÇETİN AHMET, TÜREMİŞ MURAT, ARI MEHMET, Microstructure and Electrical Conductivity of ZnO Addition on the Properties of (Bi0.92Ho0.03Er0.05)2O3. Journal of Electronic Materials, 45(11), , 5860-5866. Doi: 10.1007/s11664-016-4799-4, (2016), (SCI-Expanded)
 • 24 Abid Ali, Syed Mujtaba Shah, Bozar Sinem, KAZİCİ MEHMET, Keskin Bahadir, KALELİ MURAT, Akyurekli Salih, GÜNEŞ SERAP, Metal-free polymer/MWCNT composite fiber as an efficient counter electrode in fiber shape dye-sensitized solar cells. Nanotechnology, 27(38), Doi: 10.1088/0957-4484/27/38/384003, (2016), (SCI-Expanded)
 • 25 KALELİ MURAT, ÇOLAKOĞLU TAHİR, PARLAK MEHMET, Production and characterization of layer by layer sputtered single phase AgInSe2 thin film by thermal selenization. Applied Surface Science, 286(1), , 171-176. Doi: 10.1016/j.apsusc.2013.09.043, (2013), (SCI-Expanded)
 • 26 KALELİ MURAT, ÇOLAKOĞLU TAHİR, PARLAK MEHMET, Studies on device properties of an n-AgIn5Se8/p-Si heterojunction diode. Semiconductor Science and Technology, 26(10), Doi: 10.1088/0268-1242/26/10/105013, (2011), (SCI-Expanded)
 • 27 KARAAĞAÇ HAKAN, KALELİ MURAT, PARLAK MEHMET, Characterization of AgGa0.5In0.5Se2 thin films deposited by electron-beam technique. Journal of Physics D: Applied Physics, 42(16), , 165413-165420. Doi: 10.1088/0022-3727/42/16/165413, (2009), (SCI-Expanded)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 YAVRU CELAL ALP, KALELİ MURAT, Semi-Quantitative Texture Analysis and Investigation of Pole Figures of Bi-Layer Mo Thin Films Produced by DC Sputtering Method. SDU Journal of Natural and Applied Sciences, 27(2), , 191-196. Doi: 10.19113/sdufenbed.1117506, (2023), (TR DİZİN)
 • 2 Yavru Celal Alp, ÜNCÜ İSMAİL SERKAN, KALELİ MURAT, Akyürekli Salih, CIGS İnce Film Yüzeyindeki Morfolojik Farklılıkların GLCM Görüntü İşleme Yöntemi ile İncelenmesi. Suleyman Demirel Universitesi Fen Edebiyat Fakultesi Fen Dergisi, 17(2), , 460-477. Doi: 10.29233/sdufeffd.1125106, (2022), (TR DİZİN)
 • 3 Bayram Ahmet Buğrahan, KOÇ MURAT, Akyurekli Salih, KALELİ MURAT, Comparison of Structural and Electro-optical Properties of Thin Films Fabricated for Different Deposition Times Using TiO2 Precursor Solutions with and without HCl by Ultrasonic Spray Pyrolysis. Journal of the Institute of Science and Technology, 11(2), , 1102-1113. Doi: 10.21597/jist.866181, (2021), (TR DİZİN)
 • 4 AKYÜREKLİ SALİH, KALELİ MURAT, KOÇ MURAT, ALDEMİR DURMUŞ ALİ, Ultrasonik Sprey Piroliz Yöntemi ile Üretilen Güneş Soğurucu CH3NH3PbI3-xClx Perovskit Yapısının Optik, Morfolojik ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 15(2), , 253-263. Doi: 10.29233/sdufeffd.811095, (2020), (TR DİZİN)
 • 5 KALELİ MURAT, Yavru Celal Alp, The Effect of Time-varying Substrate Temperature on Structural Properties of CdS Thin Films Produced by Ultrasonic Spray Pyrolysis. Journal of the Institute of Science and Technology, 10(1), , 156-162. Doi: 10.21597/jist.600418, (2020), (TR DİZİN)
 • 6 KALELİ MURAT, ALDEMİR DURMUŞ ALİ, Bayram Ahmet Buğrahan, Yavru Celal Alp, Ultrasonik Sprey Piroliz ile Üretilen Flor Katkılı Kalay Oksit İnce Filmlerin Yapısal, Morfolojik, Optiksel ve Elektriksel Analizleri. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7(3), , 2107-2115. Doi: 10.29130/dubited.549547, (2019), (TR DİZİN)
 • 7 ALDEMİR DURMUŞ ALİ, KALELİ MURAT, n-AgInSe2/p-Si Heteroeklem Diyodunun Sıcaklığa Bağlı Akım-Gerilim Karakteristikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 13(2), , 18-24. Doi: 10.29233/sdufeffd.425952, (2018), (TR DİZİN)
 • 8 KALELİ MURAT, Yavru Celal Alp, KOÇ MURAT, Akyurekli Salih, Bayram Ahmet Buğrahan, Termal Buharlaştırma Yöntemiyle Hazırlanan Ga Katkılı CuInSe2 İnce Filmlerin Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 12(2), , 19-32. (2017), (TR DİZİN)
 • 9 ÇİÇEK BEZİR NALAN, Onay Gülten, Yıldırım Gizem, PERÇİN ÖZKORUCUKLU SABRİYE, KALELİ MURAT, Elektrokimyasal Depolama Yöntemi ile Kaplanmış Boyar Maddeli Güneş Pili Yapımı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14(3), , 31-35. (2014), (TR DİZİN)
 • 10 ÇİÇEK BEZİR NALAN, Onay Gülten, Yıldırım Gizem, PERÇİN ÖZKORUCUKLU SABRİYE, KALELİ MURAT, Elektrokimyasal Depolama Yöntemi ile Kaplanmış Boyar Maddeli Güneş Pili Yapımı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14(3), , 31-35. (2014), (Diğer)
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Ödevi-II
Doktora Tez İzleme Komitesi (T.İ.K.)
Elektronik I
Elektronik II
Fizik
Fizik 2
Fizik I
Fizik II
Fizik Laboratuvarı I
Fizik Laboratuvarı II
Fizik Laboratuvarı III
Fizik Laboratuvarı VI
Fizik-3 Labratuvarı
Fizikte Bilgisayarlı Hesaplama II
Güneş Enerjisi Fiziği
güneş gözelerinin prensipleri
Güneş Gözelerinin Prensipleri
ince film biriktirme teknikleri
İnce Film Biriktirme Teknikleri
İnce Film BiriktirmeTeknikleri
İnce Film Kaplama Sistemleri
ince film karakterizasyon teknikleri
İnce Film Karakterizasyon Teknikleri
İnce Filmler Metal-Oksit
Katıhal Fiziği-2
Kuantum Mekaniği
Metal-Oksit İnce Filmler
Organik İnce Filmlerin Üretim Teknikleri
Proje I
Proje II
Seminar I (Doctorate)
Seminar I (Master of Science)
Seminar II (Doctorate)
Seminer I (Doktora)
Seminer II (Doktora)
Special Topics I (Doctorate)
Special Topics I (Master of Science)
Special Topics II (Doctorate)
Special Topics II (Master of Science)
Special Topics III (Doctorate)
Special Topics III (Master of Science)
Special Topics IV (Master of Science)
Special Topics V (Doctorate)
Statik Mukavemet
Tez (Doktora)
Tez (Yüksek Lisans)
Thesis (Doctorate)
Thesis (Master of Science)
Uzmanlık Alan Dersi V (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi VI (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi VII (Doktora)
üçüncü nesil güneş pilleri
Üçüncü Nesil Güneş Pilleri
X-Işını Kırınımı ile İnce Film Analizi
X-Işınları Kırınım Teknikleri
 
Bu İçeriği Paylaş!