KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Sema YURDAKUL
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Çevre Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı
Telefon 2462111282
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Google Scholar Hindex: 14
Alıntı Sayısı: 1128
Web Of Science Hindex: 13
Alıntı Sayısı: 734
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 02.08.2000
Yüksek Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) 05.09.2006
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON (YL) (TEZSİZ) 16.07.2003
Doktora ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (DR) 27.10.2014
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Ham Ve Torefiye Biyokütlenin Linyitle Birlikte Yakılması Sonucu Oluşan So2 Ve Co2 Emisyonlarının Ham Ve Kalsine Yumurta Kabuğuyla Tutulmasının İncelenmesi, Tübitak 1001, YURDAKUL Sema, GÜREL Barış, KURTULUŞ Karani, ÖZÜN Savaş, Varol Murat, Ekinci Kamil, 04.10.2023 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 2 Yerli Linyit Kömürü-Biyokütle Karışımı Kullanan Dolaşımlı Akışkan Yataklı Kazan(Dayk) Sisteminde, Yanma Odası Geometrisi ve Sınır Koşullarının Yanma Parametreleri ve Baca-Gazı Emisyonlarına Etkisinin Deneysel ve Teorik Olarak Araştırılması, Tübitak 1001, YURDAKUL Sema, GÜREL Barış, 06.04.2022 - 03.08.2022 (ULUSAL)
 • 3 SDÜ Yeşil Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Yerleşke Modelinin Geliştirilmesi, BAP, YURDAKUL Sema, ŞENER Şehnaz, 06.04.2022 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 4 Atık Ahşap Malzemelerin Linyit ile Olan Karışımlarının Yanma Karakteristiklerinin İncelenmesi, BAP, YURDAKUL Sema, 08.10.2020 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 5 Belirli sektörlerde temiz üretim uygulamaları (BESTÜ), Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), YURDAKUL Sema, Yetiş Ülkü, 14.05.2019 - 26.03.2020 (ULUSAL)
 • 6 Kocaeli ve Isparta’da Farklı Mikroçevrelerdeki Mikroplastik Seviyelerinin Belirlenmesi ve Mikroplastiklerin Çeşitli Kirletici Gruplarıyla Olan Korelasyonunun İncelenmesi, Tübitak 1001, YURDAKUL Sema, Çetin Banu, 01.12.2018 - 26.05.2022 (ULUSAL)
 • 7 Gül Atığı Kullanılarak Hazırlanan Ham Ve Torefiye Edilmiş Biyopeletlerin Yanma Karakteristiklerinin, Kinetiklerinin Ve Yakıt Karakteristiklerinin Belirlenmesi, Tübitak 1002, YURDAKUL Sema, 01.09.2018 - 22.11.2019 (ULUSAL)
 • 8 Yükseköğretim Mekânları Yatırım Karar Destek Sistemi (Mek-Sis), Kalkınma Bakanlığı, YURDAKUL Sema, AYYILDIZ Nihat, 20.02.2018 - 30.08.2019 (ULUSAL)
 • 9 Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES), Avrupa Birliği, YURDAKUL Sema, Demirel Bahadır, GÜRDİL GÜRKAN ALP KAĞAN , Ekinci Kamil, UYSAL Fatmagül Özge , 18.02.2018 - 06.04.2022 (ULUSLARARASI)
 • 10 Plastik veya Cam Örtülü Seraların Zirai Toprağında Ftalat Esterleri Seviyeleri, Tübitak 1002, YURDAKUL Sema, Civan Mihriban, 15.07.2017 - 01.11.2018 (ULUSAL)
 • 11 Üniversite Kampüsünde Farklı İç Ortamlardan Toplanan Toz Örneklerindeki Pah Ve Pcblerin Seviyelerinin İncelenmesi, BAP, YURDAKUL Sema, 13.03.2017 - 26.11.2020 (ULUSAL)
 • 12 İç Ortam Hava Kalitesi Kapsamında Uçucu Organik Bileşiklerin (UOB) Konsantrasyonlarının Ölçülmesi, Araştırma Projesi, YURDAKUL Sema, Çetin Banu, 09.08.2016 - 09.02.2018 (ULUSAL)
 • 13 Yükseköğretim Sektörü Yatırım Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi Etüt Projesi, Kalkınma Bakanlığı, YURDAKUL Sema, AYYILDIZ Nihat, 22.04.2016 - 20.01.2017 (ULUSAL)
 • 14 Dilovası Endüstriyel Bölgesi ve Çevresinde Toplanan Toprak Örneklerinde PAH ve PCB lerin İncelenmesi, Tübitak 1002, YURDAKUL Sema, 30.07.2015 - 20.03.2017 (ULUSAL)
 • 15 Dilovası Endüstri Bölgesi ve Çevresinde Hava Kirliliğine Neden Olan Organik ve İnorganik Kirleticilerin Düzeylerinin ve Kaynaklarının Belirlenmesi, COST, YURDAKUL Sema, Çetin Banu, 15.05.2014 - 27.04.2017 (ULUSLARARASI)
 • 16 108Y306 Üst Atmosfer Hava Kütlelerinin Türkiye Üzerindeki Seyahatleri Sırasında Kompozisyonlarında Olan Değişimlerin İncelenmesi ve Kırsal Hava Kirliliğine Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynakların Katkı Paylarının Belirlenmesi, Tübitak 1001, YURDAKUL Sema, Tuncel Gürdal, 15.05.2009 - 15.05.2013 (ULUSAL)
 • 17 108Y223 Uçucu Organik Bileşikler Için Pasif Örnekleme Tüplerinin Tutma Sabitlerinin Belirlenmesi, Tübitak 1002, YURDAKUL Sema, Tuncel Gürdal, 15.08.2008 - 15.08.2009 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Nayak Yogita, Chakradhari Suryakant, Singh Patel Khageshwar, YURDAKUL SEMA, Patel Raj Kishore, Saathoff Harald, Martín-Ramos Pablo, Distribution, Variations, Fate and Sources of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Carbon in Particulate Matter, Road Dust, and Sediments in Central India. Polycyclic Aromatic Compounds, 43(2), , 1309-1331. Doi: 10.1080/10406638.2022.2026991, (2023), (SCI-Expanded)
 • 2 Rajak Madhavi, Patel Khageshwar Singh, Jaiswal Nitin Kumar, Patel Raj Kishore, Bontempi Elza, Yubero Eduardo, Matini Laurent, YURDAKUL Sema, Martín-Ramos Pablo, Urban soil quality of Raipur, Chhattisgarh, India. Environmental Quality Management, 32(3), , 287-299. Doi: 10.1002/tqem.21899, (2023), (EBSCO)
 • 3 ÇELİK SAĞLAM IŞIL, YURTSEVER MERAL, CİVAN MİHRİBAN, YURDAKUL SEMA, ÇETİN BANU, Evaluation of levels and sources of microplastics and phthalic acid esters and their relationships in the atmosphere of highly industrialized and urbanized Gebze, Türkiye. Science of the Total Environment Doi: 10.1016/j.scitotenv.2023.163508, (2023), (SCI-Expanded)
 • 4 Varol Murat, GÜREL Barış, YURDAKUL Sema, KURTULUŞ Karani, GÜRBÜZ Habib, PCDD/Fs, PAHs and HCl emissions from co-combustion of lignite and chicken manure in a circulating fluidized bed boiler with compact refractory casting. WASTE MANAGEMENT , 423-430. Doi: 10.1016/j.wasman.2023.06.029, (2023), (SCI-Expanded)
 • 5 Önür Enes, EKİNCİ KAMİL, CİVAN MİHRİBAN, BİLGİLİ MEHMET EMİN, YURDAKUL SEMA, Quality Properties and Torrefaction Characteristics of Pellets: Rose Oil Distillation Solid Waste and Red Pine Sawdust. Sustainability, 15(14), Doi: 10.3390/su151410971, (2023), (SCI-Expanded)
 • 6 Gürel Barış, Kurtuluş Karani, YURDAKUL Sema, Akman Remzi, Önür Muhammet Enes, Karaca Dolgun Gülşah, Keçebaş Ali, Varol Murat, GÜRBÜZ Habib, Combustion of chicken manure and Turkish lignite mixtures in a circulating fluidized bed. Renewable and Sustainable Energy Reviews , 0-0. Doi: 10.1016/j.rser.2023.113960, (2023), (SCI-Expanded)
 • 7 GÜREL BARIŞ, KURTULUŞ KARANİ, YURDAKUL SEMA, VAROL MURAT, KEÇEBAŞ ALİ, GÜRBÜZ HABİB, Numerical and experimental investigation of co-combustion of chicken manure and lignite blends in a CFBB with novel compact combustion chamber. Energy Doi: 10.1016/j.energy.2023.129482, (2023), (SCI-Expanded)
 • 8 Patel Khageshwar Singh, Pandey Piyush Kant, Agarwal Chandresh, Sahu Bharat Lal, Sharma Sanjay Kumar, Wysocka Irena, YURDAKUL Sema, Varol Simge, Martín-Ramos Pablo, Characterization, variations, fluxes, and sources of contaminants in coal mine water of Korba basin, Chhattisgarh, India. Environmental Quality Management , 0-0. Doi: 10.1002/tqem.22126, (2023), (EBSCO)
 • 9 Sahu Pravin Kumar, Chakradhari Suryakant, Sharma Prasanna Kumar, Singh Patel Khageshwar, YURDAKUL SEMA, Martín-Ramos Pablo, Antioxidant potential and mineral content of medicinal plants grown in urban area of India. Environmental Quality Management Doi: 10.1002/tqem.21847, (2022), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 10 Armakan Selin, YURDAKUL Sema, Civan Mihriban, Determining co-combustion characteristics, kinetics and synergy behaviors of raw and torrefied forms of two distinct types of biomass and their blends with lignite. Springer Science and Business Media LLC, 147(22), , 12855-12869. Doi: 10.1007/s10973-022-11432-2, (2022), (SCI-Expanded)
 • 11 Nayak Yogita, Sahu Yaman Kumar, Singh Patel Khageshwar, Sharma Saroj, Hung Chin-Chang, Martín-Ramos Pablo, YURDAKUL SEMA, Distribution and Sources of Polychlorinated Biphenyls in Air, Dust, and Sediment from India. Journal of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste Doi: 10.1061/(ASCE)HZ.2153-5515.0000560, (2021), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 12 YURDAKUL SEMA, GÜREL BARIŞ, VAROL MURAT, GÜRBÜZ HABİB, KURTULUŞ KARANİ, Investigation on thermal degradation kinetics and mechanisms of chicken manure, lignite, and their blends by TGA. Environmental Science and Pollution Research Doi: 10.1007/s11356-021-12732-0, (2021), (SCI-Expanded)
 • 13 Ekinci Zeliha, CİVAN MİHRİBAN, YURDAKUL SEMA, Effects of particle size on oxidative thermal decomposition kinetics and mechanisms of selected waste wood samples. Chemical Engineering Communications , 1-14. (2020), (SCI-Expanded)
 • 14 Yalçın Efdal, TECER LOKMAN HAKAN, YURDAKUL SEMA, TUNCEL SÜLEYMAN GÜRDAL, Potential sources and measured concentrations of VOCs in Balikesir ambient atmosphere. ATMOSFERA , 269-284. (2020), (SCI-Expanded)
 • 15 Atimtay Aysel, YURDAKUL SEMA, Combustion and Co-Combustion characteristics of torrefied poultry litter with lignite. Renewable Energy , 1292-1301. (2020), (SCI-Expanded)
 • 16 YURDAKUL SEMA, ÇELİK SAĞLAM IŞIL, ÇELEN MELTEM, ÖZTÜRK FATMA, ÇETİN BANU, Levels, temporal/spatial variations and sources of PAHs and PCBs in soil of a highly industrialized area. Atmospheric Pollution Research, 10(4), , 1227-1238. Doi: 10.1016/j.apr.2019.02.006, (2019), (SCI-Expanded)
 • 17 ÇETİN BANU, YURDAKUL SEMA, ODABAŞI MUSTAFA, Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) pollution in soil of a highly industrialized region (Dilovasi) in Turkey: concentrations, spatial and temporal variations and possible sources. Environmental Monitoring and Assessment, 191(7), Doi: 10.1007/s10661-019-7610-1, (2019), (SCI-Expanded)
 • 18 ÇETİN BANU, YURDAKUL SEMA, ODABAŞI MUSTAFA, Spatio-temporal variations of atmospheric and soil polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in highly industrialized region of Dilovasi. Science of The Total Environment , 1164-1171. Doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.07.299, (2019), (SCI)
 • 19 YURDAKUL SEMA, CİVAN MİHRİBAN, DOĞAN GÜRAY, ÖZDEN ÜZMEZ ÖZLEM, GAGA EFTADE EMİNE, DÖĞEROĞLU TUNCAY, Ayaklı Gül, TUNCEL SÜLEYMAN GÜRDAL, Vertical variation and source evaluation of VOCs and inorganic pollutants in a university building. Environmental Forensics, 19(4), , 327-340. Doi: 10.1080/15275922.2018.1519734, (2018), (SCI-Expanded)
 • 20 ÇETİN BANU, YURDAKUL SEMA, GÜNGÖRMÜŞ ELİF, ÖZTÜRK FATMA, SOFUOĞLU SAİT CEMİL, Source Apportionment and Carcinogenic Risk Assessment of Passive Air Sampler-Derived PAHs and PCBs in a Heavily Industrialized Region. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT , 30-41. Doi: doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.03.145, (2018), (SCI-Expanded)
 • 21 YURDAKUL SEMA, CİVAN MİHRİBAN, KUNTASAL ÖZNUR, DOĞAN GÜRAY, PEKEY HAKAN, TUNCEL SÜLEYMAN GÜRDAL, Temporal variations of VOC concentrations in Bursa atmosphere. Atmospheric Pollution Research, 9(2), , 189-206. Doi: 10.1016/j.apr.2017.09.004, (2018), (SCI-Expanded)
 • 22 ÇETİN BANU, YURDAKUL SEMA, GÜNGÖRMÜŞ ELİF, ÖZTÜRK FATMA, SOFUOĞLU SAİT CEMİL, Source Apportionment and Carcinogenic Risk Assessment of Passive Air Sampler-Derived PAHs and PCBs in a Heavily Industrialized Region. Science of the Total Environment , 30-41. Doi: doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.03.145, (2018), (SCI-Expanded)
 • 23 YURDAKUL SEMA, CİVAN MİHRİBAN, ÖZDEN ÜZMEZ ÖZLEM, GAGA EFTADE EMİNE, DÖĞEROĞLU TUNCAY, TUNCEL SÜLEYMAN GÜRDAL, Spatial variation of VOCs and inorganic pollutants in a university building. Atmospheric Pollution Research, 8(1), , 1-12. Doi: 10.1016/j.apr.2016.07.001, (2017), (SCI-Expanded)
 • 24 ÇETİN BANU, YURDAKUL SEMA, melek keles, çelik Işıl, ÖZTÜRK FATMA, DOĞAN CEVDET, Atmospheric concentrations, distributions and air-soil exchange tendencies of PAHs and PCBs in a heavily industrialized area in Kocaeli, Turkey. CHEMOSPHERE (2017), (SCI)
 • 25 ÇETİN BANU, ÖZTÜRK FATMA, Keleş Melek, YURDAKUL SEMA, PAHs and PCBs in an Eastern Mediterranean megacity Istanbul Their spatial and temporal distributions air soil exchange and toxicological effects. Environmental Pollution , 1322-1332. Doi: 10.1016/j.envpol.2016.11.002, (2017), (SCI)
 • 26 YURDAKUL SEMA, Determination of co combustion properties and thermal kinetics of poultry litter coal blends using thermogravimetry. Renewable Energy , 215-223. Doi: 10.1016/j.renene.2015.12.034, (2016), (SSCI)
 • 27 TUFAN MÜRŞİT, AKBAŞ SELÇUK, YURDAKUL SEMA, GÜLEÇ TÜRKER, ERYILMAZ HASAN, Effects of different filler types on decay resistance and thermal physical and mechanical properties of recycled high density polyethylene composites. Iranian Polymer Journal, 25(7), , 615-622. Doi: 10.1007/s13726-016-0452-6, (2016), (SCI-Expanded)
 • 28 CİVAN MİHRİBAN, ELBİR TOLGA, remzi Seyfioğlu, Öznur Oğuz kuntasal, BAYRAM ABDURRAHMAN, DOĞAN GÜRAY, YURDAKUL Sema, Özgür Andiç, Müezzinoğlu Ayşen, SOFUOĞLU SAİT CEMİL, PEKEY HAKAN, PEKEY BEYHAN, Ayşe Bozlaker, ODABAŞI MUSTAFA, TUNCEL SÜLEYMAN GÜRDAL, Spatial and temporal variations in atmospheric VOCs NO2 SO2 and O3 concentrations at a heavily industrialized region in Western Turkey and assessment of the carcinogenic risk levels of benzene. Atmospheric Environment , 102-113. Doi: 10.1016/j.atmosenv.2014.12.031, (2015), (SCI)
 • 29 Akal Dilsad, YURDAKUL Sema, CİVAN MİHRİBAN, Ersan Hülya Yavuz, TUNCEL SÜLEYMAN GÜRDAL, Sources of Volatile Organic Compounds in a University Building. Environmental Forensics, 16(2), , 173-185. Doi: 10.1080/15275922.2015.1022913, (2015), (SCI-Expanded)
 • 30 YURDAKUL SEMA, Atımtay Aysel, Investigation of emissions from thermal oxidation of waste wood samples using spectral methods. International Journal of Global Warming, 7(4), Doi: 10.1504/IJGW.2015.070044, (2015), (SCI-Expanded)
 • 31 YURDAKUL Sema, CİVAN MİHRİBAN, Oğuz Kuntasal Öznur, TUNCEL SÜLEYMAN GÜRDAL, Temporal variations of BTX compounds in Bursa Turkey atmosphere. International Journal of Global Warming, 5(3), Doi: 10.1504/IJGW.2013.055366, (2013), (SCI-Expanded)
 • 32 YURDAKUL Sema, Civan Mihriban, Tuncel Gürdal, Civan Mihriban, Volatile organic compounds in suburban Ankara atmosphere, Turkey: Sources and variability. Atmospheric Research , 298-311. Doi: 10.1016/j.atmosres.2012.09.015, (2013), (SCI-Expanded)
 • 33 YURDAKUL YORULMAZ SEMA, T Atimtay Aysel, An Investigation of the Kinetics and Oxidative Thermodegradation Properties of Waste Telephone Pole Samples Treated with Metal Salts. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 35(23), , 2257-2263. Doi: 10.1080/15567036.2010.533335, (2013), (SCI)
 • 34 CİVAN MİHRİBAN, YURDAKUL SEMA, TUNCEL SÜLEYMAN GÜRDAL, Improvement of uptake rate equations depending on meteorological conditions for 25 volatile organic compounds. Talanta , 720-729. Doi: 10.1016/j.talanta.2012.07.011, (2012), (SCI)
 • 35 YURDAKUL Sema, T Atimtay Aysel, Investigation of combustion kinetics of treated and untreated waste wood samples with thermogravimetric analysis. Fuel Processing Technology , 939-946. Doi: 10.1016/j.fuproc.2009.02.010, (2009), (SCI)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 YURDAKUL Sema, TAVUK GÜBRESİNİN KALE LİNYİTİ İLE 500 KWTH’LIK DOLAŞIMLI AKIŞKAN YATAKTA YAKILMASI SIRASINDA OLUŞAN BAZI EMİSYONLARIN ÖN ARAŞTIRMASI . 3. Uluslararası Mühendislik Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi (2022). (Tam metin bildiri)
 • 2 YURDAKUL Sema, DETERMINATION OF COMBUSTION CHARACTERISTICS OF SELECTED WASTE WOOD SAMPLES AND TWO LOCAL LIGNITES BY THERMOGRAVIMETRIC ANALYSIS. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENERGY MANAGEMENT AND SUSTAINABILITY (ISEMAS) 2022 (2022). (Tam metin bildiri)
 • 3 Erkent Sena, YURDAKUL SEMA, GÜREL BARIŞ, KURTULUŞ KARANİ, ÖZÜN SAVAŞ, Combustion Characteristics And Kinetics Of Blends Of Lignite With Eggshell. 16th International Combustion Symposium (2022). (Tam metin bildiri)
 • 4 Erol Eren Gürkan, GÜREL BARIŞ, Altındal Süleyman, YURDAKUL SEMA, Silindirik Çıkıntı Profiline Sahip Plakalı Isı Değiştirici İçerisinde Grafen Nanopartikül Katkılı Nanoakışkanın Akışında Termal Ve Dinamik Parametrelerin Sayısal Olarak İncelenmesi. 3. Uluslararası Mühendislik Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi (2022). (Tam metin bildiri)
 • 5 ALTINDAL SÜLEYMAN, Erol Eren Gürkan, GÜREL BARIŞ, YURDAKUL SEMA, Numerical Investigation Of The Effect Of Operating Temperatures On A Planar Solid Oxide Fuel Cell. 16th International Combustion Symposium (2022). (Tam metin bildiri)
 • 6 GÜREL BARIŞ, KURTULUŞ KARANİ, Erkent Sena, Oruç Hasip Turan, YURDAKUL SEMA, VAROL MURAT, KEÇEBAŞ ALİ, GÜRBÜZ HABİB, Dolgun G, Combustion of Chicken Manure Lignite Blends in 350 kWth Circulating Fluidized Bed Boiler. GCGW 2022 (2022). (Tam metin bildiri)
 • 7 Erkent Sena, Koru Mehmet, GÜREL BARIŞ, YURDAKUL SEMA, KURTULUŞ KARANİ, Akman Remzi, Determining Combustion Characteristics and Kinetics of Domestic Sewage Sludge. GCGW 2022 (2022). (Tam metin bildiri)
 • 8 Akman Remzi, Armakan Selin, YURDAKUL SEMA, GÜREL BARIŞ, VAROL MURAT, GÜRBÜZ HABİB, Effect of blending ratio during co-combustion of chicken manure and Turkish lignite with thermogravimetry. 2nd International Conference on Technology and Science (2019). (Özet bildiri)
 • 9 Ayaz Tuğba, Ongun Bihter, Dokumacı Ebru Nur, ERDEM AYÇA, YURDAKUL SEMA, DOĞAN GÜRAY, CİVAN MİHRİBAN, The Levels and Sources of OCP and PBDEs in Agricultural Soils of Greenhouses. 18th World Clean Air Congress (2019). (Özet bildiri)
 • 10 OLGUN BİHTER, DOKUMACI EBRU, ÖZKALELİ AKÇETİN MERVE, AYAZ TUĞBA, CİVAN MİHRİBAN, YURDAKUL SEMA, ERDEM AYÇA, DOĞAN GÜRAY, Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in greenhouses of Aksu-Fettahlı region in Antalya Turkey. 10th IWA International Syposium on Waste Management Problems in Agro-Industries (2019). (Özet bildiri)
 • 11 EKİNCİ BÜŞRA, EKİNCİ KAMİL, CİVAN MİHRİBAN, YURDAKUL SEMA, Effect of temperature and holding time on pine wood and rose pulp torrefaction. 2nd International conferance on technology and science, (2019). (Tam metin bildiri)
 • 12 YURDAKUL SEMA, CİVAN MİHRİBAN, EFFECT OF PARTICLE SIZE ON THE THERMAL DECOMPOSITION CAHARACTERISTICS OF THE FIVE WASTE WOOD SAMPLES. GCGW2018 (2018). (Özet bildiri)
 • 13 YURDAKUL SEMA, ÇETİN BANU, DOĞAN CEVDET, LEVELS OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS IN A UNIVERSITY BUILDING. International Science and Technology Conference 2018 (2018). (Özet bildiri)
 • 14 ONGUN BİHTER, ÖZKALELİ MERVE, DOKUMACI EMİNE, YEŞİLDAĞLI BERKAY UMUT, CİVAN MİHRİBAN, YURDAKUL SEMA, ERDEM AYÇA, DOĞAN GÜRAY, Farklı Ortamlardaki PAHlar Üzerine Yayınların Bibliyometrik Analizi ve Sera Toprak Örneklerinde PAH Kaynaklarının İncelenmes. 1. Uluslararasi Tarim, Çevre ve Sağlık Kongresi (2018). (Tam metin bildiri)
 • 15 ÇETİN BANU, YURDAKUL SEMA, KELEŞ MELEK, ÇELİK SAĞLAM IŞIL, DOĞAN CEVDET, ÖZTÜRK FATMA, PCBs in a Heavily Industrialized Area in Dilovasi, Turkey: Their Spatial and Temporal variations and Air-Soil Exchange. ICOCEE Capadocia (2017). (Özet bildiri)
 • 16 Keleş Melek, ÇETİN BANU, YURDAKUL SEMA, ÖZTÜRK FATMA, Levels and Spatial Distribution of Metals in a Heavily Industrialized Region (Dilovası, Kocaeli) of Turkey. European Aerosol Conference (EAC) 2017 (2017). (Özet bildiri)
 • 17 YURDAKUL SEMA, ÇETİN BANU, ÖZTÜRK FATMA, SOURCES OF PAHs AND PCBs IN THE DILOVASI ATMOSPHERE. ICOCEE, Capadocia 2017 (2017). (Özet bildiri)
 • 18 ÇETİN BANU, YURDAKUL SEMA, keleş melek, ÇELİK IŞIL, DOĞAN CEVDET, ÖZTÜRK FATMA, PCBs in a Heavily Industrialized Area in Dilovasi, Turkey: Their Spatial and Temporal variations and Air-Soil Exchange.. ICOCEE, Capadocia 2017 (2017). (Özet bildiri)
 • 19 ÇETİN BANU, YURDAKUL SEMA, DOĞAN CEVDET, KELEŞ MELEK, ÇELİK IŞIL, ÖZTÜRK FATMA, Spatial and Temporal variations and Air-Soil Exchange of PAHs in a Heavily Industrialized Area in Kocaeli (Dilovasi), Turkey. ICOCEE, Capadocia 2017 (2017). (Özet bildiri)
 • 20 ÇETİN BANU, Çelik Işıl, DOĞAN CEVDET, Keleş Melek, YURDAKUL SEMA, ÖZTÜRK FATMA, Investigation of Spatial and Temporal Distributions of PAHs in the atmosphere of Dilovasi. First International Black Sea Congress on Environmental Sciences (2016). (Özet bildiri)
 • 21 YURDAKUL SEMA, ÇETİN BANU, ÖZTÜRK FATMA, Temporal Trends of Atmospheric Pollutants in Istanbul Atmosphere. First International Black Sea Congress on Environmental Sciences (2016). (Özet bildiri)
 • 22 ÇETİN BANU, ÖZTÜRK FATMA, Keleş Melek, YURDAKUL SEMA, Distributions and Air Soil Exchange of PAHs and PCBs in the Atmosphere of Istanbul. First International Black Sea Congress on Environmental Sciences (2016). (Özet bildiri)
 • 23 YURDAKUL SEMA, CİVAN MİHRİBAN, TUNCEL SÜLEYMAN GÜRDAL, Diurnal Variation of Health Risk Levels of VOCs in Bursa A Heavily industrialized city in Turkey. 14th International Conference on Environmental Science and Technology (2015). (Özet bildiri)
 • 24 YALÇIN EFTAL, TECER LOKMAN HAKAN, YURDAKUL SEMA, TUNCEL SÜLEYMAN GÜRDAL, Measured VOC concentrations in Balikesir ambient atmosphere. VII. Atmospheric Science Symposium (2015). (Tam metin bildiri)
 • 25 YURDAKUL SEMA, ÖZDEN ÜZMEZ ÖZLEM, CİVAN MİHRİBAN, AYAKLI GÜL, DOĞAN GÜRAY, DÖĞEROĞLU TUNCAY, TUNCEL SÜLEYMAN GÜRDAL, Temporal variation of inorganic pollutants at working offices in METU. 17th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (2013). (Özet bildiri)
 • 26 YURDAKUL SEMA, BAUMBACH GÜNTER, KUCH BERTRAM, STRAUB DIETER, Effect of the temperature on NOx and CO emissions from lab scale combustion of waste wood samples. 17th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (2013). (Özet bildiri)
 • 27 YURDAKUL SEMA, CİVAN MİHRİBAN, TUNCEL SÜLEYMAN GÜRDAL, Effect of the asphalting operations on the VOC load of the atmosphere. 17th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (2013). (Özet bildiri)
 • 28 CİVAN MİHRİBAN, ELBİR TOLGA, SEYFİOĞLU REMZİ, OĞUZ KUNTASAL ÖZNUR, BAYRAM ABDURRAHMAN, DOĞAN GÜRAY, YURDAKUL SEMA, BOZLAKER AYŞE, SOFUOĞLU SAİT CEMİL, PEKEY BEYHAN, ODABAŞI MUSTAFA, TUNCEL SÜLEYMAN GÜRDAL, Ambient VOCs levels and their sources in two different industrial cities and industrial town in Turkey. 17th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (2013). (Özet bildiri)
 • 29 YURDAKUL SEMA, AYAKLI GÜL, CİVAN MİHRİBAN, DOĞAN GÜRAY, TUNCEL SÜLEYMAN GÜRDAL, Vertical and Temporal Variation of the Indoor Air Quality of the Working Offices in METU. Air Quality Management at Urban, Regional and Global Scales 4th International Symposium (2012). (Özet bildiri)
 • 30 AKAL DILŞAD, CİVAN MİHRİBAN, YURDAKUL SEMA, YAVUZ ERSAN HÜLYA, TUNCEL SÜLEYMAN GÜRDAL, Determination and evaluation of air pollutants in indoor air at chemical engineering department of Hacettepe University. Air Quality Management at Urban, Regional and Global Scales 4th International Symposium (2012). (Özet bildiri)
 • 31 YURDAKUL SEMA, AYAKLI GÜL, CİVAN MİHRİBAN, DOĞAN GÜRAY, TUNCEL SÜLEYMAN GÜRDAL, Vertical and temporal variation of the indoor air quality of the working offices in METU in terms of volatile organic compounds. Air Quality Management at Urban, Regional and Global Scales 4th International Symposium (2012). (Özet bildiri)
 • 32 CİVAN MİHRİBAN, ELBİR TOLGA, Seyfioğlu Remzi, Oğuz Kuntasal Öznur, BAYRAM ABDURRAHMAN, DOĞAN GÜRAY, YURDAKUL SEMA, Andiç Özgün, Müezzinoğlu Ayşen, SOFUOĞLU SAİT CEMİL, PEKEY HAKAN, PEKEY BEYHAN, Bozlaker Ayşe, ODABAŞI MUSTAFA, TUNCEL SÜLEYMAN GÜRDAL, Spatial Distribution of VOC Concentrations and Cancer Risk Around an Industrial Region at Western Turkey. Air quality management at urban, regional and global scales 4th international symposium (2012). (Özet bildiri)
 • 33 YURDAKUL SEMA, CİVAN MİHRİBAN, TUNCEL SÜLEYMAN GÜRDAL, Temporal Variations of BTEX Compounds in Bursa Turkey Atmosphere. Global Conference on Global Warming 2012 (2012). (Özet bildiri)
 • 34 YURDAKUL SEMA, ATIMTAY AYSEL, Comparison of the Thermal Properties and Kinetics of the Selected Waste Wood Samples in Two Different Atmospheres. Global Conference on Global Warming 2012 (2012). (Özet bildiri)
 • 35 Akal Dilşad, CİVAN MİHRİBAN, YORULMAZ SEMA, YAVUZ ERSAN HÜLYA, TUNCEL SÜLEYMAN GÜRDAL, Health Risk Potentials in the chemical engineering department in the Hacettepe University Campus. International Conference on Recycling and Reuse (2012). (Özet bildiri)
 • 36 YURDAKUL SEMA, CİVAN MİHRİBAN, TUNCEL SÜLEYMAN GÜRDAL, Sources and Ozone Formation Potential of the Volatile Organic Compounds VOCs in Bursa Atmosphere. International Conference on Recycling and Reuse (2012). (Özet bildiri)
 • 37 YORULMAZ SEMA, Atımtay Aysel, Effects of the chemical treatments on the combustion properties of the selected waste wood samples. 2nd International Conference on Nuclear and Renewable Energy Resources (2010). (Özet bildiri)
 • 38 YORULMAZ SEMA, CİVAN MİHRİBAN, TUNCEL SÜLEYMAN GÜRDAL, Investigation of the Light Hydrocarbons in Bursa Atmosphere. The Global Conference on Global Warming -2009 (2009). (Tam metin bildiri)
 • 39 Y YORULMAZ SEMA, CİVAN MİHRİBAN, TUNCEL SÜLEYMAN GÜRDAL, Examination of VOCs Sources in Urban Air of Bursa. European Geosciences Union General Assembly 2008 (2008). (Özet bildiri)
 • 40 YURDAKUL YORULMAZ SEMA, T ATIMTAY AYSEL, Investigation of Thermal Kinetics and Emissions of Pine and MDF Samples with TGA and FTIR Instruments. 9th International Combustion Conference (2006). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 YURDAKUL Sema, Erkent Sena, GÜREL Barış, Gül Yağı Damıtma Katı Atığının Değerlendirilmesi. Batı Akdeniz Kalkınma ve İşbirliği Dergisi , 21-23. (2023), (Endekste taranmıyor)
 • 2 YURDAKUL SEMA, ÇELİK SAĞLAM IŞIL, ÇETİN BANU, BİR MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNİN FARKLI İÇ ORTAMLARINDAN TOPLANAN TOZ ÖRNEKLERİNDEKİ PAH VE PCBLERİN SEVİYELERİNİN VE KAYNAKLARININ İNCELENMESİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi Doi: 10.21923/jesd.806359, (2021), (TR DİZİN)
 • 3 Serttaş Alper, Ayaz Tuğba, YURDAKUL SEMA, DOĞAN GÜRAY, GÖKTAŞ RECEP KAYA, CİVAN MİHRİBAN, SERA ZİRAİ TOPRAĞINDA TOPLAM PESTİSİT SEVİYELERİ VE SERA ÖZELLİKLERİ İLE PESTİSİT SEVİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi Doi: 10.21923/jesd.932800, (2021), (TR DİZİN)
 • 4 YURDAKUL SEMA, AYYILDIZ NİHAT, Çelik Vesile Ecem, İçöz Esra, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SEÇİLİ DERSLİKLERİNİN İÇ ÇEVRE KALİTESİ AÇISINDAN İNCELENMESİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 7(4), , 811-818. Doi: 10.21923/jesd.541011, (2019), (TR DİZİN)
 • 5 Uzunpınar Sena, Aslan Kılavuz Seda, İmamoğlu İpek, Sert Ezgi, YURDAKUL Sema, Tuncel Gürdal, Ankara da uçucu organik bileşikler için kaynak belirleme çalışması. Çevre Bilim ve Teknoloji, 1(2), (2016), (Diğer)
 • 6 YURDAKUL SEMA, Baumbach Günter, Kuch Bertram, Investigation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons PAHs and Methoxyphenols MPs from laboratory scale thermal oxidation of waste wood samples. Karaelmas Science and Engineering Journal, 5(1), , 1-8. (2015), (TR DİZİN)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 akman remzi, önür enes, YURDAKUL Sema, GÜREL Barış, Varol murat, GÜRBÜZ Habib, Investigation Thermal Degradation Kinetics and Mechanisms of Chicken Manure, Lignite and Their Blends by TGA. ICEEE’2020: International Conference on Economics Energy and Environment (2020). (Özet bildiri)
 • 2 YEŞİLDAĞLI BERKAY UMUT, TUGBA AYAZ, ONGUN BIHTER, ÖZKALELİ MERVE, ERDEM AYÇA, DOĞAN GÜRAY, YURDAKUL SEMA, CİVAN MİHRİBAN, Pthalate Levels in Agricultural Soils of Plastic Covered Greenhouses. Uluslararasi Tarim, Çevre ve Sağlık Kongresi (2018). (Özet bildiri)
 • 3 ÇETİN BANU, ÇELİK SAĞLAM IŞIL, DOĞAN CEVDET, KELEŞ MELEK, YURDAKUL SEMA, ÖZTÜRK FATMA, Dilovası’ndaki PCB’lerin Zamansal ve Mekânsal Değişimleri. VII. Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu (2017). (Özet bildiri)
 • 4 ÇETİN BANU, YURDAKUL SEMA, DOĞAN CEVDET, keleş melek, ÖZTÜRK FATMA, Dilovası’ndaki PAH Konsantrasyonlarının Mekansal ve Mevsimsel Değişimleri ve Hava-Toprak Arakesitinde Dağılım Eğilimleri. VII. Ulusal hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu (2017). (Özet bildiri)
 • 5 UZUNPINAR ELİF SENA, ASLAN KILAVUZ SEDA, İMAMOĞLU İPEK, SERT EZGİ, YURDAKUL SEMA, TUNCEL SÜLEYMAN GÜRDAL, Ankara da Uçucu Organik Bileşikler İçin Kaynak Belirleme Çalışması. 11. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi (2015). (Tam metin bildiri)
 • 6 YURDAKUL SEMA, CİVAN MİHRİBAN, TUNCEL SÜLEYMAN GÜRDAL, Çoklu Doğrusal Analiz Yöntemiyle Uçucu Organik Bileşiklerin Atmosferdeki Konsantrasyonlarına Etki Eden Meteorolojik Faktörlerin İncelenmesi. 6. Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempoyzumu (2015). (Tam metin bildiri)
 • 7 YURDAKUL SEMA, CİVAN MİHRİBAN, AYAKLI GÜL, DOĞAN GÜRAY, TUNCEL SÜLEYMAN GÜRDAL, ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü İç Ortam Havasında Ölçülen UOB lerin Kaynakları. Uluslararasi katilimli 5. Hava Kirliligi Kongresi (2013). (Tam metin bildiri)
 • 8 YORULMAZ SEMA, ATIMTAY AYSEL, Atık ahşap malzemenin çevresel önemi atık telefon direği çalışması. 8. Ulusal temiz enerji sempozyumu (2010). (Özet bildiri)
 • 9 YORULMAZ SEMA, CİVAN MİHRİBAN, TUNCEL SÜLEYMAN GÜRDAL, Bursa ve Ankara atmosferinde ölçülen uçucu organik bileşik konsantrasyonlarının zamansal değişimlerinin incelenmesi. 4. Ulusal hava kirliliği ve kontrolü sempozyumu (2010). (Özet bildiri)
 • 10 CİVAN MİHRİBAN, YORULMAZ SEMA, TUNCEL SÜLEYMAN GÜRDAL, Pasif örnekleme tüplerinde tutma sabitinin önemi. 4. Ulusal hava kirliliği ve kontrolü sempozyumu (2010). (Özet bildiri)
 • 11 Akal Dilşad, CİVAN MİHRİBAN, YORULMAZ SEMA, YAVUZ ERSAN HÜLYA, Kapalı alanda uçucu organik bileşiklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi. 4. Ulusal hava kirliliği ve kontrolü sempozyumu (2010). (Özet bildiri)
 • 12 YORULMAZ SEMA, CİVAN MİHRİBAN, TUNCEL SÜLEYMAN GÜRDAL, Meteorolojik Parametrelerin Bursa Atmosferinde Ölçülen Uçucu Organik Bileşik Konsantrasyonları Üzerindeki Etkisi. 1. Uluslararası katılımlı meteoroloji sempozyumu (2010). (Özet bildiri)
 • 13 CİVAN MİHRİBAN, YORULMAZ SEMA, TUNCEL SÜLEYMAN GÜRDAL, Üniversite kampüsünde ölçülen uçucu organik bileşiklerin faktor analizi tekniği ile değerlendirilmesi. 8. Ulusal çevre mühendisliği kongresi (2009). (Özet bildiri)
 • 14 YORULMAZ SEMA, CİVAN MİHRİBAN, TUNCEL SÜLEYMAN GÜRDAL, ODTÜ kampüsündeki UOB derişimlerinin belirlenmesi. 8. Ulusal çevre mühendisliği kongresi (2009). (Tam metin bildiri)
 • 15 CİVAN MİHRİBAN, YORULMAZ SEMA, TUNCEL SÜLEYMAN GÜRDAL, Uçucu organik maddeler için pasif örnekleme tüplerinin tekrarlanabilirliğinin ve tutma sabitinin değişkenliğinin belirlenmesi. Çevre sorunları sempozyumu (2008). (Tam metin bildiri)
 • 16 YORULMAZ SEMA, CİVAN MİHRİBAN, TUNCEL SÜLEYMAN GÜRDAL, Üniversite kampüsünde uçucu organik bileşiklerin PMF modeliyle kaynaklarının belirlenmesi. Hava kirliliği ve kontrolü ulusal sempozyumu 2008 (2008). (Tam metin bildiri)
 • 17 CİVAN MİHRİBAN, ELBİR TOLGA, Seyfioğlu Remzi, SOFUOĞLU SAİT CEMİL, BAYRAM ABDURRAHMAN, Müezzinoğlu Ayşen, ODABAŞI MUSTAFA, O Kuntasal Öznur, Bozlaker Ayşe, PEKEY HAKAN, Andiç Özgür, YORULMAZ SEMA, TUNCEL SÜLEYMAN GÜRDAL, Aliağa bölgesindeki inorganik ve uçucu organik bileşiklerin pasif örnekleme metoduyla belirlenmesi. Hava kirliliği ve kontrolü ulusal sempozyumu 2008 (2008). (Tam metin bildiri)
 • 18 DOĞAN GÜRAY, Kuntasal Öznur, CİVAN MİHRİBAN, Bozlaker Ayşe, ELBİR TOLGA, Seyfioğlu Remzi, SOFUOĞLU SAİT CEMİL, BAYRAM ABDURRAHMAN, Müezzinoğlu Ayşen, ODABAŞI MUSTAFA, YORULMAZ SEMA, PEKEY BEYHAN, TUNCEL SÜLEYMAN GÜRDAL, Izmir Aliağa da aktif yolla ölçülen uçucu organik bileşik konsantrasyonlarının kısa süreli 24 saatlik ve mevsimsel değişimlerinin değerlendirilmesi. Hava kirliliği ve kontrolü ulusal sempozyumu 2008 (2008). (Tam metin bildiri)
 • 19 YURDAKUL YORULMAZ SEMA, T ATIMTAY AYSEL, Atık MDF ve çam örneklerinin kinetiklerinin termogravimetry ile araştırılması. 6. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu (2006). (Tam metin bildiri)
 • 20 YURDAKUL YORULMAZ SEMA, T ATIMTAY AYSEL, Atık tahtanın yeniden kullanımı. Yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları enerji yönetimi sempozyumu (2005). (Tam metin bildiri)
 • 21 Yorulmaz SEMA, T Atımtay Aysel, Çam ve MDF talaşından yapılan peletlerin yakılmasıyla oluşan emisyonların incelenmesi. 6. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi (2005). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 Altunkaya Kemal Berk, CİVAN MİHRİBAN, YURDAKUL SEMA, Proceedings of the 2022 International Symposium on Energy Management and Sustainability . ISEMAS 2022. Springer Proceedings in Energy. Springer, Cham.(2023). Springer, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 YURDAKUL SEMA, Atimtay Aysel, Causes Impacts and Solutions to Global Warming(2013). Springer, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 
Bu İçeriği Paylaş!