KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Deniz SOYSAL
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Psikoloji Bölümü
Ana Bilim Dalı Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462114096
E-Posta denizsoysal@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-0923-7410
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FELSEFE 25.06.2000
Yüksek Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FELSEFE 31.01.2003
Doktora ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FELSEFE 24.06.2008
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Hermenutik,Modern Felsefe,Feminist Felsefe
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Demokrasi Felsefesi: Klasik ve Modern Yaklaşımlar
 • Alanında kitap çevirisi
 • 1 Leibniz
 • 2 Timothy Bewes, Şeyleşme: Geç Kapitalizmde Endişe. Çev. Deniz Soysal. İstanbul: Metis, 2008.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Çağdaş Ahlak Felsefesi
 • 2 Hans-Georg Gadamer, "Yaşam-dünyası Bilimi," çev. Deniz Soysal, Baykuş Felsefe Yazıları, Sayı: 6, 2010, s. 296-309.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Deniz Soysal, "'Kendi' Hermeneutiğinin Konumlandırılışı" Baykuş Felsefe Yazıları, Sayı: 7, 2011, s. 287-298.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Deniz Soysal, "Gottfried Wilhelm von Leibniz," Felsefe Yazın, Sayı: 7, 2006, s. 53-56.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Deniz Soysal, "Düşünümsel Yargı ve Beğeni Kavramları Temelinde Gadamer'in Kant Estetiği Eleştirisi," Türkiye Estetik Kongresi, 2006. (Türkiye'de Estetik: Türkiye Estetik Kongresi Bildiriler Kitabı, Ankara: TMMOB ve SANART, 2007, s. 573-577.)
 • 2 Deniz Soysal, "Dilthey ve Doğa Bilimleri/Sosyal Bilimler Ayrımında Nesnellik Kavramı," Muğla Üniversitesi Felsefe ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2005. (Felsefe ve Sosyal Bilimler: Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildirileri, Ankara: Vadi Yayınları, 2006, s. 139-144.)
 • 3 Deniz Soysal, "İnsan Bilimlerinde Bildung Kavramının Yeri," Süleyman Demirel Üniversitesi, Ulusal Felsefe Sempozyumu: Felsefe ve Çağımızın Sorunları, 2006. (FLSF Süleyman Demirel Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi: Ulusal Felsefe Sempozyumu Bildirileri I, 2006, s. 117-122)
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Deniz Soysal, "Hermeneutik Yaklaşımın Nesneleştirme Eleştirisi," Türk Sosyal Bilimler Derneği 9. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 2005.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Deniz Soysal, G. W. Leibniz's Metaphysical System with a Special Emphasis on Perception, ODTÜ, Ankara, 2002.
 • Doktora Tezi
 • 1 Deniz Soysal, Conceptual Background of Truth Content of Art in Gadamer's Truth and Method, ODTÜ, Ankara, 2008.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 2. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, 18-20 Ekim 2006, Ankara.
 • 2 Türkiye Estetik Kongresi, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, 22-24 Kasım 2006, Ankara.
VERDİĞİ DERSLER
17. Yüzyılda Felsefe
18. Yüzyılda Felsefe
Aristoteles
Bilgi Felsefesi
Bilim Tarihi
Bitirme Ödevi
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi II
Bitirme Ödevi-II
Çağın Problemlerine Felsefi Bakış
Dil Felsefesi
Epistemik Mantık
Felsefe Kavramları
Felsefi Metin Okuma Yazma I
Felsefi Metinler III
Felsefi Metinler IV
Felsefi Metinler V
Felsefi Metinler VI
Fenomenoloji
Hermeneutik
İnsan Bilimlerinde Yorumlama Sorunları
İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet
Kant
Modern Mantık
Schopenhauer
Sosyal Hizmet Etiği
Sosyal Psikoloji
Tarih Felsefesi
Tarih Felsefesi Problemleri
Toplum Felsefesi Problemleri
 
Bu İçeriği Paylaş!