KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Dilek ÇETİN
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İktisat Bölümü
Ana Bilim Dalı İktisat Teorisi Anabilim Dalı
Telefon 2462110531
E-Posta dilekcetin@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-0854-8746
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 6
Alıntı Sayısı: 82
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 09.10.1998
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ . 17.10.2001
Doktora ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ . 14.09.2012
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 YAMAN HABİBE, ÇETİN DİLEK, DULUPÇU MURAT ALİ, OECD Ülkelerinde Ar-Ge Harcamaları ve İleri Teknoloji İhracatı: Bir Panel Veri Analizi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(3), , 193-208. (2020), (TR DİZİN)
 • 2 ÇETİN DİLEK, KARA YAĞMUR, Henriques Correia Zeynep Ceren, Sürdürülebilir ve Akıllı Kentler: Marmara Depremi. İdealkent, 11(31), , 1069-1094. Doi: 10.31198/idealkent.734993, (2020), (TR DİZİN)
 • 3 ÇETİN DİLEK, À propos.... Innovations, 62(2), , 249-252. Doi: 10.3917/inno.062.0249, (2020), (Endekste taranmıyor)
 • 4 AYDIN LEVENT, ÇETİN Dilek, ECONOMIC EFFECTS OF JULY 15 COUP ATTEMPT INTURKEY: COMPARING COUP ATTEMPT VS. COUP D’ÉTAT. Turkish Studies, 12(16), , 103-124. Doi: 10.7827/TurkishStudies.12132, (2017), (TR DİZİN)
 • 5 ÇETİN Dilek, KALAYCI ELİF, Spatial Econometric Analysis of R&D Spillovers in Turkey. Journal of Applied Economics and Business Research, 6(1), , 55-72. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 6 ERDİL ERKAN, ÇETİN DİLEK, FINDIK DERYA, Effect of Technology on Gender Wage Differential A Panel Analysis. APPLIED ECONOMICS LETTERS, 15(10), , 821-825. Doi: 10.1080/13504850600770905, (2008), (SSCI)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 EZANOĞLU ZEYNEP, ÇETİN DİLEK, Türkiye’de Ar-Ge Faaliyetlerini Desteklemeye Yönelik Bir Politika Aracı Olarak Teşviklerin Firma Yenilik Performansına Etkileri. Maliye Dergisi , 206-233. (2021), (Alan Endeksleri)
 • 2 ÖZKUL GÖKHAN, ÇETİN DİLEK, Kurumsal Kalite Faktörlerinin Finansal Gelişmişlik Üzerindeki Etkisi: İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Örneği. Sosyoekonomi, 29(50), , 465-484. Doi: 10.17233/sosyoekonomi.2021.04.21, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 3 ÇETİN DİLEK, DOYAR BAYRAM VELİ, R&D and Productivity in Manufacturing Industry for OECD Countries. Politik Ekonomik Kuram, 5(1), , 42-51. Doi: 10.30586/pek.938221, (2021), (Diğer)
 • 4 EZANOĞLU ZEYNEP, ÇETİN DİLEK, YÜKSELEN EKONOMİLERDE YENİLİĞİN GELİR DAĞILIMI ÜZERİNE ETKİSİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11(28), , 875-885. Doi: 10.21076/vizyoner.677120, (2020), (TR DİZİN)
 • 5 ÇETİN DİLEK, GÖÇMEN YAĞCILAR GAMZE, Bankacılık Krizlerinin Belirleyicileri: Mikroekonometrik Bir Analiz. Fiscaoeconomia, 3(3), , 1-25. Doi: 10.25295/fsecon.2019.03.001, (2019), (Diğer)
 • 6 ERDİL ERKAN, ÇETİN DİLEK, Intra-OIZ and Intra-Industry Knowledge Spillovers in Ankara: A Spatial Econometric Analysis. Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 1(2), , 8-32. (2018), (Endekste taranmıyor)
 • 7 KALAY MİNE, ÇETİN Dilek, Afrika Ülkelerinde Politik İstikrar ve Ekonomik Büyüme. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(7), , 2277-2290. Doi: 10.15869/itobiad.260265, (2016), (TR DİZİN)
 • 8 ÇETİN Dilek, Fernandez Zubieta Ana, Mulatero Fulvio, Formal and Informal Social Capital as Determinants of Male and Female Entrepreneurship in Europe. Cankiri Karatekin Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi , 723-748. Doi: 10.18074/cnuiibf.324, (2016), (TR DİZİN)
 • 9 SARIDOĞAN HASAN ÖNDER, ÇETİN Dilek, Turizm ve Yoksullaştıran Büyüme. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(4), , 922-933. (2016), (TR DİZİN)
 • 10 ÇETİN Dilek, AKSOY EMRE, OECD Ülkeleri ile Yükselen Piyasalarda Finansal Gelişme ve Faiz Oranlarının, Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi. Ekonomi, İşletme, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi (JEBPIR), 2(2), , 69-91. (2016), (Endekste taranmıyor)
 • 11 ÇETİN Dilek, AKSOY EMRE, OECD Ülkeleri ile Yükselen Piyasalarda Finansal Gelişme ve Faiz Oranlarının, Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi. Ekonomi, İşletme, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi (JEBPIR), 2(2), , 69-91. (2016), (Endekste taranmıyor)
 • 12 ÇETİN Dilek, Michele Cincera, Circular Causality of R&D and Export in EU countries. WORLD JOURNAL OF APPLIED ECONOMICS, 1(1), , 82-105. (2015), (Diğer)
 • Kitap
 • 1 ÇETİN DİLEK, ERDİL ERKAN, Handbook of Research on the Impacts and Implications of COVID-19 on the Tourism Industry(2021). IGI Global, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ÇAPIK ESER, ÇETİN DİLEK, Türkiye’de STS: Bilim ve Teknoloji Çalışmalarına Giriş(2020). İstanbul Teknik Üniversitesi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 3 ERDİL ERKAN, ÇETİN DİLEK, Smart Specialization Strategies and the Role of Entrepreneurial Universities(2018). IGI Global, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 ÇETİN DİLEK, SÖNMEZ ALPER, Issues in Emerging Market Economies(2018). Peter Lang GmbH, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 SÖNMEZ ALPER, ÇETİN DİLEK, Issues in Emerging Market Economies(2018). Peter Lang GmbH, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 ÇETİN Dilek, Knowledge Spillovers and Clusters A Spatial Econometric Approach(2016). LAP LAMBERT Academic Publishing, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 7 ÇETİN Dilek, ERDİL ERKAN, ERAWATCH Country Report 2013 Turkey(2014). Publications Office of the European Union, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 8 ERDİL ERKAN, ÇETİN Dilek, ERAWATCH Country Report 2012 Turkey(2013). Publications Office of the European Union, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • Editörlük
 • 1 Issues in Emerging Market Economies, Araştırma Kitabı, Editör, 15.04.2016 - 01.09.2018 (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Doktora Tez İzleme Komitesi (T.İ.K.)
Doktora Yeterlik Dönemi Dersi
Finansal Modelleme
Finansal Zaman Serileri Analizi
Game Theory
İktisada Giriş l
İktisatta Araştırma Yöntemleri
Matematiksel İktisat
Mikro Ekonomi
Mikro Ekonomi I
Mikro Ekonomi II
Mikro İktisat
Mikro İktisat I
Mikro İktisat l
Mikro İktisat ll
Oyun Teorisi
Seminer (Yüksek Lisans)
Tez (Doktora)
Tez (Yüksek Lisans)
Uluslararası İktisat
Uluslararası İktisat l
Uluslararası İktisat Teorisi
Uluslararası Ticarette Dış Ticaret İşlemleri-II
Uygulamalı İktisadi Analiz
Uygulamalı İleri İktisadi Analiz
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-3
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-4
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
Yenilik Sistemleri
Zaman Serileri Analizi
 
Bu İçeriği Paylaş!