KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Demet YILMAZ
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Tekstil Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı
Telefon 2462111186
E-Posta demetyilmaz@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://w3.sdu.edu.tr/Personel.aspx?sicilno=02900
ORCID ID 0000-0003-4450-5935
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ 11.07.2000
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 29.07.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ (DR) 09.02.2011
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Tekstil Teknolojisi, Kısa ve uzun ştapel iplik üretimi, İplik eğirme makineleri, Yeni iplik eğirme sistemleri, Modifiye iplik eğirme sistemlerinin geliştirilmesi, İplik yapı ve özellikleri, Teknik ve Fonksiyonel iplik üretimi, Fantazi iplik üretimi ve özellikleri, Tekstüre iplik teknolojisi
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Gulsevinçler, E., Usal, M.R., Yılmaz, D., 2020. The Effect of Humidified Air on Yarn Properties in a Jet-Ring Spinning System, Vol. 63(4), 294–304 .
 • 2 Gulsevincler, E., Usal, M. R., Yılmaz, D. (2020). Modular Jet-Ring Yarn Spinning System, Tekstilec, 63(2), 80-93.
 • 3 Çelikkan Aydoğdu, S.H., Yılmaz, D., 2019. Farklı Kılıf Lif Türü, İplik Numarası ve Öz Filament İnceliği Kullanılarak Üretilen Elastan İçerikli Özlü İpliklerin İplik ve Bazı Kumaş Özelliklerinin İncelenmesi, Tekstil ve Mühendis, 26: 113, 2-13
 • 4 Usal, M.R., Yılmaz, D., 2017. Experimental and Computational Analysis of Nozzle Structural Parameters of Jetring Spinning System, Journal of Textile Engineering & Fashion Technology, 2(5): 00071, 1-13.
 • 5 Yılmaz, D., Kayabaşı, G., 2016. Lif Türü ve İplik İnceliğinin Vortex İplik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences), 20(2), 244-253.
 • 6 Yelkovan, S., Yılmaz, D., Aksoy, K., 2014. A Study Of Organo-Modified Clay Type On PET-Clay Based Nanocomposite Properties, UU Journal of Material Science, Haziran, 1(2014), s. 33-46.
 • 7 Yılmaz, D., Güder, G., Dikidaş, T., 2014. Analysis Of Morphology, Luminescent Properties And Illuminating Durability Of Photoluminescent Fibre, Tekstil ve Mühendis, 21: 94, 1-12 (DOI: 10.7216/130075992014219401).
 • 8 Yılmaz, D., Usal, M.R., 2012. The Effect of Different Nozzle Configurations Airflow Behaviour and Yarn Quality, ICAMAME 2012: International Conference on Aerospace, Mechanical, Automotive and Materials Engineering, World Academy of Science, Engineering and Technology, Sayı 71, s. 215-219, 14-16 Kasım, Venedik, İtalya.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Yılmaz, D., Güder, G., Tikidaş, T., 2013. Karanlıkta Görünürlüğe Sahip Tekstil Ürünlerinin Üretimi, Turkchem Magazin Dergisi, Aralık.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Farklı Kompakt Ring İplik Eğirme Sistemlerinin Ve Elde Edilen İpliklerin Özelliklerinin Karşılaştırılması
 • Doktora Tezi
 • 1 Yüksek Hızlı Hava Akımı İle Katlı İplik Üretim Prosesinin Geliştirilmesi Ve Sayısal Modellenmesi
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Özen, Ö., 2020. Giyilebilir Elektronikler İçin İletken İplik ve Kumaş Üretimi Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği ABD, Isparta.
 • 2 Kırış, G., 2020. Farklı Filament İnceliği Ve Filament Kesit Formu Kullanılarak Geri Dönüşüm PET Polimerinden (rPET) POY ve Tekstüre (DTY) Polyester İpliklerin Eldesi Ve Örme Ve Dokuma Kumaşların Çeşitli Performans Özelliklerinin İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği ABD, Isparta.
 • 3 Kayabaşı, G., 2019. Fonksiyonel Eğrilmiş İplik Üretimi İçin Yenilikçi İplik Eğirme Prosesi Geliştirilmesi Ve İletken İplik Üretimi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği ABD, Isparta.
 • 4 Selim Bolat, 2019. ÇİFT ÖZLÜ İPLİKLERDEN ÜRETİLEN DOKUMA KUMAŞLARIN BOYAMA SONRASI BAZI PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ, Fen Bilimleri Ensititüsü, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • 5 Sevim Hümeyra Çelikkan Aydoğdu, 2018. Tek Ve Çift Elastan Bileşenli Özlü İpliklerin Ve Üretilen Kumaşların Özelliklerinin İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği ABD, Isparta.
 • 6 Handan KILIÇ, (2016). Nanopartikül Takviyeli Geri Dönüşüm PET (rPET) Polimeri Esaslı Cips ve Lif Formuna Sahip Nanokompozit Üretimi ve Karakterizasyonu. SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta
 • 7 Sinem YELKOVAN, (2015). Pamuk ve Geri Dönüşüm Pamuk Liflerinden Eğrilen İpliklerin Özelliklerinin İncelenmesi. SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Yurtaslan, Ö., 2018. Bir Tekstil İşletmesinde Üretilen Tekstil Teleflerinin Çevreci Bir Yaklaşımla Geri Kazanımı, Yüksek Lisans Tezi, Bursa Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa (Tez Danışmanı: Prpf. Dr. Şula Altun Kurtoğlu).
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Avrupa Birliği European Bank for Reconstruction and Development’ın “Near Zero Waste Programme” Programı (Proje Danışmanlığı)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 1071- ULUSLARARASI ARAŞTIRMA FONLARINDAN YARARLANMA KAPASİTESİNİN VE ULUSLARARASI AR-GE İŞBİRLİKLERİNE KATILIMIN ARTTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI
 • 2 TÜBİTAK ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI (1505)
 • 3 Ham ve geri dönüşüm PET polimeri esaslı nanokompozit üretimi ve özelliklerinin analizi, Yüksek Lisans Projesi, 2016-2018.
 • 4 Modifiye Katlama Prosesinin Geliştirilmesi ve Elde Edilen İpliklerin İplik Özelliklerinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi-Yüksek Lisans Destek Projesi, 2016-2018.
 • 5 Telef Karışımı İpliklerin Havlu Kumaşların Emicilik Özelliğine Etkisinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi-Yüksek Lisans Destek Projesi, 2014-Devam Ediyor.
 • 6 Pamuk ve Geri Dönüşüm Pamuk Liflerinden Eğrilen İpliklerin Özelliklerinin İncelenmesi, BAP-Yüksek Lisans Projesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2013-2015.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Bir Tekstil İşletmesinde Üretilen Tekstil Teleflerinin Çevreci Bir Yaklaşımla Geri Kazanımı, San-Tez Projesi, 2016-2018 (Araştırmacı).
 • 2 Murata Air Vortex İpliklerden (Mvs) Elde Edilen Havlı Kumaşların Performans Özelliklerine Etkisinin Araştırılması, Tübitak 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri, 2014 (Proje Danışmanı).
 • 3 Tekstil Teleflerinin Fantazi İplik Üretiminde Kullanımının Araştırılması, Tübitak 2209 kodlu Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı (2209-İkinci Dönem), 2012-2013 (Proje Danışmanı).
 • 4 Doğayla Dost Soya Fasulyesi (Sf) Lifinden Mamül Kumaşların Boyanma Ve Konfor Özelliklerinin Belirlenmesi, Tübitak 2209 kodlu Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, 2011-2012 (Proje Danışmanı).
 • 5 Yüksek Hızlı Hava Akımı İle Katlı İplik Üretim Prosesinin Geliştirilmesi Ve Sayısal Modellenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, BAP-Doktora Projesi, 2009-2011.
 • 6 Yüksek Hızlı Hava Akımı İle Katlı İplik Üretim Prosesinin Geliştirilmesi Ve Sayısal Modellenmesi, Tübitak Hızlı Destek Projesi, 2009-2010.
 • 7 Soya Fasulyesi Lifinden Mamul Kumaşların Fonksiyonel Özelliklerinin Araştırılması, Tübitak 2209 kodlu Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, 2009-2010 (Proje Danışmanı).
 • 8 Sensör Olarak Kullanım Amaçlı Prototip Tekstil Yüzeyi Eldesi, Tübitak 2209 kodlu Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, 2009-2010 (Proje Danışmanı).
 • 9 Farklı Kompakt İplik Eğirme Sistemlerinden Elde Edilen İpliklere Ait Kumaşların Fiziksel Özelliklerinin ve Boyama Performanslarının Tespiti, BAP-Münferit Proje, 2005-2007 (Yardımcı Personel).
 • 10 Konvansiyonel Ring İplik ve Kompakt (Tüysüz) İplikten Mamül Kumaşların Performansının Karşılaştırılması, BAP-Münferit Proje, 2002-2005 (Yardımcı Personel).
 • 11 İplik Tipinin Örme Kumaş Performansına Etkisinin İncelenmesi, BAP-Altyapı Projesi, 2002-2004 (Yardımcı Personel).
 • 12 Farklı Kompakt Ring İplik Eğirme Sistemlerinin ve Elde Edilen İpliklerin Kalitelerinin Karşılaştırılması, BAP-Yüksek Lisans Projesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2002-2004 (Yardımcı Personel).
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 ISTEK 2003 - ULUSLARARASI ISPARTA TEKSTİL KONGRESİ Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 TÜBİTAK Yurt Dışı Araştırma Burs Programı, Technical University Of Liberec (Çek Cumhuriyeti).
 • 2 Bilateral Agreement (Staff Mobility and Student Exchange), Socrates/Erasmus Programme, SDÜ (Türkiye)-Technical University of Liberec (Çek Cumhuriyeti), 2006-2007 Academic Year-second semester, Founded by EU Comm.
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 Enes Çakmak, Nazife Korkmaz, Gizem Kayabaşı, Demet Yılmaz, 2016. Biyomedikal Tekstiller İçin Mikro ve Nano Bileşenli Hibrit İplik Üretimi, UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe VIII. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı, Proje Öneri Teşvik Ödülleri, Tıbbi Tekstiller ve Tıbbi Cihazlar Kategorisi, Birincilik Ödülü, 12-13 Mayıs 2016, Bursa, Türkiye.
 • 2 Demet Yılmaz, Nazife Korkmaz, Gizem Kayabaşı, 2015. Nanolif İçerikli İnovatif İplik Eğirme Prosesinin Geliştirilmesi ve Çok Fonksiyonlu İplik Üretimi, UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe VII. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı, Proje Öneri Teşvik Ödülleri, Fonksiyonel Lif ve Polimerler Kategorisi, İkincilik Ödülü, 27-29 Mayıs 2015, Bursa, Türkiye.
 • 3 Rieter Award, 2007, Rieter Textile Systems.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, 2013 Yılı Fen ve Mühendislik Bilimleri Alanında Bilim Teşvik Ödülü, Birincilik, Temmuz 2014.
 • 2 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, 2013 (Siro-jet Spinning System and Its Influence on Yarn Properties).
 • 3 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, 2013 (Improvement In Yarn Hairiness By Siro-Jet Spinning Method).
 • 4 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, 2013 (Investigation of Yarn Properties of Modified Yarn Spinning Systems with Air Nozzle Attachment).
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi, 2011 Yılı Fen ve Mühendislik Bilimleri Alanında Bilim Teşvik Ödülü, İkincilik, Eylül 2012.
 • 6 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, 2011 (A Comparison Of Compact-Jet, Compact And Conventional Ring Spun Yarns).
 • 7 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, TÜBİTAK, 2008 (Packing Density Parameters of Compact Yarns).
 • 8 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, TÜBİTAK, 2007 (A Comparison of Compact Yarn Properties Produced on Different Systems).
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Textile Research Journal, 2016.
 • 2 Textile Research Journal, 2015.
 • 3 Textile Research journal, 2014.
 • 4 Fibers and Polymers, 2014.
 • 5 Textile Research journal, 2013.
 • 6 Textile Research journal, 2013.
 • 7 Textile Research journal, 2013.
 • 8 Textile Research journal, 2013.
 • 9 Textile Research journal, 2013.
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Ödevi
Fantezi İplik Üretimi ve İplik Özellikleri
Introduction To Textile Engineering
İplik Üretiminde Özel Teknikler
Pamuk İplikçiliği I
Pamuk İplikçiliği II
Teknik Tekstil İplikleri
Tekstil Mühendisliğine Giriş
Tekstüre İplik Teknolojisi
Uzmanlık alan Dersi I
Yeni İplik Eğirme Sistemleri
Yeni İplik eğirme Sistemleri (Seçmeli Ders)
Yıliçi Projesi
Yil İçi Projesi
Yün İplikçiliği
 
Bu İçeriği Paylaş!