KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Meltem SAPLIOĞLU
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm İnşaat Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Ulaştırma Anabilim Dalı
Telefon 2462111217
E-Posta meltemsaplioglu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/meltemsaplioglu
ORCID ID 0000-0002-6590-8672
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 03.07.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (YL) 29.01.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (DR) 03.03.2010
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Karayolu Mühendisliği, Trafik Mühendisliği, Trafik Kazaları, Kentiçi Yol Geometrik Tasarımı, Eşdüzey Kavşaklar ve Güvenliği, Ulaşımda Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kullanımı, Yapay Zeka Tekniklerinin Trafik Mühendisliği Uygulamaları, Bisiklet Yolları
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Sosyal Medya Kullanımının Sürücülerin Trafik Kurallarına Uyma Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, Fen-Matematik-Mühendislik ve Doğa Araştırmaları, 2017
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Saplioglu, M., Aydin, M. M., Unal, A., Bocek, M., 2018. Engelliler için Kentiçi Erişebilirlik Haritaları ile Veri Tabanı Oluşturulması, BANU, Akıllı Ulaşım Sistemleri Semp, Bandırma
 • 2 Aydin M.M., Saplıoğlu M. , Ünal A. , "AKILLI OTOPARK YÖNETİM SİSTEMLERİNE GEÇİŞ İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GELİŞTİRİLMESİ: ALANYA ÖRNEĞİ", II. International Academic Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, ss.556-55
 • 3 Aydin M.M., Yıldırım M.S., Saplıoğlu M. , Ünal A. , "ŞEHİRİÇİ YOLLARDAKİ GEOMETRİ PROBLEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GELİŞTİRİLMESİ", II. International Academic Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, ss.557-558
 • 4 Tuncuk, M., Karaşahin, M., 2003. Isparta İlindeki Trafik Kazalarının Coğrafi Bilgi Sistemleriyle Değerlendirilmesi, 2.Trafik ve Yol Güvenliği Ulusal Kongresi, Ankara.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Tuncuk, M., Coğrafi Bilgi Sistemi Yardımıyla Trafik Kaza Analizi: Isparta Örneği, Yüksek Lisans Tezi, SDU Fen Bil. Enst., 2001-2004.
 • Doktora Tezi
 • 1 Şehiriçi Denetimsiz Kavşaklar İçin Bir Kaza Tahmin Modeli, Doktora Tezi, SDU Fen Bil. Enst., 2005-2010.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Yüzer, E., Şehiriçi Bisiklet Kullanımında Güzergah Seçimini Etkileyen Parametrelerin Değerlendirilmesi, 04.10.2016, 3414-YL1-13
 • 2 Uysal, M., 2015. Sinyalizasyonsuz Kavşaklarda Boşluk Kabul Verilerinin Analizi ve Yorumlanması, SDÜ-FBE, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı 2014-12-12
 • 3 Eriskin, E., Kentiçi Sinyalizasyonlu Kavşakların Dönen Ufuklar Yaklaşımı İle Optimizasyonu, SDÜ-FBE, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2014-03-05 (2. Danışman: Prof.Dr. Halim Ceylan)
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Saplioglu, M., Towards Safer Bicycling Through Optimization of Bicycle Helmets and Usage, COST Action TU1101, MC member and WG1-Wg2 member.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Saplıoğlu, M., Yüzer, E., Şehiriçi Bisiklet Yolu Tasarımı ve Güzergah Seçimi: Isparta Örneği, 20.02.2013-04.10.2016, BAP-3414-YL1-13
 • 2 Eriskin,E., Saplioglu, M., Kentiçi Sinyalizasyonlu Kavşakların Dönen Ufuklar Yaklaşımı İle Optimizasyonu, ÖYP-05437-YL-2012
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Çelik, B., Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Güvenli Bisiklet Güzergah Seçimi, Tübitak 2209-A, 28.06.2015-26.06.2016, danışmanlık
 • 2 Uysal, O., Hüseyinoğlu, M., Saplıoğlu, M., Sehiriçi Esdüzey Kavsak Düzenlenmesi: Isparta ili Otogar Kavsagı Örnegi, TÜBİTAK-2209, Üniversite Ögrencileri Yurt Içi/Yurt Dısı Arastırma Projeleri Destekleme Programı,danışmanlık
 • 3 KARAŞAHİN, M., Saplıoglu M., 2006, Şehiriçi Kavşaklar İçin Bir Kaza Tahmin Modeli, SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetimi Birimi, Doktora Proje No: 1355-D-06
 • 4 Terzi, S., Karaşahin, M., Saltan, M., Saplıoğlu, M., Fındık, S., Yılmaz, A., Varış M., 2005, Sathi Kaplamaların Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması, TÜBİTAK, Proje No:106M143
 • 5 Terzi, S., Karaşahin, M., Saltan, M., Saplıoğlu, M., Fındık, S., Yılmaz, A., Varış M., 2005, Sathi Kaplamaların Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması, SDÜ Araştırma Projeleri Yönetimi Birimi, Münferit Proje No:01029-m-05
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu-UTES'2006, Sempozyum Yürütme Kurulu Görevi
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 İnşaat Mühensidleri Odası'nda gerçekleştirilmil olan 'Şehir İçi Trafik Veri Tabanının Oluşturulması ve Faydaları' başlıklı seminer, 21.03.2011
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 European Cooperation In Science and Technology- TUD COST Action TU1101-MC Member ve SDÜ BAP desteği ile ‘Şehiriçi Bisiklet Yolu Tasarımı ve Güzergah Seçimi: Isparta Örneği’ başlıklı proje 8. Uluslararsı Ulaşım Teknolojileri Transist Proje Yarışmasında Güvenli Hizmet dalında ödül.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Yollar Türk Milli Komitesi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 PAJES-43410
 • 2 Pajes-21208
 • 3 International Journal of Engineering And Applied Sciences
 • 4 PAJES-81542
 • 5 e Journal of New World Science Academy, Eylül_2016
 • 6 PAJES-85856
 • 7 SDU Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi 2012
 • 8 SDU Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi 2012
 • 9 SDU Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi 2012
 • 10 e-Journal of New World Sciences Academy 16.06.2011 Newsa 4839-1-1
 • 11 e-Journal of New World Sciences Academy 16.07.2011 NWSA-3026-1
 • 12 Newsa 2011 Cilt/Volume : 6 Sayı/Number : 1 Seri/Series : 1A
 • 13 e-Journal of New World Sciences Academy 2010 Newsa 411-10
 • 14 e-Journal of New World Sciences Academy 2010 Newsa 3565-1-1
 • 15 e-Journal of New World Sciences Academy 2009/3
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 SDÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
 • 2 SDÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Makale no:12 18
 • 3 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Makale Kodu : 12-25
 • 4 SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 2011 Cilr/Volume:2 No/Number:1
 • 5 SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 11.08.2011
 • Diğer dergilerde hakemlik
 • 1 ICONC 2012 International Construction Congress, 11-13 October 2012, Kongre Bildirileri Hakemliği
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ Ulaşım ve Otopark Düzenleme Komisyonu
 • 2 SDÜ Rektörlük stratejik plan komisyon üyeliği görevi
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Towards Safer Bicycling Through Optimization of Bicycle Helmets and Usage, COST Action TU1101- Work Group 2- (COST is supported by the EU Framework Programme Horizon 2020)http://www.bicycle-helmets.eu/members/working-group-2
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 11. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Şurası Kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından koordinasyonu sağlanan Karayolu Çalışma Grubu görevi
 • 2 Isparta İl Trafik Komisyonu Görevi (2011 yılı)
 • 3 Isparta İl Trafik Komisyonu Görevi (2010 yılı)
 • 4 Isparta İl Trafik Komisyonu Görevi (2007 yılı)
 • AB ve Uluslararası Projelerde, proje hakemliği (external expert) görevi
 • 1 Proposal Reference OC-2015-1-19509SELF-explaining roads for Innovative Engineering safety solutionsExternal Expert Remote EvaluationBeneficiary's name: DR MELTEM SAPLIOGLU
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Ulaşım ve trafik güvenliği konulu görsel basında söyleşi(yerel kanal, Kanal 32)06.05.2010
 • 2 Şehiriçi kavşak güvenliği ve dikkat edilmesi gereken unsurlar konulu görsel basında söyleşi(yerel kanal, Kanal 32)15.05.2010
 • 3 Trafik kazaları ve kazaları önleme çalışmaları ile ilgili söyleşi, Btv, Sıfır Hata Programı, yayın tarihi: 05.03.2007, 17:30
VERDİĞİ DERSLER
Bilgisayar Destekli Karayolu Projesi
Kapasite Analizi
Kara Ulaştırma Sistemleri
Karayolu Müh. Özel Konular
Karayolu Mühendisliği
Teknik Resim
Toprak İşleri
 
Bu İçeriği Paylaş!