KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Hasan Tevfik MARULCU
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm Temel İslam Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Kelam Anabilim Dalı
Telefon 2462110243
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0001-7247-1547
Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT PR. 13.07.1999
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (YL) 29.08.2002
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR) 12.03.2009
İLGİ ALANLARI
Kelam,Edebiyat
YAYINLAR
  • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  • 1 MARULCU HASAN TEVFİK, İbn Teymiye’xxnin Vahdet-i Vücûd, Hulûl ve İttihâd Yaklaşımlarına Kelâm Açısından Bir Değerlendirme. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 21(21), , 75-86. (2008), (Diğer)
  • 2 MARULCU HASAN TEVFİK, Âlemin Hudûsu Bağlamında Kelâm’ın Kozmolojik Yapılanması. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16(16), , 77-88. (2006), (Diğer)
  • Kitap
  • 1 MARULCU Hasan Tevfik, İslâm Düşüncesinde İnsanın Yaratılışı ve Evrim İddiaları(2021). DİLARA YAYINCILIK, Tümü, (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
Akâid Esasları
Kelam I
Kelam ve Belağat İlişkisi -Retoriksel Tanımlama-
Kelam ve Mantık İlişkisi -Mantıksal Tanımlama-
Selefi Söylem: Yöntem ve Doktrin
 
Bu İçeriği Paylaş!