KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Şefika Eda ÇİÇEK
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Sosyal Hizmet Bölümü
Ana Bilim Dalı Sosyal Hizmet Anabilim Dalı
Telefon 2462110443
E-Posta edacicek@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-0839-1475
Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 19.07.2000
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ (YL) 23.01.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ (DR) 05.08.2010
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
  • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  • 1 DAĞLIOĞLU İCLAL, ÇİÇEK ŞEFİKA EDA, Federal Almanya Cumhuriyeti nde Yüksek Denetim. Sayıştay Dergisi (2015), (Alan Endeksleri)
  • 2 ÇİÇEK ŞEFİKA EDA, DİKMEN SÜLEYMAN, ARSLAN PINAR, Türkiye de Belediyelerin Performansının Harcama Yapıları Açısından Analizi. Bülent Ecevit Üniversitesi Uluslararası Yönetim, İktisat ve İşletme Dergisi,, 11(24), (2015), (Alan Endeksleri)
  • 3 ESER HAMZA BAHADIR, DEMİRKIRAN ÖZLEM, ÇİÇEK ŞEFİKA EDA, II Dünya Savaşı Sonrasında Türk Siyasasının Liberalleşmesi Bağlamında Türk Amerikan İttifakının Ortaya Çıkışı Batı Bloğuna Geçiş. SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14), (2011), (Alan Endeksleri)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!