KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Deniz TÜRKÖZ ALTUĞ
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon 2462114671
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 4
Alıntı Sayısı: 51
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FİZİK 18.07.2000
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FİZİK 18.07.2000
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FİZİK (YL) 10.09.2004
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FİZİK (YL) (TEZLİ) 10.09.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FİZİK (DR) 09.02.2011
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FİZİK (DR) 09.02.2011
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 BAKA TR61 12 ARGEK 0003İnce Film Kaplama Tekniği ile Güneş Pili ve Nanoteknolojik Malzeme Üretim Laboratuvarının Kurulması, Kalkınma Bakanlığı, TÜRKÖZ ALTUĞ Deniz, 14.06.2013 - 15.04.2014 (ULUSAL)
 • 2 Yarıiletken Kuantum Anti-Tellerinde Rashba Spin Orbital Parçalanması, Tübitak 1002, TÜRKÖZ ALTUĞ Deniz, 01.08.2007 - 01.08.2008 (ULUSAL)
 • 3 Zeolit ve Benzeri Gözenekli Sistemlerde Adsorbe Edilen Gaz ve Sıvıların IR Spektroskopisi ile İncelenmesi, Tübitak 1002, TÜRKÖZ ALTUĞ Deniz, 01.03.2003 - 01.03.2004 (ULUSAL)
 • 4 Zeolit vb Gözenekli Sistemlere Adsorbe Edilen Gaz ve Sıvıların IR Spektroskopisi İle İncelenmesi, Araştırma Projesi, TÜRKÖZ ALTUĞ Deniz, Bahçeli Semiha, Bardakçı Belgin, 25.10.2002 - 24.10.2004 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 TÜRKÖZ ALTUĞ Deniz, Quantum chemical calculations of the penconazole molecule and a study showing that natural materials can be used to reduce the damage it may cause to the environment . Journal Of Molecular Structure Doi: 10.1016/j.molstruc.2024.137584, (2024), (SSCI)
 • 2 Kaya Kınaytürk Neslihan, Kalaycı Taner, Tunalı Belgin, TÜRKÖZ ALTUĞ Deniz, A spectroscopic approach to compare the quantum chemical calculations and experimental characteristics of some organic molecules; Benzene, Toluene, P-Xylene, P-Toluidine. CHEMICAL PHYSICS, 570(2023), , 1-15. Doi: 10.1016/j.chemphys.2023.111905, (2023), (SCI-Expanded)
 • 3 TÜRKÖZ ALTUĞ DENİZ, CHARACTERIZATION OF BIOMATERIAL KAMBO (PHYLLOMEDUSA BICOLOR) BY FOURIER TRANSFORM INFRARED SPECTROSCOPY AND SCANNING ELECTRON MICROSCOPE. Fresenius Environmental Bulletin, 30(2), , 1062-1066. (2021), (SCI-Expanded)
 • 4 KAYA KINAYTÜRK Neslihan, Tunalı Belgin , TÜRKÖZ ALTUĞ Deniz, Eggshell as a biomaterial can have a sorption capability on its surface: A spectroscopic research. ROYAL SOCIETY OPEN SCIENCE, 8(210100), , 1-14. Doi: 10.1098/rsos.210100, (2021), (SCI-Expanded)
 • 5 KAÇAR AYŞE, TÜRKÖZ ALTUĞ DENİZ, Attenuation Gamma Rays Properties of Cement Paste-Waste Paper Composites. ACTA PHYSICA POLONICA A, 135(4), , 607-608. Doi: 10.12693/APhysPolA.135.607, (2019), (SCI-Expanded)
 • 6 TÜRKÖZ ALTUĞ DENİZ, ÇOLAK ÖMER FARUK, DISCRIMINATION OF DAEDALEOPSIS NITIDA MUSHROOMS THAT GROWING IN DIFFERENT ENVIRONMENTS USING FOURIER TRANSFORM INFRARED SPECTROSCOPY. Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 36(2), , 577-582. (2018), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 7 BABANLI ARİF, SEMİHA BAHÇELİ, TÜRKÖZ ALTUĞ DENİZ, Ballistic conductance in kane type semiconductor quantum wire. The European Physical Journal B, 73(1), , 133-138. Doi: 10.1140/epjb/e2009-00399-4, (2010), (SCI-Expanded)
 • 8 Arif Babayev, ÇAKMAKTEPE ŞÜKRÜ, TÜRKÖZ ALTUĞ DENİZ, Rashba spin-orbital splitting in kane type quantum anti-wires. Journal of Physics: Conference Series, 153(12043), , 1-11. Doi: 10.1088/1742-6596/153/1/012043, (2009), (Diğer)
 • 9 BABANLI ARİF, ÇAKMAKTEPE ŞÜKRÜ, TÜRKÖZ ALTUĞ DENİZ, Rashba spin-orbital splitting in quantum anti-wires. Journal of Optoelectronics and Biomedical Materials, 1(2), , 137-146. (2009), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 10 Arif Babayev, ÇAKMAKTEPE ŞÜKRÜ, TÜRKÖZ ALTUĞ DENİZ, The Energy Spectrum of Carriers between Two Concentric Spheres of Kane-Type Semiconductors. Journal of Nanomaterials, 2006(57519), , 1-3. Doi: 10.1155/JNM/2006/57519, (2006), (SCI-Expanded)
 • 11 uygun ümran, ÇIRAK ÇAĞRI, ÖZTÜRK NURİ, TÜRKÖZ ALTUĞ DENİZ, Semiha Bahçeli, FT-IR Spectroscopic Study of M(1,2-Ethanedithiol)Ni(CN)4·Benzene (M=Co,Cd) Clathrates. Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry , 187-192. Doi: 10.1007/s10847-005-7363-z, (2005), (SCI-Expanded)
 • 12 TÜRKÖZ ALTUĞ DENİZ, KARTAL ZEKİ, SEMİHA BAHÇELİ, FT-IR Spectroscopic Study of Co(1-Propanethiol)2Ni(CN)4·Benzene Clathrate. Z.,Naturforsch. A, 8(59), , 523-526. Doi: 10.1515/zna-2004-7-819, (2004), (SCI-Expanded)
 • 13 KARTAL ZEKİ, TÜRKÖZ ALTUĞ DENİZ, SEMİHA BAHÇELİ, AN IR STUDY OF M(1-PROPANETHIOL)2Ni(CN)4.G (M=Cd,Ni and G=BENZENE) CLATHRATES. Acta Physica Slovaca, 54(2), , 97-103. (2004), (SCI-Expanded)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 TÜRKÖZ ALTUĞ DENİZ, CYPERMETHRİNİN ÇEVREDEN UZAKLAŞTIRILMASINDA KİRAZ ÇEKİRDEĞİ KABUĞUNUN ADSORBAN OLARAK KULLANIMI. International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies, 22-25 February 2021, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu (ISSRIS’21) 22-25 ŞUBAT 2021 (2021). (Tam metin bildiri)
 • 2 KAYA KINAYTÜRK NESLİHAN, TUNALI BELGİN, TÜRKÖZ ALTUĞ DENİZ, ATIK MADDE OLARAK YUMURTA KABUKLARININ, LAMBDA CYHALOTHRIN İLE ETKİLEŞMESİNİN AFM GÖRÜNTÜLEME VE UV-VİS SPEKTROSKOPİSİ KULLANILARAK İNCELENMESİ. 3rd INTERNATIONAL APRIL 23 SCIENTIFIC STUDIES CONGRESS (2021). (Özet bildiri)
 • 3 YILMAZ İNCE EBRU, AKPINAR EŞE, TÜRKÖZ ALTUĞ DENİZ, Career Anchors of Associate’sDegree Education Students:The Case of Suleyman DemirelUniversity. 2nd International Vocational Science Symposium (2018). (Özet bildiri)
 • 4 AKPINAR EŞE, TÜRKÖZ ALTUĞ DENİZ, YILMAZ İNCE EBRU, The Investigation of Opinionsof The Opticianry ProgramsStudents about Physics BasedCourses. 2nd International Vocational Science Symposium (2018). (Özet bildiri)
 • 5 TÜRKÖZ ALTUĞ DENİZ, YILMAZ İNCE EBRU, AKPINAR EŞE, The Effect of Calculus CourseSufficiency of the VocationalStudents on Physics-basedCourses. 2nd International Vocational Science Symposium (2018). (Özet bildiri)
 • 6 BABANLI ARİF, TÜRKÖZ ALTUĞ DENİZ, Kane tipi kuantum halkalarında elektronların enerji spektrumu. Turkish Physical Society,30th International Physical Congress, (2013). (Özet bildiri)
 • 7 BABANLI ARİF, Artunç Ekrem, TÜRKÖZ ALTUĞ DENİZ, Kane tipi küresel kuantum noktalarında elektronların enerji spektrumu. 30th international physical congress (2013). (Özet bildiri)
 • 8 Arif Babayev, TÜRKÖZ ALTUĞ DENİZ, Keyn tipli yarınkeçirici kvant silindirlerinde raşba spin orbital parçalanması. 5.Uluslararasıilmi Konferansı (2008). (Özet bildiri)
 • 9 BABANLI ARİF, ÇAKMAKTEPE ŞÜKRÜ, TÜRKÖZ ALTUĞ DENİZ, Rashba Spin Orbital Splitting in Kane Type Quantum Anti Wires. International Conference on Superconductivity and Magnetism ICSM-2008 (2008). (Özet bildiri)
 • 10 TÜRKÖZ ALTUĞ DENİZ, ÖZTÜRK NURİ, Uygun Ümran, SEMİHA BAHÇELİ, M 1 2 ETHANEDİTHİOL Ni CN 4 BENZEN M Cd Co Klatratlarının FT IR Spektroskopisi ile İncelenmesi. Türk Fizik Kongresi Bodrum (2004). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KALAYCI TANER, TÜRKÖZ ALTUĞ DENİZ, KAYA KINAYTÜRK NESLİHAN, TUNALI BELGİN, Quantum Chemical Calculations of m-Toluidine and Investigation of Its Adsorption on Eggshells. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 16(1), , 169-183. Doi: 10.18185/erzifbed.1210056, (2023), (TR DİZİN)
 • 2 TÜRKÖZ ALTUĞ DENİZ, KAYA KINAYTÜRK NESLİHAN, KALAYCI TANER, TUNALI BELGİN, Heavy Metal Adsorption with Eggshell of Phasianus Colchicus. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 17(1), , 230-241. Doi: 10.29233/sdufeffd.1095952, (2022), (TR DİZİN)
 • 3 TÜRKÖZ ALTUĞ DENİZ, Ceviz, Fındık ve Yerfıstığı Kabuklarını Kullanarak Sipermetrinin Çevreden Uzaklaştırılması. BEU Journal of Science, 10(2), , 362-369. Doi: 10.17798/bitlisfen.869932, (2021), (TR DİZİN)
 • 4 Tunalı Belgin , TÜRKÖZ ALTUĞ Deniz, Kaya Kınaytürk Neslihan, Tüzün Cevdet Gökhan, Removal of Heavy Metals (Copper and Lead) Using Waste Eggshell with Two Different Species and Three Different Forms. The Journal of Graduate School of Natural and Applied Sciences of Mehmet Akif Ersoy University , 434-445. Doi: 10.29048/makufebed.983222, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 5 BABANLI ARİF, TÜRKÖZ ALTUĞ DENİZ, g Factor of Electrons in Kane Type Quantum Wells Under Crossed Electric and Magnetic Fields. Süleyman Demirel ÜniversitesiJournal of Science, 10(2), , 55-60. (2015), (Diğer)
 • 6 BABANLI ARİF, TÜRKÖZ ALTUĞ DENİZ, Kane Tipi Kuantum Halkalarında Elektronların Etkin g Çarpanı. Süleyman Demirel Üniversitesi Journal of Science, 9(2), , 113-121. (2014), (Diğer)
 • 7 BABANLI ARİF, TÜRKÖZ ALTUĞ DENİZ, Delta Tipi Engel Potansiyeli Olan Kane Tipi Yarıiletkenlerde Elektronların Etkin g Çarpanı. Süleyman Demirel Üniversitesi Journal of Science, 9(2), , 132-136. (2014), (Diğer)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 BABANLI ARİF, TÜRKÖZ ALTUĞ DENİZ, GaAs TİPİ KUANTUM KUYULARINDA ELEKTRONLARIN ETKİN g ÇARPANI. ADIM FİZİKGÜNLERİ IV (2015). (Özet bildiri)
 • 2 BABANLI ARİF, TÜRKÖZ ALTUĞ DENİZ, Delta Tipi Engel Potansiyeli Olan Kane Tipi Yarıiletkenlerde Elektronların Etkin g Çarpanı. ADIM Fİzik Günleri Kongresi III (2014). (Özet bildiri)
 • 3 BABANLI ARİF, TÜRKÖZ ALTUĞ DENİZ, Kane tipi kuantum halkalarında elektronların g faktörü. ADIM Fizik Günleri III (2014). (Özet bildiri)
 • 4 BABANLI ARİF, SEMİHA BAHÇELİ, TÜRKÖZ ALTUĞ DENİZ, Kane Tipi Yarıiletken Kuantum Tellerinde Balistik iletkenlik. 16. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı (2009). (Özet bildiri)
 • 5 BABANLI ARİF, ÇAKMAKTEPE ŞÜKRÜ, TÜRKÖZ ALTUĞ DENİZ, Energy Spectrum of Electrons in Semiconductor Quantum Anti Wire With Rashba Spin Orbital Interaction. 4. Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı (NanoTr4) (2008). (Özet bildiri)
 • 6 BABANLI ARİF, ÇAKMAKTEPE ŞÜKRÜ, TÜRKÖZ ALTUĞ DENİZ, The Energy Spectrum of Carriers in Kane Type Semiconductor Spherical Box. NanoTR-I nanoscience and Nanotechnology (2005). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 TUNALI BELGİN, DUMITRIU Cristian ?tefan, TÜRKÖZ ALTUĞ DENİZ, ÖZDEMİR FİRDEVS BANU, GÜLER H. Eslem, KABAK MEHMET, Öge Mecit, KIRANŞAN Murat, KAYA KINAYTÜRK NESLİHAN, ÇİÇEK OKAN, Çağlayan Rabia, TOPAL Selçuk, ÖZDEMİR ÖGE TUBA, Moğulkoç Yeşim, PHYSICS STUDIES(2021). Iksad Publications, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Ameliyathane Cihazları
Biyomedikal Cihazlarda Elektromanyetik Uyumluluk
Doğru Akım Devre Analizi
Fen Öğretiminde Lab. uygulamaları II
Fizik
Fizik 1
Fizik Tedavi Cihazları
Genel Fizik Lab.II
Genel Matematik
Kişilerarası İletişim
Kişilerarası İlişkiler
Kuantum Mekaniği
Modern Fiziğe Giriş
Öğretmenlik Uygulaması
Sağlık Hizmetlerinde İletişim
Temel Fizik
Temel Kimya
Topluma Hizmet Uygulamaları
Topluma Hizmet Uygulaması
Yaşam Destek Cihazları
 
Bu İçeriği Paylaş!