KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Nazmi ŞENGÜN
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Maden Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Maden İşletmesi Anabilim Dalı
Telefon 2462111305
E-Posta nazmisengun@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/nazmisengun
https://orcid.org/0000-0003-0407-7198
ORCID ID 0000-0003-0407-7198
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar S
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ 03.07.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ (YL) 10.09.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ (DR) 04.11.2009
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Kaya Mekaniği, Kazı Mekaniği, Mermer Teknolojisi, Endüstriyel Hammaddeler
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 R.Altındağ, U.Çelikkol Akçay, N.Şengün, "Doğal Taşların Kullanımında Mikrobiyel Kirlilik", Turquoise Dergisi, 27, 182-187 pp, Nisan-Mayıs 2009
 • 2 R.Altındağ, N.Şengün, B.Oğuz, "Doğal Taşların Kimlik Bilgilerindeki Farklılıklar ve Önemi", Mermer Dergisi-Fuar Özel Sayısı, 47, 148-152 pp, Mart-Nisan 2006
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 N.Şengün, R.Altındağ, S.Demirdağ, H.Yavuz, "P-Wave Velocity and Schmidt ReboundHardness Value of Rocks Under Uniaxial Compressional Loading", International Journalof Rock Mechanics and Mining Sciences , "48" (4), 693-696 pp., Haziran-2011, DOI:10.1016/j.ijrmms.2011.02.007
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Demirdağ, S., Efe T., Şengün N., Tüfekçi K., Altındağ R. 2018. Kayaçların direkt çekme dayanımlarının belirlenmesinde kullanılacak en uygun dumbel şekilli numune geometrisinin belirlenmesi. KAYAMEK’2018- 12. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, 3-5 Ekim, 2018 Trabzon, Türkiye. pp:305-315.
 • 2 R. Altındağ, D. Akbay, N. Şengün, S. Demirdağ, İ. Uğur, 2016 "Türkiye’de Yeraltı Yapıları Ve Mühendislik Eğitiminde Yeri", 1. Ulusal Tünelcilik ve Yer Altı Yapıları Kongresi, 26-28 Mayıs 2016, Ankara, 775-786.
 • 3 T.Efe, N.Şengün, S.Demirdağ, "Bazı Kayaçlarda Tabakalanma Yönelimine Bağlı Olarak Fiziksel veMekanik Özelliklerin Değişimi", XI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, 391-396 pp., Afyonkarahisar, Türkiye, Mayıs, 2014
 • 4 R.Altındağ, N.Şengün, S.Demirdağ, C.E.Koçcaz, E.Totiç, F.Ürün, "Darbeli Delik Delmede Uç Tipinin İlerleme Hızına ve Pasa İrilik Katsayısına Etkisi", X. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, 79-85 pp.,Ankara, Türkiye, Aralık, 2011
 • 5 N.Şengün, R.Altındağ, S.Demirdağ, C.E.Koççaz, "Mermer İşleme Fabrikalarında Oluşan GürültüKirliliğinin İşçi Sağlığı ve İlgili Mevzuat Açısından Değerlendirilmesi", İTÜ 12. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, 427-432 pp.,İstanbul, Türkiye, Haziran, 2010
 • 6 G.Ekincioğlu, N.Şengün, R.Altındağ, "Kayaçların Delme Oranı İndeksi (DRI) ile Fiziko-Mekanik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi", 4. Sondaj Sempozyumu, 123-129 pp.,İzmir, Türkiye, Mart, 2009
 • 7 R.Altındağ, M.Mutlutürk, N.Şengün, "Kayaçların Gevreklik ve Cerchar Aşınma İndeksi Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi", IX. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, 194-206 pp.,İzmir, Türkiye, Ekim, 2008
 • 8 H.T.Özkahraman, N.Şengün, H.Özer Toklu, "Göltaş Kireçtaşı Ocağında Galeri Patlatmasından Basamak Patlatmasına Dönüş", SDÜ 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, 170-178 pp.,Isparta, Türkiye, Kasım, 2007
 • 9 N.Şengün, Y.Umucu, R.Altındağ, V.Deniz, S.Çayırlı, B.Oğuz, "Kayaçların Aşınma İndeks Değerlerinin Fiziko-Mekanik Özelliklerle Olan Etkileşimlerinin Değerlendirilmesi", VIII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, 315-320 pp.,İstanbul, Türkiye, Kasım, 2006
 • 10 N.Şengün, L.Gündüz, "Kırmataş Agrega Katkılı İzolatif Hafif Örgü Harçlarının Teknik Analizi",3. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, 143-150 pp.,İstanbul, Türkiye, Aralık, 2003
 • 11 İ.Uğur, S.Demirdağ, N.Şengün, "Mermer Türlerinin Isı İletkenlikDeğerleri Üzerine Bir Araştırma", Türkiye IV. Mermer Sempozyumu, 173-187 pp.,Afyon, Türkiye, Aralık, 2003
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Pomzanın Hafif Harç Yapımında Endüstriyel Hammadde Olarak Kullanımı
 • Doktora Tezi
 • 1 Kayaçların Kırılma Tokluğu ve Gevrekliğinin Dairesel Testereler ile Kesme Verimi Üzerine Etkileri
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 İsmail ÖZKAN, "Kınık-Elmadere linyit projesi kapsamında havalandırma ve servis kuyusu açma çalışmalarının değerlendirilmesi", 2019.
 • 2 Ali Rıza KARADAL, "Kayaç Özelliklerinin Delinebilirlik Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması", 2018.
 • 3 Muhammed AYDIN, "Kireçtaşı Ocağında Delik Paterninin Kırma Maliyetine Etkisi: As Çimento A.Ş. Örneği", 2018.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 TÜBİTAK 116-M-724, "Kayaçların Çekme Dayanımlarının Direkt Ve Indirekt Yöntemlerle Belirlenmesine Yönelik Yeni Bir Yaklaşımın Geliştirilmesi" Proje Araştırıcısı, 2019.
 • 2 TÜBİTAK 114-M-569, "Doğal Taşların Fiziksel Bozundurma Koşulları Altında Farklı Yüzey ve Kayaç Özelliklerine Bağlı Olarak Güneş Işığını Yansıtma Indeks Değerlerinin Belirlenmesi ve Çevreci Kullanımına Yönelik Bir Model Oluşturulması" Proje Araştırıcısı, 2017.
 • 3 TUBİTAK 109-M-024, "Kireçtaşı Ocağındaki Darbeli Delme İşleminde Kayaç Özelliklerinin Delici Uç Aşınmasına Etkisi ve Uygun Delici Uç Seçimi", Proje Yardımcısı, 2011
 • 4 SDÜ-BAP-1588-D-07, "Kırılma Tokluğu ve Gevrekliğin Mermerlerin Kesim Verimi Üzerine Etkileri", Proje Yardımcısı, 2009
 • 5 SDU-BAP-0726-M-03, "İklim Koşullarının Mermerlerin Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması", Proje Yardımcısı, 2006
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 MERSEM'2017 Türkiye 9. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi ve Sergisi (9th International Marble and Natural Stones Congress and Exhibition of Turkey), Kongre Sekreteri, 13-15 Aralık 2017, Antalya – TURKEY.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2014. (İ.Uğur, N.Şengün, S.Demirdağ, R.Altındağ, "Analysis of the Alterations in Porosity Features of Some Natural Stones Due to Thermal Effect", Ultrasonics, "54" (5), 1332-1336 pp., Temmuz-2014)
 • 2 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2013. (Sengun, N., Altindag, R., 2013. Prediction of Specific Energy of Carbonate Rock in Industrial Stones Cutting Process. Arabian J Geosci, 6 (4) 1183-1190)
 • 3 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2011. (N. Sengun, R. Altindag, S. Demirdag and H. Yavuz, 2011. P-wave velocity and Schmidt rebound hardness value of rocks under uniaxial compressional loading. Int J Rock Mech Mining Sci,Vol.48-4, p.693-696)
 • 4 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2006. (H. Yavuz, R. Altindag, S. Sarac, I. Ugur, N. Sengun, "Estimating the index properties of deteriorated carbonate rocks due to freeze-thaw and thermal shock weathering", Int. J. of Rock Mech. and Min. Scie., Volume 43, Issue 5, July 2006, Pages 767-775)
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği
 • 2 Uluslararası Kaya Mekaniği Derneği (ISRM)
 • 3 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği - Maden Mühendisleri Odası
 • 4 Türkiye Tünelcilik Derneği
 • Alanında yurtdışında yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 Türkiye 9. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi ve Sergisi Bildiriler Kitabı (Proceedings of the 9th International Marble and Natural Stones Congress and Exhibition of Turkey) MERSEM2017, ISBN : 978-605-01-1110-1, Önka Matbaası, 13-15 Aralık 2017, Antalya – TURKEY.
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDU Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı, (2014 Temmuz - )
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Projesi I-II
Dinamik
Fizibilite ve Projelendirme
İstatistik
Maden Mühendisliğine Giriş
Madenlerde Hazırlık ve Kazı İşleri
Madenlerde Nakliyat
Madenlerde Organizasyon
Seminer I-II
Topoğrafya
 
Bu İçeriği Paylaş!