KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Nazmi ŞENGÜN
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Maden Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Maden İşletmesi Anabilim Dalı
Telefon 2462111305
E-Posta nazmisengun@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/nazmisengun
https://orcid.org/0000-0003-0407-7198
ORCID ID 0000-0003-0407-7198
Akademik Hesaplar image/svg+xml
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 10
Alıntı Sayısı: 587
Web Of Science Hindex: 7
Alıntı Sayısı: 315
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ 03.07.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ (YL) 10.09.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ (DR) 04.11.2009
İLGİ ALANLARI
Kaya Mekaniği, Kazı Mekaniği, Mermer Teknolojisi, Endüstriyel Hammaddeler
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Kayaçların Çekme Dayanımlarının Direkt ve İndirekt Yöntemlerle Belirlenmesine Yönelik Yeni Bir Yaklaşımın Geliştirilmesi, Tübitak 1001, ŞENGÜN Nazmi, Demirdağ Servet, ALTINDAĞ Raşit, Tüfekçi Kenan, Efe Tamer, 01.04.2017 - 01.04.2019 (ULUSAL)
 • 2 Doğal Taşların Fiziksel Bozundurma Koşulları Altında Farklı Yüzey ve Kayaç Özelliklerine Bağlı Olarak Güneş Işığını Yansıtma Indeks Değerlerinin Belirlenmesi ve Çevreci Kullanımına Yönelik Bir Model Oluşturulması, Tübitak 1001, ŞENGÜN Nazmi, ALTINDAĞ Raşit, Demirdağ Servet, Uğur İbrahim, Coşkun Ahmet, Akbay Deniz, 01.10.2014 - 22.12.2017 (ULUSAL)
 • 3 Delme işleminde kayaç özelliklerinin delici uç aşınmasına etkisi ve uygun delici uç seçimi, Tübitak 1002, ŞENGÜN Nazmi, ALTINDAĞ Raşit, TOTİÇ Ermedin, 01.05.2009 - 02.04.2012 (ULUSAL)
 • 4 Kırılma Tokluğu ve Gevrekliğin Mermerlerin Kesim Verimi Üzerine Etkileri, BAP, ŞENGÜN Nazmi, ALTINDAĞ Raşit, 10.05.2007 - 10.05.2009 (ULUSAL)
 • 5 İklim Koşullarının Mermerlerin Fiziksel ve Mekanik özelliklerine etkisinin araştırılması, BAP, ŞENGÜN Nazmi, SARAÇ Mehmet Saim, ALTINDAĞ Raşit, YAVUZ Hüseyin, 18.07.2003 - 18.01.2006 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Efe Tamer, Efe Tamer, Demirdag Servet, ŞENGÜN Nazmi, Altindag Rasit, Tufekci Kenan, Estimating the direct tensile strength of rocks from indirect tests. Arabian Journal of Geosciences, 14(14), Doi: 10.1007/s12517-021-07539-9, (2021), (SCI-Expanded)
 • 2 Akbay Deniz, Ekincioglu Gokhan, Altindag Rasit, ŞENGÜN Nazmi, Investigation of the usability of Shore hardness values determined by different devices and methods to estimate the brittleness values of carbonated rocks. PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI , 442-449. Doi: 10.5505/pajes.2020.52892, (2021), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 3 ŞENGÜN Nazmi, Estimation of anchor breaking load values using some physical and mechanical properties of carbonate rocks used as cladding stones. ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES Doi: 10.1007/s12517-021-08593-z, (2021), (SCI-Expanded)
 • 4 Tufekci Kenan, Demirdag Servet, ŞENGÜN Nazmi, Efe Tamer, Altindag Rasit, An alternative approach to obtaining the direct tensile strength of the rocks from the indirect tensile strength. PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI , 756-765. Doi: 10.5505/pajes.2021.98479, (2021), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 5 AKBAY DENİZ, ALTINDAĞ RAŞİT, ŞENGÜN NAZMİ, Geleneksel Yöntemle Açılan Karayolu Tünellerinde Çalışanların Gürültü Maruziyetlerinin Değerlendirilmesi. Journal of Polytechnic, 22(4), , 1053-1060. Doi: 10.2339/politeknik.495339, (2019), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 6 DEMİRDAĞ SERVET, TÜFEKCİ KENAN, ŞENGÜN NAZMİ, Efe Tamer, ALTINDAĞ RAŞİT, Determination of the Direct Tensile Strength of Granite Rock by Using a New Dumbbell Shape and its Relationship with Brazilian Tensile Strength. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 221(12094), , 1-12. Doi: 10.1088/1755-1315/221/1/012094, (2019), (Diğer)
 • 7 Efe Tamer, ŞENGÜN NAZMİ, DEMİRDAĞ SERVET, TÜFEKCİ KENAN, ALTINDAĞ RAŞİT, Effect of Sample Dimension on Three and Four Points Bending Tests of Fine Crystalline Marble and its Relationship with Direct Tensile Strength. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 221(12093), , 1-11. Doi: 10.1088/1755-1315/221/1/012093, (2019), (Diğer)
 • 8 ALTINDAĞ RAŞİT, UĞUR İBRAHİM, ŞENGÜN NAZMİ, AKBAY DENİZ, DEMİRDAĞ SERVET, COŞKUN AHMET, SERT MURAT, KARBONAT KÖKENLI BAZI DOĞAL TAŞLARIN YÜZEY ÖZELLIKLERINE BAĞLI OLARAK GÜNEŞ IŞIĞINI YANSITMA İNDEKS DEĞERLERINDEKI DEĞIŞIMIN İNCELENMESI. Bilimsel Madencilik Dergisi , 129-134. Doi: 10.30797/madencilik.493335, (2018), (TR DİZİN)
 • 9 Demirdag S., ŞENGÜN Nazmi, Ugur I., Altindag R., Estimating the uniaxial compressive strength of rocks with Schmidt rebound hardness by considering the sample size. Arabian Journal of Geosciences, 11(17), Doi: 10.1007/s12517-018-3847-1, (2018), (SCI-Expanded)
 • 10 ŞENGÜN Nazmi, Demirdag S., Ugur I., Akbay D., Altindag R., Assessment of the physical and mechanical variations of some travertines depend on the bedding plane orientation under physical weathering conditions. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS , 641-648. Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2015.08.142, (2015), (SCI-Expanded)
 • 11 ŞENGÜN Nazmi, Influence of thermal damage on the physical and mechanical properties of carbonate rocks. Arabian Journal of Geosciences, 7(12), , 5543-5551. Doi: 10.1007/s12517-013-1177-x, (2014), (SCI-Expanded)
 • 12 Ugur I., ŞENGÜN Nazmi, Demirdag S., Altindag R., Analysis of the alterations in porosity features of some natural stones due to thermal effect. Ultrasonics, 54(5), , 1332-1336. Doi: 10.1016/j.ultras.2014.01.013, (2014), (SCI-Expanded)
 • 13 Servet Demirdag, ŞENGÜN Nazmi, Ibrahim Ugur, Tamer Efe, Deniz Akbay, Rasit Altindag, Variation of vertical and horizontal drilling rates depending on some rock properties in the marble quarries. International Journal of Mining Science and Technology, 24(2), , 269-273. Doi: 10.1016/j.ijmst.2014.01.020, (2014), (SCI-Expanded)
 • 14 ŞENGÜN Nazmi, Altindag R., Prediction of specific energy of carbonate rock in industrial stones cutting process. Arabian Journal of Geosciences, 6(4), , 1183-1190. Doi: 10.1007/s12517-011-0429-x, (2013), (SCI-Expanded)
 • 15 ŞENGÜN NAZMİ, ALTINDAĞ RAŞİT, DEMİRDAĞ SERVET, Dairesel Testerelerle Kesme İşleminde Testere Devir Sayısının ve Gürültü Seviyesi Değişimlerinin İncelenmesi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, 19(3), , 121-126. Doi: 10.5505/pajes.2013.98698, (2013), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 16 ŞENGÜN Nazmi, Altindag R., Demirdag S., Yavuz H., P-wave velocity and Schmidt rebound hardness value of rocks under uniaxial compressional loading. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 48(4), , 693-696. Doi: 10.1016/j.ijrmms.2011.02.007, (2011), (SCI-Expanded)
 • 17 ŞENGÜN Nazmi, Altindag Raşit, Kayaçların kırılma tokluǧu (Mod-I) ile fiziko-mekanik özellikleri arasındaki ilişkilerinin deǧerlendirilmesi. Yerbilimleri/ Earth Sciences, 31(2), , 127-140. (2010), (Art Index (Art Research Database, EBSCO))
 • 18 Yavuz H., Altindag R., Sarac S., Ugur I., ŞENGÜN Nazmi, Estimating the index properties of deteriorated carbonate rocks due to freeze-thaw and thermal shock weathering. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 43(5), , 767-775. Doi: 10.1016/j.ijrmms.2005.12.004, (2006), (SCI-Expanded)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ALTINDAĞ RAŞİT, ŞENGÜN NAZMİ, UĞUR İBRAHİM, AKBAY DENİZ, EKİNCİOĞLU GÖKHAN, Türkiye Doğal Taş Sektörünün Yakın Gelecek Analizi. TÜRKİYE 11. ULUSLARARASI MERMER VE DOĞAL TAŞ KONGRESİ VE SERGİSİ (2021). (Tam metin bildiri)
 • 2 AKBAY DENİZ, ALTINDAĞ RAŞİT, ŞENGÜN NAZMİ, Doğal taşların nokta yükü dayanım indeksi değerleri ile yenilme tiplerinin ve davranışlarının değerlendirilmesi. Türkiye 10. Uluslararası Mermer ve Doğal Taş Kongresi ve Sergisi`ne (MERSEM 2019) (2019). (Özet bildiri)
 • 3 DEMİRDAĞ SERVET, TÜFEKCİ KENAN, ŞENGÜN NAZMİ, Efe Tamer, ALTINDAĞ RAŞİT, Determination of the Direct Tensile Strength of Granite Rock by Using a New Dumbbell Shape and Its Relationship with Brazilian Tensile Strength. WMESS 2018 (2018). (Özet bildiri)
 • 4 Efe Tamer, ŞENGÜN NAZMİ, DEMİRDAĞ SERVET, TÜFEKCİ KENAN, ALTINDAĞ RAŞİT, The Effect of Sample Dimension On Three And Four Points Bending Tests of Fine Crystalline Marble and Its Relationship with Direct Tensile Strength. 5th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium – WMESS (2018). (Özet bildiri)
 • 5 AKBAY DENİZ, ŞENGÜN NAZMİ, DEMİRDAĞ SERVET, ALTINDAĞ RAŞİT, Doğal Taşların Tuz Kristallenmesine Karşı Direncinin Fiziksel ve Mekanik Özellikleri ile İlişkisinin İncelenmesi. Türkiye 9. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi ve Sergisi (MERSEM2017) (2017). (Özet bildiri)
 • 6 ALTINDAĞ RAŞİT, UĞUR İBRAHİM, ŞENGÜN NAZMİ, AKBAY DENİZ, DEMİRDAĞ SERVET, COŞKUN AHMET, SERT MURAT, Karbonat Kökenli Bazı Doğal Taşların Yüzey Özelliklerine Bağlı Olarak Güneş Işığını Yansıtma İndeks Değerlerindeki Değişimin İncelenmesi. Türkiye 9. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi ve Sergisi (MERSEM2017) (2017). (Özet bildiri)
 • 7 ALTINDAĞ RAŞİT, UĞUR İBRAHİM, ŞENGÜN NAZMİ, AKBAY DENİZ, DEMİRDAĞ SERVET, COŞKUN AHMET, SERT MURAT, Investigation of the solar reflection index values changes of some carbonate rocks depending on the surface properties. Natural stone for cultural heritage: local resources with a global impact (2017). (Özet bildiri)
 • 8 TÜFEKÇİ KENAN, DEMİRDAĞ SERVET, ŞENGÜN NAZMİ, ALTINDAĞ RAŞİT, AKBAY DENİZ, A new design test apparatus for determining direct tensile strength of rocks. EUROCK 2016 Rock Mechanics and Rock Engineering: From the Past to the Future (2016). (Özet bildiri)
 • 9 ALTINDAĞ RAŞİT, ŞENGÜN NAZMİ, UĞUR İBRAHİM, AKBAY DENİZ, DEMİRDAĞ SERVET, Evaluation of the mechanical excavation methods used in underground openings in Turkey. 6th International Symposium on Tunnels and Underground Structures in South-East Europe with the title "Urban undergorund structures in karst" (2016). (Özet bildiri)
 • 10 ALTINDAĞ RAŞİT, AKBAY DENİZ, ŞENGÜN NAZMİ, DEMİRDAĞ SERVET, UĞUR İBRAHİM, MUTLUTÜRK MAHMUT, Underground Structures in Turkey and Their Place in Engineering Education. Int. Black Sea Mining & Tunnelling Symp. (2016). (Özet bildiri)
 • 11 AKBAY DENİZ, ALTINDAĞ RAŞİT, ŞENGÜN NAZMİ, DEMİRDAĞ SERVET, UĞUR İBRAHİM, Operating and Maneuver Time Analysis of Tunnel Machineries Used in Altan Ayağ T3 Tunnel in Antalya District Turkey. Int. Black Sea Mining & Tunnelling Symp. (2016). (Tam metin bildiri)
 • 12 ŞENGÜN NAZMİ, DEMİRDAĞ SERVET, AKBAY DENİZ, UĞUR İBRAHİM, ALTINDAĞ RAŞİT, The effect of rock properties on the capillary water absorption coefficients of the different natural stone types. ISRM Regional Symposium EUROCK 2015 & 64th Geomechanics Colloquium (2015). (Özet bildiri)
 • 13 AKBAY DENİZ, UĞUR İBRAHİM, DEMİRDAĞ SERVET, ŞENGÜN NAZMİ, ALTINDAĞ RAŞİT, Investigation of some mechanical properties of rocks under the effect of different body temperatures. ISRM Regional Symposium EUROCK 2015 & 64th Geomechanics Colloquium (2015). (Özet bildiri)
 • 14 AKBAY DENİZ, ŞENGÜN NAZMİ, DEMİRDAĞ SERVET, ALTINDAĞ RAŞİT, UĞUR İBRAHİM, Bazı Doğal Taşların Farklı Koşullar Altında Dayanım Değerlerinin Değişiminin İncelenmesi. IMCET-2015 Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi (2015). (Özet bildiri)
 • 15 Efe Tamer, AKBAY DENİZ, DEMİRDAĞ SERVET, ŞENGÜN NAZMİ, ALTINDAĞ RAŞİT, UĞUR İBRAHİM, MUTLUTÜRK MAHMUT, Investigation of The Cutting Performance of Some Carbonate Rocks with Circular Diamond Sawing Machine. 8th Asian Rock Mechanics Symposium (ARMS8) (2014). (Özet bildiri)
 • 16 ŞENGÜN NAZMİ, DEMİRDAĞ SERVET, AKBAY DENİZ, UĞUR İBRAHİM, ALTINDAĞ RAŞİT, Akbulut Akın, Investigation of The Relationships Between Capillary Water Absorption Coefficients And Other Rock Properties of Some Natural Stones. V. Dünya Doğaltaş Kongresi (Globalstone 2014) (2014). (Özet bildiri)
 • 17 Ekincioğlu Gökhan, Altındağ Raşit, ŞENGÜN Nazmi, Demirdağ Servet, Güney Avni, The relationships between Drilling Rate Index DRI physico mechanical properties and specific cutting energy for some carbonate rocks. EUROCK 2013-Rock Mechanics for Resources, Energy and Environment (2013). (Özet bildiri)
 • 18 ŞENGÜN Nazmi, Uğur İbrahim, Demirdağ Servet, Altındağ Raşit, Evaluation of specific cutting energy in the circular sawing with the elastic parameters of rocks. EUROCK 2013-Rock Mechanics for Resources, Energy and Environment (2013). (Özet bildiri)
 • 19 ŞENGÜN Nazmi, Uğur İbrahim, Demirdağ Servet, Altındağ Raşit, Koçcaz Cangir Erinç, Bazı Doğal Taşların Özgül Isı Değerleri ile Fiziksel ve Mekanik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. IMCET 2013-23. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi (2013). (Özet bildiri)
 • 20 Efe Tamer, Akbay Deniz, Demirdağ Servet, ŞENGÜN Nazmi, Altındağ Raşit, Uğur İbrahim, Bej Mermerlerde Epoksi Uygulamasının Atmosferik Şartlar Altında Kayacın Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklere Etkisi. MERSEM'2012 8. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi (2012). (Özet bildiri)
 • 21 Akbay Deniz, Efe Tamer, ŞENGÜN Nazmi, Demirdağ Servet, Altındağ Raşit, Koççaz Cangir Erinç, Donma Çözülme ve Termal Şok Koşullarının Bazı Mermerler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. MERSEM’2012 8. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi (2012). (Özet bildiri)
 • 22 Altındağ Raşit, Güney Avni, ŞENGÜN Nazmi, Demirdağ Servet, Mutlutürk Mahmut, Investigation of crack propagation in rocks and their tendencies to failure. International Symposium Eurock 2012 - Rock Engineering & Technology for Sustainable Underground Construction (2012). (Özet bildiri)
 • 23 ŞENGÜN Nazmi, Altindag Raşit, Demirdağ Servet, Koçcaz Cangir Erinç, Guney Avni, İsmailov Tevfik, Doğaltaş İşleme Fabrikalarında Oluşan Gürültü Kirliliği Ölçümleri. The international practical conference on the subject "The mutual activities of the local executive power and municipalities in the preparation of people, economy and environment for the protection" (2011). (Özet bildiri)
 • 24 Altindag Raşit, ŞENGÜN Nazmi, Guney Avni, Demirdag Servet, Mutluturk Mahmut, Cicek Uğur, Kistir Rafet, Relationships Of Impact Strength Index ISI With Physico Mechanical And The Chemical Properties Of Coals. Forum of Mining Engıneers–2011 International Scientific and Practical Conference (2011). (Özet bildiri)
 • 25 Altındağ Raşit, ŞENGÜN Nazmi, Demirdağ Demirdağ, Evaluation of Some Hardness Index Values of Rocks. 22nd WORLD MINING CONGRESS & EXPO (2011). (Özet bildiri)
 • 26 Ekincioğlu Gökhan, ŞENGÜN Nazmi, Altındağ Raşit, Karbonatlı Kayaçların Kırılganlık Değerini Kullanarak Fiziko mekanik Özelliklerin Tahmin Edilmesi. IMCET 2011 - 22. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi (2011). (Tam metin bildiri)
 • 27 Demirdag Servet, Yavuz Hüseyin, ŞENGÜN Nazmi, Altindag Raşit, Variation of P wave velocity and Schmidt rebound hardness of igneous rocks under uniaxial compressive stres. The 42nd International October Conference on Mining and Metallurgy (IOC-2010) (2010). (Özet bildiri)
 • 28 Altindag Raşit, ŞENGÜN Nazmi, Sarac Saim, Mutluturk Mahmut, Guney Avni, Evaluating the Relations Between Brittleness and Cerchar Abrasion Index of Rocks. EUROCK'2009 - Rock Engineering in Difficult Ground Conditions - Soft Rocks and Karst (2009). (Özet bildiri)
 • 29 Umucu Yakup, ŞENGÜN Nazmi, Altindag Raşit, Saraç Saim, The Prediction of Coal Bond Work Index Values by Using Point Load Index and Shore Hardness. 3rd Balkan Mining Congress (2009). (Özet bildiri)
 • 30 Altindag Raşit, Demirdag Servet, ŞENGÜN Nazmi, Guney Avni, Mutluturk Mahmut, Karaguzel Remzi, Evaluation of Empirical Equations for Assessing the True UCS of Rocks. EUROCK'2009 - Rock Engineering in Difficult Ground Conditions - Soft Rocks and Karst (2009). (Özet bildiri)
 • 31 K. Gunoglu, ŞENGÜN Nazmi, I. Akkurt, R. Altındag, Bazı Magmatik Kayaçlarda Doğal Radyoaktivite Tayini. Turk Fizik Derneği 26. Uluslararası Fizik Kongresi (TFD26) (2009). (Özet bildiri)
 • 32 Altindag Raşit, ŞENGÜN Nazmi, Güney Avni, Mutlutürk Mahmut, Karagüzel Remzi, Onargan Turgay, The integrity loss of physico mechanical properties of building stones when subjeted to recurrent cycles of freeze thaw process. 16th European Conference of Fracture (ECF16) (2006). (Özet bildiri)
 • 33 Altindag R., Kamaci Z., Etiz A., ŞENGÜN Nazmi, A Study Regarding the Relationships Between Dynamic Parameters and Drillability Index of Some Rocks. 4th Congress of the Balkan Geophysical Society, International Conference & Exhibition of Applied Geophysics and Earth Physic (2005). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ŞENGÜN NAZMİ, BİLGİN İHSAN, Mermer Ocak İşletmeciliğinde Yastıklama Uygulamasının Üretim Verimine Etkisinin Araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 26(1), , 132-140. Doi: 10.19113/sdufenbed.984833, (2022), (TR DİZİN)
 • 2 AKBAY Deniz, ŞENGÜN Nazmi, EKİNCİOĞLU Gökhan, ALTINDAĞ Raşit, The Effect of Sample Size on The Flexural Strength of Sedimentary Carbonate Rocks Under Concentrated Load. Mugla Journal of Science and Technology, 7(1), , 36-43. Doi: 10.22531/muglajsci.840663, (2021), (TR DİZİN)
 • 3 ÖZKAN İsmail, ŞENGÜN NAZMİ, KINIK-ELMADERE LİNYİT PROJESİ KAPSAMINDA HAVALANDIRMA VE SERVİS KUYUSU AÇMA ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 28(1), , 40-52. (2020), (TR DİZİN)
 • 4 Karadal Ali Rıza, ŞENGÜN NAZMİ, Kayaçların fiziko-mekanik özelliklerinin delinebilirlik üzerindeki etkisinin araştırılması. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 25(3), , 336-341. Doi: 10.5505/pajes.2018.07455, (2019), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 5 ŞENGÜN NAZMİ, ALTINDAĞ RAŞİT, Erinç Koçcaz Cangir, Isparta Yöresinde Bulunan Bazı Mağmatik Kökenli Kayaçların Kesilebilirlik Analizi. DEÜ Fen ve Mühendislik Dergisi , 22-31. (2009), (TR DİZİN)
 • 6 SARIKAYA HAKAN, ŞENGÜN NAZMİ, BAŞYİĞİT CELALETTİN, ALTINDAĞ RAŞİT, Zeolit Katkılı Betonların Elastisite Modülünün Tahmin Edilmesi. E-Journal of New World Sciences Academy Engineering Sciences, 4(4), , 483-494. (2009), (TR DİZİN)
 • 7 ŞENGÜN NAZMİ, ALTINDAĞ RAŞİT, MUTLUTÜRK MAHMUT, KARAGÜZEL REMZİ, KISTIR MEHMET RAFET, Kireçtaslarında Donma Çözünme F T Çevrimlerinin Fiziksel ve Mekanik Özelliklere Etkisi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12(2), , 128-134. (2008), (TR DİZİN)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 DEMİRDAĞ SERVET, Efe Tamer, ŞENGÜN NAZMİ, TÜFEKCİ KENAN, ALTINDAĞ RAŞİT, Kayaçların direkt çekme dayanımlarının belirlenmesinde kullanılacak en uygun dumbel şekilli numune geometrisinin belirlenmesi. KAYAMEK’2018- 12. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu (2018). (Özet bildiri)
 • 2 ALTINDAĞ RAŞİT, AKBAY DENİZ, ŞENGÜN NAZMİ, DEMİRDAĞ SERVET, UĞUR İBRAHİM, Türkiye de Yeraltı Yapıları Ve Mühendislik Eğitiminde Yeri. 1. Ulusal Tünelcilik ve Yer Altı Yapıları Kongresi (2016). (Özet bildiri)
 • 3 MUTLUTÜRK MAHMUT, Üstüner Ekrem, ALTINDAĞ RAŞİT, SARAÇ MEHMET SAİM, DEMİRDAĞ SERVET, ŞENGÜN NAZMİ, Engineering Properties and Rock Mass Classification of Karacay Dam Derivation Tunnel (Hatay-Turkey). Forum of Mining Engineers – 2016, International Scientific and Technical Conference (2016). (Özet bildiri)
 • 4 Efe Tamer, ŞENGÜN NAZMİ, DEMİRDAĞ SERVET, Bazı Kayaçlarda Tabakalanma Yönelimine Bağlı Olarak Fiziksel ve Mekanik Özelliklerin Değişimi. XI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu (2014). (Özet bildiri)
 • 5 R. Altındağ, ŞENGÜN Nazmi, S. Demirdağ, C.E. Koçcaz, E. Totiç, F. Ürün, Darbeli Delik Delmede Uç Tipinin İlerleme Hızına ve Pasa İrilik Katsayısına Etkisi. KAYAMEK’2011-X. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu (2011). (Tam metin bildiri)
 • 6 ŞENGÜN Nazmi, Altindağ R., Demirdağ S., Koççaz C.E., Mermer İşleme Fabrikalarında Oluşan Gürültü Kirliliğinin İşçi Sağlığı ve İlgili Mevzuat Açısından Değerlendirilmesi. İ.T.Ü. 12. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu (2010). (Tam metin bildiri)
 • 7 Ekincioğlu G., ŞENGÜN Nazmi, Altındağ R., Kayaçların Delme Oranı İndeksi DRI ile Fiziko Mekanik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. 4. Sondaj Sempozyumu (2009). (Özet bildiri)
 • 8 R. ALTINDAĞ, M. MUTLUTÜRK, ŞENGÜN Nazmi, Kayaçların Gevreklik ve Cerchar Aşınma İndeksi Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi. IX. BÖLGESEL KAYA MEKANİĞİ SEMPOZYUMU (2008). (Özet bildiri)
 • 9 Özkahraman H.T., ŞENGÜN Nazmi, Özer Toklu H., Göltaş Kireçtaşı Ocağında Galeri Patlatmasından Basamak Patlatmasına Dönüş. SDÜ 15. Yıl Mühendislik Mimarlik Sempozyumu (2007). (Tam metin bildiri)
 • 10 ŞENGÜN Nazmi, Y. Umucu, R. Altındağ, V. Deniz, S. Çayırlı, B. Oğuz, Kayaçların Aşınma İndeks Değerlerinin Fiziko Mekanik Özelliklerle Olan Etkileşimlerinin Değerlendirilmesi. VIII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu (2006). (Özet bildiri)
 • 11 Uğur İ., Demirdağ S., ŞENGÜN Nazmi, Mermer Türlerinin Isı İletkenlik Değerleri Üzerine Bir Araştırma. Türkiye IV. Mermer Sempozyumu (2003). (Özet bildiri)
 • 12 ŞENGÜN Nazmi, Gündüz L., Kırmataş Agrega Katkılı İzolatif Hafif Örgü Harçlarının Teknik Analizi. 3. Ulusal Kırmataş Sempozyumu (2003). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 DEMİRDAĞ SERVET, ALTINDAĞ RAŞİT, ŞENGÜN NAZMİ, AKBAY DENİZ, Isparta Yerel Ekonomik Kalkınma Vizyonu 2018 Isparta İli Mermercilik ve Doğal Taş Sektörü Analizi(2018). Adım Matbaacılık, Tümü, (ULUSAL)
 • 2 ALTINDAĞ RAŞİT, ŞENGÜN NAZMİ, GÜNEY AVNİ, MUTLUTÜRK MAHMUT, KARAGÜZEL REMZİ, ONARGAN TURGAY, Fracture and Failure of Natural Building Stones(2006). Springer, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Yönetilen Tez
 • 1 BİLGİN İHSAN, Mermer ocak işletmeciliğinde yastıklama uygulamasının üretim verimine etkisinin araştırılması, Ülkemizde mermer ocaklarında blok üretim verimleri oldukça düşüktür. Verimin düşük olmasının nedenleri jeolojik parametrelerden olmakla birlikte üretim faaliyetlerindeki bazı uygulamalardan da kaynaklanmaktadır. Bu tez çalışmasında, ekonomik açıdan büyük öneme sahip mermer ocaklarının işletme faaliyetleri sırasında karşılaşılan üretim kayıplarına değinilmiş ve bu faaliyetlerden yastıklama uygulamasının üzerinde durulmuştur. Mermer bloklarının ana kütleden kesildikten sonra devrilmesi sırasında yastıklama şeklinin ve yastıklama malzemesinin blok üretim verimine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, Burdur bölgesinde bir mermer ocağında farklı boyutlardaki pasa ve toprak malzeme ile üç farklı yastıklama şekli (tekli üçgen, çiftli üçgen ve trapez) kullanılarak üretim yapılmış ve üretim verimleri hesaplanmıştır. Çalışma sonucunda en uygun yastıklama şeklinin çift üçgen şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yastıklama yüksekliğinin arttırılması blok üretim verimini arttırdığı gibi, yastıklama malzemesinin ebatlarının ince olması veya toprak malzemeden hazırlanmış olması da blok verimini olumlu yönde etkileyecektir., 10.08.2021. Yüksek Lisans
 • 2 ÖZKAN İSMAİL, Kınık-Elmadere linyit projesi kapsamında havalandırma ve servis kuyusu açma çalışmalarının değerlendirilmesi, Kuyu açma, yeraltı madenciliğinde hazırlık çalışmalarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu tez çalışmasında, Türkiye'de önemli bir kömür havzası olan Soma kömür havzasında Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş. tarafından Kınık-Elmadere'de delme patlatma yöntemiyle açılan havalandırma ve servis kuyularının kazı çalışmalarının değerlendirilmesi yapılmıştır. Kuyuların kazısı öncesi yapılmış olan sondaj verilerinden hareketle litolojik özellikler belirlenmiş ve kuyularının kazısı sırasında her bir litolojik birim için ölçümler yapılarak gerçek veriler ortaya konulmuştur. Kuyu kazıları sırasında ilerleme performansları, delme ve patlatma çalışmaları, tahkimat işlemlerinin değerlendirilmesi yapılmıştır. Ayrıca kuyuların kazısı sırasında karşılaşılan problemler, zayıf formasyon geçişleri ve basınçlı akifere yönelik yapılan enjeksiyonlar hakkında bilgi verilmiştir. Elde edilen sonuçların Türkiye yeraltı madencilik literatüründe yer alması ve ileride kuyu açma çalışmalarına ışık tutması amaçlanmıştır., 28.08.2019. Yüksek Lisans
 • 3 AYDIN MUHAMMED, Kireçtaşı ocağında delik düzeninin delme, yükleme, taşıma ve kırma maliyetine etkisi: AS Çimento A.Ş. örneği, Çimento hammadde üretimleri açık işletme şeklinde sırasıyla delme, patlatma, kazı-yükleme, taşıma ve kırma olarak beş ana ardıl işlemden oluşmaktadır. Bu işlemler yapılırken bir önceki işlem kendinden sonra gelen işlemi performans ve maliyet açısından etkilemektedir. Açık işletmelerde ilk işlem delme ve patlatma olduğu için bu işlemin optimum parametrelere dayandırılarak yapılması sonraki işlemlerin daha verimli olmasını sağlayacaktır. Bu tez çalışmasında Burdur İli Bucak İlçesinde AS Çimento A.Ş.'ne ait kireçtaşı ocağında farklı patlatma tasarım parametreleri belirlenerek patlatmalar gerçekleştirilmiştir. Arazi deneylerinde 89 mm çapında 565 adet (6215 m) patlatma deliği ile 12 atım ve 102 mm çapında 549 adet (6039 m) patlatma deliği ile 12 atım olmak üzere farklı parametrelere sahip toplam 24 atım yapılmıştır. Her atımda delme, patlatma, yükleme, taşıma ve kırma birim maliyetleri hesaplanmıştır. Elde edilen verilere göre toplam birim maliyet dikkate alındığında en uygun delik paterni; delik çapının 89 mm, dilim kalığının 3 m ve delikler arası mesafenin 3,5 m olduğu atımda toplam birimolarak belirlenmiştir. Ayrıca dilim kalınlığının ve delikler arası mesafenin artmasıyla kırma, yükleme ve taşıma maliyetlerinin arttığı buna karşın delme ve patlayıcı madde maliyetinin düştüğü görülmüştür. Delme ve patlayıcı madde maliyetinin düşmesi ile toplam maliyetin azaldığı tespit edilmiştir. İşletmede hali hazırda uygulanan yöntem yerine çalışmada elde edilen en uygun delik paterni ile üretim yapılması durumunda birim toplam maliyetin %9,69 oranında azalacağı görülmüştür., 09.05.2018. Yüksek Lisans
 • 4 KARADAL ALİ RIZA, Kayaç özelliklerinin delinebilirlik üzerindeki etkilerinin araştırılması, Bu tez çalışması kapsamında, altı farklı açık maden ocağında yapılan delme çalışmaları sırasında delici uç ve makine çalışma parametreleri (darbe miktarı, baskı kuvveti, hava basıncı ve dönme hızı) sabit tutularak delme hızları yerinde ölçülmüştür. Bu formasyonlardan laboratuvar deneyleri için şekilsiz bloklar ve delme işleminden çıkan kırıntılardan numuneler alınmıştır. Alınan kırıntı numunelerden pasa irilik katsayısı, blok numunelerden ise kayaçların fiziksel ve mekanik özellikleri belirlenmiştir. Ayrıca formasyonların delme oranı indeks (DRI) değerlerini belirlemek için Sievers minyatür delme deneyi ve kırılganlık deneyleri yapılmıştır. Çalışmalar sonunda, araziden alınan delme hızı verileri ile laboratuvarda yapılan deney sonuçları birlikte değerlendirilerek istatistiksel olarak irdelenmiştir. Arazi üzerinde ölçülen ilerleme hızları ile kayacın fiziksel ve mekanik özellikleri arasında anlamlı ilişkiler elde edilmiştir. Laboratuvar ortamında belirlenen delinebilirlik değerlerinin delme-patlatma çalışmalarında ilerleme hızının tahmin edilmesinde güvenilir bir şekilde kullanılabileceği belirlenmiştir., 02.05.2018. Yüksek Lisans
VERDİĞİ DERSLER
Açık İşletmelerde Delme İşlemleri
Bilimsel Araştırma ve Rapor Yazma Teknikleri
Bitirme Projesi
Bitirme Projesi I
Bitirme Projesi II
Deneysel Verilerin Değerlendirilmesi
Dinamik
Doğal Kayaçların Endüstriyel Projelendirilmesi
Doğal Taş Teknolojisi
Doğaltaş Kesme Analizleri
Doğaltaş Standardizasyonu ve Deney Yöntemleri
Fizibilite ve Projelendirme
İstatistik
Kayaçların Kırılma Mekaniği
Kayalarda Kesilebilirlik ve Delinebilirlik
Maden Mühendisliğine Giriş
Madencilikte İş Güvenliği
Madenlerde Fizibilite Çalışmaları
Madenlerde Hazırlık Kazı İşleri
Madenlerde Hazırlık ve Kazı İşleri
Madenlerde Nakliyat
Madenlerde Nakliyat ve Su Atımı
Madenlerde Organizasyon
Madenlerde Tahkimat
Madenlerde Yönetim ve Organizasyon
Mekanik Kazıda Kesici Dizaynı ve Kesme Teorisi
Nakliyat Projelendirme
Özel Patlatma Yöntemleri ve Görüntü Analizi
Patlatma Teknolojisi
Seminer
Seminer I (Doktora)
Seminer I (Yüksek Lisans)
Staj I
Staj II
Tasarım Projesi
Tez (Yüksek Lisans)
Topoğrafya
Tünel ve Kuyu Açma
Uzmanlık Alan Dersi I (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi II (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi IV (Yüksek Lisans)
 
Bu İçeriği Paylaş!