KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Öğr. Gör. Dr. Selma DEMER
Birimi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bölüm Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462111329
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0003-4031-9633
Akademik Hesaplar image/svg+xml
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 6
Alıntı Sayısı: 91
Web Of Science Hindex: 3
Alıntı Sayısı: 14
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 22.09.1998
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) 29.08.2001
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (DR) 21.05.2008
AKADEMİK GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - UYGULAMALI JEOLOJİ ANABİLİM DALI 2002 - Devam Ediyor
ÜYELİKLER
Kurum Adı Görev Türü Kuruluş Türü Görev Tarihi
Hidrojeoloji Mühendisleri ve Su Kaynakları Araştırma Derneği Üye Bilimsel Kuruluş 2023 - Devam Ediyor
Jeoloji Mühendisleri Odası Üye Bilimsel Kuruluş 2010 - Devam Ediyor
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Hidrojeoloji,Hidrojeokimya,İzotop jeokimyası,Jeotermal sular
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 DEMER SELMA, Davraz Dağı (Isparta) ve Çevresinde Karbonat Akiferde Bulunan Yeraltısuyunun Hidrojeokimyasal Gelişimi. Muhendislik Bilimleri ve Tasarim Dergisi, 11(2), , 669-692. Doi: 10.21923/jesd.1248714, (2023), (TR DİZİN)
 • 2 DEMER SELMA, Geological Genesis of Alkaline Magnesium-Type Groundwater within the Ophiolitic Rocks Areas in Southwestern Turkey. Journal of Earth Science, 34(4), , 1231-1248. Doi: 10.1007/s12583-022-1767-1, (2023), (SCI-Expanded)
 • 3 DEMER Selma, Hydrogeochemical characteristics of the thermal and non-thermal waters in the western side of the Sultandag Massif, SW Turkey. ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, 13(0), , 1-16. Doi: 10.1007/s12517-020-05861-2, (2020), (SCI-Expanded)
 • 4 DEMER SELMA, ELİTOK ÖMER, Memiş Ümit, Origin and geochemical evolution of groundwaters at the northeastern extend of the active Fethiye-Burdur fault zone within the ophiolitic Teke nappes, SW Turkey. Arabian Journal of Geosciences, 12(24), , 1-16. Doi: 10.1007/s12517-019-4963-2, (2019), (SCI-Expanded)
 • 5 DEMER Selma, Memis Umit, Ozgur Nevzat, Investigation of hydrogeochemical properties of the Hudai (Afyon-Sandikli) geothermal systems, SW Turkey. JOURNAL OF EARTH SYSTEM SCIENCE, 122(4), , 1081-1089. Doi: 10.1007/s12040-013-0328-5, (2013), (SCI-Expanded)
 • 6 Şavik Emin, DEMER Selma, MEMİŞ Ümit, KUMBUL DOĞUÇ Duygu, Çalışkan Tuğba Arife , Sezer Mehmet Tuğrul, Gültekin Fatih , Özgür Nevzat, Isparta ve civarında tüketilen suların içerik ve sağlık açısından değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 19(3), , 92-102. (2012), (TR DİZİN)
 • 7 DEMER SELMA, Memiş Ümit, Isparta İl Merkezinde İçme Sularının Farklı Florürİçeriklerinin İncelenmesi. Ekoloji, 20(79), , 77-82. Doi: 10.5053/ekoloji.2011.7910, (2011), (SCI)
 • 8 DEMER SELMA, Memiş Ümit, ÖZGÜR NEVZAT, Investigation of drinking water quality in Isparta SW Turkey. Acta Geographica Debrecina Landscape Environment Series, 4(1), , 71-82. (2010), (EBSCO)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 DEMER SELMA, HEPDENİZ KEREM, Demer Serhat, Assessment of Geo-Engineering Properties Of Ground in The Isparta City Center Using Geographic Information Systems. 2 nd International Vocational Science Symposium (IVSS-2018) (2018). (Özet bildiri)
 • 2 DEMER SELMA, Memiş Ümit, Hydrogeochemical properties of thermal and mineral waters in northeast of Beyşehir Lake. 9th Internaional Symposium on Eastern Mediterranean Geology (2018). (Özet bildiri)
 • 3 DEMER SELMA, Memiş Ümit, Afyonkarahisar jeotermal sahaları jeotermometre uygulamaları. 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı (2017). (Özet bildiri)
 • 4 DEMER Selma, Ümit Memiş, Nevzat Özgür, Asit maden drenaj sularının hidrojeokimyası ve çevresel etkileri. Küreselleşme ile ilgili olağanüstü hallere karşı mücadelenin çağdaş sorunları-uluslararası bilimsel pratik konferans. (2012). (Tam metin bildiri)
 • 5 DEMER Selma, Ümit Memiş, Nevzat Özgür, Jeotermal suların farklı yöntemlerle rezervuar sıcaklıklarının karşılaştırılması Sandıklı Afyon örneği. Uluslararası katılımlı V. Jeokimya Sempozyumu (2012). (Özet bildiri)
 • 6 DEMER SELMA, ÖZGÜR NEVZAT, Memiş Ümit, Water quality of the groundwater system in Isparta SW Turkey. International 13th Symposium on Water-Rock Interaction (2010). (Tam metin bildiri)
 • 7 DEMER Selma, Ümit Memiş, Nevzat Özgür, Investigation of drinking water quality in Isparta SW Turkey. XIX Congress of the Carpathian Balkan Geological Association (2010). (Özet bildiri)
 • 8 DEMER Selma, Nevzat Özgür, Hydrogeological hydrogeochemical and isotope geochemical features of the groundwater systems in Isparta and environs SW Turkey. 33th International Geological Congress (2008). (Özet bildiri)
 • 9 Nevzat Özgür, DEMER Selma, Active and fossil geothermal systems in the continental rift zones of the Menderes Massif Western Anatolia Turkey. Internat. 12th Symp. on Water-Rock Interaction (2007). (Tam metin bildiri)
 • 10 Nevzat Özgür, DEMER Selma, Remzi Karagüzel, Dilek Yaman, Manfred Wolf, Willibald Stichler, Monitoring of the water quality in the lake district SW Turkey. International Conference on the Environmental Problems of the Mediterranean Region (2002). (Özet bildiri)
 • 11 Nevzat Özgür, Remzi Karagüzel, Aziz Ertunç, DEMER Selma, Dilek Yaman, Menekşe Zerener, Willibald Stcihler, Manfred Wolf, Hydrogeochemical and isotope geochemical features and comparison of the groundwaters of the Eğirdir and Burdur lakes area an update of preliminary studies. Proc. 4th Internat. Symp. on Mediterranean Geology (2001). (Özet bildiri)
 • 12 Nevzat Özgür, Remzi Karagüzel, DEMER Selma, Dilek Yaman, Manfred Wolf, Willibald Stichler, Tectonic evolution of the Egirdir and Burdur lakes and their hydrogeochemical and isotope geocemical comparison preliminary studies. Internat. Earth Sci. Colloq. on the Aegean Region, IESCA 2000 (2000). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 DEMER SELMA, HEPDENİZ KEREM, Isparta il merkezi yeraltısuyu kalitesinin jeoistatistiksel yöntemler kullanılarak coğrafi bilgi sistemleri ile haritalanması. Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7(2), , 757-771. Doi: 10.28948/ngumuh.444786, (2018), (TR DİZİN)
 • 2 DEMER SELMA, HEPDENİZ KEREM, Isparta Ovasında (GB-Türkiye) sulama suyu kalitesinin istatistik ve Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak değerlendirilmesi. Türk Coğrafya Dergisi , 109-122. Doi: 10.17211/tcd.397876, (2018), (TR DİZİN)
 • 3 HEPDENİZ KEREM, DEMER SELMA, Memiş Ümit, Afyonkarahisar-Sandıklı Hüdai Jeotermal Sahası Hidrojeokimyasal Analiz Sonuçlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(2), , 762-771. Doi: 10.5578/fmbd.59741, (2017), (TR DİZİN)
 • 4 DEMER SELMA, Memiş Ümit, Heybeli (Afyonkarahisar) Jeotermal Alanı Hidrojeokimyasal Özellikleri ve Jeotermometre Uygulamaları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ) (elektronik), 8(1), , 1-7. Doi: doi.org/10.29048/makufebed.271094, (2017), (Alan Endeksleri)
 • 5 DEMER SELMA, Memiş Ümit, Afyonkarahisar Jeotermal Sahalarının Hidrojeokimyası ve Jeotermometre Uygulamaları. SDÜ Fen Bilimleri Ensititüsü Dergisi, 19(2), , 67-77. (2015), (TR DİZİN)
 • 6 DEMER SELMA, AYDEMİR MERİHCAN, Gölbaşı Isparta Arsenik Mineralizasyonu ve Yakın Çevresindeki Suların Hidrojeokimyasal Özellikleri. SDÜ Fen Bilimleri Ensititüsü Dergisi, 18(3), , 42-51. (2014), (TR DİZİN)
 • 7 DEMER SELMA, Isparta Ovası Yeraltısularının İzotop Jeokimyası. SDÜ Fen Bilimleri Ensititüsü Dergisi, 14(3), , 285-292. (2010), (TR DİZİN)
 • 8 Memiş Ümit, DEMER SELMA, ÖZGÜR NEVZAT, Afyon Sandıklı Hüdai Jeotermal Sisteminin Rezervuar Sıcaklığının Araştırılması. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14(3), , 293-299. (2010), (TR DİZİN)
 • 9 DEMER SELMA, Memiş Ümit, ÖZGÜR NEVZAT, Süleyman Demirel Üniversitesi İçme ve Kullanma Sularının Kalitesinin İzlenmesi. SDÜ Fen Bilimleri Ensititüsü Dergisi, 14(2), , 174-186. (2010), (TR DİZİN)
 • 10 DEMER SELMA, İzotoplar ve Hidrojeolojide Kullanım Alanları. SDÜ Jeoloji Müh. Bölümü e-dergi, 1(2), , 11-17. (2010), (Endekste taranmıyor)
 • 11 DEMER Selma, Nevzat Özgür, Göksel Türk, Göller Bölgesi GB Türkiye Su Kaynaklarının Belirlenmesi Değerlendirilmesi ve Kalitesinin Korunması. Tabiat ve İnsan, 43(4), , 7-23. (2009), (Diğer)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 DEMER SELMA, MEMİŞ ÜMİT, MERİHCAN AYDEMİR, Gölbaşı Isparta Arsenik Mineralizasyonu Yakın Çevresindeki Sularda Arseniğin Araştırılması. V. Madencilik ve Çevre Sempozyumu (2015). (Tam metin bildiri)
 • 2 DEMER SELMA, ÜMİT MEMİŞ, GAMZE IŞIKYILDIZ, KILINÇ MERYEM, TAYFUN UYUMAZ, Şarkikaraağaç Isparta ve Hüyük Konya Arasında Yeralan Sıcak ve Mineralli Suların İncelenmesi. III. Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu ve Sergisi (2015). (Özet bildiri)
 • 3 DEMER SELMA, Memiş Ümit, Afyon Jeotermal Akışkanlarının Yüzey Sularına Etkisi. 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı (2014). (Özet bildiri)
 • 4 Can Başaran, DEMER Selma, Yusuf Ulutürk, Ahmet Yıldız, Ömer Elitok, Metin Bağcı, Ümit Memiş, Fethibey Çayırbağ Afyon Bölgesi Yeraltısularının Hidrojeokimyası ve Kullanılabilirlik Özellikleri. II. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı (2013). (Tam metin bildiri)
 • 5 DEMER Selma, Ümit Memiş, Afyonkarahisar Jeotermal Sahalarında Arsenik Kirliliği. II. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı (2013). (Tam metin bildiri)
 • 6 Olayinka A Bello, DEMER Selma, Isparta ili yeraltısularındaki bazı seçilmiş metallerin kimyasal türleştirilmesi GB Türkiye. 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı (2013). (Özet bildiri)
 • 7 DEMER Selma, Ümit Memiş, Nevzat Özgür, Asit maden drenaj sularının çevresel etkileri Emirli antimon yatağı örneği Batı Türkiye. 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı (2012). (Özet bildiri)
 • 8 Ümit Memiş, DEMER Selma, Nevzat Özgür, Hüdai Sandıklı Afyon jeotermal sisteminin çevresel etkileri GB Türkiye. 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı (2011). (Özet bildiri)
 • 9 DEMER Selma, Nevzat Özgür, Isparta ovası su kalitesinin araştırılması. Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları (2010). (Tam metin bildiri)
 • 10 Nevzat Özgür, DEMER Selma, Dilek Yaman, Abbas Yousefi Rad, Güner Ergün, Belek Patara ve Kekova özel çevre koruma bölgelerinde su kirliliği izlenmesi. IV. Ulusal Sindirim Yolu İle Bulaşan İnfeksiyonlar Simpozyumu (2005). (Özet bildiri)
VERDİĞİ DERSLER
Asit Maden Drenajı ve Çevresel Etkileri
Duraylı İzotopların Kullanım Alanları
Jeokimyasal termometreler
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
 
Bu İçeriği Paylaş!