KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Öğr. Gör. Dr. Selma DEMER
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462111329
E-Posta selmademer@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-4031-9633
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 22.09.1998
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (YL) 29.08.2001
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (DR) 21.05.2008
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Hidrojeoloji,Hidrojeokimya,İzotop jeokimyası,Jeotermal sular
YAYINLAR
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Demer (Altınkale), S., Özgür, N. ve Türk, G., 2009, Göller Bölgesi Su Kaynaklarının Belirlenmesi, Değerlendirilmesi ve Kalitesinin Korunması. Tabiat ve İnsan, 43, 4, 7-23.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Demer, S. ve Hepdeniz, K., 2018. Isparta Ovasında (GB-Türkiye) sulama suyu kalitesinin istatistik ve Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak değerlendirilmesi. Türk Coğrafya Dergisi, 70, 109-122. DOI: 10.17211/tcd.397876.
 • 2 Demer, S. ve Hepdeniz, K., 2018. Isparta il merkezi yeraltısuyu kalitesinin jeoistatistiksel yöntemler kullanılarak coğrafi bilgi sistemleri ile haritalanması, Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7, 2, 757-771. doi: 10.28948/ngumuh.444786.
 • 3 Demer, S. ve Memiş, Ü., 2017. Heybeli (Afyonkarahisar) Jeotermal Alanı Hidrojeokimyasal Özellikleri ve Jeotermometre Uygulamaları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8(1), 1-7.
 • 4 Hepdeniz, K., Demer, S. ve Memiş, Ü., 2017. Afyonkarahisar-Sandıklı Hüdai Jeotermal Sahası Hidrojeokimyasal Analiz Sonuçlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17, 2, 762-771. DOI: 10.5578/fmbd.59741
 • 5 Demer, S. ve Memiş, Ü., 2015. Afyonkarahisar Jeotermal Sahalarının Hidrojeokimyası ve Jeotermometre Uygulamaları. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19-2, 67-77.
 • 6 Demer (Altınkale), S. ve Aydemir, M., 2014. Gölbaşı (Isparta) Arsenik Mineralizasyonu ve Yakın Çevresindeki Suların Hidrojeokimyasal Özellikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 18-3, 42-51.
 • 7 Şavik, E., Demer, S., Memiş, Ü., Kumbul Doguç, D., Çalışkan, T. A., Sezer, M. T., Gültekin, F. ve Özgür, N., 2012,Isparta ve civarında tüketilen suların içerik ve sağlık açısından değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 19 (3), 92-102.
 • 8 Demer (Altınkale), S., Memiş, Ü. ve Özgür, N., 2010. Süleyman Demirel Üniversitesi İçme ve Kullanma Sularının Kalitesinin İzlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14-2, 174-186.
 • 9 Memiş, Ü., Demer, S. ve Özgür, N., 2010. Afyon-Sandıklı Hüdai Jeotermal Sisteminin Rezervuar Sıcaklığının Araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14-3, 293-299.
 • 10 Demer, S., 2010. Isparta Ovası Yeraltısularının İzotop Jeokimyası. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14-3, 285-292.
 • 11 Demer, S., Memiş, Ü. ve Özgür, N., 2010. Investigation of drinking water quality in Isparta, SW-Turkey. Acta Geographica Debrecina Landscape & Environment Series, 4 (1), 71-82, ISSN 1789-7556.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Demer (Altınkale), S. ve Memiş, Ü., 2011. Isparta İl Merkezinde İçme Sularının Farklı Florür İçeriklerinin İncelenmesi. Ekoloji, 20, 79, 77-82.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Demer, S., 2010, İzotoplar ve Hidrojeolojide Kullanım Alanları, SDUGEO (Online) yıl:1 sayı:2, s.11-17 (www.geo.sdu.edu.tr), ISSN 1309-6656.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Demer (Altınkale), S., Memiş, Ü. ve Aydemir, M., 2015. Gölbaşı (Isparta) Arsenik Mineralizasyonu Yakın Çevresindeki Sularda Arseniğin Araştırılması. V. Madencilik ve Çevre Sempozyumu, 308-319, 26-27 Kasım 2015, Antalya.
 • 2 Demer (Altınkale), S. ve Memiş, Ü., 2013. Afyonkarahisar Jeotermal Sahalarında Arsenik Kirliliği. II. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı, 341-348, 4-6 Aralık 2013, Antalya.
 • 3 Başaran, C., Demer (Altınkale), S., Ulutürk, Y., Yıldız, A., Elitok, Ö., Bağcı, M. ve Memiş, Ü., 2013. Fethibey-Çayırbağ (Afyon) Bölgesi Yeraltısularının Hidrojeokimyası ve Kullanılabilirlik Özellikleri. II. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı, 317-327, 4-6 Aralık 2013, Antalya.
 • 4 Demer, S. ve Özgür, N., 2010. Isparta ovası su kalitesinin araştırılması: Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, 26 Nisan-3 Mayıs 2010, 382-393, Isparta.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Demer (Altınkale), S. ve Memiş, Ü., 2017. Afyonkarahisar jeotermal sahaları jeotermometre uygulamaları. 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri, 10-14 Nisan 2017, Ankara, 334-335s.
 • 2 Demer (Altınkale), S., Memiş, Ü., Işıkyıldız, G., Kılınç, M. ve Uyumaz, T., 2015. Şarkikaraağaç (Isparta) ve Hüyük (Konya) Arasında Yeralan Sıcak ve Mineralli Suların İncelenmesi. III. Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu ve Sergisi, 4-6 Kasım 2015, Ankara, s. 579.
 • 3 Demer (Altınkale), S. ve Memiş, Ü., 2014. Afyon Jeotermal Akışkanlarının Yüzey Sularına Etkisi. 67 Türkiye Jeoloji Kurultayı, 14-18 Nisan 2014, Ankara, 148-149 s.
 • 4 Bello, O. A. ve Demer, S., 2013. Isparta ili yeraltısularındaki bazı seçilmiş metallerin kimyasal türleştirilmesi(GB Türkiye): 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı,1-5 Nisan 2013, Ankara.
 • 5 Demer (Altınkale), S., Memiş, Ü ve Özgür, N., 2012. Asit maden drenaj sularının çevresel etkileri: Emirli antimon yatağı örneği, Batı Türkiye: 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2-6 Nisan 2012, Ankara, 160-161 s.
 • 6 Demer (Altınkale), S., Memiş, Ü ve Özgür, N., 2012. Jeotermal suların farklı yöntemlerle rezervuar sıcaklıklarının karşılaştırılması: Sandıklı-Afyon örneği: Uluslararası katılımlı V. Jeokimya Sempozyumu, 23-25 Mayıs 2012, Denizli, p. 215-216.
 • 7 Memiş, Ü., Demer, S. ve Özgür, N., 2011. Hüdai (Sandıklı-Afyon) jeotermal sisteminin çevresel etkileri GB Türkiye: 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri, 5-9 Nisan 2010, Ankara, 60-61.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Özgür, N., Altınkale, S., Yaman, D. Yousefi Rad, A. ve Ergün, G., Belek, Patara ve Kekova özel çevre koruma bölgelerinde su kirliliği izlenmesi, IV. Ulusal Sindirim Yolu İle Bulaşan İnfeksiyonlar Simpozyumu, 16-20 Mayıs 2005, Mersin
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Eğirdir ve Burdur Göllerinin hidrojeokimyasal ve izotopjeokimyasal karşılaştırılması
 • Doktora Tezi
 • 1 Isparta ve Yakın Çevresi Yeraltısularının Hidrojeolojik, Hidrojeokimyasal ve İzotop Jeokimyasal İncelenmesi ve İçme Suyu Kalitesinin İzlenmesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Demer, S., Özgür, N. ve Memiş, Ü. 2013. Afyon-Sandıklı Hüdai jeotermal alanının hidrojeolojik, hidrojeokimyasal ve izotop jeokimyasal incelenmesi. SDÜ-BAPYB, proje no: 2618-M-10 (2011-2013).
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Şarkikaraağaç (Isparta) ve Beyşehir (Konya) arasında yeralan sıcak ve mineralli suların incelenmesi, TÜBİTAK 2209/A Üniversite Öğrencileri Yurtiçi/Yurtdışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanı (Proje Yürütücüsü: Gamze Işıkyıldız, 4. sınıf öğrencisi), 2014-2015 (tamamlandı).
 • 2 Gölbaşı (Isparta) ve yakın çevresindeki sularda arsenik kirliliğinin araştırılması, TÜBİTAK 2209/A Üniversite Öğrencileri Yurtiçi/Yurtdışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanı (Proje Yürütücüsü: Merih Can Aydemir, 2. sınıf öğrencisi), 2013-2014. (Tamamlandı)
 • 3 Özgür, N., Demer, S. ve Çalışkan, T., 2011. Murgul Cu yatağında jips oluşumlarının cevherleşme kökeni ile ilişkisi. SDÜ-BAPYB, proje no: 2511-M-10 (Devam ediyor).
 • 4 Özgür, N. ve Demer, S., 2010. Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Bünyesinde SDÜ İçme ve Kullanma Suyu Kaynakları için Su Analizlerinin Yapılması. SDÜ-BAPYB, proje no: 1610-M-08.
 • 5 Özgür, N. ve Demer, S., 2010. Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Bünyesinde SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi İçme ve Kullanma Suyu Kaynakları için Su Analizlerinin Yapılması. SDÜ-BAPYB, proje no: 1682-M-08.
 • 6 Özgür N. ve Altınkale, S., 2008. Isparta ve yakın çevresi yeraltısularının hidrojeolojik, hidrojeokimyasal ve izotop jeokimyasal incelenmesi ve içme suyu kalitesinin izlenmesi, SDÜ-BAPYB, proje no: 03-D-705.
 • 7 Özgür, N., Demer, S. ve Yaman, D., 2008. Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Bünyesinde SDÜ İçme ve Kullanma Suyu Kaynakları için Su Analizlerinin Yapılması. SDÜ-BAPYB, proje no: 1290-M-06
 • 8 Özgür, N. ve Demer, S., 2008. Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Bünyesinde SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi İçme ve Kullanma Suyu Kaynakları için Su analizlerinin yapılması. SDÜ-BAPYB, proje no: 1292-M-06
 • 9 Akçıl, A. U., Özgür, N., Kitiş, M., Demer, S., Çiftçi, H. ve Okudan, D., 2008. Emirli antimon madeni yatağından çıkan asitli drenaj sularının hidrojeokimyası. SDÜ-BAPYB, proje no: 1349-M-06
 • 10 Özgür, N. ve Demer, S., 2008. Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Bünyesinde SDÜ İçme ve Kullanma Suyu Kaynakları için Su Analizlerinin Yapılması. SDÜ-BAPYB, proje no: 1473-M-07.
 • 11 Beyhan, M., Keskin, E., Şahin, Ş., Altınkale, S. ve Şalklı, H. A. U., 2006. Burdur Gölü Seviye Değişiminin Göl Suyu Kalitesi Üzerindeki Etkisinin Çevre ve Tektonizma Açısından İncelenmesi, SDÜ-BAPYB, proje no: 04-M-891.
 • 12 Özgür, N., Altınkale, S. ve Yaman, D., 2005. Büyük Menderes Kıtasal Rift Zonunda Bulunan Kızıldere Jeotermal Sisteminin Hidrojeokimyasal İncelenmesi, SDÜ-BAPYB, proje no: 509
 • 13 Özgür, N., Altınkale, S., 2004. Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Altyapısının Geliştirilmesi, SDÜ-BAPYB (altyapı projesi), proje no: 2002/6.
 • 14 Özkorucuklu, S., Özgür, N., Altınkale, S., Çırak, Ç. ve Akyıldırım, H., 2004. İnsan sağlığı ve çevre kirliliği açısından Isparta ve çevre illerinde havada, toprakta, kayaçlarda ve suda radon gazı konsantrasyonunun ölçülmesi ve haritalandırılması, SDÜ-BAPYB, proje no: 2003/47. (altyapı projesi)
 • 15 Özgür, N., Karagüzel, R., Ertunç, A., Altınkale, S. ve Yaman, D., 2002. Isparta ve çevresinde jeotermal enerji olanaklarının araştırılması, SDÜ-BAPYB, proje no: 300.
 • 16 Özgür, N., Altınkale, S., 2002. Eğirdir ve Burdur Göllerinin oluşumu, hidrojeokimyasal ve izotop jeokimyasal karşılaştırılması, SDÜ-BAPYB, proje no: 224.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 “Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Çalıştayı” TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, 28-29 Haziran 2013, Denizli.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Jeoloji Mühendisleri Odası
VERDİĞİ DERSLER
Jeotermal enerji ve çevre
Yerbilimlerinde enstrumental (aletsel) analiz yöntemleri
 
Bu İçeriği Paylaş!