KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Fevziye Burcu ŞİRİN
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
E-Posta fevziyesirin@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000 0001 5304 1007
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACATTEPE ÜNİVERSİTESİ - 30.06.2001
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kiris I, Tekin I, Özden A, Vural H, Yeşildağ A, Şirin B, Okutan H, İbrişim E. Koroner arter bypass cerrahisi yapılan hastalarda serum leptin düzeyleri, metabolik sendrom ve karotis arterlerde erken ateroskleroz arasındaki ilişki. Anatol J Clin Investig 2009;3(1):24-31.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Prenatal Tarama Testleri ve Hücreden Bağımsız Fetal DNA
 • 2 Does Shilajit Have an Effect on New Bone Remodelling in the Rapid Maxillary ExpansionTreatment? A Biochemical, Histopathological and Immunohistochemical Study
 • 3 Histological and Biochemical Investigation of the Effects of Low Intensity Pulsed Ultrasound on Orthodontic Tooth Movement
 • 4 Desdicioglu R, Sirin FB, Simsek F, Gulbas Tanrisever GG, SutcuR, Kelekci S. The effects of anemia on oxidative stress and apoptosis in the placenta. GAZZETTA MEDICA ITALIANA ARCHIVIO PER LE SCIENZE MEDICHE 177 (1-2), 1-7
 • 5 Altinyazar V, Sirin FB, Sutcu R, Eren I, Kurt Omurlu I. The red blood cell acetylcholinesterase levels of depressive patients with suicidal behavior in agricultural area. Indian J Clin Biochem 2016;31(4):473-479.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Akan Ö, Şirin FB, Sarıkaya NÖ, Koçyiğit H. Diz osteoartritli Hastalarda Plateletten Zengin Plazma (PRP) Enjeksiyonunun Kıkırdak Yapım ve Yıkım Belirteçlerine Etkisi. 26. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 2017, S-043.
 • 2 Şirin FB, Atay A, Albayrak N, Sütçü R. Biyokimya laboratuvarına gelen hasta örneklerinde preanalitik hata kaynakları. KBUD Preanalitik evre sempozyumu 2016, Abant; Bolu, p:8.
 • 3 Şirin FB, Ölmez Sarıkaya N, Bozkaya G, Doğan E, Atay A. İntoksikasyon bulgusu olmayan uzun süreli yüksek vitamin D düzeyli bir olgu. KBUD, Uluslararası Katılımlı Kongre & Lab Expo 2016, Trabzon, SS:011.
 • 4 Saraç GZ, Söğüt E, Şirin FB, Sütçü R. Monoklonal gammopatide böbrek yetmezliği oranları ve gammopati tiplerininin belirlenmesi. XIV. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 2014, Antalya, p:63.
 • 5 Erbak Yılmaz H, Söğüt E, İhtiyar AH, Şirin FB, Doğan E, Sütçü R. Crohn Hastalığında aktivite biyobelirteci olarak nötrofil lenfosit oranının değerlendirilmesi. XV. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 2014, Muğla, p:124.
 • 6 Ünal H, Aksun S, Atay A, Demir L, Öney M, Şirin B, Sütçü R. Hipokrom mikrositer anemi ayırıcı tanısı için laboratuvara gönderilen örneklerin Hb zincir analizi sonuçlarının değerlendirilmesi. KBUD, Uluslararası Katılımlı Kongre & Lab Expo 2013, Antalya, s:192, p:07.
 • 7 Ünal H, Aksun S, Atay A, Demir L, Sağlam G, Şirin B, Sütçü R. Beta Talasemi taşıyıcılarındaki ferritin düzeylerinin diğer biyokimyasal ve hematolojik indekslerle birlikte değerlendirilmesi. KBUD, Uluslararası Katılımlı Kongre & Lab Expo 2013, Antalya, s:254, p:062.
 • 8 Karatosun H, Baydar ML, Çetin C, Yolcu M, Vural H, Akgün C, Çoşarcan K, Şirin FB. Normal koşullarda ve yükseltide akut supramaksimal egzersiz sonrası plazma non-enzimatik antioksidanlar ve total antioksidan kapasite. I. Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu 2007, Konya. Genel Tıp Dergisi 2017;17(ek):20, S3.
 • 9 Ceylan BG, Yılmaz F, Yavuz L, Eroğlu F ve Şirin B. Desfluranın antioksidan etkinliğinin propofol ile karşılaştırılması. 40. TARD Kongresi, 2006, İstanbul. JTAICS, 2006;34(Ek Sayı:1): 113, p:160.
 • 10 Şirin FB, Kumbul Doğuç D, Vural H, Eren İ, İnanlı İ, Sütçü R, Delibaş N. MCI ve Alzheimer Hastalarında F2?-izoprostan ve Melatonin Seviyelerinin Bilişsel Durumla İlişkisi. KBUD Tibbi Laboratuvar Sempozyumu 2. Kalite ve Akreditasyon Sempozyumu 2006, Kıbrıs, S:119, p:61.
 • 11 Kiriş İ, Tekin İ, Yeşildağ A, Vural H, Özden A, Şirin B, Okutan H, İbrişim E. Koroner arter bypass cerrahisi yapılan hastalarda leptin düzeyleri ve karotis intima/medya kalınlığı arasındaki ilişki. 9. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi 2006, Belek, Antalya. Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi. 2006;14(supl 2):218, PP04-38.
 • 12 Kiriş Ş, Tekin İ, Özden A, Yeşildağ A, Vural H, Oyar O, Şirin B, Okutan H, İbrişim E. Koroner arter bypass cerrahisi yapılan hastalarda adiponektin düzeyleri ve karotis intima/medya kalınlığı arasındaki ilişki. 9. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi 2006, Belek, Antalya. Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi. 2006;14(supl 2):115, EP06-07.
 • 13 Erdoğan A, Özmen S, Altınışık U, Tuncer Peker T, Sütçü R, Şirin B. Artroskopik diz cerrahisinde spinal ve genel anestezinin turnikeye bağlı iskemi-reperfüzyon hasarına etkileri. TARD Kongresi 2005, Antalya. JTAICS, 2005;33(suppl.1):172, p:355.
 • 14 Yönden Z, Sütçü R, Karakoyun İ, Fenercioğlu B, Aktürk O, Vural H, Delibaş N. Nikotin bandı tedavisinin hafif kognitif bozukluğu olan hastalarda bilişsel fonksiyonlara etkisi. IV. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Marmaris, 2004, p:61.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Akan O, Sirin FB, Ölmez Sarıkaya N, Koçyiğit H. Efficacy of Platelet-Rich Plasma (PRP) in Severe Knee Osteoarthritis. Can PRP Injections Delay Arthroplasty? The World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases, Florence, Italy, 2017, P981
 • 2 Akay HS, Ünsal B, Sirin B. Do Fecal Elastase Levels Predict Chronic Uhanges in Pancreas Detected with Endoscopic Ultrasound, American Gastroenterology Association, Digestive Disease Week, Chicago, USA, 6-7 May 2017, Mo1331.
 • 3 Desdicioglu R, Sirin FB, Simsek F, Gülbas Tanrisever GG, Sutcu R, Kelekci S. Effects of iron deficiency on oxidative stress and apoptosis in placenta of patients with anemia. 6th World Congress of Oxidative Stress, Calcium Signalling and TRP channels, Isparta, Turkey, 2016, oral presentation no:9.
 • 4 Geçgelen Cesur M, Gülle K, Sirin FB, Akpolat M, Ogrenim G, Alkan A, Cesur G. Effects of curcumin and melatonin on bone formation in orthopedically expanded suture in rats: A biochemical, histomorphometric and immunohistochemical study. 6th World Congress of Oxidative Stress, Calcium Signalling and TRP channels, Isparta, Turkey, 2016, oral presentation no:17.
 • 5 Oğrenim G, Geçgelen Cesur M, Gülle K, Sirin FB, Akpolat M, Cesur M. Effects of shilajit on bone formationin the rapid maxillary expansion treatment: Abiochemical, histological, and immunohistochemical study. XVth Intenational Congress of Turkish Orthodontic Society, Antalya, Turkey, 2016, oral presentation no:013.
 • 6 Oney M, Atay A, Sirin FB, Arslan B. Effect of measurement uncertainty on clinical biochemistry critical test values. 15th EFLM Postgraduate Course, Zagreb, Crotia, 2015. published in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine p:28.
 • 7 Atay A, Sirin FB, Unal H, Zor E. Assessment of analytical reliabilities and calculating the sigma-metrics of HbA1c analysis.15th EFLM Postgraduate Course, Zagreb, Crotia, 2015. published in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine p:29.
 • 8 Çuhadar S, Semerci T, Atay A, Demir L, Sütçü R, Arslan B, Şirin B. Indirect reference intervals for hematological parameters in a pediatric population. IFCC Worldlab Istanbul 2014. 22nd International Congress of Clinical Chemistry. İstanbul, Turkey, 2014, p:1475.
 • 9 Atay A, Demir L, Saglam G, Sirin B, Cuhadar S, Unal H, Arslan B, Sutcu R. Factors that may be effective on reporting time in a stat laboratory department of a large hospital. IFCC Worldlab Istanbul 2014. 22nd International Congress of Clinical Chemistry. İstanbul, Turkey, 2014, p:0938.
 • 10 Kiris I, Tekin I, Yeşildağ A,Vural H, Oyar O, Sirin B, Okutan H, İbrişim E. Serum adiponectin levels predict early atherosclerosis in carotid arteries in patients undergoing coronary artery bypass grafting. 55th International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, St. Petersburg, Russia, 2006. Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery 2006;5(Sup1):p:170.
 • 11 Kiris I, Tekin I, Yeşildag A, Vural H, Ozden A, Sirin B, Okutan H, Ibrişim E. Serum leptin levels predict carotid intima/media Thickness In Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Surgery. 55th International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, St. Petersburg, Russia, 2006. Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery 2006;5(Sup1):p:52.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 0816-TU-04 nolu proje: MCI ve Alzheimer Hastalarında F2?-izoprostan ve Melatonin Seviyelerinin Bilişsel Durumla İlişkisi.
 • 2 SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 0901-M-04 nolu proje: Artroskopik diz cerrahisinde kullanılan turnikenin iskemi-reperfüzyon hasarına etkileri.
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!