KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Serdar ÇİÇEK
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Maliye Bölümü
Ana Bilim Dalı Maliye Teorisi Anabilim Dalı
Telefon 2462110535
E-Posta serdarcicek@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/serdarcicek
ORCID ID 0000-0003-4085-7474
Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MALİYE 11.06.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MALİYE (YL) 10.05.2005
Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MALİYE 22.01.2013
İLGİ ALANLARI
Kamu Gelirleri,Vergi Teorisi ve Hukuku,Vergi Politikası,Türk Vergi Mevzuatı
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÇİÇEK SERDAR, ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, 18. Yüzyılda İngiltere’de Vergileme Kaynaklarının Tarihsel Gelişimi. Maliye Araştırmaları Dergisi, 7(1), , 37-51. (2021), (Diğer)
 • 2 ÇİÇEK SERDAR, ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE, Vergiye Uyum Sürecinde Davranışsal Yaklaşım: Mükellef Davranışları ve Tipolojileri. Sosyoekonomi, 27(39), , 223-244. Doi: 10.17233/sosyoekonomi.2019.01.13, (2019), (TR DİZİN)
 • 3 ÇİÇEK SERDAR, Şahin Serdar, Motorlu Taşıtlar Vergisine Yönelik Mükellef Tutumlarının Değerlendirilmesi: Denizli İli Örneği. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 245-267. Doi: 10.30794/pausbed.455658, (2019), (TR DİZİN)
 • 4 ÇİÇEK SERDAR, SABBAĞ JALE, Mükelleflerin Vergiden Kaçınma Algısı ve Demografik Belirleyicileri Üzerine Bir Araştırma: Isparta Örneği. Sosyoekonomi, 24(28), , 45-66. (2016), (TR DİZİN)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÇİÇEK SERDAR, Ücret Üzerindeki Mali Yükümlülüklerin İncelenmesi: İngiltere, Almanya, İspanya, Romanya. Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 4(10), , 114-133. (2015), (Diğer)
 • 2 ÇİÇEK Serdar, Asgari ve Ortalama Ücret Üzerindeki Kamusal Yüklerin İncelenmesi Türkiye ve Bazı Avrupa Birliği Ülkeleri. Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 2(3), , 146-170. (2013), (Diğer)
 • 3 ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, ÇİÇEK SERDAR, Norveç Yerel Vergi Sistemi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 8(16), , 201-221. (2012), (TR DİZİN)
 • 4 ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, ÇİÇEK Serdar, Karbon Vergisi İle Karbon Ticareti İzinlerinin Karşılaştırılması. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi , 95-119. (2012), (Alan Endeksleri)
 • 5 YAVUZ ALİ, ÇİÇEK SERDAR, Isparta İlinin Vergi Gelirlerinin Analizi Yoluyla Sosyo Ekonomik Yapısı Bir İnceleme. Maliye Dergisi , 166-182. (2009), (TR DİZİN)
 • 6 ÖMÜRBEK NURİ, ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, ÇİÇEK SERDAR, Vergi Bilinci Üzerine Bir İnceleme: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Yapılan Anketin Bulguları. Maliye Dergisi , 102-122. (2007), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 ÇİÇEK SERDAR, Maliye Alanında Ulusal ve Küresel Değerlendirmeler: Teori, Politika ve Hukuk(2021). Gazi Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ÇİÇEK SERDAR, Küresel Mali Sorunlar ve Muhtemel Çözümler(2021). Legal Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 ÇİÇEK SERDAR, Pandemi Sürecinin Etkilerine Dair Akademik Değerlendirmeler(2021). Gazi Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 ÇİÇEK Hüseyin Güçlü, ÇİÇEK Serdar, Kamu Mali Yönetimi Kapsamında Mali Denetim Üzerine Seçme Konular(2018). Savaş Yayınevi, Bölüm, (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!