KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Özlem DEMİRKIRAN
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Uluslararası İlişkiler Bölümü
Ana Bilim Dalı Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
Telefon 2462110468
E-Posta ozlemdemirkiran@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER 12.07.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER (YL) 02.09.2005
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER (DR) 09.04.2015
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Rus dış politikası, Kuzeydoğu Asya
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Özlem Demirkıran vd., "Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde “Son Dönem”", Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, 2010, s. 57-75
 • 2 Özlem Demirkıran, "Fransa'nın Güvenlik Politikası: De Gaulle Dönemi (1958-1969)", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl/Volume: 3, Sayı/Issue: 5, 2007, s. 79-92.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özlem Demirkıran, Eda Çiçek, "Rusya'nın Terörizmle Mücadele Politikası ve ABD'yle İşbirliği", Uluslararası Davraz Kongresi (24-27 Eylül 2009), Isparta, 2009.
 • 2 Eda Çiçek, Özlem Demirkıran, " Avrupa insan Hakları Sözleşmesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarına Uyum Amacıyla Türk Hukukunda Yapılan Değişiklikler", Uluslararası Davraz Kongresi (24-27 Eylül 2009), Isparta, 2009.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Soğuk Savaş Sonrası Ortadoğu Ekseninde Türk-Amerikan İlişkileri
 • Doktora Tezi
 • 1 Rusya'nın Koreler Politikası (1992-2008)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 II. Uluslararası Davraz Kongresi
 • 2 Uluslararası Davraz Kongresi (24-27 Eylül 2009)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 IV. Siyasal Bilimler Kongresi (11 Kasım 2006), Isparta
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!